zondag 19 september 2010

Open source-genealogie in optima forma

Hoewel een naam een zeker mate van uniciteit lijkt te hebben, hangt het sterk van de naam af hoe dit unieke wordt opgevat. Wanneer iemand Jan Janssen heet, moet die wel echt de Tour de France gewonnen hebben om alleen al op basis van zijn naam enige herkenning op te wekken. Iets anders geldt voor Paul Haenen, die ook een belangrijk man bij de Europese Centrale Bank is.
Ergens tussen die uitersten bevindt zich de naam Peter Vermaat, die - als we op Google af gaan - hoogstens door vijf mensen wordt gevoerd. Daarbij is de kans vrij groot dat die personen, immers in het bezit van een achternaam die in 2007 slechts 1400 keer in Nederland voorkwam, familie van elkaar zijn.

Dit was ook mijn gedachte op het moment dat ik er achter kwam dat http://www.petervermaat.nl al bezet was, en wel door een verhalenverteller, poppenspeler, dichter, annex RK theoloog.
Nog eens goed gekeken naar de beschikbare foto's: weliswaar geen onmiddellijke herkenning, maar toch ook geen gezicht dat enige verwantschap al direct uitsluit.
Even terzijde: bij soort overwegingen past uiteraard de nodige voorzichtigheid. Een van mijn aangetrouwde ooms werd eens in Zaandam voorgesteld aan een naamgenoot, die duidelijk uit een van onze koloniën afkomstig was en bedacht daarbij dat het goed zou kunnen gaan om een nazaat van een van zijn ooms, die naar verluidt zowel in de Oost als in de West, zonder enige verplichting op zich te nemen, voor een uitgebreid nageslacht had gezorgd. Naar die verdwenen oom ben ik overigens ook nog op zoek (evenals naar die nazaten trouwens, maar dat in het kader van een heel andere stamboom dan die van mijzelf).

Na een kort mailcontact tussen mijn (zeer verre) familielid Niek Vermaat en mijn naamgenoot uit Slappeterp, bleek dat deze afkomstig was uit Achthuizen, een plaats op Goeree-Overflakkee, die precies in het midden ligt van de driehoek Den Bommel-Oude Tonge-Ooltgensplaat. De eerste en de laatste plaats uit dit rijtje zijn mij bekend als geboorteplaatsen van leden van de "Tak Ooltgensplaat", beginnend met een Philip Vermaat, die ik tot op heden niet heb kunnen verbinden met "mijn" familie, die zijn oorsprong heeft in Schonauwen (bij Houten, Utrecht), maar verreweg zijn meeste vertegenwoordigers heeft in de omgeving van Rotterdam en op Voorne-Putten. Van Voorne-Putten is het een kleine stap naar Goeree en van Goeree naar West-Brabant eveneens.

In eerste instantie kon ik mijn naamgenoot op basis van zijn informatie plaatsen in een "Tak Dinteloord", die rond 1714 begon in Hoeven. Andere takken, uit nabijgelegen plaatsen als Oud- en Nieuw-Gastel, Halsteren en Standdaarbuiten, met vermeldingen in Oudenbosch en Etten-Leur, leken met deze tak in verbinding te staan, maar hoe was mij niet bekend.
Vrij kort daarna vond ik echter via internet een artikel uit De Brabantse Leeuw van A.M. Bosters, getiteld "Vermaat-Varremaet uit Hoeven en Oud-Gastel". Hierin wordt getoond welke afstammelingen een zekere Cornelis Varremaet, rond 1500 geboren, naliet in Hoeven en omgeving.
Tevens wordt duidelijk dat er in de betreffende DTB-gegevens een enorme varieteit bestaat bij het spellen van deze naam: naast Varremaet komen ook Vaermaet, Verremaedt, Vermaeten, Fermaet, Voormaet en Formaet voor. Het zoeken door middel van wildcards was voor mijn verdere naspeuren in de BHIC-site een essentieel hulpmiddel.

Voor mijn onderzoek betekent dit een flinke stap voorwaarts. Gecombineerd met de takken en gegevens die ik al had, heb ik een afstamming kunnen reconstrueren die daar begint en die in feite alle mij bekende takken uit die omgeving blijkt te omvatten. Er blijft nog een zeer klein aantal "losse Vermaten" over, van wie ik op basis van hun voornaam een verwantschap vermoed, maar die niet te verbinden zijn.
Ook heb ik niet alleen deze familie kunnen reconstrueren (via de site van het BHIC heb ik nog meer informatie gevonden, die een uitbreiding bleek van van ik al had en van wat in het artikel staat), maar blijkt ook met vrij grote zekerheid dat de Brabantse Vermaten geen enkele verwantschap hebben met de Zuidhollandse.
Dit betekent tevens dat twee mensen met dezelfde - vrij dun gezaaide - naam toch niet verbonden hoeven te zijn door enige verwantschap.

Het toont tevens aan dat het internet niet alleen een belangrijke bron kan zijn op het gebied van primaire (DTB-)gegevens, maar dat ook de ontsluiting van publicaties een belangrijk hulpmiddel voor de beginnende genealoog aan het worden is.
Naar meneer of mevrouw A.W. Bosters vanaf deze plek een opgestoken duim voor dit prima staaltje onderzoekswerk, waarop navolgers dankbaar mogen voortbouwen.

Open source-genealogie in optima forma!

dinsdag 14 september 2010

Eveneens in onderzoek

Deels vanwege de mogelijke familieverbanden in het voorgeslacht en deels omdat het me gewoonweg interesseert, onderzoek ik tevens een aantal met de naam Vermaat verwante namen. Dit zijn momenteel de volgende (alfabetische volgorde, aantallen geteld op 14 september 2010):
 1. Fermaat: 23 personen
 2. op de Maat: 12 personen
 3. van de Maat: 393 personen
 4. van der Maat: 1439 personen
 5. van der Maaten: 225 personen
 6. van der Maath: 217 personen
 7. van der Maet: 99 personen
 8. van der Maeten: 16 personen
 9. van der Maeth: 27 personen
 10. van der Mate: 12 personen
 11. van der Maten: 252 personen
 12. van der Mathe: 40 personen
 13. Vermaaten: 93 personen
 14. Vermaeten: 278 personen
 15. Vermaten: 106 personen
 16. Vermaten Koster: 4 personen
 17. Roodenburg Vermaat: 14 personen

vrijdag 10 september 2010

Vermaat is de naam

Vermaat is de naam
Dat wil zeggen, mijn naam is Vermaat. Die van u ook? Dat is interessant!

Waarom dit blog?
Sinds enige tijd ben ik bezig met de genealogie, de familiekunde. Hoewel ik inmiddels al tientallen voorouders en vele duizenden familieleden heb achterhaald, zijn ze dat nog lang niet allemaal. Volgens de Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut (http://www.meertens.knaw.nl/nfb/) waren er in 2007 precies 1423 personen met de achternaam Vermaat. Al deze mensen hebben voorouders en mogelijk blijken mogelijk al deze mensen te verbinden met 1 stamouder.

Wat zoek ik?
Ik zoek van iedereen die nu leeft met de achternaam Vermaat en zijn of haar directe voorouders (broers, zussen, nichtjes, neefjes, ooms, tantes, neven, nichten en groouders) de volgende gegevens:
* geboortedatum en -plaats
* huwelijksdatum en -plaats en geboortedatum en -plaats van de echtgeno(o)t(e)
* (eventueel) overlijdensdatum en -plaats

Wat krijg je ervoor terug?
Iedereen die mij (zoveel mogelijk) van de hierboven gegevens mailt, krijgt van mij een parenteel terug: een uitgewerkt overzicht van al je voorouders, zo ver ik die gegevens tenminste heb. Maar daarbij laat ik het niet. Mocht ik later informatie ontvangen die het mogelijk maakt om "jouw" tak te verbinden aan een van de grote familiestambomen, dan stuur ik je een bijgewerkt overzicht.
Uiteraard kun je deze gegevens ook in de vorm van een GEDCOM-export krijgen (dit is het standaard bestandsformaat dat door alle genealogische programma's wordt ondersteund).

Wat is de stand van zaken?
Per 10 september 2010 is de stand van zaken als volgt:
 1. Familie 1 (Schonauwen -1360) [van der Mathe - Vermaat] - 4146 personen. Dit is de hoofdtak van de afstammelingen Van der Mathe/Vermaat in deze genealogie.
 2. Familie 6 (Tienhoven - 1500) [Vermaeth - Vermaat] - 550 personen. Een tweede familie Vermaat, stammend uit Tienhoven en Ameide. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat deze familie op enigerlei manier verbonden is met Familie 1. Gezien de geografische nabijheid van de wortels van beide families is zo'n verbinding echter niet uitgesloten.
 3. Familie 4 (Ooltgensplaat - 1700) [Vermaat] - 385 personen. Hoewel het vermoeden bestaat dat deze familie te verbinden moet zijn met de hoofdtak, is de "missing link" nog niet gevonden.
 4. Diverse kleine takken en losse gezinnen en personen - 2057 personen.
Ik heb momenteel 2988 personen met de naam Vermaat in mijn bestand.
  Stuur je gegevens, je vragen of opmerkingen naar vermaatisdenaam@gmail.com .

  10-9-2010,
  Peter J.R. Vermaat