vrijdag 4 oktober 2013

De erven van Anthonis Jansz de With

Soms is het ook interessant om bezig te zijn met genealogie buiten je eigen aandachtsgebied. Tevens is het leuk om samen te werken met andere genealogen om zo tot een beter resultaat te komen. 
Zo kreeg ik onlangs via e-mail een vraag van M. Aartsen naar eentuele gegevens van nakomelingen van Anthonis Jansz de With, de oudste zoon van Weijntgen Anthonisdr de With en Jan Aertsz [van Heemstede].

In mijn genealogie "Van der Mathe/Vermaat" heb ik ook een tak "de With" opgenomen, omdat deze vermoedelijk afstamt van Johan Ernstsz, een (half)broer van Philips Ernstsz (die weer de voourouder van de Vermaat-en uit deze familie is).
Net als bij de familie Vermaat houdt mijn "aandacht" echter op bij de kinderen uit een gezin van een vrouwelijke nakomeling. In dit geval dus ook bij de kinderen van Weijntgen de With, ook al noemen deze kinderen zich eveneens De With.

Op pagina 93 en 94 van zijn Parenteel van Luytgen Woutersz (Utrechtse parentelen voor 1650 deel 1, Ons Voorgeslacht, 2010) geeft Marcel Kemp een overzicht van de kinderen van Weijntgen en hun kinderen, maar niet de verdere nazaten. Mogelijk heeft hij van deze nazaten geen gegevens, maar waarschijnlijker is dat met die generatie het jaar 1650 overschreden wordt (zoals we nog zullen zien).

De interesse van M. Aartsen richtte zich met name op Jan Janss de Jongh(e), die in een aantal akten, verband houdend met de nalatenschap van Anthonis Jansz de With, genoemd wordt.
Ze was zo attent om mij een aantal akten te sturen en zelf vond ik er ook nog een paar bij. Hieronder eerst - in chronologische volgorde - (beschrijvingen van) een aantal relevante akten met daarbij de personen die een rol spelen.


Akte 1:
Schuldbekentenis - f 439,- als rest van landpacht
Aktenummer:   402
Datum:   22-03-1670
 Soort akte:   Schuldbekentenis
 Samenvatting:   f 439,- als rest van landpacht
 Notaris:   G. DE COTEN
 Personen:    Schuldenaar: Sander Anthoniss
  Schuldeiser: Cornelis Pauw
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:   U038a001  

Personen:
1. Sander Anthonisz [getrouwd met 2.a]
 
Akte 2:
[originele akte in bezit MA]
Procuratie - tot het voeren van een proces. Aktenummer:   96
Datum:   26-07-1671  Soort akte:   Procuratie
Notaris:   R. VAN VECHOVEN
Samenvatting:   tot het voeren van een proces
Personen:    De erven van Anthonis Janss de With:
  Constituant: Aert de With
  Constituant: Maria de With, onmondig
  Constituant: Annichjen Sanders, onmondig
  Constituant: Neeltjen Eersten
  Constituant: Jan Eersten
  Geconstitueerde: Ludolph de With
Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:   U066a001  

Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Maria de With [4.a.i]
3. Annichien Sanders [dochter van 2.a]
4. Neeltjen Eersten [5.b]
5. Jan Eersten [5.a]
{zijnde de erven van Anthonis Jansz de With}
{Opvallend dat hun verre verwant Ludolph [Jansz] de With eveneens genoemd wordt, hij is immers procureur aan het Hof van Utrecht.}

Akte 3:
Ondertrouw 4-5-1674 (Amsterdam)


Jan Jansz de Jonge van A[msterdam] kistenmaaker
out 30 jaren inde groote leijtsedwars
straat, geass[isteerd] met Jan Jansz de Jonge
sijn vader en Marijke Jans de
Wit van Rotterdam out 22 jaren
als vooren (dus ook in de groote leijtsedwars straat) ouders doot geass[isteert] met Aertus de Wit haere oom
Ik slaagde er niet in om deze inschrijving geheel te transcriberen, gelukkig kende M. iemand die dat wel kon!

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [echtgenoot van 4.a.i]
2. Jan Janss de Jongh [vader van (2)]

Akte 4:
Voogdbenoeming - over dochter Annichie Sanders speciaal ten aanzien van de erfportie uit de nalatenschap van Anthoni de With, geassumeerd vanwege wanbeheer van Aert de With te Amsterdam
 Aktenummer:   26
 Datum:   26-05-1675
 Soort akte:   Voogdbenoeming
 Samenvatting:   over dochter Annichie Sanders speciaal ten aanzien van de erfportie uit de nalatenschap van Anthoni de With, geassumeerd vanwege wanbeheer van Aert de With te Amsterdam
 Notaris:   H. VAN WOUDENBERGH
 Personen:    Constituant: Sander Anthonisz
  Geconstitueerde: Jan Jansen de Jonge
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
 Inventarisnummer:   U093a001 

Personen:
1. Sander Anthonisz [getrouwd met 2.a, vader van (2)]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Aert de With [4.b]
4. Jan Jansen de Jonge [getrouwd met 4.a.i]
{Aangezien het gebruikelijk was dat er een voogd was over onmondigen, geldt dit waarschijnlijk ook hier. Uit [Akte 2] blijkt dat Annichie Sanders in 1671 nog onmondig was. Dat is ze in 1675 nog steeds, want in [Akte 8] uit 1681 wordt dit eveneens vermeld.
In de omschrijving staan nog enkele details:

Constituant: Sander Anthonisz
Voornaam: Sander 
Achternaam: Anthonisz 
Rol in akte: Constituant 
Woonplaats: Emmenes 

Geconstitueerde: Jan Jansen de Jonge
Voornaam: Jan Jansen 
Achternaam: de Jonge 
Rol in akte: Geconstitueerde 
Woonplaats: Amsterdam

Wat voor onduidelijkheid zorgt is het vermelden van Sander Anthonisz. Hiermee lijkt het of de vader van Annichie nog in leven is, terwijl er in die situatie helemaal geen sprake zou zijn van voogdij. Ik ken de letterlijke tekst van de akte niet, maar het zou mij niet verbazen wanneer Jan Jansen als man van Annechie's verre nichtje Maria ook als voogd voor Annechie wil optreden in het proces over de erfenis van Anthonis Jansz de With tegenover Aert [Aertsz] de With, mogelijk omdat hij vindt dat Annechie's vader daar zelf niet goed genoeg is slaagt?


Akte 5:
[originele akte in bezit MA]

Procuratie - om proces te voeren
Aktenummer: 240
Datum: 13-03-1676
Soort akte: Procuratie
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: om proces te voeren
Personen:
Erven Anthonis de With:
Rol in akte: Erven Anthonis de With

Constituant: Aert de With
Voornaam: Aert
Achternaam: de With
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Maria Belterman

Constituant: Jan Janss de Jongh
Voornaam: Jan Janss
Achternaam: de Jongh
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Maria Jans de With
Woonplaats: Amsterdam

Constituant: Jan Eersten
Voornaam: Jan
Achternaam: Eersten
Rol in akte: Constituant

Constituant: Annichje Sanders, onmondig
Achternaam: Annichje Sanders, onmondig
Rol in akte: Constituant
Voogd: Sander Anthoniss, vader
Achternaam: Sander Anthoniss, vader
Rol in akte: Voogd
Woonplaats: Emmenes

Geconstitueerde: Dirck Woertman
Voornaam: Dirck
Achternaam: Woertman
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: procureur hove van Utrecht

Verwijzingen: procuratie d.d. 27-3-1670 voor notaris R. Duee te Amsterdam
Bijzonderheden: Jan Eersten is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a002


Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
3. Jan Eersten [5.a]
4. Annichie Sanders [2.a.i]
5. Sander Anthonisz [vader van (4)]
Blijkbaar is Neeltgen Eersten, de zus van Jan, reeds overleden.
We zien hier dat zowel Jan Jansse de Jongh als Sander Anthonisz worden genoemd. Ik concludeer hieruit dat Jan geen voogd over Annichie is geworden.

Akte 6:
Schuldbekentenis - f 240,- vanwege achterstallige rente van plecht f 1000,-
Aktenummer: 51
Datum: 26-01-1678
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 240,- vanwege achterstallige rente van plecht f 1000,-
Notaris: H. RIBBIUS
Personen: De erven Anthoni de With:
Schuldenaar: Jan Janss de Jongh
Schuldenaar: Annichje Sanders, onmondig
Voogd: Sander Anthoniss, vader
Schuldeiser: Johan van der Meer
Verwijzingen: procuratie d.d. 14-6-1676 voor notaris C. Brouwer te Naarden plecht d.d. 3-6-1609 voor het leenhof van Utrecht
Bijzonderheden: niet gepasseerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U094a001 

Personen:
1. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Sander Anthonisz [vader van (3)]
Blijkbaar is nu ook Jan Eersten overleden? Tevens is mogelijk dat Annechie en Maria gezamenlijk een deel van de erfenis van Anthonis Jansz hebben ontvangen, los van hun "oom" Aert Aertsz de With.

Akte 7:
- Koop en verkoop
Aktenummer:   101  Datum:   28-03-1681
Soort akte:   Koop en verkoop
 Notaris:   F. VAN MERKERCK
 Personen:    Verkoper: Jan Janss de Jongh
  Koper: Cornelis Henderickss Otterspoor
 onroerend goed:    4 mergen 2 hont hannecoornslant; Wulleffsestege
 Bijzonderheden:   erfpacht van NN de heer van Amerongen
uit de nalatenschap van oom Aert de With
met toestemming van Sander Anthoniss, huisman te
Eemnes, voor zichzelf en als voogd van
Annichie Sanders, zyn dochter uit huwelyk met
Geertruyt Janss
in de marge: notitie dat verkoper weigerde akte te ondertekenen, wegens geschil over betaling; koop is echter dezelfde dag doorgegaan
 Toegangsnummer:   34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:   U077a005 

Personen:
1. Aert de With [4.b]
2. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
3. Annichie Sanders [2.a.i]
4. Sander Anthonisz [echtgenoot van 2.a, vader van 2.a.i]
5. Geertruyt Janss [2.a]
Blijkbaar stamt de genoemde erfpacht uit de boedel van Aert Aertsz de With, die voor 1679 is overleden.

Maria Belterman, de weduwe van Aert, hertrouwt op 1-9-1679 met Jacques du Bouquoij en op 6-11-1682 nogmaals met Jochem Pol.

Opvallend is het inkijkje dat we krijgen in het karakter van Jan Janss de Jongh: in [Akte 4] probeerde hij Annichie's vader opzij te schuiven waar het ging om het optreden inzake de erfenis van Anthonis Jansz de With, in [Akte 7] heeft hij een geschil over betaling en wil hij een koopakte niet tekenen. Blijkbaar was hij snel ontevreden en procedeerde hij om het minste of geringste.

Akte 8:
Aktenummer: 106 
Datum: 28-05-1681 
Soort akte: Verklaring 
Notaris: F. VAN MERKERCK 
Samenvatting: dat zy geen aanspraken hebben op land onder Wulven, door Jan Janss
de Jongh verkocht aan Cornelis Henderickss van Otterspoor 

Personen:
Verklaarder: Sander Anthoniss, eerder wedr. N.N.
Achternaam: Sander Anthoniss, eerder wedr. N.N. 
Rol in akte: Verklaarder 
Echtgenoot: wedr. Geertruyt Janss 
Beroep: huysman 
Woonplaats: Emnes buytendycks 

Verklaarder: Annichie Sanders, onmondige dochter
Achternaam: Annichie Sanders, onmondige dochter 
Rol in akte: Verklaarder 
Woonplaats: Emnes buytendycks 

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer: U077a005


Personen:
1. Jan Janss de Jongh [getrouwd met 4.a.i]
2. Annichie Sanders [2.a.i]
3. Sander Anthonisz [echtgenoot van 2.a, vader van 2.a.i]
Uit deze akte blijkt dat Annechie in mei 1681 nog altijd onmondig is!

Tenslotte de uit [Kemp] bekende nakomelingen van Weijntgen Anthonisdr de With en Jan Aertsz van Heemstede, aangevuld met wat uit de diverse akten is gebleken en met dankzegging aan M. Aartsen voor de samenwerking:

Weijntgen Anthonisdr de With x Jan Aertsz [van Heemstede]
1.       Anthonis Jansz de With x Gouda Jacobsdr {beiden + <13-3-1676}
[geen kinderen]
2.       Annichge Jan Aertszdr [de With] x Jan Gijsbertsz Botterman
a.       Geertruyt Jansdr x Sander Anthonisz
                       i.      Annichie Sanders {* na 28-5-1653}
3.       Maechje Jan Aertszdr [de With] x Peter Adriaensz Maeijen
[kinderen vroeg overleden aan de pest]
4.       Aert Jansz de With x Marichgen Rochus Biesersdr
a.       Jan Aertsz de With x Sophia van Bemmel {beiden overleden voor 4-5-1674}
                       i.      Maria Jans de With {*<4-5-1652} x Jans Janss de Jongh {*<4-5-1646} {ondertrouw Amsterdam 4-5-1674}
b.      Aert Aertsz de With [alias Aert Jansz de With] {+ <26-3-1681} x Maria Jans Belterman 
[geen (overlevende) kinderen]
5.       Jannichge Jansdr de With x Eerst Jacobsz
a.       Jan Eersten {overleden voor 26-1-1678}

b.      Neeltgen Eersten {overleden voor 13-3-1676}

Geen opmerkingen:

Een reactie posten