dinsdag 18 december 2012

Smit trouwt drie Vermaat-meisjes

Binnen mijn verzameling Vermaat-en neemt Willem Smit (*Heenvliet, 8-1-1841 +Geervliet, 29-8-1921) een unieke plaats in. Niet alleen is hij een van de weinigen van wie vier huwelijken staan genoteerd (alleen Dirk Roodenburg Vermaat jr. schopte het tot vijf), maar drie van zijn echtgenotes heetten Vermaat. Helemaal uniek is dat het om drie zussen gaat.

Hij trouwde eerst, op 22 februari 1866, met Jannetje Oranje, die toen al 54 jaar oud was (en zelf weduwe van Jan de Pijper). Naar de reden van zo'n huwelijk, waarbij de vrouw bijna 30 jaar ouder was dan de man, kunnen we alleen maar gissen. Mogelijk konden ze het gewoon goed vinden samen, mogelijk was er ook bezit in het spel. Na het overlijden van Jannetje moest er namelijk een boedel verdeeld worden:
"Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Willem Smit, landbouwer te Heenvliet, en diens aldaar op 19-10-1880 overleden echtgenote Jannetje Oranje, tussen eerste comparant en Pieter Smit, mede landbouwer aldaar, als in huwelijk hebbende Aretje de Pijper, die een dochter is uit eerder huwelijk van overledene met Jan de Pijper. Toegekaveld: - aan Willem Smit zijn eigen aanbreng van f 450, een perceel weiland in Suigershil kad. A 492 en 493, idem aldaar op A 565, een dito in de Hooistal op A 115 en 116, idem in het Moertje op A 141, een huis en schuur c.a. aan de Rijswaardsedijk op A 830, 839 en 887 en een weiland in de Drie Hillen op A 728. Voor dit alles moet hij aan de wederpartij f 554 bijbetalen. - aan Pieter Smit alle meubilaire goederen, de contanten ad f 80, een perceel weiland in de Haaie buitendijks het oosteinde, kad. A 189, idem op A 190, 852, 853 en 854.
Aktenummer: 1
Aktedatum: 03/01/1881
Naam notaris: Willem Frederik Johan van Dullemen
[Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Nadere toegang op inventarisnummer 3071 van toegang 110]"

Zijn tweede echtgenote was Annetje Vermaat (*Zuid-Beijerland, 1-1-1848 +Heenvliet, 23-6-1889), dochter van Rochus Philipsz Vermaat en Maartje Hokke. Willem en Annetje trouwden op 24 november 1881 in Geervliet en kregen samen zes kinderen:

  1. Maartje (1882 - ?)
  2. Pieter (1883 - 1944)
  3. Rokus (1885 - ?)
  4. Sanderijntje (1886 - ?)
  5. Rookje (1888 - 1888)
  6. Philippus (1889 - 1889)
Annetje stierf een maand na de geboorte van haar jongste kind op 23 juni 1889 om 10.00 uur. Aangevers waren Cornelis Ensbergen, 67 jaar, schoenmaker en Gerrit de Knegt, 28 jaar, veldwachter.

Zes jaar lang was Willem weduwnaar, maar op 27 juni 1895 trouwde hij voor de derde keer, nu met Annetje's oudere zus Pietertje Vermaat (*Zuid-Beijerland, 3-11-1840 +Heenvliet, 25-2-1908). Ook dit huwelijk eindigde met de dood van de echtgenote, zodat Willem voor de derde keer weduwnaar werd.

Na ruim zeven jaar trad Willem voor de vierde keer in het huwelijk, deze keer met Neeltje Vermaat (*Zuid-Beijerland, 28-12-1843 +Bergen op Zoom, 10-6-1927), een zus van Annetje en Pietertje. Neeltje was zelf weduwe van Cornelis van Sintmaartensdijk, die in 1914 was overleden na 48 jaar huwelijk. Opvallend is dat bij de akte mede overgelegd wordt een afschrift van een KB d.d. 28-12-1915 waarbij dispensatie wordt verleend van het verbod vervat in BW art. 88-1. Dit artikel (in het oude BW) verbood het huwelijk met een bloedverwant van de vorige echtgeno(o)t(e).

Dit vierde huwelijk eindigde door de dood van Willem in 1921. Neeltje overleefde hem nog bijna 6 jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten