zondag 1 september 2013

Vermaat - de Haagse tak [3]

TAK A - DE DERDE GENERATIE

Volgens het "levensbericht" van Johannes Jellico was Philippina "de enige dochter van notaris Vermaet uit 's-Hage", zodat we moeten aannemen dat haar oudere zus Anna Jsina reeds voor 1740 overleden is. Ze trouwde achtereenvolgens met de predikanten Johannes Jellico en Johannes van der Zaag.
Mogelijk is dit de reden waarom ze niets ontving uit de erfenis van haar vader: mogelijk verkeerde die via zijn vrouw en zijn schoonvader in labadistische kringen en had hij weinig op met de Nederduits Gereformeerde Kerk. Er kan uiteraard ook een persoonlijk ruzie zijn geweest.

1.3.3   Philippina Jacobusse Vermaat dochter van Jacobus Philipsz Vermaat (zie 1.3) en Maria Elisabeth Hendriksdr van Deventer. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1722 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1656-1724 [FamilySearch, p. 1000/1028]].
Getuigen: Hendrik Berlinkhoff en Cornelia Johanna van Oldersom
Hendrik Berlinkhoff was getrouwd met Anna van Deventer, de zus van Maria Elisabeth en was dus een oom van Philippina.
Gedoopt door Ds. Sandijk in de Nieuwe Kerk

Doopinschrijving Philippina Vermaat
(1) Philippina trouwde met Johannes Willemsz Jellico, 31 jaar oud, op woensdag 29 juni 1740 in ’s-Gravenhage [bron: Mededeling Klaas Heijboer, 14-6-1993 (Archief Mies Brummans-Vermaat)]
Johannes is gedoopt op zondag 23 september 1708 in 's-Hertogenbosch [bron: DTB 's-Hertogenbosch dopen DTB-072] als zoon van William Jellico (Gellico, Ielligo) en Johanna (van) Woestenburg. 

Doopinschrijving Johannes Jellico
Johannes is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op zondag 10 april 1744 in Bergen op Zoom [DTB Bergen op Zoom overlijden 1701-1768 [Family Search, p. 298/442]].
"10 man Johannis Jillecoo predekeant alhier m"

ds. J. Jellico (Johannes) 27-05-1731 kandidaat (s-Hertogenbosch) 24-04-1740 Bergen op Zoom
"Naemlijst der Ledematen
nog in leven synde bij ’t vertrek
van Domine Johannes Jellico, bevestigt den
27 meij 1731, vertrokken na Bergen
op Zoom den Februarij 1740 als
die door syn Eerw sijn aangenomen."
[Lidmaten Hendrik Ido Ambacht]


In de St. Jan in 's-Hertogenbosch is bij graf 144 (van Abraham van Walcheren) vermeld "ook van de familie van Willem Ielligo anno 1716".
Hs Martini nr. 352 geeft de volgende tekst: ‘De Graft stede / van Abraham van Walckeren / sterft den 2 Oct=r 1701 en Isaak / Hagen Bach sterft den 2 febru= / ari Anno 1714 ende ook van / de famille van Willem Ielligo / Anno 1716.’
Van Abraham van Walcheren is maar weinig bekend. Misschien is hij de Abraham Schijn of Schim van Walcheren, gehuwd met Mayken Anthonissen, van wie in februari 1666 in de Kruiskerk een zoon Robbrecht werd gedoopt en in september 1668 een tweeling Robertus en Maria. In 1680 werd Abraham van Walcheren, samen met Caspar Duyts, predikant te Oerle, benoemd tot voogd over de onmondige kinderen van Isaaq van Leeuwen bij wijlen Maria, de dochter van de glazenier Caspar Duyts (zie zerk 357). Als zodanig was hij betrokken bij de verkoop in 1681 van het huis ‘de Bel’ aan de Brede Haven dat tot het bezit van Caspar Duyts had behoord. De genoemde Isaak Hagenbach was gehuwd met Maria van Walcheren, wellicht de hierboven genoemde dochter van Abraham en Mayken Anthonissen. Zij lieten op 29 november 1699 in de Grote Kerk een dochter Susanna Geertruijd dopen.
Willem Ielligo was gehuwd met Johanna Woestenburg, mogelijk een kleindochter van Abraham van Walcheren. Hun dochter Isabella werd in oktober 1713 gedoopt in de Grote Kerk.

(Oud 87; Nieuw 535; Martini 352; Smits 84B) *
In 1707 stond het graf geregistreerd op naam van Abraham van Walcheren. In de legger van 1724 wordt het aangeduid op naam van Kornelia van Walcheren, weduwe Woestenburgh, en Maria van Walcheren, echtgenote van Jr anthonij de With. Op 5 juni 1752 ging het eigendomsrecht over op drie achterkleinkinderen van Abraham van Walcheren, te weten Cornelia Jellico en Abraham Jellico, predikant te Schipluij, en Christina Hermanni, echtgenote van Isaacq van Cleef. Verder kwam het op naam van Wilhelmina Johanna en Jacoba Maria Jellico, dochters van wijlen Johannis Jellico, een broer van de eerder genoemde Cornelia en Abraham Jellico, en dus ook een achterkleinkind van Abraham van Walcheren. Hij was in leeven Predikant tot Bergen op den Zoom. Ten slotte kwam het graf op naam van en Johanna Petronella Jellico, dochter van Joseph Jellico, voormalig Secretaris te Schijndel. Op 5 juni 1779 stond het graf enkel nog op naam van de in de vorige legger genoemde Cornelia, Abraham, Wilhelmina Johanna en Johanna Petronella Jellico, om ten slotte op 20 maart 1805 enkel nog toe te behoren aan laatstgenoemde Johanna Petronella.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in het midden van de tweede travee vanaf het westen, dezelfde plek als in 1707. Tegenwoordig ligt hij op de plaats waar Smits hem in 1912 aantrof, enkele meters meer naar het noordoosten.

[http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/144/abraham-van-walcheren-1701.aspx]

(2) Philippina trouwde met Johannes Arijsz van der Zaag, 35 jaar oud, op dinsdag 18 maart 1749 in Zevenhoven [bron: DTB Zevenhoven trouwen 1736-1783 [Van Papier naar Digitaal]], nadat zij op donderdag 27 februari 1749 in Zevenhoven in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Zevenhoven trouwen 1736-1783 [Van Papier naar Digitaal]]
Johannes is gedoopt op vrijdag 4 augustus 1713 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1629-1716 [FamilySearch, p. 762/794]].
vader Ary van der Zaag
moeder Maria van Oudheusden
Getuigen: Guiljome Sjanoe en Heleonora van Outheusden
Gedoopt in de Kloosterkerk

Johannes was NG predikant (onder meer te Zuidland).

Johannes is overleden, 79 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 16 augustus 1792 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Overledene Johannes van der Zaag
weduwnaar van Philippina Vermaat
Plaats Rotterdam
Datum begraven 16-08-1792
Opmerkingen overledene was rustend en was predikant van ’t Zuydland; overledene liet na 7 meerderjarige kinderen; Grote kerk; in de Prinsestraat naast Timmerman
Bron DTB Rotterdam Begraven

{Van de 7 overlevende kinderen zijn in ieder geval Maria Adriana, Johanna Philippina, Johannes Philippus, Henderika Cecilia, Petronella Wilhelmina en Philippina Abrahamina bekend.
Aangezien Martina Elizabeth al in 1787 is overleden, moet van de twee overblijvende kinderen, Josina Arendina en Arendina Cornelia, er tenminste 1 voor 1792 overleden zijn. In Rotterdam zijn ze geen van beiden te vinden, dus zouden ze in Zuidland vermeld moeten zijn.}

Kinderen van Philippina en Johannes Jellico (1):
1 Wilhelmina Johanna Jellico [1.3.3.1], geboren op dinsdag 30 mei 1741 in Bergen op Zoom [bron: Rotterdam 1832 a039 akte nr. 224]. Zij is gedoopt op woensdag 31 mei 1741 in Bergen op Zoom [bron: Nederduits Gereformeerd doopboek 1729-1752 Bergen op Zoom].
Getuige 1 Willem Jellico
Getuige 2 Johanna Maria Jellico
Wilhelmina is overleden op maandag 23 januari 1832 om 18:00 in Rotterdam, 90 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1832 a039 akte nr. 224]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1832 [bron: Overlijden Rotterdam 1832 a039 akte nr. 224].
Huis Haag D11
Aangevers:
Willem Antonie van Gennep, 47 jaar, apothecer, wonend [...] J 207
Frans Snelleman, 37 jaar, kleermaker, wonend Hoogstraat K 34

2 Jacoba Maria Jellico
[1.3.3.2]. Zij is gedoopt op woensdag 21 november 1742 in Bergen op Zoom [bron: Nederduits Gereformeerd doopboek 1729-1752 Bergen op Zoom]. Bij de doop van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Philipsz Vermaat (1682-1750) [zie 1.3] [grootvader moederszijde].
Getuige Jacobus Vermaat
Jacoba is overleden, 27 jaar oud. Zij is begraven op maandag 14 mei 1770 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Overledene Jacoba Maria Jellico
Huisvrouw van Joseph Brondgeest
Plaats Rotterdam
Datum begraven 14-05-1770
Opmerkingen Grote kerk; overledene is begraven met haar kind; N. Blaak bij Molesteeg
Bron DTB Rotterdam Begraven

Kinderen van Philippina en Johannes van der Zaag (2):
3 Maria Adriana van der Zaag [1.3.3.3]. Zij is gedoopt op zondag 21 december 1749 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 33/136]].
Getuigen: Arie van der Zaag en Maria van Outheusden
Maria is overleden op vrijdag 25 januari 1833 om 19:00 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1833 a044v Akte 258]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 januari 1833 [bron: Overlijden Rotterdam 1833 a044v Akte 258].
Haag D 114
Aangevers:
Willem van Aalst, 71 jaar, sergeant, wonend Spui G 164
Simon van Gelderen, 33 jaar, sergeant, wonend Torenstraat G 187

4 Johanna Philippina van der Zaag [1.3.3.4]. Zij is gedoopt op zondag 18 juli 1751 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 36/136]].
Johanna is overleden op zaterdag 30 september 1826 om 14:00 in Rotterdam, 75 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1826 b023v Akte 1620]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 oktober 1826 [bron: Overlijden Rotterdam 1826 b023v Akte 1620].
Houttuin L 194
Aangevers:
Willem Anthonie van Gennep, 40 jaar, apothecer, wonend Haag C 207, neef overledene
Johannes Jacobus Jillico Overbroek, 32 jaar, boekhandelaar, wonend Wijdemarktsteeg [nr onvermeld], neef overledene

5 Martina Elisabeth van der Zaag [1.3.3.5]. Zij is gedoopt op zondag 29 oktober 1752 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 39/136]]. Bij de doop van Martina was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Johanna Jellico (1741-1832) [zie 1.3.3.1] [zus].
geheven door Wilhelmina Johanna Jellico
[Gaat het hier om een zus van Johannes Jellico of om de oudste dochter van Philippina? Het feit dat de ouders getuigen zijn, maar het kind door Willemina ten doop wordt gehouden, leidt tot de conclusie dat Willemina blijkbaar nog niet meerderjarig is. Het gaat dus hoogstwaarschijnlijk om de oudste halfzus van de dopeling.]
Martina is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 april 1787 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Overledene Martina Elisabeth van der Saag
Huisvrouw van Justinus van Gennep
Plaats Rotterdam
Datum begraven 17-04-1787
Opmerkingen overledene liet na 6 minderjarige kinderen; Grote kerk; Oppert bij St Jacobstraat
Bron DTB Rotterdam Begraven
{Volgens de huwelijksbijlagen bij het 2e huwelijk van haar man Justinus van Gennep is vermeld dat ze op 16-4-1787 zou zijn begraven, een dag eerder dus.}

6 Josina Arendina van der Zaag [1.3.3.6]. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1754 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 42/136]]. Bij de doop van Josina was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Johanna Jellico (1741-1832) [zie 1.3.3.1] [zus].
geheven door Willemina Johanna Jellico

7 Johannes Philippus van der Zaag [1.3.3.7]. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1756 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 45/136]]. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Johanna Jellico (1741-1832) [zie 1.3.3.1] [zus].
geheven door Willemina Johanna Jellico
Johannes is overleden op maandag 5 maart 1832 om 23:00 in Steenbergen, 75 jaar oud [bron: Overlijden Steenbergen 1832 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1832 [bron: Overlijden Steenbergen 1832 Akte 28].
Wijk C nr. 16
Aangevers:
Joannes van der Zaag, 37 jaar, notaris, zoon overledene
Bredanus van der Zaag, 34 jaar, particulier, zoon overledene

8 Henderika Cecilia van der Zaag [1.3.3.8]. Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1758 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 48/136]]. Bij de doop van Henderika was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Johanna Jellico (1741-1832) [zie 1.3.3.1] [zus].
geheven door Willemina Johanna Jellico
Henderika is overleden op vrijdag 14 mei 1847 om 11:00 in Rotterdam, 88 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1847 b177v Akte 1652]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 mei 1847 [bron: Overlijden Rotterdam 1847 b177v Akte 1652].
Oppert 6-176
Aangevers:
Jan Hendrik Schaaij, 45 jaar, commissionair in effecten, wonend Grootewijnbrugstraat 1-430, neef overledene
Andries Nicolaas Spruijt, 38 jaar, commies, wonend Wijnstraat 1-149

9 Petronella Wilhelmina van der Zaag [1.3.3.9], geboren op maandag 15 oktober 1759 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 51/136]]. Zij is gedoopt op zondag 28 oktober 1759 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 51/136]]. Bij de doop van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Jacoba Maria Jellico (1742-1770) [zie 1.3.3.2] [zus].
geheven door Jacoba Maria Jellico
"geboren den 15den October dog den doop wegens ziekte uitgesteld"
Petronella is overleden op donderdag 2 mei 1833 om 08:00 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1833 Akte 498]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 mei 1833 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1833 Akte 498].
Wijk U nr. 236
Aangevers:
Aldert Theodorus van der Burg, 52 jaar, particulier
Pieter Mooijman, 64 jaar, bidder

10 Arendina Cornelia van der Zaag [1.3.3.10]. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1762 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 54/136]]. Bij de doop van Arendina was de volgende getuige aanwezig: Jacoba Maria Jellico (1742-1770) [zie 1.3.3.2] [zus].
ten doop gepresenteert door Jacoba Maria Jellico

11 Philippina Abrahamina van der Zaag [1.3.3.11], geboren op donderdag 8 maart 1764 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 54/136]]. Zij is gedoopt op zondag 18 maart 1764 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 58/136]]. Bij de doop van Philippina was de volgende getuige aanwezig: Wilhelmina Johanna Jellico (1741-1832) [zie 1.3.3.1] [zus].
Getuige Abraham Jellico [mogelijk de broer van Johannes Jellico, de overleden eerste echtgenoot van Philippina]
Getuige Willemina Johanna Jellico
Philippina Abrahamina is overleden op maandag 24 september 1804 in Kleef (D), 40 jaar oud [bron: Huwelijksbijlagen Rotterdam 1825 Akte 78].

{Vermelde leeftijd is 42 (klopt niet, ze was 40).
Vermelde vader is Philipp van der Saak (klopt evenmin).
Blijkbaar wist men in Kleef niet goed raad met de verstrekte gegevens.}

Philippina is overleden vóór dinsdag 24 april 1764 in Zuidland, ten hoogste 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 april 1764 [bron: DTB Zuid Beijerland gaarder 1763-1787 [Nat. Archief, p. 3/25]].
"Ontfangen van Philipina Vermaat huysvrouw van ds Js. van der Saagh alhier overlede in de 1e classe f 30,,0,,0,,0"

Gezien de datum van overlijden en de doopdatum van haar jongste kind, is ze vermoedelijk aan de gevolgen van de bevalling overleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten