zondag 27 januari 2013

Eindelijk compleet: gezin Pleun Lagendijk x Neeltje Vermaat

Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk heb ik de gegevens van het gezin Pleun Pleunsz Lagendijk en Neeltje Cornelisse Vermaat dan toch compleet.

Het langst was ik op zoek naar de overlijdensdata van hun zonen Pleun en Jacob. Die van Jacob bleek uiteindelijk te vinden via de huwelijken van zijn kinderen: een ervan trouwde in Ridderkerk en zowaar vond ik via de Tienjarentafels een tweetal overlijdens van een Jacob Lagendijk. De eerste was meteen raak. De reden dat ik hem niet eerder vond was dat de aangever, Jacob's zoon, zich de achternaam van de moeder van Jacob niet wist te herinneren. Aangezien tussen het overlijden van die twee slechts 22 jaar ligt, is dit wel wat merkwaardig.

Op dat moment bleef alleen Pleun nog over. Via de huwelijksbijlagen bij de huwelijken van zijn kinderen ontdekte ik dat hij in elk geval op 12 april 1880, howel blind, nog in leven was: op die dag liet hij bij een notaris in Charlois zijn toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Rookje vastleggen. Dit was echter het meest recente huwelijk van een van zijn kinderen.
Vervolgens zocht ik in de overlijdensakten van zijn kinderen na 1880, waarvan de eerste uit 1895 stamt. Daarin werd beschreven dat Pleun reeds was overleden.

Op zoek dus naar een vermelding tussen 1880 en 1895, eerst via de Tienjarentafels van Charlois (laatst bekende woonplaats), Ridderkerk en Barendrecht (woonplaatsen van zijn kinderen). Helaas: geen resultaat.

Uiteindelijk, toch nog min of meer een toevalstreffer, zag ik de vermelding van een boedelscheiding na de dood vanm Pleun Lagendijk uit 1891 te Capelle aan de IJssel. Daarin stond uiteindelijk de overlijdensdatum en -plaats vermeld: 15-12-1890 te Capelle a/d IJssel, in huis bij zijn schoonzoon Arie van Dijk en zijn dochter Rookje.

Voor degenen die de puzzel niet zelf willen oplossen hierbij de complete gegevens:

Parenteel van Pleun Pleunsz Lagendijk
1 Pleun Pleunsz Lagendijk. Hij is gedoopt op 06-02-1763 in Charlois [bron: DTB Charlois Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Pleun: Dopeling Pleun Legendijk
Vader Pleun Legendijk
Moeder Stijntje Cornelisse Koedoot
Getuige Soetje Pleune Brugman

Plaats Charlois
Datum doop 06-02-1763
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd

Pleun is overleden op 08-04-1830 om 22:00 in Charlois, 67 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1830 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1830 [bron: Overlijden Charlois 1830 Akte 23].
Notitie bij overlijden van Pleun: 
Wijk A nr. 140
Aangevers:
Hereman Vrijhof, 55 jaar, arbeider, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 46 jaar, arbeider, wonend Charlois

Notitie bij Pleun: Beroep: vlasboer
Getuige bij:
18-03-1812     geboorteaangifte Stijntje Lagendijk (1812-1812) [zie 1.6]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1812 Akte 21]
24-03-1813     geboorteaangifte Jacob Lagendijk (1813-1814) [zie 1.7]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1813 Akte 20]
03-08-1814     geboorteaangifte Trijntje Pleunsdr Lagendijk (1814-1899) [zie 1.8]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1814 Akte 41]
01-09-1815     geboorteaangifte Stijna Pleunsdr Lagendijk (1815-1816) [zie 1.9]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1815 Akte 60]
19-01-1816     overlijdensaangifte Stijna Pleunsdr Lagendijk (1815-1816) [zie 1.9]     [vader] [bron: Overlijden Charlois 1816 Akte 4]
20-09-1816     geboorteaangifte Jacob Pleunsz Lagendijk (1816-1874) [zie 1.10]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1816 Akte 75]
21-11-1818     geboorteaangifte Bastiaan Pleunsz Lagendijk (1818-1908) [zie 1.11]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1818 Akte 61]
11-07-1820     geboorteaangifte Stijntje Lagendijk (1820-1820) [zie 1.12]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1820 Akte 45]
05-12-1821     geboorteaangifte Stijntje Lagendijk (1821-1822) [zie 1.13]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1821 Akte 94]
31-10-1825     geboorteaangifte Jan Pleunsz Lagendijk (1825-1910) [zie 1.14]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1825 Akte 83]
Pleun trouwde, 40 jaar oud, op 22-05-1803 in Charlois [bron: DTB Charlois Trouw gereformeerd004] met Neeltje Cornelisdr Vermaat, 19 jaar oud, nadat zij op 29-04-1803 in Charlois in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Charlois Trouw gaarder002].
Notitie bij het huwelijk van Pleun en Neeltje: 
Bruidegom Pleun Pleunsz Lagendijk , jongeman , van Charlois , wonend: onder Carnisse
Bruid Neeltje Cornelisdr Vermaat , jongedochter , van Charlois , wonend: Charlois
Plaats Charlois
Datum ondertrouw 29-04-1803
Opmerkingen f 3,00
Bron DTB Charlois Trouw gaarder

Bruidegom Pleun Pleunz Lagendijk , jongeman , van Charlois , wonend: Carnisse
Bruid Neeltie Cornelisdr Vermaat , jongedochter , van Charlois , wonend: Charlois
Plaats Charlois
Datum trouwen 22-05-1803
Bron DTB Charlois Trouw gereformeerd

319 kt 23-04-1803 Pleun Pleune Lagendijk, jm, geb te Charlois, won te
319 kt Carnisse
319 kt Neeltje Cornelisdr Vermaat, geb en won te Charlois
319 kt [trouwdatum niet vermeld ]
[Barendrecht, DTB NG, T:1656 - 1810]

Neeltje is geboren op 21-09-1783 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 025], dochter van Cornelis Bastiaansz Vermaat en Trijntje Dirksdr van Pelt. Zij is gedoopt op 28-09-1783 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 025]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Maria (Marijgje) Bastiaans Vermaat (1745-1823) [tante vaderszijde]. Neeltje is overleden op 19-06-1852 om 23:00 in Charlois, 68 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1852 Akte 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1852 [bron: Overlijden Charlois 1852 Akte 50].
Notitie bij overlijden van Neeltje: 
Wijk B nr. 50Aangevers:
Gerrit van der Pas, 51 jaar, arbeider, wonend Charlois (tekent Van der Pad)
Arie Brugman, 51 jaar, arbeider, wonend Charlois (kan niet schrijven, dus tekent niet)

Kinderen van Pleun en Neeltje:
1 Pleun Lagendijk [1.1], geboren op 17-04-1804 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd014]. Hij is gedoopt op 22-04-1804 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd014].
Notitie bij de geboorte van Pleun: 
Dopeling Pleun Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Cornelisdr Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 22-04-1804
Geboortedatum 17-04-1804
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Pleun is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1805 in Charlois [bron: DTB Charlois Begraven gaarder].
Notitie bij overlijden van Pleun: 
Overledene Pleun Lagendijk
Kind van Pleun Pleunsz Lagendijk
Plaats Charlois
Datum begraven 30-07-1805
Bron DTB Charlois Begraven gaarder

2 Pleun Pleunsz Lagendijk [1.2], geboren op 04-09-1805 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Hij is gedoopt op 08-09-1805 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Pleun: 
Dopeling Pleun Lagendijk
Vader Pleun Pleunz Lagendijk
Moeder Neeltie Cornelisdr Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 08-09-1805
Geboortedatum 04-09-1805
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Pleun is overleden op 15-12-1890 om 21:00 in Capelle a/d IJssel, 85 jaar oud [bron: Overlijden Capelle a/d IJssel 1890 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1890 [bron: Overlijden Capelle a/d IJssel 1890 Akte 82].
Notitie bij overlijden van Pleun: 
Wijk B nr. 99Aangevers:
Arie van Dijk, 37 jaar, scheepmaker, schoonzzon overledene
Willem van Vliet, 36 jaar, kleermaker
Notitie bij Pleun: Op 12-4-1880 geeft hij te Charlois bij notariele akte toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Rookje, maar kan deze akte wegens blindheid zelf niet tekenen.
Vermeld:
18-04-1891     Boedelscheiding (Aktesoort boedelscheiding
Datum 18/04/1891
Archief CAP Capelle aan den IJssel
Inventarisnummer 3237
Aktenummer/Blz. 20/29
Notaris Johannes Nolen

Scheiding en verdeling van de nalatenschap van Pleun Lagendijk, overleden op 15 december 1890 te Capelle aan den IJssel. Hij laat na uit zijn huwelijk met wijlen Joontje van der Linde: Pleun- en Jacob Lagendijk en uit zijn huwelijk met wijlen IJda Slikkerveer: Neeltje-, Cornelia-, Hendrika-, Trijntje-, Hendrik en Rookje Lagendijk.

Op verzoek van:
1. Pleun Pleunsz Lagendijk, winkelier te Oudenhoorn,
2. Jacob Pleunsz Lagendijk, particulier te Nieuwenhoorn,
3. Cornelis van Baalen (getekend met Balen), particulier te Charlois, gehuwd met Neeltje Lagendijk, eerder weduwe van Pleun van Gelderen,
4. Cornelia Lagendijk, zonder beroep, gehuwd met Arie Roobol, landbouwer te Charlois
5. Hendrik van der Griend, timmerman te Heinenoord, gehuwd met Hendrika Lagendijk,
6. Arie den Hollander, arbeider te Charlois, gehuwd met Trijntje Lagendijk,
7. Hendrik Pleunsz Lagendijk, landbouwer te Charlois,
8. Arie van Dijk, scheepstimmerman te Capelle aan den IJssel, gehuwd met Rookje Lagendijk.

Voornoemde Pleun Lagendijk, bij testament van 5 december 1889, boven het erfdeel van zijn dochter Rookje Lagendijk, legateert, een som van 1500 gulden en al zijn meubelen, huisraad, naast zijn kleren de gouden en zilveren huis- en lijfsieraden, vrij van alle rechten en kosten.

Verder zijn er vorderingen ten laste van Cornelis van Baalen en zijn echtgenote Neeltje Lagendijk en ten laste van Hendrik Lagendijk.
Aandelen ten laste van de Baltische Spoor Maatschappij.
De erflater is verschuldigd aan:
- Arie van Dijk, voor kostgeld,
- Notaris Johannes Nolen, de kosten van de akte en de kosten van de akte van decharge,
- Jacob van der Wissel, geneesheer voor gedane visites en geleverde medicamenten en de begrafeniskosten van de erflater.

Aan voornoemde Arie van Dijk wordt decharge verleend voor zijn beheer gedurende het leven en na het overlijden van Pleun Lagendijk.)
[bron: CAP Capelle aan den IJssel inv. 3237 Akte 20 p. 29]

3 Trijntje Lagendijk [1.3], geboren op 14-08-1806 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Zij is gedoopt op 28-09-1806 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: 
Dopeling Trijntie Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 28-09-1806
Geboortedatum 14-08-1806
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Trijntje is overleden op 24-06-1814 om 18:00 in Charlois, 7 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1814 [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 39].
Notitie bij overlijden van Trijntje: 
Wijk nr. 145Aangevers:
Jan Bravenboer, wonend Charlois
Jan Schalksz Bravenboer, wonend Charlois

4 Stijntje Lagendijk [1.4], geboren op 11-12-1807 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Zij is gedoopt op 13-12-1807 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Dopeling Stijntie Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Cornelisdr Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 13-12-1807
Geboortedatum 11-12-1807
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Stijntje is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 20-04-1808 in Charlois [bron: DTB Charlois Register aangegeven lijken].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Overledene Hijntje Lagendijk
Kind van Pleun Pleunsz Lagendijk
Plaats Charlois
Datum begraven 20-04-1808
Opmerkingen overledene: oud 36 weken
Bron DTB Charlois Register aangegeven lijken

5 Cornelis Pleunsz Lagendijk [1.5], geboren op 09-03-1811 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Hij is gedoopt op 17-03-1811 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
Dopeling Cornelis Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 17-03-1811
Geboortedatum 09-03-1811
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Cornelis is overleden op 15-03-1836 om 23:00 in Charlois, 25 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1836 Akte 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1836 [bron: Overlijden Charlois 1836 Akte 31].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 
Wijk A nr. 147Aangevers:
Arie Brugman, 35 jaar, arbeider, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 53 jaar, arbeider, wonend Charlois

6 Stijntje Lagendijk [1.6], geboren op 16-03-1812 om 07:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1812 Akte 21]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1812 [bron: Geboorte Charlois 1812 Akte 21]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Getuigen:
Jan Bravenboer, 61 jaar, arbeider, wonend Charlois
Aart Keizerswaard, 34 jaar, herbergier, wonend Charlois

Stijntje is overleden op 31-12-1812 om 06:00 in Charlois, 9 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1812 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1812 [bron: Overlijden Charlois 1812 Akte 82].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Aangevers:
Joris van Pelt, vlasboer
Jan Bravenboer, arbeider

7 Jacob Lagendijk [1.7], geboren op 21-03-1813 om 12:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1813 Akte 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1813 [bron: Geboorte Charlois 1813 Akte 20]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jacob: 
Getuigen:
Joris van Pelt, 37 jaar, vlasboer, wonend Charlois
Jan Schalkse Bravenboer, 31 jaar, dagloner, wonend Charlois

Jacob is overleden op 28-06-1814 om 04:00 in Charlois, 1 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1814 [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 41].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
Wijk nr. 145Aangevers:
Jan Bravenboer, dagloner, wonend Charlois
Jan Schalksz Bravenboer, dagloner, wonend Charlois

8 Trijntje Pleunsdr Lagendijk [1.8], geboren op 02-08-1814 om 05:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1814 Akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1814 [bron: Geboorte Charlois 1814 Akte 41]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: 
Getuigen:
Jan Bravenboer, 65 jaar, dagloner, wonend Charlois
Jan Schalken Bravenboer, 32 jaar, dagloner, wonend Charlois

Trijntje is overleden op 15-11-1899 om 06:00 in Rotterdam, 85 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1899 e139 Akte 5465]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1899 [bron: Overlijden Rotterdam 1899 e139 Akte 5465].
Notitie bij overlijden van Trijntje: 
ZuidhoekAangevers:
Gerrit Jacobus Roukens, 37 jaar, lijkbezorger
Leonardus Gerardus Boogers, 65 jaar, behanger

9 Stijna Pleunsdr Lagendijk [1.9], geboren op 31-08-1815 om 01:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1815 Akte 60]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1815 [bron: Geboorte Charlois 1815 Akte 60]. Bij de geboorteaangifte van Stijna was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijna: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 42 jaar, dagloner, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 65 jaar, dagloner, wonend Charlois

Stijna is overleden op 18-01-1816 om 11:00 in Charlois, 4 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1816 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1816 [bron: Overlijden Charlois 1816 Akte 4]. Bij de overlijdensaangifte van Stijna was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Stijna: 
Wijk B nr. 145Aangevers:
vader
Pieter Arijsz Brugman, 48 jaar, melkboer

10 Jacob Pleunsz Lagendijk [1.10], geboren op 20-09-1816 om 06:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1816 Akte 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1816 [bron: Geboorte Charlois 1816 Akte 75]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jacob: 
Getuigen:
Cornelis Gerritse van der Wel, 42 jaar, melkboer, wonend Charlois
Jan Janse Bravenboer, 33 jaar, dagloner, wonend Charlois

Jacob is overleden op 21-02-1874 om 00:30 in Ridderkerk, 57 jaar oud [bron: Overlijden Ridderkerk 1874 Akte 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1874 [bron: Overlijden Ridderkerk 1874 Akte 31].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
Wijk G nr [niet vermeld]Aangevers:
Aart Cornelis Kagendijk, 28 jaar, timmerman, zoon overledene
Arie Baas, 38 jaar, arbeider
Notitie bij Jacob: Beroep: timmerman

11 Bastiaan Pleunsz Lagendijk [1.11], geboren op 21-11-1818 om 11:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1818 Akte 61]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1818 [bron: Geboorte Charlois 1818 Akte 61]. Bij de geboorteaangifte van Bastiaan was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 46 jaar, dagloner, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 35 jaar, dagloner, wonend Charlois

Bastiaan is overleden op 28-06-1908 om 16:30 in Groningen, 89 jaar oud [bron: Overlijden Groningen 1908 Akte 666]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1908 [bron: Overlijden Groningen 1908 Akte 666].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: 
Aangevers:
Frederik Noordberger, 66 jaar, leedaanzegger
Taeke Henstra, 28 jaar, schrijver

12 Stijntje Lagendijk [1.12], geboren op 11-07-1820 om 07:30 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1820 Akte 45]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1820 [bron: Geboorte Charlois 1820 Akte 45]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 48 jaar, bouwman, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 37 jaar, arbeider, wonend Charlois

Stijntje is overleden op 04-12-1820 om 22:00 in Charlois, 4 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1820 Akte 60]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1820 [bron: Overlijden Charlois 1820 Akte 60].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Wijk B nr. 42|45Aangevers:
Cornelis Gz van der Wel, 48 jaar, bouwman
Jan Bravenboer, 37 jaar, daglooner

13 Stijntje Lagendijk [1.13], geboren op 05-12-1821 om 04:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1821 Akte 94]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1821 [bron: Geboorte Charlois 1821 Akte 94]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 48 jaar, daglooner, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 38 jaar, daglooner, wonend Charlois

Stijntje is overleden op 18-05-1822 om 12:00 in Charlois, 5 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1822 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1822 [bron: Overlijden Charlois 1822 Akte 32].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Wijk B nr. 85Aangevers:
Cornelis van der Wel, 49 jaar, daglooner
Jan Bravenboer, 46 jaar, daglooner

14 Jan Pleunsz Lagendijk [1.14], geboren op 30-10-1825 om 22:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1825 Akte 83]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1825 [bron: Geboorte Charlois 1825 Akte 83]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
Getuigen:
Johannes den Boer, 32 jaar, broodbakker, wonend Charlois
Teunis Gelder, 42 jaar, tuinder, wonend Charlois

Jan is overleden op 05-07-1910 om 03:00 in Rotterdam, 84 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1910 c120v Akte 3091]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1910 [bron: Overlijden Rotterdam 1910 c120v Akte 3091].

Notitie bij overlijden van Jan: 
Groene Hilledijk 44
Aangevers:
Barend Christiaan Scholtij, 64 jaar, lijkbezorger
Frans van Es, 57 jaar, gemeentebode
Graf nr. C
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 27-01-2013 16:54 door P.J.R. Vermaat

Overlijdensakte Pleun Lagendijk

dinsdag 22 januari 2013

Stamhouders en andere statistieken

In mijn blogpost over "de stamhouder" kwam ik tot een rijtje van een stamhouder en negen “reserves”. Inmiddels heb ik alle mannelijke Vermaat-en in mijn "verzameling" voorzien van een afstmmingscode, waaruit eenvoudig zou moeten blijken wie het dichtst bij de stamvader komt. Kijkend naar die volgorde, dan ontstaat er een enigszins gewijzigd lijstje:

10. Leendert Vermaat (Nieuwenhoorn, 3-9-1915 - Oostvoorne, 1959) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.5.1.2
9. Klaas Leendert Vermaat (Nieuwenhoorn, 18-8-1914 - Worthing (GB), 3-7-1979) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.5.1.1
8. J. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.5.1.1.1
7. Marinus Gerardus Vermaat (Rotterdam, 5-3-1886) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.3
6. H. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.2.2
5. L. C. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.2.2.1
4. Gerrit C. Vermaat (Rotterdam, 8-12-1921 – Secaucus (USA), 26-4-2002) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.4
3. Arie Vermaat (Rotterdam, 8-12-1916 – Rotterdam, 7-5-1998) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.3
2. Rokus Vermaat (Rotterdam, 8-2-1915 – Duisburg (D), 14-10-1944) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.2
1. Cornelis Vermaat (Rotterdam, 25-1-1912) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.1

Al deze personen zijn nakomelingen van Jan IJsaksz Vermaat (~Hekelingen, 8-5-1667 - @Nieuwenhoorn, 16-1-1742) [A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1] uit de lijn Philip Cornelisz Vermaet, daarin Tak 1 - Philip Philipsz (de Jonge) Vermaet en daarin weer Tak 1A - Maerten Philipsz Vermaet.

Om een idee te hebben van de huidige omvang van mijn gegevens en de verdeling daarbinnen over de verschillende stamlijnen heb ik een overzicht gemaakt.
De verzameling omvat 3 (onderling niet verwante) stambomen en een aantal "losse", dat wil zeggen nog niet aan een van genoemde stambomen te verbinden, personen: Stamboom I (Schonauwen) - 5592 personen
Stamboom II (Tienhoven/Ameide) - 669 personen
Stamboom III (Hoeven) - 789 personen
Losse Vermaat-en - 1323 personen

Alle nog levende Vermaat-en uit de stamboom Schonauwen zijn nazaten van Cornelis Philipsz van der Mathe (Utrecht, voor 1507 - Rhoon, voor 1547); alle vroegere aftakkingen van de stamboom zijn, vaak al in de 16e eeuw, uitgestorven. 
Om te weten te komen welke van zijn twee zonen (Philip en Pieter) de meeste nakomelingen hebben, heb ik ook daarvan een overzicht gemaakt:

Lijn A Philip Cornelisz Vermaet [A.1.2.2.1.1.4.4.1] - 4197 personen
   Tak A1 - Philip Philipsz (de Jonge) Vermaet [...2.1] - 3111 personen
      Tak A1 A - Maerten Philipsz Vermaet [...2.1.1] - 697 personen
      Tak A1 B - Pieter Philipsz Vermaet [...2.1.2] - 312 personen
      Tak A1 C - Arien Philipsz Vermaet [...2.1.3] - 42 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
      Tak A1 D - Philip Philipsz Vermaet [...2.1.4] - 6 personen [in 17e eeuw uitgestorven]
      Tak A1 E - Cornelis Philipsz [de Jonge] Vermaet [...1.2.1.5] - 93 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
      Tak A1 F - Jan Philipsz Vermaet - 1957 personen
         Tak A1 F1 - Philip Jansz Vermaat [...2.1.6.1] - 533 personen
         Tak A1 F2 - Jacob Jansz Vermaat [...2.1.6.3] - 29 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A1 F3 - Cornelis Jansz Vermaat - 1375 personen
            Tak A1 F3 A - Jan Cornelisz Vermaat [...2.1.6.4.1] - 391 personen
            Tak A1 F3 B - Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat - 954 personen
               Tak A1 F3 B1 - Huibrecht Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.1] - 632 personen
               Tak A1 F3 B2 - Rochus Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.3] - 212 personen
               Tak A1 F3 B3 - Jan Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.4] - 12 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
               Tak A1 F3 B4 - Frans Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.5] - 55 personen
   Tak A2 - Maerten Philipsz Vermaet [...2.2] - 54 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
   Tak A3 - Cornelis Philipsz Vermaet - 1013 personen
         Tak A3 A1 - Cornelis Philipsz Vermaat [...2.3.1.2] - 101 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A3 A2 - Jan Philipsz Vermaat [...2.3.1.3] - 417 personen
         Tak A3 A3 - Maarten Philipsz Vermaat [...2.3.1.4] - 37 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A3 A4 - Philip (Fylp) Philipsz Vermaat [...2.3.1.5] - 70 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A3 A5 - Arij Philipsz Vermaat [...2.3.1.6] - 367 personen
         Tak A3 A6 - Pieter Philipsz Vermaat [...2.3.1.7] - 5 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
Lijn B - Pieter Cornelisz Vermaet [A.1.2.2.1.1.4.4.2] - 1173 personen
   Tak B1 A - Aert Cornelisz Vermaat [...1.1] - 35 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
   Tak B1 B - Pieter Cornelisz Vermaat [...1.2] - 5 personen [in 17e eeuw uitgestorven]
   Tak B1 C - Hendrik Cornelisz Vermaat [...1.3] - 36 personen [in 17e eeuw uitgestorven]
   Tak B1 D - Philip Cornelisz Vermaat - 1072 personen
         Tak B1 D1 A - Johannes Cornelisz Vermaat - 815 personen
            Tak B1 D1 A1 - Hendrik Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.2] - 628 personen
            Tak B1 D1 A2 - Cornelis Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.3] - 19 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
            Tak B1 D1 A3 - Boudewijn Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.5] - 139 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
            Tak B1 D1 A4 - Pieter Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.7] - 19 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak B1 D1 B - Claas Cornelisz Vermaat [...1.4.1.4] - 333 personen

De "Haagse tak", waaruit onder andere de schrijfster Wilma (Willemina Vermaat) en de publicist Emerson (J.A.E.) Vermaat voortkomen, behoort tot Tak A1 B.


Wilma (Willemina Vermaat) - Tak A1 B
De columnist Pim (W.G.M.) Vermaat behoort tot Tak B1 D1 A1.
De "Tak Ooltgensplaat" behoort tot Tak A1 F1.
Ik zelf behoor tot Tak A3 A2.
De familie Roodenburg Vermaat tenslotte behoort maar liefst tot drie takken, namelijk B1 D1 A1, B1 D1 A3 en B1 D1 B.

zaterdag 19 januari 2013

Opgebracht en omgekomen

[weer een pareltje uit de schatkamer van de Huwelijksbijlagen]

Toen Andries Reijersz van der Valk (~Vlaardingen, 9-9-1792 +Rotterdam, 17-9-1851) in 1823 te Middelburg wilde trouwen, gaf zijn moeder, Maartje Pietersdr Vermaat (~Poortugaal, 26-11-1769 +Vlaardingen, 20-1-1848) haar toestemming via een notariële akte. Blijkbaar had ze weinig trek in de reis naar Middelburg om daar persoonlijk har toestemming te komen geven, waarbij we uiterard moeten bedenken dat de reis van Vlaardingen naar Middelburg v.v in 1823 wat meer voeten in de aarde had dan vandaag de dag.
Eveneens bij de huwelijksbijlagen anwezig is een akte van bekendheid met betrekking tot het overlijden van Reijer Andriesz van der Valk, de vader van Andries en de echtgenoot van Maartje.

"... Cornelis van der Sjouw, zeeman, Simon Hoogerwerf, zeeman, Jacobus van der Meijden, stuurman en Adrianus Hoogerwerf, zeeman, allen woonachtig binnen Vlaardingen, verklaren dat in augustus 1799 Reijer van der Valk als matroos op het hoekschip genaamd Vriendschap met deszelfs gehele equipage behouden is aangekomen in IJsland en vandaar op 9 september is afgezeild, doch na zeven dagen zeilens door de Engelschen genomen en op Hitland opgebragt is, dat genoemde Reijer van der Valk met nog 4 andere manschappen is overgezet op het Engelse brikschip genaamd de Hond, welk brikschip twee dagen na deszelfs vertrek van Hitland onder de Orcades waarschijnlijk met man en muis vergaan is, als zijnde aldaar kort daarna eenige goederen komen aandrijven, waaruit dat verongelukken is gepresumeerd geworden ..."
[Akte van bekendheid in Huwelijksbijlagen Middelburg 1823 Akte 35]

Hitland is de Nederlandse naam voor Shetland, Orcaden voor de Orkney eilanden.

Over de genoemde schepen kan nog iets naders worden gezegd.
"... hoekschip, hoekboot of hoeker genaamd. Dit is evenals de andere visserschepen, maar met uitzondering van de haringbuis, een zogenaamd platboomd vaartuig (schip met een brede, nogal vlakke, bodem). Deze schepen van tot wel 25 meter lang en 6 meter breed kunnen vanwege deze bodem gemakkelijk aan de grond worden gezet in de getijdenhavens. Deze havens vallen bij laagtij immers plaatselijk (vrijwel) droog zodat schepen zonder platte bodem letterlijk omvallen."
[http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/visserij/haringbijvleet/]


Hoekschepen (via  http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/visserij/haringbijvleet/)
Brikschip in storm (via http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100093721)

Een hoekschip is een platbodem, wat bij een reis naar IJsland niet echt een reden voor gerustheid lijkt. Mogelijk wordt hierom ook expliciet in de verklaring aangegeven dat men "met deszelfs gehele equipage behouden is angekomen in IJsland". Toch hebben de bemanningsleden die niet op het (grotere) Engelse schip zijn overgegaan de terugreis overleefd en hun maten niet. Hebben de Nederlanders een voorzichtiger koers gevaren?

Wat de reden was voor Reijer om aan boord van het Engelse schip te gaan blijft onduidelijk. Hun schip werd opgebracht door de Engelsen omdat die in oorlog waren met Frankrijk en Nederland (in die tijd door Frankrijk bezet) door de Engelsen geblokkeerd werd.
Was dit een kans voor Reijer om tijdelijk uit te wijken nar Engeland? Met zeker twee en mogelijk vier kleine kinderen thuis (van de twee jongste kinderen heb ik uitsluitend doopinschrijvingen gevonden) lijkt dat niet waarschijnlijk.
Mogelijk duidt het woord "overgezet" op dwang.

Wie de vier andere bemanningsleden waren die omkwamen wordt in de verklaring niet gezegd. Of er onderweg nog iets gevangen is evenmin.

zondag 13 januari 2013

Mijn voorzaten Vermaat 19: Ernst

Eerst (Ernst) [van het Duitse Huis?] is geboren vóór 1340.

Van vader van Philips Eerstz/Ernstsz is niets bekend.
Mogelijk is de volgende vermelding relevant:
133. 4 morgen land in ’t Goy, boven: de papenprove, beneden: Ernst van het Duitse huis,
en ½ morgen, boven: de heren van Oudmunster, beneden: de heren van het Duitse
huis, op de Keer naast de heren van het Duitse huis.
[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen]Het Duitse Huis in de Nederlandse stad Utrecht is het eeuwenoude en monumentale hoofdkwartier van de Duitse Orde in haar Nederlandse Balije. Het was en is de residentie van de Landcommandeur van de Orde.
Het huis is het tweede huis met deze naam; een eerder Duits Huis lag sinds 1231 buiten de stadsmuren ter hoogte van de Tolsteegsingel. Dit in tijden van oorlog gevaarlijk gelegen huis werd in 1345 na een plundering vervangen door een nieuw complex op een terrein aan de Springweg. Het complex bestond uit een hoofdgebouw van 50 bij 11 meter, enkele bijgebouwen en een kerk.
[Wikipedia]

Kinderen van Eerst uit onbekende relatie:
I. [misschien] Johan Eerstzn.
II. Philips Eerstzn (*vóór 1366)

We komen de naam Ernst/Eerst uitsluitend als patroniem tegen bij de oudst bekende voorvader van het geslacht Van der Mathe/Vermaat. Er is in die tak geen enkel kind of kleinkind naar hem vernoemd. Iets dergelijks zien we ook in de nazaten van Steven Philipsz, die waarschijnlijk een buitenechtelijke zoon is (mogelijk) van Philip Jansz van der Mathe (Matius), maar waar geen van zijn nazaten Philip heet. Bij de nazaten van (mogelijk zijn broer, maar wie weet zijn halfbroer?) Johan Ernstz komt de naam Ernst echter wel degelijk in het nageslacht voor, zelfs bij de nazaten van de tweede echtgenoot van diens vrouw Arentje van de Vene. Naast een "Ernst van het Duitse Huis" is er uit de leenakten ook een Ernst van Wulven bekend.
Mogelijk is Philips afkomstig uit een buitenechtelijke relatie van zijn vader Ernst en is een (half) Johan Ernstz wel een echtelijke zoon. Dat zou niet alleen het voortleven van de naam Ernst in diens nageslacht (en zelfs in dat van de stiefzoon van zijn vrouw Arentje, namelijk Herman Scade) verklaren, maar ook het overgaan van het door Philips in leen gehouden land naar anderen dan zijn eigen kinderen (namelijk naar Zweder Ernstsz en later diens dochter Arntje).
Wel is duidelijk dat er een verbinding moet zijn met het geslacht Van Vianen. Ook de namen Johan, Hendrik en Zweder komen in deze familie voor.


In het begin van de 14de eeuw trouwde ridder Hendrik (Henrick) van Vianen (ca. 1285 - 1352), Heer van Vianen, zoon van Hubrecht van Vianen en Agniese van Langerak (Langheraecke), met Katharina van Goye (Katerine Uten Goye). Deze Katharina was de tante en erfgename van een jong overleden kind Van Goye, waarvan de voornaam niet bekend is, dat in rechte lijn afstamde van de heren Van Goye. Zij beiden waren de laatste dragers van de adellijke geslachtsnaam Van Goye.
Toen op 4 april 1333 de familie en vrienden van Gijsbrecht Uten Goye er mee instemden
dat Ten Goye een leen van de graaf van Holland werd, was daarbij ook ridder Zweder van
Vianen aanwezig, een broer van Gijsbrechts zwager Hendrik van Vianen. Andere aanwezigen
waren ridder Dieric (Diederik) van Lienden, Hubrecht de Scencke van Culenburch en zijn broer Jan van Culenburch (beiden neven van moederszijde) en Gheryt (Gerard, Gerrit) van den Vliet (een zwager). Een klein gezelschapje dus maar.
Door de doelbewust op bezitsuitbreiding gerichte huwelijkspolitiek van de heren Van Vianen kwam na het overlijden van Katharina van Goye het Leenhof van Goye in het bezit van het Leenhof van de heren Van Vianen.

Johan Ernstsz was getrouwd met Arentje van der Vene, die weer een dochter was van Rumer uten Goye (een bastaard) en Feije van de Vene.

Om een idee te krijgen in welk gebied het land van Ernst en zijn zonen lag, toon ik hieronder een kaart van het gebied met daarop de verschillende heerlijkheden.

Heerlijkheden rond Houten
De huidige kasteeltoren van Schonauwen is ergens in de 14e eeuw gebouwd. Het is een van de oudste nu nog zichtbare gebouwen in de gemeente Houten. Het eerste huis stond al in de 13e eeuw op deze plaats.

De vroegste vermelding van het Schonauwen gaat terug tot het jaar 1261, als eigendom van de Norbertijnabdij van Mariënweerd (Beesd). Deze abdij had grond in zijn bezit in de pas aangelegde ontginningsgebieden. Vermoedelijk is rond 1271 ook een huis gebouwd, waar ridder Dirk Splinter van Beusichem in woont. Hij behoorde tot de Stichtse edelen die Floris V steunden. Dit huis Schonauwen draagt in die tijd verschillende namen, zoals Huis te Weteringe en Huys te Blancouwen.
Rond 1305 gaat Jan II van Culemborg flink aan het verbouwen. Het huis heet vanaf dat moment Schonauwen. Hubrecht wordt ermee beleend en noemt zich Hubrecht van Schonauwen.
Het huis wordt een imposante waterburcht. Het kasteel had een 13,5 meter hoge ronde toren dat onderdeel was van een kasteel. Dit kasteel bestond uit woonvleugels omringt door een gracht en was via een brug verbonden met een voorburcht. Hier stonden dienstwoningen, die via een gracht met de buitenwereld waren verbonden.
Om bij het kasteel te komen moest de bezoeker eerst twee bruggen passeren. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het kasteel 15 bij 20 meter in omvang was. De gracht lag direct tegen het kasteel en was 25 tot 38 meter breed. Vermoedelijk is de toren in de 14e eeuw gebouwd. Uit de gebruikte bakstenen is duidelijk dat de toren niet van voor het jaar 1300 is.

[http://www.oudhouten.nl/content/artikelen/middeleeuwenlaat/kasteelschonauwen.html]


Het dorp 't Goy bestaat uit twee kernen die ongeveer één kilometer van elkaar verwijderd liggen. De bewoners zelf maken onderscheid tussen deze twee dorpjes en spreken over het oude Goy en het nieuwe Goy. Het oude Goy ligt rondom de kruising van de Wickenburghseweg en het Groenedijkje en bestaat uit enkele voormalige boerderijen en woonhuizen met een aantal bungalows uit de jaren zestig en zeventig. Het nieuwe Goy ligt langs de Beusichemseweg en bestaat uit [nu] enkele boerderijen en woonhuizen, een kerk en woningen uit de jaren vijftig en tachtig.
De oudste nederzetting lag midden tussen de huidige twee kernen. Tussen het Groenedijkje en de Beusichemseweg, zijn vondsten gedaan waaruit blijkt dat er al vanaf de late IJzertijd (250 v. Chr.) mensen hebben gewoond tot in de Romeinse tijd, en waarschijnlijk ook daarna. Zeker is het dat er vanaf de achtste of negende eeuw een klein dorpje onstaat dat Oostrum heet.

Het dorpje Oostrum bestond vermoedelijk uit niet meer dan enkele kleine boerderijen en een hoofdgebouw waar de meier woonde met zijn gezin. Deze was aangesteld door de graaf van het gebied om de agrarische nederzetting te beheren. Het omringende land werd bewerkt door onvrije boeren, de opbrengst kwam grotendeels ten goede aan de graaf. 't Goy en Houten maakten deel uit van het graafschap 'Opgooi' waartoe ook Odijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede (Dorestad) behoorden. De graven van dit graafschap woonden waarschijnlijk vanaf de tiende of elfde eeuw in hun kasteel in 't Goy. Dit kasteel stond op een terrein in de binnenbocht van de Wickenburghseweg waarlangs de bebouwing van het oude Goy gelegen is. De plek is nog goed herkenbaar als een lager gelegen terrein waaromheen nog gedeeltelijk een gracht en wal te zien zijn.
Deze graven noemden zich naar hun graafschap Opgooi en later komen zij voor als graven en heren van Goye. De nederzetting Oostrum lag enkele honderden meters te oosten van de plaats waar het kasteel van de heren van Goye stond. In de loop van de Middeleeuwen concentreerde de bebouwing zich rondom het kasteel en de kerk die bij het kasteel werd gesticht. Deze nederzetting blijft tot in de dertiende eeuw de naam Oostrum houden, daarna wordt deze naam verdrongen door de naam van het kasteel en heet het dorpje 't Goy.
[http://geschiedenis.houteninzicht.nl/]

Luchtfoto terrein kasteel Ten Goye
Het huis Ten Goye wordt voor het eerst in 1259 genoemd. Het kasteel was gelegen op de hogere gronden van de Houtense stroomrug, wat wijst op een hoge ouderdom. Mogelijk dateert het nog uit de 11e of misschien zelfs nog de 10e eeuw.
Geschiedenis De oudste geschiedenis van het kasteel Ten Goye is in nevelen gehuld, omdat het een allodiaal goed betreft, dat van vader op zoon overging, zonder dat daar een akte voor hoefde te worden opgesteld. In 1259 wordt het huis zijdelings genoemd, als Ghiselbertus (I) van Goye 13 morgen land, gelegen in 't Goy naast zijn huis, met de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden, ruilt.
Daarna wordt het weer in 1317 genoemd, als het door Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht, belegerd wordt. Aanleiding hiertoe was waarschijnlijk onenigheid tussen de bisschop en de voogden van de minderjarige Gijsbrecht (V) van Goye. Bij de belegering van het kasteel werden de zwaarste belegeringswerktuigen, waaruit we opmaken, dat het een aanzienlijk slot moet zijn geweest. De bisschop weet het kasteel te veroveren, maar verwoest het niet. Niet lang na de verovering sterft de bisschop plotseling aan een 'haestelicke siecte' op 29 mei 1317, waarna de voogden het kasteel weer terug veroveren.
Gijsbrecht (V) draagt als hij zelf meerderjarig is geworden, zijn kasteel "mitten voirburghe ende mitten hofstede, daer 't op staet, ten uteren cante toe van der uterste cinghelen" op aan de graaf van Holland, Willem III. Hij krijgt het direct terug in erfleen en het kasteel wordt een "open huis" voor de Graaf. Gijsbrecht trouwde met Marie van Heukelom en het echtpaar kreeg één kind, dat jong sterft en waarvan zowel het geslacht als de naam niet bekend is. Niet lang na zijn belening sterft Gijsbrecht en omdat hij geen nakomelingen heeft, vererft het kasteel op zijn zus Catharina, die trouwde met Hendrik I van Vianen, waarmee het kasteel in handen komt van de Heren van Vianen.

Tussen 1353 en 1355 vond een oorlog plaatst tussen de graaf van Holland en de Bisschop van Utrecht. De heren van Vianen en Culemborg steunden de Graaf tijdens deze oorlog en hierdoor raakte kasteel Ten Goye in de strijd betrokken, omdat de Graaf het nu ook als "open huis" gebruikte. Het kasteel werd belegerd en ernstig beschadigd.
Noodgedwongen sloten de heren van Vianen en Culemborg op 22 oktober 1355 vrede met de bisschop van Utrecht, waarbij werd vastgelegd, "... dat men dat huys ten Goye niet meer tymmeren noch vesten en sal in geenre manieren, behoudeliken dat ment in reke houden mach van dake, van vensteren ende van andere saicken, des't van noden, niet ontberen en mach". Dit betekent, dat alleen de hoogstnoodzakelijke reparaties aan het kasteel plaats mochten vinden, waardoor het niet weer een kasteel van militair belang zou worden.
Een jaar later sluit de Graaf van Holland ook vrede met de Bisschop en de stad Utrecht, waarbij bepaald werd, dat de Bisschop en de Graaf zouden meebetalen aan het herstel van het kasteel ten Goye. Ghiselbrecht van Vianen en den Goye ontvangt van de Graaf 4000 Utrechtse ponden. Een zelfde bedrag werd ook van de Bisschop en de stad Utrecht geëist.

Hoe lang de wederopbouw heeft geduurd is niet bekend, maar het kasteel zal nog niet zo lang in oude luister hersteld zijn, als het in 1380 opnieuw belegerd wordt. Dit keer is het Bisschop Floris van Wevelinchofen, die zijn leger naar het kasteel stuurde. De aanleiding tot dit beleg was de weigering van Reynout van Vianen zijn aanspraken op de Utrechtse bisschopszetel op te geven. Reynout, broer van de heer van Vianen, was door de tegenpaus Clemens VII benoemd, terwijl de paus Urbanus VI Floris benoemd had. Na de inname van het kasteel, werd Reynout gedwongen Floris als bisschop te erkennen.
In 1428 wordt Ten Goye voor de laatste keer afzonderlijk in leen gegeven. Jacoba van Beieren geeft het in dat jaar in leen aan Jan van Vianen. Daarna wordt het steeds met andere Viaanse leengoederen in leen gegeven.
Op 9 april 1493 komen we de laatste vermelding van het kasteel in de archieven tegen als het Kapittel van St. Marie een hofstede beleend aan Antonys Ghisbert Staelssone. De hofstede grensde westelijk aan 'den heerwech bij den Huse van den Goey'.
Tussen 1636 en 1639 wordt er een lijst opgesteld van Ridderhofsteden door de Staten van Utrecht. Ten Goye komen we hierop niet tegen, waardoor we vermoeden, dat het kasteel toen al een ruïne was. Van het Kapittel van St. Marie wordt in 1640 een tiendkaart gemaakt, waarop het vroegere kasteelterrein wordt aangegeven als boomgaard.

Afbeeldingen van het kasteel zijn niet bewaard gebleven, omdat het kasteel al verdwenen was, voordat de eerste topografische tekenaars door Nederland trokken. Wel is het gedeeltelijk omgrachte kasteelterrein nog terug te vinden. Dit terrein heeft een grootte van ca. 140 x 90 m. Op het noordelijke gedeelte stond het hoofdgebouw, op een verhoging, die 1,5 m hoger was dan het zuidelijke deel. In zijn glorietijd moet het kasteel uit meerdere woonvleugels en toren hebben bestaan, met een versterkte voorburcht en omgeven door wallen en een dubbele omgrachting.
De buitenste omgrachting en omwalling waren tot ver in de 20e eeuw duidelijk zichtbaar, maar deze zijn grotendeels verdwenen bij een herinrichting van het terrein, waarbij de gracht met grond van de kop van de buitenste wal werd dichtgegooid.

Op de zuid- en oostzijde van de wal werden in de jaren 60 van de 20e eeuw een aantal bungalows gebouwd. Hierbij is toen nauwelijks archeologisch onderzoek uitgevoerd.
In de jaren 70 van de 20e eeuw, werd er een tuin aangelegd, waarbij restanten van een 14e eeuwse steenoven werden ontdekt. Het lijkt aannemelijk dat deze steenoven in gebruik werd genomen na de verwoesting van het kasteel in 1355.
Het kasteelterrein is nu gesplistst in twee delen, eigendom van twee verschillende personen. Waar nu fruitbomen staan, stond waarschijnlijk vroeger de hoofdburcht, terwijl het andere deel ingericht is als tuin. Bij de aanleg van een vijver in 1980 kwamen hier zware funderingen te voorschijn.

Bewoners 

ca 1259 - 1271 Ghiselbertus (I) Uten Goye, getrouwd met Mabelia van den Arkel
1271 - 1300 Giselbrecht (II) Uten Goye
1300 - 1313 Ghijsebrecht (III) Uten Goye, getrouwd met NN van Woerden
1313 - 1316 Ghisbrecht (IV) Uten Goye, getrouwd met Margriete van Beusichem
1316 - 1334/5 Gijsbrecht (V) Uten Goye, getrouwd met Marie van Heukelom
1334/5 - ca 1350 Catharina uten Goye, getrouwd met Hendrik I van Vianen
ca 1350 - 1352 Hendrik I van Vianen
1352 - 1389 Ghiselbrecht van Vianen en den Goye
1389 - 1392 Zweder van Vianen, (broer), getrouwd met Mechteld van Zuijlen
1392 - 1440 Johan van Vianen Heer van Noordeloos en Nieuwkoop

Het kasteelterrein is nu in gebruik als boomgaard en tuin. Wel is er nog een restant van wallen en grachten te herkennen. Het terrein is moeilijk te vinden. Het terrein is niet toegankelijk.

[http://www.kasteleninutrecht.eu/Goye.htm]