vrijdag 1 juli 2011

De Vermaat van de maand (3) - juli 2011

In deze maandelijkse post plaats ik normaliter een van de Vermaat-en uit mijn gegevens, die ik nog niet met de mij bekende stambomen (“families”) heb kunnen verbinden met de informatie die ik al wel heb, alsmede mijn gedachten over de mogelijke plek in de stamboom waar hij of zijn zou kunnen worden geplaatst. Mogelijk leveren reactie mij concrete aanknopingspunten op of suggesties voor nader onderzoek.

Deze keer zet ik de schijnwerpers echter op een verbinding die ik na lange tijd wèl heb kunnen maken: de “missing link” tussen de “grote” Vermaat-stamboom van Voorne-Putten en de “tak Ooltgensplaat”: Philip Philipsz Vermaat. De eer van het geven van de gouden tip komt toe aan Ruud Vermaat, hoewel een aantal van de door hem aangeleverde gegevens niet helemaal juist kan zijn.

Philip is de derde zoon van Philip Jansz Vermaat en Teuntje Ariensdr Bos en werd gedoopt in Spijkenisse op 23 juni 1686. Hij trouwde op 15 april 1714 (ondertrouw 23 maart 1714) in Den Bommel met Maria (Merij) Wittesdr van Sint Annaland (in de DTB-boeken meestal geschreven als Sintannaland), volgens Ruud Vermaat gedoopt op 26 juni 1676 (plaats dopen onbekend). Ik twijfel aan de correctheid van deze doopdatum, omdat ik hem in het doopboek van Den Bommel niet vinden kan.
Aangezien Cornelia Dingemans van Sintannaland een van de twee getuigen bij de doop van zoon Witte is, vermoed ik dat de vader van Maria Witte Dingemans van Sintannaland heet. Behalve een zuster Cornelia heeft hij ook nog een zuster Sara. Mogelijk heet zijn vader Dingeman Abrahamsz van Sintannaland. In dat geval heeft hij ook nog een zuster Pieternella.
Blijkens een tweetal notariële akten was hij op 23 juni 1702 nog in leven, maar op 29 september 1702 niet meer. Hij heeft dan 1 onmondige dochter. Wanneer dit inderdaad Maria is, kan haar doopdatum niet kloppen: ze zou dan immers op 26-6-1701 al meerderjarig moeten zijn geworden. Ze moet dus na 23 juni 1677 gedoopt zijn.

aanvulling 10 juli 2011: Uiteindelijk vond ik de vermelding toch: de doopdatum is echter 24-8-1692!
"den selven dito is gedoopt Marijtje zijnde het kint van Witte Dingsmans van Sintannaland en Geertrui Leenderts. Getuijgen Hugo van Gorcum en Sara Dingmans"


 Tekst van de (onder)trouwakte: “Den 23 Maart 1714 syn by ons Wettig ondertrout Filip Vermaat j.m., geboo~ren in Spijkenis en woonende in den bommel met Maria Witte van Sintan~neland j.d. gebooren en woonende op den bommel
hier getrout den 15 April 1714”Het echtpaar is enige maanden na hun huwelijk getuigen bij de doop van Geertrui Valkenburg:
den 29 dito [Julij 1714] gedoopt Geertrui
ouders {Anthonij Valkenburg
            Lijsbeth Oranje
getuigen {Philip Vermaat
              Merrij Witte van Sintanneland
De familie Oranje is bekend uit Spijkenisse, maar er is naar mijn weten geen direct familieverband.

Op 11 juli 1717 wordt hun zoon Witte gedoopt in Den Bommel: “Den 11 Julij gedoopt Witte
ouders {Philippus Filipse Vermaat
            Merrijtje Witte van Sintannalant
getuigen{Symoon Witbol
             Cornelia Dingemans Van St. anne~land”Het zal hun enig kind blijven, want Philip wordt op 25 oktober 1718 als gestorven aangegeven: “gerrit bakker heeft aangevinge ge=daan van flip vermaat in de classe van 3:0:0”. Aangezien hij begraven wordt in de 4e klasse (die van f 3,- , de hogere klassen kostten respectievelijk f 6,- , f 15,- en f 30,-) en niet “pro deo”, is er ten tijde van zij overlijden blijkbaar nog wel enig geld in het gezin. Aangezien zoon Witte later in het weeshuis belandt, zal die situatie na de dood van Philip vrij snel verslechterd zijn. Mogelijk had Maria nog enig geld uit de erfenis van haar vader.
Uiteindelijk wordt Witte Philipsz Vermaat ondanks alle tegenslag wel de stamvader van de Ooltgensplaatse tak van de Vermaten, die nog altijd vrij omvangrijk is en waarin de voornaam Witte nog altijd voorkomt.1 Philip Philipse Vermaat, zoon van Philip Jansz Vermaat en Teuntje Ariensdr Bos. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1686 in Spijkenisse [bron: DTB Spijkenisse dopen 1681-1719 [Nat. Archief, p. 13/120]].
Notitie bij de geboorte van Philip: 1686 den 23 Junij is gedoopt Philijp de vader Philijp Jansse Bos de moeder Teune de peet helena Konineche
[GENEALOGIE MUILWIJK -
VIS - GREVELINK [http://www.everyoneweb.com/mijnwereld/]]

Het aanleveren van deze "missing link" komt op het conto van Ruud Vermaat, waarvoor zeer veel dank!
Philip is overleden, 32 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 25 oktober 1718 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat begraven Gaarder 1713-1753].
Notitie bij overlijden van Philip: "gerrit bakker heeft aangevinge ge=daan van flip vermaat in de classe van 3:0:0"


Philip trouwde, 27 jaar oud, op zondag 15 april 1714 in den Bommel [bron: DTB Den Bommel trouwen Gereformeerd 1666 december 24-1727 januari 3] met Maria (Marijtje, Merrij) Wittes van Sint Annaland, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 23 maart 1714 in den Bommel in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Den Bommel trouwen Gereformeerd 1666 december 24-1727 januari 3].
Notitie bij het huwelijk van Philip en Maria: Philip (Philip) VERMAAT, gedoopt op 23-06-1686 te Spijkenisse, overleden op 25-10-1718 te Den Bommel op 32-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 23-03-1714 te Den Bommel, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1714 te Den Bommel met Witte van ST.ANNALAND, 37 jaar oud, gedoopt op 26-06-1676, dochter van Dingemans Abrahams van ST.ANNALAND en Neeltje Arends.
[Mededeling Ruud Vermaat; de ouders kunnen niet kloppen, haar vader zou immers Witte moeten heten aangezien haar oudste zoon ook zo heet.]

Den 23 Maart 1714 syn by ons Wettig ondertrout Filip Vermaat j.m., geboo~ren in Spijkenis en woonende in den bommel met Maria Witte van Sintan~neland j.d. gebooren en woonende op den bommel
hier getrout den 15 April 1714

Het echtpaar is enige maanden na hun huwelijk getuigen bij de doop van Geertrui Valkenburg:
den 29 dito [Julij 1714] gedoopt Geertrui
ouders {Anthonij Valkenburg
Lijsbeth Oranje
getuigen {Philip Vermaat
Merrij Witte van Sintanneland
Zij is gedoopt op vrijdag 26 juni 1676 [bron: Mededeling Ruud Vermaat].
Notitie bij de geboorte van Maria: [Ik twijfel aan de correctheid van deze doopdatum, omdat ik hem in het doopboek van Den Bommel niet vinden kan.

Aangezien Cornelia Dingemans van Sintannaland een van de twee getuigen bij de doop van zoon Witte is, vermoed ik dat de vader van Maria Witte Dingemans van Sintannaland heet. Behalve een zuster Cornelia heeft hij ook nog een zuster Sara. Mogelijk heet zijn vader Dingeman Abrahamsz van Sintannaland. In dat geval heeft hij ook nog een zuster Pieternella.
Blijkens een tweetal notariele akten was hij op 23 juni 1702 nog in leven, maar op 29 september 1702 niet meer. Hij heeft dan 1 onmondige dochter. Wanneer dit inderdaad Maria is, kan haar doopdatum niet kloppen: ze zou dan immers op 26-6-1701 al meerderjarig zijn geworden.


Nadere toegang op inventarisnummer 1028 van toegang 110
Notariële akte Sara Dingemans van Sint Annaland, weduwe van Leendert Zuidwerf wonend op Den Bommel, stelt op grond van haar recht krachtens testament van 24-3-1695 voor schout en schepenen van Ooltgensplaat en Den Bommel tot voogden over haar minderjarige kinderen aan Marinus Verwei en haar broer Witte Dingemans van Sint Annaland. Seclusie weesmeesters.
Aktedatum:
23/06/1702
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Aard van de akte:
voogdijstelling
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
1028

Nadere toegang op inventarisnummer 1028 van toegang 110
Notariële akte Geertrui Leenderts Krepelman, weduwe van Witte Dingemans van Sint Annaland wonend op Den Bommel, stelt tot voogden over hun minderjarige dochter aan haar stiefvader Kornelis Simons Koolman de jonge, wonend onder de Hitsert, en haar halfbroer Dirk Krepelman wonend onder Battenoord. Zij testeerde met haar man op 6-9-1701 tov notaris Arnoldus Meisterius te Rotterdam. Seclusie van de weeskamer.
Aktedatum:
29/09/1702
Naam notaris:
Paulus van Brakel
Aard van de akte:
voogdijstelling
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
1028]
Maria is overleden.
Kind van Philip en Maria:
1 Witte Philipsz Vermaat, gedoopt op zondag 11 juli 1717 in den Bommel. Volgt 1.1.
1.1 Witte Philipsz Vermaat, zoon van Philip Philipse Vermaat (zie 1) en Maria Witte van Sint Annaland. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1717 in den Bommel [bron: DTB Den Bommel dopen Gereformeerd 1663 mei 14-1679 december 3 en 1705 mei 17-1727 september [via Nationaal Archief]].
Notitie bij de geboorte van Witte: Den 11 Julij gedoopt Witte
ouders {Philippus Filipse Vermaat
Merrijtje Witte van Sintannalant
getuigen{Symoon Witbol
Cornelia Dingemans Van St. anne~land
Witte is overleden. Witte trouwde, 35 jaar oud, op zondag 15 oktober 1752 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat trouwen 1708 december 14 -1777 october 5] met Aartje Leendertsdr Vel, 19 jaar oud, nadat zij op zaterdag 9 september 1752 in Ooltgensplaat in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Ooltgensplaat trouwen 1708 december 14 -1777 october 5].
Notitie bij het huwelijk van Witte en Aartje: "9 september Witte Philipsz Vermaat, J.M. geboren onder den Bommel met Aartje Leendertsz Vel: J.D. geboren te Ooltgens Plaat, en beyde woonende aldaar, Zyn by my in wettig ondertrouw opgenomen"
Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1733 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat dopen 1732-1744].
Notitie bij de geboorte van Aartje: Den 1 Maart
Het Kind Aertje
De vader Leendert Jansse Vel
De Moeder Trijntje Cornelisse Van Hove
De Getuige Emmetie Gerritse Kreeft
Aartje is overleden.
Kinderen van Witte en Aartje:
1 Philippus Vermaat [1.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1753 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat dopen 1745-1767]. Bij de doop van Philippus was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Aeijgie Philips Vermaat (1693-na 1753) [oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Getuige: Aagje Vermaat
Philippus is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op dinsdag 6 november 1753 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat begraven Gaarder 1753-1767].
Notitie bij overlijden van Philippus: 6: nov billiet uijtgegeven omme binnen Ooltgensplaat begraven te werden Witte Vermaat kint genaamt flip onder de Classis van pro deo
2 Maria Vermaat [1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 29 september 1754 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat dopen 1745-1767].
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuige: Trijntje Verhoeff
Maria is overleden vóór 1759, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Leendert Vermaat [1.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1756 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat dopen 1745-1767].
Notitie bij de geboorte van Leendert: Getuige: Trijntje Verhoeven
Leendert is overleden.
4 Maria Vermaat [1.1.4]. Zij is gedoopt op zaterdag 17 februari 1759 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat dopen 1745-1767].
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: jan van dam Led. & Trijntje Verhoeven
Maria is overleden.
5 Philippus Vermaat, gedoopt op zondag 12 april 1761 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.
1.1.5 Philippus Vermaat, zoon van Witte Philipsz Vermaat (zie 1.1) en Aartje Leendertsdr Vel. Hij is gedoopt op zondag 12 april 1761 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat dopen 1745-1767].
Notitie bij de geboorte van Philippus: Getuige: Petronella Leenderts Vell
Philippus is overleden op vrijdag 9 december 1814 in Ooltgensplaat, 53 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1814 Akte 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1814 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1814 Akte 50].
Notitie bij overlijden van Philippus: Genlias vermeldt bij overlijden als partner WILLEMTJE DE VOS
Philippus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 11 oktober 1789 in Ooltgensplaat [bron: DTB Ooltgensplaat trouwen 1777 december 4-1804 juli 15] met Maria Pieterze van ’t Oosten, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Maria: Op den 11 van 9ber
Zijn alhier ondertrouwt
Philip Wittensz Vermaat JM geb en
woonagtig in OPlaat
en
Maria Pieters van ’t Oosten JD geb en
woonagtig alhier
Maria is geboren op zondag 14 april 1765 in Ooltgensplaat. Maria is overleden.
(2) trouwde, minstens 33 jaar oud, na 1794 met Willempje (Willemtje) de Vos, minstens 38 jaar oud. Willempje is geboren vóór vrijdag 30 april 1756. Willempje is overleden op maandag 30 april 1821 in Ooltgensplaat, minstens 65 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1821 Akte 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1821 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1821 Akte 17].
Notitie bij overlijden van Willempje: Nadere informatie Eerder weduwe van Johannis Mulder
Kinderen van Philippus en Maria:
1 Witte Vermaat, geboren op donderdag 17 november 1791 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.
2 Willempje Vermaat, gedoopt op zondag 13 juli 1794 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.2.
1.1.5.1 Witte Vermaat is geboren op donderdag 17 november 1791 in Ooltgensplaat, zoon van Philippus Vermaat (zie 1.1.5) en Maria Pieterze van ’t Oosten. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1791 in Ooltgensplaat. Witte is overleden op woensdag 22 februari 1871 in Ooltgensplaat, 79 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1871 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 februari 1871 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1871 Akte 8]. Witte trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 17 juni 1814 in Ooltgensplaat met Lena Leijdens, 19 of 20 jaar oud. Lena is geboren in 1794. Zij is gedoopt op maandag 10 februari 1794 in Ooltgensplaat. Lena is overleden op vrijdag 17 april 1868 in Ooltgensplaat, 73 of 74 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1868 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1868 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1868 Akte 18].
Kinderen van Witte en Lena:
1 Philippus Vermaat, geboren op donderdag 25 januari 1816 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.1.
2 Cornelis Vermaat, geboren op zondag 16 maart 1817 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.2.
3 Lena Vermaat [1.1.5.1.3], geboren op vrijdag 14 augustus 1818 in Ooltgensplaat. Lena is overleden.
4 Marinus Vermaat, geboren op donderdag 14 september 1820 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.4.
5 Dingeman Vermaat, geboren op woensdag 19 maart 1823 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.5.
6 Arend Vermaat, geboren op woensdag 26 oktober 1825 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.
7 Maria Vermaat, geboren op vrijdag 21 november 1828 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.7.
8 Jannetje Vermaat, geboren op woensdag 28 maart 1832 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.8.
9 Adrianus Vermaat, geboren op donderdag 23 juni 1836 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.9.
10 Leendert Vermaat, geboren op donderdag 11 juli 1839 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.10.
1.1.5.1.1 Philippus Vermaat is geboren op donderdag 25 januari 1816 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Philippus is overleden op zaterdag 6 januari 1883 in Ooltgensplaat, 66 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1883 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 2]. Philippus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 april 1841 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijken Ooltgensplaat 1841 Akte 1] met Jacomijntje van Vliet, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Philippus en Jacomijntje: Vader bruid Willem van Vliet
Moeder bruid Geertje Goemaat
Jacomijntje is geboren op maandag 22 november 1819 in Ooltgensplaat [bron: Geboorte Oostvoorne 1819 Akte 63]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1819 [bron: Geboorte Oostvoorne 1819 Akte 63]. Jacomijntje is overleden op zondag 24 april 1864 in Ooltgensplaat, 44 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1864 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1864 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1864 Akte 23].
Kinderen van Philippus en Jacomijntje:
1 Lena Vermaat [1.1.5.1.1.1], geboren op woensdag 10 november 1841 in Ooltgensplaat. Lena is overleden op zondag 25 september 1842 in Ooltgensplaat, 10 maanden oud.
2 Geertje Vermaat [1.1.5.1.1.2], geboren op woensdag 10 november 1841 in Ooltgensplaat. Geertje is overleden op donderdag 1 september 1842 in Ooltgensplaat, 9 maanden oud.
3 Witte Vermaat [1.1.5.1.1.3], geboren op dinsdag 17 januari 1843 in Ooltgensplaat. Witte is overleden op maandag 15 januari 1844 in Ooltgensplaat, 11 maanden oud.
4 Witte Vermaat [1.1.5.1.1.4], geboren op zondag 25 februari 1844 in Ooltgensplaat. Witte is overleden op dinsdag 31 juli 1849 in Ooltgensplaat, 5 jaar oud.
5 Geertje Vermaat [1.1.5.1.1.5], geboren op woensdag 28 mei 1845 in Ooltgensplaat. Geertje is overleden op zondag 11 oktober 1846 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud.
6 Willem Vermaat [1.1.5.1.1.6], geboren op woensdag 6 januari 1847 in Ooltgensplaat. Willem is overleden op woensdag 13 januari 1847 in Ooltgensplaat, 7 dagen oud.
7 Geertje Vermaat [1.1.5.1.1.7], geboren op donderdag 6 juli 1848 in Ooltgensplaat. Geertje is overleden op maandag 11 februari 1850 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud.
8 Lena Vermaat [1.1.5.1.1.8], geboren op vrijdag 10 augustus 1849 in Ooltgensplaat. Lena is overleden op zondag 21 oktober 1849 in Ooltgensplaat, 2 maanden oud.
9 Witte Vermaat [1.1.5.1.1.9], geboren op maandag 6 oktober 1851 in Ooltgensplaat. Witte is overleden op vrijdag 24 september 1852 in Ooltgensplaat, 11 maanden oud.
10 Witte Vermaat, geboren op zaterdag 13 november 1852 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.1.10.
11 Willem Vermaat [1.1.5.1.1.11], geboren op zaterdag 26 mei 1855 in Ooltgensplaat. Willem is overleden op donderdag 5 november 1874 in Ooltgensplaat, 19 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 92]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 november 1874 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 92].
12 Lena Vermaat, geboren op vrijdag 4 juli 1856 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.1.12.
13 Geerus Vermaat [1.1.5.1.1.13], geboren op dinsdag 2 februari 1858 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1858 Akte 9]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 februari 1858 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1858 Akte 9]. Geerus is overleden.
1.1.5.1.1.10 Witte Vermaat is geboren op zaterdag 13 november 1852 in Ooltgensplaat, zoon van Philippus Vermaat (zie 1.1.5.1.1) en Jacomijntje van Vliet. Witte is overleden op zaterdag 7 december 1929 in Ooltgensplaat, 77 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1929 Akte 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 7 december 1929 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1929 Akte 35]. Witte trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 september 1875 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1875 Akte 23] met Janna Pieterse, 23 of 24 jaar oud. Janna is geboren in 1851 in Ooltgensplaat. Janna is overleden op zaterdag 24 mei 1913 in Ooltgensplaat, 61 of 62 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1913 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1913 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1913 Akte 20].
Kinderen van Witte en Janna:
1 Jacomina Vermaat [1.1.5.1.1.10.1], geboren op zondag 10 januari 1875 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 8]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1875 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 8].
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Jacomina is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 11-09-1875. Tot die tijd heette zij Jacomina Pieterse [bron: Genlias].
Jacomina is overleden op donderdag 24 mei 1900 in Ooltgensplaat, 25 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1900 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1900 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1900 Akte 20].
2 Hendrik Vermaat [1.1.5.1.1.10.2], geboren op vrijdag 29 september 1876 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1876 Akte 94]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 29 september 1876 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1876 Akte 94]. Hendrik is overleden op donderdag 4 januari 1877 in Ooltgensplaat, 3 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1877 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 januari 1877 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1877 Akte 1].
3 Willem Vermaat [1.1.5.1.1.10.3], geboren op dinsdag 18 december 1877 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 106]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1877 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 106]. Willem is overleden op woensdag 6 februari 1878 in Ooltgensplaat, 1 maand oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1878 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 februari 1878 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1878 Akte 5].
4 Janna Vermaat, geboren op dinsdag 18 maart 1879 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.1.10.4.
5 Willemtje Vermaat [1.1.5.1.1.10.5], geboren op zondag 7 november 1880 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1880 Akte 73]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 november 1880 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1880 Akte 73]. Willemtje is overleden op zondag 20 maart 1881 in Ooltgensplaat, 4 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1881 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 maart 1881 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1881 Akte 10].
Notitie bij overlijden van Willemtje: Genlias vermeldt het overlijden van een "Willem" Vermaat, maar daarvan is geen geboorte bekend!
6 Hendrik Vermaat [1.1.5.1.1.10.6], geboren op zondag 26 februari 1882 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 26 februari 1882 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 20]. Hendrik is overleden op woensdag 22 november 1882 in Ooltgensplaat, 8 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 november 1882 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 51].
7 Hendrik Vermaat [1.1.5.1.1.10.7], geboren op zondag 27 april 1884 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1884 Akte 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 april 1884 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1884 Akte 32]. Hendrik is overleden op woensdag 13 augustus 1884 in Ooltgensplaat, 3 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1884 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 augustus 1884 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1884 Akte 32].
8 Nn Vermaat [1.1.5.1.1.10.8], levenloos geboren dochter [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1885 Akte 52]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1885 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1885 Akte 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 december 1885 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1885 Akte 52].
9 Nn Vermaat [1.1.5.1.1.10.9], levenloos geboren zoon [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1894 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 januari 1894 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 5].
1.1.5.1.1.10.4 Janna Vermaat is geboren op dinsdag 18 maart 1879 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1879 Akte 21], dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.1.10) en Janna Pieterse. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1879 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1879 Akte 21]. Janna is overleden op woensdag 17 maart 1948 in Ooltgensplaat, 68 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1948 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1948 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1948 Akte 9]. Janna trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1905 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1905 Akte 14] met Pieter Troost, 27 of 28 jaar oud. Pieter is geboren in 1877 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1905 Akte 14]. Pieter is overleden in 1953 in Ooltgensplaat, 75 of 76 jaar oud.
Kinderen van Janna en Pieter:
1 Jacob Troost [1.1.5.1.1.10.4.1], geboren in Ooltgensplaat. Jacob is overleden in Amsterdam.
2 Cornelia Troost [1.1.5.1.1.10.4.2], geboren in 1906 in Ooltgensplaat. Cornelia is overleden in Dirksland.
3 Jacomina Troost [1.1.5.1.1.10.4.3], geboren in 1909.
1.1.5.1.1.12 Lena Vermaat is geboren op vrijdag 4 juli 1856 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1856 Akte 47], dochter van Philippus Vermaat (zie 1.1.5.1.1) en Jacomijntje van Vliet. Lena is overleden op donderdag 14 maart 1901 in Rotterdam, 44 jaar oud [bron: Rotterdam 1901 b120v akte nr. 1428]. Lena trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1875 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1875 Akte 18] met Bastiaan Snaauw, 19 of 20 jaar oud. Bastiaan is geboren in 1855 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1875 Akte 18]. Bastiaan is overleden.
Kinderen van Lena en Bastiaan:
1 Jacomina Snaauw [1.1.5.1.1.12.1], geboren op vrijdag 3 december 1875 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 105]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1875 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 105]. Jacomina is overleden op donderdag 31 mei 1934 om 08:00 in Roosendaal, 58 jaar oud [bron: Overlijden Roosendaal 1934 Akte 107].
2 Adriaantje Snaauw [1.1.5.1.1.12.2], geboren op zondag 26 augustus 1877 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 augustus 1877 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 62]. Adriaantje is overleden.
3 Leentje Snaauw [1.1.5.1.1.12.3], geboren op woensdag 28 januari 1880 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1880 Akte 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 29 januari 1880 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1880 Akte 5]. Leentje is overleden op woensdag 6 april 1881 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1881 b026v akte nr. 1304].
4 Willem Philippus Snaauw [1.1.5.1.1.12.4], geboren op vrijdag 19 oktober 1883 in Kralingen [bron: Geboorten Kralingen 1883 Akte 482]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 oktober 1883 [bron: Geboorten Kralingen 1883 Akte 482]. Willem is overleden.
5 Bastiaan Snaauw [1.1.5.1.1.12.5], geboren op dinsdag 9 juni 1885 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1885 c071 akte nr. 2791]. Bastiaan is overleden.
Notitie bij Bastiaan: Beroep: chocoladebewerker
6 Leendert Snaauw [1.1.5.1.1.12.6], geboren op maandag 28 februari 1887 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1887 b177 akte nr. 1050]. Leendert is overleden.
7 Witte Snaauw [1.1.5.1.1.12.7], geboren op zaterdag 25 augustus 1888 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1888 a062v akte nr. 364]. Witte is overleden.
8 Johannes Snaauw [1.1.5.1.1.12.8], geboren op maandag 29 december 1890 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1890 h013 akte nr. 6726]. Johannes is overleden.
9 Jacob Snaauw [1.1.5.1.1.12.9], geboren op dinsdag 1 november 1892 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1892 i146 akte nr. 6111]. Jacob is overleden op dinsdag 31 januari 1893 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Rotterdam 1893 b074v akte nr. 438].
1.1.5.1.2 Cornelis Vermaat is geboren op zondag 16 maart 1817 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Cornelis is overleden op zaterdag 24 januari 1903 in Ooltgensplaat, 85 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1903 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1903 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1903 Akte 1]. Cornelis:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 januari 1839 in Ooltgensplaat met Lena van Putten, 19 of 20 jaar oud. Lena is geboren in 1819 in Ooltgensplaat [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1859 Akte 5]. Lena is overleden op zaterdag 15 januari 1859 in Ooltgensplaat, 39 of 40 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1859 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 januari 1859 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1859 Akte 5].
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1859 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1859 Aktenummer 12] met Maria van Grootveld, 26 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 31 augustus 1832 in Onwaard [bron: Geboorte Onwaard 1832 Akte 3]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1832 [bron: Geboorte Onwaard 1832 Akte 3]. Maria is overleden op dinsdag 23 februari 1904 in Ooltgensplaat, 71 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1904 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 februari 1904 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1904 Akte 11].
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Witte Vermaat [1.1.5.1.2.1], geboren op donderdag 18 juli 1839 in Ooltgensplaat. Witte is overleden op donderdag 2 december 1875 in Ooltgensplaat, 36 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1875 Akte 92]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 december 1875 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1875 Akte 92].
Notitie bij Witte: Ongehuwd overleden
2 Johannis Vermaat [1.1.5.1.2.2], geboren op vrijdag 18 juni 1841 in Ooltgensplaat. Johannis is overleden op zaterdag 11 april 1846 in Ooltgensplaat, 4 jaar oud.
3 Adriaantje Jacomina Vermaat, geboren op maandag 17 april 1843 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.2.3.
4 Dingeman Vermaat [1.1.5.1.2.4], geboren op woensdag 1 januari 1845 in Ooltgensplaat. Dingeman is overleden op maandag 6 augustus 1849 in Ooltgensplaat, 4 jaar oud.
5 Johanna Vermaat, geboren op zaterdag 16 oktober 1847 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.2.5.
6 Nn Vermaat [1.1.5.1.2.6], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 25 augustus 1849 in Ooltgensplaat.
Notitie bij de geboorte van Nn: Geboorte soort:stillborn
7 Lena Vermaat [1.1.5.1.2.7], geboren op dinsdag 17 september 1850 in Ooltgensplaat. Lena is overleden op woensdag 31 oktober 1855 in Ooltgensplaat, 5 jaar oud.
8 Hubregt Vermaat [1.1.5.1.2.8], geboren op maandag 6 september 1852 in Ooltgensplaat. Hubregt is overleden op dinsdag 13 september 1853 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud.
9 Jannetje Vermaat [1.1.5.1.2.9], geboren op maandag 6 november 1854 in Ooltgensplaat. Jannetje is overleden op donderdag 24 mei 1855 in Ooltgensplaat, 6 maanden oud.
10 Hubregt Vermaat [1.1.5.1.2.10], geboren op zondag 5 oktober 1856 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1856 Akte 69]. Hubregt is overleden op donderdag 8 oktober 1857 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1857 Akte 73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 oktober 1856 [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1857 Akte 73].
Kinderen van Cornelis en Maria:
11 Stephanus Vermaat, geboren op maandag 30 januari 1860 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.2.11.
12 Krijn Vermaat, geboren op vrijdag 22 februari 1867 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.2.12.
13 Leendert Vermaat [1.1.5.1.2.13], geboren op zaterdag 26 september 1868 in Ridderkerk [bron: Geboorten Ridderkerk 1868 Akte 211]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 september 1868 [bron: Geboorten Ridderkerk 1868 Akte 211]. Leendert is overleden op dinsdag 5 januari 1869 in Ridderkerk, 3 maanden oud [bron: Ridderkerk 1869 -1].
14 Leendert Vermaat [1.1.5.1.2.14], geboren op woensdag 31 augustus 1870 in Ridderkerk [bron: Geboorten Ridderkerk 1870 Akte 201]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 september 1870 [bron: Geboorten Ridderkerk 1870 Akte 201]. Leendert is overleden op maandag 13 november 1871 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1871 Akte 81]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1871 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1871 Akte 81].
15 Leendert Vermaat [1.1.5.1.2.15], geboren op donderdag 21 maart 1872 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1872 Akte 22]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 maart 1872 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1872 Akte 22]. Leendert is overleden op woensdag 23 december 1874 in Ooltgensplaat, 2 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 106]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 december 1874 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 106].
16 Arentje Johanna Vermaat [1.1.5.1.2.16], geboren op zondag 12 april 1874 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 38]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1874 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 38]. Arentje is overleden op maandag 27 juli 1874 in Ooltgensplaat, 3 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 juli 1874 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 51].
17 Lena Vermaat [1.1.5.1.2.17], geboren op zondag 12 april 1874 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1874 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 37]. Lena is overleden op maandag 3 augustus 1874 in Ooltgensplaat, 3 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 57]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 augustus 1874 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 57].
1.1.5.1.2.3 Adriaantje Jacomina Vermaat is geboren op maandag 17 april 1843 in Ooltgensplaat, dochter van Cornelis Vermaat (zie 1.1.5.1.2) en Lena van Putten. Adriaantje is overleden op donderdag 5 januari 1911, 67 jaar oud. Adriaantje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 juni 1865 in Barendrecht [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1865 Aktenummer 28] met Jan Berkhout, 24 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 19 september 1840 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1840 Akte 57]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 september 1840 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1840 Akte 57]. Jan is overleden op zaterdag 10 december 1910, 70 jaar oud.
Kinderen van Adriaantje en Jan:
1 Lena Jacoba Berkhout [1.1.5.1.2.3.1], geboren op zaterdag 9 februari 1867 in Zwijndrecht. Lena is overleden op woensdag 3 november 1954, 87 jaar oud.
2 Wilhelmina Berkhout [1.1.5.1.2.3.2], geboren op donderdag 3 september 1868 in IJsselmonde [bron: Geboorteakte IJsselmonde 1868 Akte 92]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 september 1868 [bron: Geboorteakte IJsselmonde 1868 Akte 92]. Wilhelmina is overleden op woensdag 17 maart 1948 in North Ogden, Weber, Utah, VS, 79 jaar oud.
3 Klaas Berkhout [1.1.5.1.2.3.3], geboren op woensdag 11 mei 1870 in Charlois [bron: Geboorten Charlois 1870 Akte 81]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 mei 1870 [bron: Geboorten Charlois 1870 Akte 81]. Klaas is overleden op maandag 13 april 1959, 88 jaar oud.
4 Cornelis Berkhout [1.1.5.1.2.3.4], geboren op vrijdag 26 april 1872 in Charlois [bron: Geboorten Charlois 1872 Akte 107]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1872 [bron: Geboorten Charlois 1872 Akte 107]. Cornelis is overleden op zondag 12 oktober 1947, 75 jaar oud.
5 Jacobus Berkhout [1.1.5.1.2.3.5], geboren op donderdag 2 oktober 1873 in Dubbeldam [bron: Geboorteakten Dubbeldam 1871-1875, toegang 257, Inventarisnummer 1 h]. Jacobus is overleden op maandag 19 april 1937, 63 jaar oud.
6 Johanna Berkhout [1.1.5.1.2.3.6], geboren op dinsdag 11 juli 1876 in Dordrecht [bron: Geboorteakten Dubbeldam 1876-1880, toegang 257, Inventarisnummer 1 i]. Johanna is overleden.
7 Adriana Jacomina Berkhout [1.1.5.1.2.3.7], geboren op maandag 2 december 1878 in Dordrecht [bron: Geboorteakten Dubbeldam 1876-1880, toegang 257, Inventarisnummer 1 i]. Adriana is overleden op zondag 1 oktober 1950, 71 jaar oud.
1.1.5.1.2.5 Johanna Vermaat is geboren op zaterdag 16 oktober 1847 in Ooltgensplaat, dochter van Cornelis Vermaat (zie 1.1.5.1.2) en Lena van Putten. Johanna is overleden op maandag 29 oktober 1894 in Ooltgensplaat, 47 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1894 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 44]. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 5 oktober 1872 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1872 Aktenummer 20] met Klaas Groenendijk, 31 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 20 november 1840 in Sommelsdijk [bron: Geboorte Sommelsdijk 1840 Akte 95]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1840 [bron: Geboorte Sommelsdijk 1840 Akte 95]. Klaas is overleden op vrijdag 10 mei 1929 in Ooltgensplaat, 88 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1929 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1929 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1929 Akte 13].
Kinderen van Johanna en Klaas:
1 Jacob Groenendijk [1.1.5.1.2.5.1], geboren op woensdag 23 juli 1873 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1873 Akte 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1873 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1873 Akte 65]. Jacob is overleden op zondag 17 augustus 1873 in Ooltgensplaat, 25 dagen oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 augustus 1873 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 36].
2 Neeltje Groenendijk [1.1.5.1.2.5.2], geboren op vrijdag 10 juli 1874 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 59]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 juli 1874 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 59]. Neeltje is overleden op zaterdag 6 februari 1937 in Ooltgensplaat, 62 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1937 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1937 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1937 Akte 7].
3 Lena Groenendijk [1.1.5.1.2.5.3], geboren op maandag 2 augustus 1875 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 augustus 1875 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 65]. Lena is overleden.
4 Jacob Groenendijk [1.1.5.1.2.5.4], geboren op zondag 11 februari 1877 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 9]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1877 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 9]. Jacob is overleden op woensdag 25 november 1903 in Ooltgensplaat, 26 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1903 Akte 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 november 1903 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1903 Akte 51].
5 Cornelis Groenendijk [1.1.5.1.2.5.5], geboren op donderdag 2 mei 1878 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1878 Akte 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 mei 1878 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1878 Akte 32]. Cornelis is overleden op maandag 31 maart 1879 in Ooltgensplaat, 10 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1879 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1879 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1879 Akte 15].
6 Cornelis Groenendijk [1.1.5.1.2.5.6], geboren op vrijdag 3 oktober 1879 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1879 Akte 68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 oktober 1879 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1879 Akte 68]. Cornelis is overleden.
7 Witte Groenendijk [1.1.5.1.2.5.7], geboren op zaterdag 2 april 1881 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1881 Akte 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 april 1881 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1881 Akte 24]. Witte is overleden.
8 Stephanus Groenendijk [1.1.5.1.2.5.8], geboren op zaterdag 11 november 1882 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 85]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 november 1882 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 85]. Stephanus is overleden op woensdag 30 juni 1909 in Ooltgensplaat, 26 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1909 Akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 juli 1909 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1909 Akte 27].
9 Willem Groenendijk [1.1.5.1.2.5.9], geboren op zondag 21 december 1884 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1884 Akte 113]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 december 1884 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1884 Akte 113]. Willem is overleden.
10 Adriaantje Groenendijk [1.1.5.1.2.5.10], geboren op donderdag 18 februari 1886 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1886 Akte 18]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 februari 1886 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1886 Akte 18]. Adriaantje is overleden op zaterdag 7 december 1946 in Dordrecht, 60 jaar oud [bron: Overlijden Dubbeldam 1946 Akte 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 december 1946 [bron: Overlijden Dubbeldam 1946 Akte 54].
11 Maria Groenendijk [1.1.5.1.2.5.11], geboren op vrijdag 30 september 1887 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1887 Akte 76]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1887 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1887 Akte 76]. Maria is overleden op donderdag 17 juli 1947 in Ooltgensplaat, 59 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1947 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 juli 1947 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1947 Akte 18].
12 Krijntje Groenendijk [1.1.5.1.2.5.12], geboren op donderdag 4 juli 1889 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1889 Akte 46]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 juli 1889 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1889 Akte 46]. Krijntje is overleden.
1.1.5.1.2.11 Stephanus Vermaat is geboren op maandag 30 januari 1860 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1860 Akte 15], zoon van Cornelis Vermaat (zie 1.1.5.1.2) en Maria van Grootveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1860 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1860 Akte 15]. Stephanus is overleden.
Notitie bij Stephanus: Beroep: seinhuiswachter
Stephanus trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1880 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1880 Akte 5] met Adriana Wielaard, 22 jaar oud. Adriana is geboren op dinsdag 16 maart 1858 in Ooltgensplaat [bron: Mededeling Theo de Waard]. Adriana is overleden op dinsdag 2 oktober 1917 in Rotterdam, 59 jaar oud [bron: Mededeling Theo de Waard].
Kinderen van Stephanus en Adriana:
1 Maria Vermaat, geboren op vrijdag 13 augustus 1880 in Dubbeldam. Volgt 1.1.5.1.2.11.1.
2 Nicolaas Vermaat, geboren op dinsdag 13 december 1881 in Dubbeldam. Volgt 1.1.5.1.2.11.2.
3 Elizabeth Vermaat, geboren in 1884 in Zwijndrecht. Volgt 1.1.5.1.2.11.3.
4 Cornelia Adriana Vermaat, geboren in 1887 in Zwijndrecht. Volgt 1.1.5.1.2.11.4.
5 Cornelis Stefanus Vermaat, geboren in 1889 in Zwijndrecht. Volgt 1.1.5.1.2.11.5.
6 Wouterina Johanna Vermaat, geboren in 1890 in Zwijndrecht. Volgt 1.1.5.1.2.11.6.
7 Adriana Jacomina Vermaat [1.1.5.1.2.11.7], geboren op donderdag 3 december 1891 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1901 f015 akte nr. 3978]. Adriana is overleden op maandag 5 augustus 1901 in Rotterdam, 9 jaar oud [bron: Rotterdam 1901 f015 akte nr. 3978].
8 Krijntje Vermaat, geboren in 1894 in Zwijndrecht. Volgt 1.1.5.1.2.11.8.
9 Leendert Vermaat [1.1.5.1.2.11.9], geboren in 1895 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1901 h011 akte nr. 5838]. Leendert is overleden op dinsdag 12 november 1901 in Rotterdam, 5 of 6 jaar oud [bron: Rotterdam 1901 h011 akte nr. 5838].
10 Stefanus Vermaat, geboren op dinsdag 7 juli 1896 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.2.11.10.
11 Willem Vermaat [1.1.5.1.2.11.11], geboren op woensdag 10 mei 1899 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1899 f132 akte nr. 4226]. Willem is overleden op woensdag 6 november 1901 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: Rotterdam 1901 f157 akte nr. 5678].
12 Willem Leendert Adrianus Vermaat [1.1.5.1.2.11.12], geboren op dinsdag 14 januari 1902 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1902 a057 akte nr. 441]. Willem is overleden op zaterdag 25 november 1944 in Bremen (D), 42 jaar oud [bron: http://www.ogs.nl/srs_site/SDetail.asp?zt=vermaat&zn=s&pg=1&sl=159649].
1.1.5.1.2.11.1 Maria Vermaat is geboren op vrijdag 13 augustus 1880 in Dubbeldam [bron: Geboorteakten Dubbeldam 1876-1880, toegang 257, Inventarisnummer 1 i], dochter van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Maria is overleden. Maria trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 juli 1901 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1901 h60] met Jan Marinus Boer, 20 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 5 maart 1881 in Kralingen [bron: Geboorte Kralingen 1881 Akte 94]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 maart 1881 [bron: Geboorte Kralingen 1881 Akte 94]. Jan is overleden.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Pieter Boer [1.1.5.1.2.11.1.1], geboren op vrijdag 25 oktober 1901 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1901 n092 akte nr. 10261].
2 Gerrigje Boer [1.1.5.1.2.11.1.2], geboren in 1904 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1925 k35].
3 Stephanus Boer [1.1.5.1.2.11.1.3], geboren op zaterdag 16 december 1905 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1905 p132 akte nr. 12183]. Stephanus is overleden op dinsdag 19 december 1905 in Rotterdam, 3 dagen oud [bron: Rotterdam 1905 g010v akte nr. 5829].
4 Stephanus Boer [1.1.5.1.2.11.1.4], geboren op donderdag 1 september 1910 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1910 m077 akte 8562].
1.1.5.1.2.11.2 Nicolaas Vermaat is geboren op dinsdag 13 december 1881 in Dubbeldam [bron: Geboorteakten Dubbeldam 1881-1885, toegang 257, Inventarisnummer 1 j], zoon van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Nicolaas is overleden. Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 6 januari 1904 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1904 b4] met Adriana Groeneweg, 25 jaar oud. Adriana is geboren op zondag 29 september 1878 in Dubbeldam [bron: Geboorte Dubbeldam 1878 Akte 123]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 september 1878 [bron: Geboorte Dubbeldam 1878 Akte 123]. Adriana is overleden.
Kinderen van Nicolaas en Adriana:
1 Stephanus Vermaat, geboren op zondag 24 februari 1907 in Rotterdam. Volgt 1.1.5.1.2.11.2.1.
2 Johanna Adriana Vermaat [1.1.5.1.2.11.2.2], geboren op donderdag 31 augustus 1911 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1911 f066 akte nr. 4106]. Johanna is overleden op zaterdag 9 september 1911 in Rotterdam, 9 dagen oud [bron: Rotterdam 1911 f066 akte nr. 4106].
1.1.5.1.2.11.2.1 Stephanus Vermaat is geboren op zondag 24 februari 1907 in Rotterdam, zoon van Nicolaas Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11.2) en Adriana Groeneweg. Stephanus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18 juni 1930 in Rotterdam met Maartje Cornelia Lucas, 19 jaar oud. Maartje is geboren op donderdag 2 maart 1911 in Rotterdam.
Kind van Stephanus en Maartje:
1 Nn Vermaat [1.1.5.1.2.11.2.1.1], levenloos geboren kind [bron: Overlijdensregister 1950 Ossendrecht Akte 6].
1.1.5.1.2.11.3 Elizabeth Vermaat is geboren in 1884 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1916 a40], dochter van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Elizabeth is overleden. Elizabeth trouwde, 31 of 32 jaar oud, op woensdag 19 januari 1916 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1916 a40] met Cornelis Willem Streijl, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 12 augustus 1892 om 23:30 in Schiedam [bron: Geboorte Schiedam 1892 Akte 606]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 augustus 1892 [bron: Geboorte Schiedam 1892 Akte 606]. Cornelis is overleden.
1.1.5.1.2.11.4 Cornelia Adriana Vermaat is geboren in 1887 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1911 L85v], dochter van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 13 september 1911 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1911 L85v] met Johannes Jan Mackloet (Maekloet), 28 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 5 juli 1883 in Middelharnis [bron: Geboorte Middelharnis 1883 Akte 78]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 juli 1883 [bron: Geboorte Middelharnis 1883 Akte 78]. Johannes is overleden.
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Arendje Mackloet [1.1.5.1.2.11.4.1], geboren in september 1918. Arendje is overleden op woensdag 23 oktober 1918 in Rotterdam, 1 maand oud [bron: Overlijden Rotterdam 1918 i067 akte nr. 5535].
2 Jan Mackloet [1.1.5.1.2.11.4.2], geboren in september 1926. Jan is overleden op donderdag 28 juli 1927 in Rotterdam, 10 maanden oud [bron: Overlijden Rotterdam 1927 d109 akte nr. 3330].
1.1.5.1.2.11.5 Cornelis Stefanus Vermaat is geboren in 1889 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1911 d100], zoon van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 19 april 1911 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1911 d100] met Bastiaantje Koijck, minstens 19 jaar oud. Bastiaantje is geboren vóór zondag 6 maart 1892 in Rozenburg [bron: Geboorte Rozenburg 1892 Akte 15]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 6 maart 1892 [bron: Geboorte Rozenburg 1892 Akte 15]. Bastiaantje is overleden.
1.1.5.1.2.11.6 Wouterina Johanna Vermaat is geboren in 1890 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1912 u24], dochter van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Wouterina is overleden. Wouterina trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 13 november 1912 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1912 u24] met Johannes Antonius Gerardus van der Toorn, 20 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 19 mei 1892 in Rotterdam [bron: Geboorte Rotterdam 1892 e160v akte nr. 2988]. Johannes is overleden.
Kind van Wouterina en Johannes:
1 Stephanus van der Toorn [1.1.5.1.2.11.6.1], geboren in juni 1914 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1914 f003 akte nr.3352]. Stephanus is overleden op maandag 3 augustus 1914 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Rotterdam 1914 f003 akte nr.3352].
1.1.5.1.2.11.8 Krijntje Vermaat is geboren in 1894 in Zwijndrecht [bron: Rotterdam 1920 b8v], dochter van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Krijntje is overleden. Krijntje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 7 januari 1920 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1920 b8v] met Aart Bons, 26 of 27 jaar oud. Aart is geboren in 1893 in Sliedrecht [bron: Rotterdam 1920 b8v]. Aart is overleden.
1.1.5.1.2.11.10 Stefanus Vermaat is geboren op dinsdag 7 juli 1896 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1896 g069v akte nr. 5315], zoon van Stephanus Vermaat (zie 1.1.5.1.2.11) en Adriana Wielaard. Stefanus is overleden op maandag 26 maart 1945 in ’s-Heerenbergh, 48 jaar oud [bron: http://www.ogs.nl/srs_site/SDetail.asp?zt=vermaat&zn=s&pg=1&sl=159647].
Notitie bij Stefanus: Beroep: grondwerker, arbeider melkfabriek
Stefanus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 december 1919 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1919 y100v] met Maaike Cornelia Klop, 23 jaar oud. Maaike is geboren op zaterdag 24 oktober 1896 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1919 y100v]. Maaike is overleden op zondag 15 april 1934 om 09:00 in Rotterdam, 37 jaar oud [bron: Mededeling Theo de Waard].
1.1.5.1.2.12 Krijn Vermaat is geboren op vrijdag 22 februari 1867 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1867 Akte 21], zoon van Cornelis Vermaat (zie 1.1.5.1.2) en Maria van Grootveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 februari 1867 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1867 Akte 21]. Krijn is overleden op woensdag 1 januari 1947 in Ooltgensplaat, 79 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1947 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 januari 1947 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1947 Akte 1]. Krijn trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 april 1890 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1890 Akte 8] met Pieternella Kromdijk, 24 jaar oud. Pieternella is geboren op zaterdag 9 september 1865 in Ooltgensplaat. Pieternella is overleden op dinsdag 4 januari 1949 in Ooltgensplaat, 83 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1949 Akte 1]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 januari 1949 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1949 Akte 1].
Kind van Krijn en Pieternella:
1 Maria Vermaat, geboren op zondag 18 oktober 1891 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.2.12.1.
1.1.5.1.2.12.1 Maria Vermaat is geboren op zondag 18 oktober 1891 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1891 Akte 80], dochter van Krijn Vermaat (zie 1.1.5.1.2.12) en Pieternella Kromdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1891 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1891 Akte 80]. Maria is overleden op zondag 6 december 1959, 68 jaar oud. Zij is begraven in Ooltgensplaat. Maria trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27 maart 1919 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1919 Akte 6] met Corstiaan Leendert Korteweg, 27 jaar oud. Corstiaan is geboren op woensdag 13 januari 1892 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1892 Akte 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1892 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1892 Akte 2]. Corstiaan is overleden op zaterdag 16 juni 1973, 81 jaar oud. Hij is begraven in Ooltgensplaat.
1.1.5.1.4 Marinus Vermaat is geboren op donderdag 14 september 1820 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Marinus is overleden op zaterdag 19 februari 1870 in Ooltgensplaat, 49 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1870 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 februari 1870 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1870 Akte 15]. Marinus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1852 in Ooltgensplaat met Adriana van der Veer, 22 jaar oud. Adriana is geboren op zaterdag 21 november 1829 in Ooltgensplaat. Adriana is overleden op dinsdag 27 januari 1903 in Ooltgensplaat, 73 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1903 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 januari 1903 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1903 Akte 2].
Kinderen van Marinus en Adriana:
1 Lena Vermaat, geboren op dinsdag 5 juli 1853 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.4.1.
2 Pieternella Vermaat [1.1.5.1.4.2], geboren op dinsdag 25 september 1855 in Ooltgensplaat [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1857 Akte 68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1857 [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1857 Akte 68]. Pieternella is overleden op zondag 4 oktober 1857 in Ooltgensplaat, 2 jaar oud.
3 Witte Vermaat [1.1.5.1.4.3], geboren op zondag 19 juli 1857 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1857 Akte 67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 19 juli 1857 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1857 Akte 67]. Witte is overleden op zaterdag 15 september 1860 in Ooltgensplaat, 3 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1860 Akte 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 september 1860 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1860 Akte 59].
4 Pieternella Vermaat, geboren op maandag 4 juli 1859 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.4.4.
5 Maria Vermaat, geboren op dinsdag 3 december 1861 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.4.5.
6 Witte Vermaat [1.1.5.1.4.6], geboren op maandag 16 november 1863 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 113]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 november 1863 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 113]. Witte is overleden op dinsdag 11 juli 1882 in Ooltgensplaat, 18 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juli 1882 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 33].
7 Simon Vermaat [1.1.5.1.4.7], geboren op zondag 31 december 1865 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1866 Akte 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 januari 1866 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1866 Akte 2]. Simon is overleden op maandag 17 februari 1868 in Ooltgensplaat, 2 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1868 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 februari 1868 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1868 Akte 12].
8 Willem Vermaat [1.1.5.1.4.8], geboren op maandag 1 juli 1867 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1867 Akte 56]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 juli 1867 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1867 Akte 56]. Willem is overleden op zondag 24 januari 1869 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1869 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1869 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1869 Akte 8].
9 Semina (Mina) Vermaat, geboren op vrijdag 5 november 1869 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.4.9.
1.1.5.1.4.1 Lena Vermaat is geboren op dinsdag 5 juli 1853 in Ooltgensplaat, dochter van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.4) en Adriana van der Veer. Lena is overleden op donderdag 9 augustus 1928 in Ooltgensplaat, 75 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1928 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 augustus 1928 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1928 Akte 22]. Lena trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1875 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1875 Akte 15] met Hendrik Troost, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 24 juni 1851 in Ooltgensplaat. Hendrik is overleden op vrijdag 1 maart 1935 in Ooltgensplaat, 83 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1935 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1935 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1935 Akte 5].
Kinderen van Lena en Hendrik:
1 Flora Troost [1.1.5.1.4.1.1], geboren op zaterdag 25 september 1875 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 84]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 september 1875 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1875 Akte 84]. Flora is overleden op zaterdag 17 juni 1882 in Ooltgensplaat, 6 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 juni 1882 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 29].
2 Adriana Troost [1.1.5.1.4.1.2], geboren op zondag 14 januari 1877 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1877 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 5]. Adriana is overleden op zondag 23 maart 1879 in Ooltgensplaat, 2 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1879 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1879 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1879 Akte 13].
3 Marinus Troost [1.1.5.1.4.1.3], geboren op donderdag 25 juli 1878 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1878 Akte 46]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1878 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1878 Akte 46]. Marinus is overleden op vrijdag 7 februari 1896 in Ooltgensplaat, 17 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1896 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1896 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1896 Akte 7].
4 Pieter Troost [1.1.5.1.4.1.4], geboren op vrijdag 5 maart 1880 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1880 Akte 18]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1880 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1880 Akte 18]. Pieter is overleden op vrijdag 26 mei 1950 in Ooltgensplaat, 70 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1950 Akte 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1950 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1950 Akte 6].
5 Adriana Troost [1.1.5.1.4.1.5], geboren op woensdag 18 januari 1882 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 5]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1882 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 5]. Adriana is overleden in 1950 in Ooltgensplaat, 67 of 68 jaar oud.
1.1.5.1.4.4 Pieternella Vermaat is geboren op maandag 4 juli 1859 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1859 Akte 40], dochter van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.4) en Adriana van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1859 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1859 Akte 40]. Pieternella is overleden op donderdag 15 maart 1883 in Ooltgensplaat, 23 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 maart 1882 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 12]. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1881 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1881 Akte 9] met Izak Leijdens, 23 jaar oud. Izak is geboren op zaterdag 26 december 1857 in Ooltgensplaat [bron: Geboorte Ooltgensplaat 1857 Akte 112]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 december 1857 [bron: Geboorte Ooltgensplaat 1857 Akte 112]. Izak is overleden op dinsdag 18 april 1922 in Ooltgensplaat, 64 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1922 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 april 1922 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1922 Akte 18].
Kind van Pieternella en Izak:
1 Dingeman Leijdens [1.1.5.1.4.4.1], geboren op dinsdag 1 november 1881 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1881 Akte 68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 november 1881 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1881 Akte 68]. Dingeman is overleden op vrijdag 27 april 1883 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1883 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 18].
1.1.5.1.4.5 Maria Vermaat is geboren op dinsdag 3 december 1861 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1861 Akte 113], dochter van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.4) en Adriana van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 december 1861 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1861 Akte 113]. Maria is overleden op zaterdag 8 februari 1936 in Ooltgensplaat, 74 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1936 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 februari 1936 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1936 Akte 3]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 april 1885 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1885 Akte 9] met Abraham de Vos, 21 of 22 jaar oud. Abraham is geboren in 1863 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1885 Akte 9]. Abraham is overleden op maandag 22 november 1948 in Ooltgensplaat, 84 of 85 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1948 Akte 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 november 1948 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1948 Akte 25].
Kinderen van Maria en Abraham:
1 Margaretha de Vos [1.1.5.1.4.5.1], geboren op zaterdag 13 juni 1885 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1885 Akte 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 13 juni 1885 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1885 Akte 35]. Margaretha is overleden.
2 Adriana de Vos [1.1.5.1.4.5.2], geboren op woensdag 30 juni 1886 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1886 Akte 48]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juni 1886 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1886 Akte 48]. Adriana is overleden op donderdag 16 september 1886 in Ooltgensplaat, 2 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1886 Akte 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 september 1886 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1886 Akte 54].
3 Adriana de Vos [1.1.5.1.4.5.3], geboren op woensdag 31 augustus 1887 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1887 Akte 67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1887 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1887 Akte 67]. Adriana is overleden.
4 Willem Marinus de Vos [1.1.5.1.4.5.4], geboren op zaterdag 22 juni 1889 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1889 Akte 42]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 juni 1889 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1889 Akte 42]. Willem is overleden.
5 Pieternella de Vos [1.1.5.1.4.5.5], geboren op vrijdag 24 juli 1891 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1891 Akte 52]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 juli 1891 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1891 Akte 52]. Pieternella is overleden.
6 Maria Pieternella de Vos [1.1.5.1.4.5.6], geboren op donderdag 6 april 1893 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1893 Akte 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 april 1893 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1893 Akte 26]. Maria is overleden.
7 Marinus de Vos [1.1.5.1.4.5.7], geboren op zaterdag 22 september 1894 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 61]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1894 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 61]. Marinus is overleden op donderdag 22 januari 1948 in Rotterdam, 53 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1948 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 januari 1948 [bron: Overlijden Brielle 1948 Akte 5].
8 Laurens de Vos [1.1.5.1.4.5.8], geboren op zaterdag 25 april 1896 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1896 Akte 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1896 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1896 Akte 35]. Laurens is overleden.
9 Lena de Vos [1.1.5.1.4.5.9], geboren op maandag 12 juli 1897 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 47]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 juli 1897 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 47]. Lena is overleden.
10 Jacob de Vos [1.1.5.1.4.5.10], geboren op vrijdag 17 februari 1899 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 februari 1899 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 19]. Jacob is overleden op zaterdag 29 juli 1950 in Numansdorp, 51 jaar oud [bron: Overlijden Numansdorp 1950 Akte 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 juli 1950 [bron: Overlijden Numansdorp 1950 Akte 40].
11 Abraham de Vos [1.1.5.1.4.5.11], geboren op vrijdag 7 september 1900 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1900 Akte 67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1900 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1900 Akte 67].
1.1.5.1.4.9 Semina (Mina) Vermaat is geboren op vrijdag 5 november 1869 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1869 Akte 78], dochter van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.4) en Adriana van der Veer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 november 1869 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1869 Akte 78]. Semina is overleden op zaterdag 16 januari 1915 in Ooltgensplaat, 45 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1915 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 januari 1915 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1915 Akte 4]. Semina trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1892 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1892 Akte 8] met Jacob Tiggelman, 24 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 22 september 1867 in Ooltgensplaat. Jacob is overleden op dinsdag 8 juni 1948 in Ooltgensplaat, 80 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1948 Akte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 juni 1948 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1948 Akte 16].
Kinderen van Semina en Jacob:
1 Gerrit Marinus Tiggelman [1.1.5.1.4.9.1], geboren op woensdag 30 november 1892 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1892 Akte 79]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 november 1892 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1892 Akte 79]. Gerrit is overleden op donderdag 31 juli 1958 in Stellendam, 65 jaar oud.
2 Adriana (Adrie) Tiggelman [1.1.5.1.4.9.2], geboren op zondag 18 februari 1894 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1894 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 12]. Adriana is overleden.
3 Marinus (Rien) Tiggelman [1.1.5.1.4.9.3], geboren op vrijdag 19 april 1895 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1895 Akte 28]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1895 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1895 Akte 28]. Marinus is overleden in 1972 in Dirksland, 76 of 77 jaar oud.
4 Johannes Tiggelman [1.1.5.1.4.9.4], geboren op dinsdag 6 oktober 1896 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1896 Akte 77]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1896 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1896 Akte 77]. Johannes is overleden op maandag 25 juli 1898 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1898 Akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 juli 1898 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1898 Akte 27].
5 Witte (Wit) Tiggelman [1.1.5.1.4.9.5], geboren op zaterdag 20 november 1897 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 85]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 november 1897 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 85]. Witte is overleden.
6 Maria Tiggelman [1.1.5.1.4.9.6], geboren op donderdag 21 september 1899 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 72]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 september 1899 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 72]. Maria is overleden.
7 Lena Tiggelman, geboren op vrijdag 18 januari 1901 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.4.9.7.
8 Johannes (Hans) Tiggelman [1.1.5.1.4.9.8], geboren op vrijdag 19 september 1902 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1902 Akte 60]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1902 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1902 Akte 60]. Johannes is overleden in 1975 in Dirksland, 72 of 73 jaar oud.
9 Jaap Tiggelman [1.1.5.1.4.9.9], geboren in 1904 in Ooltgensplaat.
10 Hendrik Tiggelman [1.1.5.1.4.9.10], geboren in 1905 in Ooltgensplaat. Hendrik is overleden op donderdag 30 augustus 1906 in Ooltgensplaat, 0 of 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1906 Akte 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1906 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1906 Akte 29].
11 Adrianus Tiggelman [1.1.5.1.4.9.11], geboren in 1912. Adrianus is overleden op zondag 18 mei 1913 in Ooltgensplaat, 0 of 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1913 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1913 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1913 Akte 18].
12 Hendrik Tiggelman [1.1.5.1.4.9.12], geboren in 1913 in Ooltgensplaat. Hendrik is overleden in 1975 in Cambridge, Ontario, Canada, 61 of 62 jaar oud.
1.1.5.1.4.9.7 Lena Tiggelman is geboren op vrijdag 18 januari 1901 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1901 Akte 3], dochter van Jacob Tiggelman en Semina (Mina) Vermaat (zie 1.1.5.1.4.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 januari 1901 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1901 Akte 3]. Lena is overleden op woensdag 4 november 1992 in Oude Tonge, 91 jaar oud. Zij is begraven in Ooltgensplaat. Lena trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1936 in Rotterdam met Cornelis Vermaat, 30 of 31 jaar oud. Zie 1.1.5.1.6.4.10 voor persoonsgegevens van Cornelis.
1.1.5.1.5 Dingeman Vermaat is geboren op woensdag 19 maart 1823 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Dingeman is overleden op woensdag 13 juli 1887 in Mijnsheerenland, 64 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1887 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juli 1887 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1887 Akte 18]. Dingeman:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1849 in Ooltgensplaat met Maatje Kammeraad, 20 jaar oud. Maatje is geboren op woensdag 25 maart 1829 in Ooltgensplaat. Maatje is overleden op zondag 26 januari 1862 in Ooltgensplaat, 32 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1862 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 januari 1862 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1862 Akte 10].
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 19 juli 1862 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1862 Aktenummer 22] met Neeltje van der Sluijs, 34 of 35 jaar oud. Neeltje is geboren in 1827 in den Bommel [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1862 Aktenummer 22]. Neeltje is overleden op zondag 27 januari 1901 in Mijnsheerenland, 73 of 74 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1901 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 4].
Kinderen van Dingeman en Maatje:
1 Witte Vermaat [1.1.5.1.5.1], geboren op zondag 13 januari 1850 in Ooltgensplaat. Witte is overleden vóór 1851, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Witte Vermaat [1.1.5.1.5.2], geboren op dinsdag 2 september 1851 in Ooltgensplaat. Witte is overleden.
3 Lena Vermaat [1.1.5.1.5.3], geboren op donderdag 4 augustus 1853 in Ooltgensplaat. Lena is overleden vóór 1856, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Lena Vermaat, geboren op donderdag 28 augustus 1856 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.5.4.
5 Maria Vermaat, geboren op woensdag 4 mei 1859 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.5.5.
Kinderen van Dingeman en Neeltje:
6 Elizabeth Vermaat [1.1.5.1.5.6], geboren op woensdag 29 juli 1863 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1863 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 65].
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Genlias vermeldt stridige data voor geboorte aen aangifte:
Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Streekarchief Goeree-Overflakkee
Algemeen Gemeente: Ooltgensplaat
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 65
Aangiftedatum: 29-06-1863
Kind Elizabeth Vermaat
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 29-07-1863
Geboorteplaats: Ooltgensplaat
Vader Dingeman Vermaat
Moeder Neeltje van der Sluis
Elizabeth is overleden op zondag 5 augustus 1866 in Mijnsheerenland, 3 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1866 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 augustus 1866 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1866 Akte 21].
7 Witte Corstiaan Vermaat, geboren op woensdag 5 juli 1865 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.7.
8 Corstiaan Vermaat, geboren op dinsdag 23 juni 1868 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.8.
9 Elizabeth Vermaat, geboren op vrijdag 2 juni 1871 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.9.
1.1.5.1.5.4 Lena Vermaat is geboren op donderdag 28 augustus 1856 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1856 Akte 57], dochter van Dingeman Vermaat (zie 1.1.5.1.5) en Maatje Kammeraad. Lena is overleden. Lena trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30 april 1885 in Mijnsheerenland [bron: Huwelijksakten Mijnsheerenland 1885 Akte 4] met Pieter Schram (Hoogerwerf), 27 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 13 oktober 1857 in Puttershoek [bron: Geboorte Puttershoek 1857 Akte 73]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1857 [bron: Geboorte Puttershoek 1857 Akte 73].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Kind erkend door Maarten Schram zie huwelijksakte 1857
Pieter is overleden.
1.1.5.1.5.5 Maria Vermaat is geboren op woensdag 4 mei 1859 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1859 Akte 29], dochter van Dingeman Vermaat (zie 1.1.5.1.5) en Maatje Kammeraad. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 mei 1859 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1859 Akte 29]. Maria is overleden op vrijdag 16 november 1928 in Maasdam, 69 jaar oud [bron: Overlijden Maasdam 1928 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 november 1928 [bron: Overlijden Maasdam 1928 Akte 20]. Maria trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 28 juni 1883 in Maasdam [bron: Huwelijksakten Maasdam 1883 Akte 10] met Matthijs de Pee, 29 jaar oud. Matthijs is geboren op zaterdag 4 maart 1854 in Maasdam [bron: Geboorte Maasdam 1854 Akte 13]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1854 [bron: Geboorte Maasdam 1854 Akte 13]. Matthijs is overleden op vrijdag 4 september 1914 in Maasdam, 60 jaar oud [bron: Overlijden Maasdam 1914 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1914 [bron: Overlijden Maasdam 1914 Akte 9].
Kinderen van Maria en Matthijs:
1 Nn de Pee [1.1.5.1.5.5.1], levenloos geboren zoon [bron: Charlois 1883 -204].
2 Leendert de Pee [1.1.5.1.5.5.2], geboren op woensdag 6 januari 1886 in Charlois [bron: Geboorten Charlois 1886 Akte 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1886 [bron: Geboorten Charlois 1886 Akte 6]. Leendert is overleden.
3 Dingeman de Pee [1.1.5.1.5.5.3], geboren op zaterdag 21 juli 1888 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1888 Akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 juli 1888 [bron: Geboorteakte Maasdam 1888 Akte 41]. Dingeman is overleden.
4 Bastiaantje de Pee [1.1.5.1.5.5.4], geboren op vrijdag 6 juni 1890 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1890 Akte 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1890 [bron: Geboorteakte Maasdam 1890 Akte 26]. Bastiaantje is overleden.
5 Maatje de Pee [1.1.5.1.5.5.5], geboren op vrijdag 1 juli 1892 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1892 Akte 33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 juli 1892 [bron: Geboorteakte Maasdam 1892 Akte 33]. Maatje is overleden op dinsdag 20 augustus 1918 in Maasdam, 26 jaar oud [bron: Overlijden Maasdam 1918 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 augustus 1918 [bron: Overlijden Maasdam 1918 Akte 11].
6 Lena de Pee [1.1.5.1.5.5.6], geboren op zondag 9 september 1894 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1894 Akte 42]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 september 1894 [bron: Geboorteakte Maasdam 1894 Akte 42]. Lena is overleden.
7 Joost de Pee [1.1.5.1.5.5.7], geboren op zondag 21 juni 1896 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1896 Akte 27]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juni 1896 [bron: Geboorteakte Maasdam 1896 Akte 27]. Joost is overleden op dinsdag 20 oktober 1896 in Maasdam, 3 maanden oud [bron: Overlijden Maasdam 1896 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 oktober 1896 [bron: Overlijden Maasdam 1896 Akte 30].
8 Maria Hermina de Pee [1.1.5.1.5.5.8], geboren op woensdag 25 augustus 1897 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1897 Akte 30]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1897 [bron: Geboorteakte Maasdam 1897 Akte 30]. Maria is overleden op vrijdag 28 januari 1898 in Maasdam, 5 maanden oud [bron: Overlijden Maasdam 1898 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 januari 1898 [bron: Overlijden Maasdam 1898 Akte 3].
9 Joost de Pee [1.1.5.1.5.5.9], geboren op zondag 25 december 1898 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1898 Akte 49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 december 1898 [bron: Geboorteakte Maasdam 1898 Akte 49]. Joost is overleden.
10 Gijsbert Pieter de Pee [1.1.5.1.5.5.10], geboren op zondag 4 maart 1900 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1900 Akte 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 maart 1900 [bron: Geboorteakte Maasdam 1900 Akte 6]. Gijsbert is overleden op dinsdag 6 augustus 1901 in Maasdam, 1 jaar oud [bron: Overlijden Maasdam 1901 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 augustus 1901 [bron: Overlijden Maasdam 1901 Akte 21].
11 Gijsbert Pieter de Pee [1.1.5.1.5.5.11], geboren op maandag 2 september 1901 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1901 Akte 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1901 [bron: Geboorteakte Maasdam 1901 Akte 29].
12 Pieter Matthijs de Pee [1.1.5.1.5.5.12], geboren op woensdag 8 juni 1904 in Maasdam [bron: Geboorteakte Maasdam 1904 Akte 17]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 9 juni 1904 [bron: Geboorteakte Maasdam 1904 Akte 17].
1.1.5.1.5.7 Witte Corstiaan Vermaat is geboren op woensdag 5 juli 1865 in Mijnsheerenland [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1865 Akte 23], zoon van Dingeman Vermaat (zie 1.1.5.1.5) en Neeltje van der Sluijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1865 [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1865 Akte 23]. Witte is overleden op dinsdag 28 november 1950 in Mijnsheerenland, 85 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1950 Akte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 november 1950 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1950 Akte 16]. Witte trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 17 april 1885 in Westmaas [bron: Huwelijksakten Westmaas 1885 Akte 2] met Anna Arbacht, 21 jaar oud. Anna is geboren op vrijdag 4 september 1863 in Westmaas [bron: Geboorteakte Westmaas 1863 Akte 33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 5 september 1863 [bron: Geboorteakte Westmaas 1863 Akte 33]. Anna is overleden.
Kinderen van Witte en Anna:
1 Cornelia Vermaat (Arbacht) [1.1.5.1.5.7.1], geboren op zondag 13 juli 1884 in Westmaas [bron: Geboorten Westmaas 1884 Akte 17]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 juli 1884 [bron: Geboorten Westmaas 1884 Akte 17].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Geboren als Cornelia Arbacht. Erkend bij huwelijk op 17-04-1885 te Westmaas.
Cornelia is overleden op maandag 15 januari 1894 in Mijnsheerenland, 9 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1894 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 januari 1894 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1894 Akte 5].
2 Dingeman Vermaat, geboren op vrijdag 26 maart 1886 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.7.2.
3 Klaas Vermaat [1.1.5.1.5.7.3], geboren op dinsdag 24 mei 1887 in Mijnsheerenland [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1887 Akte 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1887 [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1887 Akte 26]. Klaas is overleden op zondag 11 december 1887 in Mijnsheerenland, 6 maanden oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1887 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 11 december 1887 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1887 Akte 28].
4 Neeltje Vermaat, geboren op zondag 15 juli 1888 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.7.4.
5 Klaas Vermaat, geboren op maandag 16 september 1889 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.7.5.
6 Elizabeth Vermaat [1.1.5.1.5.7.6], geboren op vrijdag 20 november 1891 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1891 Akte 40]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 november 1891 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1891 Akte 40]. Elizabeth is overleden op woensdag 21 november 1894 in Mijnsheerenland, 3 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1894 Akte 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 november 1894 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1894 Akte 35].
7 Jilles Vermaat [1.1.5.1.5.7.7], geboren op zondag 9 juli 1893 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1893 Akte 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juli 1893 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1893 Akte 29]. Jilles is overleden op maandag 18 december 1893 in Mijnsheerenland, 5 maanden oud.
8 Cornelia Vermaat, geboren op dinsdag 12 juni 1894 in Mijnsheerenland. Volgt 1.1.5.1.5.7.8.
9 Elizabeth Vermaat [1.1.5.1.5.7.9], geboren op maandag 23 september 1895 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1895 Akte 36]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1895 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1895 Akte 36]. Elizabeth is overleden op maandag 3 februari 1896 in Mijnsheerenland, 4 maanden oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1896 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1896 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1896 Akte 4].
10 Corstiaan Vermaat [1.1.5.1.5.7.10], geboren op dinsdag 25 augustus 1896 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1896 Akte 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 augustus 1896 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1896 Akte 35]. Corstiaan is overleden op woensdag 24 februari 1897 in Mijnsheerenland, 5 maanden oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1897 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 februari 1897 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1897 Akte 5].
11 Corstiaan Jilles Vermaat [1.1.5.1.5.7.11], geboren op maandag 10 januari 1898 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1898 Akte 3]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 januari 1898 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1898 Akte 3]. Corstiaan is overleden op donderdag 5 januari 1899 in Mijnsheerenland, 11 maanden oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1899 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 januari 1899 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1899 Akte 2].
12 Elisabeth Vermaat [1.1.5.1.5.7.12], geboren op maandag 22 mei 1899 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1899 Akte 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1899 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1899 Akte 20]. Elisabeth is overleden.
13 Jannigje Vermaat [1.1.5.1.5.7.13], geboren op dinsdag 5 juni 1900 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1900 Akte 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1900 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1900 Akte 32]. Jannigje is overleden op maandag 5 augustus 1901 in Mijnsheerenland, 1 jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 augustus 1901 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 17].
14 Nn Vermaat [1.1.5.1.5.7.14], levenloos geboren zoon [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 23]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1901 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 oktober 1901 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1901 Akte 23].
15 Jannetje Vermaat [1.1.5.1.5.7.15], geboren op dinsdag 26 augustus 1902 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1902 Akte 30]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 augustus 1902 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1902 Akte 30].
16 Corstiaan Vermaat [1.1.5.1.5.7.16], geboren in 1907. Corstiaan is overleden op dinsdag 14 mei 1907 in Mijnsheerenland, geen jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1907 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1907 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1907 Akte 10].
1.1.5.1.5.7.2 Dingeman Vermaat is geboren op vrijdag 26 maart 1886 in Mijnsheerenland [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1886 Akte 11], zoon van Witte Corstiaan Vermaat (zie 1.1.5.1.5.7) en Anna Arbacht. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1886 [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1886 Akte 11]. Dingeman is overleden. Dingeman trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1908 in Nieuw Beijerland [bron: Huwelijksakten Nieuw Beijerland 1908 Akte 12] met Anna Cornelia Huisman, 23 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 13 oktober 1885 in Oud Beijerland [bron: Geboorte Oud Beijerland 1885 Akte 159]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 oktober 1885 [bron: Geboorte Oud Beijerland 1885 Akte 159]. Anna is overleden.
Kinderen van Dingeman en Anna:
1 Nn Vermaat [1.1.5.1.5.7.2.1], levenloos geboren dochter [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1910 Akte 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1910 Akte 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1910 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1910 Akte 6].
2 Jaapje Vermaat [1.1.5.1.5.7.2.2], geboren in 1911. Jaapje is overleden op woensdag 23 augustus 1911 in Mijnsheerenland, geen jaar oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1911 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 augustus 1911 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1911 Akte 12].
3 Jaapje Vermaat [1.1.5.1.5.7.2.3], geboren vóór maandag 19 augustus 1912. Jaapje is overleden op donderdag 19 augustus 1943 in Oud Beijerland, minstens 31 jaar oud [bron: Overlijden Oud Beijerland 1943 Akte 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 augustus 1943 [bron: Overlijden Oud Beijerland 1943 Akte 39].
4 Nn Vermaat [1.1.5.1.5.7.2.4], levenloos geboren zoon [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1913 Akte 10]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1913 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1913 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1913 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1913 Akte 10].
5 Nn Vermaat [1.1.5.1.5.7.2.5], levenloos geboren zoon [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1914 Akte 4]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1914 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1914 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1914 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1914 Akte 4].
6 Teuntje Cornelia Vermaat [1.1.5.1.5.7.2.6], geboren in november 1914. Teuntje is overleden op dinsdag 1 december 1914 in Mijnsheerenland, 1 maand oud [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1914 Akte 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 december 1914 [bron: Overlijden Mijnsheerenland 1914 Akte 19].
1.1.5.1.5.7.4 Neeltje Vermaat is geboren op zondag 15 juli 1888 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1888 Akte 39], dochter van Witte Corstiaan Vermaat (zie 1.1.5.1.5.7) en Anna Arbacht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1888 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1888 Akte 39]. Neeltje is overleden. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 mei 1910 in Mijnsheerenland [bron: Huwelijksakten Mijnsheerenland 1910 Akte 5] met Johannis Huijsman, minstens 27 jaar oud. Johannis is geboren vóór zondag 22 oktober 1882 in Geervliet [bron: Geboorte Geervliet 1882 Akte 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 22 oktober 1882 [bron: Geboorte Geervliet 1882 Akte 26]. Johannis is overleden.
Kind van Neeltje en Johannis:
1 Pieter Huijsman [1.1.5.1.5.7.4.1], geboren in 1913. Pieter is overleden op dinsdag 22 december 1914 in Geervliet, 0 of 1 jaar oud [bron: Overlijden Geervliet 1914 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 december 1914 [bron: Overlijden Geervliet 1914 Akte 12].
1.1.5.1.5.7.5 Klaas Vermaat is geboren op maandag 16 september 1889 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1889 Akte 44], zoon van Witte Corstiaan Vermaat (zie 1.1.5.1.5.7) en Anna Arbacht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1889 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1889 Akte 44]. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 maart 1917 in Nieuw Beijerland [bron: Huwelijksakten Nieuw Beijerland 1917 Akte 3] met Maria Elizabeth Stolk, minstens 27 jaar oud. Maria is geboren vóór zaterdag 22 maart 1890 in Nieuw Beijerland [bron: Huwelijksakten Nieuw Beijerland 1917 Akte 3]. Maria is overleden.
Kind van Klaas en Maria:
1 Anna Hendrika Vermaat [1.1.5.1.5.7.5.1], geboren in 1918. Anna is overleden op woensdag 4 september 1918 in Nieuw Beijerland, geen jaar oud [bron: Overlijden Nieuw Beijerland 1918 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 5 september 1918 [bron: Overlijden Nieuw Beijerland 1918 Akte 14].
1.1.5.1.5.7.8 Cornelia Vermaat is geboren op dinsdag 12 juni 1894 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1894 Akte 19], dochter van Witte Corstiaan Vermaat (zie 1.1.5.1.5.7) en Anna Arbacht. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1894 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1894 Akte 19]. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 mei 1921 in Mijnsheerenland met Aalbert Kruithoff, 24 jaar oud. Aalbert is geboren op maandag 5 oktober 1896 in Mijnsheerenland [bron: Geboorte Mijnsheerenland 1896 Akte 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 oktober 1896 [bron: Geboorte Mijnsheerenland 1896 Akte 39]. Aalbert is overleden.
1.1.5.1.5.8 Corstiaan Vermaat is geboren op dinsdag 23 juni 1868 in Mijnsheerenland [bron: Geboorte Mijnsheerenland 1868 Akte 36], zoon van Dingeman Vermaat (zie 1.1.5.1.5) en Neeltje van der Sluijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 juni 1868 [bron: Geboorte Mijnsheerenland 1868 Akte 36].
Notitie bij de geboorte van Corstiaan: Genlias noemt vader en zoon VERMAAS.
Corstiaan is overleden.
Notitie bij Corstiaan: Beroep: sjouwer
Corstiaan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 februari 1897 in Mijnsheerenland [bron: Huwelijksakten Mijnsheerenland 1897 Akte 4] met Hendrikje Post, 39 jaar oud. Hendrikje is geboren op donderdag 28 januari 1858 in Ruinerwold [bron: Geboorte Ruinerwold 1858 Akte 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1858 [bron: Geboorte Ruinerwold 1858 Akte 7]. Hendrikje is overleden.
Kind van Corstiaan en Hendrikje:
1 Dingeman Roelof Corstiaan Vermaat [1.1.5.1.5.8.1], geboren op woensdag 15 september 1897 in Leiden [bron: BS Leiden Akte Jaar 1897 Nummer 1265]. Dingeman is overleden.
1.1.5.1.5.9 Elizabeth Vermaat is geboren op vrijdag 2 juni 1871 in Mijnsheerenland [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1871 Akte 35], dochter van Dingeman Vermaat (zie 1.1.5.1.5) en Neeltje van der Sluijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 juni 1871 [bron: Geboorten Mijnsheerenland 1871 Akte 35]. Elizabeth is overleden op zondag 10 september 1939 in Goudswaard, 68 jaar oud [bron: Overlijden Goudswaard 1939 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 september 1939 [bron: Overlijden Goudswaard 1939 Akte 9]. Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 mei 1893 in Mijnsheerenland [bron: Huwelijksakten Mijnsheerenland 1893 Akte 2] met Rochus (Roens) Troost, 24 of 25 jaar oud. Rochus is geboren in 1868 in Heinenoord [bron: Huwelijksakten Mijnsheerenland 1893 Akte 2]. Rochus is overleden op zaterdag 20 februari 1915 in Rotterdam, 46 of 47 jaar oud [bron: Overlijden Goudswaard 1915 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 februari 1915 [bron: Overlijden Goudswaard 1915 Akte 3].
Kinderen van Elizabeth en Rochus:
1 Piet Troost [1.1.5.1.5.9.1], geboren in Goudswaard. Piet is overleden in Velp.
2 Adriana Troost [1.1.5.1.5.9.2], geboren op woensdag 11 april 1894 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1894 Akte 11]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1894 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1894 Akte 11]. Adriana is overleden.
3 Dingeman Troost [1.1.5.1.5.9.3], geboren op dinsdag 25 juni 1895 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1895 Akte 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 juni 1895 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1895 Akte 24]. Dingeman is overleden in Barendrecht.
4 Neeltje Troost [1.1.5.1.5.9.4], geboren op donderdag 17 december 1896 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1896 Akte 47]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1896 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1896 Akte 47]. Neeltje is overleden in Rotterdam.
5 Cornelia Troost [1.1.5.1.5.9.5], geboren op maandag 29 augustus 1898 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1898 Akte 34]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 augustus 1898 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1898 Akte 34]. Cornelia is overleden in Rotterdam.
6 Bastiaan Troost [1.1.5.1.5.9.6], geboren op maandag 21 mei 1900 in Mijnsheerenland [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1900 Akte 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 mei 1900 [bron: Geboorteakte Mijnsheerenland 1900 Akte 29]. Bastiaan is overleden in Apeldoorn, 32 jaar oud. Hij is begraven in september 1867 in Apeldoorn [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-familie-wessels/I358.php].
7 Corstiaan Troost [1.1.5.1.5.9.7], geboren in 1903 in Mijnsheerenland. Corstiaan is overleden in Mijnsheerenland.
8 Hendrik Gerrit Troost [1.1.5.1.5.9.8], geboren in 1905 in Goudswaard. Hendrik is overleden in ’s-Gravenhage.
1.1.5.1.6 Arend Vermaat is geboren op woensdag 26 oktober 1825 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Arend is overleden op donderdag 17 september 1908 in Ooltgensplaat, 82 jaar oud. Arend trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1856 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1856 Aktenummer 11] met Pieternella Leenheer, 21 of 22 jaar oud. Pieternella is geboren in 1834 in Ooltgensplaat. Pieternella is overleden op woensdag 17 maart 1909 in Ooltgensplaat, 74 of 75 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1909 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1909 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1909 Akte 9].
Kinderen van Arend en Pieternella:
1 Witte Vermaat [1.1.5.1.6.1], geboren op maandag 25 augustus 1856 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1856 Akte 56]. Witte is overleden op zaterdag 25 oktober 1856 in Ooltgensplaat, 2 maanden oud [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1856 Akte 53].
2 Witte Vermaat [1.1.5.1.6.2], geboren op zondag 13 december 1857 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1857 Akte 107]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 december 1857 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1857 Akte 107]. Witte is overleden op woensdag 30 mei 1860 in Ooltgensplaat, 2 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1860 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1860 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1860 Akte 28].
3 Elizabeth Vermaat, geboren op donderdag 22 september 1859 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.3.
4 Witte Vermaat, geboren op woensdag 29 januari 1862 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.4.
5 Lena Vermaat [1.1.5.1.6.5], geboren op donderdag 17 september 1863 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 86]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 september 1863 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 86]. Lena is overleden op dinsdag 19 juli 1864 in Ooltgensplaat, 10 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1864 Akte 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 juli 1864 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1864 Akte 38].
6 Lena Vermaat [1.1.5.1.6.6], geboren op dinsdag 20 september 1864 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1864 Akte 90]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1864 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1864 Akte 90]. Lena is overleden vóór 1878, ten hoogste 14 jaar oud.
7 Willempje Vermaat, geboren in 1866 in Barendrecht. Volgt 1.1.5.1.6.7.
8 Leendert Vermaat [1.1.5.1.6.8], geboren in 1871 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 15]. Leendert is overleden op woensdag 11 april 1883 in Ooltgensplaat, 11 of 12 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1883 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1883 Akte 15].
9 Willem Vermaat, geboren in 1872 in Oost- En West-Barendrecht. Volgt 1.1.5.1.6.9.
10 Marinus Vermaat [1.1.5.1.6.10], geboren in 1873. Marinus is overleden op dinsdag 13 mei 1873 in den Bommel, geen jaar oud [bron: Overlijden Den Bommel 1873 Akte 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1873 [bron: Overlijden Den Bommel 1873 Akte 10].
11 Marinus Vermaat, geboren op vrijdag 13 november 1874 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.11.
12 Lena Vermaat [1.1.5.1.6.12], geboren op zondag 14 april 1878 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1878 Akte 22]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 april 1878 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1878 Akte 22]. Lena is overleden op vrijdag 16 augustus 1878 in Ooltgensplaat, 4 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1878 Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 augustus 1878 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1878 Akte 36].
1.1.5.1.6.3 Elizabeth Vermaat is geboren op donderdag 22 september 1859 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1859 Akte 65], dochter van Arend Vermaat (zie 1.1.5.1.6) en Pieternella Leenheer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1859 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1859 Akte 65]. Elizabeth is overleden op dinsdag 4 juli 1922 in Oude-Tonge, 62 jaar oud [bron: Overlijden Oude-Tonge 1922 Akte 48]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1922 [bron: Overlijden Oude-Tonge 1922 Akte 48]. Elizabeth trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 30 april 1886 in Oude-Tonge [bron: Huwelijksakten Oude-Tonge 1886 Akte 13] met Zeger van den Doel, 27 jaar oud. Zeger is geboren op dinsdag 21 december 1858 in Oude-Tonge [bron: Geboorteakte Oude-Tonge 1858 Akte 72]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 december 1858 [bron: Geboorteakte Oude-Tonge 1858 Akte 72]. Zeger is overleden.
Kind van Elizabeth en Zeger:
1 Maatje van den Doel [1.1.5.1.6.3.1], geboren op vrijdag 31 maart 1893 in Oude-Tonge [bron: Geboorteakte Oude-Tonge 1893 Akte 26]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 maart 1893 [bron: Geboorteakte Oude-Tonge 1893 Akte 26]. Maatje is overleden.
1.1.5.1.6.4 Witte Vermaat is geboren op woensdag 29 januari 1862 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1862 Akte 10], zoon van Arend Vermaat (zie 1.1.5.1.6) en Pieternella Leenheer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 januari 1862 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1862 Akte 10]. Witte is overleden op zaterdag 7 september 1940 in Ooltgensplaat, 78 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1940 Akte 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 september 1940 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1940 Akte 40]. Witte trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 26 april 1890 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1890 Akte 10] met Arentje Kol, 24 of 25 jaar oud. Arentje is geboren in 1865 in Ooltgensplaat. Arentje is overleden op maandag 3 april 1933 in Ooltgensplaat, 67 of 68 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1933 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1933 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1933 Akte 8].
Kinderen van Witte en Arentje:
1 Arend Vermaat, geboren op maandag 13 april 1891 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.4.1.
2 Levinius Vermaat [1.1.5.1.6.4.2], geboren op zaterdag 2 april 1892 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1892 Akte 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 april 1892 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1892 Akte 24]. Levinius is overleden op vrijdag 24 februari 1893 in Ooltgensplaat, 10 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1893 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 februari 1893 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1893 Akte 15].
3 Levinus Vermaat, geboren op zondag 21 mei 1893 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.4.3.
4 Leendert Vermaat [1.1.5.1.6.4.4], geboren op zondag 13 januari 1895 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1895 Akte 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1895 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1895 Akte 7]. Leendert is overleden op zaterdag 23 november 1895 in Stad Aan ’T Haringvliet, 10 maanden oud [bron: Overlijden Stad aan ’t Haringvliet 1895 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1895 [bron: Overlijden Stad aan ’t Haringvliet 1895 Akte 20].
5 Lena Vermaat, geboren op donderdag 21 mei 1896 in Stad Aan ’T Haringvliet. Volgt 1.1.5.1.6.4.5.
6 Willem Vermaat [1.1.5.1.6.4.6], geboren op woensdag 20 april 1898 in Stad Aan ’T Haringvliet [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1898 Akte 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 april 1898 [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1898 Akte 12]. Willem is overleden op maandag 5 september 1898 in Stad Aan ’T Haringvliet, 4 maanden oud [bron: Overlijden Stad aan ’t Haringvliet 1898 Akte 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 september 1898 [bron: Overlijden Stad aan ’t Haringvliet 1898 Akte 12].
7 Pieternella Vermaat, geboren op maandag 7 mei 1900 in Stad Aan ’T Haringvliet. Volgt 1.1.5.1.6.4.7.
8 Elisabeth Vermaat, geboren op vrijdag 18 april 1902 in Stad Aan ’T Haringvliet. Volgt 1.1.5.1.6.4.8.
9 Willempje Vermaat, geboren op dinsdag 19 januari 1904 in Stad Aan ’T Haringvliet. Volgt 1.1.5.1.6.4.9.
10 Cornelis Vermaat, geboren op dinsdag 10 oktober 1905 in Stad Aan ’T Haringvliet. Volgt 1.1.5.1.6.4.10.
1.1.5.1.6.4.1 Arend Vermaat is geboren op maandag 13 april 1891 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1891 Akte 35], zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 april 1891 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1891 Akte 35]. Arend is overleden. Arend trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1917 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1916 Akte 4] met Lena Vervloet, 22 jaar oud. Lena is geboren op zondag 15 juli 1894 in Ooltgensplaat. Lena is overleden.
1.1.5.1.6.4.3 Levinus Vermaat is geboren op zondag 21 mei 1893 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1893 Akte 42], zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1893 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1893 Akte 42]. Levinus is overleden op dinsdag 18 juli 1989, 96 jaar oud. Hij is begraven in Ooltgensplaat. Levinus trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 27 mei 1921 in Middelharnis [bron: Huwelijksakten Middelharnis 1921 Akte 16] met Cornelia Blok, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 19 juli 1895 in Middelharnis [bron: Geboorteakte Middelharnis 1895 Akte 104]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1895 [bron: Geboorteakte Middelharnis 1895 Akte 104]. Cornelia is overleden op dinsdag 18 juli 1989, 93 jaar oud. Zij is begraven in Ooltgensplaat.
1.1.5.1.6.4.5 Lena Vermaat is geboren op donderdag 21 mei 1896 in Stad Aan ’T Haringvliet [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 0330025], dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 22 mei 1896 [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1896 Akte 18]. Lena is overleden. Lena trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 9 december 1916 in Ooltgensplaat [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 0330025] met derk Oldenampsen, 23 jaar oud. derk is geboren op dinsdag 11 april 1893 in Rotterdam [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 0330025]. derk is overleden.
1.1.5.1.6.4.7 Pieternella Vermaat is geboren op maandag 7 mei 1900 in Stad Aan ’T Haringvliet [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1900 Akte 12], dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 7 mei 1900 [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1900 Akte 12]. Pieternella is overleden. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 31 augustus 1923 in Middelharnis [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939 243187] met Pieter Kool, 27 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 11 juni 1896 in Middelharnis [bron: Geboorte Middelharnis 1896 Akte 54]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1896 [bron: Geboorte Middelharnis 1896 Akte 54]. Pieter is overleden.
1.1.5.1.6.4.8 Elisabeth Vermaat is geboren op vrijdag 18 april 1902 in Stad Aan ’T Haringvliet [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1902 Akte 14], dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 april 1902 [bron: Geboorteakte Stad aan ’t Haringvliet 1902 Akte 14]. Elisabeth is overleden op vrijdag 4 maart 1966, 63 jaar oud. Zij is begraven in Ooltgensplaat. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 10 september 1921 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1921 Akte 25] met Willem de Vos, 23 jaar oud. Willem is geboren op zondag 28 augustus 1898 in Ooltgensplaat. Willem is overleden op donderdag 4 mei 1972, 73 jaar oud. Hij is begraven in Ooltgensplaat.
Kind van Elisabeth en Willem:
1 Witte Jacob de Vos [1.1.5.1.6.4.8.1], geboren op maandag 26 maart 1928 in Ooltgensplaat [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1928 Akte 9]. Witte is overleden op donderdag 29 maart 1928 in Ooltgensplaat, 3 dagen oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1928 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 maart 1928 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1928 Akte 9].
1.1.5.1.6.4.9 Willempje Vermaat is geboren op dinsdag 19 januari 1904 in Stad Aan ’T Haringvliet [bron: Bevolkingsregister ’s-Gravenhage 1913-1939], dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Willempje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1924 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1924 Akte 14] met Bastiaan Hokke, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 14 juli 1976 in Ooltgensplaat.
Notitie bij het huwelijk van Willempje en Bastiaan: Dit huwelijk is door echtscheiding ontbonden. Scheidingsakte is ingeschreven op 14-07-1976 in het huwelijksregister van Ooltgensplaat. Scheidingsdatum en plaats staat niet in akte vermeld
Bastiaan is geboren op zaterdag 19 april 1902 in Ooltgensplaat. Bastiaan is overleden in 1982, 79 of 80 jaar oud.
Kind van Willempje en Bastiaan:
1 Leendert Witte Hokke [1.1.5.1.6.4.9.1], geboren op vrijdag 16 januari 1925 in Barendrecht. Leendert is overleden op maandag 22 januari 2001 in Barendrecht, 76 jaar oud.
1.1.5.1.6.4.10 Cornelis Vermaat is geboren op dinsdag 10 oktober 1905 in Stad Aan ’T Haringvliet, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1.6.4) en Arentje Kol. Cornelis is overleden op donderdag 6 augustus 1970 in Dirksland, 64 jaar oud. Hij is begraven in Ooltgensplaat. Cornelis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1929 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1929 Akte 13] met Bartha Maria van Dam, 18 of 19 jaar oud. Bartha is geboren in 1910 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1929 Akte 13]. Bartha is overleden op woensdag 18 oktober 1933 in Ooltgensplaat, 22 of 23 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1933 Akte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 oktober 1933 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1933 Akte 16].
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1936 in Rotterdam met Lena Tiggelman, 34 of 35 jaar oud. Zie 1.1.5.1.4.9.7 voor persoonsgegevens van Lena.
1.1.5.1.6.7 Willempje Vermaat is geboren in 1866 in Barendrecht [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1894 Akte 3], dochter van Arend Vermaat (zie 1.1.5.1.6) en Pieternella Leenheer. Willempje is overleden. Willempje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1894 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1894 Akte 3] met Marinus Oorbeek, 21 of 22 jaar oud. Marinus is geboren in 1872 in Sommelsdijk [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1894 Akte 3]. Marinus is overleden.
Kinderen van Willempje en Marinus:
1 Abraham Oorbeek [1.1.5.1.6.7.1], geboren op zaterdag 7 maart 1896 in den Bommel [bron: Geboorteakte Den Bommel 1896 Akte 8]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 maart 1896 [bron: Geboorteakte Den Bommel 1896 Akte 8]. Abraham is overleden.
2 Arend Oorbeek [1.1.5.1.6.7.2], geboren op woensdag 14 juli 1897 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 48]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1897 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 48]. Arend is overleden.
3 Jacomina Oorbeek [1.1.5.1.6.7.3], geboren op zaterdag 28 juli 1900 in den Bommel [bron: Geboorteakte Den Bommel 1900 Akte 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 juli 1900 [bron: Geboorteakte Den Bommel 1900 Akte 29].
4 Lijntje Oorbeek [1.1.5.1.6.7.4], geboren in 1908 in Ooltgensplaat.
1.1.5.1.6.9 Willem Vermaat is geboren in 1872 in Oost- En West-Barendrecht [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1900 Akte 12], zoon van Arend Vermaat (zie 1.1.5.1.6) en Pieternella Leenheer. Willem is overleden. Willem trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 17 november 1900 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1900 Akte 12] met Elizabeth Langeweg, 25 of 26 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1874 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1900 Akte 12]. Elizabeth is overleden.
Kinderen van Willem en Elizabeth:
1 Arend Vermaat, geboren op woensdag 24 juli 1901 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.9.1.
2 Hester Vermaat, geboren op zondag 19 oktober 1902 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.9.2.
3 Daniel Vermaat [1.1.5.1.6.9.3], geboren in 1905 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1905 Akte 15]. Daniel is overleden op donderdag 18 mei 1905 in Ooltgensplaat, geen jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1905 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 mei 1905 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1905 Akte 15].
4 Daniel Vermaat, geboren op maandag 23 juli 1906. Volgt 1.1.5.1.6.9.4.
5 Daniel Vermaat, geboren in 1907 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.9.5.
6 Pieter Vermaat [1.1.5.1.6.9.6], geboren in 1908 in Ooltgensplaat. Pieter is overleden op zaterdag 10 oktober 1908 in Ooltgensplaat, geen jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1908 Akte 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1908 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1908 Akte 39].
1.1.5.1.6.9.1 Arend Vermaat is geboren op woensdag 24 juli 1901 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1901 Akte 52], zoon van Willem Vermaat (zie 1.1.5.1.6.9) en Elizabeth Langeweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 juli 1901 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1901 Akte 52]. Arend is overleden op zondag 21 januari 1968 in Ooltgensplaat, 66 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671804/vermaat]. Hij is begraven in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671804/vermaat]. Arend trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1932 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1932 Akte 15] met Johanna Duim, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 20 april 1907 in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671803/duim]. Johanna is overleden op dinsdag 5 december 1995 in Ooltgensplaat, 88 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671803/duim]. Zij is begraven in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671803/duim].
1.1.5.1.6.9.2 Hester Vermaat is geboren op zondag 19 oktober 1902 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1902 Akte 67], dochter van Willem Vermaat (zie 1.1.5.1.6.9) en Elizabeth Langeweg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 oktober 1902 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1902 Akte 67]. Hester is overleden op zondag 30 oktober 1955, 53 jaar oud. Hester trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1926 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1926 Akte 15] met Jan Verweij, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1896 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1926 Akte 15]. Jan is overleden.
1.1.5.1.6.9.4 Daniel Vermaat is geboren op maandag 23 juli 1906, zoon van Willem Vermaat (zie 1.1.5.1.6.9) en Elizabeth Langeweg. Daniel is overleden op woensdag 18 augustus 1971, 65 jaar oud. Hij is begraven in Ooltgensplaat. Daniel trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1930 in Ooltgensplaat met Cornelia Troost, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 13 december 1907. Cornelia is overleden op dinsdag 9 augustus 1994, 86 jaar oud. Zij is begraven in Ooltgensplaat.
1.1.5.1.6.9.5 Daniel Vermaat is geboren in 1907 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1930 Akte 13], zoon van Willem Vermaat (zie 1.1.5.1.6.9) en Elizabeth Langeweg. Daniel trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zaterdag 7 juni 1930 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1930 Akte 13] met Cornelia Troost, 21 of 22 jaar oud. Cornelia is geboren in 1908 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1930 Akte 13].
1.1.5.1.6.11 Marinus Vermaat is geboren op vrijdag 13 november 1874 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 103], zoon van Arend Vermaat (zie 1.1.5.1.6) en Pieternella Leenheer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 november 1874 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 103]. Marinus is overleden in 1952 in Ooltgensplaat, 77 of 78 jaar oud. Marinus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1905 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1905 Akte 17] met Maria Troost, 22 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 8 augustus 1882 in Ooltgensplaat. Maria is overleden op maandag 27 september 1965 in Rotterdam, 83 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Maria:
1 Arend Vermaat, geboren vóór zaterdag 13 oktober 1906 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.11.1.
2 Kommertje Vermaat, geboren in 1907 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.11.2.
3 Witte Vermaat [1.1.5.1.6.11.3], geboren in 1908. Witte is overleden op woensdag 17 november 1909 in Ooltgensplaat, 0 of 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1909 Akte 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 november 1909 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1909 Akte 49].
4 Flora Vermaat, geboren op zaterdag 10 december 1910 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.6.11.4.
5 Willem Vermaat [1.1.5.1.6.11.5], geboren in 1914. Willem is overleden op dinsdag 4 december 1945 in Ooltgensplaat, 30 of 31 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1945 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1945 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1945 Akte 18].
6 Leendert Vermaat [1.1.5.1.6.11.6], geboren in 1922. Leendert is overleden op maandag 1 mei 1922 in Ooltgensplaat, geen jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1922 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1922 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1922 Akte 20].
1.1.5.1.6.11.1 Arend Vermaat is geboren vóór zaterdag 13 oktober 1906 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1928 Akte 17], zoon van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.6.11) en Maria Troost. Arend trouwde, minstens 22 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1928 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1928 Akte 17] met Hendrika Leijdens, minstens 24 jaar oud. Hendrika is geboren vóór donderdag 13 oktober 1904 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1928 Akte 17].
Kind van Arend en Hendrika:
1 Marinus Willem Vermaat [1.1.5.1.6.11.1.1], geboren in 1942. Marinus is overleden op zaterdag 30 maart 1946 in Ooltgensplaat, 3 of 4 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1946 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 april 1946 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1946 Akte 7].
1.1.5.1.6.11.2 Kommertje Vermaat is geboren in 1907 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1931 Akte 28], dochter van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.6.11) en Maria Troost. Kommertje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 5 december 1931 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1931 Akte 28] met Jan Putten, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1907 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1931 Akte 28].
1.1.5.1.6.11.4 Flora Vermaat is geboren op zaterdag 10 december 1910 in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671081/vermaat], dochter van Marinus Vermaat (zie 1.1.5.1.6.11) en Maria Troost. Flora is overleden op donderdag 29 februari 1996, 85 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671081/vermaat]. Zij is begraven in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671081/vermaat]. Flora trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 26 november 1932 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1932 Akte 17] met Magchiel Donkersloot, 23 jaar oud. Magchiel is geboren op woensdag 7 juli 1909 in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671082/donkersloot]. Magchiel is overleden op maandag 21 februari 1977, 67 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671082/donkersloot]. Hij is begraven in Ooltgensplaat [bron: http://www.graftombe.nl/names/info/671082/donkersloot].
1.1.5.1.7 Maria Vermaat is geboren op vrijdag 21 november 1828 in Ooltgensplaat, dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Maria is overleden op maandag 15 mei 1916 in Ooltgensplaat, 87 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1916 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 mei 1916 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1916 Akte 15]. Maria:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 november 1851 in Ooltgensplaat met IJzebrand Neels, 25 of 26 jaar oud. IJzebrand is geboren in 1825 in Ooltgensplaat. IJzebrand is overleden op maandag 5 oktober 1857 in Ooltgensplaat, 31 of 32 jaar oud [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1857 Akte 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 oktober 1857 [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1857 Akte 69].
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 3 maart 1860 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1860 Aktenummer 3] met Klaas van Oostende, 29 of 30 jaar oud. Klaas is geboren in 1830 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1860 Aktenummer 3]. Klaas is overleden op zaterdag 22 februari 1908 in Ooltgensplaat, 77 of 78 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1908 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1908 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1908 Akte 7].
Kinderen van Maria en IJzebrand:
1 Willem Neels [1.1.5.1.7.1], geboren op dinsdag 31 augustus 1852 in Ooltgensplaat. Willem is overleden op dinsdag 5 juni 1906 in Ooltgensplaat, 53 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1906 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 juni 1906 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1906 Akte 22].
2 Witte Neels [1.1.5.1.7.2], geboren op woensdag 29 november 1854 in Ooltgensplaat. Witte is overleden op vrijdag 4 juli 1947 in Melissant, 92 jaar oud [bron: Overlijden Melissant 1947 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 juli 1947 [bron: Overlijden Melissant 1947 Akte 13].
3 Adriana Neels [1.1.5.1.7.3], geboren op donderdag 10 april 1856 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1856 Akte 27]. Adriana is overleden.
Kinderen van Maria en Klaas:
4 Maria van Oostende [1.1.5.1.7.4], geboren op dinsdag 18 december 1860 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1860 Akte 102]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1860 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1860 Akte 102]. Maria is overleden op donderdag 14 januari 1875 in Ooltgensplaat, 14 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1875 Akte 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1875 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1875 Akte 6].
5 Lena van Oostende [1.1.5.1.7.5], geboren op donderdag 1 januari 1863 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 1]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 januari 1863 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 1]. Lena is overleden op vrijdag 18 juli 1890 in Ooltgensplaat, 27 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1890 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 19 juli 1890 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1890 Akte 30].
6 Jacob van Oostende [1.1.5.1.7.6], geboren op maandag 8 mei 1865 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1865 Akte 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1865 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1865 Akte 37]. Jacob is overleden op zaterdag 12 september 1931 in Ooltgensplaat, 66 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1931 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1931 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1931 Akte 21].
7 Jannetje van Oostende [1.1.5.1.7.7], geboren op maandag 6 december 1869 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1869 Akte 91]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 december 1869 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1869 Akte 91]. Jannetje is overleden op woensdag 29 september 1926 in Ooltgensplaat, 56 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1926 Akte 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1926 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1926 Akte 26].
8 Dirk van Oostende [1.1.5.1.7.8], geboren op dinsdag 2 april 1872 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1872 Akte 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 2 april 1872 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1872 Akte 24]. Dirk is overleden op woensdag 18 februari 1874 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 februari 1874 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1873 Akte 13].
1.1.5.1.8 Jannetje Vermaat is geboren op woensdag 28 maart 1832 in Ooltgensplaat, dochter van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Jannetje is overleden op donderdag 10 juli 1890 in Ooltgensplaat, 58 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1890 Akte 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juli 1890 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1890 Akte 27]. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 april 1855 in Ooltgensplaat met Jacob Raap, 23 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 9 januari 1832 in Ooltgensplaat. Jacob is overleden op donderdag 19 september 1867 in Ooltgensplaat, 35 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1867 Akte 72]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 september 1867 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1867 Akte 72].
Kinderen van Jannetje en Jacob:
1 Arend Raap [1.1.5.1.8.1], geboren op zaterdag 22 september 1855 in Ooltgensplaat. Arend is overleden op donderdag 8 juli 1937 in Ooltgensplaat, 81 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1937 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1937 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1937 Akte 23].
2 Witte Raap [1.1.5.1.8.2], geboren op dinsdag 11 augustus 1857 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1857 Akte 66]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1857 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1857 Akte 66]. Witte is overleden op dinsdag 5 oktober 1858 in Ooltgensplaat, 1 jaar oud [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1858 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 oktober 1858 [bron: Overlijdens Ooltgensplaat 1858 Akte 82].
3 Lena Raap [1.1.5.1.8.3], geboren op woensdag 10 november 1858 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1858 Akte 79]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 november 1858 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1858 Akte 79]. Lena is overleden op woensdag 20 mei 1908 in Ooltgensplaat, 49 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1908 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1908 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1908 Akte 22].
4 Janna Raap [1.1.5.1.8.4], geboren op vrijdag 9 november 1860 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1860 Akte 84]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1860 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1860 Akte 84]. Janna is overleden op zaterdag 11 januari 1896 in Ooltgensplaat, 35 jaar oud.
5 Henderina Raap [1.1.5.1.8.5], geboren op dinsdag 29 juli 1862 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1862 Akte 60]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 30 juli 1862 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1862 Akte 60]. Henderina is overleden op maandag 24 november 1930 in Ooltgensplaat, 68 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1930 Akte 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 november 1930 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1930 Akte 22].
6 Wite Raap [1.1.5.1.8.6], geboren op zondag 18 oktober 1863 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 99]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 oktober 1863 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1863 Akte 99]. Wite is overleden op zondag 26 december 1869 in Ooltgensplaat, 6 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1869 Akte 86]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1869 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1869 Akte 86].
7 Neeltje Raap [1.1.5.1.8.7], geboren op zondag 29 januari 1865 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1865 Akte 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 januari 1865 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1865 Akte 7]. Neeltje is overleden op maandag 27 maart 1882 in Ooltgensplaat, 17 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 maart 1882 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 14].
8 Leendert Raap [1.1.5.1.8.8], geboren op donderdag 20 juni 1867 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1867 Akte 53]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 juni 1867 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1867 Akte 53]. Leendert is overleden op donderdag 6 oktober 1870 in Ooltgensplaat, 3 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1870 Akte 80]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 oktober 1870 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1870 Akte 80].
1.1.5.1.9 Adrianus Vermaat is geboren op donderdag 23 juni 1836 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Adrianus is overleden.
Notitie bij Adrianus: http://www.ellisisland.org
Op basis van de passagierslijst (waarop duidelijk leesbaar is dat Adriaantje 59 jaar oud is ipv 57!) reconstrueer ik het gezin dat op 16 maart 1893 aankwam op Ellis Island als volgt:
Adriaan (57) (vader)
Adriaantje (59) (moeder)
Jakob (30) (zoon uit 1e huwelijk Adriaan)
Emma (21)
Witte (16)
Pieter (15)
met hen reisden Jakobus Boudenstein en Jakoba Loevering (relatie onbekend)
Adrianus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1860 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1860 Aktenummer 20] met Jannetje Hutteman, 24 jaar oud. Jannetje is geboren op vrijdag 27 november 1835 in Ooltgensplaat. Jannetje is overleden op vrijdag 14 april 1871 in Barendrecht, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1874 in Barendrecht [bron: Huwelijksakten Barendrecht 1874 Akte 20] met Adriaantje Koedood, 40 jaar oud. Adriaantje is geboren op vrijdag 31 januari 1834 in Oost- En West-Barendrecht. Adriaantje is overleden.
Kinderen van Adrianus en Jannetje:
1 Jacob Vermaat [1.1.5.1.9.1], geboren op zaterdag 6 juli 1861 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1861 Akte 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 juli 1861 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1861 Akte 62].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Genlias: moeder vermeld als Jannetje VERMAAT
Jacob is overleden op dinsdag 8 oktober 1861 in Ooltgensplaat, 3 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1861 Akte 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1861 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1861 Akte 49].
2 Jakob Vermaat [1.1.5.1.9.2], geboren op donderdag 4 december 1862 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1862 Akte 99]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1862 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1862 Akte 99]. Jakob is overleden.
3 Lena Vermaat [1.1.5.1.9.3], geboren op zaterdag 6 februari 1864 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1864 Akte 21]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 februari 1864 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1864 Akte 21]. Lena is overleden op woensdag 17 februari 1864 in Ooltgensplaat, 11 dagen oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1864 Akte 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1864 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1864 Akte 14].
Kinderen van Adrianus en Adriaantje:
4 Emma Vermaat [1.1.5.1.9.4], geboren in 1872. Emma is overleden.
5 Witte Vermaat [1.1.5.1.9.5], geboren in 1877. Witte is overleden.
6 Pieter Vermaat [1.1.5.1.9.6], geboren in 1878. Pieter is overleden.
1.1.5.1.10 Leendert Vermaat is geboren op donderdag 11 juli 1839 in Ooltgensplaat, zoon van Witte Vermaat (zie 1.1.5.1) en Lena Leijdens. Leendert is overleden op zondag 3 februari 1907 in Ooltgensplaat, 67 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1907 Akte 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 februari 1907 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1907 Akte 3]. Leendert:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 september 1867 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1867 Aktenummer 19] met Jannetje Berkhof, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op donderdag 30 december 1841 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1841 Akte 84]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 december 1841 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1841 Akte 84]. Jannetje is overleden op zaterdag 29 oktober 1870 in Ooltgensplaat, 28 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1870 Akte 86]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1870 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1870 Akte 86].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1871 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksregister Ooltgensplaat 1871 Aktenummer 20] met Cornelia Troost, 29 of 30 jaar oud. Cornelia is geboren in 1841 in Ooltgensplaat. Zij is gedoopt op dinsdag 2 november 1841 in Ooltgensplaat. Cornelia is overleden op donderdag 25 mei 1882 in Ooltgensplaat, 40 of 41 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1882 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1882 Akte 26].
(3) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 2 maart 1883 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1883 Akte 4] met Thona Kroon, 40 of 41 jaar oud. Thona is geboren in 1842 in Oude-Tonge [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1883 Akte 4]. Thona is overleden op maandag 12 december 1904 in Ooltgensplaat, 61 of 62 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1904 Akte 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 december 1904 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1904 Akte 44].
Kinderen van Leendert en Jannetje:
1 Lena Vermaat, geboren op vrijdag 14 mei 1869 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.10.1.
2 Arend Vermaat [1.1.5.1.10.2], geboren op zaterdag 29 oktober 1870 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1870 Akte 87]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 oktober 1870 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1870 Akte 87]. Arend is overleden op maandag 20 maart 1871 in Ooltgensplaat, 4 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1871 Akte 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 maart 1871 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1871 Akte 16].
Kinderen van Leendert en Cornelia:
3 Flora Vermaat, geboren op vrijdag 24 januari 1873 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.10.3.
4 Witte Vermaat [1.1.5.1.10.4], geboren op zaterdag 17 oktober 1874 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 97]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1874 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1874 Akte 97]. Witte is overleden [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 maart 1901 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 15].
Notitie bij overlijden van Witte: Genlias noemt hem DITTE Vermaat
Notitie bij Witte: Ongehuwd overleden
5 Pieter Vermaat [1.1.5.1.10.5], geboren op vrijdag 31 maart 1876 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1876 Akte 33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1876 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1876 Akte 33]. Pieter is overleden op maandag 4 september 1876 in Ooltgensplaat, 5 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1876 Akte 45]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 september 1876 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1876 Akte 45].
6 Maria Vermaat [1.1.5.1.10.6], geboren op woensdag 26 september 1877 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 73]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 september 1877 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1877 Akte 73]. Maria is overleden op dinsdag 16 juli 1889 in Ooltgensplaat, 11 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1888 Akte 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 juli 1889 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1888 Akte 20].
7 Jannetje Vermaat [1.1.5.1.10.7], geboren op zaterdag 7 juni 1879 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1879 Akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1879 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1879 Akte 41]. Jannetje is overleden op dinsdag 28 oktober 1879 in Ooltgensplaat, 4 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1879 Akte 40]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 oktober 1879 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1879 Akte 40].
8 Jannetje Vermaat, geboren op donderdag 16 maart 1882 in Ooltgensplaat. Volgt 1.1.5.1.10.8.
1.1.5.1.10.1 Lena Vermaat is geboren op vrijdag 14 mei 1869 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1869 Akte 39], dochter van Leendert Vermaat (zie 1.1.5.1.10) en Jannetje Berkhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 mei 1869 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1869 Akte 39]. Lena is overleden op woensdag 25 mei 1938 in Ooltgensplaat, 69 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1938 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 mei 1938 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1938 Akte 11].
Notitie bij overlijden van Lena: Genlis vermeldt bij de aangifte datum 25-5-1938, bij overlijden datum 25-6-1938
Lena trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 maart 1893 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1893 Akte 3] met Arend Ruilof Paasse, 24 jaar oud. Arend is geboren op maandag 10 augustus 1868 in Ooltgensplaat [bron: Geboorte Ooltgensplaat 1868 Akte 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 augustus 1868 [bron: Geboorte Ooltgensplaat 1868 Akte 62]. Arend is overleden op zondag 30 juni 1957 in Zwijndrecht, 88 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-paasse/].
Kinderen van Lena en Arend:
1 Willemtje Paasse [1.1.5.1.10.1.1], geboren op donderdag 6 juli 1893 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1893 Akte 54]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 juli 1893 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1893 Akte 54]. Willemtje is overleden op woensdag 31 januari 1894 in Ooltgensplaat, 6 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 februari 1894 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1894 Akte 7].
2 Jannetje Paasse [1.1.5.1.10.1.2], geboren op vrijdag 9 november 1894 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 86]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 november 1894 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 86]. Jannetje is overleden.
3 Willemtje Paasse [1.1.5.1.10.1.3], geboren op dinsdag 5 november 1895 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1895 Akte 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1895 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1895 Akte 65]. Willemtje is overleden.
4 Leentje Anthonia Paasse [1.1.5.1.10.1.4], geboren op vrijdag 28 mei 1897 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 mei 1897 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1897 Akte 35]. Leentje is overleden.
5 Johanna Paasse [1.1.5.1.10.1.5], geboren op zaterdag 6 mei 1899 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 40]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 mei 1899 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 40]. Johanna is overleden.
6 Nn Paasse [1.1.5.1.10.1.6], levenloos geboren dochter [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 33]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1901 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1901 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 33].
7 Leendert Willem Paasse [1.1.5.1.10.1.7], geboren op zaterdag 28 maart 1903 in Ooltgensplaat [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-paasse/]. Leendert is overleden op vrijdag 24 mei 1991 in Sommelsdijk, 88 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-paasse/].
8 Willem Paasse [1.1.5.1.10.1.8], geboren in 1904. Willem is overleden op maandag 3 oktober 1904 in Ooltgensplaat, geen jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1904 Akte 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 oktober 1904 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1904 Akte 39].
9 Cornelia Paasse [1.1.5.1.10.1.9], geboren op zondag 29 oktober 1905 in Ooltgensplaat [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-paasse/]. Cornelia is overleden op zondag 13 mei 1906 in Ooltgensplaat, 6 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1906 Akte 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1906 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1906 Akte 19].
10 Willem Paasse [1.1.5.1.10.1.10], geboren op donderdag 6 augustus 1908 in Ooltgensplaat [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-paasse/].
1.1.5.1.10.3 Flora Vermaat is geboren op vrijdag 24 januari 1873 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1873 Akte 11], dochter van Leendert Vermaat (zie 1.1.5.1.10) en Cornelia Troost. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 januari 1873 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1873 Akte 11]. Flora is overleden op vrijdag 22 oktober 1948 in Haarlemmermeer, 75 jaar oud [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1948 Akte 205]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1948 [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1948 Akte 205]. Flora trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1896 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1896 Akte 10] met Klaas Kagchelland, 23 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 14 april 1873 in Ooltgensplaat [bron: Geboorte Ooltgensplaat 1873 Akte 36]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 april 1873 [bron: Geboorte Ooltgensplaat 1873 Akte 36]. Klaas is overleden op woensdag 18 juli 1934 in Haarlemmermeer, 61 jaar oud [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1934 Akte 125]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1934 [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1934 Akte 125].
Kind van Flora uit onbekende relatie:
1 Leendert Vermaat [1.1.5.1.10.3.1], geboren op donderdag 24 mei 1894 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 31]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1894 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1894 Akte 31]. Leendert is overleden op dinsdag 5 november 1918 in Haarlemmermeer, 24 jaar oud [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1918 Akte 315]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 6 november 1918 [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1918 Akte 315].
Notitie bij Leendert: Ongehuwd overleden
Kinderen van Flora en Klaas:
2 Francina Cornelia Kagchelland [1.1.5.1.10.3.2], geboren op woensdag 14 oktober 1896 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1896 Akte 79]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 oktober 1896 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1896 Akte 79]. Francina is overleden op donderdag 8 juli 1943 in Haarlemmermeer, 46 jaar oud [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1943 Akte 167]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 juli 1943 [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1943 Akte 167].
3 Cornelia Francina Kagchelland [1.1.5.1.10.3.3], geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1898 Akte 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1898 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1898 Akte 12]. Cornelia is overleden.
4 Maria Kagchelland [1.1.5.1.10.3.4], geboren op maandag 3 april 1899 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 april 1899 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1899 Akte 32]. Maria is overleden op zaterdag 15 april 1899 in Ooltgensplaat, 12 dagen oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1899 Akte 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1899 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1899 Akte 21].
5 Arend Kagchelland [1.1.5.1.10.3.5], geboren op vrijdag 30 maart 1900 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1900 Akte 28]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 maart 1900 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1900 Akte 28]. Arend is overleden op dinsdag 19 maart 1901 in Ooltgensplaat, 11 maanden oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1901 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1901 Akte 17].
6 Arend Kagchelland [1.1.5.1.10.3.6], geboren op vrijdag 22 maart 1901 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1901 Akte 21]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1901 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1901 Akte 21].
7 Maria Kagchelland [1.1.5.1.10.3.7], geboren op dinsdag 13 mei 1902 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1902 Akte 34]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 13 mei 1902 [bron: Geboorteakte Ooltgensplaat 1902 Akte 34].
8 Klaasje Kagchelland [1.1.5.1.10.3.8], geboren vóór woensdag 13 maart 1912 in Haarlemmermeer [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1929 Akte 76]. Klaasje is overleden op woensdag 13 maart 1929 in Haarlemmermeer, minstens 17 jaar oud [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1929 Akte 76]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1929 [bron: Overlijden Haarlemmermeer 1929 Akte 76].
1.1.5.1.10.8 Jannetje Vermaat is geboren op donderdag 16 maart 1882 in Ooltgensplaat [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 28], dochter van Leendert Vermaat (zie 1.1.5.1.10) en Cornelia Troost. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1882 [bron: Geboorten Ooltgensplaat 1882 Akte 28]. Jannetje is overleden op maandag 26 februari 1951 in Tilburg, 68 jaar oud [bron: Overlijden Tilburg 1951 Akte 231]. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1906 in Ooltgensplaat [bron: Huwelijksakten Ooltgensplaat 1906 Akte 3] met Jacob Langeweg, 28 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 29 maart 1877 in Ooltgensplaat [bron: Geboorteakte Maassluis 1908-228]. Jacob is overleden op maandag 8 april 1940 in Ooltgensplaat, 63 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1940 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1940 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1940 Akte 11].
Kinderen van Jannetje en Jacob:
1 Daniel Langeweg [1.1.5.1.10.8.1], geboren in 1906. Daniel is overleden op vrijdag 5 november 1926 in Ooltgensplaat, 19 of 20 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1926 Akte 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 november 1926 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1926 Akte 30].
2 Cornelia Hester Langeweg [1.1.5.1.10.8.2], geboren op maandag 12 oktober 1908 in Maassluis [bron: Geboorteakte Maassluis 1908-228]. Cornelia is overleden op donderdag 4 april 1912 in Rotterdam, 3 jaar oud [bron: Rotterdam 1912 a128 akte nr. 1517]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 april 1912 [bron: Overlijden Maassluis 1912 Akte 39].
1.1.5.2 Willempje Vermaat, dochter van Philippus Vermaat (zie 1.1.5) en Maria Pieterze van ’t Oosten. Zij is gedoopt op zondag 13 juli 1794 in Ooltgensplaat. Willempje is overleden op maandag 5 februari 1866 in Ooltgensplaat, 71 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1866 Akte 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1866 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1866 Akte 11]. Willempje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1820 in Ooltgensplaat met Marinus Leijdens, 28 jaar oud. Marinus is geboren op zondag 12 februari 1792 in Ooltgensplaat. Marinus is overleden op zaterdag 26 oktober 1833 in Ooltgensplaat, 41 jaar oud.
Kinderen van Willempje en Marinus:
1 Maria Leijdens [1.1.5.2.1], geboren op donderdag 4 oktober 1821 in Ooltgensplaat. Maria is overleden op donderdag 11 april 1822 in Ooltgensplaat, 6 maanden oud.
2 Maria Leijdens [1.1.5.2.2], geboren op zondag 25 mei 1823 in Ooltgensplaat. Maria is overleden op zaterdag 2 mei 1829 in Ooltgensplaat, 5 jaar oud.
3 Cornelis Leijjdens [1.1.5.2.3], geboren op maandag 6 september 1824 in Ooltgensplaat. Cornelis is overleden op donderdag 15 maart 1877 in Ooltgensplaat, 52 jaar oud [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1877 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1877 [bron: Overlijden Ooltgensplaat 1877 Akte 15].
4 Philippus Leijdens [1.1.5.2.4], geboren op dinsdag 11 november 1828 in Ooltgensplaat. Philippus is overleden op zaterdag 27 juni 1908 in Ooltgensplaat, 79 jaar oud.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten