zaterdag 5 augustus 2017

Uit dezelfde stam: de familie De With (23) - Trouwvermelding (en huwelijkse voorwaarden) Isaac Jansz de Wit en Elisabeth Maria de With gevonden

Ets van Isaac Jansz de Wit
Het was niet eenvoudig om de huwelijksinschrijving te vinden van de schilder/etser Isaac Jansz de Wit en Elisabeth Maria de With. Noch in Amsterdam, waar Isaac werd geboren, noch in Rotterdam, de geboorteplaats van Elisabeth, noch in Utrecht, waar Isaac lange tijd werkzaam was, was de inschrijving te vinden.

Ik kwam de vermelding op het sppor dankzij een testament uit Utrecht van 31 december 1789:
Datering: 31-12-1789
Aktenummer: 114
Datum: 31-12-1789
Soort akte: Testament
Rol: Genoemd
Notaris: T. KOPPEN
Personen:
Testateur: Isaac de Wit Jansz
Voornaam: Isaac
Achternaam: de Wit Jansz
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: x Elizabeth Maria de With
Woonplaats: De Meern, Beefland
Erfgenaam: langstlevende
Achternaam: langstlevende
Rol in akte: Erfgenaam
Aktedatum: 31-12-1789
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 10-3-1789 voor notaris A. van Alphen te Leiden
Bijzonderheden: indien kinderloos: legitieme portie naar ouders testatrice indien kinderen krygen zy de legitieme portie met benoeming van de langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U270a010

Daar hier verwezen wordt naar huwelijkse voorwaarden opgesteld door een notaris uit Leiden, zocht ik in eerste instantie ook daar, maar vergeefs. Pas toen ik via Family Search de scans van deze huwelijkse voorwaarden bekeek, waarin ook de ouders van Elisabeth optreden, zag ik dat zij toentertijd in Zwammerdam woonden.
Vervolgens had ik vrij snel beet:
"Den 12 Maart 1789
De Heer Isaak de Wit Janszoon geboren te Amsteldam aan den oude Rhijn bij de maire & Mej. Elisabeth Maria de With J.D. geb. te Rotterdam & wonende te Zwammerdam
Welke zijn den 29 Maart 1789 [...] getrouwt
Trouwattestatie placent den 30 maart 1789"
[DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Family Search, p. 380/462]]

"den 4 Maart Mejuffr. Elisabeth Maria de With J:D: geb. te Rotterdam en wonende te Zwammerdam zullende trouwen met den Heer Isaak de Wit Janszoon J:M: geb. te Amsterdam en wonende in de Provincie Utrecht [doorgestreept: de bruijd] later heeft haar aangegeven in de Classe van f 30 - - - dus voor beijde ontfangen f 60 - -"

[DTB Zwammerdam Gaarder 1699-1805 [Family Search, p. 398/485]]

Omdat het interessant is de voorwwrden zelf te lezen, deels vanwege de verwijzingen naar andere familieleden De With, maar voornamelijk vanwege de handtekeningen van Elisabeth en haar ouders, plaats ik de scans ervan hier onder.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten