woensdag 28 augustus 2013

Vermaat - de Haagse tak [1]

Hoewel de meeste Vermaat-en in Nederland en daarbuiten afstammen van Philips Eerstz, is het nuttig om onderscheid te maken tussen een aantal takken van de familie. Te meer omdat over sommige takken aanmerkelijk meer te vertellen valt dan over andere.

De Haagse tak telt een aantal kleurrijke personen, van wie een aantal ook nationale bekendheid geniet. In de blogs die op deze volgen, zal duidelijk worden om wie het gaat.

Als stamvader van de Haagse tak beschouw ik Philippus Pietersz Vermaat (± 1650 - april 1697). Hij is geboren in 1650 in Zuidland als zoon van Pieter Philipsz Vermaat en Lidewij Claesdr. Ik heb zijn doopvermelding nog niet gevonden.
Aangezien in dit gezin pas de tweede dochter naar de Vermaat-zijde wordt vernoemd, vermoed ik dat dit ook bij de zoons het geval zal zijn. Dat betekent dan dat Philippus jonger moet zijn dan Nicolaas. Dit klopt met de attestatie van hun ouders in 1648 van Spijkenisse naar Zuidland. Bij zijn ondertrouw is Philippus immers "j.m. van Zuidland".

(1) Philippus ging in ondertrouw, 25 of 26 jaar oud, met Cornelia Janse Snaets, 25 jaar oud op zondag 8 maart 1676 in Zuidland [bron: DTB Zuidland trouwen 1638-1776 [Nat. Archief, p. 28v/134]]
456 kt 08-03-1676 Philippus Vermaet, jm, van Zuidland, won alhier
456 kt otr Cornelia Snaats, jd, van Heenvliet won alhier
456 kt boek 68, akte 454 tr: geen datum vermeld
[Zuidland, DTB NG, T:1638-1690 ( zie ook T:1638-1669 )]
Cornelia is gedoopt op zondag 19 juni 1650 in Heenvliet [bron: DTB Heenvliet dopen 1646-1740 [Nat. Archief, p. 7/111]].
"den 19 dito is gedoopt de doghter van Jan Snaets ende Maaike[?] Ba[???] was genaamt Cornelia de getuige was Laurentius Hokes[???]"


Kinderen van Philippus en Cornelia:
1 Johannes Philipsz Vermaat [1.1]. Hij is gedoopt op zondag 17 januari 1677 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1674-1702 [Family Search, p. 70/689]].
Getuigen Hugo Knoop en Margaretha Snaets
Gedoopt in de Grote Kerk
Waarschijnlijk is Johannes jong overleden.

2 Lydia Philipse Vermaat [1.2]. Zij is gedoopt op dinsdag 21 december 1677 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1656-1724 [FamilySearch, p. 325/1028]]. Bij de doop van Lydia waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Philipsz Vermaat (1616-vóór 1702) [grootvader vaderszijde] en Sijtje Pieters Vermaat (1656-vóór 1691) [tante vaderszijde].
Getuigen Pieter ende Sytge Vermaet
Gedoopt in de Nieuwe Kerk
Waarschijnlijk is Lydia jong overleden.

Cornelia is overleden in 1680, 29 of 30 jaar oud.
Omdat de eerste zoon van Philippus en Cornelia Johannes wordt genoemd en de vader van Philippus Pieter heet, vermoed ik dat Cornelia’s vader Jan of Johannes heet. Dit klopt met bovenstaande doopvermelding.

(2) Philippus trouwde met Josina Jacobusse van Brakel, 21 jaar oud, op zondag 2 februari 1681 in ’s-Gravenhage [bron: DTB 's-Gravenhage trouwen 1656-1693 [Family Search, p. 662/915]]
"Philips &maet wedw met Josina van Braekel jongedr geboortig alhier beijde wonend alhier in Hage"


Trouwinschrijving Philippus Vermaet x Josina van Brakel
Josina is gedoopt op woensdag 13 augustus 1659 in de Grote Kerk in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1630-1674 [FamilySearch, p. 522/768]] als dochter van Jacobus Arentsz van Brakel en Annitgen Alberts.
Getuigen:
Dirck Hermansz van Nes
Neeltge Jacobs van der Gou
Maria Heijndricx

Josina is overleden vóór maandag 18 juni 1742 in ’s-Gravenhage, ten hoogste 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1742 [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Zij is begraven op dinsdag 19 juni 1742 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage begraven 1695-1742 [Family Search, p. 820/823]].
Begraven in de Grote Kerk in ’s-Gravenhage in graf nr. 25 in de 2e klasse: f 15,-
Vermeld bij de begraafinschrijving: "is g=l met kinder van de Haar"

Kinderen van Philippus en Josina:
3 Jacobus Philipsz Vermaat, gedoopt op vrijdag 24 juli 1682 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.3.

4 Pieter Philipsz Vermaat [1.4]. Hij is gedoopt op woensdag 13 september 1690 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1674-1702 [Family Search, p. 406/689]].
Getuigen: Jan de Vogel en Alijda Hobbnema sijn huijsvrouw
Gedoopt in de Grote Kerk
Pieter is overleden vóór woensdag 5 september 1731 in ’s-Gravenhage, ten hoogste 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1731 [bron: DTB ’s-Gravenhage begraven 1699-1771 [Family Search, p. 328/628]]. Hij is begraven op donderdag 6 september 1731 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage begraven 1695-1742 [Family Search, p. 526/823]].
"Den 6 een graf voor mons: Vermaet f 6 - 0 "
"5 dito Pieter Vermaat 6:7:0"
"Den 9 [september 1731] twee poose over mons Corn= Vermaet f 6 - 10"
{Mogelijk is de voornaam een verschrijving omdat de persoon die ervoor wordt opgetekend eveneens Corn[elis] heet. Er komt ook geen Cornelis voor onder de nazaten van Philippus Pietersz Vermaat.}
{Begraafdatum klopt overigens niet met het optreden als doopgetuige bij de doop van Anna Bartholomeusse in 1738}

5 Anna Philipse Vermaat [1.5]. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1692 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1656-1724 [FamilySearch, p. 573/1028]].
Getuige Anna van der Bruijl
Gedoopt in de Nieuwe Kerk

Van Anna is mij verder niets bekend.

6 Bartholomeus Philipsz Vermaat, gedoopt op zondag 27 januari 1697 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.

Philippus was eerst notaris te Zuidland en daarna notaris bij het Hof van Holland in Den Haag.
Hij is overleden vóór dinsdag 23 april 1697 in ’s-Gravenhage, ten hoogste 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1697 [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Begraven in de 2e klasse: f 15,- in de Grote Kerk van ’s-Gravenhage, graf nr. 25 [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Hij is begraven op woensdag 24 april 1697 in 's-Gravenhage [bron: DTB 's-Gravenhage begraven [kosten] 1692-1811 [Family Search, p. 34/697]].
"Den 24 dito is begraven de notaris vermaet legt inde w=16 + regt is f 20:0:0

twee poose geluijt + regt is f 6:0:0"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten