vrijdag 19 augustus 2011

De Vermaat van de maand (4) - augustus 2011

In deze maandelijkse post plaats ik normaliter een van de Vermaat-en uit mijn gegevens, die ik nog niet met de mij bekende stambomen (“families”) heb kunnen verbinden met de informatie die ik al wel heb, alsmede mijn gedachten over de mogelijke plek in de stamboom waar hij of zijn zou kunnen worden geplaatst. Mogelijk leveren reactie mij concrete aanknopingspunten op of suggesties voor nader onderzoek.

Ook deze keer leg ik de nadruk op een vondst en niet op een openstaande vraag. Op 5 april 1776 wordt Emmerentia van Stipriaan begraven, de huisvrouw van Philippus Vermaat Junior: “Overledene    Emmerentia Elisabeth van Stipriaan
Huisvrouw van            Philippus Vermaat Junior
Plaats Rotterdam
Datum begraven         05-04-1776
Opmerkingen Leuvehave; vervoerd na Lijden

De identiteit van deze Philippus (junior) stond niet vast. Op diverse plekken op het internet wordt hier Philip Rochusz Vermaat geplaatst (en zo had ik hem ook overgenomen), maar niet alleen is hij te jong (~1782, terwijl Emmerentia in 1776 wordt begraven), ook is er een conflict tussen de huwelijkstermijn van Philippus en Cornelia Hennip (die in 1823 overlijdt en van wie we uit het trouwboek van Hekelingen zeker weten dat ze getrouwd is met de weduwnaar van Emmerentia van Stipriaan) en de (zekere) echtgenote van Philip Rochusz, namelijk Rookje Teunisse Verhulp, die met Philip Rochusz trouwt in 1808.

Aanvullende aanwijziging is de doopgetuige Geertruij Vermaat, die optreedt bij de doop van Geertruijda Philippina, tweede dochter van Philippus en Cornelia.
Tweede aanwijzing is dat Philippus volgens de ondertrouwaantekening in het trouwboek van Hekelingen geboren is in Rotterdam. Gezien de doopdatum van Emmerentia moet hij rond 1750 geboren zijn.

Ik dacht de juiste Philippus te hebben gevonden in Philippus Philippusz Vermaat, zoon van Philippus Philipsz Vermaat en Sara van der Bijl, weduwnaar sinds 1773 van Catharina Blankenbijl, bij wie hij twee kinderen heeft: Sara en Leendert.
Een aanwijzing is dat bij de doop van zijn zoon Leendert uit zijn huwelijk met Catharina een Jacoba van Stipriaan als getuige optreedt. Later heb ik gevonden dat deze Jacoba getrouwd was met Leendert Blankenbijl en dus de schoonmoeder was van Philippus. Mogelijk was Emmerentia haar nichtje.
Tevens spreekt het feit dat Philippus en Emmerentia geen kinderen hebben voor een kort huwelijk, waarbij Emmerentia mogelijk in het kraambed is gestorven.

Vervolgens zocht ik via Digitale Stamboom nog even verder en vond ik de trouwakte van 28-4-1774 uit Leiden, die mijn veronderstelling bevestigde!

Bruidegom       Philippus Vermaat junior , weduwnaar van Catharina Blankenbyl , wonend: Rotterdam
Bruid   Emerentia Elisabeth van Stipriaan , Leyden , wonend: Bredestraat
Plaats Leiden
Datum ondertrouw     28-04-1774
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Ysbrand Blankenbyl neeff Rotterdam - Getuigen bruid: Barbara Gray moeder Bredestraat - Bruydegom moet attestatie van Rotterdam overbrengen.

Bruidegom       Philippus Vermaat Junior weduwnaar van , van Rotterdam , wonend: Rotterdam
Bruid   Emerentia Elisabeth van Stipriaan , jongedochter , van Leijden , wonend: Leijden
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw     01-05-1774
Bron    DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Later vond ik ook nog een kind van Philippus en Emmerentia, dat echter dood geboren is.

Overledene  N.n. N.n. 
Dood kind van  Philippus Vermaat Junior 
Plaats  Rotterdam 
Datum begraven  29-03-1776 
Opmerkingen  Leuvehave 
Bron  DTB Rotterdam Begraven

Gezien de datum van begraven (29 maart 1776) en de datum van begraven van Emmerentia (5 april 1776) ligt het voor de hand om aan te nemen dat Emmerentia aan de gevolgen van de bevalling is overleden.

Een aantal jaren later vinden we Philippus terug in Hekelingen, waar hij op 9 november 1783 (ondertrouw 22 oktober 1783) trouwt met Cornelia Hennip. Dit echtpaar krijgt samen 10 kinderen, waarvan echter alleen de twee jongste, Jacoba en Cornelis Adrianus, langer leven en zelf kinderen hebben. Philippus’ oudste dochter Sara heeft acht kinderen, die allen de volwassenheid bereiken en van de wie de jongste, Hendrik Heenk, zelfs de leeftijd van 91 jaar bereikt.
Tevens is het opvallend dat Philippus geen enkele van zijn in totaal 13 kinderen vernoemt naar zijn vader Philippus of zijn grootvader Philip Philipsz. Heel misschien is Cornelis Adrianus vernoemd naar betovergrootvader Cornelis Philipsz Vermaat (1607-1662). In een tijd waarin vernoemen eerder regel was dan uitzondering, moet dat wel haast iets zeggen over de verhoudingen tussen zoon en vader. Maar de vraag is wat dan...
Ondanks al die kinderen is deze tak voorzover ik kan nagaan in mannelijke lijn uitgestorven. Zoals hieronder te zien is, overleefden van vele kinderen slechts enkele – uitsluitend dochters.

1 Philippus Philippusz Vermaat, zoon van Philippus Philipsz Vermaat en Sara van der Bijl. Hij is gedoopt op zondag 26 november 1747 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 486].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Dopeling Philippus Vermaat
Vader Philip Philipse Vermaat
Moeder Sara van der Bijl
Getuige Anna Kroon
Plaats Rotterdam
Datum doop 26-11-1747
Wonende Weste wagestraad
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Philippus is overleden op dinsdag 14 juni 1814 in Oud Beijerland, 66 jaar oud.
Notitie bij Philippus: Akte Inventarisnummer U256c14, aktenummer 38
Aktedatum 20-02-1777
Aktesoort Overdracht
Notaris C. DE WIJS, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Willem Hendrik baron van Rouwenoort
Beroep eerste partij: des Duitschen ordens ridder en commandeur van Maasland,
: beschreven in de ridderschap en president van de
: Gedeputeerde Staaten des graafschap Zutphen
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Jan Kol
Beroep gemachtigde: rentmeester edelen en ridderschap ’’s lands van Utrecht
Woonplaats gemachtigde: Utrecht
Naam tweede partij: minderjarige kinderen van Philippus Vermaat junior en
: + Catharina Blankenbyl:
Naam tweede partij: Sara Vermaat
Naam tweede partij: Leendert Vermaat
Naam voogd tweede partij: voogd: Leendert Blankenbyl
Naam voogd tweede partij: voogd: Philippus Vermaat senior
Samenvatting inhoud akte: van een obligatie van f.2000-0-0 ten laste van Holland en
: West-Friesland
Verwijzingen: procuratie d.d. 20-1-1777 voor notaris C. de Wys
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 15-2-1777 [voor notaris C. de Wys]
Getuige bij:


geboorteaangifte Jacoba Vermaat (1795-vóór 1795) [zie 1.11]
   
[vader]


15-03-1784
   
overlijdensaangifte ?? Vermaat (1784-vóór 1784) [zie 1.4]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1780-1789 [Nat. Archief, p. 43/100]]
19-09-1787
   
overlijdensaangifte Geertruida Philippina Vermaat (1787-vóór 1787) [zie 1.6]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1780-1789 [Nat. Archief, p. 75/100]]
08-12-1789
   
overlijdensaangifte Geertruida Vermaat (1789-vóór 1789) [zie 1.7]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1780-1789 [Nat. Archief, p. 99/100]]
14-09-1790
   
overlijdensaangifte Geertruijda Vermaat (1790-vóór 1790) [zie 1.9]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 6/103]]
07-10-1790
   
overlijdensaangifte Jan Philippusz Vermaat (1790-vóór 1790) [zie 1.8]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 7/103]]
15-11-1793
   
overlijdensaangifte Geertruij Vermaat (1793-vóór 1793) [zie 1.10]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 45/103]]
19-11-1793
   
overlijdensaangifte Jacoba Vermaat (1785-vóór 1793) [zie 1.5]
   
[vader]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 45/103]]
Philippus:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 23 april 1769 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd 161] met Catharina Leendertse Blankenbijl, 19 jaar oud, nadat zij op zondag 9 april 1769 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd 161].
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Catharina: Bruidegom Philippus Vermaat Junior , jongeman , van Rotterdam , wonend:
Westewagestraat
Bruid Katharina Blankenbijl , jongedochter , van Rotterdam , wonend:
Botersloot
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 23-04-1769
Datum ondertrouw 09-04-1769
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
Zij is gedoopt op zondag 18 mei 1749 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd 050].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Dopeling Catharina Blankenbijl
Vader Leendert Blankenbijl
Moeder Jacoba van Stipriaan
Getuige Gerrit Blankenbijl
Margrieta de Lagrangie
Plaats Rotterdam
Datum doop 18-05-1749
Wonende Botersloot
Catharina is overleden, 24 jaar oud (oorzaak: waarschijnlijk door complicaties na bevalling). Zij is begraven op woensdag 19 mei 1773 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven].
Notitie bij overlijden van Catharina: Grote kerk; overledene liet na 2 minderjarige kinderen

Bron vermeldt als partner "Philippus Jurien Vermaat", waarschijnlijk is dit een foute lezing van "Junior".
(2) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op donderdag 28 april 1774 in Leiden [bron: DTB Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795) , folio VV - 067] met Emmerentia Elisabeth van Stipriaan, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Emmerentia: Bruidegom Philippus Vermaat junior , weduwnaar van , wonend: Rotterdam
Bruid Emerentia Elisabeth van Stipriaan, Leyden , wonend: Bredestraat
Plaats Leiden
Datum ondertrouw 28-04-1774
Opmerkingen Getuigen bruidegom: Ysbrand Blankenbyl neeff Rotterdam - Getuigen bruid: Barbara Gray moeder Bredestraat - Bruydegom moet attestatie van Rotterdam overbrengen.


Bruidegom Philippus Vermaat Junior weduwnaar van , van Rotterdam , wonend: Rotterdam
Bruid Emerentia Elisabeth van Stipriaan , jongedochter , van Leijden , wonend: Leijden
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 01-05-1774
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd
 
Zij is gedoopt op donderdag 18 oktober 1753 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk].
Notitie bij de geboorte van Emmerentia: Vader Jacobus van Stipriaan
Moeder Barbara Graij
Getuige Richard Graij
Emmerentia van Lom
Emmerentia is overleden, 22 jaar oud (oorzaak: waarschijnlijk in het kraambed). Zij is begraven op vrijdag 5 april 1776 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van Emmerentia: Overledene Emmerentia Elisabeth van Stipriaan
Huisvrouw van Philippus Vermaat Junior
Plaats Rotterdam
Datum begraven 05-04-1776
Opmerkingen Leuvehave; vervoerd na Lijden
(3) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 9 november 1783 in Hekelingen [bron: DTB Hekelingen trouwen/dopen 1729-1792 [Nat. Archief, p. 30v/96]] met Cornelia (Kornelia) Hennip (Innocent), minstens 18 jaar oud, nadat zij op woensdag 22 oktober 1783 in Hekelingen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Hekelingen trouwen/dopen 1729-1792 [Nat. Archief, p. 30v/96]].
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Cornelia: Volgens ondertrouwakte met Cornelia Hennip is Philip geboren te Rotterdam.
Cornelia is geboren vóór zaterdag 20 juli 1765 in Simonshaven [bron: Overlijden Simonshaven en Schuddebeurs 1823 Akte 4]. Cornelia is overleden op zondag 20 juli 1823 in Simonshaven, minstens 58 jaar oud [bron: Overlijden Simonshaven en Schuddebeurs 1823 Akte 4].
Kinderen van Philippus en Catharina:
1 Sara Philippusse Vermaat, gedoopt op zondag 11 februari 1770 in Rotterdam. Volgt 1.1.
2 Leendert Philippusz Vermaat [1.2], geboren op donderdag 6 mei 1773 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd 486]. Hij is gedoopt op zondag 23 mei 1773 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd 486].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Dopeling Leendert Vermaat Junior
Vader Philippus Vermaat Junior
Moeder Catharina Blankenbijl
Getuige Leendert Blankenbijl
Johanna Francina Blankenbijl
Jacoba van Stipriaan
Plaats Rotterdam
Datum doop 23-05-1773
Geboortedatum 06-05-1773
Wonende op de Leuvehaven
Leendert is overleden.
Notitie bij overlijden van Leendert: Mogelijk
Overledene Leendert Vermaat
Plaats Delfshaven
Datum begraven 17-01-1801
Opmerkingen 3 gld doch ongehuwd overleden 3 gld samen 6 gld 12 Sep’’ 1801 bij nader opgave omtrent de situatie v
Bron DTB Delfshaven Register aangegeven lijken Schoonderloo
Kind van Philippus en Emmerentia:
3 ?? Vermaat [1.3], geboren vóór vrijdag 29 maart 1776 in Rotterdam. ?? is overleden, minstens een dag oud. Hij of zij is begraven op vrijdag 29 maart 1776 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].
Notitie bij overlijden van ??: Overledene N.n. N.n.
Dood kind van Philippus Vermaat Junior
Plaats Rotterdam
Datum begraven 29-03-1776
Opmerkingen Leuvehave
Bron DTB Rotterdam Begraven
Kinderen van Philippus en Cornelia:
4 ?? Vermaat [1.4], geboren in 1784. ?? is overleden vóór maandag 15 maart 1784 in Oud Beijerland, ten hoogste een jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1784 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1780-1789 [Nat. Archief, p. 43/100]]. Bij de overlijdensaangifte van?? was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van ??: "den 15de dito geeft de Heer Philippus Vermaat aan t lijk van zijn kind in de vierde classis dus f 3 - -"
5 Jacoba Vermaat [1.5], geboren op woensdag 17 augustus 1785 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1785 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Getuige Klaasje Meuzelaar
Jacoba is overleden vóór dinsdag 19 november 1793 in Oud Beijerland, ten hoogste 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1793 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 45/103]]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Jacoba: "19 dito de Heer Philip Vermaat geeft aan het lijk van zijn kind, genaamd Jacoba, onder de 3e classis, dus daar van ontfangen f 3 ~ 0 ~"
6 Geertruida Philippina Vermaat [1.6], geboren op dinsdag 21 augustus 1787 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1787 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Getuige Geertrui Vermaat
Geertruida is overleden vóór woensdag 19 september 1787 in Oud Beijerland, ten hoogste 29 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1787 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1780-1789 [Nat. Archief, p. 75/100]]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Geertruida: "den 19de Septem geeft Philippus Vermaat aan t lijk van zijn kind genaamt Geertruijda Philippina in de vierde classis dus f 3 - -"
7 Geertruida Vermaat [1.7], geboren op maandag 27 juli 1789 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1789 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Geertruida is overleden vóór dinsdag 8 december 1789 in Oud Beijerland, ten hoogste 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 december 1789 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1780-1789 [Nat. Archief, p. 99/100]]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Geertruida: "8 dito De heer Philip Vermaat geeft aan het lijk van zijn kind genaamd Geertruijda, als behoorende onder de 4e classis dus ontfangen f 3 ~ ~"
8 Jan Philippusz Vermaat [1.8], geboren op woensdag 25 augustus 1790 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Hij is gedoopt op zondag 29 augustus 1790 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Jan is overleden vóór donderdag 7 oktober 1790 in Oud Beijerland, ten hoogste 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1790 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 7/103]]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Jan: "7 dito de heer Philippus Vermaat geeft aan het lijk van zijn kind, genaamd Jan, onder de 4e classis, dus daar van ontfangen f 3 ~ 0 ~"
Notitie bij Jan: Eerste van tweeling
9 Geertruijda Vermaat [1.9], geboren op woensdag 25 augustus 1790 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Zij is gedoopt op zondag 29 augustus 1790 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Geertruijda is overleden vóór dinsdag 14 september 1790 in Oud Beijerland, ten hoogste 20 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 september 1790 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 6/103]]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruijda was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Geertruijda: "14 dito de heer Philippus Vermaat geeft aan het lijk van zijn kind Geertruijda, onder de vierde classis, dus ontfangen f 3 ~ ~"
Notitie bij Geertruijda: Tweede van tweeling
10 Geertruij Vermaat [1.10], geboren op zaterdag 20 juli 1793 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796]. Zij is gedoopt op zondag 21 juli 1793 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796].
Notitie bij de geboorte van Geertruij: 20-07/21-07-1793 Geertruij Philippus Vermaat en Cornelia Hennip
Geertruij is overleden vóór vrijdag 15 november 1793 in Oud Beijerland, ten hoogste 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1793 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1790-1796 [Nat. Archief, p. 45/103]]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Geertruij: "[15 dito] --------- de Heer Philip Vermaat geeft aan het lijk van zijn kind, genaamd Geertruij, onder de 3e classis, dus daarvan ontfangen f 6 ~ 0 ~"
11 Jacoba Vermaat [1.11], geboren op donderdag 30 juli 1795 in Oud Beijerland. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Philippus Philippusz Vermaat (1747-1814) [zie 1] [vader]. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1795 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: 30-07/02-08-1795 Jacoba Philippus Vermaat en Cornelia Hennip, get. de ouders
Jacoba is overleden vóór maandag 31 augustus 1795 in Oud Beijerland, ten hoogste 1 maand oud.
12 Jacoba Philips Vermaat, geboren op zaterdag 26 november 1796 in Oud Beijerland. Volgt 1.12.
13 Cornelis Adrianus Vermaat, geboren vóór zaterdag 21 mei 1803. Volgt 1.13.
1.1 Sara Philippusse Vermaat, dochter van Philippus Philippusz Vermaat (zie 1) en Catharina Leendertse Blankenbijl. Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1770 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd486]. Bij de doop van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Sara van der Bijl (1709-1770) [grootmoeder vaderszijde] en Philippus Philipsz Vermaat (1714-1783) [grootvader vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Sara: Dopeling Sara Vermaat Jr
Vader Philippus Vermaat Jr
Moeder Catharina Blankenbijl
Getuige Philippus Vermaat
Sara van der Bijl
Plaats Rotterdam
Datum doop 11-02-1770
Wonende op de Leuvehaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Sara is overleden op dinsdag 16 mei 1837 in Woubrugge, 67 jaar oud. Sara trouwde, 20 jaar oud, op maandag 1 maart 1790 in Goudriaan met Johannes Heenk, minstens 21 jaar oud. Johannes is geboren vóór dinsdag 6 september 1768 in Leiden [bron: Overlijden Woubrugge 1840 Akte 29]. Johannes is overleden op zondag 6 september 1840 in Woubrugge, minstens 72 jaar oud [bron: Overlijden Woubrugge 1840 Akte 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 september 1840 [bron: Overlijden Woubrugge 1840 Akte 29].
Kinderen van Sara en Johannes:
1 Joannes Engelbertus Heenk [1.1.1], geboren op donderdag 18 november 1790 in Goudriaan. Hij is gedoopt op zondag 28 november 1790 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1780-1793].
Notitie bij de geboorte van Joannes: "Den 28. November Joannes Heenk Sara Vermaat } Joannes Engelbertus geb 18 Nov. Engelbertus Heen(k?) Joanna Stapperve(en?)"
Joannes is overleden op maandag 27 oktober 1834 in Woubrugge, 43 jaar oud [bron: Overlijden Woubrugge 1834 Akte 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1834 [bron: Overlijden Woubrugge 1834 Akte 52].
2 Gerardus Franciscus Heenk [1.1.2], geboren op maandag 18 maart 1793 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1780-1793]. Hij is gedoopt op zondag 31 maart 1793 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1780-1793].
Notitie bij de geboorte van Gerardus: "Den 31. Mart ... Den Zelvden Dag Joannes Heenck Sara Vermaat Gerardus Franciscus geb. 18 Maert Gerardus van Lijnden Johanna Francina Blankenbijl"
Gerardus is overleden op donderdag 21 oktober 1824 in Goudriaan, 31 jaar oud [bron: Overlijden Woubrugge 1824 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1824 [bron: Overlijden Woubrugge 1824 Akte 21].
3 Galenus Jacobus Heenk [1.1.3], geboren op woensdag 7 januari 1795 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1794-1801]. Hij is gedoopt op zondag 18 januari 1795 in Goudriaan [bron: DTB Goudriaan dopen 1794-1801].
Notitie bij de geboorte van Galenus: "Den 18. Jan. Joannes Heenck Sara Vermaat Galenus Jacobus geb. 7 Jan. FRans Van Stipriaan Maria Elisabeth Van Den Kaaij(en???)"
Galenus is overleden op woensdag 1 november 1848 in Woubrugge, 53 jaar oud [bron: Overlijden Woubrugge 1848 Akte 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 november 1848 [bron: Overlijden Woubrugge 1848 Akte 56].
4 Philippa Catharina Heenk [1.1.4], geboren op maandag 29 januari 1798 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 43R]]. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1798 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 43R]].
Notitie bij de geboorte van Philippa: "door de moeder zelve ten doop gehouden"
Philippa is overleden op vrijdag 27 maart 1857 in Woubrugge, 59 jaar oud [bron: Overlijdens Woubrugge 1857 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 maart 1857 [bron: Overlijdens Woubrugge 1857 Akte 13].
5 Eleonora Sara Jacoba Heenk [1.1.5], geboren op woensdag 1 oktober 1800 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 49V]]. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1800 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 49V]].
Notitie bij de geboorte van Eleonora: "door de moeder zelve ten doop gehouden"
Eleonora is overleden op vrijdag 27 september 1844 in Woubrugge, 43 jaar oud [bron: Overlijden Woubrugge 1844 Akte 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 september 1844 [bron: Overlijden Woubrugge 1844 Akte 33].
6 Jacob Anne Leonard Heenk [1.1.6], geboren op woensdag 12 januari 1803 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 52R]]. Hij is gedoopt op donderdag 10 februari 1803 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 52R]]. Jacob is overleden op woensdag 29 december 1886 in Heerhugowaard, 83 jaar oud [bron: Overlijden Heerhugowaard 1886 Akte 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 december 1886 [bron: Overlijden Heerhugowaard 1886 Akte 51].
7 Jabes Elisa Heenk [1.1.7], geboren op vrijdag 18 april 1806 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 60V]]. Hij is gedoopt op donderdag 15 mei 1806 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 60V]].
Notitie bij de geboorte van Jabes: "door de moeder zelve ten doop gehouden"
Jabes is overleden op zaterdag 13 november 1841 in Hoogvliet, 35 jaar oud [bron: Hoogvliet 1841 -18].
8 Hendrik Heenk [1.1.8], geboren op zaterdag 1 juli 1809 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 66V]]. Hij is gedoopt op zondag 30 juli 1809 in Woubrugge [bron: DTB Woubrugge dopen 1767-1812 [Nationaal archief p. 66V]].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: "Getuige: de Wel Eerw Heer Hendrik Muilman, rustend predikant van Koedijk
door de moeder zelve ten doop gehouden’
Hendrik is overleden op vrijdag 1 maart 1901 in Woubrugge, 91 jaar oud [bron: Overlijden Woubrugge 1901 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1901 [bron: Overlijden Woubrugge 1901 Akte 8].
1.12 Jacoba Philips Vermaat is geboren op zaterdag 26 november 1796 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1743-1796], dochter van Philippus Philippusz Vermaat (zie 1) en Cornelia (Kornelia) Hennip (Innocent).
Notitie bij de geboorte van Jacoba: 26-11/? Jacoba Philippus Vermaat en Cornelia Hennip
Jacoba is overleden op maandag 27 augustus 1866 in Elburg, 69 jaar oud. Jacoba trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 2 oktober 1816 in Elburg [bron: Family Search Film 348656 Batch M90360-4] met Roelof Zwart, 27 jaar oud. Hij is gedoopt op donderdag 20 augustus 1789 in Elburg [bron: DTB Elburg dopen 1758-1815]. Roelof is overleden op vrijdag 10 december 1847 in Woerden, 58 jaar oud [bron: Overlijden Elburg 1847 Akte 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1847 [bron: Overlijden Elburg 1847 Akte 50].
Kinderen van Jacoba en Roelof:
1 Philippus Cornelis Adrianus Zwart [1.12.1], geboren op dinsdag 7 april 1818 in Elburg [bron: Geboorteakte Elburg 1818 Akte 10]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 april 1818 [bron: Geboorteakte Elburg 1818 Akte 10]. Philippus is overleden op zondag 25 januari 1829 in Elburg, 10 jaar oud [bron: Overlijden Elburg 1829 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1829 [bron: Overlijden Elburg 1829 Akte 3].
2 Kornelia Vermaat [1.12.2], geboren op zondag 20 augustus 1820 in Elburg [bron: Geboorteakte Elburg 1820 Akte 45]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 augustus 1820 [bron: Geboorteakte Elburg 1820 Akte 45].
Notitie bij de geboorte van Kornelia: [Waarom heet deze dochter geen Zwart maar Vermaat?]
Kornelia is overleden op dinsdag 22 mei 1821 in Elburg, 9 maanden oud [bron: Overlijden Elburg 1821 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1821 [bron: Overlijden Elburg 1821 Akte 20].
3 Cornelis Zwart [1.12.3], geboren vóór donderdag 11 juli 1822 in Elburg.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboorte niet te vinden in de index BS Elburg
Cornelis is overleden op dinsdag 11 juli 1848 in Utrecht, minstens 26 jaar oud [bron: Overlijden Utrecht 1848 Akte 971]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 juli 1848 [bron: Overlijden Utrecht 1848 Akte 971].
4 Cornelia Zwart [1.12.4], geboren op donderdag 7 april 1825 in Elburg [bron: Geboorteakte Elburg 1825 Akte 19]. Cornelia is overleden.
5 Hendrik Zwart [1.12.5], geboren op donderdag 3 april 1828 in Elburg [bron: Geboorteakte Elburg 1828 Akte 16]. Hendrik is overleden op dinsdag 5 juni 1900 in Arnhem, 72 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1900 Akte 573]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 juni 1900 [bron: Overlijden Arnhem 1900 Akte 573].
1.13 Cornelis Adrianus Vermaat is geboren vóór zaterdag 21 mei 1803 [bron: Huwelijken Spijkenisse 1824 Akte 1], zoon van Philippus Philippusz Vermaat (zie 1) en Cornelia (Kornelia) Hennip (Innocent).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Ondanks het feit dat zijn vader in OB is overleden, is Cornelis Adrianus niet tereug te vinden in het doopboek van OB!
Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, minstens 21 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1824 in Spijkenisse [bron: Huwelijken Spijkenisse 1824 Akte 1] met Jannetje van der Kolk, 24 jaar oud. Jannetje is geboren op zondag 4 augustus 1799 in Spijkenisse [bron: Overlijden Spijkenisse 1859 Akte 46]. Jannetje is overleden op vrijdag 30 september 1859 in Spijkenisse, 60 jaar oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1859 Akte 46]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1859 [bron: Overlijden Spijkenisse 1859 Akte 46].
Kinderen van Cornelis en Jannetje:
1 Adrianus Philippus Vermaat, geboren op maandag 21 maart 1825 in Spijkenisse. Volgt 1.13.1.
2 Nelia Vermaat [1.13.2], geboren op maandag 11 september 1826 in Spijkenisse. Nelia is overleden op woensdag 11 april 1827 in Spijkenisse, 7 maanden oud.
3 Nelia Vermaat [1.13.3], geboren op donderdag 4 oktober 1827 in Spijkenisse. Nelia is overleden op zondag 31 augustus 1845 in Spijkenisse, 17 jaar oud.
4 Kornelia Vermaat [1.13.4], geboren op zondag 8 februari 1829 in Spijkenisse. Kornelia is overleden op dinsdag 14 juli 1829 in Spijkenisse, 5 maanden oud.
5 Leendert Vermaat [1.13.5], geboren op woensdag 3 maart 1830 in Spijkenisse. Leendert is overleden op maandag 7 juni 1830 in Spijkenisse, 3 maanden oud.
1.13.1 Adrianus Philippus Vermaat is geboren op maandag 21 maart 1825 in Spijkenisse, zoon van Cornelis Adrianus Vermaat (zie 1.13) en Jannetje van der Kolk. Adrianus is overleden op dinsdag 5 april 1898 in Spijkenisse, 73 jaar oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1898 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1898 [bron: Overlijden Spijkenisse 1898 Akte 12].
Vermeld:
22-06-1907
   
Boedelscheiding (4479 Scheiding van de onroerende goederen in nalatenschap van Adrianus Philippus Vermaat en Maartje Koekendorp, in leven echtelieden te Spijkenisse en aldaar overleden resp. 5-4-1898 en 2-5-1907. Kinderen: Nelia Vermaat, gehuwd met Willem van Katwijk, rietdekker te Nieuwenhoorn, en Jannetje Elisabeth Vermaat, gehuwd met Willem Rensink, arbeider te Spijkenisse. Er is een huis op erfpachtgrond onder Spijkenisse, kad. D 508 en 509, belast met f 450 tbv Jan Verlinde, smid te Oud-Beijerland., toegekaveld aan Jannetje Elisabeth Vermaat. Zij neemt de schuld over en keert aan haar zuster f 160 uit.)

[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 8072 van toegang 110]
Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 4 mei 1854 in Spijkenisse [bron: Huwelijken Spijkenisse 1854 Akte 6] met Maartje Koekendorp, 24 jaar oud. Maartje is geboren op donderdag 30 juli 1829 in Nieuwenhoorn. Maartje is overleden op donderdag 2 mei 1907 in Spijkenisse, 77 jaar oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1907 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1907 [bron: Overlijden Spijkenisse 1907 Akte 18].
Vermeld:
22-06-1907
   
Boedelscheiding (4479 Scheiding van de onroerende goederen in nalatenschap van Adrianus Philippus Vermaat en Maartje Koekendorp, in leven echtelieden te Spijkenisse en aldaar overleden resp. 5-4-1898 en 2-5-1907. Kinderen: Nelia Vermaat, gehuwd met Willem van Katwijk, rietdekker te Nieuwenhoorn, en Jannetje Elisabeth Vermaat, gehuwd met Willem Rensink, arbeider te Spijkenisse. Er is een huis op erfpachtgrond onder Spijkenisse, kad. D 508 en 509, belast met f 450 tbv Jan Verlinde, smid te Oud-Beijerland., toegekaveld aan Jannetje Elisabeth Vermaat. Zij neemt de schuld over en keert aan haar zuster f 160 uit.)

[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 8072 van toegang 110]
Kinderen van Adrianus en Maartje:
1 Cornelis Vermaat [1.13.1.1], geboren op donderdag 16 november 1854 in Spijkenisse. Cornelis is overleden op zondag 21 januari 1855 in Spijkenisse, 2 maanden oud.
2 Abraham Vermaat [1.13.1.2], geboren op zaterdag 22 september 1855 in Spijkenisse. Abraham is overleden op maandag 1 oktober 1855 in Spijkenisse, 9 dagen oud.
3 Nelia Vermaat, geboren op dinsdag 16 december 1856 in Spijkenisse. Volgt 1.13.1.3.
4 Abraham Vermaat [1.13.1.4], geboren op woensdag 17 februari 1858 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1858 Akte 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 17 februari 1858 [bron: Geboorten Spijkenisse 1858 Akte 7]. Abraham is overleden op zaterdag 31 juli 1858 in Spijkenisse, 5 maanden oud [bron: Overlijdens Spijkenisse 1858 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1858 [bron: Overlijdens Spijkenisse 1858 Akte 30].
5 Jannetje Elizabeth Vermaat, geboren op dinsdag 6 maart 1860 in Spijkenisse. Volgt 1.13.1.5.
6 Elizabeth Vermaat [1.13.1.6], geboren op zaterdag 24 augustus 1861 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1861 Akte 50]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1861 [bron: Geboorten Spijkenisse 1861 Akte 50]. Elizabeth is overleden op donderdag 26 december 1861 in Spijkenisse, 4 maanden oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1861 Akte 57]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 december 1861 [bron: Overlijden Spijkenisse 1861 Akte 57].
7 Elizabeth Vermaat [1.13.1.7], geboren op zondag 16 november 1862 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1862 Akte 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 16 november 1862 [bron: Geboorten Spijkenisse 1862 Akte 62]. Elizabeth is overleden op donderdag 5 februari 1863 in Spijkenisse, 2 maanden oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1863 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 februari 1863 [bron: Overlijden Spijkenisse 1863 Akte 5].
8 Elizabeth Vermaat [1.13.1.8], geboren op maandag 13 november 1865 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1865 Akte 78]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1865 [bron: Geboorten Spijkenisse 1865 Akte 78]. Elizabeth is overleden op zondag 11 maart 1866 in Spijkenisse, 3 maanden oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1866 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 11 maart 1866 [bron: Overlijden Spijkenisse 1866 Akte 7].
9 Abraham Vermaat [1.13.1.9], geboren op maandag 6 mei 1867 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1867 Akte 30]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1867 [bron: Geboorten Spijkenisse 1867 Akte 30]. Abraham is overleden op vrijdag 17 mei 1867 in Spijkenisse, 11 dagen oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1867 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1867 [bron: Overlijden Spijkenisse 1867 Akte 22].
10 Abraham Cornelis Vermaat [1.13.1.10], geboren op zaterdag 3 oktober 1868 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1868 Akte 64]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1868 [bron: Geboorten Spijkenisse 1868 Akte 64]. Abraham is overleden op maandag 4 januari 1869 in Spijkenisse, 3 maanden oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1869 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 januari 1869 [bron: Overlijden Spijkenisse 1869 Akte 1].
11 Abram Vermaat [1.13.1.11], geboren op donderdag 13 januari 1870 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1870 Akte 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1870 [bron: Geboorten Spijkenisse 1870 Akte 6]. Abram is overleden op donderdag 10 maart 1870 in Spijkenisse, 1 maand oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1870 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 maart 1870 [bron: Overlijden Spijkenisse 1870 Akte 12].
1.13.1.3 Nelia Vermaat is geboren op dinsdag 16 december 1856 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1856 Akte 58], dochter van Adrianus Philippus Vermaat (zie 1.13.1) en Maartje Koekendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 december 1856 [bron: Geboorten Spijkenisse 1856 Akte 58]. Nelia is overleden op zondag 10 augustus 1913 in Nieuwenhoorn, 56 jaar oud [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1913 Akte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 10 augustus 1913 [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1913 Akte 16]. Nelia trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1893 in Nieuwenhoorn [bron: Huwelijksakten Nieuwenhoorn 1893 Akte 10] met Willem van Katwijk, minstens 43 jaar oud. Willem is geboren vóór zondag 26 augustus 1849 in Nieuwenhoorn [bron: Geboorte Nieuwenhoorn 1849 Akte 31]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 augustus 1849 [bron: Geboorte Nieuwenhoorn 1849 Akte 31]. Willem is overleden.
Kinderen van Nelia en Willem:
1 Nn van Katwijk [1.13.1.3.1], levenloos geboren zoon [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1894 Akte 15]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1894 [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1894 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 november 1894 [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1894 Akte 15].
2 Jannetje van Katwijk [1.13.1.3.2], geboren op zondag 6 oktober 1895 in Nieuwenhoorn [bron: Rotterdam 1917 u24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 oktober 1895 [bron: Geboorteakte Nieuwenhoorn 1895 Akte 38]. Jannetje is overleden.
3 Willem van Katwijk [1.13.1.3.3], geboren op zaterdag 20 augustus 1898 in Nieuwenhoorn [bron: Geboorteakte Nieuwenhoorn 1898 Akte 34]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 augustus 1898 [bron: Geboorteakte Nieuwenhoorn 1898 Akte 34]. Willem is overleden op maandag 5 september 1898 in Nieuwenhoorn, 16 dagen oud [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1898 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1898 [bron: Overlijden Nieuwenhoorn 1898 Akte 14].
4 Willem van Katwijk [1.13.1.3.4], geboren op donderdag 16 november 1899 in Nieuwenhoorn [bron: Geboorteakte Nieuwenhoorn 1899 Akte 51]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 november 1899 [bron: Geboorteakte Nieuwenhoorn 1899 Akte 51]. Willem is overleden.
1.13.1.5 Jannetje Elizabeth Vermaat is geboren op dinsdag 6 maart 1860 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1860 Akte 16], dochter van Adrianus Philippus Vermaat (zie 1.13.1) en Maartje Koekendorp. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 maart 1860 [bron: Geboorten Spijkenisse 1860 Akte 16]. Jannetje is overleden op vrijdag 11 maart 1949 in Spijkenisse, 89 jaar oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1949 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 maart 1949 [bron: Overlijden Spijkenisse 1949 Akte 7]. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 maart 1884 in Spijkenisse [bron: Huwelijksakten Spijkenisse 1884 Akte 2] met Willem Rensink, 28 of 29 jaar oud. Willem is geboren in 1855 [bron: Huwelijksakten Spijkenisse 1884 Akte 2]. Willem is overleden op donderdag 2 maart 1939 in Spijkenisse, 83 of 84 jaar oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1939 Akte 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 maart 1939 [bron: Overlijden Spijkenisse 1939 Akte 6].
Kinderen van Jannetje en Willem:
1 Barend Rensink [1.13.1.5.1], geboren op vrijdag 22 augustus 1884 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1884 Akte 53]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 augustus 1884 [bron: Geboorten Spijkenisse 1884 Akte 53]. Barend is overleden op dinsdag 29 mei 1888 in Spijkenisse, 3 jaar oud [bron: Overlijden Spijkenisse 1888 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 mei 1888 [bron: Overlijden Spijkenisse 1888 Akte 23].
2 Adrianus Rensink [1.13.1.5.2], geboren op donderdag 1 april 1886 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1886 Akte 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 april 1886 [bron: Geboorten Spijkenisse 1886 Akte 19]. Adrianus is overleden.
3 Krijntje Rensink [1.13.1.5.3], geboren op zaterdag 9 juni 1888 in Spijkenisse [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1888 Akte 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juni 1888 [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1888 Akte 37]. Krijntje is overleden.
4 Barend Rensink [1.13.1.5.4], geboren op zaterdag 27 juni 1891 in Spijkenisse [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1891 Akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 juni 1891 [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1891 Akte 41]. Barend is overleden.
5 Abraham Rensink [1.13.1.5.5], geboren op vrijdag 8 juni 1894 in Spijkenisse [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1894 Akte 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 juni 1894 [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1894 Akte 37]. Abraham is overleden.
6 Jan Rensink [1.13.1.5.6], geboren op maandag 27 april 1896 in Spijkenisse [bron: Geboorten Spijkenisse 1896 Akte 30]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 april 1896 [bron: Geboorten Spijkenisse 1896 Akte 30]. Jan is overleden.
7 Maarten Rensink [1.13.1.5.7], geboren op donderdag 27 juli 1899 in Spijkenisse [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1899 Akte 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1899 [bron: Geboorteakte Spijkenisse 1899 Akte 37]. Maarten is overleden.