zaterdag 9 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (6)

Ludolph Adriaen de With erfde waarschijnlijk een fors bezit, maar voegde er mogelijk ook nog het een en ander aan toe. Na zijn overlijden hebben zijn kinderen een deel ervan verkocht, zoals uit onderstaande vermeldingen blijkt.
Bovendien wist hij met name zijn dochters te koppelen aan aantrekkelijke partijen, zoals een bekende zeekapitein (Salomon le Sage) en een "ontfanger van ’t cleyn zegel ’s lants van Utrecht" (Jacob Pauw). Zowel Ludolph als zijn zoon was advocaat en secretaris van het kapittel van St. Marie.
Ook komt in de familie nog een - inmiddels vergeten - dichteres voor.

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1 Ludolph Adriaen de With, zoon van mr. Adriaen Ludolfsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2) en Catharina van Laren. Hij is gedoopt op donderdag 29 februari 1652 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1645-1654 [Familiy Search, p. 459/471]].
Notitie bij Ludolph: Beroep: procureur, advocaet en secretaris capittule St Marie t’ Utrecht (1719)
Vermeld:
07-03-1696
Procuratie (Procuratie - om percelen land en tienden in Zeeland te verkopen
Aktenummer: 29
Datum: 07-03-1696
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN HEES
Samenvatting: om percelen land en tienden in Zeeland te verkopen
Personen:

Erven Adriana de With en Catharina van Laren:
Rol in akte: Erven Adriana de With en Catharina van Laren

Constituant: Ludolph Adriaen de With, zoon
Achternaam: Ludolph Adriaen de With, zoon
Rol in akte: Constituant
Beroep: advocaet ende secretaris van den capittule Stae Mariae t’ Utrecht

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, dochter

Constituant: Salomon le Sage
Voornaam: Salomon le
Achternaam: Sage
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria de With, dochter
Beroep: commandeur van de VOC

Constituant: Elisabeth de With, dochter
Achternaam: Elisabeth de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Margareta de With, dochter
Achternaam: Margareta de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Melchior van Cromstryen
Voornaam: Melchior
Achternaam: van Cromstryen
Rol in akte: Geconstitueerde
Woonplaats: Zirickzee
Bijzonderheden:
Margareta de With is innocent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
11-05-1698
Procuratie (Procuratie - om by Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, beslag te leggen op de goederen van erven Johan Keller
Aktenummer: 26
Datum: 11-05-1698
Soort akte: Procuratie
Notaris: A. VAN BRONCKHORST
Samenvatting: om by Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, beslag te leggen op de goederen van erven Johan Keller
Personen:

Erven Adriaan de With en Catharina van Laren:
Rol in akte: Erven Adriaan de With en Catharina van Laren

Constituant: Ludolph Adriaan de With, zoon
Achternaam: Ludolph Adriaan de With, zoon
Rol in akte: Constituant
Beroep: advocaat en secretaris van den capittule St Marie

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, dochter
Beroep: ontfanger van ’t cleyn zegel ’s lants van Utrecht

Constituant: Salomon le Sage
Voornaam: Salomon le
Achternaam: Sage
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria de With, dochter
Beroep: gouvernuer van Ternate

Constituant: Elisabeth de With, dochter
Achternaam: Elisabeth de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Margareta de With, dochter
Achternaam: Margareta de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Arnout Meerhout
Voornaam: Arnout
Achternaam: Meerhout
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: procureur voor den gerechte van Amsterdam
Bijzonderheden:
Margareta de With is innocent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U102a004)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U102a004]
06-10-1719
Boedelscheiding (Aktenummer: 22
Datum: 06-10-1719
Soort akte: Scheiding
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:
Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With:
Rol in akte: Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With

Eerste Partij: Henrietta Elizabeth de With
Voornaam: Henrietta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Catarina Johanna de With
Voornaam: Catarina Johanna
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Everardina Jacoba de With
Voornaam: Everardina Jacoba
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Johan Henrik de With
Voornaam: Johan Henrik
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij
Woonplaats: uytlandig

Tweede Partij: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Tweede Partij
Echtgenoot: wedr. Elizabeth Vuyst
Beroep: advocaet en secretaris capittule St Marie t’ Utrecht
onroerend goed:

huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden;
Soort object: huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden
Gerecht: Heerhuygenweert

een crofte geestlandt; oz rywegh
Soort object: een crofte geestlandt
Locatie: oz rywegh
Gerecht: banne van Alkmaer in de Vennebrouk

twee croften geestlandt, groot 959 roeden; wz Holewegh
Soort object: twee croften geestlandt, groot 959 roeden
Locatie: wz Holewegh
Gerecht: banne van Heyloo
Naam object: Cornelis Snyersven

acht mergen lands; Otterspoorbroekerkade
Soort object: acht mergen lands
Locatie: Otterspoorbroekerkade
Belendingen: achter: landscheydinge van Niecop zw: Henrik Hamel van der Giessen en Philips Willem van der Giessen nw: erven heer van Nyenrode
Gerecht: Gieltjensdorp
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a006)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a006]
26-08-1728
Executeursbenoeming (Executeursbenoeming - om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Aktenummer: 29
Datum: 26-08-1728
Soort akte: Executeursbenoeming
Samenvatting: om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:

Constituant: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Constituant
Beroep: secretaris Ste Marie

Geconstitueerde: Henriette Elizabeth de With, dochter
Achternaam: Henriette Elizabeth de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde

Geconstitueerde: Everardina Jacoba de With, dochter
Achternaam: Everardina Jacoba de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a008]
Ludolph trouwde met Elysabeth Vuyst. Elysabeth is overleden vóór vrijdag 6 oktober 1719.
Kinderen van Ludolph en Elysabeth:
1 Johan Hendrik de With, geboren in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.
Johan Hendrik en zijn nazaten worden behandeld in het volgende deel van deze reeks.
2 Henrietta Elizabeth de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1681 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1675-1684 [Family Search, p. 557/578]].
Vermeld:
26-08-1728
Executeursbenoeming (Executeursbenoeming - om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Aktenummer: 29
Datum: 26-08-1728
Soort akte: Executeursbenoeming
Samenvatting: om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:

Constituant: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Constituant
Beroep: secretaris Ste Marie

Geconstitueerde: Henriette Elizabeth de With, dochter
Achternaam: Henriette Elizabeth de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde

Geconstitueerde: Everardina Jacoba de With, dochter
Achternaam: Everardina Jacoba de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a008]
01-04-1729
Testament (Testament
Aktenummer: 48
Datum: 01-04-1729
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:

Testateur: Henriette Elizabeth de With
Voornaam: Henriette Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Testateur

Testateur: Everardina Jacoba de With, zusters
Achternaam: Everardina Jacoba de With, zusters
Rol in akte: Testateur

Erfgenaam: langstlevende
Achternaam: langstlevende
Rol in akte: Erfgenaam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a008]
18-03-1738
Huwelijkstoestemming (Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:

Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U189a002]
3 Adriaen Ludolph de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 9 mei 1683 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1675-1684 [Family Search, p. 564/578]].
4 Catharina Johanna de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 13 februari 1691 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1685-1694 [Family Search, p. 624/650]]. Catharina is overleden op maandag 16 februari 1728 in Utrecht, 37 jaar oud [bron: With, Katharina Johanna de, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/With [15/04/2012]].
Notitie bij Catharina: Eerste van tweeling

Beroep: dichteres en vertaalster

WITH, Katharina Johanna de (ged. Utrecht 13-2-1691 – gest. Utrecht 16-2-1728), dichteres en vertaalster. Dochter van Ludolf Adriaan de With (1652?-na 1728), advocaat, en Elisabeth Vuyst (gest. 1719?). Katharina Johanna de With bleef ongehuwd.

Katharina Johanna de With had drie zusters: Henriëtte Elizabeth, Everardina Jakoba en Wilhelmina. Hun vader was behalve advocaat ook secretaris van het kapittel van St. Marie in Utrecht, een functie die hij vijftig jaar lang (tot 1724) zou bekleden.

In 1714 verscheen het vroegst bekende gedicht van Katharina Johanna de With, een huwelijkszang in pastorale trant. In diezelfde trant schreef ze de daaropvolgende jaren verscheidene gelegenheidsgedichten voor familieleden en vrienden. Voor het ‘landspel’ De getrouwe herderin (1719), haar berijming van een prozavertaling van Francesco Contarini’s Fida ninfa, leverden bevriende dichters als Ludolf Smids, Pieter Vlaming en de pastorale dichter bij uitstek, Jan Baptista Wellekens, drempeldichten. De dankbrief die ze aan laatstgenoemde schreef, is een van de weinige brieven die van haar overgeleverd zijn.

Met genoemde dichters moet Katharina de With veel contact gehad hebben. Vlaming was een huisvriend die zijn historische belangstelling deelde met vader De With en zelf was Katharina de With een protégee van Wellekens (Cox-Andrau, 285). Hoewel Vlaming sprak van ‘Drie gezusters dichteressen,/ In het stamhuis van De With’ (lofdicht in Getrouwe herderin, **3r), was het alleen Katharina die enige naam maakte als dichteres. Wel schreef haar zus Henriëtte Elizabeth, net als zij zelf, een lijkdicht bij de dood van de dichter Jakob Zeeus in 1718.

Voor of in 1719 stierf Katharina’s moeder, evenals haar zuster Wilhelmina. Aan de dood van de laatste wijdde ze een – ongedateerd – gedicht, ‘Zeestar. Visscherszang op het afsterven van myne zuster Wilhelmina de With’ (Gedichten, 72). Katharina had een zwak gestel en haar ‘menigvuldige ziekten en kwalen’ (opdracht Fillis) maakten haar het schrijven gedurende lange perioden onmogelijk. In februari 1726 liet ze Magdalena Barbara Wellekens, dochter van de inmiddels overleden dichter, weten dat ze niet in staat was haar te ontvangen, want haar ‘lot wordt telkens kwader;/ Hier komt niets thuis als tegenspoed’ (Mengeldichten, 101). In februari 1728 overleed Katharina Johanna de With, 37 jaar oud.

Na haar dood zorgden Henriëtte Elizabeth en Everardina Jakoba de With ervoor dat wat er nog aan werk van hun zuster lag uitgegeven werd. Zo verscheen al in 1728 het herdersspel Fillis van Scirus, naar het Italiaanse van Guidubaldo de Bonarelli, aangevuld met haar Mengeldichten. Uit de opdracht van beide zusters aan Pieter Vlaming valt op te maken dat deze kort voor haar dood bij Katharina op bezoek was geweest en dat zij hem gevraagd had Fillis aan hem te mogen opdragen. U weet, schrijven haar zusters in deze opdracht, dat door ‘hare beklagelijke toestand’ Fillis ‘zo lang onderhanden heeft moeten blijven’, maar gelukkig heeft zij ‘weinige weken voor haar overlijden [...] uwe toezegging hiertoe [nl. de opdracht]’ verkregen.Latere letterkundigen hebben het werk van Katharina Johanna de With over het algemeen positief beoordeeld. De literator Jan van Walré noemde haar een ‘begaafde maagd’, die de liefde bezong zonder die zelf ooit te hebben mogen beleven (p. 72). Van de literatuurhistorici vond Van der Aa dat ze een ‘te weinig bekende dichteres’ was en waardeerde Witsen Geysbeek haar als ‘zeer verdienstelijk’. Pennink oordeelde anders: ‘Vriendelijk en beschaafd, zonder originaliteit of diepte’ (p. 203). Hoe dat ook zij, Katharina de Withs gedichten zijn geheel in de vergetelheid geraakt.
[With, Katharina Johanna de, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/With [15/04/2012]]

Ongehuwd overleden
5 Wilhelmina de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.5]. Zij is gedoopt op dinsdag 13 februari 1691 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1685-1694 [Family Search, p. 624/650]]. Wilhelmina is overleden vóór vrijdag 6 oktober 1719, ten hoogste 28 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: Tweede van tweeling
6 Everardina Jacoba de With, gedoopt op zondag 29 maart 1693 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.6.

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.6 Everardina Jacoba de With, dochter van Ludolph Adriaen de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1) en Elysabeth Vuyst. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1693 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1685-1694 [Family Search, p. 631/650]].
Vermeld:
06-10-1719
Boedelscheiding (Aktenummer: 22
Datum: 06-10-1719
Soort akte: Scheiding
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:
Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With:
Rol in akte: Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With

Eerste Partij: Henrietta Elizabeth de With
Voornaam: Henrietta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Catarina Johanna de With
Voornaam: Catarina Johanna
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Everardina Jacoba de With
Voornaam: Everardina Jacoba
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Johan Henrik de With
Voornaam: Johan Henrik
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij
Woonplaats: uytlandig

Tweede Partij: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Tweede Partij
Echtgenoot: wedr. Elizabeth Vuyst
Beroep: advocaet en secretaris capittule St Marie t’ Utrecht
onroerend goed:

huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden;
Soort object: huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden
Gerecht: Heerhuygenweert

een crofte geestlandt; oz rywegh
Soort object: een crofte geestlandt
Locatie: oz rywegh
Gerecht: banne van Alkmaer in de Vennebrouk

twee croften geestlandt, groot 959 roeden; wz Holewegh
Soort object: twee croften geestlandt, groot 959 roeden
Locatie: wz Holewegh
Gerecht: banne van Heyloo
Naam object: Cornelis Snyersven

acht mergen lands; Otterspoorbroekerkade
Soort object: acht mergen lands
Locatie: Otterspoorbroekerkade
Belendingen: achter: landscheydinge van Niecop zw: Henrik Hamel van der Giessen en Philips Willem van der Giessen nw: erven heer van Nyenrode
Gerecht: Gieltjensdorp
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a006)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a006]
26-08-1728
Executeursbenoeming (Executeursbenoeming - om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Aktenummer: 29
Datum: 26-08-1728
Soort akte: Executeursbenoeming
Samenvatting: om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:

Constituant: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Constituant
Beroep: secretaris Ste Marie

Geconstitueerde: Henriette Elizabeth de With, dochter
Achternaam: Henriette Elizabeth de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde

Geconstitueerde: Everardina Jacoba de With, dochter
Achternaam: Everardina Jacoba de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a008]
23-01-1736
Testament (Testament
Aktenummer: 4-1
Datum: 23-01-1736
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Maria van Beek
Voornaam: Maria
Achternaam: van Beek
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht, wz Predikheerenkerkhoff

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Beroep: procureur
onroerend goed:

huysinge, hoff met 6 kameren; wz Predikheerenkerkhoff
Soort object: huysinge, hoff met 6 kameren
Locatie: wz Predikheerenkerkhoff
Belendingen: achter: Lauwerstraet
Gerecht: Utrecht

3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen;
Soort object: 3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen
Gerecht: Oostveen
Verwijzingen:
testament d.d. 18-1-1729 voor notaris H. van Hees
Bijzonderheden:
lyftocht aan die goederen, die boven de (pre)legaten over-
schieten voor notaris Hendrik van der Mark
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a016)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a016]
18-03-1738
Huwelijkstoestemming (Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:

Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U189a002]
20-05-1747
Testament (Testament
Aktenummer: 20
Datum: 20-05-1747
Soort akte: Testament
Notaris: W. VAN VLOTEN
Personen:

Testateur: Mechteld van der Mark
Voornaam: Mechteld
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark, broer
Achternaam: Jan Willem van der Mark, broer
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Verwijzingen:
testament d.d. 28-4-1743 voor notaris A. van Broek
Bijzonderheden:
man van nicht Sara Catharina van Rhyn, dochter
Jan van Rhyn, wordt uitgesloten van testatrices begrafe-
nis en sterfhuis
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U169a012)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U169a012]
Everardina trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór maandag 23 januari 1736 met Jan Willem van der Mark.
Vermeld:
23-01-1736
Testament (Testament
Aktenummer: 4-1
Datum: 23-01-1736
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Maria van Beek
Voornaam: Maria
Achternaam: van Beek
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht, wz Predikheerenkerkhoff

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Beroep: procureur
onroerend goed:

huysinge, hoff met 6 kameren; wz Predikheerenkerkhoff
Soort object: huysinge, hoff met 6 kameren
Locatie: wz Predikheerenkerkhoff
Belendingen: achter: Lauwerstraet
Gerecht: Utrecht

3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen;
Soort object: 3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen
Gerecht: Oostveen
Verwijzingen:
testament d.d. 18-1-1729 voor notaris H. van Hees
Bijzonderheden:
lyftocht aan die goederen, die boven de (pre)legaten over-
schieten voor notaris Hendrik van der Mark
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a016)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a016]
18-03-1738
Huwelijkstoestemming (Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:

Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U189a002]
20-05-1747
Testament (Testament
Aktenummer: 20
Datum: 20-05-1747
Soort akte: Testament
Notaris: W. VAN VLOTEN
Personen:

Testateur: Mechteld van der Mark
Voornaam: Mechteld
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark, broer
Achternaam: Jan Willem van der Mark, broer
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Verwijzingen:
testament d.d. 28-4-1743 voor notaris A. van Broek
Bijzonderheden:
man van nicht Sara Catharina van Rhyn, dochter
Jan van Rhyn, wordt uitgesloten van testatrices begrafe-
nis en sterfhuis
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U169a012)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U169a012]
17-07-1766
Testament (Testament
Aktenummer: 49
Datum: 17-07-1766
Soort akte: Testament
Notaris: J. DE CLEFAY
Personen:

Testateur: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur
Beroep: procureur geregte van Utrecht
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Ludolph Simon de With, neef
Achternaam: Ludolph Simon de With, neef
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: op de plaats With en Lust, by Zwammerdam

Erfgenaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Achternaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: Breukelen, op de plaats Vechtstroom
Bijzonderheden:
seclusie van de momberkamer
op 14-4-1768 kopie geleverd aan NN Lelyveld, gehuwd met
Johanna Maria Dudok
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U237a004)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten