zaterdag 16 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (7)


Johan Hendrik de With kocht een plantage in Suriname en trok daar ook heen om hem zelf te beheren. Alledrie zijn kinderen zijn hier geboren, hoewel ze vervolgens al op jonge leeftijd teruggingen naar Nederland. Johan Hendrik zelf is, evenals zijn vrouw, in Suriname overleden.
Zoon Ludolf Simon kocht eveneens een plantage, maar bleef zelf in Nederland. Mogelijk had hij slechte herinneringen aan het klimaat in zijn geboorteland.
Het huwelijk van zijn oudste zuster bleef kinderloos, zijn tweede zuster had slechts een dochter. Ludolf Simon leek de laatste mannelijke telg van het geslacht De With te worden.


Plantages in Suriname
1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1 Johan Hendrik de With is geboren in Utrecht [bron: http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm], zoon van Ludolph Adriaen de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1) en Elysabeth Vuyst. Johan is overleden vóór 1733 in Suriname [bron: http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm].
Notitie bij Johan: In 1719 uitlandig, eerst bekende eigenaar van plantage Bellevue in Suriname [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]
Vermeld:
06-10-1719
Boedelscheiding (Aktenummer: 22
Datum: 06-10-1719
Soort akte: Scheiding
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:
Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With:
Rol in akte: Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With

Eerste Partij: Henrietta Elizabeth de With
Voornaam: Henrietta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Catarina Johanna de With
Voornaam: Catarina Johanna
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Everardina Jacoba de With
Voornaam: Everardina Jacoba
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Johan Henrik de With
Voornaam: Johan Henrik
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij
Woonplaats: uytlandig

Tweede Partij: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Tweede Partij
Echtgenoot: wedr. Elizabeth Vuyst
Beroep: advocaet en secretaris capittule St Marie t’ Utrecht
onroerend goed:

huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden;
Soort object: huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden
Gerecht: Heerhuygenweert

een crofte geestlandt; oz rywegh
Soort object: een crofte geestlandt
Locatie: oz rywegh
Gerecht: banne van Alkmaer in de Vennebrouk

twee croften geestlandt, groot 959 roeden; wz Holewegh
Soort object: twee croften geestlandt, groot 959 roeden
Locatie: wz Holewegh
Gerecht: banne van Heyloo
Naam object: Cornelis Snyersven

acht mergen lands; Otterspoorbroekerkade
Soort object: acht mergen lands
Locatie: Otterspoorbroekerkade
Belendingen: achter: landscheydinge van Niecop zw: Henrik Hamel van der Giessen en Philips Willem van der Giessen nw: erven heer van Nyenrode
Gerecht: Gieltjensdorp
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a006)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a006]
Johan trouwde in 1720 [bron: http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm] met Maria Kinkhuijsen (Kinckhuysen).
Notitie bij het huwelijk van Johan en Maria: Bruid weduwe van Jean Neveu Jzn
Maria is geboren in Haarlem. Maria is overleden op donderdag 3 maart 1729 in Suriname.
Kinderen van Johan en Maria:
1 Adriana Elisabeth de With, geboren op vrijdag 15 november 1720 in Paramaribo (SUR). Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1.
2 Anna Martha de With, geboren in 1723 in Paramaribo (SUR). Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.
3 Ludolf Simon de Witt, geboren in 1725 in Paramaribo (SUR). Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.
Ludolf Simon en zijn nakomelingen bespreek ik in het voorlaatste deel van deze reeks.

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1 Adriana Elisabeth de With is geboren op vrijdag 15 november 1720 in Paramaribo (SUR) [bron: http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm], dochter van Johan Hendrik de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1) en Maria Kinkhuijsen (Kinckhuysen).
Notitie bij de geboorte van Adriana: De oudste dochter vertrok in 1730 al naar Nederland.
[http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm]
Adriana is overleden op vrijdag 4 april 1760 in Aarlanderveen, 39 jaar oud [bron: De Rijnbode, 16/04/1941; p. 1/4]. Zij is begraven op vrijdag 11 april 1760 in Alphen A/D Rijn [bron: De Rijnbode, 16/04/1941; p. 1/4].
Notitie bij overlijden van Adriana: Volgens de grafsteen in de Oude Kerk in Alphen a/d Rijn is Adriana Elisabeth gestorven in de leeftijd van "dertig jaren, vier maanden en twintig dagen". Dat betekent dat zij geboren zou moeten zijn op 15-11-1729 . Aangezien ze dan bij haar huwelijk slechts 11 jaar oud was, vermoed ik dat de schrijver van het artikel een leesfout maakte en een 9 voor een 0 aanzag. Wanneer ze niet 30 maar 39 jaar oud was bij overlijden, is ze geboren op 15-11-1720, wat overeenkomt met het elders gegeven geboortejaar van 1721.
Notitie bij Adriana: Mopentibo was een plantage aan de Surinamerivier in het district Commewijne in Suriname. De plantage ligt aan de rivier tussen Peperpot en Meerzorg. In het binnenland grenst zij aan Jagtlust.
Het begin van Mopentibo moet ongeveer tussen 1651 en 1660 gelegen hebben. Waarschijnlijk was het een Engelse planter die het als suikerplantage aanlegde. De oppervlakte was 604 akkers. De eerst bekende Hollandse eigenaar was Simon van Halewijn, die in 1696 naar Suriname was gekomen. Hij was ook de eigenaar van Peperpot en Puttenzorg en het daarnaast gelegen ‘t Eylant. Ook het hogerop gelegen Beaumont was in zijn eigendom.
Na zijn overlijden in 1727 kwam Mopentibo in het bezit van zijn vrouw Susanna Kinckhuysen. Na haar overlijden in 1732 erfden de kinderen van haar zus Maria die getrouwd was met Johan Hendrik de With, eigenaar van plantage Bellevue aan de Cottica de plantage. De helft gaat naar Anna Martha, getrouwd van Everhardus Dudok en de andere helft naar Ludolf Simon, getrouwd met Maria de Wit. Het derde kind, Adriana Elisabeth, getrouwd met Cornelis Lont erfde een huis in Paramaribo. Zij woonden allen in Nederland en Mopentibo werd beheerd door Andreas Mauricius, zoon van gouverneur Jan Jacob Mauricius. Lont en Dudok beginnen rond 1746 de plantage Klein Bellevue aan de Commewijne.
Daarna kwam de plantage in het bezit van het fonds Jean Jacques Poncelet en Zoon uit Amsterdam. In 1821 bezat dit fonds negen plantages in Suriname. De plantage was inmiddels een koffieplantage geworden. De volgende eigenaar werd E. Alexander. Hij deed weinig aan beheer want in 1831 was Mopentibo een kostgrond.
In 1835 werd de plantage, samen met Peperpot, gekocht door Casper Lodewijk van Uytrecht de Veer. De plantages werden samengevoegd en het vervolg van de geschiedenis van Mopentibo werd gelijk aan die van Peperpot. In 2011 kwam Mopentibo weer in het nieuws doordat verschillende Caribische leiders tijdens een CARICOM bijeenkomst de "Mopentibo Nature Trail" wandelden.
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Mopentibo]
Vermeld:
24-09-1740
Huwelijkstoestemming (Toestemming - in huwelyk met Cornelis Lont, koopman in wynen te Rotterdam
Aktenummer: 106
Datum: 24-09-1740
Soort akte: Toestemming
Notaris: J. KRUYDER
Samenvatting: in huwelyk met Cornelis Lont, koopman in wynen te Rotterdam
Personen:

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Beroep: schout van Ter Aa en procureur gerechte van Utrecht
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Adriana ELizabeth de With, nicht, onmondige dochter + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuysen
Achternaam: Adriana ELizabeth de With, nicht, onmondige dochter + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuysen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U154a004)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U154a004]
Getuige bij:
02-01-1752
doop Adriana Cornelia de With (1752-1827) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3]
[tante vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 26/82]]
16-09-1753
doop Adriana Cornelia Dudok (geb. 1753) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.2]
[tante moederszijde]
[bron: DTB Breukelen dopen 1707-1811 [Family SEarch, p. 121/300]]
Adriana trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 29 november 1740 in Amsterdam [bron: Titel bruiloftsboek] met Cornelis Hendricksz Lont, 40 jaar oud, nadat zij op zondag 13 november 1740 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Cornelis: Bruidegom Cornelis Lont , jongeman , van Rotterdam , wonend: Leuvehaven
Bruid Adriana Elisabeth de With , jongedochter , van Paramaribo , wonend: Amsterdam
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 13-11-1740
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Titel Ter bruyloft van ... Cornelis Lont en ... Adriana Elisabeth de With, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den 29. van Slagtmaand, 1740
Auteurs Everardus Dudok, Anthony Pannekoek, Ludolf Simon de With
Uitgever by Gijsbert de Groot Keur, boekverkooper, 1740

Wonen (en overlijden) op buitenplaats Rijnstroom in Aarlanderveen.

Waarschijnlijk bleef dit huwelijk kinderloos.
Hij is gedoopt op maandag 31 mei 1700 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Dopeling Cornelis
Vader Heijnderick Lont
Moeder Grietie Bogers
Getuige Gerrit van Sonnenberg
Niestie Boogers

Plaats Rotterdam
Datum doop 31-05-1700


Wonende Karresteegh
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Cornelis is overleden op woensdag 23 april 1788 in Aarlanderveen, 87 jaar oud [bron: De Rijnbode, 16/04/1941; p. 1/4]. Hij is begraven in Alphen A/D Rijn [bron: De Rijnbode, 16/04/1941; p. 1/4].
Notitie bij Cornelis: Was in 1740 koopman in wijnen te Rotterdam. Is op 18-8-1743 getuige bij de doop van Elizabeth Cornelia de Wijs, dochter van James de Wijs en Catharina Lont (waarschijnlijk zijn oudere zuster).
Vermeld:
24-09-1740
Huwelijkstoestemming (Toestemming - in huwelyk met Cornelis Lont, koopman in wynen te Rotterdam
Aktenummer: 106
Datum: 24-09-1740
Soort akte: Toestemming
Notaris: J. KRUYDER
Samenvatting: in huwelyk met Cornelis Lont, koopman in wynen te Rotterdam
Personen:

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Beroep: schout van Ter Aa en procureur gerechte van Utrecht
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Adriana ELizabeth de With, nicht, onmondige dochter + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuysen
Achternaam: Adriana ELizabeth de With, nicht, onmondige dochter + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuysen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U154a004)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U154a004]
Getuige bij:
02-01-1752
doop Adriana Cornelia de With (1752-1827) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.3]
[aangetrouwde oom vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 26/82]]
16-09-1753
doop Adriana Cornelia Dudok (geb. 1753) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.2]
[aangetrouwde oom moederszijde]
[bron: DTB Breukelen dopen 1707-1811 [Family SEarch, p. 121/300]]
13-02-1757
doop Johanna Henrietta de With (1757-vóór 1757) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.6]
[aangetrouwde oom vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 38/82]]

1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2 Anna Martha de With is geboren in 1723 in Paramaribo (SUR) [bron: http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm], dochter van Johan Hendrik de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1) en Maria Kinkhuijsen (Kinckhuysen).
Notitie bij de geboorte van Anna: In 1733 vertrokken de andere 2 kinderen, samen met hun verzorgster de negerin Laura, met het schip "Vrijheid", schipper Pieter Eekels uit Paramaribo naar Amsterdam.
[http://d-compu.dyndns.org/blokland/suiker_deel05.htm]
Anna is overleden, 40 of 41 jaar oud. Zij is begraven op maandag 24 september 1764 in Breukelen [bron: DTB Breukelen begraven NG 1750-1781 [bewerking Jos Verkroost]].
Notitie bij Anna: Klein Bellevue was een koffieplantage aan de Commewijnerivier in het district Commewijne in Suriname. Zij lag links bij het opvaren, stroomafwaarts naast plantage Purmerend en stroomopwaarts naast plantage Saphir.
In 1747 werd het Fort Nieuw-Amsterdam opengesteld. Hierdoor werd het moerasgebied aan de beneden-Commewijne beschermd tegen vijandelijke invallen, en werd het uitgegeven voor de aanleg van plantages. Hiervan werd 400 akkers uitgegeven aan Ludolf Simon de Witt en Everhardus Dudok. De plantage deed haar naam eer aan en werd als de enige plantage aan deze zijde van de rivier niet uitgebreid. Ludolf Simon en Everhardus waren respectievelijk zoon en schoonzoon van Johan Hendrik de Witt, de eigenaar van plantage Bellevue. Deze kreeg, na het aanleggen van Klein Bellevue, de naam Oud-Bellevue. Ludolf Simon was al in 1733 naar Nederland vertrokken en fungeerde waarschijnlijk als geldschieter. Met de helft van de plantages Mopentibo, Oud-Bellevue was er waarschijnlijk geld genoeg. In 1793 was Dudok overleden en Ludolf Simon de enige eigenaar van Klein Bellevue.
Daarna ging het bezit over naar François Jansz. Tayspil, koopman in Amsterdam. Hij was al in 1793 beheerder van een fonds dat eigenaar was van de plantage Hofwijk aan de Tapoeripakreek. Later kwam daar ook de katoenplantage Goosen aan de Warappakreek bij.
De laatst vermelde eigenaar was M. Tyndall-Herbert. De familie Tyndall was tijdens het Engelse tussenbewind (1802-1816) uit Brits-Guiana naar Suriname gekomen. In Nickerie waren zij enige tijd eigenaar van de buurplantages Waterloo, Nursery en Hazard evenals de aan zee gelegen plantage met de toepasselijke naam Sealand. Een Herbert werkte samen met Tyndall als administrateur en samen bezaten zij enige tijd de plantage Ellen. Waarschijnlijk kocht Tyndall de plantage om de slaven over te brengen naar Nickerie. Zij werd namelijk niet meer genoemd in het emancipatieregister uit 1863 en de plantage was waarschijnlijk toen al verlaten.
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_Bellevue]
Vermeld:
18-03-1738
Huwelijkstoestemming (Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:

Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U189a002]
Getuige bij:
27-10-1754
doop Anna Everardina de With (1754-vóór 1754) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.4]
[tante vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 32/82]]
30-11-1755
doop Anna Martha de With (1755-vóór 1756) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.5]
[tante vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 36/82]]
02-07-1758
doop Anna Everardina (Anna Gerardina) de With (1758-1821) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7]
[tante vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 39/82]]
Anna ging in ondertrouw, 14 of 15 jaar oud, op vrijdag 28 maart 1738 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 537, p. 128] met Everhardus Dudok.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Everhardus: [...] Na zijn overlijden in 1753 vererft het huis op zijn dochter Anna Margaretha Willink, die getrouwd was met Jacob de Haan. Een oom van Jacob was François de Haan, die de buitenplaats Vroeglust bouwde. Jacob en Anna Margaretha verkopen het huis hetzelfde jaar aan Everardus Dudok.

De nieuwe eigenaar Everardus had een broer, Hendrik Dudok, die door huwelijk eigenaar was geworden van Slangevegt. In 1756 leent hij 10.000 gulden van Leonard Lups, eigenaar van de buitenplaats Nieuwerhoek, dat hij 3 jaar later weer aflost en in datzelfde jaar, 1759, koopt hij ook nog een perceel, dat grensde aan zijn overtuin. Van dit perceel verkoopt hij een jaar later weer 1 morgen aan David Rutgers, eigenaar van de aan de overzijde van de Vecht liggende buitenplaats Groenevecht. David wilde graag vrij uitzicht houden aan de overzijde van de Vecht. Everardus Dudok laat ook het huis Vechtstroom vernieuwen, om het huis in 1766 te verkopen aan juffr. Eva van Eybergen, die getrouwd was met Jacob de Mol.
Of Eva van Eybergen veel op Vechtstroom gewoond heeft is onzeker. Tussen 1782 en 1785 verhuurde ze Vechtstroom aan de heer P.A.D. Erbenfeld. Als ze de buitenplaats in 1785 verkoopt aan mr. Ludolf de With Hoevenaar voor f. 27.000 staat ze in de akte vermeld als weduwe te Haarlem.

Mr. Ludolf de Wit Hoevenaar verandert een deel van de overtuin in een kwekerij. Als hij Vechtstroom in 1802 verkoopt worden in de akte allerlei tuinattributen genoemd: "broeikassen, broeiramen, lessenaars, glasen, tuingereedscappen, orangeboomen en andere gewasssen". In de verkoopakte staat apart vermeld dat de koper 3000 gulden voor de kassen moet betalen. Voor de rest van Vechtstroom moet f. 19.000 betaald worden. De nieuwe eigenaar Hendrik Willem Cramer beschikt maar over f. 8000, maar hij kan f. 14.000 lenen bij de vorige eigenaar.
[http://www.kasteleninutrecht.eu/Vechtstroom.htm]

{Het is onduidelijk of Johanna Maria Dudok inderdaad een dochter is van Everhardus Dudok en Anna Martha de With. In Amsterdam komt er in elk geval geen doopvermelding van dit ouderpaar voor; wel zijn ze enkele keren doorgetuige bij kinderen van Everhardus’ zus Margaretha (die getrouwd is met Isaac de Wit, uit dit gezin komen de nazaten met de naam Dudok van Heel voort).}
Everhardus is overleden vóór 1793.
Notitie bij overlijden van Everhardus: Ontzegeling
Aktenummer:
17
Datum:
08-03-1779
Soort akte:
Ontzegeling
Notaris:
P. VAN SCHOONHOVEN
Personen:

Opdrachtgever: boedel + Everardus Dudok
Achternaam: boedel + Everardus Dudok
Rol in akte: Opdrachtgever

Executeur testamentair: Everhard Storm
Voornaam: Everhard
Achternaam: Storm
Rol in akte: Executeur testamentair
Beroep: regtsgeleerde te Utrecht

Executeur testamentair: Bernardus Sluyterman
Voornaam: Bernardus
Achternaam: Sluyterman
Rol in akte: Executeur testamentair
Beroep: notaris en procureur ’s hoofs van Utrecht

Tweede Partij: van bureau en spiegelkabinet ten sterfhuize van + Everardus Dudok
Achternaam: van bureau en spiegelkabinet ten sterfhuize van + Everardus Dudok
Rol in akte: Tweede Partij
Verwijzingen:
testament d.d. 7-9-1775 voor notaris P. van Schoonhoven verzegeling d.d. 22-1-1779 door notaris P. van Schoonhoven
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U252a007
Notitie bij Everhardus: bron protocollen Aarlanderveen 1765-1766
inventarisnummer 19
bladzijde 185
datum 19-07-1765
inhoud Everardus Dudok te Breukelen verkoopt aan Rudolphus Ottinga, rustend predikant van Moerkapelle, wonend te Aarlanderveen, een huis, erf, tuin, speelhuis en schuitenhuis, genaamd "Buijten Rust", mede nog een klein huisje te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, strekkend van de Herenstraat tot in de Rijn, belend ten zuiden Cornelis Buijtenweg en ten noorden Cornelis Lont; nog een tuin of boomgaard tegenover vorig perceel, groot 48 roeden, belend ten oosten en noorden Cornelis Rhijnsburger, ten zuiden Frank Rijzeveld en ten westen de Rijndijk. Koopsom 3.500 gulden.
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden
Vermeld:
04-01-1770
Huur (Huur en verhuur
Aktenummer: 1
Datum: 04-01-1770
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: B. SLUYTERMAN
Personen:

Verhuurder: Everhard Dudok
Voornaam: Everhard
Achternaam: Dudok
Rol in akte: Verhuurder
Woonplaats: Utrecht, oz Nieuwegragt, Onder de linden

Huurder: Henrietta Jacoba van Schimmen
Voornaam: Henrietta Jacoba
Achternaam: van Schimmen
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: wed. Johan de Back

Gemachtigde: Adrianus Cornelis de Back, zoon
Achternaam: Adrianus Cornelis de Back, zoon
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: raed in de vroedschap van Utrecht
onroerend goed:

huysinge en erve, gedeelte tuyn, stallinge en koetshuys; oz Nieuwegragt, Onder de linden
Soort object: huysinge en erve, gedeelte tuyn, stallinge en koetshuys
Locatie: oz Nieuwegragt, Onder de linden
Belendingen: achter: Stadswalle ene zyde: oud burgemeester NN van Royen
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a009)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]
13-12-1770
Procuratie (Procuratie - om uit naam en voor rekening van hem voor 2 prebenden deel te nemen in de Overysselse Prebende Sociëteit te Kampen, ten lyve en ten behoeve van zyn dochter Johanna Maria Dudok en van zyn behuwdzoon Ludovicus Carolus van Lelyveld, ieder voor één prebende en om hem in alle voorkomende gevallen te representeren
Datering: 13-12-1770
Aktenummer: 135
Datum: 13-12-1770
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. F. GOBIUS JR
Samenvatting: om uit naam en voor rekening van hem voor 2 prebenden deel te nemen in de Overysselse Prebende Sociëteit te Kampen, ten lyve en ten behoeve van zyn dochter Johanna Maria Dudok en van zyn behuwdzoon Ludovicus Carolus van Lelyveld, ieder voor één prebende en om hem in alle voorkomende gevallen te representeren
Rol:
Genoemd
Personen:

Constituant: Everardus Dudock
Voornaam: Everardus
Achternaam: Dudock
Rol in akte: Constituant
Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Cornelis Smit
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Smit
Rol in akte: Geconstitueerde
Woonplaats: Amsterdam
Aktedatum: 13-12-1770
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U260a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 ]
07-09-1775
Testament (Testament
Aktenummer: 166
Datum: 07-09-1775
Soort akte: Testament
Notaris: P. VAN SCHOONHOVEN
Personen:

Testateur: Everardus Dudok
Voornaam: Everardus
Achternaam: Dudok
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Johanna Maria Dudok, dochter
Achternaam: Johanna Maria Dudok, dochter
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: geh. met Ludovicus Carolus van Leliveld
Beroep: medicine doctor
Verwijzingen:
testament d.d. 31-5-1770 voor notaris B. Sluyterman testament d.d. 24-2-1773 voor notaris B. Sluyterman
Bijzonderheden:
legitieme portie voor Johanna Maria Dudok en institutie op haar
kinderen, indien zy de bepalingen in dit testament niet approbeert
in alle gevallen uitsluiting van Ludovicus Carolus van Leliveld
met benoeming van Everard Storm, praktiserend rechtsgeleerde en
Bernardus Sluyterman, notaris en procureur hof van Utrecht
tot executeurs en voogden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U252a005)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]
21-02-1777
Procuratie (Procuratie - om de schuldbekentenis van f 50.000,- waarvoor o.a. de helft in de plantage Oud-Bellevue in Suriname is verbonden, aldaar te laten registreren
Aktenummer:
32
Datum:
21-02-1777
Soort akte:
Procuratie
Samenvatting:
om de schuldbekentenis van f 50.000,- waarvoor o.a. de helft in de plantage Oud-Bellevue in Suriname is verbonden, aldaar te laten registreren
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Personen:

Constituant: Everhardus Dudock
Voornaam: Everhardus
Achternaam: Dudock
Rol in akte: Constituant
Woonplaats: Utrecht

Constituant: Ludovicus Carolus van Lelyveld
Voornaam: Ludovicus Carolus
Achternaam: van Lelyveld
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria Dudock
Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Sebastiaan van Nooten Jansz
Voornaam: Sebastiaan van Nooten
Achternaam: Jansz
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: koopman te Amsterdam
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U247a016)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]
Getuige bij:
27-10-1754
doop Anna Everardina de With (1754-vóór 1754) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.4]
[aangetrouwde oom vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 32/82]]
30-11-1755
doop Anna Martha de With (1755-vóór 1756) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.5]
[aangetrouwde oom vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 36/82]]
02-07-1758
doop Anna Everardina (Anna Gerardina) de With (1758-1821) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.3.7]
[aangetrouwde oom vaderszijde]
[bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 39/82]]
Kinderen van Anna en Everhardus:
1 Johanna Maria Dudok [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.1].
Notitie bij de geboorte van Johanna: {Aangezien ze in 1775 is getrouwd, zou ze voor 1758 geboren moeten zijn. Omdat ze echter in de DTB van Breukelen niet voorkomt, vermoed ik haar geboorte voor 1753, mogelijk in Utrecht.}
Johanna is overleden op dinsdag 30 januari 1781 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1780-1794 [Family Search, p. 36/502]].
Notitie bij Johanna: Goedkeuring - van testament van haar vader + Everardus Dudok
Aktenummer:
13
Datum:
20-02-1779
Soort akte:
Goedkeuring
Notaris:
P. VAN SCHOONHOVEN
Samenvatting:
van testament van haar vader + Everardus Dudok
Personen:

Goedkeurder: Johanna Maria Dudok, dochter van + Everardus Dudok
Achternaam: Johanna Maria Dudok, dochter van + Everardus Dudok
Rol in akte: Goedkeurder
Echtgenoot: geh. met Ludovicus Carolus van Lelyveld
Beroep: medicinae doctor
Woonplaats: Utrecht

Assistent: Isaac de Wit, oom
Achternaam: Isaac de Wit, oom
Rol in akte: Assistent
Beroep: makelaar te Amsteldam
Verwijzingen:
appointement d.d. 11-2-1779 van gerecht van Utrecht testament d.d. 7-9-1775 voor notaris P. van Schoonhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U252a007

{Het feit dat Isaac de Wit hier als "oom" wordt genoemd, wijst er op dat Johanna Maria wel degelijk een dochter is van Everhardus Dudok en Anna Martha de With. Isaac de Wit is namelijk getrouwd met Everardus’ zus Margareta.}

Voogdbenoeming - over onmondige kinderen en erfgenamen
Datering: 27-03-1781
Aktenummer: 285
Datum: 27-03-1781
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: A. VAN GOUDOEVER
Rol: Genoemd
Samenvatting: over onmondige kinderen en erfgenamen
Personen:

Constituant: Ludovicus Carolus van Lelyveld
Voornaam: Ludovicus Carolus
Achternaam: van Lelyveld
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: wedr. Johanna Maria van Dudock
Beroep: doctor
Woonplaats: Utrecht

Geconstitueerde: Ludolff Simon de Wit
Voornaam: Ludolff Simon
Achternaam: de Wit
Rol in akte: Geconstitueerde
Woonplaats: Swammerdam, Witlust
Aktedatum: 27-03-1781
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U191a003
Vindplaats: Het Utrechts Archief
Vermeld:
17-07-1766
Testament (Testament
Aktenummer: 49
Datum: 17-07-1766
Soort akte: Testament
Notaris: J. DE CLEFAY
Personen:

Testateur: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur
Beroep: procureur geregte van Utrecht
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Ludolph Simon de With, neef
Achternaam: Ludolph Simon de With, neef
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: op de plaats With en Lust, by Zwammerdam

Erfgenaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Achternaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: Breukelen, op de plaats Vechtstroom
Bijzonderheden:
seclusie van de momberkamer
op 14-4-1768 kopie geleverd aan NN Lelyveld, gehuwd met
Johanna Maria Dudok
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U237a004)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]


15-02-1777
Registratie (Registratie - aantekeningen van de notaris dat hy 50 kopieën authentiek heeft getekend ten blyke van 50 aandelen van f 1.000,- in een negotiatie groot f 50.000
Aktenummer:
29
Datum:
15-02-1777
Soort akte:
Registratie
Notaris:
D. W. VAN VLOTEN
Samenvatting:
aantekeningen van de notaris dat hy 50 kopieën authentiek heeft getekend ten blyke van 50 aandelen van f 1.000,- in een negotiatie groot f 50.000
Personen:

Belanghebbende: Sebastiaan van Nooten Jansz
Voornaam: Sebastiaan van Nooten
Achternaam: Jansz
Rol in akte: Belanghebbende
Beroep: koopman
Woonplaats: Amsterdam
Verwijzingen:
plecht d.d. 8-2-1777 voor het gerecht van Utrecht
Bijzonderheden:
Sebastiaan van Nooten Jansz, als directeur van een negotiatie van
f50.000,- ten laste van Everhardus Dudock en
Ludovicus Carolus van Lelyveld, gehuwd met
Johanna Maria Dudock, waarvoor 3 huizen c.a. binnen Utrecht
en helft in plantage Oud Bellevue in Suriname zyn verbonden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U247a016)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]
2 Adriana Cornelia Dudok [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.2]. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1753 in Breukelen [bron: DTB Breukelen dopen 1707-1811 [Family SEarch, p. 121/300]]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hendricksz Lont (1700-1788) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1] [aangetrouwde oom moederszijde] en Adriana Elisabeth de With (1720-1760) [zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.1] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: Getuigen: Cornelis Lont en Adriana Elisabeth de With
3 Nn Dudok [1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.1.2.3], levenloos geboren kind, geboren vóór vrijdag 17 december 1756 in Breukelen. Hij of zij is begraven op vrijdag 17 december 1756 in Breukelen [bron: DTB Breukelen begraven NG 1750-1781 [bewerking Jos Verkroost]].
Notitie bij overlijden van Nn: 17-12-1756 Doodgeboren kindje van de heer Everardus Dudok In de kerk begraven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten