dinsdag 5 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (4)

Utrecht - Domkerk rond 1660
Met Adriaen en zijn zoon Ludolph, die beiden deurwaarder waren, begint de familie waarschijnlijk tot rijkdom te komen. Ludolph kon zijn dochter Geerarda bij haar huwelijk f 7.000,- meegeven, wat gelijk staat aan ruim E 165.000,- vandaag de dag.

1.1.2.1.1.2.4 Adriaen Ludolfsz de With, zoon van Ludolph Jansz (Luyt Jan Goertsz) de With (zie 1.1.2.1.1.2) en Claesgen Cornelis Goyertsdr. Hij is begraven op dinsdag 26 september 1595 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76].
Notitie bij Adriaen: Burger van Utrecht (1587), deurwaarder (1592)
Adriaen trouwde met Margaretha Janse van Amerongen.
Notitie bij de geboorte van Margaretha: vader Jan Gosensz van Amerongen
moeder Margriet Gijsbert Jan Hackendr
Zij is begraven op donderdag 26 december 1630 in Utrecht (Buurkerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76].
Kinderen van Adriaen en Margaretha:
1 Ludolph Adriaensz de With, geboren in 1587. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.
2 Goossen Adriaensz de With [1.1.2.1.1.2.4.2], geboren in 1588 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76]. Goossen is overleden, 31 of 32 jaar oud. Hij is begraven op zondag 19 juli 1620 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76].
Notitie bij overlijden van Goossen: Overluid in de Dom [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76]
1.1.2.1.1.2.4.1 Ludolph Adriaensz de With is geboren in 1587 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76], zoon van Adriaen Ludolfsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4) en Margaretha Janse van Amerongen. Ludolph is overleden op zondag 26 april 1665 in Utrecht, 77 of 78 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76]. Hij is begraven op vrijdag 8 mei 1665 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1655-1669 [Family Search, p. 583/598]].
Notitie bij Ludolph: Burger van Utrecht, "impostmeyster", woont Neude, later Minderbroederstraat (1626) [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76]
Ludolph trouwde met Willemtie Dircksdr de Ridder.
Notitie bij de geboorte van Willemtie: vader Dirck Willemsz de Ridder
Gerrigje Stevense van Hasselt
Willemtie is overleden op maandag 29 december 1625 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 76].
Kinderen van Ludolph en Willemtie:
1 Geerarda Ludolphs de With. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.1.
2 mr. Adriaen Ludolfsz de With, gedoopt op donderdag 4 oktober 1618 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.
Aan de nazaten van Adriaen Ludolfsz zijn de volgende afleveringen van deze reeks gewijd.
3 Gosuinus Ludolphsz de With, gedoopt op vrijdag 28 augustus 1620 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.
4 Dirck de With [1.1.2.1.1.2.4.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 4 december 1625 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]. Dirck is overleden vóór vrijdag 23 januari 1626 in Utrecht, ten hoogste 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 januari 1626 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77].

1.1.2.1.1.2.4.1.1 Geerarda Ludolphs de With, dochter van Ludolph Adriaensz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1) en Willemtie Dircksdr de Ridder. Geerarda is overleden vóór vrijdag 16 februari 1646 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]. Zij is begraven in Utrecht (Jacobikerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]. Geerarda trouwde op donderdag 31 mei 1640 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77] met Henrick Jacobsz Munnickes.
Notitie bij het huwelijk van Geerarda en Henrick: Bruiloft werd gevierd op 2-6-1640, bruid kreeg van haar vader f 7.000,- mee [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]
Notitie bij de geboorte van Henrick: vader Jacob Henrickx Munnickes
Maycken Claesdr de Wael
Notitie bij Henrick: Beroep: schilder
Kinderen van Geerarda en Henrick:
1 Willemina Hendriks Munnickes [1.1.2.1.1.2.4.1.1.1].
2 Jacob Hendriksz Munnickes [1.1.2.1.1.2.4.1.1.2].
Notitie bij Jacob: Kanunnik van St. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, vicaris Twaalf Apostelen altaar in de St. Marie te Utrecht [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]
3 Ludolf Hendriksz Munnickes [1.1.2.1.1.2.4.1.1.3]. 


1.1.2.1.1.2.4.1.3 Gosuinus Ludolphsz de With, zoon van Ludolph Adriaensz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1) en Willemtie Dircksdr de Ridder. Hij is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1620 in Utrecht. Gosuinus is overleden op dinsdag 6 november 1703 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Notitie bij Gosuinus: Wijnkoper, woont Minrebroederstraat (1652), Voorstraat (1663), Breestraat (1664) [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]
Vermeld:
28-05-1683
Huwelijksvoorwaarden (Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 72
Datum: 28-05-1683
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. A. DE WITH
Personen:

Bruidegom: Theodorus Elout
Voornaam: Theodorus
Achternaam: Elout
Rol in akte: Bruidegom

Assistent: Dirck Elout, vader
Achternaam: Dirck Elout, vader
Rol in akte: Assistent

Bruid: Wilhelmina de With
Voornaam: Wilhelmina
Achternaam: de With
Rol in akte: Bruid

Assistent: Gosinius de With, vader
Achternaam: Gosinius de With, vader
Rol in akte: Assistent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a001)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U095a001]
Gosuinus trouwde, 29 jaar oud, op zondag 27 februari 1650 in ’s-Gravenhage met Elisabeth Janse de l’Hommel, nadat zij op donderdag 27 januari 1650 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77].
Notitie bij het huwelijk van Gosuinus en Elisabeth: Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus
de Wit, ende joffr. Elizabeth de l’Homell
vergadert in den houwelijcken staet, den 27 februarij
M.DC.L. binnen ’s Gravenhage

Lucas van de Poll

Lucas vande Poll, Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de
l’Homell. Amelis van Paddenburgh, z.p., z.j [Utrecht 1650]
Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/poll013bruy01_01/colofon.htm
© 2005 dbnl A2r

Bruylofts-gedicht.
TRouwens-lust doet, dat een Mensche
Met een Mensch soect Een te zijn:
Parens-lust is yders wensche,
Yder staegh een zoete pijn:
Zoo een zoet, dat vreught in ’t minnen
’t Minste Schepsel scheppen doet:
Ja een liefd’, een brant van binnen
Zelfs in Kruyt en Boompjes voedt.
Schijnt het wonder? ist geen reden
Dat noyt ’t Minne-vyer verkout?
’t Middel dat steeds hier beneden
’t Minst met ’t meeste staende houdt?

Gaet de Doot het al vernielen
Wat in ’t dal des Werelts leeft?
Dit’s dat duzenden van Zielen
In de Werelt weder-geeft.
Sleet men dan de groene Jaren
Buyten d’Echt in dorricheyt:
Niet te paren, wat zouw’t baren,
Als op Aerd’ een eenzaemheyt?
Vruchteloos en doot ist leven,
Dat men leeft als Kluyzenaer:
’t Zal veel vrucht en vreughde geven,
Dat men kiest een Weder-paer.
Dan ist dat een gulde zegen
Straelt op de vereende Twee,
Daer de Twee vereende plegen
Onderlinge liefd’ en vreê.
Daer van weer-zijds troost in rouwe
Toevlucht is in swaricheyt:
Daer de Vrouwe ciert de Trouwe
Met een blijde vruchtbaerheyt:
Siet dan, siet, ô Nieu-gepaerde!
Wat een heyl dat beyde naekt;

Schier een Hemel hier op Aerde
Zoo ghy noyt Gods rees en staekt.
Dies het hoogst’ genoegen heden
Beyder hoogsten wensch verzaedt;
Nu ghy comt zoo vrolijk treden
In zoo hoogh-gewenschten Staet.
Ghy hebt, Bruygom, door u minnen
Steeds bestreden uwe Bruydt:
Maer wat lukt u? door ’t verwinnen
Wordt zoo waerde Bruydt u buyt.
’kMeen L’HOMELL, een roem der Maegde,
Perel van de Haeghsche Jeucht;
Een alleen die u behaegden;
Voor-beelt van oprechte deught.
Deught voor al kost liefde loonen,
Schoonheydt strekt noch tot gewin:
Dubbeld-prijs moest u bekroonen,
Dubbeld-loon u trouwe Min:
Min, die na u LYSBETH doelde,
En geluckich treffen quam,
Doenmaels, doe s’haer hertje voelde
Ook ontfonkt in minne-vlam.

Teken van te zijn de gene,
Dien ghy nu haer hert besit:
Die met u sich gaet vereenen:
Zoo troft ghy, DE WIT, u wit.
Zulk een wit na wensch te raken,
Daer toe dient in vlijt gedoelt:
Om een Maeght tot Bruydt te maken
Mint geen Minnaer inde koelt’,
Heeten yver, noyt verflouwen,
Ja in kouwe Winter-tijdt,
Bruygom, noyt in liefd’ verkouwen,
Deed’ u zijn, ’tgeen ghy nu zijt.
Hier by quam beweeglik smeken,
Smeken van een zoete Tongh,
(Wel geoeffent in wel-spreken)
Die L’HOMELL tot ’t Ja-woort drongh.
Laet nu blijd’lik Maegdom varen,
’t Is, Vrou-Bruydt, nu, dat u past:
Die in Maegdom leeft veel Jaren,
Draegt veel Jaren swaren last.
’t Roosje wort (alst is ontsloten)
Best dan van zijn steel gerukt:

Ghy ook wordt nu best genoten,
In u rijpste jeught geplukt.
Komt de Bruylofts-kroon u kroonen?
Draegtze vry op ’t vrolikst’ dan;
U kunt ghy voortaen vertoonen
Als een kroone van u Man:
Nu u Bruygom, u in deughden,
Gantz in gaven u gelijk:
Ghy zijn Bruydt. O dach van vreughden!
Voor dees’ Twee zoo zegen-rijk!
Zelfs de Haeghsche Nymphjes toonen,
Bruydt, sich in u heyl verheugt:
Maer dat ghy zult van haer woonen,
Mengt haer vreught met ongeneugt.
Utrecht was weêr u verlangen:
Na ghy dat als Maeght verliet:
’t Zal als Vrouw weêr u ontfangen:
’k Wensch ’t u vroegh ook Moeder siet.
Om dien naem te kunnen dragen,
Waegt het, daer de nacht u noodt;
Hier-na hadt ghy niet te klagen,
Als daer dra een Zoon uyt sproot.

Speel-genootjes, spoet u beyden,
Leydt de Bruydt na ’t Bruylofs-bedt:
Siet haer Bruygom sich bereyden,
Weest sijn zaken geen belet.
Wel geluk dan, Nieu-gepaerde:
Vruchtbaer zy het Echte Bedt;
Liefd’ en Eendracht houdt in waerde;
Wijkt niet af van Godes Wet.
’kHoop het zal gedurich wezen,
Dat op u sijn zegen stort;
Tot ghy out en grijs na dezen
Door de Doot gescheyden wort.
Gratulabundus posuit
L. vande POLL, Stud.
Elisabeth is geboren in Dordrecht. Zij is begraven op maandag 6 juni 1678 in Utrecht (Buurkerk).
Kinderen van Gosuinus en Elisabeth:
1 Ludolphus Goossensz de With, gedoopt op dinsdag 23 mei 1651 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.1.
2 Joannes Goossensz de With, gedoopt op donderdag 11 september 1653 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.2.
3 Wilhelmina Goossens de With, gedoopt op donderdag 9 maart 1656 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.3.
4 Adrianus Goossensz de With, gedoopt op dinsdag 1 april 1659 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.4.
5 Elisabeth Goossens de With, gedoopt op donderdag 24 november 1661 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.
6 Nn de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.6], geboren in juni 1663 in Utrecht. Nn is overleden, 9 dagen oud. Hij of zij is begraven op zaterdag 9 juni 1663 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1655-1669 [Family Search, p. 382/598]].
Notitie bij overlijden van Nn: "Een kind van Gosuinus de With"
7 Johanna Elisabeth Goossens de With, gedoopt op dinsdag 26 mei 1665 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.3.7.
8 Judith Goossens de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.8]. Zij is gedoopt op maandag 30 mei 1667 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1665-1674 [Family Search, p. 252/521]].

1.1.2.1.1.2.4.1.3.1 Ludolphus Goossensz de With, zoon van Gosuinus Ludolphsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3) en Elisabeth Janse de l’Hommel. Hij is gedoopt op dinsdag 23 mei 1651 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1645-1654 [Familiy Search, p. 457/471]]. Ludolphus is overleden vóór donderdag 9 september 1728, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Ludolphus: Beroep: predikant te Doorn, Rhenen en Rotterdam [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]
Getuige bij:
21-11-1703
doop Cecilia Michiels de Bruijn (1703-1730) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.1]
[oom moederszijde]
[bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]
01-11-1707
doop Adriana Margareta de Bruijn (1707-1746) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.3]
[oom moederszijde]
[bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]
Ludolphus trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 18 januari 1678 in Rhenen [bron: NH trouwboek van Rhenen] met Stephania Cecilia van Schadenbroeck. Zij is begraven op donderdag 9 september 1728 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Stephania: Overledene Stephana Cezilia van Schadenburght
weduwe van Ludolphus de Wit

Plaats Rotterdam
Datum begraven 09-09-1728

Opmerkingen Grote kerk huer Hoogk; overledene liet na 2 meerderjarige kinderen; Lombert o/ Thielen

Bron DTB Rotterdam Begraven
Getuige bij:
21-11-1703
doop Cecilia Michiels de Bruijn (1703-1730) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.1]
[aangetrouwde tante moederszijde]
[bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]
01-11-1707
doop Adriana Margareta de Bruijn (1707-1746) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.3]
[aangetrouwde tante moederszijde]
[bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]
Kinderen van Ludolphus en Stephania:
1 Elisabeth Ludolfs de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.1.1]. Zij is gedoopt op donderdag 31 augustus 1679 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
2 Adriana Constantia Ludolfs de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.1.2]. Zij is gedoopt op donderdag 31 oktober 1680 in Rhenen [bron: NH doopboek van Rhenen].
3 Cecilia Ludolfs de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.1.3]. Zij is gedoopt op dinsdag 13 juni 1684 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Cecilia: Dopeling Cecilia
Vader Ludolphus de With
Moeder Stephana Cecilia van Schadenbroeck
Getuige Margarita van Schadenbroek

Plaats Rotterdam
Datum doop 13-06-1684

Opmerkingen vader: is dominee

Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
4 Ludolfus Ludolfsz de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.1.4]. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1686 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Ludolfus: Dopeling Ludolfus
Vader Eludolfos de With
Moeder Stefana Cecilia van Schadenbroeck
Getuige Maregrieta van Schadenbroeck

Plaats Rotterdam
Datum doop 28-04-1686


Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

1.1.2.1.1.2.4.1.3.2 Joannes Goossensz de With, zoon van Gosuinus Ludolphsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3) en Elisabeth Janse de l’Hommel. Hij is gedoopt op donderdag 11 september 1653 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1645-1654 [Familiy Search, p. 463/471]].
Notitie bij Joannes: Schout van Zegveld [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]
Joannes trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1684 met Constantia van Dijck.
Kind van Joannes en Constantia:
1 Elisabeth Cornelia de With [1.1.2.1.1.2.4.1.3.2.1]. Zij is gedoopt op zaterdag 16 september 1684 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1675-1684 [Family Search, p. 568/578]].

1.1.2.1.1.2.4.1.3.3 Wilhelmina Goossens de With, dochter van Gosuinus Ludolphsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3) en Elisabeth Janse de l’Hommel. Zij is gedoopt op donderdag 9 maart 1656 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 207/471]].
Vermeld:
28-05-1683
Huwelijksvoorwaarden (Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 72
Datum: 28-05-1683
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. A. DE WITH
Personen:

Bruidegom: Theodorus Elout
Voornaam: Theodorus
Achternaam: Elout
Rol in akte: Bruidegom

Assistent: Dirck Elout, vader
Achternaam: Dirck Elout, vader
Rol in akte: Assistent

Bruid: Wilhelmina de With
Voornaam: Wilhelmina
Achternaam: de With
Rol in akte: Bruid

Assistent: Gosinius de With, vader
Achternaam: Gosinius de With, vader
Rol in akte: Assistent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a001)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U095a001]
Wilhelmina trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1683 met Theodorus Elout.
Vermeld:
28-05-1683
Huwelijksvoorwaarden (Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 72
Datum: 28-05-1683
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. A. DE WITH
Personen:

Bruidegom: Theodorus Elout
Voornaam: Theodorus
Achternaam: Elout
Rol in akte: Bruidegom

Assistent: Dirck Elout, vader
Achternaam: Dirck Elout, vader
Rol in akte: Assistent

Bruid: Wilhelmina de With
Voornaam: Wilhelmina
Achternaam: de With
Rol in akte: Bruid

Assistent: Gosinius de With, vader
Achternaam: Gosinius de With, vader
Rol in akte: Assistent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a001)

[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U095a001]
1.1.2.1.1.2.4.1.3.4 Adrianus Goossensz de With, zoon van Gosuinus Ludolphsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3) en Elisabeth Janse de l’Hommel. Hij is gedoopt op dinsdag 1 april 1659 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 214/471]]. Adrianus trouwde met Maria Bakker.

1.1.2.1.1.2.4.1.3.5 Elisabeth Goossens de With, dochter van Gosuinus Ludolphsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3) en Elisabeth Janse de l’Hommel. Zij is gedoopt op donderdag 24 november 1661 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 427/471]]. Elisabeth is overleden op dinsdag 20 maart 1725, 63 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-spaan/I14206.php]. Elisabeth trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 9 januari 1703 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd] met Michiel Jansz de Bruijn, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 24 december 1702 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Michiel: Bruidegom Michiel de Bruijn , jongeman , van Rotterdam , wonend: Hooftsteeg
Bruid Elisabeth de With , jongedochter , wonend: Houtthuijn

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 09-01-1703
Datum ondertrouw 24-12-1702

Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Michiel is geboren in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 12 mei 1680 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Michiel: Dopeling Michiel
Vader Jan de Bruijn
Moeder Maria Lesaje
Getuige Michiel Goele
Anna Goele

Plaats Rotterdam
Datum doop 12-05-1680


Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Kinderen van Elisabeth en Michiel:
1 Cecilia Michiels de Bruijn [1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.1]. Zij is gedoopt op woensdag 21 november 1703 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Bij de doop van Cecilia waren de volgende getuigen aanwezig: Stephania Cecilia van Schadenbroeck (ovl. 1728) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.1] [aangetrouwde tante moederszijde] en Ludolphus Goossensz de With (1651-vóór 1728) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.1] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Cecilia: Dopeling Cecilia
Vader Michiel de Bruijn
Moeder Elijsabeth de With
Getuige Ludolphus de With
Stephana Cecilia van Schadenbroeck

Plaats Rotterdam
Datum doop 21-11-1703

Opmerkingen Getuige 1: Ludolphus de With is Predikant alhier.

Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Cecilia is overleden in 1730, 26 of 27 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-spaan/I500717.php].
2 Johanna Marie de Bruijn [1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.2]. Zij is gedoopt op vrijdag 9 juli 1706 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Dopeling Johanna Marie
Vader Michiel de Bruijn
Moeder Elisabet de Wit
Getuige Marie de Bruijn
Guillaunie van Gilst

Plaats Rotterdam
Datum doop 09-07-1706


Wonende Hooftsteegh
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
3 Adriana Margareta de Bruijn [1.1.2.1.1.2.4.1.3.5.3], geboren op donderdag 27 oktober 1707 in Rotterdam [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-spaan/I14200.php]. Zij is gedoopt op dinsdag 1 november 1707 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Stephania Cecilia van Schadenbroeck (ovl. 1728) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.1] [aangetrouwde tante moederszijde] en Ludolphus Goossensz de With (1651-vóór 1728) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3.1] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Dopeling Adriana Margareta
Vader Michgiel de Bruijn
Moeder Elisabet de Wit
Getuige Margareta van Schadenbroeck
Ludolphus de Wit

Plaats Rotterdam
Datum doop 01-11-1707


Wonende in de Hooftsteeg
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Adriana is overleden in 1746 in Utrecht[?], 38 of 39 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-spaan/I14200.php].

1.1.2.1.1.2.4.1.3.7 Johanna Elisabeth Goossens de With, dochter van Gosuinus Ludolphsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.3) en Elisabeth Janse de l’Hommel. Zij is gedoopt op dinsdag 26 mei 1665 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 438/471]]. Johanna is overleden na 1711, minstens 46 jaar oud [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html].
Vermeld:
09-05-1711
Uitkoop (Uitkoop
Aktenummer: 232
Datum: 09-05-1711
Soort akte: Uitkoop
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Uitkoper: Johanna Elisabeth de With
Voornaam: Johanna Elisabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Uitkoper
Echtgenoot: wed. Caspar Specht
Beroep: in leven konstvercoper en kaartvercoper

Erven Caspar Specht:
Rol in akte: Erven Caspar Specht

Tweede Partij: Maria Specht
Voornaam: Maria
Achternaam: Specht
Rol in akte: Tweede Partij

Tweede Partij: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Achternaam: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Rol in akte: Tweede Partij
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a008]
Johanna:
(1) trouwde met Abraham Wildburgh. Abraham is overleden vóór 1704.
(2) trouwde, ten hoogste 39 jaar oud, vóór 1704 [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html] met Caspar Specht, ten hoogste 50 jaar oud. Hij is gedoopt op maandag 18 mei 1654 in Utrecht [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html]. Caspar is overleden op donderdag 25 september 1710 in Utrecht, 56 jaar oud [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html].
Notitie bij Caspar: teekenaar en graveur van gezigten op Geldersche steden, dorpen en landhuizen,[21] vermeld als boekdrukker te Utrecht (1698-1708),[22] constvercoper en kaartvercoper wonend te Utrecht (1698, 1709), woont te Utrecht (1698..1710) in de Telinghstraat, in de Mindebroerstraet (1710)

Op 22-6-1698 machtigen Ambrosius Charlier, francekramer, geh. met Cornelia van Cuylenborch, en Gaspar Specht, constvercoper en kaertvercoper, wonende te Utrecht, Cornelia van Cuylenborch en Maria Specht, zuster van Gaspar Specht, tot het innen van geld uit de boedel van NN Houwert, advocaet.
Op 1-8-1709 testeert Caspar Specht, constvercoper wonend te Utrecht, gehuwd met Johanna Elisabet de With. Erfgenamen zijn zijn zuster Maria Specht, en Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht, in die goederen, die hy niet aan zyn echtgenote mag bespreken. Eri is een lyftocht ten behoeve van zyn vrouw.
Uit het Doodenboek der Momber-kamer te Utrecht:
25 September 1710. - Caspar Specht, laet na sijn vrouw, in de Mindebroerstraet, gesonken, 63 gulden. - Buerkerk.
Op 9-5-1711 vindt de uitkoop plaats door Johanna Elisabeth de With, wed. van Caspar Specht, in leven konstvercoper en kaartvercoper, van de erven van Caspar Specht, met name Maria Specht, en Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht.
[http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html]
Vermeld:
09-05-1711
Uitkoop (Uitkoop
Aktenummer: 232
Datum: 09-05-1711
Soort akte: Uitkoop
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Uitkoper: Johanna Elisabeth de With
Voornaam: Johanna Elisabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Uitkoper
Echtgenoot: wed. Caspar Specht
Beroep: in leven konstvercoper en kaartvercoper

Erven Caspar Specht:
Rol in akte: Erven Caspar Specht

Tweede Partij: Maria Specht
Voornaam: Maria
Achternaam: Specht
Rol in akte: Tweede Partij

Tweede Partij: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Achternaam: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Rol in akte: Tweede Partij
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a008]
Kinderen van Johanna en Caspar:
1 ? Specht [1.1.2.1.1.2.4.1.3.7.1]. Hij of zij is begraven op zondag 20 april 1704 in Utrecht [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html].
2 ? Specht [1.1.2.1.1.2.4.1.3.7.2]. Hij of zij is begraven op vrijdag 24 juli 1705 in Utrecht [bron: http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html]. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten