vrijdag 4 oktober 2013

De erven van Anthonis Jansz de With

Soms is het ook interessant om bezig te zijn met genealogie buiten je eigen aandachtsgebied. Tevens is het leuk om samen te werken met andere genealogen om zo tot een beter resultaat te komen. 
Zo kreeg ik onlangs via e-mail een vraag van M. Aartsen naar eentuele gegevens van nakomelingen van Anthonis Jansz de With, de oudste zoon van Weijntgen Anthonisdr de With en Jan Aertsz [van Heemstede].

In mijn genealogie "Van der Mathe/Vermaat" heb ik ook een tak "de With" opgenomen, omdat deze vermoedelijk afstamt van Johan Ernstsz, een (half)broer van Philips Ernstsz (die weer de voourouder van de Vermaat-en uit deze familie is).
Net als bij de familie Vermaat houdt mijn "aandacht" echter op bij de kinderen uit een gezin van een vrouwelijke nakomeling. In dit geval dus ook bij de kinderen van Weijntgen de With, ook al noemen deze kinderen zich eveneens De With.

Op pagina 93 en 94 van zijn Parenteel van Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 deel 1, Ons Voorgeslacht, 2010) geeft Marcel Kemp een overzicht van de kinderen van Weijntgen en hun kinderen, maar niet de verdere nazaten. Mogelijk heeft hij van deze nazaten geen gegevens, maar waarschijnlijker is dat met die generatie het jaar 1650 overschreden wordt (zoals we nog zullen zien).

De interesse van M. Aartsen richtte zich met name op Jan Janss de Jongh(e), die in een aantal akten, verband houdend met de nalatenschap van Anthonis Jansz de With, genoemd wordt.
Ze was zo attent om mij een aantal akten te sturen en zelf vond ik er ook nog een paar bij. Hieronder eerst - in chronologische volgorde - (beschrijvingen van) een aantal relevante akten met daarbij de personen die een rol spelen.

Akte 1:
Schuldbekentenis - f 439,- als rest van landpacht
Aktenummer:   402 
Datum:   22-03-1670 
 Soort akte:   Schuldbekentenis 
 Samenvatting:   f 439,- als rest van landpacht 
 Notaris:   G. DE COTEN 
 Personen:    Schuldenaar: Sander Anthoniss 
  Schuldeiser: Cornelis Pauw 
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:   U038a001  

Personen:
1. Sander Anthonisz [getrouwd met 2.a]
 
Akte 2:
[originele akte in bezit MA]
Procuratie - tot het voeren van een proces. Aktenummer:   96 
Datum:   26-07-1671  Soort akte:   Procuratie 
Notaris:   R. VAN VECHOVEN 
Samenvatting:   tot het voeren van een proces 
Personen:    De erven van Anthonis Janss de With: 
  Constituant: Aert de With 
  Constituant: Maria de With, onmondig 
  Constituant: Annichjen Sanders, onmondig 
  Constituant: Neeltjen Eersten 
  Constituant: Jan Eersten 
  Geconstitueerde: Ludolph de With 
Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:   U066a001  

Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Maria de With [4.a.i]
3. Annichien Sanders [dochter van 2.a]
4. Neeltjen Eersten [5.b]
5. Jan Eersten [5.a]
{zijnde de erven van Anthonis Jansz de With}
{Opvallend dat hun verre verwant Ludolph [Jansz] de With eveneens genoemd wordt, hij is immers procureur aan het Hof van Utrecht.}

Akte 3:
Ondertrouw 4-5-1674 (Amsterdam)


Jan Jansz de Jonge van A[msterdam] kistenmaaker
out 30 jaren inde groote leijtsedwars
straat, geass[isteerd] met Jan Jansz de Jonge
sijn vader en Marijke Jans de
Wit van Rotterdam out 22 jaren
als vooren (dus ook in de groote leijtsedwars straat) ouders doot geass[isteert] met Aertus de Wit haere oom
Ik slaagde er niet in om deze inschrijving geheel te transcriberen, gelukkig kende M. iemand die dat wel kon!

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [echtgenoot van 4.a.i]
2. Jan Janss de Jongh [vader van (2)]

Akte 4:
Voogdbenoeming - over dochter Annichie Sanders speciaal ten aanzien van de erfportie uit de nalatenschap van Anthoni de With, geassumeerd vanwege wanbeheer van Aert de With te Amsterdam
 Aktenummer:   26 
 Datum:   26-05-1675 
 Soort akte:   Voogdbenoeming 
 Samenvatting:   over dochter Annichie Sanders speciaal ten aanzien van de erfportie uit de nalatenschap van Anthoni de With, geassumeerd vanwege wanbeheer van Aert de With te Amsterdam 
 Notaris:   H. VAN WOUDENBERGH 
 Personen:    Constituant: Sander Anthonisz 
  Geconstitueerde: Jan Jansen de Jonge 
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
 Inventarisnummer:   U093a001 

Personen:
1. Sander Anthonisz [getrouwd met 2.a, vader van (2)]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Aert de With [4.b]
4. Jan Jansen de Jonge [getrouwd met 4.a.i]
{Aangezien het gebruikelijk was dat er een voogd was over onmondigen, geldt dit waarschijnlijk ook hier. Uit [Akte 2] blijkt dat Annichie Sanders in 1671 nog onmondig was. Dat is ze in 1675 nog steeds, want in [Akte 8] uit 1681 wordt dit eveneens vermeld.
In de omschrijving staan nog enkele details:
Constituant: Sander Anthonisz
Voornaam:
Sander
Achternaam:
Anthonisz
Rol in akte:
Constituant
Woonplaats:
Emmenes

Geconstitueerde: Jan Jansen de Jonge
Voornaam:
Jan Jansen
Achternaam:
de Jonge
Rol in akte:
Geconstitueerde
Woonplaats:
Amsterdam
Wat voor onduidelijkheid zorgt is het vermelden van Sander Anthonisz. Hiermee lijkt het of de vader van Annichie nog in leven is, terwijl er in die situatie helemaal geen sprake zou zijn van voogdij. Ik ken de letterlijke tekst van de akte niet, maar het zou mij niet verbazen wanneer Jan Jansen als man van Annechie's verre nichtje Maria ook als voogd voor Annechie wil optreden in het proces over de erfenis van Anthonis Jansz de With tegenover Aert [Aertsz] de With, mogelijk omdat hij vindt dat Annechie's vader daar zelf niet goed genoeg is slaagt?

Akte 5:
[originele akte in bezit MA]

Procuratie - om proces te voeren
Aktenummer:
240
Datum:
13-03-1676
Soort akte:
Procuratie
Notaris:
R. VAN VECHOVEN
Samenvatting:
om proces te voeren
Personen:
http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Erven Anthonis de With:
Rol in akte:
Erven Anthonis de With

http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Constituant: Aert de With
Voornaam:
Aert
Achternaam:
de With
Rol in akte:
Constituant
Echtgenoot:
x Maria Belterman

http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Constituant: Jan Janss de Jongh
Voornaam:
Jan Janss
Achternaam:
de Jongh
Rol in akte:
Constituant
Echtgenoot:
x Maria Jans de With
Woonplaats:
Amsterdam

http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Constituant: Jan Eersten
Voornaam:
Jan
Achternaam:
Eersten
Rol in akte:
Constituant

http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Constituant: Annichje Sanders, onmondig
Achternaam:
Annichje Sanders, onmondig
Rol in akte:
Constituant

http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Voogd: Sander Anthoniss, vader
Achternaam:
Sander Anthoniss, vader
Rol in akte:
Voogd
Woonplaats:
Emmenes

http://mifiles.archieven.nl/default/images/m1.gif
Geconstitueerde: Dirck Woertman
Voornaam:
Dirck
Achternaam:
Woertman
Rol in akte:
Geconstitueerde
Beroep:
procureur hove van Utrecht
Verwijzingen:
procuratie d.d. 27-3-1670 voor notaris R. Duee te Amsterdam
Bijzonderheden:
Jan Eersten is uitlandig
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
   
Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
3. Jan Eersten [5.a]
4. Annichie Sanders [2.a.i]
5. Sander Anthonisz [vader van (4)]
Blijkbaar is Neeltgen Eersten, de zus van Jan, reeds overleden.
We zien hier dat zowel Jan Jansse de Jongh als Sander Anthonisz worden genoemd. Ik concludeer hieruit dat Jan geen voogd over Annichie is geworden.

Akte 6:
Schuldbekentenis - f 240,- vanwege achterstallige rente van plecht f 1000,-
Aktenummer: 51
Datum: 26-01-1678
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 240,- vanwege achterstallige rente van plecht f 1000,-
Notaris: H. RIBBIUS
Personen: De erven Anthoni de With:
Schuldenaar: Jan Janss de Jongh
Schuldenaar: Annichje Sanders, onmondig
Voogd: Sander Anthoniss, vader
Schuldeiser: Johan van der Meer
Verwijzingen: procuratie d.d. 14-6-1676 voor notaris C. Brouwer te Naarden plecht d.d. 3-6-1609 voor het leenhof van Utrecht
Bijzonderheden: niet gepasseerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U094a001 

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Sander Anthonisz [vader van (3)]
Blijkbaar is nu ook Jan Eersten overleden? Tevens is mogelijk dat Annechie en Maria gezamenlijk een deel van de erfenis van Anthonis Jansz hebben ontvangen, los van hun "oom" Aert Aertsz de With.

Akte 7:
- Koop en verkoop 
Aktenummer:   101  Datum:   28-03-1681 
Soort akte:   Koop en verkoop 
 Notaris:   F. VAN MERKERCK 
 Personen:    Verkoper: Jan Janss de Jongh 
  Koper: Cornelis Henderickss Otterspoor 
 onroerend goed:    4 mergen 2 hont hannecoornslant; Wulleffsestege 
 Bijzonderheden:   erfpacht van NN de heer van Amerongen
uit de nalatenschap van oom Aert de With
met toestemming van Sander Anthoniss, huisman te
Eemnes, voor zichzelf en als voogd van
Annichie Sanders, zyn dochter uit huwelyk met
Geertruyt Janss
in de marge: notitie dat verkoper weigerde akte te ondertekenen, wegens geschil over betaling; koop is echter dezelfde dag doorgegaan 
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer:   U077a005 

Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
3. Annichie Sanders [2.a.i]
4. Sander Anthonisz [echtgenoot van 2.a, vader van 2.a.i]
5. Geertruyt Janss [2.a]
Blijkbaar stamt de genoemde erfpacht uit de boedel van Aert Aertsz de With, die voor 1679 is overleden.

Maria Belterman, de weduwe van Aert, hertrouwt op 1-9-1679 met Jacques du Bouquoij en op 6-11-1682 nogmaals met Jochem Pol.

OPvallend is het inkijkje dat we krijgen in het karakter van Jan Janss de Jongh: in [Akte 4] probeerde hij Annichie's vader opzij te schuiven waar het ging om het optreden inzake de erfenis van Anthonis Jansz de With, in [Akte 7] heeft hij een geschil over betaling en wil hij een koopakte niet tekenen. Blijkbaar was hij snel ontevreden en procedeerde hij om het minste of geringste.

Akte 8:
Aktenummer:
106
Datum:
28-05-1681
Soort akte:
Verklaring
Notaris:
F. VAN MERKERCK
Samenvatting:
dat zy geen aanspraken hebben op land onder Wulven, door Jan Janss
de Jongh verkocht aan Cornelis Henderickss van Otterspoor
Personen:
Verklaarder: Sander Anthoniss, eerder wedr. N.N.
Achternaam:Sander Anthoniss, eerder wedr. N.N.
Rol in akte:Verklaarder
Echtgenoot:wedr. Geertruyt Janss
Beroep:huysman
Woonplaats:Emnes buytendycks
Verklaarder: Annichie Sanders, onmondige dochter
Achternaam:Annichie Sanders, onmondige dochter
Rol in akte:Verklaarder
Woonplaats:Emnes buytendycks
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Sander Anthonisz [echtgenoot van 2.a, vader van 2.a.i]
Uit deze akte blijkt dat Annechie in mei 1681 nog altijd onmondig is!

Tenslotte de uit [Kemp] bekende nakomelingen van Weijntgen Anthonisdr de With en Jan Aertsz van Heemstede, aangevuld met wat uit de diverse akten is gebleken en met dankzegging aan M. Aartsen voor de samenwerking:

Weijntgen Anthonisdr de With x Jan Aertsz [van Heemstede]
1.       Anthonis Jansz de With x Gouda Jacobsdr {beiden + <13-3-1676}
[geen kinderen]
2.       Annichge Jan Aertszdr [de With] x Jan Gijsbertsz Botterman
a.       Geertruyt Jansdr x Sander Anthonisz
                       i.      Annichie Sanders {* na 28-5-1653}
3.       Maechje Jan Aertszdr [de With] x Peter Adriaensz Maeijen
[kinderen vroeg overleden aan de pest]
4.       Aert Jansz de With x Marichgen Rochus Biesersdr
a.       Jan Aertsz de With x Sophia van Bemmel {beiden overleden voor 4-5-1674}
                       i.      Maria Jans de With {*<4-5-1652} x Jans Janss de Jongh {*<4-5-1646} {ondertrouw Amsterdam 4-5-1674}
b.      Aert Aertsz de With [alias Aert Jansz de With] {+ <26-3-1681} x Maria Jans Belterman 
[geen (overlevende) kinderen]
5.       Jannichge Jansdr de With x Eerst Jacobsz
a.       Jan Eersten {overleden voor 26-1-1678}

b.      Neeltgen Eersten {overleden voor 13-3-1676}

dinsdag 1 oktober 2013

Kijkcijfers 2

Na het vorige bericht gingen de bezoekcijfers van de maand september 2013 met nog eens 10% omhoog!Ook dat fenomeen leg ik op deze plaats graag even vast.

zondag 29 september 2013

Kijkcijfers

Hoewel "Vermaat is de naam" slechts een klein blog is met een handjevol volgers, kijk ik toch regelmatig naar "de kijkcijfers". Gewoon omdat het kan en omdat ik nu eenmaal een statistische tic heb.
Terwijl het totale aantal page views zich langzaam in de richting van de 10.000 beweegt, kwam het aantal page views per maand in deze maand (september 2013) voor het eerst boven de 1.000 .


Toegegeven, het is "klein bier" in de gehele blogwereld. Maar ik kon het niet laten om hier toch even bij stil te staan.

donderdag 19 september 2013

Pieter [Maartensz] Vermaat - troostzoeker op zee?

Al geruime tijd stonden er in mijn lijstje Losse Vermaat-en uit de 18e eeuw twee Pieters.
De ene Pieter Vermaat uit Rotterdam die op 23 januari 1718 met het schip Berbices uitvoer naar de Oost en daar op 28 november 1722 overleed, aldus de archieven van de VOC.
De andere Pieter ging op 12 januari 1710 in Rotterdam in ondertrouw met Anna Jans Verrel uit Maeslandsluys oftewel Maassluis.

Beide Pieters kon ik lange tijd niet plaatsen. Ze zouden rond 1690 geboren moeten zijn, in of in de buurt van Rotterdam, maar vanwege het ontbreken van een patroniem kon ik geen kandidaat met zekerheid opvoeren.
Onlangs besloot ik eerst in de Trouwregisters van Maassluis te onderzoeken of het hier wel om een echte Vermaat en niet om een lees- of tikfout ging. Dat zou immers niet de eerste keer zijn. Maar in dit geval dus niet. Voor iedereen duidelijk leesbaar vond ik een echte Pieter Vermaat.


Ondertrouw Pieter Vermaat x Anna Jans Verrel op 12 januari 1710 in Maassluis
Bij de inschrijving stond echter een toevoeging die mijn aandacht trok: "NB. Deese gebooden tot nader ordre niet af te roepen".
Blijkbaar was er een beletsel opgetreden of wilde iemand ergens een stokje voor steken. Maar waarom dan?

In het impostregister wordt het huwelijksvoornemen van Pieter en Anna al op 3 januari 1710 ingeschreven: "den 3 januarij pieter &maat bruijdegom en anna jans verrel bruijd  ,, - ,, - ,,". Er wordt geen impost geheven, wat er op wijst dat noch Pieter noch Anna enig vermogen bezat. Ook hier echter een interessant aspect: beiden ondertekenen hun inschrijving, wat er op wijst dat beiden schrijven hebben geleerd en dus van redelijke komaf moeten zijn.


Ondertrouw Pieter Vermaat x Anna Jans Verrel - impost op 3 januari 1710 in Maassluis
Tenslotte ging ik op zoek in de Trouwboeken van Rotterdam om te kijken of de informatie die de Digitale Stamboom geeft compleet is overgenomen: "Pieter Vermaat, jongeman, van Rotterdam, wonend: Mosseltrap met Anna Jans Verrel, jongedochter, wonend: Maeslandsluys".


Ondertrouw Pieter Vermaat x Anna Jans Verrel op 12 januari 1710 in Rotterdam
Dit bleek het geval te zijn, hier geen nieuwe inzichten. Wel ontstond bij mij het vermoeden dat Pieter mogelijk met opzet zijn patroniem "vergat" te vermelden. Ook rond die tijd waren er diverse Vermaat-en in de omgeving van Rotterdam woonachtig, terwijl de naam Verrel veel minder vaak voorkomt. Als Anna de naam van haar vader al vermeldt, waarom Pieter dan niet?

Ik had al een Pieter Vermaat die naar zee gegaan was en van wie na 1717 niets meer bij de VOC Opvarenden te vinden was, namelijk Pieter Maartensz Vermaat, op 8 april 1685 gedoopt in Maassluis als zoon van Maarten Pietersz Vermaat en Stijntje Alderts Briel. 
Hij was van december 1704 tot 1709 en van april 1710 tot 1717 in dienst van de VOC, eerst als bootsgezel en later als kwartiermeester. Niet alleen past zijn laatste reis met de Berbices in dit plaatje, er is ook precies voldoende tijd om in ondertrouw te gaan in 1710.

Wat kan er gebeurd zijn? Komt Pieter na vijf jaar op zee terug met voldoende geld op zak om - ondanks de tegenstand die dat zal oproepen - zijn jeugdliefde Anna te trouwen en probeert hij door het "vergeten" van zijn patroniem en het sjoemelen met zijn geboortestad (Rotterdam in plaats van Maassluis, mogelijk kon hij zelfs zeggen dat hij "van Rotterdam" was omdat hij er wel woonde ten tijde van de inschrijving) te voorkomen dat men meteen doorheeft wie hij is?

Gezien de inschrijving in Maassluis heeft er toch iemand onraad geroken en werden de drie afkondigingen, nodig voor het officieel kunnen sluiten van een "huwelijk zonder stuiting", opgeschort.
Gezien het ontbreken van een huwelijksdatum, zowel bij de inschrijving in Maassluis als die van Rotterdam, moeten we aannemen dat het huwelijk niet is doorgegaan. In april 1710 gaat Pieter weer naar zee.

Uiteindelijk overlijdt Pieter (evenals zijn vader trouwens) in het jaar 1722, ver weg van huis.
Van Anna ontbreekt verder ieder spoor.

zaterdag 14 september 2013

Wie was Johanna Maria Wenkink?

Ondertrouw Anthonij [Govertsz] Vermaat x Johanna Maria Wenkink
Op 15 mei 1755 gaan Anthonij Vermaat, weduwnaar en Johanna Maria Wenkink, "laast weduwe van Isaak Bourse", in Delft, waar ze beiden wonen in ondertrouw. Een dag later, op 16 mei 1755, doen ze dat in Delfshaven, waar Anthonij "onlangs" gewoond heeft.

Mijn eerste vraag was om welke Anthonij Vermaat het hier gaat. De enige met die naam die rond dit tijdstip als weduwnaar "beschikbaar" is, is Anthonij Govertsz Vermaat. Zijn eerste vrouw Angenietje (Agnetha) Janse Gael overlijdt voor 13 oktober 1751 in Delft [bron: DTB Delft begraven kosten 1727-1755 [Family Search, p. 602/646] en wordt op 15 oktober 1751 in Delft begraven [bron: DTB Delft inv. 50 , folio 48v]. Als impost moet f 30,- worden betaald, zodat we mogen aannemen dat Anthonij destijds in goeden doen was.
Waarschijnlijk had hij te doen met het innen van belastingen. Er is een akte in de Notariële Archieven uit Vlaardingen van 12 september 1727 waar hij wordt vermeld als "impostmeester van het gemaal". In 1735 was hij pachter van de gemeenelandsmiddelen. Zie ook weeskamerarchief Delft, dossier 1788 jaar 1756. [bron: http://home.hccnet.nl/j.gaal/gen-gaal.htm]
Vanwege de juiste leeftijd, de juiste burgerlijke staat en de juiste woonomgeving neem ik aan dat de Anthonij Vermaat die in ondertrouw ging met Johanna Maria Wenkink inderdaad de weduwnaar van Angenietje Gael was.

De volgende vraag was wie Johanna Maria Wenkink dan wel was. Waar te beginnen? Via Google kwam ik een vermelding op het spoor uit het Utrechts Archief, waarin een Johanna Maria Wenkink genoemd wordt, inderdaad echtgenote van Isaak Boerse, zoals vermeld in de ondertrouwakten uit Delft en Delfshaven:

Aktenummer: 40
Datum: 08-05-1747
Soort akte: Overeenkomst
Samenvatting: over oudschildgeld over 1745
Notaris: A. S. VAN LOBBRECHT
Personen:
Eerste Partij: Bernardus van Baelen
Rol in akte: Eerste Partij
Voornaam: Bernardus
Achternaam: van Baelen
Beroep: schout van Abcoude en Baembrugge etc.
Tweede Partij: Isack Boerse
Rol in akte: Tweede Partij
Voornaam: Isack
Achternaam: Boerse
Echtgenoot: x Johanna Maria Wenkink
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U206a001

Isaac Jacobus Bourse was volgens Ecartico, een site met de ambachtslieden uit Amsterdam uit de 16e tot 19e eeuw [http://burckhardt.ic.uva.nl/ecartico/persons/17630] goudsmid in Amsterdam. Hij trouwde Johanna Maria in 1747 en stierf in 1752.

Op zoek dus naar een vermelding van dit huwelijk, in de hoop daar gegevens te vinden over de afkomst van Johanna Maria. Via de site van het Amsterdams Archief kwam ik inderdaad de ondertrouwakte van 24 maart 1747 op het spoor.

Ondertrouw Johanna Maria Wenkink x Isaak Bourse
Hieruit bleek dat Johanna Maria bij dit huwelijk ook al weduwe was, namelijk van Hermanus Wenkink en dat ze woonde in Abcoude. Opnieuw via Google kwam ik enkele vermeldingen van dit echtpaar op het spoor.
In [Abcoude, minuten notaris Antipas Tradeé 1744-1746] is sprake van een Johanna Maria Wenkink, huisvrouw en later weduwe van Hermanus Wenkink, schout van Abcoude.
Op 5-2-1745 een acte van opening van het "besloten testament van dhr Hermanus Wenkink, Schout van Abcoude en Baembrugge en van deselfs huijsvrouw", op 12-3-1745 een Procuratie van juffr. Johanna Wenkink op dhr Albertus Salomon van Libbregt en tenslotte op 2-6-1746 een Procuratie van juffr. Johanna Maria Wenkink weduwe en boedelhoudster van dhr. Hermanus Wenkink op den notaris Albertus Salomon van Lobbrecht.

Het eerste huwelijk van Johanna Maria (met Hermanus Wenkink) vindt plaats in Voorschoten op 3-2-1739 na ondertrouw op 13-1-1739 in Voorschoten [DTB Voorschoten trouwen 1699-1792 [Nationaal Archief, p. 55/139] en inschrijving in Amsterdam op 16-1-1739 door ds. Johannes den Bandt, predikant te Voorschoten. Het is vreemd dat zij niet wordt vertegenwoordigd door een familielid. Mogelijk is Johanna Maria een wees?


Ondertrouwinschrijving Johanna Maria Wenkink 1739 in Amsterdam
Hun (eerste) kind Paulus Harmannus op wordt 27-3-1740 gedoopt in Abcoude. Getuige zijn Paulus Poursoij en Elisabeth [de] Sterke, die we ook tegenkomen bij het huwelijk van Petronella Lucia (die later een zus van Johanna Maria blijkt te zijn) in Zoetermeer:

Huwelijksvoorwaarden tussen Gerard van Nefs uit Delft, bruidegom, weduwnaar van Agnita Schravelaar en Petronella Lucia Wenkink , bruid bij Albertus Salomon van Lobbregt, notaris te Utrecht en Hendrik van Onnen in aanwezigheid van de getuigen Elizabeth de Sterke en Paulus Poursoij.
[Notariaal Archief Oud-Zoetermeer]

Elizabeth en Paulus meende ik te herkennen uit doopvermeldingen in Amsterdam, maar het precieze verband werd me nog niet helder. Wel was duidelijk op grond van de oudste ondertrouwakte dat ik verder moest zoeken in Voorschoten.
Eerst zocht ik in de Doopboeken. Daar werd ik even op het verkeerde been gezet, doordat in de juiste periode er wel een Johanna MENTINK, dochter van een chirurgijn werd gedoopt, evenals een zus Pieternel. Zou er sprake kunnen zijn van een schrijffout?
Er bleek geen enkele gedoopte Wenkink in Voorschoten te vinden.

Om te kijken of er kort voor de ondertrouw in 1739 een vermelding was in het Lidmatenregister, zocht ik ook daar. En niet tevergeefs.
Vermelding bij de lidmaten van de NG Kerk in Voorschoten: aangenomen op 31 maart 1738 [DTB Voorschoten lidmaten 1594-1783 [Nationaal Archief, p. 99/154]] "vertrokken met attest. na Abcouwde den 22 Februarij 1739" samen met Petronella Lucia Wenkink "vertrokken met attest na Soetermeer den 10 Julij 1739",
Terugbladerend stuitte ik ook op de inschrijving van Elisabeth de Sterke en haar zus Lucia op 12 mei 1731, komend van Rotterdam.


Lidmatenregister Voorschoten
Verder zoeken in Rotterdam dus. Daar komt wel zus Petronella Lucia een aantal keren voor als moeder van een dopeling. Bij de kinderen van Petronella zijn Elisabeth de Sterke en haar man Paulus vaak doopgetuige, maar net zoals bij Johanna Maria in Abcoude geen enkele keer iemand die Wenkink heet.

Tenslotte besloot ik nog eens terug te keren naar Amsterdam, waar ik immers een vage herinnering had van het voorkomen van Elisabeth de Sterke. Daarbij had ik het gevoel dat Elisabeth de moeder zou kunnen zijn van de zusjes Wenkink. In de doopregisters zocht ik op de haar naam en vond ik vervolgens dit:

kind: Johanna Maria
doopdatum: 30-08-1719
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Wenkink, Hermanus
moeder: [de] Sterke, Elisabeth
getuige: Wenkink, Jean
getuige: Steenweg, Maria
bronverwijzing: DTB 49, p.158(folio 69v), nr.1
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24094454

Johanna Maria is dus in Amsterdam gedoopt als dochter van Elisabeth de Sterke en haar eerste man Hermanus Wenkink. Mogelijk komt ook Johanna Maria's eerste man daarin voor als zoon van een Paulus Wenkink. Hun eerste zoon heet immers Paulus Harmannus.
Johanna Maria was inderdaad (half)wees toen ze in Voorschoten arriveerde met haar moeder, haar stiefvader en haar (jongere) zus.

De doop van Johanna Maria is gevonden. Of Paulus en Hermanus familie van elkaar zijn blijft een vraag. Evenals de verdere lotgevallen van Johanna Maria en Anthonij.

Toen ik in het staartje van dit onderzoek op zoek ging naar Paulus Hermanus Wenkink, de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Johanna Maria, kwam ik min of meer toevallig terecht in het Begraafregister van Zegwaart, waar ik op 4 aptil 1758 het overlijden van Johanna Maria vermeld vond. Aangegeven door Matthias Alderkerk wordt daar "Juff: Johanna Maria Wenkink huysvrouw van d'Heer Anthony Vermaat" met impost f 6,- .
Bij het aangeven van de dood van Anthonij's eerste vrouw behoorde hij nog tot de hoogste vermogensklasse. Inmiddels wordt hij tot de 3e klasse gerekend.


Overlijdensaangifte Johanna Maria Wenkink
Van het overlijden van Anthonij, die toch twintig jaar ouder was van zijn tweede vrouw, nog altijd geen spoor.