vrijdag 4 oktober 2013

De erven van Anthonis Jansz de With

Soms is het ook interessant om bezig te zijn met genealogie buiten je eigen aandachtsgebied. Tevens is het leuk om samen te werken met andere genealogen om zo tot een beter resultaat te komen. 
Zo kreeg ik onlangs via e-mail een vraag van M. Aartsen naar eentuele gegevens van nakomelingen van Anthonis Jansz de With, de oudste zoon van Weijntgen Anthonisdr de With en Jan Aertsz [van Heemstede].

In mijn genealogie "Van der Mathe/Vermaat" heb ik ook een tak "de With" opgenomen, omdat deze vermoedelijk afstamt van Johan Ernstsz, een (half)broer van Philips Ernstsz (die weer de voourouder van de Vermaat-en uit deze familie is).
Net als bij de familie Vermaat houdt mijn "aandacht" echter op bij de kinderen uit een gezin van een vrouwelijke nakomeling. In dit geval dus ook bij de kinderen van Weijntgen de With, ook al noemen deze kinderen zich eveneens De With.

Op pagina 93 en 94 van zijn Parenteel van Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 deel 1, Ons Voorgeslacht, 2010) geeft Marcel Kemp een overzicht van de kinderen van Weijntgen en hun kinderen, maar niet de verdere nazaten. Mogelijk heeft hij van deze nazaten geen gegevens, maar waarschijnlijker is dat met die generatie het jaar 1650 overschreden wordt (zoals we nog zullen zien).

De interesse van M. Aartsen richtte zich met name op Jan Janss de Jongh(e), die in een aantal akten, verband houdend met de nalatenschap van Anthonis Jansz de With, genoemd wordt.
Ze was zo attent om mij een aantal akten te sturen en zelf vond ik er ook nog een paar bij. Hieronder eerst - in chronologische volgorde - (beschrijvingen van) een aantal relevante akten met daarbij de personen die een rol spelen.


Akte 1:
Schuldbekentenis - f 439,- als rest van landpacht
Aktenummer:   402
Datum:   22-03-1670
 Soort akte:   Schuldbekentenis
 Samenvatting:   f 439,- als rest van landpacht
 Notaris:   G. DE COTEN
 Personen:    Schuldenaar: Sander Anthoniss
  Schuldeiser: Cornelis Pauw
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:   U038a001  

Personen:
1. Sander Anthonisz [getrouwd met 2.a]
 
Akte 2:
[originele akte in bezit MA]
Procuratie - tot het voeren van een proces. Aktenummer:   96
Datum:   26-07-1671  Soort akte:   Procuratie
Notaris:   R. VAN VECHOVEN
Samenvatting:   tot het voeren van een proces
Personen:    De erven van Anthonis Janss de With:
  Constituant: Aert de With
  Constituant: Maria de With, onmondig
  Constituant: Annichjen Sanders, onmondig
  Constituant: Neeltjen Eersten
  Constituant: Jan Eersten
  Geconstitueerde: Ludolph de With
Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:   U066a001  

Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Maria de With [4.a.i]
3. Annichien Sanders [dochter van 2.a]
4. Neeltjen Eersten [5.b]
5. Jan Eersten [5.a]
{zijnde de erven van Anthonis Jansz de With}
{Opvallend dat hun verre verwant Ludolph [Jansz] de With eveneens genoemd wordt, hij is immers procureur aan het Hof van Utrecht.}

Akte 3:
Ondertrouw 4-5-1674 (Amsterdam)


Jan Jansz de Jonge van A[msterdam] kistenmaaker
out 30 jaren inde groote leijtsedwars
straat, geass[isteerd] met Jan Jansz de Jonge
sijn vader en Marijke Jans de
Wit van Rotterdam out 22 jaren
als vooren (dus ook in de groote leijtsedwars straat) ouders doot geass[isteert] met Aertus de Wit haere oom
Ik slaagde er niet in om deze inschrijving geheel te transcriberen, gelukkig kende M. iemand die dat wel kon!

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [echtgenoot van 4.a.i]
2. Jan Janss de Jongh [vader van (2)]

Akte 4:
Voogdbenoeming - over dochter Annichie Sanders speciaal ten aanzien van de erfportie uit de nalatenschap van Anthoni de With, geassumeerd vanwege wanbeheer van Aert de With te Amsterdam
 Aktenummer:   26
 Datum:   26-05-1675
 Soort akte:   Voogdbenoeming
 Samenvatting:   over dochter Annichie Sanders speciaal ten aanzien van de erfportie uit de nalatenschap van Anthoni de With, geassumeerd vanwege wanbeheer van Aert de With te Amsterdam
 Notaris:   H. VAN WOUDENBERGH
 Personen:    Constituant: Sander Anthonisz
  Geconstitueerde: Jan Jansen de Jonge
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
 Inventarisnummer:   U093a001 

Personen:
1. Sander Anthonisz [getrouwd met 2.a, vader van (2)]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Aert de With [4.b]
4. Jan Jansen de Jonge [getrouwd met 4.a.i]
{Aangezien het gebruikelijk was dat er een voogd was over onmondigen, geldt dit waarschijnlijk ook hier. Uit [Akte 2] blijkt dat Annichie Sanders in 1671 nog onmondig was. Dat is ze in 1675 nog steeds, want in [Akte 8] uit 1681 wordt dit eveneens vermeld.
In de omschrijving staan nog enkele details:

Constituant: Sander Anthonisz
Voornaam: Sander 
Achternaam: Anthonisz 
Rol in akte: Constituant 
Woonplaats: Emmenes 

Geconstitueerde: Jan Jansen de Jonge
Voornaam: Jan Jansen 
Achternaam: de Jonge 
Rol in akte: Geconstitueerde 
Woonplaats: Amsterdam

Wat voor onduidelijkheid zorgt is het vermelden van Sander Anthonisz. Hiermee lijkt het of de vader van Annichie nog in leven is, terwijl er in die situatie helemaal geen sprake zou zijn van voogdij. Ik ken de letterlijke tekst van de akte niet, maar het zou mij niet verbazen wanneer Jan Jansen als man van Annechie's verre nichtje Maria ook als voogd voor Annechie wil optreden in het proces over de erfenis van Anthonis Jansz de With tegenover Aert [Aertsz] de With, mogelijk omdat hij vindt dat Annechie's vader daar zelf niet goed genoeg is slaagt?


Akte 5:
[originele akte in bezit MA]

Procuratie - om proces te voeren
Aktenummer: 240
Datum: 13-03-1676
Soort akte: Procuratie
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: om proces te voeren
Personen:
Erven Anthonis de With:
Rol in akte: Erven Anthonis de With

Constituant: Aert de With
Voornaam: Aert
Achternaam: de With
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Maria Belterman

Constituant: Jan Janss de Jongh
Voornaam: Jan Janss
Achternaam: de Jongh
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Maria Jans de With
Woonplaats: Amsterdam

Constituant: Jan Eersten
Voornaam: Jan
Achternaam: Eersten
Rol in akte: Constituant

Constituant: Annichje Sanders, onmondig
Achternaam: Annichje Sanders, onmondig
Rol in akte: Constituant
Voogd: Sander Anthoniss, vader
Achternaam: Sander Anthoniss, vader
Rol in akte: Voogd
Woonplaats: Emmenes

Geconstitueerde: Dirck Woertman
Voornaam: Dirck
Achternaam: Woertman
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: procureur hove van Utrecht

Verwijzingen: procuratie d.d. 27-3-1670 voor notaris R. Duee te Amsterdam
Bijzonderheden: Jan Eersten is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a002


Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
3. Jan Eersten [5.a]
4. Annichie Sanders [2.a.i]
5. Sander Anthonisz [vader van (4)]
Blijkbaar is Neeltgen Eersten, de zus van Jan, reeds overleden.
We zien hier dat zowel Jan Jansse de Jongh als Sander Anthonisz worden genoemd. Ik concludeer hieruit dat Jan geen voogd over Annichie is geworden.

Akte 6:
Schuldbekentenis - f 240,- vanwege achterstallige rente van plecht f 1000,-
Aktenummer: 51
Datum: 26-01-1678
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 240,- vanwege achterstallige rente van plecht f 1000,-
Notaris: H. RIBBIUS
Personen: De erven Anthoni de With:
Schuldenaar: Jan Janss de Jongh
Schuldenaar: Annichje Sanders, onmondig
Voogd: Sander Anthoniss, vader
Schuldeiser: Johan van der Meer
Verwijzingen: procuratie d.d. 14-6-1676 voor notaris C. Brouwer te Naarden plecht d.d. 3-6-1609 voor het leenhof van Utrecht
Bijzonderheden: niet gepasseerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U094a001 

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Sander Anthonisz [vader van (3)]
Blijkbaar is nu ook Jan Eersten overleden? Tevens is mogelijk dat Annechie en Maria gezamenlijk een deel van de erfenis van Anthonis Jansz hebben ontvangen, los van hun "oom" Aert Aertsz de With.

Akte 7:
- Koop en verkoop
Aktenummer:   101  Datum:   28-03-1681
Soort akte:   Koop en verkoop
 Notaris:   F. VAN MERKERCK
 Personen:    Verkoper: Jan Janss de Jongh
  Koper: Cornelis Henderickss Otterspoor
 onroerend goed:    4 mergen 2 hont hannecoornslant; Wulleffsestege
 Bijzonderheden:   erfpacht van NN de heer van Amerongen
uit de nalatenschap van oom Aert de With
met toestemming van Sander Anthoniss, huisman te
Eemnes, voor zichzelf en als voogd van
Annichie Sanders, zyn dochter uit huwelyk met
Geertruyt Janss
in de marge: notitie dat verkoper weigerde akte te ondertekenen, wegens geschil over betaling; koop is echter dezelfde dag doorgegaan
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:   U077a005 

Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
3. Annichie Sanders [2.a.i]
4. Sander Anthonisz [echtgenoot van 2.a, vader van 2.a.i]
5. Geertruyt Janss [2.a]
Blijkbaar stamt de genoemde erfpacht uit de boedel van Aert Aertsz de With, die voor 1679 is overleden.

Maria Belterman, de weduwe van Aert, hertrouwt op 1-9-1679 met Jacques du Bouquoij en op 6-11-1682 nogmaals met Jochem Pol.

Opvallend is het inkijkje dat we krijgen in het karakter van Jan Janss de Jongh: in [Akte 4] probeerde hij Annichie's vader opzij te schuiven waar het ging om het optreden inzake de erfenis van Anthonis Jansz de With, in [Akte 7] heeft hij een geschil over betaling en wil hij een koopakte niet tekenen. Blijkbaar was hij snel ontevreden en procedeerde hij om het minste of geringste.

Akte 8:
Aktenummer: 106 
Datum: 28-05-1681 
Soort akte: Verklaring 
Notaris: F. VAN MERKERCK 
Samenvatting: dat zy geen aanspraken hebben op land onder Wulven, door Jan Janss
de Jongh verkocht aan Cornelis Henderickss van Otterspoor 

Personen:
Verklaarder: Sander Anthoniss, eerder wedr. N.N.
Achternaam: Sander Anthoniss, eerder wedr. N.N. 
Rol in akte: Verklaarder 
Echtgenoot: wedr. Geertruyt Janss 
Beroep: huysman 
Woonplaats: Emnes buytendycks 

Verklaarder: Annichie Sanders, onmondige dochter
Achternaam: Annichie Sanders, onmondige dochter 
Rol in akte: Verklaarder 
Woonplaats: Emnes buytendycks 

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer: U077a005


Personen:
1. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Sander Anthonisz [echtgenoot van 2.a, vader van 2.a.i]
Uit deze akte blijkt dat Annechie in mei 1681 nog altijd onmondig is!

Tenslotte de uit [Kemp] bekende nakomelingen van Weijntgen Anthonisdr de With en Jan Aertsz van Heemstede, aangevuld met wat uit de diverse akten is gebleken en met dankzegging aan M. Aartsen voor de samenwerking:

Weijntgen Anthonisdr de With x Jan Aertsz [van Heemstede]
1.       Anthonis Jansz de With x Gouda Jacobsdr {beiden + <13-3-1676}
[geen kinderen]
2.       Annichge Jan Aertszdr [de With] x Jan Gijsbertsz Botterman
a.       Geertruyt Jansdr x Sander Anthonisz
                       i.      Annichie Sanders {* na 28-5-1653}
3.       Maechje Jan Aertszdr [de With] x Peter Adriaensz Maeijen
[kinderen vroeg overleden aan de pest]
4.       Aert Jansz de With x Marichgen Rochus Biesersdr
a.       Jan Aertsz de With x Sophia van Bemmel {beiden overleden voor 4-5-1674}
                       i.      Maria Jans de With {*<4-5-1652} x Jans Janss de Jongh {*<4-5-1646} {ondertrouw Amsterdam 4-5-1674}
b.      Aert Aertsz de With [alias Aert Jansz de With] {+ <26-3-1681} x Maria Jans Belterman 
[geen (overlevende) kinderen]
5.       Jannichge Jansdr de With x Eerst Jacobsz
a.       Jan Eersten {overleden voor 26-1-1678}

b.      Neeltgen Eersten {overleden voor 13-3-1676}

dinsdag 1 oktober 2013

Kijkcijfers 2

Na het vorige bericht gingen de bezoekcijfers van de maand september 2013 met nog eens 10% omhoog!Ook dat fenomeen leg ik op deze plaats graag even vast.

zondag 29 september 2013

Kijkcijfers

Hoewel "Vermaat is de naam" slechts een klein blog is met een handjevol volgers, kijk ik toch regelmatig naar "de kijkcijfers". Gewoon omdat het kan en omdat ik nu eenmaal een statistische tic heb.
Terwijl het totale aantal page views zich langzaam in de richting van de 10.000 beweegt, kwam het aantal page views per maand in deze maand (september 2013) voor het eerst boven de 1.000 .


Toegegeven, het is "klein bier" in de gehele blogwereld. Maar ik kon het niet laten om hier toch even bij stil te staan.

donderdag 19 september 2013

Pieter [Maartensz] Vermaat - troostzoeker op zee?

Al geruime tijd stonden er in mijn lijstje Losse Vermaat-en uit de 18e eeuw twee Pieters.
De ene Pieter Vermaat uit Rotterdam die op 23 januari 1718 met het schip Berbices uitvoer naar de Oost en daar op 28 november 1722 overleed, aldus de archieven van de VOC.
De andere Pieter ging op 12 januari 1710 in Rotterdam in ondertrouw met Anna Jans Verrel uit Maeslandsluys oftewel Maassluis.

Beide Pieters kon ik lange tijd niet plaatsen. Ze zouden rond 1690 geboren moeten zijn, in of in de buurt van Rotterdam, maar vanwege het ontbreken van een patroniem kon ik geen kandidaat met zekerheid opvoeren.
Onlangs besloot ik eerst in de Trouwregisters van Maassluis te onderzoeken of het hier wel om een echte Vermaat en niet om een lees- of tikfout ging. Dat zou immers niet de eerste keer zijn. Maar in dit geval dus niet. Voor iedereen duidelijk leesbaar vond ik een echte Pieter Vermaat.


Ondertrouw Pieter Vermaat x Anna Jans Verrel op 12 januari 1710 in Maassluis
Bij de inschrijving stond echter een toevoeging die mijn aandacht trok: "NB. Deese gebooden tot nader ordre niet af te roepen".
Blijkbaar was er een beletsel opgetreden of wilde iemand ergens een stokje voor steken. Maar waarom dan?

In het impostregister wordt het huwelijksvoornemen van Pieter en Anna al op 3 januari 1710 ingeschreven: "den 3 januarij pieter &maat bruijdegom en anna jans verrel bruijd  ,, - ,, - ,,". Er wordt geen impost geheven, wat er op wijst dat noch Pieter noch Anna enig vermogen bezat. Ook hier echter een interessant aspect: beiden ondertekenen hun inschrijving, wat er op wijst dat beiden schrijven hebben geleerd en dus van redelijke komaf moeten zijn.


Ondertrouw Pieter Vermaat x Anna Jans Verrel - impost op 3 januari 1710 in Maassluis
Tenslotte ging ik op zoek in de Trouwboeken van Rotterdam om te kijken of de informatie die de Digitale Stamboom geeft compleet is overgenomen: "Pieter Vermaat, jongeman, van Rotterdam, wonend: Mosseltrap met Anna Jans Verrel, jongedochter, wonend: Maeslandsluys".


Ondertrouw Pieter Vermaat x Anna Jans Verrel op 12 januari 1710 in Rotterdam
Dit bleek het geval te zijn, hier geen nieuwe inzichten. Wel ontstond bij mij het vermoeden dat Pieter mogelijk met opzet zijn patroniem "vergat" te vermelden. Ook rond die tijd waren er diverse Vermaat-en in de omgeving van Rotterdam woonachtig, terwijl de naam Verrel veel minder vaak voorkomt. Als Anna de naam van haar vader al vermeldt, waarom Pieter dan niet?

Ik had al een Pieter Vermaat die naar zee gegaan was en van wie na 1717 niets meer bij de VOC Opvarenden te vinden was, namelijk Pieter Maartensz Vermaat, op 8 april 1685 gedoopt in Maassluis als zoon van Maarten Pietersz Vermaat en Stijntje Alderts Briel. 
Hij was van december 1704 tot 1709 en van april 1710 tot 1717 in dienst van de VOC, eerst als bootsgezel en later als kwartiermeester. Niet alleen past zijn laatste reis met de Berbices in dit plaatje, er is ook precies voldoende tijd om in ondertrouw te gaan in 1710.

Wat kan er gebeurd zijn? Komt Pieter na vijf jaar op zee terug met voldoende geld op zak om - ondanks de tegenstand die dat zal oproepen - zijn jeugdliefde Anna te trouwen en probeert hij door het "vergeten" van zijn patroniem en het sjoemelen met zijn geboortestad (Rotterdam in plaats van Maassluis, mogelijk kon hij zelfs zeggen dat hij "van Rotterdam" was omdat hij er wel woonde ten tijde van de inschrijving) te voorkomen dat men meteen doorheeft wie hij is?

Gezien de inschrijving in Maassluis heeft er toch iemand onraad geroken en werden de drie afkondigingen, nodig voor het officieel kunnen sluiten van een "huwelijk zonder stuiting", opgeschort.
Gezien het ontbreken van een huwelijksdatum, zowel bij de inschrijving in Maassluis als die van Rotterdam, moeten we aannemen dat het huwelijk niet is doorgegaan. In april 1710 gaat Pieter weer naar zee.

Uiteindelijk overlijdt Pieter (evenals zijn vader trouwens) in het jaar 1722, ver weg van huis.
Van Anna ontbreekt verder ieder spoor.

zaterdag 14 september 2013

Wie was Johanna Maria Wenkink?

Ondertrouw Anthonij [Govertsz] Vermaat x Johanna Maria Wenkink
Op 15 mei 1755 gaan Anthonij Vermaat, weduwnaar en Johanna Maria Wenkink, "laast weduwe van Isaak Bourse", in Delft, waar ze beiden wonen in ondertrouw. Een dag later, op 16 mei 1755, doen ze dat in Delfshaven, waar Anthonij "onlangs" gewoond heeft.

Mijn eerste vraag was om welke Anthonij Vermaat het hier gaat. De enige met die naam die rond dit tijdstip als weduwnaar "beschikbaar" is, is Anthonij Govertsz Vermaat. Zijn eerste vrouw Angenietje (Agnetha) Janse Gael overlijdt voor 13 oktober 1751 in Delft [bron: DTB Delft begraven kosten 1727-1755 [Family Search, p. 602/646] en wordt op 15 oktober 1751 in Delft begraven [bron: DTB Delft inv. 50 , folio 48v]. Als impost moet f 30,- worden betaald, zodat we mogen aannemen dat Anthonij destijds in goeden doen was.
Waarschijnlijk had hij te doen met het innen van belastingen. Er is een akte in de Notariële Archieven uit Vlaardingen van 12 september 1727 waar hij wordt vermeld als "impostmeester van het gemaal". In 1735 was hij pachter van de gemeenelandsmiddelen. Zie ook weeskamerarchief Delft, dossier 1788 jaar 1756. [bron: http://home.hccnet.nl/j.gaal/gen-gaal.htm]
Vanwege de juiste leeftijd, de juiste burgerlijke staat en de juiste woonomgeving neem ik aan dat de Anthonij Vermaat die in ondertrouw ging met Johanna Maria Wenkink inderdaad de weduwnaar van Angenietje Gael was.

De volgende vraag was wie Johanna Maria Wenkink dan wel was. Waar te beginnen? Via Google kwam ik een vermelding op het spoor uit het Utrechts Archief, waarin een Johanna Maria Wenkink genoemd wordt, inderdaad echtgenote van Isaak Boerse, zoals vermeld in de ondertrouwakten uit Delft en Delfshaven:

Aktenummer: 40
Datum: 08-05-1747
Soort akte: Overeenkomst
Samenvatting: over oudschildgeld over 1745
Notaris: A. S. VAN LOBBRECHT
Personen:
Eerste Partij: Bernardus van Baelen
Rol in akte: Eerste Partij
Voornaam: Bernardus
Achternaam: van Baelen
Beroep: schout van Abcoude en Baembrugge etc.
Tweede Partij: Isack Boerse
Rol in akte: Tweede Partij
Voornaam: Isack
Achternaam: Boerse
Echtgenoot: x Johanna Maria Wenkink
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U206a001

Isaac Jacobus Bourse was volgens Ecartico, een site met de ambachtslieden uit Amsterdam uit de 16e tot 19e eeuw [http://burckhardt.ic.uva.nl/ecartico/persons/17630] goudsmid in Amsterdam. Hij trouwde Johanna Maria in 1747 en stierf in 1752.

Op zoek dus naar een vermelding van dit huwelijk, in de hoop daar gegevens te vinden over de afkomst van Johanna Maria. Via de site van het Amsterdams Archief kwam ik inderdaad de ondertrouwakte van 24 maart 1747 op het spoor.

Ondertrouw Johanna Maria Wenkink x Isaak Bourse
Hieruit bleek dat Johanna Maria bij dit huwelijk ook al weduwe was, namelijk van Hermanus Wenkink en dat ze woonde in Abcoude. Opnieuw via Google kwam ik enkele vermeldingen van dit echtpaar op het spoor.
In [Abcoude, minuten notaris Antipas Tradeé 1744-1746] is sprake van een Johanna Maria Wenkink, huisvrouw en later weduwe van Hermanus Wenkink, schout van Abcoude.
Op 5-2-1745 een acte van opening van het "besloten testament van dhr Hermanus Wenkink, Schout van Abcoude en Baembrugge en van deselfs huijsvrouw", op 12-3-1745 een Procuratie van juffr. Johanna Wenkink op dhr Albertus Salomon van Libbregt en tenslotte op 2-6-1746 een Procuratie van juffr. Johanna Maria Wenkink weduwe en boedelhoudster van dhr. Hermanus Wenkink op den notaris Albertus Salomon van Lobbrecht.

Het eerste huwelijk van Johanna Maria (met Hermanus Wenkink) vindt plaats in Voorschoten op 3-2-1739 na ondertrouw op 13-1-1739 in Voorschoten [DTB Voorschoten trouwen 1699-1792 [Nationaal Archief, p. 55/139] en inschrijving in Amsterdam op 16-1-1739 door ds. Johannes den Bandt, predikant te Voorschoten. Het is vreemd dat zij niet wordt vertegenwoordigd door een familielid. Mogelijk is Johanna Maria een wees?


Ondertrouwinschrijving Johanna Maria Wenkink 1739 in Amsterdam
Hun (eerste) kind Paulus Harmannus op wordt 27-3-1740 gedoopt in Abcoude. Getuige zijn Paulus Poursoij en Elisabeth [de] Sterke, die we ook tegenkomen bij het huwelijk van Petronella Lucia (die later een zus van Johanna Maria blijkt te zijn) in Zoetermeer:

Huwelijksvoorwaarden tussen Gerard van Nefs uit Delft, bruidegom, weduwnaar van Agnita Schravelaar en Petronella Lucia Wenkink , bruid bij Albertus Salomon van Lobbregt, notaris te Utrecht en Hendrik van Onnen in aanwezigheid van de getuigen Elizabeth de Sterke en Paulus Poursoij.
[Notariaal Archief Oud-Zoetermeer]

Elizabeth en Paulus meende ik te herkennen uit doopvermeldingen in Amsterdam, maar het precieze verband werd me nog niet helder. Wel was duidelijk op grond van de oudste ondertrouwakte dat ik verder moest zoeken in Voorschoten.
Eerst zocht ik in de Doopboeken. Daar werd ik even op het verkeerde been gezet, doordat in de juiste periode er wel een Johanna MENTINK, dochter van een chirurgijn werd gedoopt, evenals een zus Pieternel. Zou er sprake kunnen zijn van een schrijffout?
Er bleek geen enkele gedoopte Wenkink in Voorschoten te vinden.

Om te kijken of er kort voor de ondertrouw in 1739 een vermelding was in het Lidmatenregister, zocht ik ook daar. En niet tevergeefs.
Vermelding bij de lidmaten van de NG Kerk in Voorschoten: aangenomen op 31 maart 1738 [DTB Voorschoten lidmaten 1594-1783 [Nationaal Archief, p. 99/154]] "vertrokken met attest. na Abcouwde den 22 Februarij 1739" samen met Petronella Lucia Wenkink "vertrokken met attest na Soetermeer den 10 Julij 1739",
Terugbladerend stuitte ik ook op de inschrijving van Elisabeth de Sterke en haar zus Lucia op 12 mei 1731, komend van Rotterdam.


Lidmatenregister Voorschoten
Verder zoeken in Rotterdam dus. Daar komt wel zus Petronella Lucia een aantal keren voor als moeder van een dopeling. Bij de kinderen van Petronella zijn Elisabeth de Sterke en haar man Paulus vaak doopgetuige, maar net zoals bij Johanna Maria in Abcoude geen enkele keer iemand die Wenkink heet.

Tenslotte besloot ik nog eens terug te keren naar Amsterdam, waar ik immers een vage herinnering had van het voorkomen van Elisabeth de Sterke. Daarbij had ik het gevoel dat Elisabeth de moeder zou kunnen zijn van de zusjes Wenkink. In de doopregisters zocht ik op de haar naam en vond ik vervolgens dit:

kind: Johanna Maria
doopdatum: 30-08-1719
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Wenkink, Hermanus
moeder: [de] Sterke, Elisabeth
getuige: Wenkink, Jean
getuige: Steenweg, Maria
bronverwijzing: DTB 49, p.158(folio 69v), nr.1
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24094454

Johanna Maria is dus in Amsterdam gedoopt als dochter van Elisabeth de Sterke en haar eerste man Hermanus Wenkink. Mogelijk komt ook Johanna Maria's eerste man daarin voor als zoon van een Paulus Wenkink. Hun eerste zoon heet immers Paulus Harmannus.
Johanna Maria was inderdaad (half)wees toen ze in Voorschoten arriveerde met haar moeder, haar stiefvader en haar (jongere) zus.

De doop van Johanna Maria is gevonden. Of Paulus en Hermanus familie van elkaar zijn blijft een vraag. Evenals de verdere lotgevallen van Johanna Maria en Anthonij.

Toen ik in het staartje van dit onderzoek op zoek ging naar Paulus Hermanus Wenkink, de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Johanna Maria, kwam ik min of meer toevallig terecht in het Begraafregister van Zegwaart, waar ik op 4 aptil 1758 het overlijden van Johanna Maria vermeld vond. Aangegeven door Matthias Alderkerk wordt daar "Juff: Johanna Maria Wenkink huysvrouw van d'Heer Anthony Vermaat" met impost f 6,- .
Bij het aangeven van de dood van Anthonij's eerste vrouw behoorde hij nog tot de hoogste vermogensklasse. Inmiddels wordt hij tot de 3e klasse gerekend.


Overlijdensaangifte Johanna Maria Wenkink
Van het overlijden van Anthonij, die toch twintig jaar ouder was dan zijn tweede vrouw, nog altijd geen spoor.

vrijdag 13 september 2013

Vermaat - de Haagse tak [9]

In deze laatste blog van de serie komen we bij de jongste, maar nog altijd levende nazaten van de Haagse tak. In deze lijn bevindt zich ook Jan André Johan Vermaat, die de wapenspreuk labor improbus omnia vincit aan het familiewapen toevoegde. Hij was eerst onderwijzer en werd later verzekeringsagent. Ook staat er een groot aantal publicaties op zijn naam.TAK B – DE ZESDE GENERATIE: DE TAK VAN HENDRIK CORNELIS VERMAAT

1.6.1.5.6   Hendrik Cornelis Vermaat is geboren op maandag 22 oktober 1798 in Berchem (B) [bron: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bertpols&lang=nl;pz=gijsbert+pieter;nz=pols;ocz=0;p=hendrik+cornelis;n=vermaat], zoon van Johannes Jacobus Vermaat (zie 1.6.1.5) en Hendrina Cornelia Swildens. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1798 in Berchem (B) [bron: Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8].
Volgens Certificaat nr. 1460 van de Nationale Militie is hij op 28 oktober 1798 in Berchem geboren. [Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8]
Volgens het extract uit Berchem is 28-10-1798 echter de doopdatum [Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8]

Beroep: broodbakker, winkelier, ambtenaar der directe belastingen, commies bij de Belastingen
Heeft bij de loting voor de National Militie nummer 7 geloot, waardoor hij niet hoefde te dienen.

Hendrik is overleden op zaterdag 21 juli 1866 om 16:00 in Heusden, 67 jaar oud (oorzaak: cholera) [bron: Overlijdensregister 1866 Heusden Akte 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 22 juli 1866 [bron: Overlijdensregister 1866 Heusden Akte 42].
Aangevers:
Ludovicus Reis, 46 jaar, veldwachter, wonend Heusden
Cornelis Peeperkamp, 42 jaar, linnenwever, wonend Heusden

(1) Hendrik trouwde met Alida Aletta van Koot, 31 jaar oud, op donderdag 24 maart 1831 in Leeuwen [bron: Huwelijken Wamel 1831 Akte 3], nadat zij op zondag 13 maart 1831 in Leeuwen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wamel 1831 Akte 3]
Getuigen:
Peter Brandts van Soest, 30 jaar, winkelier, wonend Leeuwen
Arnoldus van den Hof, 45 jaar, wagenmaker, wonend Leeuwen
Engel Pompen, 24 jaar, smit, wonend Leeuwen
Hendrik Walraven, 79 jaar, rentenier, wonend Leeuwen

Alida is gedoopt op zondag 16 februari 1800 in Amsterdam [bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-23598248].
kind: Alida Aletta
doopdatum: 16-02-1800
kerk: Amstelkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Koot, Arnoldus
moeder: [van] Lebbick, Alida Aletta
bron: 128 p. 272 (folio 136v) nr. 7
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-23598248

Alida is overleden op vrijdag 1 april 1836 om 14:00 in Tiel, 36 jaar oud [bron: Overlijden Tiel 1836 Akte 46]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1836 [bron: Overlijden Tiel 1836 Akte 46].
Huis nr. 730
Aangevers:
Dirk Romme, 58 jaar, winkelier
Willem Pruijs, 45 jaar, arbeider

(2) Hendrik trouwde met Johanna Willemina de Hoog, 31 jaar oud, op donderdag 7 juni 1838 in Buren [bron: Huwelijken Buren 1838 Akte 8], nadat zij op zondag 20 mei 1838 in Buren in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8]
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie
1.6.1.5.3] [broer bruidegom].
Getuigen:
Jan Hendrik Vermaat, 45 jaar, koopman, wonend Wamel, broer bruidegom
Jan de Hoog, 25 jaar, onderwijzer, wonend Culemborg, broer bruid
Jan van Walsem, 66 jaar, onderwijzer, wonend Buren
Pieter Ruttens Croes, 53 jaar, molenaar, wonend Buren
{Op de huwelijksbijlagen staat in de marge steeds vermeld: "afschrift Vermaat 22 juni 1936". Welke Vermaat zou dit zijn?}

Johanna is geboren op zaterdag 13 december 1806 in Buren [bron: Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8]. Zij is gedoopt op zondag 4 januari 1807 in Buren [bron: Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8].
Dochter van Willem de Hoog en Maria Tukker

Johanna is overleden op maandag 23 juli 1866 om 13:00 in Heusden, 59 jaar oud (oorzaak: cholera) [bron: Overlijdensregister 1866 Heusden Akte 43]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 juli 1866 [bron: Overlijdensregister 1866 Heusden Akte 43].
Aangevers:
Ludovicus Reis, 46 jaar, veldwachter, wonend Heusden
Cornelis Peeperkamp, 42 jaar, linnenwever, wonend Heusden

Kind van Hendrik en Alida:
1 Aletta Cornelia Suzanna Vermaat, geboren op woensdag 15 januari 1834 in Wamel. Volgt 1.6.1.5.6.1.

Kinderen van Hendrik en Johanna:
2 Maria Cornelia Vermaat, geboren op zaterdag 23 november 1839 in Wageningen. Volgt 1.6.1.5.6.2.

3 [Onbetrouwbaar] Willem Jacobus Vermaat [1.6.1.5.6.3], geboren op dinsdag 26 oktober 1841 in Valburg [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
{Niet te vinden in Valburg, in Buren en in Wageningen, ik vraag mij af of deze persoon wel bestaan heeft!}

4 Jacobus Cornelus Vermaat, geboren op zondag 19 februari 1843 in Buren. Volgt 1.6.1.5.6.4.

5 Jan André Johan Vermaat, geboren op zaterdag 1 juni 1844 in Buren. Volgt 1.6.1.5.6.5.

6 Hendrika Cornelia Vermaat [1.6.1.5.6.6], geboren op maandag 15 oktober 1849 om 23:00 in Lopik [bron: Geboorte Lopik 1849 Akte 42]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1849 [bron: Geboorte Lopik 1849 Akte 42]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Vermaat (1798-1866) [zie 1.6.1.5.6] [vader].
Getuigen:
Hendrik Jan Brokking, 50 jaar, winkelier
Frederik Kramer, 25 jaar, ijzersmid
Hendrika is overleden op vrijdag 20 juli 1866 om 19:00 in Heusden, 16 jaar oud (oorzaak: cholera) [bron: Overlijdensregister 1866 Heusden Akte 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1866 [bron: Overlijdensregister 1866 Heusden Akte 41].
Aangevers:
Ludovicus Reis, 46 jaar, veldwachter, wonend Heusden
Cornelis Peeperkamp, 42 jaar, linnenwever, wonend Heusden


TAK B – DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN ALETTA CORNELIA SUZANNA VERMAAT

1.6.1.5.6.1   Aletta Cornelia Suzanna Vermaat is geboren op woensdag 15 januari 1834 om 06:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1834 Akte 7], dochter van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6) en Alida Aletta van Koot. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 januari 1834 [bron: Geboorte Wamel 1834 Akte 7]. Bij de geboorteaangifte van Aletta was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Vermaat (1798-1866) [zie 1.6.1.5.6] [vader].
Getuigen:
Peter Brandts van Soest, 33 jaar, kantoorbediende, wonend Leeuwen
Nicolaas Fox, 33 jaar, veldwachter, wonend Leeuwen
wonend Didam
Vermeld:
09-03-1873
   
Signalement (Samen met {waarschijnlijk} Peter Hermann Schopmann aan het zwerven, vermeld in Rheurdt, vanuit Winterswijk naar Pruisen.)

[bron: Algemeen Politieblad 1873, p. 205-206]

Aletta trouwde met Peter Hermann Schopmann (Schopmans), 49 jaar oud, op woensdag 26 juli 1876 in Wehl [bron: Huwelijken Wehl 1876 Akte 16], nadat zij op zondag 16 juli 1876 in Wehl in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wehl 1876 Akte 16]
Wettiging 1 dochter
Opvallend is dat zowel bij de aangifte van zoon Petrus Herman als bij die van dochter Cornelia Susanna wordt vermeld dat de ouders gehuwd zijn. Ze trouwen echter pas in 1876.
Getuigen:
Jan Rosmuller, 39 jaar, timmerman
Gradus Hendrikus Kraaijvanger, 27 jaar, huisschilder
Lucas Welling, 52 jaar, particulier
Johannes Wilhelmus Helehrs, 42 jaar, gemeenteontvanger

Peter is geboren op woensdag 25 oktober 1826 in Rheurdt (D) [bron: Geburtsurkunden Reurdt 1827 No 57].
vader Johann Wilhelm Schopmann
moeder Anna Catharina Pasch
Getuigen:
Heinrich Kuhnen, 28 jaar, dagloner, wonend Vluijnbosch
Tilman Kleinophorst, 30 jaar, [beroep onontcijferbaar], wonend Vluijnbosch

Beroep: mattenmaker
Peter is overleden op zondag 4 juli 1897 in Didam, 70 jaar oud [bron: Overlijden Didam 1897 Akte 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1897 [bron: Overlijden Didam 1897 Akte 37].
Geboorteplaats: Geldern (D)

Vermeld:
09-03-1873
   
Signalement (Samen met {waarschijnlijk} Peter Hermann Schopmann aan het zwerven, vermeld in Rheurdt, vanuit Winterswijk naar Pruisen.)

[bron: Algemeen Politieblad 1873, p. 205-206]

Kind van Aletta uit onbekende relatie:
1 Helena Vermaat [1.6.1.5.6.1.1], geboren op maandag 22 augustus 1870 om 11:30 in Rotterdam [bron: Geboorten Rotterdam 1870 e010 akte nr. 3186]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 augustus 1870 [bron: Geboorten Rotterdam 1870 e010 akte nr. 3186].
Aangever:
Anna Scheemens, huisvrouw van Roelof Blom, 47 jaar, vroedvrouw, wonend Huibrug Wijk 9 nr. 449
Hofdijk
Getuigen:
Martinus Brinkman, 26 jaar, klerk, wonend Wagenstraat Wijk 11 nr. [niet vermeld]
Carel Christiaan van der Schans, 25 jaar, klerk, wonend Oppert Wijk 6 nr. 115

Helena is overleden op maandag 24 oktober 1870 om 02:00 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Overlijden Rotterdam 1870 e094 Akte 3423]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1870 [bron: Overlijden Rotterdam 1870 e094 Akte 3423].
Hofdijk 14-241
Aangevers:
Jacomenus Johannes Kiela, 33 jaar, bedienaar, wonend Groenelaan 13-647
Adrianus Deyll, 58 jaar, zonder beroep, wonend Melkmarkt 8-48

Kinderen van Aletta en Peter:
2 Petrus Herman(us) Schopmann [1.6.1.5.6.1.2], geboren op maandag 7 april 1873 om 04:00 in Losser [bron: Geboorten Losser 1873 Akte 44]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 april 1873 [bron: Geboorten Losser 1873 Akte 44].
Aangever:
Willem Klister, 60 jaar, landbouwer, wonend Losser (ouders wonen te Nijmegen, vader kan wegens afwezigheid niet zelf aangifte doen)
Getuigen:
Geerlig Zweerink, 63 jaar, koopman, wonend Losser
Johannes Holst, 44 jaar, landbouwer, wonend Losser
Petrus is overleden op woensdag 30 juli 1873 in Kilder, 3 maanden oud [bron: Overlijden Bergh 1873 Akte 74]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 juli 1873 [bron: Overlijden Bergh 1873 Akte 74].

3 Cornelia Susanna Schopmann (Vermaat) [1.6.1.5.6.1.3], geboren op maandag 27 juli 1874 om 07:00 in Eibergen [bron: Geboorte Eibergen 1874 Akte 79]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1874 [bron: Geboorte Eibergen 1874 Akte 79].
Aangever:
Reinder Groot Jebbink, 43 jaar, landbouwer, wonend Lindvelde nr. 43
Getuigen:
Hendrikus Maarse, 40 jaar, veearts
Arend Jan ten Harkel, 34 jaar, veldwachter
Moeder wordt aangeduid als "huisvrouw van Peter Schopmann".

Aletta heeft een bewogen leven achter de rug. Samen met haar vriend en later echtgenoot Peter Schopmann, die de kost verdiende als mattenmaker, heeft ze een aantal jaren rondgetrokken en werd zelf door de politie gesignaleerd als zwerfster.
Uiteindelijk stierf ze in een krankzinnigengesticht.
Beroep: dienstbode
Geregistreerd Berlicum 3-11-1863
Vertrek naar Rotterdam 1-12-1866
Aletta is overleden op maandag 14 maart 1898 om 20:30 in Zutphen, 64 jaar oud [bron: Overlijden Zutphen 1898 Akte 81]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1898 [bron: Overlijden Zutphen 1898 Akte 81].
"in het krankzinnigengesticht"
Aangevers:
Gerrit Pelgrum, 25 jaar, oppasser
Christiaan Winterink, 58 jaar, aanspreker

TAK B – DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN MARIA CORNELIA VERMAAT
1.6.1.5.6.2   Maria Cornelia Vermaat is geboren op zaterdag 23 november 1839 om 22:30 in Wageningen [bron: Geboorte Wageningen 1839 Akte 130], dochter van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6) en Johanna Willemina de Hoog. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 november 1839 [bron: Geboorte Wageningen 1839 Akte 130]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Vermaat (1798-1866) [zie 1.6.1.5.6] [vader].
Achterstraat Wijk A nr. 181

Getuigen:
Dirk van Maanen, 40 jaar, stadsbode, wonend Wageningen
Jacobus van Os, 28 jaar, bakker, wonend Wageningen
Maria is overleden op zondag 21 februari 1915 om 04:30 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1915 Akte 672]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 februari 1915 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1915 Akte 672].
Aangevers:
Johannes Verheeke, 43 jaar, bode
Jan Timp, 48 jaar, bode
Maria trouwde met Jacobus Verbrugge, 31 jaar oud, op woensdag 16 november 1870 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1870 Akte 642], nadat zij op zondag 6 november 1870 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1870 Akte 642]
Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie
1.6.1.5.6.5] [broer bruid].
Getuigen:
Gerardus van der Leeuw, 63 jaar, zonder beroep
Jacobus van Goudriaan, 67 jaar, marktschipper
Lodewijk Benjamin van Bommel, 59 jaar, bedienaar van begrafenissen
Jan André Johan Vermaat, 26 jaar, onderwijzer, broer bruid
Jacobus is geboren op dinsdag 1 januari 1839 om 11:00 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1839 Akte 4]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 januari 1839 [bron: Geboorte Leiden 1839 Akte 4].
vader Jan Verbrugge
moeder Ada Knaap

Oude Vest

Getuigen:
Cornelis Hoogewoning, 45 jaar, koopman, wonend Haarlemstraat
Jacobus Verbrugge, 54 jaar, stadsbode, wonend Papengracht
Jacobus is overleden vóór zondag 21 februari 1915, ten hoogste 76 jaar oud.
Beroep: broodbakker, winkelier
Kinderen van Maria en Jacobus:
1 Hendrik Cornelis Verbrugge [1.6.1.5.6.2.1], geboren op donderdag 7 december 1876 om 15:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1876 Akte 3872]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1876 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1876 Akte 3872]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Verbrugge (1839-vóór 1915) [zie 1.6.1.5.6.2] [vader] en Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [oom moederszijde].
Getuigen:
Jan André Johan Vermaat, 34 jaar, onderwijzer
Johannes Hendrik Kuypers, 31 jaar, winkelier
Hendrik is overleden op zondag 15 juni 1924 om 16:00 in ’s-Gravenhage, 47 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1924 Akte 1882]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 juni 1924 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1924 Akte 1882].
Aangevers:
Evert Jan Montfoort, 55 jaar, bode
Jan Timp, 57 jaar, bode

2 Johanna Verbrugge [1.6.1.5.6.2.2], geboren op zondag 25 mei 1879 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1879 Akte 1759]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1879 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1879 Akte 1759]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Verbrugge (1839-vóór 1915) [zie 1.6.1.5.6.2] [vader].
Getuigen:
Jan André Johan Vermaat, 35 jaar, onderwijzer
Adriaan van Melsen, 28 jaar, kleermaker
Johanna is overleden op donderdag 14 december 1922 om 00:30 in ’s-Gravenhage, 43 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1922 Akte 3715]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 december 1922 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1922 Akte 3715].
Aangevers:
Evert Jan Montfoort, 54 jaar, bode
Jan Timp, 55 jaar, bode
Beroep: winkelierster

{Faillisement 11-3-1868} [Advertentie CBG]

TAK B – DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN JACOBUS CORNELUS VERMAAT

1.6.1.5.6.4   Jacobus Cornelus Vermaat is geboren op zondag 19 februari 1843 om 18:00 in Buren [bron: Geboorte Buren 1843 Akte 8], zoon van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6) en Johanna Willemina de Hoog. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1843 [bron: Geboorte Buren 1843 Akte 8]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Vermaat (1798-1866) [zie 1.6.1.5.6] [vader].
Getuigen:
Hendrik Adrianus van Langelaar, 33 jaar, gemeenteontvanger
Johannes Eikhoff, 28 jaar, particulier
Jacobus is overleden op zaterdag 24 januari 1885 om 20:30 in ’s-Gravenhage, 41 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1885 Akte 245]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1885 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1885 Akte 245].
Aangevers:
Johannes Cornelis Tonnon, 30 jaar, bode
Dirk van der Tas, 62 jaar, zonder beroep

{In de akte wordt hij abusievelijk vermeld als Johannes Cornelis Vermaat. Dit is, getuige de aantekening in de kantlijn, op 5-4-1887 gecorrigeerd.}
Jacobus trouwde met Margaretha Elisabeth Krekelaar, 20 jaar oud, op woensdag 21 februari 1872 in Leiden [bron: Huwelijken Leiden 1872 Akte 30], nadat zij op zondag 11 februari 1872 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Leiden 1872 Akte 30]
Getuigen:
moeder bruid
Johannes van Wijk, 58 jaar, zonder beroep, wonend Leiden, oom bruid
Willem van Wijk, 52 jaar, kleedermaker, wonend Leide, oom bruid
Pieter van Wijk, 47 jaar, koperslager, wonend Leide, oom bruid
Johannes van Halderen, 82 jaar, schoenmaker, wonend Leide, oom bruid
Margaretha is geboren op zaterdag 24 januari 1852 om 21:30 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1852 Akte 110]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 januari 1852 [bron: Geboorte Leiden 1852 Akte 110].
vader Georgius Heronimus Krekelaar (afwezig)
moeder Johanna van Wijk

Aangever:
Johanna Maria van Wijk, 48 jaar, vroedvrouw, wonend op de Oudevest

Diefsteeg

Getuigen:
Willem van Wijk, 32 jaar, kleedermaker, wonend op de Vliet
Willem Frederik Stijger, 32 jaar, kleedremaker, wonend op de Haarlemmerstraat
Margaretha is overleden op donderdag 18 april 1929 om 00:30 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1929 Akte 1877]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 april 1929 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1929 Akte 1877].
Aangevers:
Antonius van Duin, 55 jaar, bode
Antonius Adan, 41 jaar, bode
Kinderen van Jacobus en Margaretha:
1 Hendrik Cornelis Vermaat, geboren op vrijdag 15 maart 1872 in Leiden. Volgt 1.6.1.5.6.4.1.

2 Johannes Marinus Vermaat, geboren op vrijdag 5 september 1873 in Leiden. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.

3 Hermanus Willem Vermaat [1.6.1.5.6.4.3], geboren op zondag 27 december 1874 om 18:30 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1874 Akte 1603]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1874 [bron: Geboorte Leiden 1874 Akte 1603]. Bij de geboorteaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Haarlemmerstraat

Getuigen:
Adrianus Cornelis Hoppenbrouwer, 38 jaar, huisverver, wonend Oostdwarsgracht
Christiaan Hoppenbrouwer, 25 jaar, huisverver, wonend Zegesteeg
Hermanus is overleden op vrijdag 30 april 1875 om 05:00 in Leiden, 4 maanden oud [bron: Overlijden Leiden 1875 Akte 486]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 mei 1875 [bron: Overlijden Leiden 1875 Akte 486]. Bij de overlijdensaangifte van Hermanus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Haarlemstraat

Aangevers:
vader, boekhouder
Adriaan Niehof, 43 jaar, sjouwer, wonend Bakkersteeg

4 Johanna Margaretha Vermaat, geboren op woensdag 31 mei 1876 in Leiden. Volgt 1.6.1.5.6.4.4.

5 Jacobus Cornelus Vermaat, geboren op vrijdag 7 december 1877 in Leiden. Volgt 1.6.1.5.6.4.5.

6 Willem Hermanus (William Harry) Vermaat, geboren op woensdag 1 juni 1881 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.6.

7 Marinus Vermaat [1.6.1.5.6.4.7], geboren op woensdag 11 oktober 1882 om 01:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1882 Akte 3969]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 oktober 1882 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1882 Akte 3969]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Getuigen:
Thomas Lacourt, 57 jaar, arbeider
Nicolaas Petrus van de Laar, 23 jaar, timmerman
Marinus is overleden op zaterdag 5 mei 1883 om 07:00 in ’s-Gravenhage, 6 maanden oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1883 Akte 1176]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 mei 1883 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1883 Akte 1176].
Aangevers:
Johannes Cornelis Tonnen, 28 jaar, bode
Dirk van der Tas, 61 jaar, zonder beroep

8 Marinus Vermaat [1.6.1.5.6.4.8], geboren op zaterdag 1 maart 1884 om 13:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1884 Akte 927]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1884 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1884 Akte 927]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Aangever:
Jeannette de Groot, geboren Van Delft, 28 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Johannes Martinus Geneste, 68 jaar, zonder beroep
Dirk van der Tas, 62 jaar, zonder beroep
Marinus is overleden op zaterdag 7 maart 1885 om 01:00 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1885 Akte 722]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 maart 1885 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1885 Akte 722].
Aangevers:
Johannes Cornelis Tonnen, 30 jaar, bidder
Dirk van der Tas, 63 jaar, zonder beroep
Beroep: kantoorbediende, boekhouder, bakker, opperman, koopman

TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: DE TAK VAN HENDRIK CORNELIS VERMAAT

1.6.1.5.6.4.1   Hendrik Cornelis Vermaat is geboren op vrijdag 15 maart 1872 om 09:00 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1872 Akte 376], zoon van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4) en Margaretha Elisabeth Krekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 maart 1872 [bron: Geboorte Leiden 1872 Akte 376]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Hartesteeg

Getuigen:
Bartholomeus Antonius van Dijk, 47 jaar, koopman, wonend Hartesteeg
David de Rek, 53 jaar, sjouwer, wonend Oranjegracht
Hendrik is overleden op vrijdag 30 januari 1942 om 22:20 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1942 Akte 290]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1942 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1942 Akte 290]. Hij is begraven op dinsdag 3 februari 1942 in Velsen (Driehuis-Westerveld) [bron: Overlijdensadvertentie hendrik Cornelis Vermaat [CBG]].
Valkenboschlaan 260

Aangever:
Theodorus Verkerk, 52 jaar, bedienaar
Hendrik trouwde met Hendrika Maria Klein, 29 jaar oud, op zaterdag 21 september 1907 in den Helder [bron: Huwelijken Den Helder 1907 Akte 207], nadat zij op zondag 1 september 1907 in den Helder in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Den Helder 1907 Akte 207]
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie
1.6.1.5.6.4.2] [broer bruidegom] en Jacobus Cornelus Vermaat (1877-1943) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [broer bruidegom].
Getuigen:
ouders bruid
Arnoldus Jan Klein, teekenaar, oud 34 jaar, wonende te Haarlem
Jan Pieter Nicolaas Klein, hoofdmachinist bij de Marine, oud 33 jaar, wonende te Helder, beiden broers van de bruid
Johannes Marinus Vermaat, koopman, oud 34 jaar
Jacobus Cornelis Vermaat, goudsmid, oud 29 jaar, beiden broers van de bruidegom
Hendrika is geboren op vrijdag 17 mei 1878 om 08:00 in den Helder [bron: Geboorte Den Helder 1878 Akte 345]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 mei 1878 [bron: Geboorte Den Helder 1878 Akte 345].
vader Jan Klein
moeder Johanna Agatha Bels

Wijk O nr. 705

Getuigen:
Lambertus Klein, 38 jaar, aannemer
Jakob Hoogerduin, 50 jaar, schilder
Kinderen van Hendrik en Hendrika:
1 Johanna Agatha Vermaat, geboren op zondag 12 juli 1908 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.1.1.

2 Margaretha Elisabeth Vermaat [1.6.1.5.6.4.1.2], geboren op maandag 1 mei 1911 in Arnhem [bron: Geboorte Arnhem 1911 Akte]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1911 [bron: Geboorte Arnhem 1911 Akte].
Margaretha is overleden op zaterdag 12 december 1914 om 06:00 in den Helder, 3 jaar oud [bron: Overlijden Den Helder 1914 Akte 279]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 december 1914 [bron: Overlijden Den Helder 1914 Akte 279]. Zij is begraven op dinsdag 15 december 1914 in den Helder [bron: http://www.begraafplaatsenonline.nl/noordholland/denhelder/1783av_denhelder.php?pagina=1#anker].
Aangevers:
Rienk Bouma, 64 jaar, aanspreker
Reijer Ran, 67 jaar, gemeentebode

Binnenhaven 123

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNA AGATHA VERMAAT

1.6.1.5.6.4.1.1   Johanna Agatha Vermaat is geboren op zondag 12 juli 1908 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469363], dochter van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.1) en Hendrika Maria Klein. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 juli 1908.
Johanna trouwde met Petrus Johannes Franciscus Koster, 38 jaar oud, op woensdag 13 juli 1938 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 248102]
Petrus is geboren op zondag 24 juni 1900 om 22:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1900 Akte 2824]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 juni 1900 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1900 Akte 2824].
vader Jacobus Cornelis Koster
moeder Hermina Antonia Bras

Aangever:
Helena van der Boon, 38 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Franciscus Dieben, 46 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 56 jaar, zonder beroep
Kind van Johanna en Petrus:
1 [levend]


TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNES MARINUS VERMAAT

1.6.1.5.6.4.2   Johannes Marinus Vermaat is geboren op vrijdag 5 september 1873 om 01:00 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1873 Akte 1109], zoon van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4) en Margaretha Elisabeth Krekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 september 1873 [bron: Geboorte Leiden 1873 Akte 1109]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Haarlemmerstraat

Getuigen:
Franciscus Couwenhoven, 24 jaar, militair, wonend Galgstraat (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Willem Broos, 23 jaar, militair, wonend Galgstraat
Johannes is overleden op zaterdag 2 november 1940 om 21:30 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1940 Akte 2362]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1940 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1940 Akte 2362]. Hij is begraven op woensdag 6 november 1940 in ’s-Gravenhage (Kerkhoflaan) [bron: Overlijdensadvertentie Johannes Marinus Vermaat [CBG]].
Nieuwe Haven 352

Aangever:
Joseph Brochard, 39 jaar, bedienaar
Johannes trouwde met Eva Elisabeth van der Post, 27 jaar oud, op vrijdag 3 januari 1896 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1896 Akte 10], nadat zij op zondag 22 december 1895 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1896 Akte 10]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Eva was de volgende getuige aanwezig: Margaretha Elisabeth Krekelaar (1852-1929) [zie
1.6.1.5.6.4] [moeder bruidegom].
Getuigen:
moeder bruidegom
Joseph Petrus Ooijkaas, 40 jaar, bode
Karel Koopman, 27 jaar, bediende
Christiaan van der Nat, 55 jaar, kleermaker
Ludovicus Antonius de Groot, 40 jaar, bediende
Eva is geboren op zaterdag 18 juli 1868 om 20:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1868 Akte 1768]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1868 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1868 Akte 1768].
vader Karel Johannes van der Post
moeder Eva Maria Donker

Getuigen:
Willem Hendrik Boekwijt, 30 jaar, kleermaker
Paulus Johannes Jacobus Franchimon, 26 jaar, kleermaker
Eva is overleden op dinsdag 15 december 1931 om 23:30 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1931 Akte 4156]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1931 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1931 Akte 4156]. Zij is begraven in ’s-Gravenhage (Eik en Duinen) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Aangevers:
Pieter Kerst, 36 jaar, bode
Antonius Adam, 43 jaar, bode
Kinderen van Johannes en Eva:
1 Jacobus Carolus Vermaat, geboren op donderdag 12 maart 1896 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.

2 Karel Christiaan Vermaat, geboren op zaterdag 25 september 1897 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.2.

3 Eva Maria Vermaat, geboren op zondag 3 december 1899 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.3.

4 Johannes Marinus Vermaat, geboren op woensdag 5 maart 1902 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.4.

5 Anna Vermaat, geboren op woensdag 26 oktober 1904 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.5.

6 Nanny Marie Vermaat, geboren op woensdag 5 december 1906 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.6.

7 Margaretha Elisabeth Vermaat, geboren op dinsdag 6 september 1910 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.7.
Beroep: cafehouder, huisschilder, bediende, loopknecht, tapper

TAK B – DE NEGENDE, TIENDE EN ELFDE GENERATIE: DE TAK VAN JACOBUS CAROLUS VERMAAT, ZIJN KINDEREN EN ZIJN KLEINKINDEREN

1.6.1.5.6.4.2.1   Jacobus Carolus Vermaat (afb. 2) is geboren op donderdag 12 maart 1896 om 23:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1896 Akte 1221], zoon van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 15 maart 1896 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1896 Akte 1221]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader].
Getuigen:
Christiaan van der Nat, 29 jaar, tapper
Christiaan van der Nat, 55 jaar, kleermaker
Jacobus is overleden op maandag 18 september 1944 in Ind. Oceaan nabij Benkoelen aan boord van de Junyo Maru, 48 jaar oud [bron: http://www.ogs.nl/srs_site/SDetail.asp?zt=vermaat&zn=s&pg=1&sl=159642].
Zeemansgraf. Hij was op dat moment krijgsgevangene aan boord van Junyo Maru, die werd getorpedeerd door een Britse onderzeeer. [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]

Vermaat Jacobus Carolus Adj. 0.0. M.L.K.N.I.L. ’s Gravenhage 12-03-1896
[http://members.iinet.net.au/~vanderkp/junyopg8.html#v]
Jacobus trouwde met Elisabeth Rossknecht, 15 jaar oud, op dinsdag 20 januari 1920 in Bandoeng (IND) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Elisabeth is geboren op zaterdag 13 augustus 1904 in Lawang (RI) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469368].
Elisabeth is overleden op dinsdag 23 april 1985, 80 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Zij is begraven in Mackay (AUS) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Arrived Sydney per Aircraft 23 July 1958 Departed Commonwealth on 10 April 1961 Also known as ROSSKNECHT
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
1 Johannes Marinus Vermaat [1.6.1.5.6.4.2.1.1], geboren op zaterdag 27 maart 1920 in Weltevreden (RI) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469368].
Johannes is overleden op woensdag 9 september 1931 in Tjimahi (RI), 11 jaar oud (oorzaak: tyfus) [bron: Overlijdensadvertentie J.M. Vermaat [CBG]]. Hij is begraven in Tjimahi (RI) [bron: Overlijdensadvertentie J.M. Vermaat [CBG]].

2 Jules Vermaat [1.6.1.5.6.4.2.1.2], geboren in januari 1922 in Tjimahi (RI) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Jules is overleden in mei 1922 in Tjimahi (RI), 4 maanden oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Overleed 4 maanden oud [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]

3 [levend, 3 kinderen]

4 Eva Elisabeth (Zus) Vermaat, geboren op donderdag 22 januari 1925 in Poerwaredjo (RI). Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.4.

5 Theodorus Frederikus Vermaat, geboren op dinsdag 29 juni 1926 in Bandoeng (IND). Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.5.

6 Leonard(us) Vermaat, geboren op woensdag 30 november 1927 in Bandoeng (IND). Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.6.

7 [levend, 9 kinderen]

8 Helena Margaretha Vermaat, geboren op donderdag 6 augustus 1931 in Tjinaki (RI). Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.8.

9 Christiaan Arnold (Chris) Vermaat, geboren op zaterdag 9 juni 1934 in Tjinaki (RI). Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.9.

10 Cornelis Albert Vermaat, geboren op zaterdag 9 juni 1934 in Tjinaki (RI). Volgt 1.6.1.5.6.4.2.1.10.
Beroep: adjudant magazijnmeester bij luchtmacht NOI
1.6.1.5.6.4.2.1.4   Eva Elisabeth (Zus) Vermaat is geboren op donderdag 22 januari 1925 in Poerwaredjo (RI) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469368], dochter van Jacobus Carolus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.1) en Elisabeth Rossknecht.
Zus is overleden in Mount Evelyn Vic. (AUS) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Zus trouwde met Joseph (Joop) Hanssen
Verloofd 27-12-1941 in Madioen en Bandoeng [Soerabaiasch Handelsblad, 27-12-1941]

De kinderen van dit gezin wonen alle in Australie [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Joop is geboren in Nieuwenhage [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
vader Alexander Hanssen
moeder Antje Bischoff
Kinderen van Zus en Joop:
1 [levend]
2 [levend]
3 [levend]
4 [levend]
5 Alexander Jacobus Hanssen [1.6.1.5.6.4.2.1.4.5], geboren vóór dinsdag 28 september 1948 [bron: Overlijden Heerlen 1948 Akte 568].
Alexander is overleden op dinsdag 26 oktober 1948 in Heerlen, minstens 28 dagen oud [bron: Overlijden Heerlen 1948 Akte 568]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 oktober 1948 [bron: Overlijden Heerlen 1948 Akte 568].
1.6.1.5.6.4.2.1.5   Theodorus Frederikus Vermaat is geboren op dinsdag 29 juni 1926 in Bandoeng (IND) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469368], zoon van Jacobus Carolus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.1) en Elisabeth Rossknecht.
Theodorus is overleden in 1997 in Brisbane (AUS), 70 of 71 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Theodorus trouwde met Arthura Marie Ilcken
Vermaat, Theodorus Frederikus; and wife Arthura Marie [nee Ilcken]
Series number
J25 Control symbol
Contents date range
1954 - 1968

Access status
Not yet examined Location
Brisbane
Barcode
2032218
Arthura is geboren vóór woensdag 15 september 1926.
Arthura is overleden op maandag 15 september 2003 in Brisbane (AUS), minstens 77 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Name: Vermaat, Arthura Marie (Kiki and Mary)
Location: Australia
Date: 15 Sep 2003
Age: 77
Notes: at Redcliffe Hospital, late of Burpengary, formerly of Mackay
Newspaper: Brisbane Courier Mail
Publication Date: 17 Sep 2003
Article Type: Death
Kinderen van Theodorus en Arthura:
1 [levend]
2 [levend]
3 [levend]
4 [levend]
1.6.1.5.6.4.2.1.6   Leonard(us) Vermaat is geboren op woensdag 30 november 1927 in Bandoeng (IND) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469368], zoon van Jacobus Carolus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.1) en Elisabeth Rossknecht.
Leonard(us) is overleden in Bayswater (AUS) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Leonard(us) trouwde met Charlotte?
1.6.1.5.6.4.2.1.8   Helena Margaretha Vermaat is geboren op donderdag 6 augustus 1931 in Tjinaki (RI) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469369], dochter van Jacobus Carolus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.1) en Elisabeth Rossknecht.
Helena is overleden [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Mogelijk overleden in Zeeland (Noord-Brabant)
Helena trouwde met Paulus (Paul) Mulder
Verloofd 13-8-1948 (Helena in Bandoeng, Paul in Hoensbroek) [Limbuirgsch Dagblad, 19-8-1948]
Kind van Helena en Paul:
1 [levend]
1.6.1.5.6.4.2.1.9   Christiaan Arnold (Chris) Vermaat is geboren op zaterdag 9 juni 1934 in Tjinaki (RI) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469369], zoon van Jacobus Carolus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.1) en Elisabeth Rossknecht.
Chris is overleden [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Chris trouwde met Wilhelmina (Willie) Bunjes
Willie is geboren op zondag 27 augustus 1933 [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Kinderen van Chris en Willie:
1 [levend]
2 [levend, 2 kinderen]
1.6.1.5.6.4.2.1.10   Cornelis Albert Vermaat is geboren op zaterdag 9 juni 1934 in Tjinaki (RI) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469369], zoon van Jacobus Carolus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.1) en Elisabeth Rossknecht.
Cornelis is overleden [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Cornelis trouwde met Alida Francisca Gram
VERMAAT Cornelis Albert born 9 June 1934; Alida Francisca Gram born 19 July 1935 - Dutch - travelled per FLAVIA under Netherlands Australian Migration Agreement
Series number
A2478 Control symbol
VERMAAT C A Contents date range
1964 - 1964

Access status
Open Location
Canberra
Barcode
1428717
Alida is geboren op vrijdag 19 juli 1935 in ’s-Gravenhage [bron: Immigratiedocument Australië 5-1-1964].
vader David Gram
moeder Anna Catrina Hagen
Kind van Cornelis en Alida:
1 [levend]
Tweede van tweeling

Woont in Sarina, Queensland (AUS)

TAK B – DE NEGENDE, TIENDE EN ELFDE GENERATIE: DE TAK VAN KAREL CHRISTIAAN VERMAAT, ZIJN KINDEREN EN ZIJN KLEINKINDEREN

1.6.1.5.6.4.2.2   Karel Christiaan Vermaat is geboren op zaterdag 25 september 1897 om 01:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1897 Akte 4317], zoon van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1897 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1897 Akte 4317]. Bij de geboorteaangifte van Karel was de volgende getuige aanwezig: Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader].
Getuigen:
Martinus Hendricus Grundeken, 25 jaar, behanger
Willem Frederik Denker, 24 jaar, metselaar
Karel is overleden op zaterdag 17 december 1966 in ’s-Gravenhage, 69 jaar oud (oorzaak: complicaties na longoperatie) [bron: Overlijdensadvertentie Karel Christiaan Vermaat [CBG]]. Hij is begraven op woensdag 21 december 1966 in Loosduinen (Westduin) [bron: Overlijdensadvertentie Karel Christiaan Vermaat [CBG]].
Obrechtstraat 104
Karel trouwde met Emma Alma Bertha Meermann, 24 jaar oud, op woensdag 12 mei 1920 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1920 Akte 587], nadat zij op zaterdag 1 mei 1920 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1920 Akte 587]
Bij het burgerlijk huwelijk van Karel en Emma waren de volgende getuigen aanwezig: Eva Elisabeth van der Post (1868-1931) [zie
1.6.1.5.6.4.2] [moeder bruidegom], Hendrik Cornelis Vermaat (1872-1942) [zie 1.6.1.5.6.4.1] [oom vaderszijde bruidegom] en Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader bruidegom].
Getuigen:
ouders bruidegom
Christiaan van der Nat, 54 jaar, controleur
Hendrik Cornelis Vermaat, 48 jaar, postbeambte, oom bruidegom
Emma is geboren op woensdag 14 augustus 1895 in Wuppertal Barmen (D) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469389].
Dochter van Ernst Meermann en Martha Hillringhaus
[Aanvulling door Mies Brummans-Vermaat]
Emma is overleden op maandag 23 mei 1988 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Zij is begraven op vrijdag 27 mei 1988 in ’s-Gravenhage (Westduin) [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
De laatste maanden van haar leven bracht zij door in het Leyenburg Ziekenhuis in Den Haag [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Beroep: kamermeisje bij de Duitse consulsfamilie [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Kinderen van Karel en Emma:
1 Hans Karel Vermaat [1.6.1.5.6.4.2.2.1], geboren op zondag 10 oktober 1920 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469389].
Hans is overleden op vrijdag 23 september 1921 om 00:30 in ’s-Gravenhage, 11 maanden oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1921 Akte 2757]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1921 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1921 Akte 2757].
Aangevers:
Leonardus van Broekhuijzen, 42 jaar, bode
Jan Timp, 54 jaar, bode

2 Eva Alma Berta Vermaat [1.6.1.5.6.4.2.2.2], geboren op zondag 14 mei 1922 in Naechstebreck (D) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469389].
Eva is overleden op woensdag 30 november 2011 in Hellevoetsluis, 89 jaar oud [bron: Mededeling Mies Brummans-Vermaat (via e-mail)]. Zij is begraven op maandag 5 december 2011 in ’s-Gravenhage (Westduin) [bron: Mededeling Mies Brummans-Vermaat (via e-mail)].

3 Hedwig Christ(in)a (Hetty) Vermaat, geboren op zaterdag 15 september 1923 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.2.3.

4 Johannes Ernst Christiaan Vermaat, geboren op zondag 2 november 1924 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.2.4.

5 Karel Adolf (Dolf) Vermaat, geboren op maandag 13 oktober 1930 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.2.2.5.

6 [levend]
Beroep: chauffeur, rij-instructeur, materiaalchef bij de Nederlandse Totalisator [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]

1.6.1.5.6.4.2.2.3   Hedwig Christ(in)a (Hetty) Vermaat is geboren op zaterdag 15 september 1923 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469389], dochter van Karel Christiaan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.2) en Emma Alma Bertha Meermann.
Hetty is overleden op dinsdag 19 maart 2013, 89 jaar oud [bron: Mededeling Mies Brummans-Vermaat (via e-mail)]. Zij is begraven op maandag 25 maart 2013 in Harderwijk [bron: Mededeling Mies Brummans-Vermaat (via e-mail)]. Hetty trouwde met Willem Stremmelaar, 26 jaar oud, op woensdag 16 november 1949 in ’s-Gravenhage [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Willem is geboren op maandag 9 april 1923 in Zwolle [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Willem is overleden op zaterdag 19 maart 1994 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stremmelaar-van-den-dongen/I13797.php]. Hij is begraven op woensdag 23 maart 1994 in ’s-Gravenhage [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stremmelaar-van-den-dongen/I13797.php].
Kinderen van Hetty en Willem:
1 [levend]
2 [levend]
3 [levend]

1.6.1.5.6.4.2.2.4   Johannes Ernst Christiaan Vermaat is geboren op zondag 2 november 1924 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469389], zoon van Karel Christiaan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.2) en Emma Alma Bertha Meermann.
Johannes is overleden op maandag 29 maart 2010 in Delft, 85 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Johannes trouwde met L.L. Grun, 22 jaar oud, op maandag 19 november 1956 [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
L.L. is geboren op zaterdag 10 november 1934 in Rijswijk [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].


1.6.1.5.6.4.2.2.5   Karel Adolf (Dolf) Vermaat is geboren op maandag 13 oktober 1930 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469389], zoon van Karel Christiaan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2.2) en Emma Alma Bertha Meermann.
Dolf is overleden op zondag 24 februari 2002 in Klimmen, 71 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
(1) Dolf trouwde met Gerritje Schildknegt op woensdag 17 oktober 1951 [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
(2) Dolf trouwde met Rika Straeten, minstens 21 jaar oud, na 1951
Rika is geboren vóór woensdag 8 januari 1930 [bron: http://www.online-familieberichten.nl/zoeken.asp?sortpers=naam&partachternaam=vermaat&page=3&command=show&type=ovladv&char=S&view=zoek&name=&id=117885].
Rika is overleden op woensdag 8 januari 2003 in Klimmen, minstens 73 jaar oud [bron: Overlijdensknipsels Verenigingscentrum NGV]. Zij is begraven op zaterdag 11 januari 2003 in Epen [bron: Overlijdensknipsels Verenigingscentrum NGV].

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN EVA MARIA VERMAAT
1.6.1.5.6.4.2.3   Eva Maria Vermaat is geboren op zondag 3 december 1899 om 16:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1899 Akte 5448], dochter van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1899 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1899 Akte 5448].
Aangever:
Maria Verniers, 50 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Leonard Erasmus ’t Hart, 49 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 56 jaar, zonder beroep
Eva is overleden op zaterdag 28 september 1974 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Troelstrakade 555
Eva trouwde met Cornelis Theodorus Franciscus Spermon, 24 jaar oud, op woensdag 11 juli 1923 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1923 Akte 755], nadat zij op zaterdag 30 juni 1923 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1923 Akte 755]
Bij het burgerlijk huwelijk van Eva en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Eva Elisabeth van der Post (1868-1931) [zie
1.6.1.5.6.4.2] [moeder bruid], Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader bruid] en Karel Christiaan Vermaat (1897-1966) [zie 1.6.1.5.6.4.2.2] [broer bruid]. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 25 april 1940 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1923 Akte 755].
Erkenning van 1 kind.

Getuigen:
ouders bruidegom
ouders bruid
Johannes Cornelis Petrus Spermon, 25 jaar, houtbewerker, broer bruidegom
Karel Christiaan Vermaat, 25 jaar, chauffeur, broer bruid
Cornelis is geboren op zaterdag 6 mei 1899 om 15:30 in ’s-Hertogenbosch [bron: Geboorte ’s-Hertogenbosch 1899 Akte 400]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1899 [bron: Geboorte ’s-Hertogenbosch 1899 Akte 400].
vader Albertus Wilhelmus Johannes Spermon
moeder Maria Wilhelmina Groenestein

Hofstad Wijk L nr. 58

Getuigen:
Johannes Albertus van den Broek, 54 jaar, reiziger
Johannes Gloudemans, 42 jaar, looier
Beroep: arbeider
Kinderen van Eva en Cornelis:
1 [levend]
2 [levend]
3 [levend]
Beroep: dienstbode

TAK B – DE NEGENDE, TIENDE EN ELFDE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNES MARINUS VERMAAT, ZIJN KINDEREN EN ZIJN KLEINKINDEREN

1.6.1.5.6.4.2.4   Johannes Marinus Vermaat is geboren op woensdag 5 maart 1902 om 05:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1902 Akte 1202], zoon van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1902 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1902 Akte 1202]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader].
Getuigen:
Cornelis Hendrik Schregel, 31 jaar, goudsmid
Hermanus Sacré, 47 jaar, goudsmid
Johannes is overleden op dinsdag 18 september 1979 in Rijswijk, 77 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Johannes trouwde met Elisabeth Barbara Vink, 25 jaar oud, op woensdag 29 februari 1928 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1928 Akte 190], nadat zij op zaterdag 18 februari 1928 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1928 Akte 190]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Eva Elisabeth van der Post (1868-1931) [zie
1.6.1.5.6.4.2] [moeder bruidegom] en Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader bruidegom].
Bruid weduwe van Cornelis de Rooij

Getuigen:
ouders bruidegom
moeder bruid
August Vink, 22 jaar, steendrukker, broer bruid
Franciscus Joseph Weseman, 59 jaar, gemeentebode
Elisabeth is geboren op zaterdag 12 april 1902 om 06:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1902 Akte 1798]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 april 1902 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1902 Akte 1798].
vader George Vink
moeder Katharina van der Meer

Aangever:
Theresia Rikkers, 56 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Franciscus Dieben, 48 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 58 jaar, zonder beroep
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 [levend]
2 [levend]
3 [levend, 1 kind]
4 [levend]
5 [levend]
6 [levend]
Beroep: huisschilder

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN ANNA VERMAAT

1.6.1.5.6.4.2.5   Anna Vermaat is geboren op woensdag 26 oktober 1904 om 10:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1904 Akte 5425], dochter van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1904 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1904 Akte 5425].
Aangever:
Thereseia Rikkers, 58 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Franciscus Dieben, 51 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 61 jaar, zonder beroep
(1) Anna trouwde met Cornelis Pronk, 19 jaar oud, op woensdag 24 september 1924 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1924 Akte 1065], nadat zij op zaterdag 13 september 1924 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1924 Akte 1065]
Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Eva Elisabeth van der Post (1868-1931) [zie
1.6.1.5.6.4.2] [moeder bruid], Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader bruid] en Karel Christiaan Vermaat (1897-1966) [zie 1.6.1.5.6.4.2.2] [broer bruid]. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 5 augustus 1930 in ’s-Gravenhage [bron: Den Haag – 9-jaren tafel Echtscheidingen 1923-1931].
Getuigen:
ouders bruidegom
ouders bruid
Karel Christiaan Vermaat, 27 jaar, werktuigkundige, broer bruid
Marinus Beijer, 48 jaar, hoofdbrievenbesteller, oom bruid
Cornelis is geboren op zondag 9 april 1905 om 10:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 1913]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 april 1905 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 1913].
vader Johannes Pronk
moeder Johanna Elisabeth van Leeuwen

Getuigen:
George Henri Snijder, 37 jaar, stoker, wonend Scheveningen
Arie Grootveld, 24 jaar, stoker, wonend Scheveningen
Cornelis is overleden op zondag 2 januari 1938 om 13:00 in ’s-Gravenhage, 32 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1938 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1938 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1938 Akte 9].
Aangever:
Willem van de Zwan, 36 jaar, bedienaar
Beroep: instrumentmaker, loopknecht
(2) Anna trouwde met Pieter Gijsbertus Stoet, 21 jaar oud, op woensdag 3 juni 1931 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1931 Akte 697], nadat zij op zaterdag 23 mei 1931 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1931 Akte 697]
Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Pieter was de volgende getuige aanwezig: Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie
1.6.1.5.6.4.2] [vader bruid]. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 10 november 1953 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1931 Akte 697].
Getuigen:
ouders bruidegom
vader bruid
Hendrik Stoet, 26 jaar, radio techniker, broer bruidegom
Johannes de Vet, 28 jaar, brievenbesteller
Pieter is geboren op zondag 8 augustus 1909 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 0357080].
Beroep: likeurstoker
Kinderen van Anna en Cornelis:
1 [levend]
2 Johannes Marinus Pronk [1.6.1.5.6.4.2.5.2], geboren op vrijdag 4 februari 1927 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 0357079].
Johannes is overleden op woensdag 4 april 1928 om 06:00 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1928 Akte 1298]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 april 1928 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1928 Akte 1298].
Aangevers:
Willem van der Zwan, 25 jaar, bode
Jan Timp, 60 jaar, bode

Kinderen van Anna en Pieter:
3 [levend]
4 [levend]
5 [levend]
6 [levend]

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN NANNY MARIE VERMAAT
1.6.1.5.6.4.2.6   Nanny Marie Vermaat is geboren op woensdag 5 december 1906 om 14:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1906 Akte 6669], dochter van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 december 1906 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1906 Akte 6669]. Bij de geboorteaangifte van Nanny was de volgende getuige aanwezig: Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [vader].
Getuigen:
Pieter Leeuwenburgh, 32 jaar, tapper
August Fischker, 46 jaar, handelsbediende
Nanny trouwde met Wouter van der Zwan, 23 jaar oud, op woensdag 9 juni 1937 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 526061]
Wouter is geboren op donderdag 4 september 1913 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469387].
Kinderen van Nanny en Wouter:
1 [levend]
2 [levend]

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN MARGARETHA ELISABETH VERMAAT

1.6.1.5.6.4.2.7   Margaretha Elisabeth Vermaat is geboren op dinsdag 6 september 1910 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469387], dochter van Johannes Marinus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.2) en Eva Elisabeth van der Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1910.
Margaretha is overleden op woensdag 18 mei 1966 in ’s-Gravenhage, 55 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Margaretha trouwde met Jacobus Kramer, 27 jaar oud, op woensdag 19 juli 1939 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469387]
Jacobus is geboren op dinsdag 26 december 1911 in Wissekerke [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 250253].

TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNA MARGARETHA VERMAAT

1.6.1.5.6.4.4   Johanna Margaretha Vermaat is geboren op woensdag 31 mei 1876 om 16:00 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1876 Akte 709], dochter van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4) en Margaretha Elisabeth Krekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1876 [bron: Geboorte Leiden 1876 Akte 709]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Pompsteeg

Getuigen:
Pieter van Wijk, 52 jaar, koperslager, wonend Janvossensteeg
Reinier Bronkhuizen, 44 jaar, sigarenmaker, wonend Bakkersteeg
Johanna is overleden op zondag 27 september 1953 om 22:30 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1953 Akte A 1916]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 september 1953 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1953 Akte A 1916].
Aangever:
Gerrit Petrus Garnier, 42 jaar, bedienaar, wonend ’s-Gravenhage
Johanna trouwde met Lambertus Klein, 23 jaar oud, op woensdag 10 mei 1899 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1899 Akte 499], nadat zij op zondag 30 april 1899 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1899 Akte 499]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Lambertus waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Elisabeth Krekelaar (1852-1929) [zie
1.6.1.5.6.4] [moeder bruid] en Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [broer bruid].
Getuigen:
vader bruidegom
moeder bruid
Arnoldus Jan Klein, 26 jaar, meubelmaker, wonend Amsterdam, broer bruidegom
Frederik Bals, 33 jaar, timmerman, oom bruidegom
Marinus Vermaat, 25 jaar, huisschilder, broer bruid
Adam Vermeer, 46 jaar, voerman
Lambertus is geboren op zaterdag 11 maart 1876 om 08:00 in den Helder [bron: Geboorte Den Helder 1876 Akte 207]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1876 [bron: Geboorte Den Helder 1876 Akte 207].
vader Jan Klein
moeder Johanna Agatha Bels

Wijk N nr. 93

Getuigen:
Arnoldus Bels, 50 jaar, timmerman
Pieter Jonker, 34 jaar, ambtenaar
Lambertus is overleden op zaterdag 28 maart 1953 om 05:00 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1953 Akte B 740]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 maart 1953 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1953 Akte B 740].
Aangever:
Gerrit Petrus Garnier, 41 jaar, bedienaar
Beroep: timmerman, behanger
Getuige bij:
09-11-1928
   
huwelijk Jacobus Cornelis Vermaat (1905-1978) en Wilhelmina van der Straaten (geb. 1905) [zie 1.6.1.5.6.4.5.3]
   
[aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]

[bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1928 Akte 1555]
Kinderen van Johanna en Lambertus:
1 Johanna Agatha Klein [1.6.1.5.6.4.4.1], geboren op donderdag 2 november 1899 om 15:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1899 Akte 5009]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1899 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1899 Akte 5009].
Aangever:
Hendrika Christina Johanna Lingeler, 30 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Franciscus Dieben, 46 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 56 jaar, zonder beroep
2 Margaretha Elisabeth Klein [1.6.1.5.6.4.4.2], geboren op zaterdag 25 mei 1901 om 02:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1901 Akte 2451]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 mei 1901 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1901 Akte 2451].
Aangever:
Hendrika Christina Johanna Lingeler, 31 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Franciscus Dieben, 47 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 57 jaar, zonder beroep
3 Lambertus Klein [1.6.1.5.6.4.4.3], geboren op donderdag 22 oktober 1903 om 04:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1903 Akte 5318]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 oktober 1903 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1903 Akte 5318].
Aangever:
Hendrika Christina Johanna Lingeler, 34 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Philippus Kok, 46 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 60 jaar, zonder beroep
4 Arnoldus Jan Klein [1.6.1.5.6.4.4.4], geboren op vrijdag 25 februari 1910 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 0230549]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1910.

TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: DE TAK VAN JACOBUS CORNELUS VERMAAT

1.6.1.5.6.4.5   Jacobus Cornelus Vermaat is geboren op vrijdag 7 december 1877 om 23:30 in Leiden [bron: Geboorte Leiden 1877 Akte 1576], zoon van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4) en Margaretha Elisabeth Krekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1877 [bron: Geboorte Leiden 1877 Akte 1576].
Aangever:
Samuel Abraham Andreton, 50 jaar, heel en verloskundige, wonend Rapenburg (vader tijdelijk afwezig)

Haarlemstraat

Getuigen:
Pieter Schreuder, 44 jaar, agent van politie, wonend Vollersgracht
Salomon Frederik Linschoote, 50 jaar, agent van politie, wonend Wijkstraatje
Jacobus is overleden op dinsdag 20 april 1943 om 18:40 in ’s-Gravenhage, 65 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1943 Akte B 949]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 april 1943 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1943 Akte B 949]. Hij is begraven op zaterdag 24 april 1943 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Jacobus Cornelus Vermaat [CBG]].
Dierenschelaan 116

Aangever:
Hubertus Wilhelmus Andriessens, 39 jaar, bedienaar
Jacobus trouwde met Catherina Maria Anna Ekkers, 23 jaar oud, op woensdag 16 mei 1900 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1900 Akte 558], nadat zij op zondag 6 mei 1900 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1900 Akte 558]
Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Catherina waren de volgende getuigen aanwezig: Margaretha Elisabeth Krekelaar (1852-1929) [zie
1.6.1.5.6.4] [moeder bruidegom] en Johannes Marinus Vermaat (1873-1940) [zie 1.6.1.5.6.4.2] [broer bruidegom].
Getuigen:
moeder bruidegom
ouders bruid
Karel Antonie Adrianus Pat, 50 jaar, bediende, oom bruid
Johannes Marinus Vermaat, 26 jaar, huisschilder, broer bruidegom
Arend Vermeer, 48 jaar, koetsier
Hermanus Coenraad Pat, 44 jaar, beeldhouwer, oom bruid
Catherina is geboren op vrijdag 29 september 1876 om 06:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1876 Akte 3088]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1876 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1876 Akte 3088].
vader Bartholomeus Ekkers
moeder Janna Adriana Maria Put

Getuigen:
Ary Huiswaard, 49 jaar, zonder beroep, wonend Scheveningen
Johannes van der Kely, 41 jaar, voerman, wonend Scheveningen
Catherina is overleden op vrijdag 24 maart 1961 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Catherina Maria Anna Ekkers [CBG]]. Zij is begraven op dinsdag 28 maart 1961 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Catherina Maria Anna Ekkers [CBG]].

Kinderen van Jacobus en Catherina:
1 Janna Adriana Maria Vermaat [1.6.1.5.6.4.5.1], geboren op maandag 13 juni 1904 om 17:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1904 Akte 2925]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1906 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1904 Akte 2925]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1877-1943) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [vader].
Getuigen:
Arie Vis, 39 jaar, huisschilder
Hermanus Coenraad Pat, 49 jaar, kruidenier
Janna is overleden op maandag 4 juli 1904 om 20:00 in ’s-Gravenhage, 21 dagen oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1904 Akte 2081]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1904 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1904 Akte 2081].
Aangevers:
Evert Jan Montfoort, 35 jaar, barbier
Engelbertus Heilbron, 60 jaar, zonder beroep

2 Jacobus Cornelis Vermaat [1.6.1.5.6.4.5.2], geboren op maandag 13 juni 1904 om 20:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1904 Akte 2926]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1904 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1904 Akte 2926]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1877-1943) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [vader].
Getuigen:
Arie Vis, 39 jaar, huisschilder
Hermanus Coenraad Pat, 49 jaar, kruidenier
Jacobus is overleden op zondag 3 juli 1904 om 10:00 in ’s-Gravenhage, 20 dagen oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1904 Akte 2080]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1904 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1904 Akte 2080].
Aangevers:
Evert Jan Montfoort, 35 jaar, barbier
Engelbertus Heilbron, 60 jaar, zonder beroep

3 Jacobus Cornelis Vermaat, geboren op dinsdag 30 mei 1905 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.5.3.

4 Janna Adriana Maria Vermaat, geboren op maandag 30 juli 1906 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.4.5.4.

5 Hendrik Cornelis Vermaat [1.6.1.5.6.4.5.5], geboren op vrijdag 26 juli 1907 in ’s-Gravenhage [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1907.
Hendrik is overleden op zondag 29 september 1907 om 18:00 in ’s-Gravenhage, 2 maanden oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1907 Akte 2859]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 september 1907 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1907 Akte 2859].
Aangevers:
Evert Jan Montfoort, 39 jaar, barbier
Engelbertus Heilbron, 64 jaar, zonder beroep
Beroep: goudsmid, juwelier

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN JACOBUS CORNELIS VERMAAT

1.6.1.5.6.4.5.3   Jacobus Cornelis Vermaat is geboren op dinsdag 30 mei 1905 om 03:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 2763], zoon van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.5) en Catherina Maria Anna Ekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 mei 1905 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 2763]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1877-1943) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [vader].
Getuigen:
Jan Hermanus Ekkers, 23 jaar, rijtuigschilder
Hermanus Coenraad Pat, 49 jaar, kruidenier
Jacobus is overleden op woensdag 4 januari 1978 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
Jacques Urlusstraat 33
(1) Jacobus trouwde met Wilhelmina van der Straaten, 23 jaar oud, op vrijdag 9 november 1928 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1928 Akte 1555], nadat zij op zaterdag 27 oktober 1928 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1928 Akte 1555]
Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Lambertus Klein (1876-1953) [zie
1.6.1.5.6.4.4] [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom], Catherina Maria Anna Ekkers (1876-1961) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [moeder bruidegom] en Jacobus Cornelus Vermaat (1877-1943) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [vader bruidegom]. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 3 augustus 1934 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1928 Akte 1555].
Getuigen:
ouders bruidegom
ouders bruid
Cornelis Leendert van Onselen, 79 jaar, winkelier in schilderijlijsten, grootvader bruid
Lambert Bertus Klein, 52 jaar, aannemer van bouwwerken, oom bruidegom

Echtscheiding 10-10-1934 [Uittreksel uit Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 2763 (Archief Mies Brummans-Vermaat)]
Wilhelmina is geboren op zondag 1 januari 1905 om 17:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 46]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 januari 1905 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 46].
vader Willem van der Straaten
moeder Catharina Petronella Veronica van Onselen

Aangever:
Antonia Wiegand, echtgenoote van Karel Maaren, 57 jaar, zonder beroep

Getuigen:
Franciscus Dieben, 51 jaar, bode
Engelbertus Heilbron, 61 jaar, zonder beroep
Beroep: winkeljuffrouw
(2) Jacobus trouwde met Yvonne Virginia Philomene Coucke, 18 jaar oud, op dinsdag 30 juli 1935 in Ostende (B) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469372]
Yvonne is geboren op vrijdag 9 maart 1917 in Ostende (B) [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469372].
Kind van Jacobus en Wilhelmina:
1 [levend]
Kinderen van Jacobus en Yvonne:
2 [levend]
3 [levend]
4 [levend]
Beroep: juwelier, o.a. gevestigd aan het Thomsonplein in Den Haag [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN JANNA ADRIANA MARIA VERMAAT

1.6.1.5.6.4.5.4   Janna Adriana Maria Vermaat is geboren op maandag 30 juli 1906 om 09:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1906 Akte 4155], dochter van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4.5) en Catherina Maria Anna Ekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 31 juli 1906 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1906 Akte 4155]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1877-1943) [zie 1.6.1.5.6.4.5] [vader].
Getuigen:
Bartholomeus Ekkers, 22 jaar, huisschilder
Matthias Gerritse, 59 jaar, arbeider
(1) Janna trouwde met Ch. Kohns
(2) Janna trouwde met J.J. Lantz vóór mei 1943
Kind van Janna en Ch.:
1 [levend]

TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: DE TAK VAN WILLEM HERMANUS VERMAAT

1.6.1.5.6.4.6   Willem Hermanus (William Harry) Vermaat is geboren op woensdag 1 juni 1881 om 22:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1881 Akte 1992], zoon van Jacobus Cornelus Vermaat (zie 1.6.1.5.6.4) en Margaretha Elisabeth Krekelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 juni 1881 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1881 Akte 1992]. Bij de geboorteaangifte van William Harry was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie 1.6.1.5.6.4] [vader].
Getuigen:
Hendricus Petrus van Brussel, 54 jaar, zonder beroep
Wilem Bollebakker, 33 jaar, smid
William Harry is overleden in 1953 in Philadelphia, Pennsylvania (USA), 71 of 72 jaar oud [bron: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=vermaat&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=83410753&df=all&]. Hij is begraven in Roslyn, Montgomery, Pennsylvania (USA) [bron: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=vermaat&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=83410753&df=all&].
(1) William Harry trouwde met Johanna Maria Alida Kapel, 45 jaar oud, op dinsdag 9 juli 1929 in ’s-Gravenhage [bron: Bloedverwanten van Prins Maurits, Ons Voorgeslacht 1993, p. 181/380]
Het echtpaar vertrok op 19-7-1929 naar Philadelphia (USA) [Bloedverwanten van Prins Maurits, Ons Voorgeslacht 1993, p. 181/380]

Volgens [Den Haag – 10-jaren tafel Huwelijken 1923-1932] vond het huwelijk plaats op 19-7-1929.
Johanna is geboren op zondag 19 augustus 1883 om 00:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1883 Akte 3245]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 21 augustus 1883 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1883 Akte 3245].
vader Johannes Cornelis Kapel
moeder Joanna Maria van der Snoek

Getuigen:
Jacobus Johannes Kapel, 28 jaar, smid
Hendrik Johannes van Lanthen, 38 jaar, smid
Johanna is overleden vóór 1931, ten hoogste 48 jaar oud.
(2) William Harry trouwde met Adeline M. Wills in 1931
Groom’s Name: William H Vermaat
Bride’s Name: Wills
Marriage License Year: 1931
License Number: 598927
Image Number: 00201
Digital Folder Number: 4141837

Groom’s Name: Vermaat
Bride’s Name: Adeline M Wills
Marriage License Year: 1931
License Number: 598927
Image Number: 00221
Digital Folder Number: 4141848
(3) William Harry trouwde met Helen M. Rupp in 1935
groom’s name: Vermaat
bride’s name: Helen M Rupp
marriage license year: 1935
license number: 648281
image number: 00254
digital folder number: 4141818
name: William Harry Vermaat
event: Draft Registration
event date: 1942
event place: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
gender: Male
birth date: 01 Jun 1883
nara publication title: World War II Draft Cards (4th Registration) for the State of Pennsylvania
nara publication number: M1951
arc identifier: 563728
film number: 2281565
digital folder number: 004128716
image number: 02048

{Mogelijk is dit dezelfde als de echtgenoot van Christina J. Little?}

TAK B – DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN JAN ANDRE JOHAN VERMAAT

1.6.1.5.6.5   Jan André Johan Vermaat is geboren op zaterdag 1 juni 1844 om 07:00 in Buren [bron: Geboorte Buren 1844 Akte 34], zoon van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6) en Johanna Willemina de Hoog. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1844 [bron: Geboorte Buren 1844 Akte 34]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Vermaat (1798-1866) [zie 1.6.1.5.6] [vader].
Getuigen:
Johannes Eikhof, 30 jaar, polderontvanger
Heijer Willem Koopman, 65 jaar, veldwachter
Jan is overleden op woensdag 4 juli 1923 om 22:00 in ’s-Gravenhage, 79 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1923 Akte 2049]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juli 1923 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1923 Akte 2049]. Hij is begraven op zaterdag 7 juli 1923 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Jan Andre Johan Vermaat [CBG]].
Aangevers:
Johannes Jacobus Roelofs, 41 jaar, bode, wonend ’s-Gravenhage
Jan Timp, 56 jaar, bode, wonend ’s-Gravenhage
(1) Jan trouwde met Richardina Johanna Adriana Hoffman, 25 jaar oud, op woensdag 11 mei 1870 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1870 Akte 242], nadat zij op zondag 1 mei 1870 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1870 Akte 242]
Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Richardina was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Cornelus Vermaat (1843-1885) [zie
1.6.1.5.6.4] [broer bruidegom].
Getuigen:
moeder bruid
Gerardus van der Leeuw, 63 jaar, zonder beroep, zwager bruid
Jacobus Cornelis Vermaat, 27 jaar, sergeant, wonend Gouda, broer bruidegom
Jacobus Verbrugge, 32 jaar, broodbakker, wonend Scheveningen
Frederik Hendrik Verkerk, 29 jaar, onderwijzer
Richardina is geboren op donderdag 10 oktober 1844 om 06:00 in Lochem [bron: Geboorte Lochem 1844 Akte 51]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 oktober 1844 [bron: Geboorte Lochem 1844 Akte 51].
dochter van Johan Gerhard HOFFMAN(N) en Adriana Regardina Johanna BETTMANN

Huis nr. 282

Getuigen:
Willem de Visser, 49 jaar, Rijksontvanger der belastingen
Derk Jan Volgers, 54 jaar, fransen onderwijzer
Richardina is overleden op zondag 21 maart 1886 om 23:00 in ’s-Gravenhage, 41 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1886 Akte 801]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 maart 1886 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1886 Akte 801].
Aangevers:
Hendricus Zoons, 41 jaar, kleermaker
Charles Zoons, 33 jaar, kleermaker
(2) Jan trouwde met Maria Rebecca van Leeuwen, 34 jaar oud, op woensdag 25 april 1888 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1888 Akte 264], nadat zij op zondag 15 april 1888 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1888 Akte 264]
Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Verbrugge (1839-vóór 1915) [zie
1.6.1.5.6.2] [zwager bruidegom]. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 30 juli 1898 in ’s-Gravenhage (Geeist door de echtgenote) [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1888 Akte 264].
Getuigen:
Eliza Pieter van Leeuwen, 59 jaar, bediende, vader bruid
Gerrit van der Leeuw, 82 jaar, zonder beroep
Pieter Eliza van Leeuwen, 30 jaar, onderwijzer, broer bruid
Jacobus Verbrugge, 50 jaar, bediende

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Maria is geboren op woensdag 10 augustus 1853 om 15:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1853 Akte 1538]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 augustus 1853 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1853 Akte 1538].
vader Eliza Pieter van Leeuwen
moeder Neeltje Geertrui Catrina van Lewerden

Getuigen:
Carel van Leeuwen, 57 jaar, boekdrukker
Johannes Wilhelmus van Leeuwarden, 24 jaar, schoenmaker
Maria is overleden op zondag 21 november 1937 om 00:30 in ’s-Gravenhage, 84 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1937 Akte 2094]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1937 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1937 Akte 2094].
Aangever:
Johan Adrianus Christiaan van der Zwan, 55 jaar, bedienaar
Kinderen van Jan en Richardina:
1 Richardina Johanna Adriana Vermaat [1.6.1.5.6.5.1], geboren op vrijdag 16 juni 1871 om 19:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1871 Akte 1552]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1871 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1871 Akte 1552]. Bij de geboorteaangifte van Richardina was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerardus van Luyn, 64 jaar, zonder beroep
Wilhelmus Mattheus van der Leeuw, 26 jaar, timmerman
Richardina is overleden op donderdag 5 september 1872 om 04:30 in ’s-Gravenhage, 1 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1872 Akte 1744]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1872 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1872 Akte 1744].
Aangevers:
Johannes de Haan, 50 jaar, bidder
Franciscus Johannes Zoons, 54 jaar, kleermaker
2 Jan André Johan Vermaat, geboren op zaterdag 22 februari 1873 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.2.

3 Johanna Fernandina Frederika Cornelia Vermaat, geboren op vrijdag 28 augustus 1874 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.3.

4 Hendrik Cornelis Vermaat, geboren op woensdag 5 januari 1876 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.4.

5 Sophia Concordia Theodora Vermaat, geboren op zaterdag 17 maart 1877 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.5.

6 Maria Wilhelmina Vermaat [1.6.1.5.6.5.6], geboren op woensdag 27 november 1878 om 19:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1878 Akte 3847]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 november 1878 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1878 Akte 3847]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Willem Vonk, 47 jaar, restaurateur
Dirk Coenraads, 65 jaar, directeur van het Sint Nicolaasgastheuis

7 Johan Gerrit Hendrik Vermaat, geboren op donderdag 25 maart 1880 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.7.

8 Adriana Richardina Johanna Vermaat [1.6.1.5.6.5.8], geboren op donderdag 22 maart 1883 om 21:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1883 Akte 1263]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart 1883 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1883 Akte 1263]. Bij de geboorteaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerardus van der Leeuw, 76 jaar, zonder beroep
Louis Philippe Abaddon van Batenburg, 26 jaar, onderwijzer
Adriana is ongehuwd overleden op woensdag 18 augustus 1971 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Adriana Richardina Johanna Vermaat [CBG]].

9 Marie Wilhelm Vermaat [1.6.1.5.6.5.9], geboren op zaterdag 3 oktober 1885 om 16:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravendeel 1885 Akte 3884]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1885 [bron: Geboorte ’s-Gravendeel 1885 Akte 3884]. Bij de geboorteaangifte van Marie was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerrit van Leeuw, 78 jaar, zonder beroep
Ludovicus Philippus van Batenburg, 29 jaar, onderwijzer
Beroep: onderwijzer, Hoofdagent Friesche Levensverz. Mij.

Jan Andre Johan voegde de wapenspreuk "Labor improbus omnia vincit" toe aan het familiewapen. [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]

TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: DE TAK VAN JAN ANDRE JOHAN VERMAAT II

1.6.1.5.6.5.2   Jan André Johan Vermaat is geboren op zaterdag 22 februari 1873 om 04:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1873 Akte 588], zoon van Jan André Johan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5) en Richardina Johanna Adriana Hoffman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1873 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1873 Akte 588]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Johannes Verbrugge, 33 jaar, winkelier
Gerrit Siliakus, 28 jaar, onderwijzer
Jan is overleden op woensdag 12 februari 1941 om 07:00 in Velp, 67 jaar oud [bron: Overlijden Rheden 1941 Akte 68]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 februari 1941 [bron: Overlijden Rheden 1941 Akte 68].
Aangever:
Peter Hendrik Vermeulen, 23 jaar, kantoorbediende, wonend Arnhem
Jan trouwde met Anna Petronella Korndörffer, 23 jaar oud, op vrijdag 19 februari 1904 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1904 Akte 206], nadat zij op zondag 7 februari 1904 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1904 Akte 206]
Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie
1.6.1.5.6.5] [vader bruidegom].
Getuigen:
ouders bruid
Jan André Johan Vermaat, 59 jaar, hoofdagent eener levensverzekeringsmaatschappij, vader bruidegom
John Charles Burnier, 46 jaar, juwelier
Martinus Theodorus van Lith, 46 jaar, commies bij het Departement van Kolonien
Jacob Boon, 28 jaar, eerste luitenant kwartiermeester
Anna is geboren op dinsdag 6 april 1880 om 00:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1880 Akte 1300]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1880 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1880 Akte 1300].
dochter van Jacobus Johannes George KORNDÖRFFER en Elisabeth Cornelia BEYLEVELD

Getuigen:
Pieter Beulevelt, 65 jaar, directuer van het opvoedingsgesticht, wonend Montfoort
Dirk van der Tas, 58 jaar, zonder beroep
Anna is overleden op zaterdag 1 maart 1941 om 01:30 in Arnhem, 60 jaar oud [bron: Overlijden Arnhem 1941 Akte 290]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1941 [bron: Overlijden Arnhem 1941 Akte 290].
Aangevers:
Peter Hendrik Vermeulen, 23 jaar, kantoorbediende
Kinderen van Jan en Anna:
1 Jeanne Annie Elisabeth Vermaat [1.6.1.5.6.5.2.1], geboren op maandag 4 december 1905 om 10:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 6109]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 december 1905 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1905 Akte 6109]. Bij de geboorteaangifte van Jeanne waren de volgende getuigen aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [grootvader vaderszijde] en Jan André Johan Vermaat (1873-1941) [zie 1.6.1.5.6.5.2] [vader].
Getuigen:
Jan André Johan Vermaat, 61 jaar, verzekeringsagent
Johannes Jacobus George Korndörffer, 63 jaar, zonder beroep

Daguerrestraat 114 [Geboorteadvertentie [CBG]]
Jeanne is ongehuwd overleden op donderdag 7 december 1989 in Arnhem, 84 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Jeanne Annie Elisabeth Vermaat [CBG]]. Zij is gecremeerd op maandag 11 december 1989 in Arnhem (Moscowa) [bron: Overlijdensadvertentie Jeanne Annie Elisabeth Vermaat [CBG]].

2 Jan George Vermaat, geboren op maandag 6 september 1909 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.2.2.
Beroep: eerste klerk bij den Pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren, rijksambtenaar

Vertrokken naar Batavia op 19-6-1917.
Vertrokken naar Bandoeng op 19-2-1926.

Hoofd centrale bibliotheek te Bandoeng ,oud ambtr. ter beschikking van de directeur van de Gouvernements bedrijven
[http://www.korndorffer.nl/hollandse%20korndorffers.htm]

TAK B – DE NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN JAN GEORGE VERMAAT

1.6.1.5.6.5.2.2   Jan George Vermaat is geboren op maandag 6 september 1909 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469378], zoon van Jan André Johan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5.2) en Anna Petronella Korndörffer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 september 1909.
Jan is overleden op woensdag 10 februari 1993 in ’s-Gravenhage, 83 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Jan George Vermaat [CBG]]. Hij is gecremeerd op maandag 15 februari 1993 in ’s-Gravenhage (Ockenburg) [bron: Overlijdensadvertentie Jan George Vermaat [CBG]].
(1) Jan trouwde met Carolina Geertruida van Welie, 25 jaar oud, op woensdag 7 april 1937 in Arnhem [bron: Huwelijksadvertentie Vermaat-Van Welie [CBG]]
Wonen op 7-4-1941 in Buitenzorg (RI).
Carolina is geboren op donderdag 7 september 1911 in Pekalongan (RI).
Carolina is overleden op dinsdag 10 mei 1988, 76 jaar oud [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=172634]. Zij is begraven in IJsselmonde [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=172634].
(2) Jan trouwde met Sophia Maria Saarloos, minstens 79 jaar oud, na 1988
Sophia is geboren op dinsdag 8 juni 1909 in ’s-Gravenhage [bron: Overlijdensadvertentie Sophia Maria Saarloos [CBG]].
Sophia is overleden op zondag 14 september 1997 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Sophia Maria Saarloos [CBG]]. Zij is gecremeerd op vrijdag 19 september 1997 in ’s-Gravenhage (Ockenburg) [bron: Overlijdensadvertentie Sophia Maria Saarloos [CBG]].
Kinderen van Jan en Carolina:
1 [levend]
2 Annie Elisabeth Vermaat [1.6.1.5.6.5.2.2.2] (afb. 3), geboren op vrijdag 10 november 1939 in Kwala Begoemit, Bangkattan (RI) [bron: Geboorteadvertentie Annie Elisabeth Vermaat].
Annie is overleden op maandag 5 maart 1945 in Banjoebiroe, kamp 10 (RI), 5 jaar oud (oorzaak: Gestorven in Jappenkamp) [bron: Oorlogsgravenstichting (http://www.ogs.nl/srs_site/SDetail.asp?zt=vermaat&zn=s&pg=1&sl=159638)].
3 [levend]
4 [levend]
Beroep: projectendirecteur bij de F.A.O

TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: JOHANNA FERNANDINA FREDERIKA CORNELIA VERMAAT

1.6.1.5.6.5.3   Johanna Fernandina Frederika Cornelia Vermaat is geboren op vrijdag 28 augustus 1874 om 13:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1874 Akte 2482], dochter van Jan André Johan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5) en Richardina Johanna Adriana Hoffman. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 augustus 1874 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1874 Akte 2482]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerrit van der Leeuw, 68 jaar, zonder beroep
Jacobus Verbrugge, 36 jaar, restaurateur
Johanna is kinderloos overleden op dinsdag 4 januari 1944 om 20:30 in Zuidlaren, 69 jaar oud [bron: Overlijden Zuidlaren 1944 Akte 5]. Zij is begraven op zaterdag 8 januari 1944 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Johanna Fernandina Frederika Cornelia Vermaat [CBG]].
(1) Johanna trouwde met Gerrit Herman Anijs, 46 jaar oud, op vrijdag 13 september 1907 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1907 Akte 1685], nadat zij op zondag 1 september 1907 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1907 Akte 1685]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1873-1941) [zie
1.6.1.5.6.5.2] [broer bruid] en Hendrik Cornelis Vermaat (1876-1944) [zie 1.6.1.5.6.5.4] [broer bruid].
Bruidegom weduwnaar van Hendrika Petronella de Weever

Getuigen:
Jan André Johan Vermaat, 34 jaar, ambtenaar bij den pensioenraad, broer bruid
Hendrik Cornelis Vermaat, 31 jaar, ambtenaar ter gemeentethesaurie, broer bruid
Hendrik Theodorus Schonaker, 38 jaar, zonder beroep, wonend Rotterdam
Johannes de Weever, 35 jaar, stoffeerder, zwager bruidegom
Gerrit is geboren op vrijdag 26 oktober 1860 om 13:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1860 Akte 2267]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1860 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1860 Akte 2267].
vader Gerrit Herman Anijs
moeder Catharina Hendrica Oursbrouck

Getuigen:
Johannes Oursbrouck, 69 jaar, zonder beroep
Willem George Anton Grou, 38 jaar, kleermaker
Gerrit is overleden op dinsdag 11 november 1919 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 7962].
Vermelding niet gevonden in BS Den Haag. Leesfout?
Beroep: onderwijzer
(2) Johanna trouwde met Derk Jan Levert, 59 jaar oud, op dinsdag 11 november 1919 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1919 Akte 1519], nadat zij op zaterdag 25 oktober 1919 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1919 Akte 1519]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en derk was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie
1.6.1.5.6.5] [vader bruid]. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 21 november 1922 in ’s-Gravenhage ([Echtgenote is eiseres]) [bron: Echtscheidingen ’s-Gravenhage 1922 Akte 191].
Bruidegom weduwnaar van Barendina Oursbrouck

Getuigen:
Jan André Vermaat, 75 jaar, verzekeringsagent, vader bruid
Johannes Antonius Al, 30 jaar, spoorwegambtenaar, wonend Heilo
Derk is geboren op donderdag 10 mei 1860 om 13:00 in Alkmaar [bron: Geboorte Alkmaar 1860 Akte 121]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 mei 1860 [bron: Geboorte Alkmaar 1860 Akte 121].
vader Willem Andries Levert
moeder Hillegonda Antonetta Elisabeth Pos

Middenhout, wijk E, nr. 46

Getuigen:
Dirk Koeman, 64 jaar, doodgraver, wonend Alkmaar
Jacob Koopman, 65 jaar, doodgraversknecht, wonend Alkmaar
Derk is overleden op zaterdag 9 december 1922, 62 jaar oud [bron: Bevolkingsregister Heiloo].
Overlijdensakte niet in ’s-Gravenhage gevonden.
Beroep: goudsmid, winkelier, juwelier

TAK B – DE ACHTSTE, NEGENDE EN TIENDE GENERATIE: DE TAK VAN HENDRIK CORNELIS VERMAAT, ZIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN

1.6.1.5.6.5.4   Hendrik Cornelis Vermaat is geboren op woensdag 5 januari 1876 om 03:30 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1876 Akte 55], zoon van Jan André Johan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5) en Richardina Johanna Adriana Hoffman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 januari 1876 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1876 Akte 55]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerrit van der Leeuw, 63 jaar, zonder beroep
Arie Wouter Vaandrager, 24 jaar, onderwijzer
Hendrik is overleden op zaterdag 19 februari 1944 om 05:30 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1944 Akte A 403]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1944 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1944 Akte A 403]. Hij is begraven op dinsdag 22 februari 1944 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie hendrik Cornelis Vermaat [CBG]].
Van Swietenstraat 94

Aangever:
Gerard Hendrik Bevers, 71 jaar, bode
Hendrik trouwde met Gijsje (Gijsiena) Christina Huijser, 26 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1904 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1904 Akte 1005], nadat zij op zondag 10 juli 1904 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1904 Akte 1005]
Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Gijsje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie
1.6.1.5.6.5] [vader bruidegom] en Johan Gerrit Hendrik Vermaat (1880-1964) [zie 1.6.1.5.6.5.7] [broer bruidegom].
Getuige:
vader bruidegom
moeder bruid
Dirk Daniel van Hooven, 80 jaar, sigarenhandelaar
Christiaan Egbertus Huijser, 29 jaar, fabrikant van corsetten, wonend Arnhem, neef bruid
Pieter Willem Huijser, 24 jaar, fabrikant van corsetten, broer bruid
Johan Gerrit Hendrik Vermaat, 24 jaar, zonder beroep, wonend Amsterdam, broer bruidegom
Gijsje is geboren op vrijdag 14 juni 1878 om 13:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1878 b215 akte nr. 2631]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 juni 1878 [bron: Geboorte Rotterdam 1878 b215 akte nr. 2631].
Vader Johannes Martinus Huijser
Moeder Anna Jacoba Cornelia Mijnlieff van Overklift

Haagscheveer

Getuigen:
Christiaan Huijser, 62 jaar, zonder beroep
Benjamin Christiaan Huijser, 29 jaar, corsetmaker
Gijsje is overleden op woensdag 16 februari 1938 om 23:35 in ’s-Gravenhage, 59 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1938 Akte A 358]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 februari 1938 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1938 Akte A 358]. Zij is begraven op maandag 21 februari 1938 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Gijsina Christina Huijser [CBG]].
Van Swietenstraat 94

Aangever:
Gerard Hendrik Bevers, 65 jaar, bode
Kinderen van Hendrik en Gijsje:
1 Nn Vermaat [1.6.1.5.6.5.4.1], levenloos geboren dochter [bron: Overlijdensadvertentie [CBG]].

2 Anna Jacoba Cornelia (Annie) Vermaat, geboren op zondag 2 juni 1907 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.4.2.

3 Gijsina Christina (Ina) Vermaat, geboren op maandag 4 januari 1909 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.4.3.

4 Hendrik Cornelis Jr. (Henk) Vermaat, geboren op donderdag 7 maart 1912 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.4.4.

5 Jan André Johan (André) Vermaat, geboren op vrijdag 12 maart 1915 in ’s-Gravenhage. Volgt 1.6.1.5.6.5.4.5.
Beroep: ambtenaar bij de gemeente-thesaurie, Directeur van den Gemeentlijke Dienst van Haven en Marktwezen [Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)]

1.6.1.5.6.5.4.2   Anna Jacoba Cornelia (Annie) Vermaat is geboren op zondag 2 juni 1907 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469364], dochter van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5.4) en Gijsje (Gijsiena) Christina Huijser. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1907.
Annie is kinderloos overleden op vrijdag 16 september 1994 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Anna Jacoba Cornelia Vermaat [CBG]]. Zij is begraven op dinsdag 20 september 1994 in ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) [bron: Overlijdensadvertentie Anna Jacoba Cornelia Vermaat [CBG]]. Annie trouwde met Karel Schippers
Karel is overleden vóór vrijdag 16 september 1994.
1.6.1.5.6.5.4.3   Gijsina Christina (Ina) Vermaat is geboren op maandag 4 januari 1909 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469364], dochter van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5.4) en Gijsje (Gijsiena) Christina Huijser. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 januari 1909.
Van Swietenstraat 117 [Geboorteadvertentie Gijsine Christina Vermaat [CBG]]
Ina is overleden op vrijdag 25 september 1998 in Zwolle, 89 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Gijsina Christina Vermaat]. Zij is gecremeerd [bron: Overlijdensadvertentie Gijsina Christina Vermaat]. Ina trouwde met Bartholomeus Mattheus Gunters, 52 jaar oud, op dinsdag 4 januari 1944 in ’s-Gravenhage [bron: Het Vaderland, 4-1-1944]
Bartholomeus is geboren op 2 november 1892 te 's-Gravenhage [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)].
Bartholomeus is overleden vóór vrijdag 25 september 1998, ten hoogste 76 jaar oud.
Beroep: juwelier
Kinderen van Ina en Bartholomeus:
1 [levend]
2 [levend]
3 Nn Gunters [1.6.1.5.6.5.4.3.3], levenloos geboren kind, geboren om 22:20 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1948 Akte A1473]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1948 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1948 Akte A1473].
Aangever:
Willem Frederik Karel de Zwaan, 44 jaar, begrafenisondernemer
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 juli 1948 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1948 Akte A1473].
Aangever:
Willem Frederik Karel de Zwaan, 44 jaar, begrafenisondernemer

1.6.1.5.6.5.4.4   Hendrik Cornelis Jr. (Henk) Vermaat is geboren op donderdag 7 maart 1912 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469364], zoon van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5.4) en Gijsje (Gijsiena) Christina Huijser. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1912.
Van Swietenstraat 117 [Geboorteadvertentie Hendrik Cornelis Vermaat [CBG]]
Henk is overleden op dinsdag 18 maart 1986 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Hendrik Cornelis Vermaat Jr. [CBG]]. Hij is begraven op vrijdag 21 maart 1986 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Hendrik Cornelis Vermaat Jr. [CBG]].
Benoordenhoutseweg 201
(1) Henk trouwde met Maria Lamberdina Johanna Oosting, 37 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1943 in ’s-Gravenhage [bron: Het Vaderland, 3-5-1943]
"Wegens bijzondere omstandigheden vervroegd."
[Het Vaderland, 3-5-1943]

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend
Maria is geboren op woensdag 21 maart 1906 om 11:00 in Assen [bron: Geboorte Assen 1906 Akte 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1906 [bron: Geboorte Assen 1906 Akte 75].
vader mr. Petrus Oosting
moeder Talea Gebina Smielt

Adres: Brink

Getuigen:
Jan Bolt, 43 jaar, arts, wonend Assen
Roelof Somer, 66 jaar, zonder beroep, wonend Assen
Maria is overleden op woensdag 14 juli 1948 in Giessenburg, 42 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Maria Lamberdina Johanna Oosting [CBG]]. Zij is begraven op zaterdag 17 juli 1948 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Maria Lamberdina Johanna Oosting [CBG]].
(2) Henk trouwde met Henriette Elisabeth Falkena op donderdag 20 juli 1950 [bron: Huwelijksadvertentie Vermaat-Falkena [CBG]]
vader Johan Jacobus Gerardus Sijbrandus Falkena
moeder S. Dijkstra
Burgemeester van Giessendam
Burgemeester van Moordrecht (hij gaat op 31-3-1977 met pensioen en zou dus in maart 1912 geboren moeten zijn).

1952 - 1977 H.C. Vermaat

Burgemeester Vermaat bij zijn verzameling tinnen soldaatjes neemt na 24 jaar afscheid van Moordrecht en gaat met pensioen, 31-3-1977.

Locatie Moordrecht
Datering 1977
Auteur Studio Obscura
Instelling Streekarchief Midden-Holland
Stamnummer 25595
Copyright Studio Obscura

1.6.1.5.6.5.4.5   Jan André Johan (André) Vermaat is geboren op vrijdag 12 maart 1915 in ’s-Gravenhage [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 469364], zoon van Hendrik Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5.4) en Gijsje (Gijsiena) Christina Huijser.
{In de geboorteadvertentie wordt hij André Jan Johan genoemd, eveneens in de overlijdensadvertentie van zijn vader in 1944}
André ging in ondertrouw, 26 jaar oud, met Ellen Albarda, 23 jaar oud op zaterdag 5 juli 1941 in ’s-Gravenhage [bron: De Residentiebode, 5-7-1941]
Ellen is geboren op 5 december 1917 [bron: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/vt47.php?naam=Albarda].
Volkstelling 1947:
Ellen Vermaat-Albarda, geb. 5-12-1917, won. Aronskelkweg 100-II, Den Haag (gescheiden, met een dochter)
[http://www.meertens.knaw.nl/nfb/vt47.php?naam=Albarda]
Predikant van 10-6-1945 tot 25-7-1948 te Hollandscheveld (NH), van 1-8-1948 tot 30-6-1977 (emeritaat) in Baarn-Eembrugge (NH)


TAK B – DE ACHTSTE GENERATIE: SOPHIA CONCORDIA THEODORA VERMAAT

1.6.1.5.6.5.5   Sophia Concordia Theodora Vermaat is geboren op zaterdag 17 maart 1877 om 13:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1877 Akte 986], dochter van Jan André Johan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5) en Richardina Johanna Adriana Hoffman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 maart 1877 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1877 Akte 986]. Bij de geboorteaangifte van Sophia was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerrit van der Leeuw, 70 jaar, zonder beroep
Hendrik Jan Lijsen, 59 jaar, zonder beroep
Sophia trouwde met Mijndert Schaap, 58 jaar oud, op dinsdag 26 juli 1921 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1921 Akte 1110], nadat zij op zaterdag 16 juli 1921 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken ’s-Gravenhage 1921 Akte 1110]
Bij het burgerlijk huwelijk van Sophia en Mijndert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Cornelis Vermaat (1876-1944) [zie
1.6.1.5.6.5.4] [broer bruid].
Bruidegom weduwnaar van Janke Deelstra

Getuigen:
Frans Frederik Maywald, 56 jaar, kofferfabrikant
Hendrik Cornelis Vermaat, 45 jaar, directeur van een distributiebedrijf, broer bruid

Verloving 28-4-1921 [Het Vaderland, 29-4-1921]
Mijndert is geboren op woensdag 8 oktober 1862 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1862 (folio 24 juli tot 13 november, p.82v)].
vader Cornelius Schaap (54 jaar, broodbakker)
moeder Anna Maria Lindeman

St. Antoniebuerstraat buurt G nr. 28

Getuigen:
Mijndert Schaap, 49 jaar, waagdrager, wonend Utrechtsedwarsstraat Z357
Symon Schaap, 27 jaar, broodbakker, wonend "bij de ouders"
Mijndert is overleden op maandag 27 januari 1941 in ’s-Gravenhage, 78 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Mijndert Schaap]. Hij is begraven op vrijdag 31 januari 1941 in ’s-Gravenhage (Oud Eik en Duinen) [bron: Overlijdensadvertentie Mijndert Schaap].
Louise de Colignystraat 41
Beroep: kofferfabrikant
Beroep: onderwijzeres Handwerken


TAK B – DE ACHTSTE EN NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN JOHAN GERRIT HENDRIK VERMAAT EN ZIJN KINDEREN

1.6.1.5.6.5.7   Johan Gerrit Hendrik Vermaat (afb. 4 en 5) is geboren op donderdag 25 maart 1880 om 05:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1880 Akte 1138], zoon van Jan André Johan Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5) en Richardina Johanna Adriana Hoffman. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 maart 1880 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1880 Akte 1138]. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1844-1923) [zie 1.6.1.5.6.5] [vader].
Getuigen:
Gerardus van der Leeuw, 73 jaar, metselaar
Johannes Leenderd van der Leeuw, 35 jaar, timmerman
Johan is overleden op maandag 10 februari 1964 in Driebergen, 83 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Johan Gerrit Hendrik Vermaat]. Hij is begraven op donderdag 13 februari 1964 in Appingedam [bron: Overlijdensadvertentie Johan Gerrit Hendrik Vermaat].
Johan trouwde met Dina Stein (afb. 4 en 5), 28 jaar oud, op dinsdag 27 april 1909 in Doetinchem [bron: Huwelijken Doetinchem 1910 Akte 7]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Dina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan André Johan Vermaat (1873-1941) [zie
1.6.1.5.6.5.2] [broer bruidegom] en Hendrik Cornelis Vermaat (1876-1944) [zie 1.6.1.5.6.5.4] [broer bruidegom].
Getuigen:
Jan André Johan Vermaat, 36 jaar, adjunct commies bij den pensioenraad, wonend ’s-Gravenhage, broer bruidegom
Hendrik Cornelis Vermaat, 33 jaar, adjunct boekhouder bij de Gemeenteontvanger, wonend ’s-Gravenhage, broer bruidegom
Jacob Park, 37 jaar, kamerdienaar, wonend Doorn, zwager bruid
Hermanus Stein, 26 jaar, aannemer, wonend Doetinchem, broer bruid
Dina is geboren op zondag 30 mei 1880 om 21:00 in ’s-Gravenhage [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1880 Akte 1974]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 juni 1880 [bron: Geboorte ’s-Gravenhage 1880 Akte 1974].
dochter van Baltus STEIN en Helena COLIJN

Aangever:
Catharina Margaretha Muller geboren Koers, 55 jaar, vroedvrouw

Getuigen:
Johannes Martinus Geneste, 65 jaar, zonder beroep
Dirk van der Tas, 58 jaar, zonder beroep
Dina is overleden op donderdag 28 september 1961 in Appingedam, 81 jaar oud [bron: Overlijden Groningen 1961 Akte 1507]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1961 [bron: Overlijden Groningen 1961 Akte 1507]. Zij is begraven op maandag 2 oktober 1961 in Appingedam [bron: Overlijdensadvertentie Dina Stein [CBG]].
Harm Kuperstraat 7
Kinderen van Johan en Dina:
1 Jan André Johan Vermaat, geboren op zaterdag 11 mei 1912 in Cillaarshoek. Volgt 1.6.1.5.6.5.7.1.

2 Helena Vermaat [1.6.1.5.6.5.7.2] (afb. 4 en 5), geboren op zaterdag 7 februari 1914 in Maasdam [bron: Doopboek Cillaarshoek [Mededeling Goris Hoogwerf (via e-mail)]]. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1914 in Cillaarshoek [bron: Doopboek Cillaarshoek [Mededeling Goris Hoogwerf (via e-mail)]].
Helena is ongehuwd overleden op maandag 11 april 1938 om 21:00 in Oostdongeradeel, 24 jaar oud [bron: Overlijden Oostdongeradeel 1938 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1938 [bron: Overlijden Oostdongeradeel 1938 Akte 25].
Aangever:
Harke Iedema, 57 jaar, arbeider, wonend Anjum
Beroep: predikant
Van 2-5-1909 tot 24-9-1916 Cillaarshoek (NH), van 26-10-1919 tot 14-5-1922 te Sebaldeburen (NH)

Bron:Arch.Ned.Herv.Kerk C’hk/Kerkeraadsnotulen:
Kerkeraadsvergadering: 18-01-1909:
Nadat men vier kandidaten heeft laten optreden wordt uit hen beroepen " de Eerw. Heer J.G.H. Vermaat, Cand. t.d. H. Dienst te ’s-Gravenhage ".

Kerkeraadsvergadering: 07-04-1909:
“Beroeping naar deze gemeente aangenomen door candidaat J.G.H. Vermaat den 2en februari 1909”

Kerkeraadsvergadering: 05-05-1909:
“Den 2en Mei werd de beroepen candidaat bevestigd als herder en leeraar dezer gemeente door zijn vriend : ds.P.J.de Jong van Heinenoord”.

Ds. Vermaat leidde de eerste kerkeraadsvergadering op woensdag 05-05-1909.

Kerkeraadsvergadering: 15-06-1916:
Ds. Vermaat heeft een beroep ontvangen van de gemeente Hiaure, welk beroep hij ook heeft aangenomen.

Afscheidsdienst Ds. Vermaat: Zondag 24-09-1916 n.m. Als tekst heeft hij Ps. 95 : 7b en 8a.

Bron: Arch.Ned.Herv.Kerk C’hk/Lidmatenboek/Letter S:

Dina Stein [? moeilijk leesbaar GH]
huisvrouw van J.G.H. Vermaat:
Ingekomen van Doetinchem: 28-04-1909
Vertrokken naar Hiaure: 25-09-1916

Johan Gerrit Hendrik Vermaat:
Ingekomen van ’s-Gravenhage: 28-04-1909


Diaconie:
De diaconie van Cillaarshoek laat in 1914 een dubbel huis bouwen aan de Keizersdijk. Het zoontje van de predikant, Jan Andre Johan Vermaat, slechts een jaar oud, legt op 11 april 1914 de eerste steen.
Op een gevelsteentje staat: “De eerste steen gelegd 11 april 1914 door J.A.J. Vermaat geb. 11 mei 1913”. (Waarschijnlijk staat er 1912. Moet nagekeken worden [GH])


Doopboek Cillaarshoek:
Gedoopt 1 maart 1914: Helena Vermaat, geb. 07-02-1914, dochter van Johan Gerrit Hendrik Vermaat en Dina Stein.

[Mededeling Goris Hoogwerf (via e-mail)]

1.6.1.5.6.5.7.1   Jan André Johan Vermaat (afb. 6, 4, 5 en 7) is geboren op zaterdag 11 mei 1912 in Cillaarshoek [bron: www.dominees.nl/publicaties/Hollandscheveld.pdf], zoon van Johan Gerrit Hendrik Vermaat (zie 1.6.1.5.6.5.7) en Dina Stein.
Jan is overleden op zondag 26 juli 1992 in Baarn, 80 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Jan André Johan Vermaat [CBG]]. Hij is begraven op donderdag 30 juli 1992 in Baarn [bron: Overlijdensadvertentie Jan André Johan Vermaat [CBG]]. Jan trouwde met Geziena Dijkhuizen
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Geziena is geboren op vrijdag 28 juni 1912 in Veendam [bron: Overlijdensadvertentie Geziena Dijkhuizen [CBG]].
Geziena is overleden op maandag 13 december 1999 in Baarn, 87 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Geziena Dijkhuizen [CBG]]. Zij is begraven op vrijdag 17 december 1999 in Baarn [bron: Overlijdensadvertentie Geziena Dijkhuizen [CBG]].

Predikant te Zevenhuizen (GR) (3-9-1939 tot 10-6-1945), Hollandscheveld (10-6-1945 tot 25-7-1948) en Baarn (emeritaat 1977).