donderdag 4 september 2014

De (nog) onbekende pater James Marie Vermaat

Van "father" James Marie (Jacobus W. (of M van Maria?)) Vermaat is juist te weinig bekend. Hij werd (volgens zijn overlijdensakte) geboren op 16 april 1871 in "Holland" (maar waar, dat is de grote vraag), overleed op 12 augustus 1930 in San Antonio, Texas, en werd twee dagen later in Houston begraven.

Rond 1897 werd hij als missionaris uitgezonden naar de Verenigde Staten.

Behalve in Lewistown, Montana werkte hij in San Antonio in de St. John Berchmans Catholic Church. Merkwaardig genoeg zijn er op het internet diverse foto's van hem te vinden, maar worden nergens zijn ouders of geboorteplaats vermeld.

Mogelijk weet iemand hier meer van. Ik houd me aanbevolen!

Naschrift 9 augustus 2019: probleem opgelost! Zie de blogpost van binnenkort!