zaterdag 11 juni 2011

Een dominee zonder hoop

In februari 2010 ontving ik een e-mail van Rafel Oskamp met de volgende inhoud:
“Geachte heer Vermaat,
In het kwartaalblad 'Open vensters' van de Hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland publiceren wij artikelen over predikanten die in het verleden de gemeente hebben bediend.
Een van hen is Philippus Vermaat. Hieronder staan de gegevens voorzover die bij ons bekend zijn.

'Philippus Vermaat
Van de achtste predikant op het predikantenbord, is weinig bekend.
Philippus Vermaat werd geboren in 1734. Zijn geboorteplaats is niet bekend.
Hij werd als kandidaat in Nieuw-Lekkerland beroepen en op 14 nov. 1762 als predikant alhier bevestigd.
Hij was toen dus ongeveer 28 jaar oud. Hij heeft de gemeente maar anderhalf jaar bediend.
Op 20 mei 1764 werd hij al in z’n nieuwe gemeente Moordrecht bevestigd.
Verder is alleen bekend dat hij in 1797 op ongeveer 63 jarige leeftijd is overleden en op 20 augustus van dat jaar is begraven'
.

Graag verneem ik van u of hij in uw voorgeslacht voorkomt en of u over meer gegevens over hem beschikt.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Rafel Oskamp”

Op dat moment kon ik hem niet anders antwoorden dan dat deze Philippus mij ook niet verder bekend was dan dit. Ik wist zelfs minder: de sterfdatum was voor mij op dat ogenblik extra informatie. Wat ik wel wist was dat deze Philippus een aantal keren in akten voorkwam: een waarin hij obligaties verkocht en een ander waarin hij toestemming vroeg aan de kerkeraad van Moordrecht voor het plaatsen van een tuinhuisje in de tuin van de pastorie.

Nadat ik dit jaar de DTB-boeken van een aantal plaatsen in Zuid Holland had doorgewerkt, besloot ik deze kwestie nog eens te gaan bekijken. Eerst waren dit de gegevens over beroep en intrede van dominees.nl over Nieuw-Lekkerland en Moordrecht. In een voetnoot bij de Brieven van A.C.W. Staring, wordt bij de daarin genoemde Vermaat verwezen naar Philippus Vermaat (1734-1797), die volgens Van Lieburg (F. A. van Lieburg: Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816. Boekencentrum, Zoetermeer; 399 blz) van 1769 tot zijn dood in 1797 predikant in Moordrecht zou zijn geweest [1769 moet zijn 1764, PV]. Ik vermoedde toen dat Philippus dezelfde als Philip Arijsz, de zoon van Arij Philipsz Vermaat en Lijsbeth Pieters Hoogenboom,  gedoopt 19-9-1734 in Oud Beijerland. Dit is namelijk de enige mij bekende Philip Vermaat die in 1734 is geboren. Daarbij komt dat zijn neef Jacob Pietersz Vermaat (zoon van zijn broer Pieter Arijsz Vermaat) in Sint Maartensdijk secretaris van de dijkgraaf was, zodat ik mag aannemen dat geletterdheid in deze tak van de familie niet vreemd was (in tegenstelling tot andere takken).
Nadat ik deze informatie mailde aan de heer Oskamp, ontving ik van hem informatie die een heel ander licht wierp op de omstandigheden waaronder hij in Moordrecht heeft geleefd en is gestorven.
In de (op dat moment nog via het Nationaal Archief probleemloos te bekijken scans van de) DTB-boeken van Moordrecht bleek uitsluitend dat men in 1797 met verdriet reageerde op het overlijden van Philippus. In het Gaardersregister staat: “20 dito Ik onderschreven bekenne aan te geven 't Lyk van Philippus Vermaat, in leven Predicant alhier gehorende onder de Classis van f 30,-"

Het register van ontvangst van grafrechten (bijgehouden door de koster), staat:
"den 20 is in 't Choor der Kerk (bovenin No 18) [in stilte] begraven het lijk van Philippus Vermaat, in leven gereformeerd predicant alhier, hebbende het Evangelium alhier 33 jaar en 3 maanden verkondigt, is oud geworden omtrent 63 Jaaren, komt de kerk (het beste doodkleed een dag te vroeg gehaald) ----- 12-10-
den koster f 1:2:-
NB voor extra diensten, en bezorging van licht, inoppassen[?] bijzonder betaald"

Een door de heer Oskamp bijgevoegd artikel van Panc Vink beschrijft echter de merkwaardige omstandigheden van de dood van de predikant. Op 16 augustus 1797 wordt Philippus gevonden, waarbij op de rechtszitting op de volgende dag wordt verklaard "dat zij het lijk hadden gevonden gesteld ende diggenaaid hebbende, hetselve den Kneep van de hals en de Nek gedraaid".
In het archief van notaris Joannes van Staveren is te vinden dat een dag daarvoor (dus op 15-8-1797) bij hem verscheen de predikant Philippus Vermaat en Francoisa Sonmans, ten einde een contract om een vast en wettig huwelijk aan te gaan te vernietigen, waarbij een som van vijf duizend gulden wordt uitgekeerd, dat mej. Sonmans meteen mee mag nemen in de vorm van obligatien. Zeer waarschijnlijk was hier sprake van een zelfmoord.
[zie: P. Vink - Kerkgeschiedenis van Moordrecht, 2007, p. 24]

Francoisa Sonmans is gedoopt op 7-7-1747 en was dus bijna 15 jaar jonger dan Philippus. Volgens dit artikel is Philippus "kinderloos weduwnaar", dus ik moest dus in de DTB-boeken van Moordrecht zowel het huwelijk als het overlijden van de echtgenote gaan zoeken.
Ook vermeldt het artikel de namen van de beide neven: Adrianus (baljuw en schout te Papendrecht volgens dit artikel [later is hij verhuisd naar Bergen op Zoom en daar in 1823 overleden, PV]) en Jacob, secretaris te Ooltgensplaat [later was hij secretaris van de dijkgraaf in Sint Maartensdijk, PV]. Deze neven erven eerst een flinke som geld van hun overleden oom en later nog eens van de broer van diens overleden echtgenote Eva Sonneveld. [zie: P. Vink - De familie Sonmans in "Moerdregt"]

Inmiddels vond ik in het Trouwboek van Moordrecht 1766-1796 [Nat. Archief, p. 11/80] de vermelding van Philippus Vermaat na ondertrouw in Gouda in 7 november 1769 in Moordrecht is getrouwd met de uit Gouda afkomstige Eva Sonneveld. 
Haar overlijden is in Moordrecht niet te vinden. Ik vermoed dat dit niet lang na het huwelijk is gebeurd, omdat een (nog niet verder onderzochte) verwijzing in het Streekarchief Midden Holland er op kan wijzen dat ze in Gouda in de St. Janskerk begraven is:

bron: Grafboek St.-Janskerk Gouda 1701-1807
toegangsnummer: ac566
inventarisnummer: 69
bladzijde: MP - L 33 fol. 276r
naam: Eva Sonneveld
plaatsnaam: Gouda
instelling: Streekarchief Midden-Holland

Tenslotte heb ik een vrijwel sluitend bewijs gevonden voor mijn bovenstaande veronderstelling dat Philippus Vermaat dezelfde is als Philip Arijsz Vermaat uit Oud Beijerland. Hij treedt namelijk als "Dominus Philippus Vermaat" op als doopgetuige bij de doop van Philippus Pietersz Vermaat, zoon van Pieter Arijsz Vermaat en Sara van der Waal op 26 januari 1755 in Numansdorp (DTB Numansdorp dopen 1775-1789 [Nat. Archief, p. 5/64], zie bijlage voor scan). Het is vrijwel zeker dat de dopeling naar de getuige vernoemd is, zodat ik er nu van overtuigd ben dat mijn veronderstelling hiermee bewezen is.

Ook de familietakken van de twee neven van Philippus zijn vrij snel in mannelijke lijn uitgestorven.

1 Arij Philipsz Vermaat, zoon van Philip Maartensz Vermaat en Bastiaantje Pietersdr Landmeter. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1696 in Nieuw Beijerland [bron: DTB Nieuw Beijerland dopen 1658-1699 [Nat. Archief, p. 159/172]].
Notitie bij de geboorte van Arij: "den 25 dito k: arij
v: phillip maartense vermaat
m: bastiaantje pieters landmeter
g: phillip vermeulen &
annigje leenders spuijdijk"
Arij is overleden in oktober 1778 in Numansdorp, 82 jaar oud. Arij trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 3 maart 1728 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1689-1737] met Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom, 35 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 februari 1728 in Oud Beijerland in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1689-1737].
Notitie bij het huwelijk van Arij en Lijsbeth: 06-02-1728 Arij Philipsz Vermaat j.m.geb. onder NB won. te Numansdorp en binnen ´t jaar hebbende gewoond te Schiedam en Elizabeth Hogenboom j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 3 maart
Zij is gedoopt op zondag 21 september 1692 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1674-1742].
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: 21-09-1692 Lijsbeth Pieter Hoogenboom en Abigail Vlieger, get. Neelie Gemen
Lijsbeth is overleden vóór woensdag 9 oktober 1771 in Oud Beijerland, ten hoogste 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 oktober 1771 [bron: DTB Oud Beijerland begraven 1769-1780 [Nat. Archief, p. 29/134]]. Bij de overlijdensaangifte van Lijsbeth was de volgende getuige aanwezig: Pieter Arijsz Vermaat (1730-1823) [zie 1.1] [zoon].
Notitie bij overlijden van Lijsbeth: "den 9 dito Geeft Pieter Vermaat aan t lijk van zijn moeder genaamt Elisabet Hoogenboom in de classis van vijftien gulden dus f 15 - -"
Getuige bij:
19-10-1732
   
doop Bastiaantje Nicolaasse Vermaat (1732-1780)
   
[aangetrouwde tante vaderszijde]

[bron: DTB Nieuw Beijerland dopen 1731-1787 [Nat. Archief, p. 13/196]]
Kinderen van Arij en Lijsbeth:
1 Pieter Arijsz Vermaat, gedoopt op zondag 5 november 1730 in Oud Beijerland. Volgt 1.1.
2 Philip Arijsz (Philippus) Vermaat, gedoopt op zondag 19 september 1734 in Oud Beijerland. Volgt 1.2.
1.1 Pieter Arijsz Vermaat, zoon van Arij Philipsz Vermaat (zie 1) en Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1730 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1674-1742]. Pieter is overleden op zondag 30 maart 1823 in Bergen op Zoom, 92 jaar oud [bron: Overlijden Bergen op Zoom 1823 Akte 59].
Getuige bij:
09-10-1771
   
overlijdensaangifte Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom (1692-vóór 1771) [zie 1]
   
[zoon]

[bron: DTB Oud Beijerland begraven 1769-1780 [Nat. Archief, p. 29/134]]
Pieter:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zondag 12 februari 1764 in Numansdorp [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1738-1769] met Sara van der Waal, 27 of 28 jaar oud, nadat zij op zaterdag 28 januari 1764 in Oud Beijerland in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Oud Beijerland trouwen 1738-1769].
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Sara: 28-01-1764 Pieter Vermaat j.m. geb. en won. alhier en Sara van der Waal wed. van Johannes Kaan won. te Numansdorp, te Numansdorp getrouwd op 12 februari
Sara is geboren in 1736 in Goudswaard. Sara is overleden op woensdag 3 juni 1778 in Numansdorp, 41 of 42 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1778 met Clasina van der Vaart. Clasina is overleden op maandag 10 september 1827 in Bergen op Zoom [bron: Overlijdensregister 1827 Bergen op Zoom Akte 89].
Kinderen van Pieter en Sara:
1 Adrianus Pietersz Vermaat, geboren in 1765. Volgt 1.1.1.
2 Jacoba Agatha Vermaat [1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1767 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1750-1775 [Nat. Archief, p. 41/60]].
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Getuige: Jacoba Agatha Kleijn
Jacoba is overleden.
3 Jacob Pietersz Vermaat, gedoopt op donderdag 24 februari 1774 in Numansdorp. Volgt 1.1.3.
4 Philippus Pietersz Vermaat [1.1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 26 januari 1775 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1775-1789 [Nat. Archief, p. 5/64]].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Getuige: Dominus Philippus Vermaat

[Hiermee een duidelijk bewijs dat ds. Philippus Vermaat uit Moordrecht dezelfde is als de broer van Pieter Arijsz Vermaat en dus de zoon van Arij Philipsz Vermaat en Lijsbeth Pieters Hoogenboom]
Philippus is overleden.
1.1.1 Adrianus Pietersz Vermaat is geboren in 1765, zoon van Pieter Arijsz Vermaat (zie 1.1) en Sara van der Waal. Adrianus is overleden op donderdag 7 november 1822 in Bergen op Zoom, 56 of 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1822 Bergen op Zoom Akte 155]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1822 [bron: Overlijdensregister 1822 Bergen op Zoom Akte 155].
Notitie bij overlijden van Adrianus: Genlias vermeldt de moeder als Sara van der HAAK
Notitie bij Adrianus: Mogelijk geboren in Oud Beijerland
Adrianus trouwde met Erkenraad Boogaard. Zij is gedoopt op zondag 8 oktober 1775 in Godschalxoord (Heinenoord) [bron: http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kooij%20nl/pg-00001.htm].
Notitie bij de geboorte van Erkenraad: Geboorte onzeker, is nl. vermeld in combi met huwelijk met Jacob Gabrielsz van der Kooij:

Jacob Gabriëlsz. van der Kooij, geb. 08-12-1770 Schipluiden, overl. 01-02-1807 Oud Beijerland, zn. van Gabriel Jacobsz. van der Kooij (zie VIII.105) en Hester Jacobsdr. van der Kooij (zie VIII.77).
Otr. 23-06-1798 Delft Erkenraad Boogaard, ged. 08-10-1775 Godschalxoord, overl. 16-01-1812 Oud Beijerland.
Uit dit huwelijk:
1. Hester Elizabet Jacobsdr. Geb. 16-06-1799 Delft.
Tr. 17-03-1819 Dordrecht Paulus Mattheijer, geb. 04-07-1794 ’s-Gravenhage.
2. Johannes Jacobsz. Geb. 19-12-1800 Vlaardingen, overl. 1801 ald.
3. Johannes Jacobsz. Geb. 24-02-1802 Vlaardingen, overl. 1802 ald.
[http://home.tiscali.nl/~hengstdj/kooij%20nl/pg-00001.htm#BM28355]

[Erkenraad is dan uiteraard na 1807 hertrouwd, maar haar sterfdatum klopt niet]
Erkenraad is overleden op woensdag 7 april 1813 in Oud Beijerland, 37 jaar oud [bron: Overlijden Oud Beijerland 1813 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 april 1813 [bron: Overlijden Oud Beijerland 1813 Akte 23].
1.1.3 Jacob Pietersz Vermaat, zoon van Pieter Arijsz Vermaat (zie 1.1) en Sara van der Waal. Hij is gedoopt op donderdag 24 februari 1774 in Numansdorp [bron: DTB Numansdorp dopen 1750-1775 [Nat. Archief, p. 57/60]]. Jacob is overleden op zondag 13 januari 1839 in Sint Maartensdijk, 64 jaar oud [bron: Overlijdensakten Sint Maartensdijk 1811-1955 Akte 3].
Notitie bij overlijden van Jacob: Aktejaar (year) : 1839
Aktenummer (number) : 3
Overleden op (died on) : 13-1-1839
Overleden te (died in) : Sint Maartensdijk
Jacob Vermaat
Leeftijd bij overlijden (age) : 64 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : secretaris dijkgraaf
Geboorteplaats (place of birth) : Numansdorp
PARTNER : Willemina Pieternella Tierleman
Beroep (occupation) : particuliere
VADER (father) : Pieter Vermaat
MOEDER (mother) : Sara van der Waal
Notitie bij Jacob: Op 14 april 1797 wordt hij vermeld als inwoner van Sint Maartensdijk, 24 jaar oud, ongehuwd.

Beroep: secretaris dijkgraaf
Vermeld:
14-04-1797
   
Inwoner (Jacob Vermaat
Opmerking (note) : gehuwd
Leeftijd (age) : 24 jaar
Beroep (occupation) : wijnkoper
Woonachtig te (residence) : Sint Maartensdijk
Adres (address) : Westzijde van de Markt
Datum (date) : 14 april 1797
Bron (source) : Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256)

[bron: Zeeuws Archief]
Jacob trouwde, minstens 23 jaar oud, na vrijdag 14 april 1797 met Willemina Pieternella Ferleman (Tierleman), minstens 18 jaar oud. Willemina is geboren vóór dinsdag 8 december 1778 in Zierikzee [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1851 Akte 41]. Willemina is overleden op maandag 8 december 1851 in Sint Maartensdijk, minstens 73 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1851 Akte 41].
Kind van Jacob en Willemina:
1 Pieter Jacobsz Vermaat, geboren in 1799 in Sint Maartensdijk. Volgt 1.1.3.1.
1.1.3.1 Pieter Jacobsz Vermaat is geboren in 1799 in Sint Maartensdijk, zoon van Jacob Pietersz Vermaat (zie 1.1.3) en Willemina Pieternella Ferleman (Tierleman). Pieter is overleden op donderdag 28 november 1867 in Sint Maartensdijk, 67 of 68 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1867 Akte 67].
Vermeld:
[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Pieter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op woensdag 1 maart 1826 in ’s-Gravenhage met Amalia Agneta Detmers, 22 of 23 jaar oud. Amalia is geboren in 1803 in Zetel, Oldenburg (D). Amalia is overleden op vrijdag 15 mei 1863 in Sint Maartensdijk, 59 of 60 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1863 Akte 36].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Kinderen van Pieter en Amalia:
1 Maria Wilhelmina Vermaat [1.1.3.1.1], geboren op donderdag 1 november 1832 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1832 Akte 46]. Maria is overleden op maandag 12 augustus 1833 in Sint Maartensdijk, 9 maanden oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1833 Akte 29].
2 Willemina Petronella Jacoba Vermaat, geboren op donderdag 6 maart 1834 in Sint Maartensdijk. Volgt 1.1.3.1.2.
3 Elisabeth Hendrika Vermaat [1.1.3.1.3], geboren op zaterdag 14 mei 1836 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1836 Akte 38]. Elisabeth is overleden op woensdag 18 oktober 1837 in Sint Maartensdijk, 1 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1837 Akte 34].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
4 Amalia Agnes Vermaat [1.1.3.1.4], geboren op maandag 29 oktober 1838 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1838 Akte 72]. Amalia is overleden op zondag 24 februari 1839 in Sint Maartensdijk, 3 maanden oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1839 Akte 11].
5 Hendrik Jacob Vermaat [1.1.3.1.5], geboren op zondag 17 november 1839 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1839 Akte 73]. Hendrik is overleden op donderdag 30 januari 1840 in Sint Maartensdijk, 2 maanden oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1840 Akte 4].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
6 Pieter Henk Vermaat [1.1.3.1.6], geboren op dinsdag 5 januari 1841 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1841 Akte 1]. Pieter is overleden op dinsdag 30 juli 1850 in Sint Maartensdijk, 9 jaar oud [bron: Overlijden Sint Maartensdijk 1850 Akte 29].
7 Hermine Constance Vermaat, geboren op maandag 2 december 1844 in Sint Maartensdijk. Volgt 1.1.3.1.7.
1.1.3.1.2 Willemina Petronella Jacoba Vermaat is geboren op donderdag 6 maart 1834 in Sint Maartensdijk, dochter van Pieter Jacobsz Vermaat (zie 1.1.3.1) en Amalia Agneta Detmers. Willemina is overleden op dinsdag 22 maart 1881, 47 jaar oud.
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Willemina trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 8 maart 1861 in Sint Maartensdijk [bron: Huwelijken Sint Maartensdijk 1861 Akte 3] met Hendrik Herman Rochell, 45 of 46 jaar oud. Hendrik is geboren in 1815 in Leiden. Hendrik is overleden.
Kinderen van Willemina en Hendrik:
1 Jacobus Hendrik Rochell [1.1.3.1.2.1], geboren op woensdag 5 februari 1862 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1862 Akte 8]. Jacobus is overleden.
2 Amalie Agnes Rochell [1.1.3.1.2.2], geboren op donderdag 11 juni 1863 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1863 Akte 23]. Amalie is overleden.
3 Engelbartha Theodora Rochell [1.1.3.1.2.3], geboren op donderdag 5 januari 1865 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1865 Akte 2]. Engelbartha is overleden.
4 Constant August Herman Rochell [1.1.3.1.2.4], geboren op vrijdag 24 juli 1868 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1868 d025v akte nr. 2446]. Constant is overleden op woensdag 15 november 1950 in Amsterdam, 82 jaar oud [bron: http://www.nieuwenkamp.info/gd-hoofd.htm].
1.1.3.1.7 Hermine Constance Vermaat is geboren op maandag 2 december 1844 in Sint Maartensdijk [bron: Geboorteakte Sint Maartensdijk 1844 Akte 49], dochter van Pieter Jacobsz Vermaat (zie 1.1.3.1) en Amalia Agneta Detmers. Hermine is overleden op vrijdag 19 november 1880 in Geertruidenberg, 35 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1880 Geertruidenberg Akte 50].
Vermeld:


Beschikking Hof van Holland

[bron: http://www.zeeuwengezocht.nl]
Hermine trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 7 juni 1872 in Haarlem [bron: Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1872 Nummer 112] met Johannes Hendrik van der Dussen, 29 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 14 augustus 1842 in Nijmegen [bron: Michiel van der Dussen (e-mail)]. Johannes is overleden op zaterdag 14 november 1925 in Hilversum, 83 jaar oud [bron: Michiel van der Dussen (e-mail)].
Notitie bij Johannes: eerste luitenant bij het corps ingenieurs
Kinderen van Hermine en Johannes:
1 Anna Maria Catherine van der Dussen [1.1.3.1.7.1], geboren in 1873 [bron: Huwelijken Amsterdam 1895 Akte reg.32;fol.36]. Anna is overleden in 1929, 55 of 56 jaar oud.
2 Amelie Agnes Constance van der Dussen [1.1.3.1.7.2], geboren op zondag 12 april 1874 in Utrecht [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1323731/dussen_van_der]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1874 [bron: Geboorteakte Utrecht 1874 Akte 714]. Amelie is overleden op zaterdag 9 februari 1957, 82 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1323731/dussen_van_der]. Zij is begraven in Zeist [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/1323731/dussen_van_der].
3 Nn van der Dussen [1.1.3.1.7.3], levenloos geboren dochter [bron: Overlijden Utrecht 1875 Akte 1713]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1875 [bron: Overlijden Utrecht 1875 Akte 1713]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1875 [bron: Overlijden Utrecht 1875 Akte 1713].
4 Johan Bruno van der Dussen [1.1.3.1.7.4], geboren op woensdag 3 januari 1877 in Utrecht [bron: Geboorteakte Utrecht 1877 Akte 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1877 [bron: Geboorteakte Utrecht 1877 Akte 19]. Johan is overleden op zaterdag 7 juli 1956 in Gorssel, 79 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/jansen-uit-gramsbergen/I356173.php].
5 Wilhelmine Marie Leontine van der Dussen [1.1.3.1.7.5], geboren op woensdag 25 september 1878 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1878 Akte 53]. Wilhelmine is overleden op woensdag 22 januari 1879 in Geertruidenberg, 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1879 Geertruidenberg Akte 2].
6 Willem Marius Leo van der Dussen [1.1.3.1.7.6], geboren op donderdag 30 oktober 1879 in Geertruidenberg [bron: Geboorteakte Geertruidenberg 1879 Akte 53]. Willem is overleden.
1.2 Philip Arijsz (Philippus) Vermaat, zoon van Arij Philipsz Vermaat (zie 1) en Lijsbeth Pietersdr Hoogenboom. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1734 in Oud Beijerland [bron: DTB Oud Beijerland dopen NH 1674-1742]. Philip is overleden op woensdag 16 augustus 1797 in Moordrecht, 62 jaar oud (oorzaak: zelfmoord) [bron: http://www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=12188]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 augustus 1797 [bron: DTB Moordrecht gaarder begraven 1796-1805 [Nat. Archief, p. 16/128]]. Hij is begraven op zondag 20 augustus 1797 in Moordrecht [bron: DTB Moordrecht ontvangst grafrechten 1789-1799 [Nat. Archief, p. 84/109]].
Notitie bij overlijden van Philip: "20 dito Ik onderschreven bekenne aan te geven ’t Lyk van Philippus Vermaat, in leven Predicant alhier gehorende onder de Classis van f 30,-"

"den 20 is in ’t Choor der Kerk (bovenin No 18) [in stilte] begraven het lijk van Philippus Vermaat, in leven gereformeerd predicant alhier, hebbende het Evangelium alhier 33 jaar en 3 maanden verkondigt, is oud geworden omtrent 63 Jaaren, komt de kerk (het beste doodkleed een dag te vroeg gehaald) ----- 12-10-
den koster f 1:2:-
NB voor extra diensten, en bezorging van licht, inoppassen[?] bijzonder betaald"
Notitie bij Philip: Beroep: predikant

Nieuw-Lekkerland intrede: 14-11-1762 (kandidaat), vertrek: 13-05-1764 (naar Moordrecht).
In een voetnoot bij de Brieven van A.C.W. Staring, wordt bij de daarin genoemde Vermaat verwezen naar Philippus Vermaat (1734-1797), die volgens Van Lieburg (F. A. van Lieburg: Profeten en hun vaderland. De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816. Boekencentrum, Zoetermeer; 399 blz) van 1769 tot zijn dood in 1797 predikant in Moordrecht zou zijn geweest.
Hierdoor ontbreken de jaren tussen 1764 en 1769. Volgens http://www.dominees.nl/dominees.nl/search.php?srt=g&id=12295 zou hij echter al op 13-5-1764 naar Moordrecht zijn vertrokken, waar hij volgens http://www.verkade.nu/dominees.nl/search.php?srt=g&id=12188 een week later, op 20-5-1764 intrede heeft gedaan.

Een schuldbrief van 21-11-1760 voor 320,- op het huis aan de Hoogstraat wordt in juni 1787 door Ds. Philippus Vermaat aan Cornelis Goor verkocht (register 40ste/80ste penning 145:12).

Boek: Brieven, behelzende veele byzonderheden over Zach. XII: II. Waarby gevoegd zyn eenige anderen over , en betrekkelyk tot onder/cheiden plaaifen der Heilige Schrift. Door Philippus Vermaat , Predikant te Moorddrecht. Te Gouda by W. Verblaauw, 1791. Behalven het Voorwerk, 334 bladz. in gr. 8vo.

[Waarschijnlijk Philip Arijsz, de zoon van Arij Philipsz Vermaat en Lijsbeth Pieters Hoogenboom, ~19-9-1734 in Oud Beijerland. Dit is namelijk de enige mij bekende Philip Vermaat die in 1734 is geboren.]
Vermeld:
20-05-1764
   
Intrede (den 20 Meij heeft dom: Hieronijmus den Wilhem Theol: Doct: en Pred: te Lekkerkerk uijt Spreuke 27 vers 23, 24, 25, 26, 27 bevestigt Dom: Philippus Vermaat, alhier beroepen van Nieuwlekkerland die ’s middags zijn Intropredicatie heeft gedaan uijt Deuter: 33:10.)

[bron: DTB Moordrecht dopen 1757-1764 [Nat. Archief, p. 85/93]]
Philip trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 7 november 1769 in Moordrecht [bron: DTB Moordrecht trouwen 1766-1796 [Nat. Archief, p. 11/80]] met Eva Sonneveld, nadat zij in Gouda in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Moordrecht trouwen 1766-1796 [Nat. Archief, p. 11/80]]. Eva is geboren in Gouda. Eva is overleden vóór vrijdag 23 januari 1778 [bron: Rafel Oskamp in "Open Vensters 17", februari 2011].
Notitie bij overlijden van Eva: Mogelijk:

bron: Grafboek St.-Janskerk Gouda 1701-1807
toegangsnummer: ac566
inventarisnummer: 69
bladzijde: MP - L 33 fol. 276r
naam: Eva Sonneveld
plaatsnaam: Gouda
instelling: Streekarchief Midden-Holland

[in de begraaf-/gaardersboeken van Moordrecht is Eva Sonneveld niet te vinden, ik vermoed dat ze in Gouda begraven is]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten