donderdag 5 september 2013

Vermaat - de Haagse tak [5]

TAK B - DE VIJFDE GENERATIE: DE TAK VAN FREDERIK WILLEM VERMAAT

Frederik Willem was ziekentrooster van beroep. Hij is, mogelijk al op zijn eerste reis naar de Oost, overleden op vrijdag 3 mei 1793 in Batavia (NOI), 30 jaar oud [bron: Huwelijksbijlagen Goudriaan 1812 Akte 9].
Hij was slechts zeven jaar getrouwd, waarvan hij er twee in het buitenland doorbracht. Zijn weduwe zou hem bijna 50 jaar overleven.

1.6.1.2   Frederik Willem Vermaat zoon van Antonius Philippus (Antonie Philips) Vermaat (zie 1.6.1) en Anna Margaretha Weijl (Weil). Hij is gedoopt op zondag 19 september 1762 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage begraven 1748-1771 [Family Search, p. 357/603]].
Getuige Wilhelmina Weyl
Gedoopt in de Grote Kerk
"Ext den 18 April 1791"


Doopinschrijving Frederik Willen Vermaet
Vermeld:
van 22-01-1792 tot 03-05-1793
   
Monstergegevens (Gegevens van Fredrik Willem Vermaat uit ’s hage
Datum indiensttreding: 22-01-1792 
Datum uit dienst: 03-05-1793
Functie bij indiensttreding: Ziekentrooster 
Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Dordwijk 
Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee 
Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart
Schip: Dordwijk 
Vertrek: 22-01-1792
Kamer: Rotterdam 
Kaap: 30-06-1792Batavia: 21-07-1792
Aankomst: 23-09-1792
Inventarisnummer: 14293
Folio: 6 
DAS- en reisnr.: 4720.2)

[bron: VOC Opvarenden]

Frederik trouwde met Hendrijna Dirks van Offeren, 36 jaar oud, op zondag 4 juni 1786 in Lith [bron: DTB Lith trouwen fiches 1603-1811 [Family Search, p. 220/3624]]
Zij is gedoopt op zondag 17 augustus 1749 in Moordrecht [bron: DTB Moordrecht dopen 1745-1756 [Nat. Archief, p. 40/112]].
vader Dirk van Offeren
moeder Grietje Ham
getuige Jannetje Stuard

Hendrijna is overleden op vrijdag 12 juni 1840 om 11:30 in Gouderak, 90 jaar oud [bron: Overlijden Gouderak 1840 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1840 [bron: Overlijden Gouderak 1840 Akte 30]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrijna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [zoon] en Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [kleinzoon].
Huis nr. 84
Aangevers:
Anthonij Dirk Vermaat, 51 jaar, kledermaker, zoon overledene
Marinus Vermaat, 21 jaar, koopman, kleinzoon overledene

Kinderen van Frederik en Hendrijna:
1 Anthonij Dirk Vermaat [1.6.1.2.1], geboren op zondag 22 juli 1787 in Oijen [bron: DTB Oijen dopen 1712-1811 [BHIC, p. 69/249]]. Hij is gedoopt op zondag 29 juli 1787 in Oijen [bron: DTB Oijen dopen 1712-1811 [BHIC, p. 69/249]].
Anthonij is overleden op zondag 27 april 1788 in Oijen, 9 maanden oud [bron: DTB Oijen begraven 1712-1811 [BHIC, p. 116/249]]. Hij is begraven op dinsdag 29 april 1788 in Oijen [bron: DTB Oijen begraven 1712-1811 [BHIC, p. 116/249]].

2 Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat, geboren op zaterdag 7 februari 1789 in Oijen. Volgt 1.6.1.2.2.


TAK B - DE ZESDE GENERATIE: DE TAK VAN ANTHONIJ DIRK VERMAAT

1.6.1.2.2   Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat is geboren op zaterdag 7 februari 1789 in Oijen [bron: DTB Oijen dopen 1712-1811 [BHIC, p. 69/249]], zoon van Frederik Willem Vermaat (zie 1.6.1.2) en Hendrijna Dirks van Offeren. Hij is gedoopt op zondag 15 februari 1789 in Oijen [bron: DTB Oijen dopen 1712-1811 [BHIC, p. 69/249]].

Anthonij trouwde met Adriana Willems de Bie, 29 jaar oud, op zondag 28 juni 1812 in Goudriaan [bron: Huwelijken Goudriaan 1812 Akte 9], nadat zij op zondag 14 juni 1812 in Goudriaan in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Goudriaan 1812 Akte 9]
Getuigen:
Cornelis Vink, 68 jaar, particulier
Hendricus de Bruin, 30 jaar, kastelein en mandenmaker, wonend Gouderak
Anthonij de Bie, 26 jaar, timmerman
Jacobus de Bie, 22 jaar, timmerman
Adriana is geboren op donderdag 27 maart 1783 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1780-1793]. Zij is gedoopt op zondag 30 maart 1783 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1780-1793].
"30 April (doorgehaald) Maart Willem de Bie Maria Timmers } Adriana geb. 27 April (doorgehaald) Maart Adriana Holster HV Antonij Timmers door den vader geheven"

Adriana is overleden op zaterdag 15 januari 1848 om 22:00 in Gouda, 64 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1848 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1848 [bron: Overlijden Gouda 1848 Akte 59].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
Martinus Heerkens, 47 jaar, barbier
Joannes Theodorus van de Kasteele, 39 jaar, winkelier

Kinderen van Anthonij en Adriana:
1 Hendrina Frederika Vermaat [1.6.1.2.2.1], geboren op zondag 10 juli 1814 om 12:00 in Gouderak [bron: Geboorteakte Gouderak 1814 Akte 18]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juli 1814 [bron: Geboorteakte Gouderak 1814 Akte 18]. Bij de geboorteaangifte van Hendrina was de volgende getuige aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader].
Getuigen:
Cornelis Littel (47 jaar; meelverkooper)
Pieter Voorsluis (46 jaar; broodbakker)
Hendrina is overleden op maandag 5 december 1814 om 14:00 in Gouderak, 4 maanden oud [bron: Overlijden Gouderak 1814 Akte 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 december 1814 [bron: Overlijden Gouderak 1814 Akte 33]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrina was de volgende getuige aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader].
Huis nr. 92
Aangevers:
vader
Cornelis Littel, 47 jaar, koopman
Pieter Voorsluijs, 46 jaar, broodbakker

2 Frederik Willem Vermaat [1.6.1.2.2.2], geboren op zondag 12 november 1815 om 05:30 in Gouderak [bron: Geboorteakte Gouderak 1815 Akte 40]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1815 [bron: Geboorteakte Gouderak 1815 Akte 40]. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader].
Getuigen:
Cornelis Herfst (22 jaar; timmerman)
Pieter Voorsluijs (47 jaar; broodbakker)
Frederik is overleden op zaterdag 24 februari 1816 om 04:30 in Gouderak, 3 maanden oud [bron: Overlijden Gouderak 1816 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1816 [bron: Overlijden Gouderak 1816 Akte 7]. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader].
Huis nr. 92
Aangevers:
vader
Pieter Voorsluijs, 48 jaar, broodbakker

3 Nn Vermaat [1.6.1.2.2.3], levenloos geboren dochter, geboren op 8 april 1817 om 19:00 [bron: Overlijden Gouderak 1817 Akte 25]. 
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1817 [bron: Overlijden Gouderak 1817 Akte 25]. Bij de overlijdensaangifte van Nn was de volgende getuige aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader].
Aangever:
vader
Getuigen:
Hendericus de Bruijn, 32 jaar, tapper
Adrianus Kooyman, 45 jaar, schoenmaker
{Opvallend dat de aangiftedatum 11 dagen na de geboorte ligt, maar zo staat het wel in de akte. Toch is er waarschijnlijk een schrijffout gemaakt, omdat Akte nr. 26 is geechreven op 18 april.}

4 Marinus Vermaat, geboren op dinsdag 6 oktober 1818 in Gouderak. Volgt 1.6.1.2.2.4.

Anthonij was kleermaker en winkelier en is overleden op woensdag 14 januari 1846 in Gouda, 56 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1846 Akte 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1846 [bron: Overlijden Gouda 1846 Akte 37].
Oosthaven Wijk A nr. 31
Aangevers:
Dirk Lunenburg, 59 jaar, directeur van de begraafplaats
Reijnier Johannes Koppenool, 28 jaar, geemploijeerde ter secretarie

Ook Anthonij Dirk had slechts een zoon die de stamlijn voortzette: alleen zijn jongste zoon Marinus bereikte de volwassenheid.

TAK B - DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN MARINUS VERMAAT


1.6.1.2.2.4   Marinus Vermaat is geboren op dinsdag 6 oktober 1818 om 01:30 in Gouderak [bron: Geboorteakte Gouderak 1816 Akte 30], zoon van Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (zie 1.6.1.2.2) en Adriana Willems de Bie. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 7 oktober 1818 [bron: Geboorteakte Gouderak 1816 Akte 30]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader].
Getuigen:
Jacob Schultsz (33 jaar; schoolonderwijzer)
Maarten van Tiggelen (47 jaar; veerman)


Marinus was koopman, barbier, baardscheerder. Hij trad viermaal in het huwelijk. Van zijn 16 kinderen bereikten er 4 de volwassenheid.

Op basis van het certificaat van de Nationale Militie zag hij er als volgt uit:
Lengte: 1 el 66 str
Aangezigt lang
Voorhoofd plat
Oogen bruin
Neus ord
Mond id
Kin ovaal
Haar bruin
Wenkbrauwen id
Merkbare teekenen ringen in de ooren

(1) Marinus trouwde met Aafje Westbroek, 22 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1840 in Gouderak [bron: Huwelijksakten Gouderak 1840 Akte 8], nadat zij op zondag 19 april 1840 in Gouderak in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Gouderak 1840 Akte 8]
Bij het burgerlijk huwelijk van Marinus en Aafje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana Willems de Bie (1783-1848) [zie 1.6.1.2.2] [moeder bruidegom] en Anthonij Dirk Frederiksz Vermaat (1789-1846) [zie 1.6.1.2.2] [vader bruidegom].
Getuigen:
ouders bruidegom
moeder bruid
Jacob van Groos, 50 jaar, boomkweker, wonend Boskoop, oom bruid
Hendrik Zwink, 37 jaar, kledermaker, oom bruid
Teunis van Tiggelen, 23 jaar, timmerman
Jan Luijt, 55 jaar, veldwachter
Aafje is geboren op maandag 1 september 1817 om 16:00 in Boskoop [bron: Geboorte Boskoop 1817 Akte 40]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 september 1817 [bron: Geboorte Boskoop 1817 Akte 40].
Vader Pieter Westbroek
Moeder Marrigje van Groos
Getuigen:
Cornelis Hendrikus Felix, 30 jaar, vroedmeester, wonend Boskoop
Jan Hooftman, 56 jaar, veenbaas, wonend Boskoop
Aafje is overleden op zondag 7 september 1845 om 00:30 in Gouda, 28 jaar oud (oorzaak: in het kraambed overleden) [bron: Overlijden Gouda 1845 Akte 425]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1845 [bron: Overlijden Gouda 1845 Akte 425].
Doelensteeg Wijk C nr. 62
Aangevers:
Dirk Lunenburg, 58 jaar, directeur van de begraafplaats
Reijnier Johannes Koppenool, 28 jaar, geemploijeerde ter secretarie
Beroep: dienstbode

(2) Marinus trouwde met Johanna Maria (Rika) Danes (Kalf), 23 jaar oud, op woensdag 24 juni 1846 in Gouda [bron: Huwelijksakten Gouda 1846 Akte 68], nadat zij op zondag 14 juni 1846 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksakten Gouda 1846 Akte 68]
bron Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1846
aktenummer 68
aktedatum 24-06-1846
bruidegom Marinus Vermaat (27 jaar; barbier; geb. te Gouderak; wed. van Aafje Westbroek)
bruid Johanna Maria Danes (23 jaar; naaister)
vader bruidegom Anthony Dirk Vermaat (overl.)
moeder bruidegom Adriana de Bie (z.b.)
vader bruid Wilhelmus Danes (pijpenmaker)
moeder bruid Maria Kalf (z.b.)
getuige Hendrik van Dillen (39 jaar; timmerman)
2e getuige Pieter Janssen (37 jaar; timmerman)
3e getuige Willem Nicolaas Hooff (27 jaar; z.b.)
4e getuige Pieter van Delft (25 jaar; kleermaker)
plaatsnaam Gouda
bruid en haar moeder kunnen niet schrijven, dus tekenen niet
Rika is geboren op zondag 7 juli 1822 om 19:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1822 Akte 262]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 juli 1822 [bron: Geboorte Gouda 1822 Akte 262].
vader Wilhelmus Danes
moeder Maria Kalf
Erkend bij huwelijk ouders d.d 18-2-1824
Aangever:
Aaltje Opgelder, 55 jaar, stadvroedvrouw, wonend op de Turfmarkt
"in het huis staande op de Gouwe en tgeweezene proveniershuis getekend letter VN 100/6"
Getuigen:
Jan Starre, 25 jaar, kledermaker
Pieter Pierson, 57 jaar, geemployeerde bij de Burgerlijken Stant
Rika is overleden op woensdag 6 juni 1855 om 04:00 in Gouda, 32 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1855 Akte 322]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 juni 1855 [bron: Overlijden Gouda 1855 Akte 322]. Bij de overlijdensaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [echtgenoot].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
echtgenoot
Johannes Cornelis Jansen, 26 jaar, kleermaker

(3) Marinus trouwde met Alida Willemina Boer, 34 jaar oud, op woensdag 2 januari 1856 in Gouda [bron: Huwelijksregister Gouda 1856 Aktenummer 1]
bron Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1856
aktenummer 1
aktedatum 02-01-1856
bruidegom Marinus Vermaat (37 jaar; baardscheerder; geb. te Gouderak; wed. van laatst van Johanna Maria Danes)
bruid Alida Willemina de Boer (34 jaar; z.b.; won. Boskoop; geb. te Boskoop)
vader bruidegom Antony Vermaat (overl.)
moeder bruidegom Adriana de Bie (overl.)
vader bruid Fredrik Boer (overl.)
moeder bruid Niesje van Groos (overl.)
getuige Johannes Adrianus Boer (25 jaar; boomkweker; won. Boskoop), broer bruid
2e getuige Adrianus Boer (57 jaar; boomkweker; won. Boskoop), oom bruid
3e getuige Johannes Plak (38 jaar; touwspinner)
4e getuige Johannes van der Loos (35 jaar; timmerman)
plaatsnaam Gouda
Alida is geboren op maandag 29 januari 1821 om 10:00 in Boskoop [bron: Geboorte Boskoop 1821 Akte 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 januari 1821 [bron: Geboorte Boskoop 1821 Akte 2].
vader Fredrik Boer
moeder Niesje van Groos
Getuigen:
Gerrit van der Willik, 37 jaar, boomkweker, wonend Boskoop
Cornelis Henricus Felix, 33 jaar, chirurgijn, wonend Boskoop
Alida is overleden op vrijdag 18 maart 1864 om 19:00 in Gouda, 43 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1864 Akte 174]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 maart 1864 [bron: Overlijden Gouda 1864 Akte 174].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
Jurriaan Herman de Groot, 44 jaar, directeur van de begraafplaats
Jan Hendrik Kiel, 67 jaar, winkelier

(4) Marinus trouwde met
Wilhelmina Maria Danes (Danens), 41 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1865 in Gouda [bron: Huwelijksregister Gouda 1865 Aktenummer 87], nadat zij op zondag 23 juli 1865 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksregister Gouda 1865 Aktenummer 87]
Bij het burgerlijk huwelijk van Marinus en Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Anthonie Dirk Vermaat (1841-1923) [zie 1.6.1.2.2.4.1] [zoon bruidegom].
bron Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1865
aktenummer 87
aktedatum 02-08-1865
bruidegom Marinus Vermaat (46 jaar; barbier; geb. te Gouderak; wed. van Johanna Maria Danes en laatst van Aleida Willemina Boer)
bruid Wilhelmina Maria Danens (41 jaar; z.b.)
Noemt zich: Danes.
vader bruidegom Antony Dirk Vermaat (overl.)
moeder bruidegom Adriana de Bie (overl.)
vader bruid Willem Danens (overl.)
Naam ook: Danes.
moeder bruid Maria Kalf (z.b.)
getuige Anthonie Dirk Vermaat (23 jaar; meubelmaker), zoon bruidegom
2e getuige Nicolaas Danes (37 jaar; arbeider), broer bruid
3e getuige Johannes Plak (49 jaar; garenfabrikeur)
4e getuige Dirk Uithol (24 jaar; tuinier; won. Boskoop)
plaatsnaam Gouda
Wilhelmina is geboren op donderdag 18 maart 1824 om 00:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1824 Akte 131]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1824 [bron: Geboorte Gouda 1824 Akte 131].
Huis "op de Gouwe in t gewezene proveniershuis"
Getuigen:
Jan Starre, 26 jaar, kledermaker
Pieter Pierzon, 59 jaar, geemployeerde bij de Burgelijken Stant
Wilhelmina is overleden op donderdag 9 januari 1902 om 20:00 in Gouda, 77 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1902 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 januari 1902 [bron: Overlijden Gouda 1902 Akte 13].
Fluwelen Singel Wijk A nr. 684
Aangevers:
Leendert Binnendijk, 53 jaar, begrafenisondernemer
Lieve Groenendaal, 68 jaar, broodbakker

Kinderen van Marinus en Aafje:
1 Anthonie Dirk Vermaat, geboren op maandag 23 augustus 1841 in Gouderak. Volgt 1.6.1.2.2.4.1.

2 Margaretha Johanna Vermaat, geboren op donderdag 16 februari 1843 in Gouderak. Volgt 1.6.1.2.2.4.2.

3 Adriana Jacoba Vermaat [1.6.1.2.2.4.3], geboren op maandag 30 september 1844 om 08:00 in Gouderak [bron: Geboorteakte Gouderak 1844 Akte 49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1844 [bron: Geboorteakte Gouderak 1844 Akte 49]. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Huis nr. 72
Getuigen:
Arnoldus Soek, 38 jaar, wagenmaker
Anthonie Dirk Vermaat, 55 jaar, kleermaker
Adriana is overleden op maandag 14 juli 1845 om 03:00 in Gouda, 9 maanden oud [bron: Overlijden Gouda 1845 Akte 347]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 juli 1845 [bron: Overlijden Gouda 1845 Akte 347].
Doelensteeg Wijk C nr. 62
Aangevers:
Dirk Lunenburg, 58 jaar, directeur van de begraafplaats
Reijnier Johannes Koppenool, 28 jaar, geemploijeerde ter secretarie

4 Nn Vermaat [1.6.1.2.2.4.4], levenloos geboren dochter, geboren om 10:30 [bron: Overlijden Gouda 1845 Akte 426]. 
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 september 1845 [bron: Overlijden Gouda 1845 Akte 426]. Bij de overlijdensaangifte van Nn was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk C nr. 62
Aangevers:
vader
Joannes Theodorus van de Kasteele, 37 jaar, winkelier

Kinderen van Marinus en Rika:
5 Adriana Jacoba Vermaat [1.6.1.2.2.4.5], geboren op woensdag 20 januari 1847 om 08:30 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1847 Akte 40]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1847 [bron: Geboorte Gouda 1847 Akte 40]. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Willem Zeggelaar 45 jaar, hoedenmaker, wonend Gouda
Reinier Johannes Koppenol, 29 jaar, geemployeerde ter secretarie, wonend Gouda
Adriana is overleden op vrijdag 2 juli 1847 om 01:00 in Gouda, 5 maanden oud [bron: Overlijden Gouda 1847 Akte 485]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 juli 1847 [bron: Overlijden Gouda 1847 Akte 485].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
Martinus Heerkens, 45 jaar, barbier
Joannes Theodorus van de Kasteele, 38 jaar, winkelier

6 Maria Vermaat [1.6.1.2.2.4.6], geboren op zondag 26 november 1848 om 03:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1848 Akte 430]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1848 [bron: Geboorte Gouda 1848 Akte 430]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Aart Muijs, 53 jaar, winkelier, wonend Gouda
Jan van Rijsdaal, 35 jaar, tapper, wonend Gouda (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Maria is overleden op vrijdag 27 september 1850 om 04:00 in Gouda, 1 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1850 Akte 402]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1850 [bron: Overlijden Gouda 1850 Akte 402]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Johannes Jansen, 37 jaar, sjouwerman

7 Adriana Vermaat [1.6.1.2.2.4.7], geboren op zaterdag 1 december 1849 om 20:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1849 Akte 527]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 december 1849 [bron: Geboorte Gouda 1849 Akte 527]. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelenstraat Wijk L nr. 124
Getuigen:
Willem Ziegelaar, 48 jaar, winkelier, wonend Gouda
Arie van der Steen, 25 jaar, pettenmaker, wonend Gouda
Adriana is overleden op woensdag 27 februari 1850 om 03:30 in Gouda, 2 maanden oud [bron: Overlijden Gouda 1850 Akte 129]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1850 [bron: Overlijden Gouda 1850 Akte 129]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Willem Ziegelaar, 49 jaar, hoedemaker

8 Marinus Vermaat, geboren op vrijdag 4 april 1851 in Gouda. Volgt 1.6.1.2.2.4.8.

9 Maria Vermaat [1.6.1.2.2.4.9], geboren op zaterdag 10 juli 1852 om 21:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1852 Akte 356]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1852 [bron: Geboorte Gouda 1852 Akte 356]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Leonardus Gestel, 24 jaar, schoenmaker, wonend Gouda
Daniel Martinus van Hoorn, 23 jaar, koopman, wonend Gouda (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Maria is overleden op zondag 12 december 1852 om 11:30 in Gouda, 5 maanden oud [bron: Overlijden Gouda 1852 Akte 539]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1852 [bron: Overlijden Gouda 1852 Akte 539]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Daniel van Hoorn, 25 jaar, sjouwerman

10 Nn Vermaat [1.6.1.2.2.4.10], levenloos geboren dochter, geboren om 13:00 [bron: Overlijden Gouda 1853 Akte 616]. 
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 november 1853 [bron: Overlijden Gouda 1853 Akte 616]. Bij de overlijdensaangifte van Nn was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelenstraat Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Leendert Leendertsz Weller, 43 jaar, zonder beroep

11 Maria Vermaat [1.6.1.2.2.4.11], geboren op vrijdag 9 februari 1855 om 01:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1855 Akte 88]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 februari 1855 [bron: Geboorte Gouda 1855 Akte 88]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Andries Kulik, 48 jaar, uitdrager, wonend Gouda
Leonardus Gestel, 27 jaar, schoenmaker, wonend Gouda
Maria is overleden op donderdag 8 maart 1855 om 15:30 in Gouda, 27 dagen oud [bron: Overlijden Gouda 1855 Akte 139]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 maart 1855 [bron: Overlijden Gouda 1855 Akte 139]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Andries Kulik, 49 jaar, uitdrager
Kinderen van Marinus en Alida:

12 Fredrik Vermaat [1.6.1.2.2.4.12], geboren op woensdag 3 december 1856 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1856 Akte 540]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 december 1856 [bron: Geboorte Gouda 1856 Akte 540]. Bij de geboorteaangifte van Fredrik was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Jacob Blom, 51 jaar, arbeider, wonend Gouda
Johannes van der Loos, 36 jaar, timmerman, wonend Gouda
Fredrik is overleden op maandag 28 maart 1859 in Gouda, 2 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1859 Akte 224]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 maart 1859 [bron: Overlijden Gouda 1859 Akte 224].

13 Geertruida Margaretha Vermaat [1.6.1.2.2.4.13], geboren op vrijdag 26 februari 1858 om 10:30 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1858 Akte 114]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1858 [bron: Geboorte Gouda 1858 Akte 114]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Hendrik Stopendaal, 45 jaar, zaakwaarnemer, wonend Gouda
Leonardus Gestel, 30 jaar, schoenmaker, wonend Gouda
Geertruida is overleden op vrijdag 25 maart 1859 in Gouda, 1 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1859 Akte 219]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 maart 1859 [bron: Overlijden Gouda 1859 Akte 219].

14 Frederik Willem Vermaat, geboren op donderdag 7 juni 1860 in Gouda. Volgt 1.6.1.2.2.4.14.

15 Nn Vermaat [1.6.1.2.2.4.15], levenloos geboren dochter, geboren om 12:00 [bron: Overlijden Gouda 1862 Akte 673]. 
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 december 1862 [bron: Overlijden Gouda 1862 Akte 673]. Bij de overlijdensaangifte van Nn was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Frans Adrianus Sparnaay, 32 jaar, pijpmaker

16 Johannes Adrianus Vermaat [1.6.1.2.2.4.16], geboren op dinsdag 9 februari 1864 om 08:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1864 Akte 74]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 februari 1864 [bron: Geboorte Gouda 1864 Akte 74]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Getuigen:
Cornelis Hendricus de Does, 32 jaar, broodbakker, wonend Gouda
Paulus Happel, 32 jaar, kleermaker, wonend Gouda
Johannes is overleden op zaterdag 11 juni 1864 om 21:00 in Gouda, 4 maanden oud [bron: Overlijden Gouda 1864 Akte 313]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 juni 1864 [bron: Overlijden Gouda 1864 Akte 313]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Marinus Vermaat (1818-1906) [zie 1.6.1.2.2.4] [vader].
Doelensteeg Wijk L nr. 124
Aangevers:
vader
Willem Pannevis, 55 jaar, schoenmaker

Marinus is overleden op zaterdag 24 februari 1906 om 00:30 in Waddinxveen, 87 jaar oud [bron: Overlijden Waddinxveen 1906 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 februari 1906 [bron: Overlijden Waddinxveen 1906 Akte 13]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Otterloo (1838-1912) [zie 1.6.1.2.2.4.2] [schoonzoon].
Wijk C nr. 102
Aangevers:
Gerrit van Otterloo, 67 jaar, timmerman
Hendrik van ’t Slot, 31 jaar, manufacturier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten