dinsdag 10 september 2013

Vermaat - de Haagse tak [8]

TAK B – DE VIJFDE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNES JACOBUS VERMAAT

1.6.1.5   Johannes Jacobus Vermaat zoon van Antonius Philippus (Antonie Philips) Vermaat (zie 1.6.1) en Anna Margaretha Weijl (Weil). Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1768 in ’s-Gravenhage [bron: DTB ’s-Gravenhage dopen 1748-1771 [Family Search, p. 515/603]].
Getuige: Maria van der Spijk
Gedoopt in de Grote Kerk


Waarschijnlijk gaat het om deze persoon in onderstaande vermelding:
101 kl 25-11-1787 Boek der ledenmaten ten tijde van J.J. van Vlodorp
101 kl predikant alhier bevestigt 25-11-1787
101 kl Ledematen gevonden aan dese plaats:
101 kl Jan Ramaer, coster en schoolmeester
101 kl Johanna Zijnen
101 kl Gerardus van Meurs
101 kl Goosen van Meurs
101 kl Matijs van Heist, adsistent van den meester, afgeschreven
101 kl na Maaren
101 kl Alida Jacoba Zijnen, jd
101 kl Susanna Hos, overleden
101 kl Jacobus Vermaat, adsistent van den meester, met attestatie
101 kl van Beers in ’t Land va Cuijk tot dese gemeente
101 kl overgeschreven
[Kessel(NB), DTBL NG, L: 1649-1812]

Beroep: onderwijzer (onder meer te Berchem). Hij komt als zodanig meerdere malen voor in diverse publicaties.J.J. Vermaat als onderwijzer in Berchem
(1) Johannes trouwde met Hendrina Cornelia Swildens, 32 jaar oud, op maandag 9 mei 1791 in Berchem [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat], nadat zij op woensdag 20 april 1791 in Berchem in ondertrouw zijn gegaan [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Zij is gedoopt op woensdag 30 augustus 1758 in Berchem [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Dochter van Jan Hendrik Swildens (schoolmeester) en Henderina van Heteren [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Hendrina is overleden, 41 jaar oud. Zij is begraven op maandag 16 december 1799 in Berchem [bron: Huwelijksbijlagen Buren 1838 Akte 8].

(2) Johannes trouwde met Johanna Margaretha van Ooyen, 64 jaar oud, op zondag 30 december 1810 in Heerewaarden [bron: Huwelijken Heerewaarden 1796-1810 p. 76], nadat zij op vrijdag 14 december 1810 in Heerewaarden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Heerewaarden 1796-1810 p. 76]
Compareerde voor Gradus van Wessem en Arnoldus Ambrosius commissarissen der huwelykse zaaken. 14.12.1810 Bruidegom: Johannes Jacobus Vermaat weduwnaar van Hendrina Cornelia Swildens in S Haage en wonende te Berchem, oud 43 jaar. Bruid: Johanna Margaretha van Ooyen weduwe van Jan Kosters, gebooren en wonende te Heerewaarden, oud 54 jaren. Getuigen: bruidegom en bruid afdeling. 1e gebod 16.12.1810, 2e gebod 23.12.1810, 3e gebod 30.12.1810. Solemnisatie: Den 30.12.1810 door den Predikant der Gereformeerde gemeente te Heerewaarden getrouwd.
Johannes Jacobus Vermaat, weduwenaar van Hendriena Cornelia Swildens, geboren in ‘s Hage en wonende te Berchem, en Johanna Margaretha van Oijen, weduwe van Jan Kosters, geboren en wonende alhier, zijn, op vertoon der drie onverhindert gegane zondags-proclamatien, zoo hier als te Berchem, den [30.12.1810] 30e van wintermaand 1810, in de kerk getrouwd.

Johanna is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 in Heerewaarden [bron: DTB Heerewaarden dopen [Streekarchief Bommelerwaard, p. 129/147]].
Vader G(e)radus van Ooyen
Moeder Theuntje van den Berg
Bij doop heeft ze alleen de naam JOHANNA

Johanna is overleden op dinsdag 26 oktober 1830 om 23:00 in Heerewaarden, 84 jaar oud [bron: Overlijden Heerewaarden 1830 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1830 [bron: Overlijden Heerewaarden 1830 Akte 10].
Aangevers:
Dirk Antony Kakebeen, 46 jaar, landman, wonend Heerewaarden, behuwdzoon overledene
Jan Vermeulen, 34 jaar, landman, wonend Heerewaarden
{Volgens overlijdensakte was ze 78, maar volgens de leeftijd bij haar huwelijk zou ze in 1746 moeten zijn geboren (en dus bij overlijden 84 zijn). Mogelijk was men in de war met de geboortedatum van haar zus Maria op 21-1-1753.}

Kinderen van Johannes en Hendrina:
1 Anna Philippina Vermaat [1.6.1.5.1], geboren in 1790 in Berchem [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].

2 Hendrina Anna Margaretha Vermaat [1.6.1.5.2], geboren op zondag 26 februari 1792 in Berchem [bron: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bertpols&lang=nl;pz=gijsbert+pieter;nz=pols;ocz=0;p=hendrina+anna+margaretha;n=vermaat].
Hendrina is overleden op dinsdag 11 maart 1800 in Berchem, 8 jaar oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].

3 Jan Hendrik Vermaat, gedoopt op zondag 9 juni 1793 in Berchem. Volgt 1.6.1.5.3.

4 Antoon Philippus Vermaat [1.6.1.5.4], geboren op zaterdag 1 november 1794 in Berchem [bron: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bertpols&lang=nl;pz=gijsbert+pieter;nz=pols;ocz=0;p=antoon+philippus;n=vermaat].
Antoon is overleden vóór 1796, ten hoogste 2 jaar oud.

5 Antoon Philippus Vermaat [1.6.1.5.5], geboren op dinsdag 22 maart 1796 in Berchem [bron: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bertpols&lang=nl;pz=gijsbert+pieter;nz=pols;ocz=0;p=antoon+philippus;n=vermaat;oc=1].

6 Hendrik Cornelis Vermaat, geboren op maandag 22 oktober 1798 in Berchem. Volgt 1.6.1.5.6.

7 Henricus Cornelis Vermaat [1.6.1.5.7], geboren op maandag 16 december 1799 in Berchem [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Henricus is overleden op maandag 16 december 1799 in Berchem, geen dag oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].

8 Jan Jacob Vermaat [1.6.1.5.8], geboren op maandag 16 december 1799 in Berchem [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].
Jan is overleden op maandag 16 december 1799 in Berchem, geen dag oud [bron: Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat].


Johannes is overleden op zaterdag 28 augustus 1830 om 17:00 in Wamel, 62 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1830 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1830 [bron: Overlijden Wamel 1830 Akte 59]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [zoon].
Aangevers:
Jan Hendrik Vermaat, 37 jaar, winkelier, wonend Wamel, zoon overledene
Adolph Graber, 43 jaar, veldwachter, wonend Leeuwen

TAK B – DE ZESDE GENERATIE: DE TAK VAN JAN HENDRIK VERMAAT

1.6.1.5.3   Jan Hendrik Vermaat zoon van Johannes Jacobus Vermaat (zie 1.6.1.5) en Hendrina Cornelia Swildens. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1793 in Berchem [bron: Huwelijken Wamel 1821 Akte 28].

Vermeld:
28-06-1828
   
Borgtocht (Notaris Wiegand 1806-1838
naam : Jan H. Vermaat
Locaties: Wamel
Datum document: 28/06/1828
Beroep Koopman
Onderwerp Inzet onr.goed
Boeknummer 192
Aktenummer 362)

[bron: Notariaat Wiegand 1806-1838]
27-03-1834
   
Borgtocht (Notaris Wiegand 1806-1838
naam : Jan H. Vermaat
Locaties: Wamel
Datum document: 27/03/1834
Beroep Koopman
Onderwerp Borgtocht
Boeknummer 212
Aktenummer 137)

[bron: Notariaat Wiegand 1806-1838]
 (1) Jan trouwde met Adriana Sophia Fransdr Beem, 35 jaar oud, op maandag 31 december 1821 in Wamel [bron: Huwelijken Wamel 1821 Akte 28], nadat zij op zondag 16 december 1821 in Wamel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wamel 1821 Akte 28]
Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Adriana was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus Vermaat (1768-1830) [zie
1.6.1.5] [vader bruidegom].
Getuigen:
vader bruidegom
vader bruid
Jan Nissink, 38 jaar, onderwijzer, wonend Wamel
Arnoldus van der Hoff, 38 jaar, wagenmaker, wonend Rhenen
Arend Goossens, 24 jaar, wagenmakersknecht, wonend Rhenen
Arie van Gein, 24 jaar, knegt, wonend Wamel

Adriana is geboren op maandag 13 maart 1786 in Rotterdam [bron: Huwelijken Wamel 1821 Akte 28]. Zij is gedoopt op dinsdag 14 maart 1786 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd 040].
Dopeling Adriana Sophia Frans Beem
Vader Frans Pieter Beem
Moeder Johanna van Vonderen
Getuige Adriana van der Sman
Plaats Rotterdam
Datum doop 14-03-1786
Wonende Nieuwehaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Adriana is overleden op zondag 21 september 1828 om 06:00 in Wamel, 42 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1828 Akte 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1828 [bron: Overlijden Wamel 1828 Akte 65]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [echtgenoot].
Aangevers:
echtgenoot
Peter Brandts van Soest, 28 jaar, klerk, wonend Leeuwen
Beroep: winkelierster

(2) Jan trouwde met Willemina Rijnders, 30 jaar oud, op donderdag 16 december 1830 in Leeuwen [bron: Huwelijken Wamel 1830 Akte 21], nadat zij op zondag 28 november 1830 in Leeuwen in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wamel 1830 Akte 21]
Getuigen:
George Fredrik Schade, 40 jaar, ontvanger, wonend Leeuwen
Peter Brandts van Soest, winkelier, wonend Leeuwen
Adolph Graber, 43 jaar, veldwachter, wonend Leeuwen
Johannes van den Beukel, 55 jaar, landbouwer, wonend Leeuwen

Willemina is geboren op zaterdag 15 maart 1800 in Lent [bron: Huwelijken Wamel 1830 Akte 21].
Vader bruid Wouter Rijnders
Moeder bruid Maria Schot

Willemina is overleden op zondag 14 februari 1892 om 12:00 in Wamel, 91 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1892 Akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1892 [bron: Overlijden Wamel 1892 Akte 27]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Wouter Vermaat (1837-1902) [zie 1.6.1.5.3.5] [zoon] en Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [zoon].
Aangevers:
Wouter Vermaat, 54 jaar, koopman, wonend Wamel, zoon overledene
Johannes Vermaat, 50 jaar, leeraar aan het gymnasium, wonend Zetten, zoon overledene
Beroep: winkelierster

Kind van Jan en Adriana:
1 Cornelia Johanna Vermaat [1.6.1.5.3.1], geboren op zaterdag 31 januari 1824 om 08:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1824 Akte 8]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1824 [bron: Geboorte Wamel 1824 Akte 8]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Peter Brandts van Soest, 23 jaar, klerk, wonend Leeuwen
Hendrik ’s Heerenberg, 36 jaar, knegt, wonend Leeuwen
Cornelia is overleden op donderdag 25 augustus 1887 om 22:00 in Wamel, 63 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1887 Akte 66]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 augustus 1887 [bron: Overlijden Wamel 1887 Akte 66]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Wouter Vermaat (1837-1902) [zie 1.6.1.5.3.5] [broer].
Aangevers:
Wouter Vermaat, 50 jaar, koopman, wonend Wamel, halfbroer overledene
Johannes van Wichen, 45 jaar, secretaris, wonend Wamel

Kinderen van Jan en Willemina:
2 Maria Vermaat [1.6.1.5.3.2], geboren vóór zaterdag 7 april 1832 in Wamel [bron: Overlijden Wamel 1855 Akte 36].
Niet te vinden in de geboorteakten Wamel
Maria is ongehuwd overleden op zaterdag 7 april 1855 om 17:00 in Wamel, minstens 23 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1855 Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 april 1855 [bron: Overlijden Wamel 1855 Akte 36].
Aangevers:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 40 jaar, secretaris, wonend Wamel
Arnoldus van Leeuwen, 37 jaar, veldwachter, wonend Wamel
"ruim 23 jaar oud"
{Volgens overlijdensadvertentie "in het 24e jaar haars levens"}

3 Anna Elisabeth (Betje) Vermaat, geboren op dinsdag 23 april 1833 in Wamel. Volgt 1.6.1.5.3.3.

4 Margaretha Elisabeth Vermaat [1.6.1.5.3.4], geboren op woensdag 29 april 1835 om 06:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1835 Akte 27]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 1835 [bron: Geboorte Wamel 1835 Akte 27]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Peter Brandts van Soest, 35 jaar, kantoorbediende, wonend Leeuwen
Jan Hendrik van Mook, 44 jaar, arbeider, wonend Leeuwen
Margaretha is ongehuwd overleden op dinsdag 3 april 1923 om 13:00 in Wamel, 87 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1923 Akte 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 april 1923 [bron: Overlijden Wamel 1923 Akte 31].
Aangevers:
Theodorus van Koolwijk, 53 jaar, verlofhouder, wonend Wamel
Carel van Hoorn, 27 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonend Leeuwen

5 Wouter Vermaat [1.6.1.5.3.5], geboren op donderdag 13 juli 1837 om 20:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1837 Akte 54]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 juli 1837 [bron: Geboorte Wamel 1837 Akte 54]. Bij de geboorteaangifte van Wouter was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 22 jaar, kantoorbediende, wonend Leeuwen
Ernst Ernste, 52 jaar, landbouwer, wonend Leeuwen
Wouter is ongehuwd overleden op vrijdag 31 januari 1902 om 23:00 in Wamel, 64 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1902 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 2 februari 1902 [bron: Overlijden Wamel 1902 Akte 5].
Aangevers:
Willem Liese, 57 jaar, agent, wonend Wamel
Boudewijn van Oort, 57 jaar, agent, wonend Wamel

6 Adriana Sophia (Sophie) Vermaat [1.6.1.5.3.6], geboren op zaterdag 1 juni 1839 om 05:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1839 Akte 42]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1839 [bron: Geboorte Wamel 1839 Akte 42]. Bij de geboorteaangifte van Sophie was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 24 jaar, kantoorbeiende, wonend Leeuwen
Ernst Ernste, 55 jaar, landbouwer, wonend Leeuwen
Sophie is ongehuwd overleden op dinsdag 27 april 1915 om 12:45 in Wamel, 75 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1915 Akte 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 april 1915 [bron: Overlijden Wamel 1915 Akte 37].
Aangevers:
Willem Arend Caron, 40 jaar, notaris, wonend Wamel
Willem Antoon Bus, 56 jaar, gemeenteveldwachter, wonend Leeuwen
{In de overlijdnesadvertentie wordt ze abusievelijk Sophia Adriana genoemd.}

7 Jacoba Johanna Vermaat [1.6.1.5.3.7], geboren op zaterdag 1 juni 1839 om 05:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1839 Akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 juni 1839 [bron: Geboorte Wamel 1839 Akte 41]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 24 jaar, kantoorbeiende, wonend Leeuwen
Ernst Ernste, 55 jaar, landbouwer, wonend Leeuwen
Jacoba is ongehuwd overleden op zaterdag 27 november 1858 om 23:00 in Wamel, 19 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1858 Akte10A]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 19 november 1858 [bron: Overlijden Wamel 1858 Akte10A].
Aangevers:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 44 jaar, secretaris, wonend Wamel
Gradus van Hellemond, 42 jaar, timmerman, wonend Wamel

8 Johannes Vermaat, geboren op dinsdag 14 december 1841 in Wamel. Volgt 1.6.1.5.3.8.

Jan was winkelier, kantoorbediende (bij notaris Wiegand) [Aantekeningen Mies Brummans-Vermaat]
Jan is overleden op maandag 24 mei 1847 om 10:00 in Wamel, 53 jaar oud [bron: Overlijden Wamel 1847 Akte 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1847 [bron: Overlijden Wamel 1847 Akte 34].
Aangevers:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 32 jaar, secretaris, wonend Wamel
Willem Balvers, 34 jaar, arbeider, wonend Wamel

TAK B – DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN ANNA ELISABETH VERMAAT

1.6.1.5.3.3   Anna Elisabeth (Betje) Vermaat is geboren op dinsdag 23 april 1833 om 13:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1833 Akte 37], dochter van Jan Hendrik Vermaat (zie 1.6.1.5.3) en Willemina Rijnders. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 april 1833 [bron: Geboorte Wamel 1833 Akte 37]. Bij de geboorteaangifte van Betje was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Peter Brandts van Soest, 33 jaar, kantoorbediende, wonend Leeuwen
Nicolaas Fox, 32 jaar, veldwachter, wonend Leeuwen

Volgens [Bevolkingsregister 1850-1860, Wijk A, Zaltbommel] is ze op 23-1-1833 geboren.
Betje is overleden op maandag 2 maart 1914 om 23:30 in Utrecht, 80 jaar oud [bron: Overlijden Utrecht 1914 Akte 332]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 maart 1914 [bron: Overlijden Utrecht 1914 Akte 332].
Aangevers:
Dirk Jan Pierik, 54 jaar, aanspreker
Albertus Feenstra, 28 jaar, bode
Vermeld:
06-12-1862
   
Lidmaat (Waals-Gereformeerde Gemeente 1661-1900
Lidmaat: Vermaat, Anna Elisabeth
Locaties:
Datum document: 06/12/1862
Opmerking - Gehuwd met H.A. (Hubertus Adrianus) Gerretsen - Met attestatie van Utrecht.
Bron Lidmatenregister Waals-Gereformeerde gemeente Nijmegen (WGN 8/163))

[bron: Lidmatenregister Waals-Gereformeerde gemeente Nijmegen (WGN 8/163)]
Betje trouwde met Hubertus Adrianus Gerritsen, 43 jaar oud, op donderdag 4 september 1862 in Wamel [bron: Huwelijken Wamel 1862 Akte 1 (2e serie)], nadat zij op zondag 24 augustus 1862 in Wamel in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Wamel 1862 Akte 1 (2e serie)]
Bij het burgerlijk huwelijk van Betje en Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Willemina Rijnders (1800-1892) [zie
1.6.1.5.3] [moeder bruid] en Wouter Vermaat (1837-1902) [zie 1.6.1.5.3.5] [broer bruid].
Bruidegom weduwnaar van Lucretia Conradina de Wolf
Getuigen:
moeder bruid
Antonie Lambertus Gerritsen, 37 jaar, koopman, wonend Utrecht, broer bruidegom
Hendrik Jozua Gerritsen, 35 jaar, boekhandelaar, wonend ’s-Gravenhage, broer bruidegom
Hendrik Jan Lijsen, 45 jaar, koopman, wonend Tiel, oom bruid
Wouter Vermaat, 25 jaar, koopman, wonend Wamel, broer bruid

Hubertus is geboren op dinsdag 29 september 1818 om 17:00 in Millingen a/d Rijn [bron: Geboorte Millingen a/d Rijn 1818 Akte 18]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 oktober 1818 [bron: Geboorte Millingen a/d Rijn 1818 Akte 18].
vader Antonij Lambertus Gerritsen
moeder Hendrica Susanna Boest
Getuigen:
Jan Tijssen, 46 jaar, schipper, wonend Millingen
Gerrit Lamers, 72 jaar, daglooner, wonend Millingen (kan niet schrijven, dus tekent niet)

Hubertus is overleden op zaterdag 23 augustus 1873 om 13:00 in Nijmegen, 54 jaar oud [bron: Overlijden Nijmegen 1873 Akte 368]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 augustus 1873 [bron: Overlijden Nijmegen 1873 Akte 368].
Oude Gracht Wijk A nr. 174
Aangevers:
Antonie Lambertus Gerritsen, 28 jaar, hoofdonderwijzer, wonend Nijmegen, zoon overledene
Pieter Simon van Dorp, 25 jaar, hoofdonderwijzer, wonend Nijmegen
Beroep: (hoofd)onderwijzer, kostschoolhouder
Vermeld:
06-12-1862
   
Lidmaat (Waals-Gereformeerde Gemeente 1661-1900
Lidmaat: Vermaat, Anna Elisabeth
Locaties:
Datum document: 06/12/1862
Opmerking - Gehuwd met H.A. (Hubertus Adrianus) Gerretsen - Met attestatie van Utrecht.
Bron Lidmatenregister Waals-Gereformeerde gemeente Nijmegen (WGN 8/163))

[bron: Lidmatenregister Waals-Gereformeerde gemeente Nijmegen (WGN 8/163)]

Kinderen van Betje en Hubertus:
1 Wilhelmina Lucretia Gerritsen [1.6.1.5.3.3.1], geboren op dinsdag 27 oktober 1863 om 21:00 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1863 Akte 661]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1863 [bron: Geboorte Nijmegen 1863 Akte 661]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 72 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Willem Jan Gerritsen, 25 jaar, winkelier, wonend Nijmegen
Wilhelmina is overleden op zondag 5 november 1933 om 14:45 in Amersfoort, 70 jaar oud [bron: Overlijden Amersfoort 1933 Akte 395]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1933 [bron: Overlijden Amersfoort 1933 Akte 395].
Aangevers:
Hendrikus Johannes de Jager, 45 jaar, begrafenisondernemer, wonend Nijmegen
Hendrik van Beek, 46 jaar, chauffeur, wonend Nijmegen

2 Anna Elisabeth Gerritsen [1.6.1.5.3.3.2], geboren op donderdag 29 september 1864 om 00:05 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1864 Akte 518]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1864 [bron: Geboorte Nijmegen 1864 Akte 518]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 74 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Willem Jan Gerritsen, 27 jaar, winkelier, wonend Nijmegen
Anna is overleden op donderdag 20 december 1866 om 18:00 in Nijmegen, 2 jaar oud [bron: Overlijden Nijmegen 1866 Akte 720]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 december 1866 [bron: Overlijden Nijmegen 1866 Akte 720]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Oude Gracht Wijk A nr. 174
Aangevers:
vader
Antonius Lambertus Gerritsen, 77 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen, grootvader overledene

3 Hubertus Adrianus Gerritsen [1.6.1.5.3.3.3], geboren op donderdag 29 september 1864 om 00:30 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1864 Akte 519]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 september 1864 [bron: Geboorte Nijmegen 1864 Akte 519]. Bij de geboorteaangifte van Hubertus was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 74 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Willem Jan Gerritsen, 27 jaar, winkelier, wonend Nijmegen
Hubertus is overleden op zaterdag 30 april 1910 om 21:00 in Nijmegen, 45 jaar oud [bron: Overlijden Nijmegen 1910 Akte 331]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1910 [bron: Overlijden Nijmegen 1910 Akte 331].
Aangevers:
Johannes Leonardus Godschalk, 48 jaar, boekhouder, wonend Nijmegen
Antonie Manuel Oosterdijk, 37 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonend Nijmegen

4 Cornelia Johanna Gerritsen [1.6.1.5.3.3.4], geboren op zondag 17 september 1865 om 23:55 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1865 Akte 513]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 17 september 1865 [bron: Geboorte Nijmegen 1865 Akte 513]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 75 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Herman Hendrik Kortebos, 51 jaar, ambtenaar ter gemeentesecretarie, wonend Nijmegen
Cornelia is overleden op vrijdag 20 oktober 1865 om 10:30 in Nijmegen, 1 maand oud [bron: Overlijden Nijmegen 1865 Akte 463]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1865 [bron: Overlijden Nijmegen 1865 Akte 463]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Oude Stadsgracht Wijk A nr. 174
Aangevers:
vader
Antonius Lambertus Gerritsen, 75 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen, grootvader overledene

5 dr. Jan Hendrik Gerretsen [1.6.1.5.3.3.5], geboren op vrijdag 18 januari 1867 om 20:30 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1867 Akte 36]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1867 [bron: Geboorte Nijmegen 1867 Akte 36]. Bij de geboorteaangifte van dr. was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 77 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Herman Hendrik Kortebos, 52 jaar, ambtenaar ter gemeentesecretarie, wonend Nijmegen
Jan is overleden op zaterdag 17 november 1923 om 22:30 in ’s-Gravenhage, 56 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1923 Akte 3286]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1923 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1923 Akte 3286].
Aangevers:
Johannes Jacobus Roelofs, 42 jaar, bode
Jan Timp, 56 jaar, bode

6 Anna Elisabeth Gerritsen [1.6.1.5.3.3.6], geboren op zondag 19 april 1868 om 21:00 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1868 Akte 219]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 19 april 1868 [bron: Geboorte Nijmegen 1868 Akte 219]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 78 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Herman Hendrik Kortebos, 54 jaar, ambtenaar ter gemeentesecretarie, wonend Nijmegen
Anna is overleden op woensdag 30 mei 1900 om 08:00 in Utrecht, 32 jaar oud [bron: Overlijden Utrecht 1900 Akte 923]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1900 [bron: Overlijden Utrecht 1900 Akte 923].
Aangevers:
Hendrikus Anthonius Heetveld, 55 jaar, bedienaar
Jacob Valk, 49 jaar, bode

7 Justinus Jacobus Leonardus Gerritsen [1.6.1.5.3.3.7], geboren op donderdag 19 augustus 1869 om 05:30 in Nijmegen [bron: Geboorte Nijmegen 1869 Akte 429]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 augustus 1869 [bron: Geboorte Nijmegen 1869 Akte 429]. Bij de geboorteaangifte van Justinus was de volgende getuige aanwezig: Hubertus Adrianus Gerritsen (1818-1873) [zie 1.6.1.5.3.3] [vader].
Getuigen:
Antoni Lambertus Gerritsen, 79 jaar, zonder beroep, wonend Nijmegen
Herman Hendrik Kortebos, 55 jaar, ambtenaar ter gemeentesecretarie, wonend Nijmegen
Justinus is overleden op zondag 22 april 1877 om 19:00 in Nijmegen, 7 jaar oud [bron: Overlijden Nijmegen 1877 Akte 218]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 april 1877 [bron: Overlijden Nijmegen 1877 Akte 218].
Houtstraat Wijk B nr. 259-2
Aangevers:
Carel Johannes Strohensdorffer, 51 jaar, koster, wonend Nijmegen
Hendrik Johan M[onleesbaar], 52 jaar, koster, wonend Nijmegen

TAK B – DE ZEVENDE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNES VERMAAT

1.6.1.5.3.8   Johannes Vermaat is geboren op dinsdag 14 december 1841 om 22:00 in Wamel [bron: Geboorte Wamel 1841 Akte 101], zoon van Jan Hendrik Vermaat (zie 1.6.1.5.3) en Willemina Rijnders. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 december 1841 [bron: Geboorte Wamel 1841 Akte 101]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vermaat (1793-1847) [zie 1.6.1.5.3] [vader].
Getuigen:
Johannes Nicolaas Meijnhardt, 27 jaar, kantoorbeiende, wonend Leeuwen
Ernst Ernste, 57 jaar, landbouwer, wonend Leeuwen

Beroep: onderwijzer, privé-leraar, leraar Chr. Gymnasium te Zetten
Johannes is overleden op dinsdag 5 oktober 1915 om 15:30 in Het Loo, 73 jaar oud [bron: Overlijden Apeldoorn 1915 Akte 426]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1915 [bron: Overlijden Apeldoorn 1915 Akte 426].
Aangevers:
Rutger van Straten, 44 jaar, aanspreker, wonend Apeldoorn
Hendrik Muis, 41 jaar, gemeentebode, wonend Apeldoorn

Johannes trouwde met Geertruida Hubers, 27 jaar oud, op donderdag 27 juli 1871 in Amersfoort [bron: Huwelijken Amersfoort 1871 Akte 49], nadat zij op zondag 16 juli 1871 in Amersfoort in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Amersfoort 1871 Akte 49]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Wouter Vermaat (1837-1902) [zie
1.6.1.5.3.5] [broer bruidegom].
Getuigen:
vader bruid
Wouter Vermaat, 34 jaar, koopman, wonend Wamel, broer bruidegom
Dirk Hubers, 34 jaar, koopman, broer, bruid
Gerrit Dirksz Hubers, 68 jaar, koopman, oom bruid
Lambertus Siddré, 64 jaar, chirurgijn, behuwdoom bruid

Geertruida is geboren op zaterdag 2 maart 1844 om 11:00 in Amersfoort [bron: Geboorte Amersfoort 1844 Akte 86]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 maart 1844 [bron: Geboorte Amersfoort 1844 Akte 86].
vader Cornelis Hubers
moeder Gerharda Wendelina de Vriendt
Getuigen:
Lambertus Siddré, 37 jaar, chirurgijn, wonend Amersfoort
Derk Hubers, 26 jaar, chirurgijn, wonend Amersfoort
Geertruida is overleden op vrijdag 9 mei 1884 om 12:00 in Valburg, 40 jaar oud (oorzaak: TBC) [bron: Overlijden Valburg 1884 Akte 55]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 mei 1884 [bron: Overlijden Valburg 1884 Akte 55]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [echtgenoot].
Wijk F nr. 70
Aangevers:
echtgenoot
Henricus Engelbertus van der Velden, 61 jaar, winkelier

Kinderen van Johannes en Geertruida:
1 Gerharda Wendelina (Da) Vermaat [1.6.1.5.3.8.1], geboren op zaterdag 11 mei 1872 om 09:00 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1872 Akte 50]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1872 [bron: Geboorte Valburg 1872 Akte 50]. Bij de geboorteaangifte van Da was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Getuigen:
Cornelis Hubers, 66 jaar, koopman, wonend Amersfoort
Pierre Jacques Smit, 33 jaar, onderwijzer, wonend Zetten
Da is ongehuwd overleden op zaterdag 14 november 1896 om 03:00 in Zetten, 24 jaar oud (oorzaak: TBC) [bron: Overlijden Valburg 1896 Akte 81]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1896 [bron: Overlijden Valburg 1896 Akte 81].
Wijk F nr. 22
Aangevers:
Josef van der Velden, 41 jaar, koopman, wonend Herveld
Bernard Coeleman, 49 jaar, veldwachter, wonend Andelst

2 Willemina (Wilma) Vermaat [1.6.1.5.3.8.2], geboren op woensdag 14 mei 1873 om 04:00 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1873 Akte 55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 mei 1873 [bron: Geboorte Valburg 1873 Akte 55]. Bij de geboorteaangifte van Wilma was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Wijk F nr. 4
Getuigen:
Cornelis Hubers, 67 jaar, zonder beroep, wonend Amersfoort
Gerardus Hubertus van Lingen, 63 jaar, onderwijzer, wonend Zetten
Wilma is ongehuwd overleden op maandag 20 maart 1967 in Blaricum, 93 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Willemina Vermaat [CBG]]. Zij is begraven op vrijdag 24 maart 1967 in Beekbergen [bron: Overlijdensadvertentie Willemina Vermaat [CBG]].

3 Cornelis Vermaat, geboren op woensdag 25 november 1874 in Zetten. Volgt 1.6.1.5.3.8.3.

4 Johannes Hendrik (Johan) Vermaat, geboren op maandag 16 april 1877 in Zetten. Volgt 1.6.1.5.3.8.4.

5 Johanna (Hanna) Vermaat [1.6.1.5.3.8.5], geboren op zaterdag 14 december 1878 om 07:00 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1878 Akte 154]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 december 1878 [bron: Geboorte Valburg 1878 Akte 154]. Bij de geboorteaangifte van Hanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Wijk F nr. 5
Getuigen:
Johannes Nobels, 52 jaar, onderwijzer
Pierre Jacques Smit, 40 jaar, onderwijzer
Hanna is ongehuwd overleden op donderdag 6 februari 1964 in Beekbergen, 85 jaar oud [bron: Inventaris archieven Wilma Vermaat, bijlage 18].

6 Geertruida Margaretha Wilhelmina (Truus) Vermaat [1.6.1.5.3.8.6], geboren op dinsdag 10 februari 1880 om 22:30 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1880 Akte 14]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1880 [bron: Geboorte Valburg 1880 Akte 14]. Bij de geboorteaangifte van Truus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Wijk F nr. 70
Getuigen:
Willem Jansen, 28 jaar, hoofdonderwijzer
Jan Dionijsius de Visser Smits, 26 jaar, onderwijzer
Truus is ongehuwd overleden op dinsdag 18 februari 1964 in Beekbergen, 84 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Geertruida Margaretha Wilhelmina Vermaat [CBG]].

7 Margaretha Wilhelmina Christina Vermaat [1.6.1.5.3.8.7], geboren op donderdag 17 februari 1881 om 04:30 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1881 Akte 17]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1881 [bron: Geboorte Valburg 1881 Akte 17]. Bij de geboorteaangifte van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Wijk F nr. 70
Getuigen:
Lodewijk Willem van Deventer, 52 jaar, conrector
Jan Dionisius de Visser Smits, 27 jaar, leeraar
Margaretha is overleden op maandag 25 juli 1881 om 13:00 in Zetten, 5 maanden oud [bron: Overlijden Valburg 1881 Akte 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1881 [bron: Overlijden Valburg 1881 Akte 49].
Aangevers:
Jan Antonius Hendriks, 45 jaar, tuinman, wonend Zetten
Henricus Engelbertus van der Velden, 58 jaar, winkelier, wonend Herveld


TAK B – DE ACHTSTE EN NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN CORNELIS VERMAAT EN ZIJN GEZIN

1.6.1.5.3.8.3   Cornelis Vermaat is geboren op woensdag 25 november 1874 om 17:00 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1874 Akte 116], zoon van Johannes Vermaat (zie 1.6.1.5.3.8) en Geertruida Hubers. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1874 [bron: Geboorte Valburg 1874 Akte 116]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Wijk F nr. 5

Getuigen:
Gerhardus Hubertus van Lingen, 62 jaar, onderwijzer
Pierre Jacques Smits, 33 jaar, onderwijzer
Cornelis is overleden op vrijdag 4 maart 1960 in Blaricum, 85 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Cornelis Vermaat [CBG]]. Hij is begraven op dinsdag 8 maart 1960 in Baarn [bron: Overlijdensadvertentie Cornelis Vermaat [CBG]].
Vermeld:
1926
   
Geelkerken kwam met het grootste gedeelte van de kerk van Amsterdam-Zuid (ca. 2500 leden) buiten het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland te staan (op 17 maart 1926). Nog in datzelfde jaar vonden er scheuringen plaats in de kerken van Zandvoort, Tienhoven, Amsterdam (Centrum), Oudemirdum en Baarn. De eerste twee kerken die grotendeels buiten het verband kwamen de staan, de kerken van Amsterdam-Zuid en Zandvoort, gingen met elkaar een band aan (zij ’herstelden het verband’ met elkaar). Dit feit vond plaats op 1 augustus 1926. Deze datum werd een nieuw kerkgenootschap geboren: de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband). De scheuringen gingen nog door tot eind 1929. Op dat moment telde het nieuwe kerkgenootschap 26 kerken. Van deze 26 kerken waren er slechts 7 waarvan de predikant meeging: Amsterdam Zuid (dr. J.G. Geelkerken), Zandvoort (ds. H.C. van den Brink), Tienhoven (ds. E.L. Smelik), Oudemirdum (ds. S.P. Vermeer), Makkum (ds. C. Vermaat), Harkema-Opeinde (dr. N.D. van Leeuwen) en Oosterend-Texel (ds. J.J. Buskes Jr.). Daarnaast waren er enige predikanten die zich zonder eigen kerk bij het Hersteld Verband aangesloten: ds. C. Koppenaal, ds. W.E. van Duin, ds. J.C. Aalders, ds. H. Hasper en ds. G. Ubbink.

[bron: Gereformeerde Kerk Rotterdam in Hersteld Verband ( Gemeentearchief Rotterdam )]

Cornelis trouwde met Maria Gerardina Theodora Ippius Fockens, 30 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1903 in Leiden [bron: Huwelijken Leiden 1903 Akte 302]
Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie
1.6.1.5.3.8] [vader bruidegom] en Johan Vermaat (1877-1948) [zie 1.6.1.5.3.8.4] [broer bruidegom].
Getuigen:
vader bruidegom
Anne Willem Ippius Fockens, 32 jaar, predikant, wonend Hemmen, broer bruid
Eppo Ippius Fockens, 29 jaar, predikant, wonend Purmerland, broer bruid
Johannes Hendrik Vermaat, 26 jaar, zonder beroep, wonend Apeldoorn, broer bruidegom
Roelof Jan Willem Rudolph, 41 jaar, predikant, wonend Leiden

Maria is geboren op dinsdag 1 april 1873 om 10:00 in Scharnegoutum [bron: Geboorte Wymbritseradeel 1873 Akte 116]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1873 [bron: Geboorte Wymbritseradeel 1873 Akte A116].
vader Isaac Johannes Ippius Fockens
moeder Maria Gerardina de Mare
Aangever: vader
Getuigen:
Jentje Bootsma, 54 jaar, zonder bedrijf, te Scharmegoutum
Hendrik Willem Koelman, 35 jaar, hoofdonderwijzer, te Scharnegoutum

Maria is overleden op donderdag 19 januari 1939 in Soestdijk, 65 jaar oud [bron: Overlijden Amersfoort 1939 Akte 15]. Zij is begraven in Baarn [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1475630/vermaat].

Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Geertruida (Truus) Vermaat, geboren op dinsdag 19 juli 1904 in Moddergat. Volgt 1.6.1.5.3.8.3.1.

2 Isaac Johannes Vermaat [1.6.1.5.3.8.3.2], geboren op zondag 17 september 1905.

3 mr. Johannes Vermaat [1.6.1.5.3.8.3.3], geboren op zaterdag 8 juni 1907 in Moddergat (Paesens) [bron: Geboorteadvertentie [CBG]]].
Johannes is ongehuwd overleden op vrijdag 31 juli 1987 in Zeist, 80 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Johannes Vermaat [CBG]]. Hij is begraven op woensdag 5 augustus 1987 in Huizum [bron: Overlijdensadvertentie Johannes Vermaat [CBG]].

4 Maria Gerardina Theodora Vermaat, geboren op woensdag 26 mei 1909 in Makkum. Volgt 1.6.1.5.3.8.3.4.

5 G.W.? Vermaat [1.6.1.5.3.8.3.5], geboren op vrijdag 26 januari 1912 in Makkum [bron: Geboorteadvertentie [CBG]].

6 Titia Henriëtte Vermaat, geboren op vrijdag 8 mei 1914 in Makkum. Volgt 1.6.1.5.3.8.3.6.
Predikant, o.m. te Makkum. Was medestander van Geelkerken en werd daarom afgezet uit de Gereformeerde Kerken in Nederland. Ging over naar het Hersteld Verband.

1.6.1.5.3.8.3.1   Geertruida (Truus) Vermaat is geboren op dinsdag 19 juli 1904 in Moddergat [bron: Mededeling Marijke van den Bremer [via e-mail]], dochter van Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.3.8.3) en Maria Gerardina Theodora Ippius Fockens.
Truus is overleden op dinsdag 17 juli 1990 in Bennekom, 85 jaar oud [bron: Mededeling Marijke van den Bremer [via e-mail]]. Truus trouwde met Bernardus Antonius Maria (Ben) Stevens, 36 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1939 in Soest [bron: Huwelijken Soest 1939 Akte 135 [Mededeling Marijke van den Bremer [via e-mail]]], nadat zij in oktober 1939 in Soest in ondertrouw zijn gegaan [bron: De Gooi- en Eemlander, 21-10-1939]


Ben is geboren op zaterdag 11 juli 1903 in Doetinchem [bron: Mededeling Marijke van den Bremer].
zoon van Stefanus Christianus (Chris) Stevens en Christina Antonia Vreeburg

Ben is overleden op dinsdag 21 december 1971 in ’s-Gravenhage, 68 jaar oud [bron: Mededeling Marijke van den Bremer].
overleden te Den Haag [zh, nld] zaterdag 19 dec 1970 [http://www.gensdvf.nl/FullRecord.csp?RecordId=1.75384&OrgId=1.75386&lijn=0&FromIndex=]
Beroep: vertegenwoordiger

1.6.1.5.3.8.3.4   Maria Gerardina Theodora Vermaat is geboren op woensdag 26 mei 1909 in Makkum [bron: Overlijdensadvertentie Maria Gerardina Theodora Vermaat], dochter van Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.3.8.3) en Maria Gerardina Theodora Ippius Fockens. 

bron dienstbodekaarten 1912-1939, kaartnummer 13974 
Alphen aan den Rijn 
naam Maria Gerardina Theodora Vermaat 
geboren 26-05-1909 te Wonseradeel 
plaatsnaam Alphen aan den Rijn


Maria is overleden op zondag 2 juli 2000 in Zeist, 91 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Maria Gerardina Theodora Vermaat]. 


Maria trouwde met Ir. Gerard Emanuel Bekkering, 39 jaar oud, op vrijdag 2 september 1938 in Pematang Siantar [bron: De Sumatra Post, 22-8-1938], nadat zij op maandag 22 augustus 1938 in Pematang Siantar in ondertrouw zijn gegaan [bron: De Sumatra Post, 22-8-1938]
Woonde 19-1-11939 in Pematang Siantar (RI), samen met haar jongere zussen G.W. en Titia Henriette
Gerard is geboren op woensdag 21 september 1898 om 02:00 in Veendam [bron: Geboorte Veendam 1898 Akte 241]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1898 [bron: Geboorte Veendam 1898 Akte 241].
Vader Jan Bekkering (afwezig)
Moeder Annechina Boon
Aangever:
Thomas Tjabbes, 33 jaar, arts, wonend Veendam
Getuigen:
Gerrit Noorman, 34 jaar, gemeente-secretaris, wonend Veendam
Nanno huizing, 66 jaar, gemeente-bode, wonend Veendam
Gerard is overleden op maandag 28 september 1992 in Vught, 94 jaar oud [bron: Overlijdensknipsels collectie NGV].
Beroep: hoofdingenieur Lokale Waterstaat Sumatra’s Oostkust

Kind van Maria en Gerard:
1 [levend]

1.6.1.5.3.8.3.6   Titia Henriëtte Vermaat is geboren op vrijdag 8 mei 1914 in Makkum [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=overleden&achternaam=vermaat&command=showgraf&bgp=450&grafid=220439&char=V&view=zoek&name=&persid=341101], dochter van Cornelis Vermaat (zie 1.6.1.5.3.8.3) en Maria Gerardina Theodora Ippius Fockens.


Titia is overleden op dinsdag 13 november 2001 in Wageningen, 87 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Titia Henriëtte Wille-Vermaat]. Zij is begraven op vrijdag 16 november 2001 in Wageningen [bron: Overlijdensadvertentie Titia Henriëtte Wille-Vermaat]. Titia trouwde met mr. Jacobus Frederik Christiaan August Wille


Jacobus is geboren op maandag 19 augustus 1912 [bron: http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?sortpers=overleden&achternaam=vermaat&command=showgraf&bgp=450&grafid=220439&char=V&view=zoek&name=&persid=341101].


Jacobus is overleden op dinsdag 7 mei 1957 in Wageningen, 44 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Jacobus Frederik Christiaan August Wille [CBG]]. Hij is begraven op vrijdag 10 mei 1957 in Wageningen [bron: Overlijdensadvertentie Jacobus Frederik Christiaan August Wille [CBG]].
Otto van Gelreweg 37
Kinderen van Titia en Jacobus:
1 [levend]
2 [levend]
3 [levend]

TAK B – DE ACHTSTE EN NEGENDE GENERATIE: DE TAK VAN JOHANNES HENDRIK VERMAAT EN ZIJN GEZIN

1.6.1.5.3.8.4   Johannes Hendrik (Johan) Vermaat is geboren op maandag 16 april 1877 om 01:00 in Zetten [bron: Geboorte Valburg 1877 Akte 43], zoon van Johannes Vermaat (zie 1.6.1.5.3.8) en Geertruida Hubers. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 april 1877 [bron: Geboorte Valburg 1877 Akte 43]. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Vermaat (1841-1915) [zie 1.6.1.5.3.8] [vader].
Wijk F nr. 5
Getuigen:
Gerardus Hubertus van Lingen, 64 jaar, onderwijzer
Pierre Jacques Smit, 38 jaar, onderwijzer

Beroep: vruchtenkweker
Johan is overleden op zaterdag 4 december 1948 in Apeldoorn, 71 jaar oud [bron: Overlijden Apeldoorn 1948 Akte 790]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 december 1948 [bron: Overlijden Apeldoorn 1948 Akte 790]. Hij is begraven op woensdag 8 december 1948 in Ugchelen [bron: Overlijdensadvertentie Johannes Hendrik Vermaat [CBG]].

Johan trouwde met Anna (Anne) Maks, 38 jaar oud, op donderdag 1 september 1910 in Bloemendaal [bron: Huwelijken Bloemendaal 1910 Akte 29], nadat zij op vrijdag 12 augustus 1910 in Bloemendaal in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouwadvertentie Vermaat-Maks [CBG]]
Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Anne was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Vermaat (1874-1960) [zie
1.6.1.5.3.8.3] [broer bruidegom].
Getuigen:
Cornelis Johannes Maks, 64 jaar, aannemer, wonend Amsterdam, oom bruid
Cornelis Vermaat, 35 jaar, predikant, wonend Makkum, broer bruidegom
Lucas Maks, 32 jaar, boomkweeker, wonend Apeldoorn, broer bruid
Gijsbertus Maks, 29 jaar, handelsreiziger, wonend Amsterdam, broer bruid
Anne is geboren op maandag 12 augustus 1872 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1872 (folio 11 mei tot 14 augustus, p.195v)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1872 [bron: Geboorte Amsterdam 1872 (folio 11 mei tot 14 augustus, p.195v)].
dochter van Cornelis Johannes MAKS, Makelaar, en Metta Hendrika van ESSEN
Adres: Oudezijdsvoorburgwal, Buurt I, nr. 250
Getuigen:
Jan Schoonenberg, 37 jaar, aannemer, wonend Singel KK84
Rijk Cruijff, [?] jaar, timmerman, wonend Voorburgwal K524

Anne is overleden op maandag 14 februari 1955 in Heemstede, 82 jaar oud [bron: Inventaris archieven Wilma Vermaat, bijlage 16]. Zij is begraven in Apeldoorn [bron: http://www.begraafplaatsenonline.nl/gelderland/apeldoorn/7339bx_heidehof.php?pagina=2&zoek=maat#anker].

Kinderen van Johan en Anne:
1 Johannes Vermaat, geboren op vrijdag 23 oktober 1914 in Apeldoorn. Volgt 1.6.1.5.3.8.4.1.

2 Cornelis (Kees) Vermaat [1.6.1.5.3.8.4.2], geboren op dinsdag 7 mei 1918 in Apeldoorn [bron: http://www.ogs.nl/srs_site/SDetail.asp?zt=vermaat&zn=s&pg=1&sl=159644].
Kees is ongehuwd overleden op vrijdag 31 juli 1942 in Heger (D), 24 jaar oud (oorzaak: gefusilleerd) [bron: http://www.ogs.nl/srs_site/SDetail.asp?zt=vermaat&zn=s&pg=1&sl=159644]. Hij is begraven in Apeldoorn [bron: http://www.begraafplaatsenonline.nl/gelderland/apeldoorn/7339bx_heidehof.php?pagina=2&zoek=maat#anker].
3 [levend]
4 [levend]

1.6.1.5.3.8.4.1   Johannes Vermaat is geboren op vrijdag 23 oktober 1914 in Apeldoorn [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)], zoon van Johannes Hendrik (Johan) Vermaat (zie 1.6.1.5.3.8.4) en Anna (Anne) Maks.

(1) Johannes trouwde met Wilhelmina Catharina During, 32 jaar oud, op vrijdag 12 april 1946 in ’s-Gravenhage [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)]
Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 1 februari 1955 in ’s-Gravenhage [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)].
Wilhelmina is geboren op maandag 23 maart 1914 in ’s-Gravenhage [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)].

(2) Johannes trouwde met Margot Louise Mulder, 32 jaar oud, op donderdag 7 april 1955 in Rotterdam [bron: Huwelijksadvertentie Vermaat-Mulder [CBG]]
Het huwelijk werd ontbonden op maandag 19 maart 1984 in Rotterdam [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)].
Margot is geboren op zondag 27 augustus 1922 in Leeuwarden [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)].
Margot is overleden in Rotterdam.

Kind van Johannes en Margot:
1 Johannes Hendrik Vermaat [1.6.1.5.3.8.4.1.1], geboren op zondag 11 maart 1956 in Rotterdam [bron: Mededeling Ruud Vermaat (via e-mail)]. 
Johannes is ongehuwd overleden op zondag 18 oktober 2009 in Lieren (Apeldoorn), 53 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Johannes Hendrik Vermaat]. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten