vrijdag 16 augustus 2019

Stamhouders en andere statistieken (2019)

In mijn blogpost uit 2013 gaf ik een lijstje van de stamhouder en negen reserves. Dit lijstje is enigszins gewijzigd.


10. J. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.5.1.1.1
9. Marinus Gerardus Vermaat (Rotterdam, 5-3-1886 - Rotterdam, 11-2-1966) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.3
8. H. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.2.2
7. L. C. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.2.2.1
6. Andries Vermaat ('s-Hertogenbosch, 9-1-1912 - Hoensbroek, 6-6-1986) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.2.2
5. A. Vermaat [in leven] - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.3.1.2.2.1
4. Gerrit Cornelis Vermaat (Rotterdam, 8-12-1921 – Secaucus (USA), 26-4-2002) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.4
3. Arie Vermaat (Rotterdam, 8-12-1916 – Rotterdam, 7-5-1998) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.3
2. Rokus Vermaat (Rotterdam, 8-2-1915 – Duisburg (D), 14-10-1944) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.2
1. Cornelis Vermaat (Rotterdam, 25-1-1912) - A.1.2.2.1.1.4.4.1.2.1.1.6.1.1.1.2.3.1.1.2.1

Ook is in de afgelopen jaren de verzameling Vermaten wat uitgebreid:
Stamboom I (Schonauwen) - 6433 (was 5592) personen
Stamboom II (Tienhoven/Ameide) - 750 (was 669) personen
Stamboom III (Hoeven) - 854 (was 789) personen
Losse Vermaat-en - 1084 (was 1323) personen

Alle nog levende Vermaat-en uit de stamboom Schonauwen zijn nazaten van Cornelis Philipsz van der Mathe (Utrecht, voor 1507 - Rhoon, voor 1547); alle vroegere aftakkingen van de stamboom zijn, vaak al in de 16e eeuw, uitgestorven. 
Om te weten te komen welke van zijn twee zonen (Philip en Pieter) de meeste nakomelingen hebben, heb ik ook daarvan een overzicht gemaakt:

Lijn A Philip Cornelisz Vermaet [A.1.2.2.1.1.4.4.1] - 4681 personen
   Tak A1 - Philip Philipsz (de Jonge) Vermaet [...2.1] - 3507 personen
      Tak A1 A - Maerten Philipsz Vermaet [...2.1.1] - 769 personen
      Tak A1 B - Pieter Philipsz Vermaet [...2.1.2] - 334 personen
      Tak A1 C - Arien Philipsz Vermaet [...2.1.3] - 42 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
      Tak A1 D - Philip Philipsz Vermaet [...2.1.4] - 6 personen [in 17e eeuw uitgestorven]
      Tak A1 E - Cornelis Philipsz [de Jonge] Vermaet [...1.2.1.5] - 96 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
      Tak A1 F - Jan Philipsz Vermaet - 2256 personen
         Tak A1 F1 - Philip Jansz Vermaat [...2.1.6.1] - 790 personen
         Tak A1 F2 - Jacob Jansz Vermaat [...2.1.6.3] - 30 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A1 F3 - Cornelis Jansz Vermaat - 1522 personen
            Tak A1 F3 A - Jan Cornelisz Vermaat [...2.1.6.4.1] - 417 personen
            Tak A1 F3 B - Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat - 1075 personen
               Tak A1 F3 B1 - Huibrecht Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.1] - 750 personen
               Tak A1 F3 B2 - Rochus Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.3] - 218 personen
               Tak A1 F3 B3 - Jan Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.4] - 12 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
               Tak A1 F3 B4 - Frans Philipsz Vermaat [...2.1.6.4.2.5] - 55 personen
   Tak A2 - Maerten Philipsz Vermaet [...2.2] - 68 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
   Tak A3 - Cornelis Philipsz Vermaet - 1105 personen
         Tak A3 A1 - Cornelis Philipsz Vermaat [...2.3.1.2] - 101 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A3 A2 - Jan Philipsz Vermaat [...2.3.1.3] - 477 personen
         Tak A3 A3 - Maarten Philipsz Vermaat [...2.3.1.4] - 37 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A3 A4 - Philip (Fylp) Philipsz Vermaat [...2.3.1.5] - 70 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak A3 A5 - Arij Philipsz Vermaat [...2.3.1.6] - 398 personen
         Tak A3 A6 - Pieter Philipsz Vermaat [...2.3.1.7] - 5 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
Lijn B - Pieter Cornelisz Vermaet [A.1.2.2.1.1.4.4.2] - 1270 personen
   Tak B1 A - Aert Cornelisz Vermaat [...1.1] - 35 personen [in 18e eeuw uitgestorven]
   Tak B1 B - Pieter Cornelisz Vermaat [...1.2] - 3 personen [in 17e eeuw uitgestorven]
   Tak B1 C - Hendrik Cornelisz Vermaat [...1.3] - 35 personen [in 17e eeuw uitgestorven]
   Tak B1 D - Philip Cornelisz Vermaat - 1172 personen
         Tak B1 D1 A - Johannes Cornelisz Vermaat - 866 personen
            Tak B1 D1 A1 - Hendrik Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.2] - 676 personen
            Tak B1 D1 A2 - Cornelis Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.3] - 19 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
            Tak B1 D1 A3 - Boudewijn Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.5] - 144 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
            Tak B1 D1 A4 - Pieter Johannesz Vermaat [...1.4.1.3.7] - 22 personen [in 19e eeuw uitgestorven]
         Tak B1 D1 B - Claas Cornelisz Vermaat [...1.4.1.4] - 387 personendonderdag 15 augustus 2019

Waar kwam Bart Toonen vandaan?

Op 31 augustus 1770 ondertrouwt Marijtje [Leenderts] Vermaat met Bart Toonen [van Beugen]. 
Trouwinschrijving Bart Toonen en Marijtje Vermaat
Het is interessant om te zien hoe hier een achternaam "ontstaat": bij de ondertrouw wordt Bart uitsluitend aangeduid met zijn patroniem Toonen en de toevoeging dat hij afkomstig is van Beugen, terwijl bij het huwelijk en overlijden van hun dochter Jacomijntje in 1839 zij de achternaam van Beugen draagt.

Het gaat hier niet om een standaard huwelijk:
"Bart Toonen j.m. geboren te Beugen en woonende alhier en Maria Vermaat j.d. geboren en woonende alhier 31 Augustus ondertrout, dog vermits de bruidegom betuigde van den Roemschen Godsdienst te zijn, zijn de huwelijks Proclamaties van 6 weken tot 6 weken gegaan, en dus 6 Januarij 1771 eerst getrouwt"
Hoewel er tweemaal "6 weken" staat, wordt dat niet bedoeld: de wachttijd is namelijk iets langer dan 4 maanden. Deze lange wachttijd had inderdaad te maken met het feit dat het huwelijk gemengd was en dat de Nederduitsch Gereformeerde overheid het blijkbaar nodig vond om daardoor een veel langere "bedenktijd" te hanteren.

Welke Maria?
Dit is dezelfde Maria als die getrouwd is met "Bart van Beugen", die blijkbaar dezelfde is als Bart Toonen.
Dit kan zowel Marietje Ariens Vermaat (~1729) als Marietje Leenderts Vermaat (~1739) zijn. Mogelijk biedt de naam van dochter Jacomijntje nog een aanknopingspunt. Jacomijntje wordt bij haar huwelijk vermeld als Jacomyna van Beuge. Zij trouwt met Wouter Korendijker (Vader Arij Korendijker, Moeder Anna Lieuwenburg) en het paar krijgt twee kinderen: Anna Korendijker (geboren 7-9-1801, gedoopt 9-9-1801) en Bart Korendijker (geboren 4-1-1802, gedoopt 24-1-1802). Helaas is noch uit de namen van de kinderen, noch uit de doopgetuigen (er is alleen een getuige bij de doop van Jacomijntje) af te leiden wie de ouders zijn van "Maria".
De naam Jacomijntje is dan waarschijnlijk die van Bart's moeder.

Ik vermoed dat het om Marijtje Leenderts gaat en wel om de volgende redenen:
(1) Van geen van de broers of zussen van Marijtje Ariens is bij mij een huwelijksdatum of nakomelingen of een sterfdatum bekend. Mogelijk zijn dus ofwel al deze kinderen vroeg overleden, ofwel ze zijn naar elders vertrokken. Van de halfbroers en -zussen is dit soort gegevens wel bekend. Marijtje Leenderts is de dochter van de oudere halfbroer van Marijtje Ariens, namelijk Leendert Arends.
(2) Marijtje Ariens is gedoopt in 1729, Marijtje Leenderts in 1739. Hoewel "Maria" en Bart slechts 1 kind hebben, hoeft dit niet te betekenen dat de moeder relatief oud is. Ook de leeftijd van 33 bij een eerste kind is niet jong.

Het is merkwaardig dat geen familielid uit Goudswaard doopgetuige is bij de doop van Jacomijntje. Mogelijk waren al deze mensen al overleden, mogelijk hadden ze bezwaar tegen het feit dat Bart "van de Roemsche Godsdienst" was.

Wie is Bart Toonen?
Dan de vraag wie Bart Toonen is, wie zijn ouders zijn en waar en wanneer hij gedoopt is.
Gezien het feit dat hij afkomstig is van Beugen (bij Boxmeer in Limburg), zocht ik daar. De vader van Bart moet Toon/Antonius heten en mogelijk heet zijn moeder Jacomina. Bovendien moet het echtpaar zijn kinderen RK laten dopen.

In het Doopboek van Beugen is op 4-4-1732 wordt de doop van Matthea vermeld, dochter van Anthonij Barten en Jacomina Roelefen [Dericks]. Dit zijn vrijwel zeker de ouders van Bart Toonen.
De vermelding van Bart kon ik echter nog niet vinden. Mogelijk was hij in Boxmeer gedoopt?
Inmiddels zijn er meer DTB-registers uit die regio ontsloten, zodat ik vandaag al snel resultaat boekte. Antonius en Jacomina [Dericks!] trouwen te Boxmeer op 20-4-1727 (RK) en daar worden de volgende kinderen gedoopt:
- 6-5-1728 Godefridus
- 19-10-1730 Margarita
- 4-4-1732 Mathia
- 22-6-1734 Theodorus
- 28-10-1737 Hermina
- 9-3-1740 Robertus

Dit laatste kind, Robertus, moet wel onze Bart zijn!
Doopvermelding Bart Toonen te Boxmeer op 9 maart 1740
Persoonskaart van Robertus (Bart) Toonen (van Beugen)
Robertus (Bart) Toonen (van Beugen) is geboren in Beugen. Hij is gedoopt op 09-03-1740 in Boxmeer [bron: DTB Boxmeer dopen RK 1664-1771 [BHIC, p. 201/374]].
Robertus is overleden. Robertus trouwde, 30 jaar oud, op 06-01-1771 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard trouwen 1734-1795 [Nat. Archief, p. 30/52]] met [waarschijnlijk] Marijtje Leenderts Vermaat, 31 jaar oud, nadat zij op 31-08-1770 in Goudswaard in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Goudswaard trouwen 1734-1795 [Nat. Archief, p. 30/52]].
"Bart Toonen j.m. geboren te Beugen en woonende alhier en Maria Vermaat j.d. geboren en woonende alhier 31 Augustus ondertrout, dog vermits de bruidegom betuigde van den Roemschen Godsdienst te zijn, zijn de huwelijks Proclamaties van 6 weken tot 6 weken gegaan, en dus 6 Januarij 1771 eerst getrouwt"Marijtje is een dochter van Leendert Arends Vermaat en Lijsbeth Arends Westdijk. Zij is gedoopt op 08-11-1739 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1724-1780 [Nat. Archief, p. 23v/85]]. Bij de doop van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Arentje (Ariaantje?) Cornelisdr Vermaat (1710-vóór 1775) [nicht van vader].
Getuige: Arentje Cornelis Vermaat
Marijtje is overleden.
Kind van Robertus en Marijtje:
1 Jacomijntje Barten van Beugen. Zij is gedoopt op 01-10-1772 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1724-1780 [Nat. Archief, p. 49r/85]].
Getuige: Ariaantje van der Hout
Jacomijntje is overleden op 25-07-1839 om 04:30 in Goudswaard, 66 jaar oud [bron: Overlijden Goudswaard 1839 Akte 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1839 [bron: Overlijden Goudswaard 1839 Akte 17].
Huis nr. 34
Aangevers:
Wouter Koorendijker, 66 jaar, zonder beroep, echtgenoot overledene
Pieter Oudijn, 28 jaar, smid

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
30  Trouwde met Marijtje Leenderts Vermaat (06-01-1771)
32  Dochter Jacomijntje Barten gedoopt (01-10-1772)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind) 

woensdag 14 augustus 2019

Sporen van Maria Vermaat uit Wamel (1831/1832 - 1855)

Op diverse plaatsen is al melding gedaan van de constatering dat het met de Burgerlijke Stand van Wamel, in elk geval in de eerste helft van de 19e eeuw, niet bijster goed gesteld is. Maar al te vaak komen de twee reisters, die juist aan elkaar gelijk zouden moeten zijn, niet overeen. Zo ook in het geval van Maria Vermaat (voor 7-4-1832 - 7-4-1855), van wie het overlijden wel, maar de geboorte niet voorkomt in de BS van Wamel die door de mormonen van FamilySearch gescand zijn.

Over haar daadwerkelijke bestaan kunnen we echter niet twijfelen: niet alleen is haar overlijden ingeschreven, maar ze komt ook voor in het Bevolkingsregister van Wamel, ingeschreven in 1842. Ze was toen 11 jaar oud:
Maria Vermaat in het Bevolkingsregister van Wamel
Bij haar overlijden is ook, zoals gewoonte was, een memorie van successie opgemaakt, waarin werd vastgelegd welke bezittingen de overledene had of waarop deze aanspraak kon maken (in het geval er nog ouders in leven waren). Via het Gelders Archief vond ik onlangs ook de memorie van successie van Maria.
Als eerste valt op dat Maria een testament had laten opmaken, dat gepasseerd is bij notaris Johan Fredrik Pool in Druten op 13 maart 1855, drie weken voor haar overlijden. Blijkbaar was ze ziek en hield ze er rekening mee dat ze die ziekte niet zou overleven. In het testament wees ze haar moeder, Willemina Rijnders (1800-1892), de tweede echtgenote van haar vader Jan hendrik Vermaat (1793-1847), als enige erfgenaam aan van "een zestiende in de onverdeelde helft eener windkorenmolen en erf, met daarbij behoorend huis, tuin en molenpad, gelegen te Lent, voorkomende op den kadastralen legger dier gemeente onder sectie G, no. 169, 170, 171 en 175". Het gaat hier om de molen die in het kadaster van 1811-1832 in het bezit was van "de kinderen van Wouter Rijnders, brouwer" (zie http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=5500), de vader van moeder Willemina. Blijkbaar had Willemina nog één broer of zus, want van die helft heeft zij naar Nederlands gebruik recht op de helft plus een kindsdeel. Met 7 kinderen heeft ieder kind daarmee recht op 1/16 van die helft.
"De laatste molenaar kwam uit de vermogende familie Reijnders. In de 19e eeuw bezat deze familie in Lent ook een bierbrouwerij en een stijfselfabriekje. Deze bedrijven gingen in de hete zomer van 1853 door blikseminslag verloren zoals het brievenboek van de burgemeester van Elst vermeldt. De bierbrouwerij werd niet herbouwd. Later werd in het souterrain van villa Bato van de familie Reijnders op beperkte schaal bier gebrouwen."
[http://www.noviomagum.nl/Lent/016a.htm]
Korenmolen in Lent*
Van vaderszijde waren de bezittingen uitgebreider:
- een huis en erf, groot 6R 10E - sectie A nr 157
- een tuin, groot 9R 90E - sectie A nr 158
- een boomgaard, groot 22R 40E - sectie A nr 159
- een wilgepas, groot 18R 30E - sectie A nr 160
- een weiland, groot 2B 19R 20E - sectie D nr 82
- een weiland, groot 2B 67R 40E - sectie D nr 63
- een weiland, groot 1B 89R - sectie D nr 58
- een weiland, groot 2B 53R 10E - sectie C nr 168
- een weiland, groot 1B 63R 60E - sectie C nr 187
- een wilgepas, groot 3B 12R 30E - sectie D nr 76
- een perceel miter?, groot 29R 30E - sectie D nr 77
- een kenhuisje? en erf, groot 1R 40E - sectie D nr 78
- een perceel weiland, groot 40R 90E - sectie D nr 79
- een perceel weiland, groot 4B 34R 90E - sectie D nr 81
- een huis en erf met tuin en boomgaard, groot 6R 32E - sectie E nr 76, 77 en 78
Hierbij is een B(under) gelijke aan een hectare, een (vierkante) R(oede) gelijk aan een are en een (vierkante) E(l) gelijk aan een centiare.
Een wilgepas wordt in Gelderland gebruikt voor een "boschje, inzonderheid een kleine groep van lage boomen, bij elkander in een open veld staande". Van de lezingen miter en kenhuisje ben ik niet zeker.

In totaal besloeg het bezit van vaderszijde een oppervlakte van bijna 20,75 hectare.
Memorie van successie Maria Vermaat 1/4

Memorie van successie Maria Vermaat 2/4

Memorie van successie Maria Vermaat 3/4

Memorie van successie Maria Vermaat 4/4

*
N/A. Nederlands: Beschrijving Molen van Lent Korenmolen. Gemeente Nijmegen. De molen verdween in 1902. Documenttype foto Vervaardiger Stomps, Benjamin Wilhelmus Collectie Collectie B.W. Stomps Datering 1894 t/m 1900 Inventarissen http://archief.amsterdam/archief/10162 Afbeeldingsbestand 010162000317 Generated with Dememorixer . 1894 t/m 1900. Benjamin Wilhelmus Stomps (1856-1904) 188 Benjamin Wilhelmus Stomps, Afb 010162000317 - Image ID: P5NX27

dinsdag 13 augustus 2019

Geboren als Klaas, gestorven als Kornelis - waar facebook goed voor is!

Evenals voorgaande zomers had ook deze keer de categorie "losse Vermaten" mijn bijzondere aandacht. Waar deze in de 18e eeuw en vroeger waarschijnlijk "onjuiste" Vermaten betreffen, moet het vanaf de 19e eeuw om "echte" Vermaten gaan. Vandaag had ik er voor die 19e eeuw nog vijf: 
  • de dienstbode/min Anthonia Vermaat die in Gouda op 7 mei 1845 een zoontje Peter Christiaan te wereld brengt, dat op 6 juni 1846 te Rotterdam overlijdt [verder geen spoor]
  • Helena vermaat, die op 1e Kerstdag 1870 in Rotterdam een doodgeboren drieling baart [verder geen spoor]
  • de RK missionaris Jacobus (James) W. (of M.) Vermaat, geboren op 16 april 1871 in "Holland" (maar waar?), overleden 12-8-1930 in San Antonio, Texas (USA), mogelijk toch een Belg?
  • Johannes D. Vermaat, op 31-5-1901 als 23-jarige vermeld als inwoner van Edmonton, Cheshunt, Cheshunt (Herts), Middlesex (GB)
  • Kornelis Vermaat, leeftijd onbekend, flankeur bij "de 9e afdeling", overleden op 7-2-1831 in Middelburg
Om deze laatste gaat het. Vandaag probeerde ik via de stamboeken van het Nationaal Archief te weten te komen wie deze Kornelis zou kunnen zijn, aangezien ik geen Kornelis Vermaat, geboren tussen pakweg 1809 en 1813 "miste".
Bij de stamboeken van het 9e regiment Infanterie bevindt zich in het NA een aantal naamlijsten, maar helaas zijn deze nog niet gedigitaliseerd. Aangezien ik het stamboeknummer van Kornelis niet kende, kwam ik niet verder.

Nu ben ik al enige tijd lid van de Facebook-groep Genealogie/Stamboom Onderzoek (https://www.facebook.com/groups/1409151189318611/?ref=group_header). Af en toe help ik wat mee in het zoekwerk van anderen, maar tot op heden had ik er zelf nog geen vraag geplaatst. Dus dat probeerde ik nu een keer.

Mijn zoekvraag op FB
Vrijwel meteen kwam er een - voor mij onverwacht - antwoord (dank, Mieke Roukens!). In een advertentie betreurt Phillip Vermaat uit Goudswaard het overlijden van zijn zoon Klaas, flankeur bij de 1e compagnie van de 9e afdeling, in het hospitaal te Middelburg op 7 februari 1831. Uit de tekst blijkt dat Klaas enige weken daarvoor betrokken is geweest bij "eenige gevechten in  België" gespaard is gebleven (blijkbaar schermutselingen in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Belgische Opstand, aangezien de Belgen dat voor de Antwerpse haven strategisch belangrijke gebied onder hun controle wilden brengen).
Het bericht van overlijden heeft er minstens twee weken over gedaan om in Goudswaard terecht te komen, want de advertentie is van 23 februari 1831.

Overlijdensadvertie voor "Kornelis", die Klaas blijkt te zijn!
Van deze Klaas Philipsz Vermaat had ik tot vandaag uitsluitend zijn geboorte- en doopgegevens (hij werd op 12 december 1809 te Goudswaard geboren en op de 17e van die maand aldaar gedoopt, zie DTB Goudswaard dopen 1780-1812 [Nat. Archief, p. 75/81]). Aangezien ik elders in de stamboom twee broers heb die in de Franse tijd als schilder naar Frankrijk emigreren, hield ik bij Klaas ook rekening met de mogelijkheid dat hij ooit in een ander land zou opduiken.

Dat hij onder de naam Kornelis en met "ouderdom onbekend" in de registers van Middelburg ingeschreven zou blijken, was daarom een grote verrassing.

Persoonskaart van Klaas Philipsz ["Kornelis"] Vermaat
Klaas Philipsz Vermaat is geboren op 12-12-1809 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1780-1812 [Nat. Archief, p. 75/81]], zoon van Fulp (Phillip) Hubregtsz Vermaat en Jacoba Jansdr Visser. 
Hij is gedoopt op 17-12-1809 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1780-1812 [Nat. Archief, p. 75/81]]. 
Klaas is overleden op 07-02-1831 om 13:00 in Middelburg, 21 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1831 Akte 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1831 [bron: Overlijden Middelburg 1831 Akte 51].
Beroep (occupation) : flankeur bij de 9e afd.
Wijk Q nr. 39
Aangevers:
Jannis Bruijnoge, 65 jaar, oppasser, wonend Middelburg
Marinus Kampman, 50 jaar, oppasser, wonend Middelburg
Ouderdom onbekend
Verdere renseignements onbekend

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:


3  Broer Jacobus Philipsz geboren (01-05-1813)
7  Broer Cornelis Philipsz geboren (16-03-1817)
9  Zus Geertrui Philips trouwde met Cornelis Goud (23-05-1819)
9  Zus Jacoba Philippina geboren (08-08-1819)
9  Neef Anthonij geboren (11-09-1819)
11  Broer Huibrecht Philipsz trouwde met Maria Abrahamsdr Troost (03-06-1821)
12  Nicht Maike geboren (30-12-1821)
12  Neef Philip geboren (25-01-1822)
13  Neef Phillip(pus) geboren (13-03-1823)
14  Nicht Geertrui geboren (18-06-1824)
15  Neef Abram geboren (11-01-1825)
15  Nicht Dingena geboren (22-04-1825)
15  Zus Leijntje Philips trouwde met Aart Hulst (28-05-1825)
17  Zus Geertrui Philips overleden (18-02-1827)
17  Nicht Jacoba Geertruida geboren (31-03-1827)
17  Neef Jan geboren (22-06-1827)
18  Moeder overleden (05-02-1828)
18  Zus Johanna Philips trouwde met Cornelis (van) Nugteren (04-05-1828)
18  Broer Huibrecht Philipsz trouwde met Maria Leendertsdr de Regt (19-09-1828)
19  Nicht Jacoba Geertruida overleden (08-03-1829)
19  Neef Jan geboren (13-03-1829)
20  Nicht Jacoba geboren (08-06-1830)
20  Zus Jannetje Philips trouwde met Maarten Adriaansz van Oosten (11-11-1830)

maandag 12 augustus 2019

Een Vermaat die toch geen Vermaat bleek

Eigenlijk zou ik hem nu onder de groep Geen Vermaat moeten hangen, maar ik heb te lang moeten zoeken naar de identiteit van deze persoon om hem niet toch tussen de Vermaten te plaatsen. Daarbij is hij uitsluitend bekend met deze achternaam.

Bijna vijf jaar geleden wijdde ik een blogpost aan pastoor James Marie Vermaat, geboren op 16-4-1871 ergens in Nederland, in 1897 uitgezonden als missionaris naar de Verenigde Staten en daar (San Antonio, Texas) overleden op 12 augustus 1930.
Nadat alle pogingen om zijn doopceel te lichten in de afgelopen jaren vruchteloos bleken, probeerde ik ook deze noot te kraken met behulp van de Facebook-groep Genealogie / Stamboom Onderzoek. Betty van der Schoot plaatste een artikel uit De Maasbode van 6 februari 1922, dat cruciaal zou blijken als beginpunt van de zoektocht: 
Artikel uit De Maasbode van 6-2-1922
Hierdoor getriggerd ging ik via Delpher op zoek naar artikelen uit 1897 over de uitzending van pastor Vermaat en de H. Mis die hij in Gouda opdroeg. Dat bleek een volgende schakel in de oplossing:
Uitzending James Marie Vermaat deel 1
Uitzending James Marie Vermaat deel 2


In dit artikel wordt aangegeven dat James Marie een broer dr. H. Vermaat S.J. heeft (die dus lid is van de orde van de Jezuïeten), dat zijn moeder in 1897 nog leefde (maar zijn vader blijkbaar niet) en dat zijn moeder toen waarschijnlijk in Gouda woonde.

In mijn gegevens heb ik slechts één persoon die Jezuïet is, namelijk Hendrikus Anthonius Jacobus Susannus Vermaat (Rotterdam 1860- Nijmegen 1910), bekend als pater Henricus, rector van het Canisius College Nijmegen van 1900 tot zijn dood in 1910. Zijn ouders zijn Jacobus Franciscus Antonius Vermaat (Rotterdam 1862 - Heeze 1865) en Carolina Johanna Willems (Rotterdam 1838 - Gouda 1909).
Dat ik het wat betreft Carolina Willems en haar zoon dr. H. Vermaat S.J. bij het rechte eind had, bewijst haar overlijdensadvertentie uit 1909:
Overlijdensadvertentie Carolina Johanna Willems
Tijdens de zoektocht vond ik overigens nog een artikel waaruit blijkt dat de uitzending van James Marie naar de VS bijna niet doorging:
James Marie Vermaat, onderweg naar de VS, ontsnapt aan een ongeluk
Maar terug naar het gezin Vermaat-Willems, waarvan broer Hendrikus duidelijk wel, maar James Marie alleen maar mogelijk deel uitmaakte. Duidelijk is dat de geboortedatum 16-4-1871 onmogelijk gecombineerd kan worden met het vaderschap van de (toen al ruim 6 jaar overleden) echtgenoot van Carolina. Of toch?

Er was een zoontje Josephus Maria, geboren in 1864 in Rotterdam en daar in 1865 overleden. Mogelijk een tweelingbroertje? De akten gaven dat in elk geval niet aan. Misschien dan een 5e kind, tussen Josephus (1864) en Catharina (1866)? Tussen deze twee kinderen zitten 21 maanden, dus potentieel zou dat kunnen. In Rotterdam echter geen spoor en in Heeze evenmin.

Uiteindelijk besloot ik, op grond van uitgebreide ervaring met verkeerd gespelde Vermaat (zowel niet-Vermaten aangeduid als Vermaat als omgekeerd), om te zoeken op alleen de naam Carolina Johanna Willems. Meteen had ik beet. Carolina is inderdaad de moeder van Jacques Marie, zoals hij officieel is ingeschreven op 16 april 1871 in Oisterwijk.
Maar er is bij die inschrijving geen vader vermeld!
Geboorte-inschrijving Jacques Marie Vermaat Willems
Zoals in de marge bijgeschreven is, wordt Jacques Marie pas op 19 juni 1882, dus ruim na zijn 11e verjaardag, erkend door zijn moeder. 
Tekst erkenning Jacques Marie Willems
Dat er ook een Vermaat betrokken zou zijn bij zijn verwekking, kan ik nergens uit opmaken. Er is ook geen broer van haar gestorven echtgenoot die als vader in aanmerking komt, want Jacobus was enig kind van zijn ouders.
Mogelijk hebben zijn halfbroer en -zussen (respectievelijk 12, 10 en 5 jaar oud bij zijn geboorte) het "spel" meegespeeld en maakte hij gewoon deel uit van het gezin Vermaat.
Het is hem zelfs gelukt om pastoor te worden, maar wellicht was de keuze om als missionaris naar het buitenland te worden uigezonden minder vrijwillig. Dichter bij huis zouden er mogelijk vervelende vragen worden gesteld.

Wanneer we echter kijken in het bevolkingsregister van Oisterwijk, zien we dat Jacques Marie wel degelijk onder de naam Willems en als "natuurlijke zoon" van zijn moeder stond ingeschreven:
Inschrijving Jacques Marie Willems in het bevolkingsregister van Oisterwijk
Jacques vertrekt op 1 augustus 1882 naar Oudenbosch, waar hij op 7 augustus 1882 wordt ingeschreven, vermoedelijk naar het klein-seminarie. Zijn moeder verhuist op 25 mei 1889 naar Gouda.

Het is natuurlijk mogelijk dat Jacques zich in Oudenbosch of later in Leuven met de achternaam Vermaat heeft getooid. Hoe kon hij anders uitleggen dat pater Henricus zijn broer was?
Jacques hing blijkbaar niet echt aan Nederland, aangezien hij zich al in 1904 liet naturaliseren tot burger van de Verenigde Staten.

Persoonskaart van Carolina Johanna Willems
Carolina Johanna Willems is geboren op 02-09-1838 om 10:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1838 b248 akte nr. 1979]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1838 [bron: Geboorte Rotterdam 1838 b248 akte nr. 1979].
Vader Joannes Henricus Willems
Moeder Cornelia Pieternella van Nispen
Haag Wijk D nr. 54
Getuigen:
Casper van Egenaat, 30 jaar, winkelier, wonend Noord Blaak Wijk B nr. 274
Joannes Terstroet Pelms Theodorusz, 33 jaar, kasthouder, wonend Hoogstraat Wijk G nr. 48
Carolina is overleden op 26-04-1909 om 01:00 in Gouda, 70 jaar oud [bron: Overlijden Gouda 1909 Akte 136]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1909 [bron: Overlijden Gouda 1909 Akte 136].
Kleiweg Wijk E nr. 72a
Aangevers:
Abraham Jacobus van der Sanden, 58 jaar, kleermaker
Leonardus Adrianus Antonius van der Sanden, 30 jaar, kleermaker
Getuige bij:
13-09-1882   huwelijk Margaretha Cornelia Carolina Vermaat (1859-1943) en Jacobus Wilhelmus van der Linden (1854-1905)   [moeder bruid] [bron: Huwelijksregister Oisterwijk 1882 Akte 15]
04-09-1888   huwelijk Hendricus Albertus van Luenen (1861-1942) en Catharina Hendrika Jacoba Vermaat (1866-1949)   [moeder bruid] [bron: Huwelijksregister Oisterwijk 1888 Akte 12]
Carolina trouwde, 19 jaar oud, op 04-08-1858 in Rotterdam [bron: Huwelijken Rotterdam 1858 c060 akte nr. 504] met Jacobus Franciscus Antonius Vermaat, 26 jaar oud, nadat zij op 22-07-1858 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouwadvertentie Vermaat-Willems [CBG]]. Bij het burgerlijk huwelijk van Carolina en Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Pieter Henricus Vermaet (1797-1864) [oom vaderszijde bruidegom].
Getuigen:
ouders bruid
Pieter Henricis Vermaat, 61 jaar, particulier
Henricus Theodorusz Looman, 48 jaar, wijnkooper
Matthias Josephus Hubertus Beltjens, 37 jaar, societeithouder
Leonardus Gerardus Gribbing, 41 jaar, chirurgijn
Jacobus is geboren op 02-05-1832 om 13:00 in Rotterdam [bron: Geboorten Rotterdam 1832 a140 akte nr. 829], zoon van Antonius Wilhelmus Vermaet en Margaretha Koks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1832 [bron: Geboorten Rotterdam 1832 a140 akte nr. 829]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Antonius Wilhelmus Vermaet (1804-1850) [vader].
Hoogstraat Wijk G nr. 66
Getuigen:
Willem van Aalst, 70 jaar, bediende, wonend Spuy Wijk G nr. 167
Simon van Gelderen, 30 jaar, bediende, wonend [...straat] Wijk G nr. 187
Jacobus is overleden op 04-12-1865 om 17:00 in Heeze, 33 jaar oud [bron: Overlijden Heeze 1865 Akte 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1865 [bron: Overlijden Heeze 1865 Akte 54].
Aangevers:
Leonardus Verbeek, 65 jaar, molenaar
Johannes Hermanus Mastenbroek, 25 jaar, schoenmaker
Beroep: cargadoor (1858)
Kinderen van Carolina en Jacobus:

1 Margaretha Cornelia Carolina Vermaat, geboren op 03-04-1859 om 09:00 in Rotterdam [bron: Geboorten Rotterdam 1859 b084 akte nr. 1129]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1859 [bron: Geboorten Rotterdam 1859 b084 akte nr. 1129].
Aangever:
Gerardus Johannes Leonardus van der Linden, 37 jaar, heel- en vroedmeester, wonend Hoogstraat Wijk 10 nr. 52 (vader door ongesteldheid verhinderd)
Schiedamschen Cingel Wijk 15 nr. 612
Getuigen:
Everardus Spaans, 33 jaar, pakhuisknecht, wonend Visschersdijk Wijk 4 nr. 319
Herman Hendrik Kragt, 38 jaar, pakhuisknecht, wonend Halvemaanstraat Wijk 5 nr. 493
{Volgens de geboorteadvertentie {CBG} vond de geboorte op 2 april 1859 plaats.}
Margaretha is overleden op 19-12-1943 om 14:30 in Rotterdam, 84 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1943 f097v Akte 5462]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1943 [bron: Overlijden Rotterdam 1943 f097v Akte 5462]. Zij is begraven op 22-12-1943 in Rotterdam (Crooswijk RK) [bron: Overlijdensadvertentie Margaretha Cornelia Carolina Vermaat [CBG]].
Westkruiskade 43a
Aangever:
Johannes Mets, 58 jaar, lijkbezorger
Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op 13-09-1882 in Oisterwijk [bron: Huwelijksregister Oisterwijk 1882 Akte 15] met Jacobus Wilhelmus van der Linden, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Margaretha en Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Carolina Johanna Willems (1838-1909) [moeder bruid].
Getuigen:
moeder bruidegom
moeder bruid
Franciscus Xaverius Luykx, 58 jaar, collecteur van Staatsloterij, wonend ’s-Hertogenbosch
Wilhelmus Johannes van der LInden, 42 jaar, kantoorbediende, wonend Bokkeraam, broer bruidegom
Wilhelmus van Roessel, 68 jaar, secretaris, wonend Oisterwijk
Johan Joseph Grijsbeuk, 71 jaar, veldwachter, wonend Oisterwijk
Jacobus is geboren op 23-03-1854 om 22:00 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1854 b024v akte nr. 884]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1854 [bron: Geboorte Rotterdam 1854 b024v akte nr. 884].
Vader Wilhelm Franciscus Giselinus van der Linden
Moeder Agnes Clara Koenen
Leeuwenstraat Wijk 5 nr. 613
Getuigen:
Jan Spruyt, 54 jaar, sjouwer, wonend Baansteeg Wijk 11 nr. 656 (kan niet schrijven)
Bartholomeus van Dortten, 38 jaar, sjouwer, wonend Baansteeg Wijk 11 nr. 576
Jacobus is overleden op 13-02-1905 om 08:00 in Rotterdam, 50 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1905 b072v Akte 848]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1905 [bron: Overlijden Rotterdam 1905 b072v Akte 848].
Aert van Nesstraat
Aangevers:
Gerardus Theodorus Willebrordus Waterreus, 52 jaar, lijkbezorger
Frans van Es, 52 jaar, gemeentebode
Beroep: kantoorbediende, boekhouder
Getuige bij:
05-10-1883   geboorteaangifte Agnes Carolina Francisca Maria van der Linden (1883-1947)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1883 d196v akte nr. 4730]
30-05-1885   geboorteaangifte Jacobus Johannes Marie van der Linden (geb. 1885)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1885 c042 akte nr. 2620]
10-05-1887   geboorteaangifte Maria Wilhelmina Josepha van der Linden (geb. 1887)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1887 c193 akte nr. 1148]
08-05-1888   geboorteaangifte Henricus Wilhelmus Marie van der Linden (1888-1888)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1888 d002v akte nr. 2379]
04-09-1888   huwelijk Hendricus Albertus van Luenen (1861-1942) en Catharina Hendrika Jacoba Vermaat (1866-1949)   [zwager bruid] [bron: Huwelijksregister Oisterwijk 1888 Akte 12]
22-08-1889   geboorteaangifte Henricus Cornelis Joseph van der Linden (1889-1890)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1889 e125v akte nr. 4315]
29-10-1890   geboorteaangifte Catharina Hendrika Maria van der Linden (1890-1891)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1890 f127 akte nr. 5500]
07-05-1892   geboorteaangifte Henricus Josephus Marie van der Linden (geb. 1892)   [vader] [bron: Geboorten Rotterdam 1892 e090v akte nr. 2709]
2 Hendrikus Anthonius Jacobus Susannus (Pater Henricus) Vermaat, geboren op 18-09-1860 om 19:00 in Rotterdam [bron: Geboorten Rotterdam 1860 d116 akte nr. 2870]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-09-1860 [bron: Geboorten Rotterdam 1860 d116 akte nr. 2870].
Aangever:
Gerardus Leonardus Johannes van der Linden, 38 jaar, heel en vroedmeester, wonend Hoogstraat Wijk 10 nr. 52 (vader door ongesteldheid verhinderd)
Schiedamsche Cingel Wijk 15 nr. 612
Getuigen:
Aart van den Brande, 30 jaar, pakhuisknecht, wonend Kralingen
Herman Hendrik Kragt, 40 jaar, pakhuisknecht, wonend Achter ’t Klooster Wijk 11 nr. 435
Pater Henricus is overleden op 09-01-1910 om 18:15 in Nijmegen, 49 jaar oud [bron: Overlijden Nijmegen 1910 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1910 [bron: Overlijden Nijmegen 1910 Akte 23].
Aangevers:
Johannes Petrus Gijsbers van Wijk, 43 jaar, boekhouder, wonend Nijmegen
Antonie Manuel Oostedijk, 36 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonend Nijmegen
Gemeente Nijmegen Begraafplaats Daalseweg Vak 22 rij kk graf 16
Jezuïet, werkzaam Sittard 1897-1900; rector Canisius College Nijmegen 1900-1910.
3 Cornelia Maria Carolina Vermaat, geboren op 03-06-1862 om 22:00 in Rotterdam [bron: Geboorten Rotterdam 1862 c054v akte nr. 1840]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1862 [bron: Geboorten Rotterdam 1862 c054v akte nr. 1840].
Aangever:
Gerardus Leonardus Johannes van der Linden, 40 jaar, heel en vroedmeester, wonend Hoogstraat Wijk 10 nr. 51 (vader afwezig buiten de stad)
Schiedamschen Cingel Wijk 15 nr. 612
Getuigen:
Gerrit Verbeet, 46 jaar, pakhuisknecht, wonend Goudscheweg Wijk 13 nr. 722
Pieter van den Brande, 28 jaar, pakhuisknecht, wonend Hoogenzeedijk Wijk 13 nr. 143
Cornelia is overleden op 26-02-1865 om 06:00 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1865 a187v Akte 724]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1865 [bron: Overlijden Rotterdam 1865 a187v Akte 724]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Josephus Keller (Kelder) (1799-1881) [achterneef van vader].
Schiedamschesingel 15-612
Aangevers:
Marinus Lusius Kool, 34 jar, bedienar, wonend Hang 2-435
Josephus Kelder, 65 jaar, bedienar, wonend Banstrat 10-330
4 Josephus Maria Vermaat, geboren op 28-03-1864 om 14:00 in Rotterdam [bron: Geboorten Rotterdam 1864 b075v akte nr. 1088]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1864 [bron: Geboorten Rotterdam 1864 b075v akte nr. 1088].
Aangever:
Gerardus Leonardus Johannes van der Linden, 42 jaar, heel en vroedmeester, wonend Hoogstraat Wijk 10 nr. 52 (vader door ongesteldheid verhinderd)
Schiedamschen Cingel Wijk 15 nr. 612
Getuigen:
Gerrit Verbeet, 48 jaar, pakhuisknecht, wonend Goudsche Cingel Wijk 13 nr. 809
Pieter van den Brande, 30 jar, pakhuisknecht, wonend Kralingen
Josephus is overleden op 26-03-1865 om 11:00 in Rotterdam, 11 maanden oud [bron: Overlijden Rotterdam 1865 b069 Akte 1074]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1865 [bron: Overlijden Rotterdam 1865 b069 Akte 1074].
Schiedamschesingel 15-612
Aangevers:
Marnus Lucius Kool, 34 jar, bedienaar, wonend Hang 2-435
Bastiaan Scheer, 45 jaar, bedienaar, wonend Wenastraat 14-318
5 Catharina Hendrika Jacoba Vermaat, geboren op 01-01-1866 om 08:00 in Heeze [bron: Geboorte Heeze 1866 Akte 1]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1866 [bron: Geboorte Heeze 1866 Akte 1].
Aangever:
Johannes Baptista de la Geneste, 57 jaar, genees- en verloskundige, wonend Leende (vader is overleden)
Getuigen:
Johannes Hugo O’Reillij, 63 jaar, secretaris, wonend Geldrop
Sander Johannes Folmer, 28 jaar, veldwachter, wonend Heeze
Catharina is overleden op 25-01-1949 om 09:00 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1949 a037v Akte 433]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1949 [bron: Overlijden Rotterdam 1949 a037v Akte 433].
Aangever:
Jacobus Gerardus Cornelius van der Stee, 46 jaar, lijkbezorger
Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 04-09-1888 in Oisterwijk [bron: Huwelijksregister Oisterwijk 1888 Akte 12] met Hendricus Albertus van Luenen, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Hendricus waren de volgende getuigen aanwezig: Carolina Johanna Willems (1838-1909) [moeder bruid] en Jacobus Wilhelmus van der Linden (1854-1905) [zwager bruid].
Getuigen:
ouders bruidegom
moeder bruid
Theodorus van Luenen, 58 jaar, geneesheer, wonend Heemstede, oom bruidegom
Jacobus van der Linden, 32 jaar, boekhouder, wonend Rotterdam, zwager bruid
George Ooms, 40 jaar, reiziger, wonend Rotterdam
Wilhelmus van der Linden, 45 jaar, boekhouder, wonend Rotterdam
Hendricus is geboren op 29-04-1861 om 08:00 in Gouda [bron: Geboorte Gouda 1861 Akte 240]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1861 [bron: Geboorte Gouda 1861 Akte 240].
vader Petrus Wilhelmus Johannes van Luenen
moeder Anna Mastwijk
Tiendweg Wijk D nr. 55
Getuigen:
Johannes van der Bijl, 57 jaar, logementhouder, wonend Gouda
Willem Kelder, 27 jaar, smid, wonend Gouda
Hendricus is overleden op 17-04-1942 om 14:00 in Rotterdam, 80 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1942 a150 Akte 1787]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1942 [bron: Overlijden Rotterdam 1942 a150 Akte 1787].
Aangever:
Johannes Cornelis de Haan, 37 jaar, lijkbezorger
Beroep: koopman, smid, winkelier (1900)
Getuige bij:
03-06-1889   geboorteaangifte Petrus Wilhelmus Jacobus van Luenen (1889-1969)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1889 Akte 372]
14-05-1890   geboorteaangifte Carolina Jacoba (Maria) van Luenen (geb. 1890)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1890 Akte 311]
07-08-1891   geboorteaangifte Catharina Hendrika Maria van Luenen (geb. 1891)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1891 Akte 458]
01-12-1893   geboorteaangifte Jacobus Cornelis van Luenen (geb. 1893)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1893 Akte 720]
07-10-1895   geboorteaangifte Johannes Andreas van Luenen (geb. 1895)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1895 Akte 585]
16-06-1897   geboorteaangifte Jacques Johannes Cornelis van Luenen (1897-1960)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1897 Akte 366]
03-08-1898   geboorteaangifte Hendrika Johanna van Luenen (1898-1899)   [vader] [bron: Geboorte Gouda 1898 Akte 458]
25-08-1900   geboorteaangifte Cornelia Carolina Maria van Luenen (geb. 1900)   [vader] [bron: Geboorte Breda 1900 Akte 555]
Kind van Carolina uit onbekende relatie:

6 Jacques Marie (James Marie) Vermaat (Willems) (afb. 1 en 2), geboren op 16-04-1871 om 21:00 in Oisterwijk [bron: Geboorte Oisterwijk 1871 Akte 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1871 [bron: Geboorte Oisterwijk 1871 Akte 29].
kind erkend door moeder op 19 juni 1882
Aangever:
Hermanus Ophoff, 46 jaar, genees heel en verloskundige, wonend Oisterwijk
Kerkeind
Getuigen:
Hendrikus van den Dungen, 34 jaar, schoenmaker
Johannes Josephus Grijsbach, 59 jaar, veldwachter
James Marie is overleden op 12-08-1930 om 06:00 in San Antonio, Bexar County, Texas (USA), 59 jaar oud (oorzaak: Hartfalen) [bron: Overlijdensakte James Vermaat]. Hij is begraven op 14-08-1930 in San Antonio, Bexar County, Texas (USA) [bron: Overlijdensakte James Vermaat].
Name: James Vermaat
Death Date: 12 Aug 1930
Death Place: San Antonio, Bexar, Texas
Gender: Male
Race: white
Death Age: 59 years 4 months 27 days
Estimated Birth Date:
Birth Date: 16 Apr 1871
Birthplace: Holland
Marital Status: Single
Spouse’s Name:
Father’s Name:
Father’s Birthplace:
Mother’s Name:
Mother’s Birthplace:
Occupation: Religious Catholic Priest
Place of Residence:
Cemetery: St. Joseph’s Parish Cemetery
Burial Place:
Burial Date: 14 Aug 1930
Additional Relatives:
Film Number: 2135388
Digital Film Number: 4163676
Image Number: 3574
Reference Number: CN37966

Beroep: priester (RK)

given name: James
surname: Vermaat
last place of residence: Vallerie, Montana
date of arrival: 17 Mar 1914
age at arrival: 42y
ethnicity: U. S. A.
port of departure: Antwerp
port of arrival: New York
gender: Male
marital status: S
us citizen: X
ship of travel: Zeeland

Genaturaliseerd in 1905 in Lewistown (Kentucky)

Vermaat J. vermeld in 1897 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t.
[Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960]

Father James Vermaat, was assigned as Saint Leo’s fourth pastor. He was instrumental in bringing three french sisters, the Daughters of Jesus form Quebec, Canada to Lewistown in 1903. The three sisters established a hospital in a two story log cabin near the church. The second floor was their living quarters. Later three more sisters from Belgium arrived and started the first Catholic School. A frame building next to the church was built and served as St. Mary’s School and the Convent. The school served an ethnic mix of Croatians, Bohemians, Irish, and Metis. Later the St. Mary’s School building eventually served as a nursing school, a residence and then housed hospital employees, before being torn down in 1966.