maandag 31 december 2012

Mijn voorzaten Vermaat 8: Jan Philipsz Vermaat


Jan Philipsz Vermaat is gedoopt op 21-11-1670 in Spijkenisse [bron: Spijkenisse, DTBL NG, D:1642-1671]. Getuige was Ariaentjen Stevens.

Doopvermelding Jan Philipsz Vermaat
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 07-04-1692 in Poortugaal [bron: DTB Poortugaal trouwen 1691-1810 [Nat. Archief, p. 4/145]] met de 21 of 22-jarige Trijntje Willems Hoogwerf. Jan en Trijntje gingen op 14-03-1692 in Poortugaal in ondertrouw [bron: DTB Poortugaal trouwen 1691-1810 [Nat. Archief, p. 4/145]].
Trijntje Willems Hoogwerf werd als dochter van Willem Hoogwerf en Magdalena van der Laan geboren rond 1670 in Geervliet.


Jan Philipsz Vermaat x Trijntje Willems Hoogwerf
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teuntje Jans Vermaat (~Geervliet, 08-02-1693 +Geervliet, 23-06-1734) 
II. Philip Jansz Vermaat (~Geervliet, 03-07-1695 []Geervliet, 07-08-1708) 
III. Magdalena Vermaat (*Geervliet, 1697 []Geervliet, 09-04-1698)
IV. Willem Jansz Vermaat (~Geervliet, 20-04-1699 +Nieuwenhoorn, <14-3-1744) 
V. Magdaleentje Jansdr Vermaat ~Geervliet, 02-07-1702 +Geervliet, <30-07-1719) 
VI. Hendrik Jansz Vermaat (~Geervliet, 27-09-1705 +onbekend)
VII. Maartje Jansdr Vermaat (~Geervliet, 18-01-1711 []Geervliet, 27-12-1713)

Op 25-12-1692 worden Jan en zijn vrouw Trijntje Willems Hoogwerf vermeld als lidmaten in Geervliet. (Ons Voorgeslacht jg. 1953, p. 13/145).
Jan koopt een (boeren)woning aan de Conijndijk:
Tonis Sijdervelt, schout van Simonshaven, verkoopt aan Jan Philipsz Vermaat zijn woning, schuur, berge en erf aan de Conijndijk, met het aangelegen boomgaardje en de Leendijk waarop de woning staat. Op het stuk dijk tussen de doorwatering en de Hoenderhoekse molen rust een erfpacht van f 1 per jaar te betalen aan Dirk Caperman, schout van Zuidland. Met de koop mee komt het gebruik van een hoeveelheid land. Totale prijs f 1000.
Datum: 02-05-1692
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - 032 Stad Geervliet - 212]

Trijntje is overleden vóór 12-06-1717 in Geervliet, ten hoogste 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1717 [bron: DTB Geervliet trouwen en begraven 1714-1751 [Nat. Archief, p. 9158]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Jacobse Hokke (1691-1761) [schoonzoon].
"12 Junij heeft Jacob Hocke aangegeven ’t lijk van sijn schoonmoeder Trijntje Hoogwerff, huijsvrouw van Jan Vermaat in de classis van drie gulden, dus 3:0:-".

Jan trouwde (2), 47 jaar oud, op 23-04-1718 in Geervliet [bron: DTB Geervliet trouwen en begraven 1714-1751 [Nat. Archief, p. 10/158] met Catharina (Trijntje) Gerritsdr van Leeuwen (vóór 1700-vóór 1728), minstens 18 jaar oud.
Jan kocht meer land, waarvoor hij soms ook geld moest lenen. Zijn eigen huis verkoopt hij in 1726 aan zijn zoon Hendrik.


Jan Philipsz Vermaat en Trijntje Gerrits van Leeuwen, echtelieden aan de Conijndijk onder Geervliet (huw. voorwaarden tov notaris Steven Sbuelen te Oud-Beijerland dd 23-4-1718) bekennende aan Jacob Frederik Roosendaael, commies ter regeringe te Rotterdam, schuldig te zijn f 1000, verzekerd op woning, schure etc aan de Conijndijk, de eigendom van de Conijndijk en de grote dijk van Goudriaan, nog 2 G 251 R teelland op nr 182 in de polder van Geervliet, 11 G 178 R op nr 1 in Oud-Hoenderhoek, 3 G 225 R aldar op nr 16 en 3 G 99 R op nr 18, 6 G 162 op nr 23, 5 G 284 R op nrs 24 en 25. Geroyeerd in 1724.
Datum: 09-01-1722
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - 032 Stad Geervliet - 213]
Op 14-4-1723 bekennen Jan Vermaat en Trijntje Gerrits van Leeuwen, wonend aan de Comijndijk onder Geervliet, aan Albinus Villerius, wonend in Spijkenisse, een schuld van 600 car. g. wegens geleende en aangetelde gelden, die zij met rente zullen restitueren onder verband van 7 gem. 36 r. land aan de Moerschomse, get. nr. 52 en 53, en nog 5 gem. 1 r. land aan de Laanweg, get. nr. 50)
Datum: 14-04-1723
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Toegangsnummer: 048, Ambacht Spijkenisse en Braband, Regesten]
Jan Philipsz Vermaat, wonende onder Spijkenisse, verkoopt aan Cornelis Luijders 11 G 178 R met gors in Oud-Hoenderhoek op nr 1, belast met uitpad voor het land van Johannes Conijndijk, en 3 G 225 R op nr 16 aldaar met de erfgenamen van dhr de Groot gemeen liggend in een stuk van 9 G 181, voor totaal f 1870, en een speldegeld van 2 zilveren ducatons.
Datum: 08-08-1726
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - 032 Stad Geervliet - 213]
Dezelfde [=Jan Philipsz Vermaat, PJRV] verkoopt aan zijn zoon Hendrik Jansz Vermaat een huis met 2 schuren, barge en wagenkeet aan de Conijndijk, met de eigendom van de dijk, belast met   f 1 per jaar tbv Dirk Caperman, voor f 1000.
Datum: 08-08-1726
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - 032 Stad Geervliet - 213]

Jan is overleden vóór 22-01-1741 in Nieuwenhoorn, ten hoogste 70 jaar oud [bron: DTB Nieuwenhoorn begraven 1733-1753 [Nat. Archief, p. 14/84]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1741 [bron: DTB Nieuwenhoorn begraven 1733-1753 [Nat. Archief, p. 14/84]].
In het gaardersboek van Nieuwenhoorn staat: "22 Januarij 1741 aangevinge gedaen door willem vermaet vantlijk van zijn overleede vader jan fulpze vermaet omt selve alhier te moogen begraeven en van onvermoogen te zijn dus te gehooren onder de classes van pro deo"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten