vrijdag 29 juli 2016

Met de Franse slag ... huwelijk van Johannes Klaasz Vermaat te Marseille ... gevonden!

Zoals inmiddels iedere enigszins ervaren genealoog al weet is het zoekwerk in Nederland een heel stuk eenvoudiger dan zoeken naar gegevens in het buitenland. De incompleetheid van de registraties in de VS is helaas een gegeven, maar wanneer je kijkt naar de ons omringende landen is met name de ontsluiting van de gegevens een probleem.

Ik liep hier al in 2010 tegenaan toen ik via internet er wel achter kwam dat Johannes Klaasz Vermaat (*Numansdorp, 29-5-1808, zoon van Klaas Johannesz Vermaat en Catalijntje Jaspers Verdoes) als "entrepeneur et peintre" zeer waarschijnlijk in 1863 in Marseille getrouwd was, maar de details daarvan niet kon vinden. Elke poging om verder te komen strandde op de betaalmuur van Ancestry en aangezien ik categorisch weiger geld te betalen voor dit soort diensten, bleef ik in het ongewisse over de echtgenote van Johannes.

Johannes is trouwens niet het enige gezinslid dat "vertrokken" is. Van zijn oudere broer Jan Jasper heb ik nog geen enkel spoor gevonden. Het lijkt er op dat het gezin na de dood van vader (1809) en moeder (1813) uiteengevallen is.

Vanavond probeerde ik het nog maar eens en via een Google-sessie met een taalinstelling op Frans belandde ik op de site van Archives 13 (http://www.archives13.fr/). Na enig puzzelwerk bleek ik daar in scans te kunnen zoeken. Weliswaar niet geïndexeerd, maar daarbij bleken de tienjarentafels uitkomst te bieden. Zo duurde het niet lang of ik had na jaren eindelijk de huwelijksakte van 29 december 1863 op mijn scherm.


Huwelijk Johannes Klaasz Vermaat x Marie Anne Michiels
Omdat downloaden niet tot de mogelijkheden behoort, moest ik wat plakken, maar nu is ook deze akte in mijn bezit.


Persoonskaart van Johannes Klaasz Vermaat

Johannes Klaasz Vermaat is geboren op zondag 29 mei 1808 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1805-1812 [Nat. Archief, p. 20/44]], zoon van Klaas Johannesz Vermaat en Catalijntje (Catalina) Jaspers Verdoes. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1808 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1805-1812 [Nat. Archief, p. 20/44]].
Beroep: entrepeneur, peintre
geboren Numansdorp in juni en dit klopt inderdaad met de gegevens van Johannes Klaasz Vermaat
Als vrijwel enige mogelijkheid zag ik zelf al Johannes Klaasz Vermaat, geboren in 1808.

Johannes trouwde, 55 jaar oud, op dinsdag 29 december 1863 in Marseille (F) [bron: Mariages a Marseille 1863 Acte 388] met Marie Anne Michiels, 67 jaar oud, nadat zij op zondag 13 december 1863 in Marseille (F) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Mariages a Marseille 1863 Acte 388].
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Marie: 
Getuigen:
Marius Neviere, 55 jaar, charbonnier, wonend Place Paradis 5 te Marseille
Andre Espanet, 33 jaar, charbonnier, wonend Rue Ventomagy 3 te Marseille
Claude Espanet, 27 jaar, charbonnier, wonend Rue Ventomagy 3 te Marseille
Cesar Louis Beignes, 55 jaar, vapissier, wonend Rue de la Roquette 1 te Marseille

Bruidegom woont Rue Bourgogne 7
Bruid woont Rue Ventomagis 3
Marie is geboren op woensdag 29 juni 1796 in Brussel (B).
Notitie bij de geboorte van Marie: 
vader Louis Michiels, chirurgien
moeder Barbe Jeanne Therese d’Ath

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

ten hoogste 9 maanden    Vader overleden (<08-03-1809)
4    Moeder overleden (04-02-1813)
55    Trouwde met Marie Anne Michiels (29-12-1863)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij laatste huwelijk)
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 27-07-2016 21:18:34 door Peter J.R. Vermaat

donderdag 28 juli 2016

De aanhouder wint: begraafinschrijving Lena Pieters Nobel gevonden

Lena Pieters Nobel neemt zowel in de Stamboom Vermaat als in de kwartierstaat van mijn zonen een bijzondere plaats in. Haar vader maakte mijn zoektocht moeilijk door zijn naam van Van der Sluijs in Nobel te veranderen en in de kwartierstaat is zowel haar eerste echtgenoot Willem Jansz Vermaat (1699-1744) via diens eerste vrouw (Lena was zijn tweede echtgenote) Neeltje Jacobs van der Waal (1704-voor 1-6-1735) als haar twwede echtgenoot Herman [Hendriksz?] Klittenberg een voorvader van mij.

Vaak had ik diverse begraafregistraties al doorgenomen, maar blijkbaar nooit de juiste en met het juiste oog voor detail. Terwijl ik vandaag om een geheel andere reden het Register van ontvangst van impost op begraven (de Gaarder) 1801-1805 van Zuidland doorkeek, viel mijn oog opeens op de vermelding die ik al sinds 2009 zocht:
18 Februarij Heeft Arij Tuijnzaad Opper Armmeester aangeving gedaan van het Lijk van Leena Nobel oud ruim 90 jaar alhier overleden ... Pro Deo


Begraafinschrijving Lena Pieters Nobel

maandag 25 juli 2016

Serendipiteit of gewoon mazzel? Willem Jacobus Vermaat bestaat!

Soms heb je als genealoog opeens geluk, terwijl je jarenlang op een dood spoor zit. Een andere genealoog noemde dat serendipiteit. 

Serendipiteit is het vinden van iets onverwachts en bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders.
Het woord werd geïntroduceerd in het Engels door Horace Walpole in de 18e eeuw, in een brief waarin hij het had over een verhaal dat hij had gelezen, het Perzische sprookje De drie prinsen van Serendip (Serendip is een oude Perzische naam voor Sri Lanka). In die context verwijst serendipiteit naar het vermogen van een alerte geest om uit toevalligheden conclusies te trekken. Anders gezegd: slimme, voorbereide mensen zijn beter in staat om daadwerkelijk ontdekkingen te doen aan de hand van het toeval. Serendipiteit is door de Amerikaanse onderzoeker Julius Comroe wel beeldend omschreven als het zoeken naar een speld in een hooiberg, en eruit rollen met een boerenmeid.
[Wikipedia]
Enige jaren geleden ontving ik het complete onderzoeksarchief van een (zeer ver) familielid, dat uit de Haagse tak stamt en van die familieleden het een en ander had opgetekend. Uit haar aantekeningen begreep ik ook dat het echtpaar Hendrik Cornelis Vermaat en Johanna Willemina de Hoog naast hun vier andere kinderen (onder wie Jan André Johan Vermaat, die de wapenspreuk labor improbus omnia vincit aan het familiewapen toevoegde) ook nog een zoon Willem Jacobus zouden moeten hebben.
Tot op vandaag kon ik va hem echter geen enkel spoor vinden.

Op zoek naar een geheel andere Vermaat zocht in in Heusden en kwam daar bij toeval in het bevolkingsregister het gezin van Hendrik Cornelis en Johanna tegen. Tot mijn verbazing werd ook Willem Jacobus vermeld, geboren 26 November 1841 te Valburg. Ook in het bevolkingsregister van Heusden trof ik hem aan.


Vermelding in de bevolkingsregisters van Sprang en Heusden van Willem Jacobus Vermaat
In het laatste register werd vermeld dat hij op 14 januari 1867 naar 's-Gravenhage was vertrokken.

Aan dat vertrek lag een familiedrama ten grondslag. Tussen 20 en 23 juli 1866 overleden in Heusden zowel de jongste dochter Hendrica Cornelia, Hendrik Cornelis zelf als zijn vrouw Johanna. Het kan niet anders of hier moet sprake geweest zijn van een ernstige ziekte.
Mogelijk kreeg Willem Jacobus hiervan een forse lichamelijke klap, want ik vond zijn overlijden in 's-Gravenhage op 5 november 1867.

Dat ik zijn geboorteakte niet kon vinden, bleek veroorzaakt te worden doordat zijn geboortedatum in de overgenomen aantekeningen een maand te vroeg gedateerd was.
Dat ik zijn overlijden vond was een gelukje. Nadat ik via de Digitale Stamboom tevergeefs had gezocht, besloot ik het via de Tafels te proberen. Meteen al in de eerste was het raak.

Willem had het beroep van (koek)bakker (het oorspronkelijke beroep van zijn vader) en overleed ongehuwd.

Om het bewijs te leveren dat Willem Jacobus Vermaat (1841-1867) werkelijk bestaan heeft, hierbij de akten:


Geboorteakte Willem Jacobus: Valburg 1841 Akte 108
Overlijdensakte Willem Jacobus: 's-Gravenhage 1867 Akte 434
Serendipiteit of gewoon mazzel?

zondag 24 juli 2016

Dingena Vermaet te Breda - een "losse Vermaat" gekoppeld aan haar familie

Al enige tijd biedt het Stadsarchief Breda met zijn site aan de genealoog een rijke bron van gegevens. Ik heb bijvoorbeeld diverse vermeldingen van de kinderen van Maerten Philipsz Vermaet en Magdalena Jans Bos, van wie de kinderen weliswaar in meerderheid in Spijkenisse gedoopt, maar in het Brabantse Oosterhout zijn opgegroeid.

In een vorige versie van de site, die toen lang nog niet zo uitgebreid was, vond ik het huwelijk van een Dingena Vermaet met Lourens/Laurentius (van) Cam(m)elbeeck, soldaat. 
Zij trouwden op 15 augustus 1723 in Breda (trouwbrief 6 stuivers). Het huwelijk blijft kinderloos, Dingena wordt op 19 augustus 1747 in Breda begraven.
Lourens hertrouwt op 11 juni 1749 met Johanna van Beeck. Daarna verdwijnt de naam Cammelbeeck uit de archieven, om er pas in 1821 terug te keren. Het is opvallend dat ook deze Cammelbeecks militairen zijn.

Op basis van de voornaam (de naam Digna/Dymphna komt uitsluitend voor bij de Vermaten die eigenlijk Varremaet heten) vermoedde ik al in welke familie zij thuishoorde, maar wie ze precies was kon ik niet bepalen.

Toen ik onlangs een notariële akte uit 1722 uit Breda kon inzien via de site van het Stafsarchief, werden twee zaken duidelijk: het patroniem van Dingena is Jacobs en ze afkomstig uit Gastel


Notariële akte uit 1722 uit Breda
Nu was het niet moeilijk meer om Dingena te plaatsen. De enige Dimphna Jacobs Vermaet die ik in mijn gegevens heb, is de dochter van Jacobus Gerschen (=Gerardusz) Vaeremaet/Vermaet en Maria Jansen Peters Haest, gedoopt op 23 augustus 1690 in Gastel (getuigen Adrianus Jans Haest en Joanna Jans).

Van Lourens/Laurentius weet ik nog altijd even weinig als voorheen. Uit de akten blijkt dat hij soldaat was "onder 't regiment van de Hr Gen: majoor de Villegas".
Het gaat hierbij om Infanterie Regiment 668a. Het regiment werd opgericht in 1668 als Regiment Wirtz van Ornholm.
Op 02-12-1708 werd E Gauthier Johan de Villegas, brigadier, op 01-01-1709 generaal-majoor en op 11-03-1727 luitenant-generaal.
Het was door de jaren heen gelegerd in de volgende garnizoenen:
 1715 Nijmegen, Zutphen
 1716 Arnhem
 1719 Ieperen, Veurne
 1722 Breda
 1725 Heusden
 1728 Venlo
 1731 Breda
 1737 Bergen op Zoom
 1744 Sas van Gent
 1749 Breda, Hellevoetsluis
 1750 Bergen op Zoom
 1751 Vere
 1752 Doornik
[http://www.milwiki.nl/dutchregiments/index.php?n=RepInf.IR668a]
Het valt op dat zowel het huwelijk met Dingena als met Johanna van Beeck plaatsvond in een jaar dat het regiment in Breda gelegerd was.

maandag 16 februari 2015

Adriana Vermaat (enigszins) in ere hersteld [3]

Waar bij haar moeder Adriana in eerste instantie de schijn van een leven aan de zelfkant van de samenleving werd gewekt (maar waar die schijn lijkt te bedriegen), is dit bij haar dochter Adriana Helena allesbehalve schijn.

Adriana Helena Vermaat is geboren op woensdag 20 mei 1835 om 15:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1835 Akte 170], dochter van Adriana (Adriaantje) Vermaat. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1835 [bron: Geboorteakte Middelburg 1835 Akte 170].
Aangever:
Helena Vermeijle, 48 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Wijk M nr. 54
Getuigen:
Jan Christoffel Zaltbommel, 46 jaar, commissionair, wonend Middelburg
Johannes Lameijn, 51 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)

Adriana begon een relatie, 20 jaar oud, in maart 1856 in Veere met Adriaan d’Hont, 26 jaar oud. De relatie werd verbroken in december 1857 in Nijmegen
Adriaan is geboren op zondag 19 juli 1829 om 07:00 in Zaamslag [bron: Geboorte Zaamslag 1829 Akte 44]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1829 [bron: Geboorte Zaamslag 1829 Akte 44].
Vader: Johannes Jacobus D’hont
Moeder: Elisabeth Johanna Scherer
Wijk A nr. 43
Getuigen:
Francois Stoffels, 71 jaar, timmerman, wonend Zaamslag
Cornelis de Zeeuw, 22 jaar, hoefsmid, wonend Zaamslag


Beroep: soldaat bij de infanterie, sjouwerman, daglooner, opperman

Kinderen van Adriana en Adriaan:
1 Johannes Jacobus d’Hont (Vermaat), geboren op maandag 15 december 1856 om 02:00 in Veere [bron: Geboorteakte Veere 1856 Akte 27]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1856 [bron: Geboorteakte Veere 1856 Akte 27]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Adriaan d’Hont (1829-1882) [vader].
Aangever:
Adriana Cappen, 43 jaar, vroedvrouw, wonend Veere
Wijk C nr. 32
Getuigen:
Adriaan d’Hont, 27 jaar, soldat bij de infanterie, wonend Veere
Simon Simonse, 69 jaar, agent van politie, woned Veere


"Erkent door Adriaan D’ Hont op 27-12-1856 te Veere"
Aktedatum : 27-12-1856, aktenummer (number) : 28
Geboren te (born in) : Veere, op (on) 15-12-1856
Johannes Jacobus d’ Hont
Zoon van :
VADER (father) : Adriaan d’ Hont
Leeftijd (age) : 27 jaar
Beroep (occupation) : soldaat bij de infanterie
MOEDER (mother) : Adriana Helena Vermaat
Opmerking (note) : Akte van erkenning

Johannes is overleden op dinsdag 6 januari 1857 om 01:00 in Veere, 22 dagen oud [bron: Overlijden Veere 1857 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 januari 1857 [bron: Overlijden Veere 1857 Akte 1]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Adriaan d’Hont (1829-1882) [vader].

Wijk C nr. 32
Aangevers:
vader
Simon Simonse, 69 jaar, agent van policie

Het is niet ondenkbaar dat Adriaan d'Hont juist vanwege zijn affaire met Adriana Helena naar Nijmegen werd gestuurd. Blijkbaar hield zij op haar beurt genoeg van hem om hem daarheen te volgen. Hun tweede kind werd namelijk daar geboren. Deze keer was Adriaan wel aanwezig als getuige bij de geboorteaangifte, maar heeft hij dit kind niet erkend.

2 Adriana Helena jr. Vermaat, geboren op woensdag 18 november 1857 om 23:30 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1857 Akte 525]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 november 1857 [bron: Geboorte Nijmegen 1857 Akte 525]. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Adriaan d’Hont (1829-1882) [vader].
Aangever:
Cornelia van Hien, 57 jaar, vroedvrouw, huisvrouw van Ludovicus Ruede[...], wonend Nijmegen
Getuigen:
Adriaan d’Hont, 29 jaar, soldaat bij het Eerste Regiment Infanterie, wonend Nijmegen
Johannes van Doorn, 31 jaar, soldaat bij het Eerste Regiment Infanterie, wonend Nijmegen
Moeder en dochter zijn daarom waarschijnlijk weer naar Middelburg teruggekeerd, waar ze mogelijk bij moeder Adriana onderdak vonden. Wel moet worden opgemerkt dat Jan Leendert Visser niet aanwezig was bij de aangifte van het overlijden van zijn stiefkleindochter, dus mogelijk waren de banden ook niet zo heel warm.

Adriana Helena jr. is overleden op zondag 1 december 1861 om 09:00 in Middelburg, 4 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1861 Akte 282]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1861 [bron: Overlijden Middelburg 1861 Akte 282].
Aangevers:
Johannes Dornaar, 36 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Hendrik Johannes Felten, 42 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg

Adriaan d'Hont is overleden op woensdag 15 november 1882 om 04:00 in Rotterdam, 53 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1882 c189 Akte 3513]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1882 [bron: Overlijden Rotterdam 1882 c189 Akte 3513]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaan was de volgende getuige aanwezig: Jan Vermaat (1825-1892).

Aangevers:
Hubertus Jansen, 50 jaar, bediende
Jan Vermaat, 58 jaar, bediende
Coolsingel

[Deze Jan Vermaat (*Rotterdam, 15-2-1825 +Rotterdam, 10-3-1892) is een "echte" Vermaat, zoon van Jacob Nicolaas Vermaat en Dingena Broekman en getrouwd sinds 20-11-1850 met Cornelia Maria Prins. Deze gebeurtenis is de enige die ik ken waarbij de twee families Vermaat elkaar "raken".]


In 1860 is Adriana Helena gedetineerd in de strafgevangenis te Middelburg. Zij kreeg 3 maanden gevangenisstraf opgelegd door het provinciale gerechtshof van Zeeland, ingaande 24-01-1860. Dit vanwege “diefstal uit een bewoond huis”. Bij het ingaan van de detentie was ze 2 maanden zwanger van haar derde kind. Vermoedelijk was ze dus net zwanger toen ze de diefstal pleegde. In het register staat nog vermeld dat dit haar eerste vergrijp is (er zouden nog andere volgen).
[Mededeling en scans Han Vermaat]

Vermeld:
1861     Detentie (Adriana Helena Vermaat
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Jaar van opname (year of detention) : 1861
Opgenomen in (place of detention) : Strafgevangenis te Middelburg
Betreft (re.) : inschrijvingsregister
Inventarisnummer (inventory number) : 325
Inschrijvingsnummer (registration number) : 514)
[bron: Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923]
1864     Detentie (Adriana Helena Vermaat, (echtgenote van Willem Noorman)
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Jaar van opname (year of detention) : 1864
Opgenomen in (place of detention) : Strafgevangenis te Middelburg
Betreft (re.) : inschrijvingsregister
Inventarisnummer (inventory number) : 327
Inschrijvingsnummer (registration number) : 151)
[bron: Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923]

Adriana trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 22 januari 1862 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1862 Akte 6] met Willem Noormans, 32 jaar oud, nadat zij op zondag 12 januari 1862 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1862 Akte 6]. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriana en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867) [stiefvader bruid] en Jan Adriaan Vermaat (1838-1879) [broer bruid].
Getuigen:
Jan Leendert Visser, 48 jaar, steenhouwersknecht
Jan Adriaan Vermaat, 23 jaar, oppasser
Johannes Nicolaas Machenaud, 39 jaar, steenhouwersknecht
Mattheus Bouwens, 38 jaar, steenhouwerskencht
Bruidegom is weduwnaar van Johanna van Duuren
Erkenning van 1 kind.


Opvallend is dat beide echtelieden meerdere keren in de gevangenis hebben gezeten. Waarschijnlijk hebben ze elkaar zelfs ontmoet.

Willem is geboren op maandag 10 augustus 1829 om 15:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1829 Akte 283]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12 augustus 1829 [bron: Geboorteakte Middelburg 1829 Akte 283].
vader Wilem Noormans (reeds voor de geboorte van Willem overleden)
moeder Christina van den Broecke
Aangever:
Helena Vermeijle, 42 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Wijk E nr. 149
Getuigen:
Abraham Grison, 39 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Christiaan Heule, 40 jaar, bleeker, wonend MiddelburgVermeld:
1860     Detentie (Willem Noormans
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Jaar van opname (year of detention) : 1860
Opgenomen in (place of detention) : Strafgevangenis te Middelburg
Betreft (re.) : inschrijvingsregister
Inventarisnummer (inventory number) : 325
Inschrijvingsnummer (registration number) : 161)
[bron: Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923]
1860     Detentie (Willem Noormans
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Jaar van opname (year of detention) : 1860
Opgenomen in (place of detention) : Strafinrichtingen te Middelburg
Betreft (re.) : signalementsregister
Inventarisnummer (inventory number) : 226
Inschrijvingsnummer (registration number) : 567)
[bron: Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923]
1862     Detentie (Willem Noormans
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Jaar van opname (year of detention) : 1862
Opgenomen in (place of detention) : Huis van Bewaring te Middelburg
Betreft (re.) : inschrijvingsregister
Inventarisnummer (inventory number) : 242
Inschrijvingsnummer (registration number) : 6)
[bron: Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923]

Kind van Adriana en Willem:
3 Willem jr. Noormans (Vermaat), geboren op zondag 19 augustus 1860 om 12:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1860 Akte 288]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 augustus 1860 [bron: Geboorteakte Middelburg 1860 Akte 288]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willem Noormans (1829-1888) [vader].
Wijk F, nummer 53
Aangever:
Elisabeth Colijn, 58 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Getuigen:
Willem Noormans, 31 jaar, wever, wonend Middelburg
Adriaan Huijbrechtse, 32 jaar, wever, wonend Middelburg


Erkend bij huwelijk ouders op 22-1-1862
Beroep: scharenslijper, fabrieksarbeider

In het geval van Willem jr. viel de appel niet ver van de boom. Op 13 oktober 1894 deden moeder Adriana Helena en haar derde echtgenoot Jan van Velsen aangifte van diefstal uit de ouderlijke woning in Hilversum door Willem jr. en diens vrouw Mijntje Wingelaar.
In ieder geval de "gouden ketting met kruis" lijkt een sieraad van RK karakter en dit zou best een erfstuk kunnen zijn geweest dat Adriana Helena via haar moeder Adriana uit de familie Vermaat uit Steenbergen ontvangen heeft.
Ik heb niet kunnen achterhalen of Willem jr. en Mijntje voor deze diefstal veroordeeld zijn.

Willem jr. is overleden op maandag 14 juni 1937 om 03:00 in Utrecht, 76 jaar oud [bron: Overlijden Utrecht 1937 Akte 1119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1937 [bron: Overlijden Utrecht 1937 Akte 1119].

Aangever:
Wilhelmus Hendrikus Broekman, 52 jaar, bediende
Wonend te Ede.

Willem is overleden op dinsdag 31 juli 1888 om 20:30 in Utrecht, 58 jaar oud [bron: Overlijden Utrecht 1888 Akte 1325]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 augustus 1888 [bron: Overlijden Utrecht 1888 Akte 1325].
Aangevers:
Barend Terschegget, 74 jaar, schrijver
Jan Tjabring, 48 jaar, bode

Na de dood van Willem kon Adriana Helena nog niet op het rechte pad blijven. Ze wordt vermeld (55 jaar), wonend te Hilversum, weduwe van Willem Noormans, in het Algemeen Politieblad in een opsporingsbericht.
[Algemeen Politieblad 1891, p. 440]

Adriana Helena trouwde, 59 jaar oud, op woensdag 23 mei 1894 in Hilversum [bron: Huwelijken Hilversum 1894 Akte 38] met Jan van Velsen, minstens 63 jaar oud, nadat zij op zondag 6 mei 1894 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Hilversum 1894 Akte 38].
Bruidegom weduwnaar van Grietje Bus
Getuigen:
Pieter de Ruijter, 60 jaar, straatveger
Bartus van Naarden, 29 jaar, werkman, schoonzoon bruidegom (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Derk Jan Jansen, 64 jaar, straatveger
Johannes Lagerweij, 42 jaar, straatveger


Jan is geboren vóór maandag 23 mei 1831 in Hilversum [bron: Huwelijken Hilversum 1894 Akte 38].
Vader Gijsbert van Velsen
Moeder Truitje Boelhouwer


Jan van Velsen is in 1831 in Hilversum geboren volgens een akte van bekenheid, opgemaakt 20-4-1894 met als getuigen:
Elt de Ruijter, 76 jaar, straatveger, wonend Hilversum
Pieter Ruijter, 60 jaar, straatveger, wonend Hilversum
Johannes Lagerweij, 42 jaar, straatveger, wonend Hilversum
Arie Groenhof, 45 jaar, straatveger, wonend Hilversum
"Comparanten verklaarden ons allen zeer wel te weten dat Jan van Velsen, gemeentestraatveger te Hilversum, zoon van wijlen de echtelieden Gijsbert van Velsen en Truitje Boelhouwer is geboren te Hilversum in en het jaar 1800 een en dertig en dat hij geen acte van geboorte kan produceeren; doordien zijn geboorte niet in de daartoe bestemden Registers van den Burgerlijken stand der gemeente Hilversum is opgenoomen."


Beroep: straatveger, boerenknecht

Jan is overleden op dinsdag 3 oktober 1911 om 06:00 in Hilversum, minstens 80 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1911 Akte 391]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1911 [bron: Overlijden Hilversum 1911 Akte 391].

Palmstraat 8
Aangevers:
Jan Koppel, 45 jaar, aanspreker
Albertus Kaszmann, 57 jaar, aanspreker

Adriana Helena is overleden op zondag 10 juli 1904 om 10:00 in Hilversum, 69 jaar oud [bron: Overlijden Hilversum 1904 Akte 195]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1904 [bron: Overlijden Hilversum 1904 Akte 195].
Koningsstraat 7
Aangevers:
Jan Koppel, 38 jaar, aanspreker
Willem de Jong, 49 jaar, aanspreker

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:


1    Zus Johanna Adriana geboren (31-07-1836)
1    Zus Johanna Adriana overleden (21-02-1837)
2    Broer Jan Adriaan geboren (10-04-1838)
4    Halfbroer Levinus geboren (06-02-1840)
5    Halfbroer Leendert geboren (14-03-1841)
7    Moeder gescheiden van Louweris Cornelis van der Maas (08-06-1842)
7    Halfzus Elizabet geboren (17-09-1842)
7    Halfzus Elizabet overleden (18-10-1842)
8    Moeder trouwde met Jan Leendert Visser (29-09-1843)
8    Halfbroer Adrianus geboren (29-11-1843)
8    Halfbroer Adrianus overleden (09-03-1844)
20    Begon een relatie met Adriaan d’Hont (?-03-1856)
21    Zoon Johannes Jacobus geboren (15-12-1856)
21    Zoon Johannes Jacobus overleden (06-01-1857)
22    Relatie verbroken met Adriaan d’Hont (?-11-1857)
22    Dochter Adriana Helena geboren (18-11-1857)
25    Zoon Willem geboren (19-08-1860)
26    Dochter Adriana Helena overleden (01-12-1861)
26    Trouwde met Willem Noormans (22-01-1862)
30    Broer Jan Adriaan trouwde met Sara de Keijzer (21-03-1866)
31    Neef Jan Adriaan geboren (09-11-1866)
31    Nicht Maatje geboren (09-11-1866)
31    Nicht Maatje overleden (26-11-1866)
31    Halfbroer Leendert trouwde met Jacoba Johanna Rietvelt (27-03-1867)
34    Neef Jan Leendert geboren (14-01-1870)
36    Neef Henri geboren (26-11-1871)
36    Neef Henri overleden (22-01-1872)
37    Neef Ari geboren (03-05-1873)
38    Halfbroer Levinus overleden (13-04-1874)
40    Nicht Elisabeth geboren (27-12-1875)
42    Neef Leendert Levinus geboren (20-01-1878)
43    Moeder overleden (01-02-1879)
43    Broer Jan Adriaan overleden (18-03-1879)
45    Neef Dirk Jacobus geboren (29-01-1881)
45    Neef Dirk Jacobus overleden (14-03-1881)
47    Ex-partner Adriaan d’Hont overleden (15-11-1882)
53    Echtgenoot Willem Noormans overleden (31-07-1888)
54    Neef Jan Adriaan trouwde met Gijsberdina Helena Petronella van Hilst (15-01-1890)
59    Trouwde met Jan van Velsen (23-05-1894)
64    Halfbroer Pieter Anthonij overleden (11-05-1900)
65    Neef Ari trouwde met Pieternella van Pieterson (14-11-1900)
65    Neef Jan Adriaan overleden (16-03-1901)
66    Neef Jan Leendert trouwde met Adriana van Wageningen (23-05-1901)
68    Nicht Elisabeth trouwde met Lodewijk Marinus Anton Koekman (13-11-1903)
69    Neef Leendert Levinus trouwde met Levina Wondergem (20-05-1904)

zondag 15 februari 2015

Adriana Vermaat (enigszins) in ere hersteld [2]

Dankzij het onderzoek van Han Vermaat is mij over de levensloop van Adriana Vermaat inmiddels veel meer bekend dan toen ik mij  eerste blogpost aan haar wijdde. 

Adriana (Adriaantje) Vermaat, dochter van Johannes (Jan) Baptist Hermansz Vermaat en Elizabeth Vincent (van Senten, Hoendervangers). Zij is gedoopt op zaterdag 19 maart 1803 in Steenbergen [bron: DTB Steenbergen dopen RK 1795-1806 [Markiezenhof, p. 76/110]].
Getuigen Henricus Vincent en Elisabeth Vincent

Adriana trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 4 december 1823 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1823 Akte 102 (p. 68r)] met Louweris Cornelis van der Maas, 27 jaar oud, nadat zij op zondag 9 november 1823 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1823 Akte 102 (p. 68r)]. 
Getuigen:
Pieter in ’t Hout, 32 jaar, metselaar, wonend Middelburg
Marinus Pieter Michel, 29 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Jan Beverland, 65 jaar, metselaar, wonend Middelburg
Jacob Beverland, 38 jaar, metselaar, wonend Middelburg
Bruidegom kan niet schrijven, dus tekent niet.


Louweris is geboren op zaterdag 3 december 1796 in Middelburg [bron: Huwelijksbijlagen Middelburg 1823 Akte 102]. Hij is gedoopt op zaterdag 3 december 1796 in Middelburg[bron: Huwelijksbijlagen Middelburg 1823 Akte 102].
vader: Anthony van der Maas
moeder: Anna Plantefeber

Kinderen van Adriana en Louweris:
1 Pieter Anthonij van der Maas, geboren op vrijdag 13 augustus 1824 om 04:00 in Vlissingen [bron: Geboorteakte Vlissingen 1824 Akte 229]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1824 [bron: Geboorteakte Vlissingen 1824 Akte 229]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Louweris Cornelis van der Maas (1796-1853) [vader].
Adres: wijk L, nummer 17
Getuigen:
Abraham van Schayick, 27 jaar, metselaar, wonend Vlissingen (tekent Schaik)
Pieter Andriessen, 36 jaar, sjouwer, wonend Vlissingen
Pieter is overleden op vrijdag 11 mei 1900 om 12:00 in Vlissingen, 75 jaar oud [bron: Overlijden Vlissingen 1900 Akte 150]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1900 [bron: Overlijden Vlissingen 1900 Akte 150].
Aangevers:
Joost Fredrik van der Maas, 36 jaar, bootsman der Marine, wonend Vlissingen, zoon overledene
Jacobus Fredrik van der Maas, 41 jaar, werkman, wonend Vlissingen, zoon overledene

2 Margarietha Johanna Elisabeth van der Maas, geboren op woensdag 15 februari 1826 om 05:00 in Vlissingen [bron: Geboorte Vlissingen 1826 Akte 43]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1826 [bron: Geboorte Vlissingen 1826 Akte 43]. Bij de geboorteaangifte van Margarietha was de volgende getuige aanwezig: Louweris Cornelis van der Maas (1796-1853) [vader].
Wijk I nr. 51
Getuigen:
Dirk Muller, 38 jaar, schipper, wonend Vlissingen
Pieter Christiaan Andriessen, 38 jaar, sjouwer, wonend Vlissingen
Margarietha is overleden op maandag 12 november 1827 om 16:00 in Middelburg, 1 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 440]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1827 [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 440].
Wijk K nr. 328
Aangevers:
Jacobus Ditmars, 26 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Leendert Smit, 51 jaar, tagrijn, wonend Middelburg

Op 7-7-1826 verlaat Adriana haar man met onbekende bestemming: "Hare Echtgenoot declareerd dat zijne huisvrouw hem heeft verlaten en haar jongste kind heeft mede genomen" {Bevolkingsregister Middelburg}

Kind van Adriana uit onbekende relatie:
3 Johannes Baptist Vermaat, geboren op woensdag 29 augustus 1827 om 15:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1827 Akte 338]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1827 [bron: Geboorteakte Middelburg 1827 Akte 338].
Adres: wijk K, nummer 333
Aangever:
Helena Vermeijlen, 40 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Getuigen:
Martinus Arkema, 32 jaar, wever, wonend Middelburg
Gilles Antoni Verlee, 29 jaar, kleeremaker, wonend Middelburg (tekent Verlé)

Johannes is overleden op maandag 10 september 1827 om 13:00 in Middelburg, 12 dagen oud [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 318]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1827 [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 318].
Wijk K nr. 334
Aangevers:
Andries Hoogedeuy, 40 jaar, metselaar, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Arij de Visser, 47 jaar, daglooner, wonend Middelburg


De overlijdensakte noemt hem "Johannes van der Maat" en zijn moeder "Johanna van der Maat". Mogelijk is hier een vergissing begaan doordat "Van der Maas" (nog altijd de echtgenoot van Adriana) en "Vermaat" is verhaspeld door de aangevers.

Kort na de geboorte van Johannes Baptist belandt ze in het ziekenhuis vanwege galziekte (07-09-1827 t/m 02-11-1827). Merkwaardig genoeg wordt ze daar onder de voornaam Catharina (de naam van haar zus) ingeschreven en met beroep matroos.


Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis overlijdt haar kind Johannes Baptist en kort na haar ontslag uit het ziekenhuis ook haar dochter Margarita Johanna op 12-11-1827, 1 jaar oud.
[Mededeling Han Vermaat]

Opvallend genoeg wordt haar vierde kind weer gewoon onder de naam van haar echtgenoot ingeschreven, hoewel ze niet meer met Louweris samen was.

4 Elisabeth Maria van der Maas, geboren op dinsdag 13 juli 1830 om 22:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1830 Akte 275]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1830 [bron: Geboorteakte Middelburg 1830 Akte 275].
Aangever:
Helena Vermijle, 43 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Wijk I nr. 130
Getuigen:
Johannes Baptist van der Berg, 35 jaar, kamerbehanger, wonend Middelburg
Adrianus Marthanus Harthoorn, 28 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Elisabeth is overleden op donderdag 26 augustus 1830 om 01:00 in Middelburg, 1 maand oud [bron: Overlijden Middelburg 1830 Akte 311]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1830 [bron: Overlijden Middelburg 1830 Akte 311].
Wijk I nr. 130
Aangevers:
Johannes Baptist van den Berg, 35 jaar, kamerbehanger, wonend Middelburg
Adrianus Martinus Harthoorn, 28 jaar, tuinman, wonend Middelburg

Inmiddels had Adriana blijkbaar het plan opgevat om als vroedvrouw de kost te gaan verdienen. Ze maakte de opleiding echter niet af.
Fragment uit "De Geneeskundige School te Middelburg: Hare lectoren…"":
17. ADRIANA VERMAAT. Geb. te Steenbergen 10 Maart 1803. Inges. Aug. 1833.
en
18. ADRIANA MARIA BOOGAARTS. Geb. te Steenbergen 7 Dec. 1805. Inges. Jan. 1834.
Beide deze jonge dames kwamen uit het dicht bij Tholen gelegen Noord-Brabantsche Steenbergen. Zij zijn, na verloop van een jaar op zijn hoogst, van de lijst geschrapt, omdat zij waren weggebleven zonder kennisgeving. Doodschuld bestond niet als men wegbleef!
Zij kenden eenvoudig de gewoonte niet en goedkoope briefkaarten kende men toen ook nog niet !
Hare namen als elders bevorderde verloskundigen heb ik niet gevonden.
[http://www.archive.org/stream/degeneeskundige00mangoog/degeneeskundige00mangoog_djvu.txt]

Naar de reden blijft het gissen? Was het uit geldgebrek of wist dat ze zich, wederom zwanger, niet meer op de opleiding kon vertonen? Omdat ze nog altijd officieel getrouwd was, kan dat laatste nauwelijks een reden geweest zijn. Volgens een krantenbericht van 31 mei 1834 was ze al bij het examen afwezig.

Het is onduidelijk uit welke relatie haar zoon Johannes Baptist is geboren: toen Adriana haar man verliet, kan ze nog niet zwanger geweest zijn, gezien de geboortedatum van Johannes. In eerste instantie lijkt hij vernoemd te zijn naar Adriana's vader (die kort daarvoor was overleden), maar dit is niet helemaal zeker. Zowel bij de aangifte van geboorte als overlijden van haar volgende kind is de kamerbehanger Johannes Baptist van den Berg.

Waar Adriana in de periode daarna woonde en met wie ze samen was, in onduidelijk. Weliswaar heeft ze haar vierde kind laten aangeven met de achternaam van haar officiële echtgenoot, maar of ze hem nog zag is maar zeer de vraag. Dochter Adriana Helena wordt geboren op adres Wijk M nr. 54 in Middelburg, maar de daarop volgende vijf kinderen allemaal op adres Wijk Q nr. 4 . Het lijkt er dus op dat Adriana vanaf 1836 een stabiele periode in haar leven doormaakte.
Ligging Wijk Q nr. 4 (Seisstraat) in Middelburg

Adriana was van beroep winkelierster. Zeker is dat zij aan het eind van haar leven (en wellicht al die jaren dat zij dit beroep uitoefende) als winkelierster een “water en vuurnering" dreef. Een water-envuurwinkel was een winkel waar men heet water kon kopen dat op een vuur was opgewarmd. Ook waren er gloeiende kolen verkrijgbaar, die men kocht om de eigen kolenkachel aan te maken of om een stoof mee te vullen. De winkels waren tot in de eerste helft van de twintigste eeuw een gewoon verschijnsel. Rond de Tweede Wereldoorlog verloren ze hun bestaansrecht, doordat steeds meer woningen een gasaansluiting en een moderne keuken kregen. De winkelier werd "water-envuurbaas"
genoemd, of, waar dit van toepassing was, "water-en-vuurvrouwtje". Bij een houdster van
een water- en vuur nering kon men ook koffiewater of gezette koffie krijgen. Het was dan ook dikwijls een plaats waar de bewoners uit de buurt hun roddels en laatste nieuwtjes

uitwisselden.
[Han Vermaat]

Kinderen van Adriana en een onbekende vader:
5 Adriana Helena Vermaat
Zie deel 3 van deze serie.

6 Johanna Adriana Vermaat, geboren op zondag 31 juli 1836 om 06:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 294]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1836 [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 294].
Wijk Q, nummer 4
Aangever:
Helena Vermeijle, 49 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Getuigen:
Ferdinand Johannes Donazel, 26 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Johannes Lamijn, 52 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Johanna is overleden op dinsdag 21 februari 1837 om 06:00 in Middelburg, 6 maanden oud [bron: Overlijden Middelburg 1837 Akte 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1837 [bron: Overlijden Middelburg 1837 Akte 109]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867).
Wijk G nr. 4
Aangevers:
Jan Leendert Visser, 24 jaar, steenhouwersknegt, wonend Middelburg
Johannes Lamijn, 53 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)


7 Jan Adriaan Vermaat, geboren op dinsdag 10 april 1838 om 23:30 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1838 Akte 188]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1838 [bron: Geboorteakte Middelburg 1838 Akte 188].
Wijk Q, nummer 4
Aangever:
Helena Vermeijle, 50 jaar, vroedvrouw, wonend Mddelburg
Getuigen:
Leendert Visser, 25 jaar, steenhouwer, wonend Middelburg
Pieter Jacobus de Munck, 34 jaar, steenhouder, wonend Middelburg
Jan Adriaan is overleden op dinsdag 18 maart 1879 om 02:00 in Middelburg, 40 jaar oud (oorzaak: waterzucht) [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 120]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1879 [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 120].
Aangevers:
Marinus Johannes van den Heuvel, 57 jaar, binnenvader
Leendert Cornelis Kuijt, 38 jaar, oppasser

Beroep: daglooner, leurder

Jan Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 maart 1866 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1866 Akte 19] met Sara de Keijzer, 36 jaar oud, nadat zij op zondag 11 maart 1866 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1866 Akte 19]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867) [stiefvader bruidegom], Willem Noormans (1829-1888) [zwager bruidegom] en Leendert Vermaat (1841-1918) [broer bruidegom].
Getuigen:
Jan Leendert Visser, 52 jaar, steenhouwersknecht
Leendert Vermaat, 25 jaar, timmermansknecht
Willem Noormans, 36 jaar, ziekenoppasser, wonend Vlissingen
Huibrecht van Dijk, 30 jaar, daglooner
Sara is geboren op vrijdag 26 juni 1829 om 05:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1829 Akte 231]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1829 [bron: Geboorteakte Middelburg 1829 Akte 231].
vader Gerrit de Keijzer
moeder Cornelia Pagter
Wijk C nr. 20
Getuigen:
Jan Vreeke, 61 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Jan Vreeke, 28 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Sara is overleden op maandag 6 juli 1891 om 05:30 in Middelburg, 62 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1891 Akte 201]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1891 [bron: Overlijden Middelburg 1891 Akte 201].
Aangevers:
Pieter Andries Adrianus Kuijpers, 49 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Johannes Marinus Hendrikus Poulain, 52 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg

Wanneer Adriana precies een relatie heeft gekregen met de 10 jaar jongere Jan Leendert Visser is niet duidelijk. Jan Leendert treedt op als aangever bij het overlijden van Adriana's dochtertje Johanna Adriana in februari 1837 en bij de geboorte van haar zoon Jan Adriaan. Bij de geboorte van de drie volgende kinderen treedt hij echter weer niet op als aangever.
Ik betwijfel daarom of hij de vader is van Adriana Helena, Johanna Adriana en Jan Adriaan, terwijl dat bij de reeks kinderen die begint met Levinus vanwege de waarschijnlijke vernoeming naar Jan Leendert's vader Lieven wel meer voor de hand ligt.

Evenmin is het duidelijk waarom het 16 jaar duurde voor de scheiding tussen Adriana en Louweris plaatshad. Er zijn aanwijzingen dat hij inmiddels een nieuwe relatie had gevonden, dus waarschijnlijk was dit de reden. Louweris trouwde namelijk op 18 januari 1843 in Vlissing met de 50-jarige Maria Oom.
De scheiding van Louweris van der Maas werd uitgesproken op woensdag 8 juni 1842 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1823 Akte 102].

Louweris is overleden op woensdag 21 september 1853 om 04:00 in Vlissingen, 56 jaar oud [bron: Overlijden Vlissingen 1853 Akte 161]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1853 [bron: Overlijden Vlissingen 1853 Akte 161].
Aangevers:
Johannes Cornelis Holm, 28 jaar, werkman, wonend Vlissingen, neef overledene
Pieter Christiaan Andriessen, 65 jaar, werkman, wonend Vlissingen, zwager overledene

Adriana trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 29 september 1843 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1843 Akte 75] met Jan Leendert Visser, 30 jaar oud, nadat zij op zondag 17 september 1843 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1843 Akte 75].
Getuigen:
Abraham Pavias, 45 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Johannes van Rooijen, 40 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Johannes Vogel, 45 jaar, smid, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Huijbrecht kemeling, 48 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)

Jan is geboren op zaterdag 27 maart 1813 om 08:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1813 Akte 135]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1813 [bron: Geboorteakte Middelburg 1813 Akte 135].
vader: Lieven (Levinus) Visser
moeder: Maatje Jans (Maartje Ims)
Danssekerspel[?] section K nr. 103
Getuigen:
Willem de Boo, 40 jaar, kleermaker (tailleur)
Nicolaas van Luijk, 26 jaar, koetsier (cocher)


Beroep: steenhouwer

Kinderen van Adriana en Jan:
8 Levinus Vermaat, geboren op donderdag 6 februari 1840 om 18:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1840 Akte 50]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1840 [bron: Geboorteakte Middelburg 1840 Akte 50].
Wijk Q, nummer 4
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 37 jaar, doctor in de Genees en Verloskunde, wonend Middelburg
Getuigen:
Gerrit Burghardt, 56 jaar, zuulbewaarder[?], wonend Middelburg
Paulus Willemsen, 36 jaar, stadbode, wonend Middelburg


Ik acht het waarschijnlijk dat Jan Leendert Visser zijn vader is, omdat dienst vader immers Lieven/Levinus heet.

Erkend door de moeder 26-11-1860 te Middelburg.
Aktedatum : 26-11-1860, aktenummer (document number) : 451
Geboren te (born in) : Middelburg, op (on) 06-02-1840
Levinus Vermaat
Zoon van :
Vader (father) : N N
Moeder (mother) : Adriana Vermaat
Leeftijd (age) : 57
Beroep (occupation) : winkelierster
Adres: wijk Q, nummer 4
Opmerking (note) : Akte van erkenning, staat in geboortenregister onder nummer 2, achterin
Akte van erkenning Levinus Vermaat
Levinus neemt op 8-5-1857 op 17 jarige leeftijd dienst als Tamboer bij het 8e regiment infanterie en tekent daarbij voor 10 jaar. Op 28-9-1861 tekent hij voor 6 jaar voor uitzending als soldaat naar de “overzeesche bezittingen” en krijgt daar 120 gulden voor. Deze 6 jaar gaan in op de dag van inscheping naar Nederlands Indië.
Op 20-5-1868 is er een bericht verzonden aan de CvK in Zeeland met (nog) onbekende inhoud. Voorts zijn er aantekeningen van na zijn overlijden op 13-4-1874 in Padang, gedateerd 1 april en 16 april 1875, die gaan over kennisgeving van overlijden en dat er van een nalatenschap nog niets bekend is. Dat is een jaar na zijn overlijden.
[Mededeling Han Vermaat]

Levinus is overleden op maandag 13 april 1874 in Padangse Benedenlanden (RI), 34 jaar oud [bron: Roosje Roos].
Overledene: Levinus Vermaat (Militair)
Plaats (gouvernement,residentie): (Padangse Benedenlanden)
Datum: 13-04-1874
Opmerking(en):
RA jaar/bladzij: 1875/332

9 Leendert Vermaat, geboren op zondag 14 maart 1841 om 12:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1841 Akte 121]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1841 [bron: Geboorteakte Middelburg 1841 Akte 121].
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 39 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Wijk Q nr. 4
Getuigen:
Willem Frans Theijsse, 28 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Andreas Aarnout Sanders, 39 jaar, commies, wonend Middelburg
Leendert is overleden op zondag 24 maart 1918 om 07:00 in Middelburg, 77 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1918 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1918 [bron: Overlijden Middelburg 1918 Akte 82].
Aangevers:
Jacobus Cornelis Klaassen, 63 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Johannes Christoffel Eggel, 70 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg

Beroep: tuinmansknecht, timmermansknecht, daglooner, timmerman

Leendert trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27 maart 1867 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1867 Akte 25] met Jacoba Johanna Rietvelt, 31 jaar oud, nadat zij op zondag 17 maart 1867 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1867 Akte 25]. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Vermaat (1838-1879) [broer bruidegom].
Getuigen:
Dirk Rietvelt, 60 jaar, daglooner, vader bruid
Jan Adriaan Vermaat, 28 jaar, daglooner, natuurlijke broer bruidegom
Hendrik Koppelle, 59 jaar, lijkdienaar
Johannes Nicolaas Machenaud, 44 jaar, steenhouwersknecht
Jacoba is geboren op woensdag 16 maart 1836 om 14:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 112]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1836 [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 112].
vader: Dirk Rietvelt
moeder: Maria Henrietta van Gelder
Wijk O nr. 117
Getuigen:
Hendrik Wissel Wondergem, 32 jaar, kuiper, wonend Middelburg
Dirk Dekker, 33 jaar, schippersknecht, wonend Middelburg
Jacoba is overleden op maandag 31 maart 1919 om 04:00 in Middelburg, 83 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1919 Akte 105]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1919 [bron: Overlijden Middelburg 1919 Akte 105].
Aangevers:
Engbert Reudink, 61 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Jacobus Abraham Bliek, 43 jaar, winkelier, wonend Middelburg

10 Elizabet Vermaat, geboren op zaterdag 17 september 1842 om 06:30 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1842 Akte 399]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1842 [bron: Geboorteakte Middelburg 1842 Akte 399].
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 40 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Wijk Q nr. 4
Getuigen:
Andreas Johan Pieter Martin, 43 jaar, commies, wonend Middelburg
Willem Frans Theijsse, 30 jaar, klerk, wonend Middelburg
Elizabet is overleden op dinsdag 18 oktober 1842 om 04:00 in Middelburg, 1 maand oud [bron: Overlijden Middelburg 1842 Akte 410]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1842 [bron: Overlijden Middelburg 1842 Akte 410]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabet was de volgende getuige aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867).
Aangevers:
Jan Leendert Visser, 30 jaar, steenhouwersknecht, wonend Middelburg
Johannes Jacobus Janzee, 47 jaar, particulier, wonend Middelburg

11 Adrianus Visser, geboren op woensdag 29 november 1843 om 05:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1843 Akte 445]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1843 [bron: Geboorteakte Middelburg 1843 Akte 445].
Adres: wijk F, nummer 38
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 41 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Getuigen:
Abraham Pavias, 45 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Marinus Hubregtse, 27 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Adrianus is overleden op zaterdag 9 maart 1844 om 03:00 in Middelburg, 3 maanden oud [bron: Overlijden Middelburg 1844 Akte 128]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1844 [bron: Overlijden Middelburg 1844 Akte 128]. Bij de overlijdensaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867) [vader].
Aangevers:
vader
Pieter Jacobus de Munck, 40 jaar, steenhouwer, wonend Middelburg

Jan is overleden op vrijdag 1 maart 1867 om 10:00 in Middelburg, 53 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1867 Akte 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1867 [bron: Overlijden Middelburg 1867 Akte 70].
Aangevers:
Gillis Moorman, 49 jaar, lijkdienaar
Johannes Dormaar, 42 jaar, lijkdienaar

Adriana is overleden op zaterdag 1 februari 1879 om 20:30 in Middelburg, 75 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1879 [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 54].
Aangevers:
Pieter Giliam Poulain, 66 jaar, lijkdienaar
Franciscus Johannes Poulain, 40 jaar, kleermaker

Leeftijd Adriana bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
2    Tante Maria Christina overleden (01-03-1806)
4    Zus Barbara gedoopt (22-10-1807)
4    Moeder begraven (26-11-1807)
5    Vader trouwde met Elisabetha Cornelisse van Galen (26-06-1808)
5    Zus Barbara begraven (13-11-1808)
8    Tante Adriana (Adrienne) Hermans overleden (12-10-1811)
9    Vader trouwde met Adriana (Adrienne) Schraauwen (06-06-1812)
10    Oom Joseph(us) Hermansz overleden (05-06-1813)
11    Tante Anna (Johanna) Hermans overleden (01-04-1814)
20    Trouwde met Louweris Cornelis van der Maas (04-12-1823)
21    Zoon Pieter Anthonij geboren (13-08-1824)
21    Zus Catharina trouwde met Jacobus Johannes van Haaren (01-09-1824)
21    Neef Adrianus geboren (04-11-1824)
21    Neef Adrianus overleden (18-01-1825)
22    Dochter Margarietha Johanna Elisabeth geboren (15-02-1826)
23    Vader trouwde met Adriana Cornelia van de Kar (31-03-1826)
23    Nicht Elizabeth geboren (17-05-1826)
23    Oom Jacobus Hermansz overleden (05-03-1827)
24    Vader overleden (29-07-1827)
24    Zoon Johannes Baptist geboren (29-08-1827)
24    Zoon Johannes Baptist overleden (10-09-1827)
24    Dochter Margarietha Johanna Elisabeth overleden (12-11-1827)
26    Nicht Adriana geboren (23-03-1829)
27    Dochter Elisabeth Maria geboren (13-07-1830)
27    Dochter Elisabeth Maria overleden (26-08-1830)
29    Nicht Adriana overleden (17-08-1832)
29    Zus Catharina overleden (21-08-1832)
32    Dochter Adriana Helena geboren (20-05-1835)
33    Dochter Johanna Adriana geboren (31-07-1836)
33    Dochter Johanna Adriana overleden (21-02-1837)
34    Tante Cornelia Hermans overleden (11-03-1838)
35    Zoon Jan Adriaan geboren (10-04-1838)
36    Zoon Levinus geboren (06-02-1840)
37    Zoon Leendert geboren (14-03-1841)
39    Gescheiden van Louweris Cornelis van der Maas (08-06-1842)
39    Dochter Elizabet geboren (17-09-1842)
39    Dochter Elizabet overleden (18-10-1842)
40    Trouwde met Jan Leendert Visser (29-09-1843)
40    Zoon Adrianus geboren (29-11-1843)
40    Zoon Adrianus overleden (09-03-1844)
50    Ex-echtgenoot Louweris Cornelis van der Maas overleden (21-09-1853)
52    Dochter Adriana Helena begon een relatie met Adriaan d’Hont (?-03-1856)
53    Nicht Elizabeth overleden (10-11-1856)
53    Kleinzoon Johannes Jacobus geboren (15-12-1856)
53    Kleinzoon Johannes Jacobus overleden (06-01-1857)
54    Dochter Adriana Helena relatie verbroken met Adriaan d’Hont (?-11-1857)
54    Kleindochter Adriana Helena geboren (18-11-1857)
57    Kleinzoon Willem geboren (19-08-1860)
58    Kleindochter Adriana Helena overleden (01-12-1861)
58    Dochter Adriana Helena trouwde met Willem Noormans (22-01-1862)
63    Zoon Jan Adriaan trouwde met Sara de Keijzer (21-03-1866)
63    Kleindochter Maatje geboren (09-11-1866)
63    Kleinzoon Jan Adriaan geboren (09-11-1866)
63    Kleindochter Maatje overleden (26-11-1866)
63    Echtgenoot Jan Leendert Visser overleden (01-03-1867)
64    Zoon Leendert trouwde met Jacoba Johanna Rietvelt (27-03-1867)
66    Kleinzoon Jan Leendert geboren (14-01-1870)
68    Kleinzoon Henri geboren (26-11-1871)
68    Kleinzoon Henri overleden (22-01-1872)
70    Kleinzoon Ari geboren (03-05-1873)
71    Zoon Levinus overleden (13-04-1874)
72    Kleindochter Elisabeth geboren (27-12-1875)
74    Kleinzoon Leendert Levinus geboren (20-01-1878)