dinsdag 25 december 2012

Mijn voorzaten Vermaat 3: Matthijs [Jacobsz] Vermaat

Matthijs [Jacobsz] Vermaat werd geboren op 13-10-1840 om 05:00 op adres Huis B 12 in Nieuw Helvoet [bron: Geboorteakten Nieuw Helvoet 1840 Akte 27]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1840 [bron: Geboorteakten Nieuw Helvoet 1840 Akte 27]. Bij de geboorteaangifte van Matthijs was de volgende getuige aanwezig: Jacob Maartensz Vermaat (1808-1857) [vader]. Getuigen waren Willem Oranje, 38 jaar, veldwachter, wonend Nieuw Hellevoet en Leendert Scheijgrond, 55 jaar, schoolonderwijzer, wonend Nieuw Hellevoet.
Matthijs werkte als arbeider en "bouwknecht" (boerenknecht op de boerderij van weduwe Judith Kap-Vermaat, zijn tante) [mededeling H.P. Vermaat, Breukelen].


Geboorteakte Matthijs Vermaat 1/2
Geboorteakte Matthijs Vermaat 2/2

Hij trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1870 in Rockanje [bron: Huwelijksregister Rockanje 1870 Akte 8] met de 27-jarige Jobje (Jaapje) Klittenberg. Matthijs en Jobje gingen op 01-05-1870 in Rockanje in ondertrouw [bron: Huwelijksregister Rockanje 1870 Akte 8]. Bij het burgerlijk huwelijk van Matthijs en Jobje waren de volgende getuigen aanwezig:

Geertrui Rietdijk (moeder bruidegom, kan niet schrijven, dus tekent niet), Hermanus Klittenberg (vader bruid), Willem Bijlaard, 34 jaar, klerk, Klaas Langendoen, 59 jaar, veldwachter, Maarten Groeneveld, 26 jaar, verwer en Arnoud Konijnendijk, 68 jaar, postbode. De bruid kan niet schrijven, dus tekent niet.


Huwelijk Matthijs Vermaat x Jobje Klittenberg 1/2

Huwelijk Matthijs Vermaat x Jobje Klittenberg 2/2

Jobje (Jaapje) Klittenberg werd als dochter van Hermanus Klittenberg en Adriana Steenbergen geboren op 17-01-1843 om 10:00 op adres Huis nr. 3 in Naters [bron: Geboorteakten Naters 1843 Akte 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-01-1843 [bron: Geboorteakten Naters 1843 Akte 2]. Getuigen waren Jakob Bijlaard, 42 jaar, klerk en





Adrianus Groeneveld, 44 jaar, polderbode.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob Vermaat, (*Nieuw Helvoet, 24-04-1872 +Maasland, 9-01-1941)
II. Geertruij Vermaat, (*Nieuw Helvoet, 04-10-1873 +Woerden, 23-10-1945) 
III. Hermanus Vermaat, (*Nieuw Helvoet, 15-07-1875 +Nieuw Helvoet, 25-10-1875) 

Matthijs is overleden op 26-08-1875 om 15:00 in Nieuw Helvoet, 34 jaar oud [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1875 Akte 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1875 [bron: Overlijden Nieuw Helvoet 1875 Akte 31]. Aangevers waren Adrianus Moerman, 35 jaar, gemeentebode en Leendert van Trierum, 60 jaar, arbeider.


Na het overlijden van Matthijs hertrouwde Jobje met Volbregt Smit. Pas na het overlijden van Matthijs overleed zijn moeder en er was sprake van een erfenis, hoewel waarschijnlijk niet groot:
Inventaris (21 Inventaris van de nalatenschap van Jacob Vermaat en Geertrui Rietdijk, in leven landbouwers te Nieuw Helvoet, laatstgenoemde als weduwe van eerstegenoemde aldaar overleden op 27-4-1884. Erfgenamen: - Maarten Vermaat, landbouwer te Vierpolders - Elisabeth Vermaat, ongehuwd en meerderjarig wonend te Nieuw Helvoet - Willem Vermaat, land bouwer te Nieuw Helvoet - Leentje Vermaat, echtgenote van Kornelis van der Bie, bouwknecht te Oudenhoorn - Jobje Klittenberg, nu gehuwd met Volbrecht Smit, arbeider te Oudenhoorn, eerder weduwe van Matthijs Vermaat, als moeder van Jacob Vermaat en Geertrui Vermaat - Abraham Vermaat, bouwman te Nieuw Helvoet - Jacob Vermaat, bouwknecht te Nieuw Helvoet - Johannes Vermaat, bouwknecht te Nieuw Helvoet. Volgt opsomming van meubilair, kleding en sieraden, melk- en bouwgerei, levende have, vruchten te velde, alles samen gewaardeerd op f 1760. Onroerende goederen: - weiland te Nieuw Helvoet kad. nrs. 76, 77 en 78 - een hofstede c.a. aldaar kad. 681 t/m 684. De schuldenlast bedraagt f 2400.)

Datum: 11-06-1884
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 3074 van toegang 110]


Jobje is overleden op 16-08-1913 om 19:00 in Oudenhoorn, 70 jaar oud [bron: Overlijden Oudenhoorn 1913 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1913 [bron: Overlijden Oudenhoorn 1913 Akte 9].
Aangevers waren Volbregt Smit, 25 jaar, veldarbeider, zoon overledene en Jacob Hoogenboom, 39 jaar, melkcontroleur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten