donderdag 8 september 2011

De Vermaat van de maand (5) - september 2011

In deze maandelijkse post plaats ik normaliter een van de Vermaat-en uit mijn gegevens, die ik nog niet met de mij bekende stambomen (“families”) heb kunnen verbinden met de informatie die ik al wel heb, alsmede mijn gedachten over de mogelijke plek in de stamboom waar hij of zijn zou kunnen worden geplaatst. Mogelijk leveren reactie mij concrete aanknopingspunten op of suggesties voor nader onderzoek.
Het is onduidelijk of deze Arnout wel "Vermaat" heet. Wel is aan de hand van de diverse leenrepertoria op te maken dat zijn nazaten in de omgeving van Ameide wonen. Zijn kleinzoon Floris Gijsbertsz is daar vermeld als lidmaat.
opvallend is dat de namen Arnout en Gijsbert verder niet voorkomen onder de latere Vermaten uit Ameide. De naam Gijsbert komt echter wel voor bij diverse personen met de achternaam "van der Maat" uit de omgeving van Woerden. Deze zijn echter alle RK en hun vermeldingen dateren op zijn vroeg uit het einde van de 17e eeuw.
Wel is het niet vreemd dat een achternaam die vrijwel in alle gevallen als "van der Maet" wordt geschreven een enkele maal in de vorm "Vermaet" voorkomt. In diverse notariële akten uit Amersfoort is dat eveens het geval.

Parenteel van Arnout Vermaat

1 Arnout Vermaat is geboren in 1470. Arnout is overleden
Kind van Arnout uit onbekende relatie:
1 Gijsbert Arnoutsz Vermaat, geboren vóór woensdag 24 januari 1498. Volgt 1.1.

1.1 Gijsbert Arnoutsz Vermaat is geboren vóór woensdag 24 januari 1498 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666], zoon van Arnout Vermaat (zie 1). Gijsbert is overleden vóór zondag 18 april 1574 [bron: Leenhoven Vianen 1200-1666].
Notitie bij Gijsbert: [J.C. Kort: Leenhoven van de heren van Vianen, 1292-1666]
Een half viertel (1442: 2 morgen, genaamd op ’t Typpe), op Aaxterveld (1596: in een
weer van 8 morgen, strekkend van de Aaxterveldse steeg oostwaarts tot de eerste
dwarssloot), beiderzijds: erven Isentrude van Avezaath (1596: noord: Jan Marcusz.,
zuid: de leenheer met 3½ morgen).

18-4-1574: Floris Vermaat Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Vermaat Arnoutsz., zijn vader, 24 fol. 134v.

45. 7 hont land op Aaxterveld (1488: in Ameide), strekkend van de halve achtersteeg U655: de Aaxterveldse steeg) tot Tienhoverveld (1655: de kleine wetering), enerzijds: Jan Hendriksz. en kinderen Willem Ruwel (1488: erven Reinout Hendriksz.; 1559: noord: de leenheer), anderzijds: Winrik Holkop (1488: erven Cornelis Marcusz.; 1559: zuid: Jan Marcusz.; 1662: Marcus Marcusz.).
18-3-1420: Hendrik van Santen, in tweede echt gehuwd met Benedicta, te komen op Rikout van der Oy, hun zoon, 9 fo. 27.
6-11-1488: Willem Amout Reinoutsz. bij verzuim, omdat zijn moeder tot vier jaar terug de pacht had en hij niet zo slim leek, 12 fo. 59.
3-3-1513: Lambert Amoutsz., 13 fo. 14.
10-7-1520: Geerlof Dirksz. voor Willempje Lambertsd., zijn nicht, 13 fo. 42~.
7-11-1541: Jan Nikolaasz. van der Maat bij overdracht door Adriaan Gijsbertsz. voor Willempje Lambertsd., 17 fo. 98.
30-6-1559: Marcus Jansz. bij overdracht door Jan Nikolaasz. Vermaat, 21 fo. 49v.
11-9-1575: Jan Jan Maurissenz. bij dode van Marijke en Gijsbertje, dochters van Marcus Jansz., die kort tevoren aankwam van hun vader, waarna overdracht aan Jan Gijsbert Arnoutsz. van Lopik na kaveling met Jan Marcusz. te Ameide, zijn vader, voor erven Marcus Jansz., diens zoon, en Aleid Jansd., weduwe Gijsbert Amoutsz., ook voor de erven van Sebastiana, haar dochter, 24 fo. 167- 168.
22-3-1580: Adriaan Willemsz. van Cleen bij overdracht door Jan Gijsbertsz uit
Lopik, 25 fo. 36.
5-7-1596: Anton Cornelisz. bij overdracht door Folpert Pietersz. voor Nikolaas, zoon van Willem Adriaansz., die stierf voor de belening en aankwam van Adriaan Willemsz. van Cleen, diens vader, 26 fo. 67v.
28-7-1655: Jacob Dirksz. bij dode van Dirk Antonsz., zijn vader, die aankwan van Anton Cornelisz., diens vader, 29 fo. 167.
18-8-1658: Marcus Jansz. bij overdracht door Jacob Dirksz., 29 fo. 201.
25-6-1662: Marcus Marcusz. ook voor Jan, zijn broer, bij dode van Marcus
Jansz., hun vader, 29 fo. 245. 254
Gijsbert trouwde met Alijd Jansdr. Alijd is overleden na zondag 11 september 1575 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666].
Notitie bij Alijd: 45. 7 hont land op Aaxterveld (1488: in Ameide), strekkend van de halve achtersteeg
(1655: de Aaxterveldse steeg) tot Tienhoverveld (1655: de kleine wetering), enerzijds:
Jan Hendriksz. en kinderen Willem Ruwel (1488: erven Reinout Hendriksz.; 1559:
noord: de leenheer), anderzijds: Winrik Holkop (1488: erven Cornelis Marcusz.; 1559:
zuid: Jan Marcusz.; 1662: Marcus Marcusz.).
18-3-1420: Hendrik van Santen, in tweede echt gehuwd met Benedicta, te komen op Rikout van
der Oy, hun zoon, 9 fol. 27.
6-11-1488: Willem Arnout Reinoutsz. bij verzuim, omdat zijn moeder tot vier jaar terug de pacht
had en hij niet zo slim leek, 12 fol. 59.
3-3-1513: Lambert Arnoutsz., 13 fol. 14.
10-7-1520: Geerlof Dirksz. voor Willempje Lambertsdr., zijn nicht, 13 fol. 42v.
7-11-1541: Jan Nikolaasz. van der Maat bij overdracht door Adriaan Gijsbertsz. voor Willempje
Lambertsdr., 17 fol. 98.
30-6-1559: Marcus Jansz. bij overdracht door Jan Nikolaasz. Vermaat, 21 fol. 49v.
11-9-1575: Jan Jan Maurissenz. bij dode van Marijke en Gijsbertje, dochters van Marcus Jansz.,
die kort tevoren aankwam van hun vader, waarna overdracht aan Jan Gijsbert Arnoutsz. van Lopik
na kaveling met Jan Marcusz. te Ameide, zijn vader, voor erven Marcus Jansz., diens zoon,
en Aleid Jansdr., weduwe Gijsbert Arnoutsz., ook voor de erven van Sebastiana, haar dochter, 24
fol. 167-168.
22-3-1580: Adriaan Willemsz. van Cleen bij overdracht door Jan Gijsbertsz. uit Lopik, 25 fol.
36.
Kinderen van Gijsbert en Alijd:
1 Floris Gijsbertsz Vermaat. Volgt 1.1.1.
2 Maria Gijsbertsdr Vermaat. Volgt 1.1.2.
3 Sebastiana Gijsberts Vermaat [1.1.3]. Sebastiana is overleden na zondag 11 september 1575 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666].
Notitie bij Sebastiana: 45. 7 hont land op Aaxterveld (1488: in Ameide), strekkend van de halve achtersteeg
(1655: de Aaxterveldse steeg) tot Tienhoverveld (1655: de kleine wetering), enerzijds:
Jan Hendriksz. en kinderen Willem Ruwel (1488: erven Reinout Hendriksz.; 1559:
noord: de leenheer), anderzijds: Winrik Holkop (1488: erven Cornelis Marcusz.; 1559:
zuid: Jan Marcusz.; 1662: Marcus Marcusz.).
18-3-1420: Hendrik van Santen, in tweede echt gehuwd met Benedicta, te komen op Rikout van
der Oy, hun zoon, 9 fol. 27.
6-11-1488: Willem Arnout Reinoutsz. bij verzuim, omdat zijn moeder tot vier jaar terug de pacht
had en hij niet zo slim leek, 12 fol. 59.
3-3-1513: Lambert Arnoutsz., 13 fol. 14.
10-7-1520: Geerlof Dirksz. voor Willempje Lambertsdr., zijn nicht, 13 fol. 42v.
7-11-1541: Jan Nikolaasz. van der Maat bij overdracht door Adriaan Gijsbertsz. voor Willempje
Lambertsdr., 17 fol. 98.
30-6-1559: Marcus Jansz. bij overdracht door Jan Nikolaasz. Vermaat, 21 fol. 49v.
11-9-1575: Jan Jan Maurissenz. bij dode van Marijke en Gijsbertje, dochters van Marcus Jansz.,
die kort tevoren aankwam van hun vader, waarna overdracht aan Jan Gijsbert Arnoutsz. van Lopik
na kaveling met Jan Marcusz. te Ameide, zijn vader, voor erven Marcus Jansz., diens zoon,
en Aleid Jansdr., weduwe Gijsbert Arnoutsz., ook voor de erven van Sebastiana, haar dochter, 24
fol. 167-168.
22-3-1580: Adriaan Willemsz. van Cleen bij overdracht door Jan Gijsbertsz. uit Lopik, 25 fol.
36.
4 Jan Gijsbert Arnoutsz Vermaat [1.1.4]. Jan is overleden na dinsdag 22 maart 1580 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666].
Notitie bij Jan: 45. 7 hont land op Aaxterveld (1488: in Ameide), strekkend van de halve achtersteeg
(1655: de Aaxterveldse steeg) tot Tienhoverveld (1655: de kleine wetering), enerzijds:
Jan Hendriksz. en kinderen Willem Ruwel (1488: erven Reinout Hendriksz.; 1559:
noord: de leenheer), anderzijds: Winrik Holkop (1488: erven Cornelis Marcusz.; 1559:
zuid: Jan Marcusz.; 1662: Marcus Marcusz.).
18-3-1420: Hendrik van Santen, in tweede echt gehuwd met Benedicta, te komen op Rikout van
der Oy, hun zoon, 9 fol. 27.
6-11-1488: Willem Arnout Reinoutsz. bij verzuim, omdat zijn moeder tot vier jaar terug de pacht
had en hij niet zo slim leek, 12 fol. 59.
3-3-1513: Lambert Arnoutsz., 13 fol. 14.
10-7-1520: Geerlof Dirksz. voor Willempje Lambertsdr., zijn nicht, 13 fol. 42v.
7-11-1541: Jan Nikolaasz. van der Maat bij overdracht door Adriaan Gijsbertsz. voor Willempje
Lambertsdr., 17 fol. 98.
30-6-1559: Marcus Jansz. bij overdracht door Jan Nikolaasz. Vermaat, 21 fol. 49v.
11-9-1575: Jan Jan Maurissenz. bij dode van Marijke en Gijsbertje, dochters van Marcus Jansz.,
die kort tevoren aankwam van hun vader, waarna overdracht aan Jan Gijsbert Arnoutsz. van Lopik
na kaveling met Jan Marcusz. te Ameide, zijn vader, voor erven Marcus Jansz., diens zoon,
en Aleid Jansdr., weduwe Gijsbert Arnoutsz., ook voor de erven van Sebastiana, haar dochter, 24
fol. 167-168.
22-3-1580: Adriaan Willemsz. van Cleen bij overdracht door Jan Gijsbertsz. uit Lopik, 25 fol.
36.

1.1.1 Floris Gijsbertsz Vermaat, zoon van Gijsbert Arnoutsz Vermaat (zie 1.1) en Alijd Jansdr. Floris is overleden vóór donderdag 3 november 1575 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666].
Notitie bij Floris: 3-11-1575: Frederik Vermaat voor Emmeke, dochter van Willem Kloek Nikolaasz., bij dode van Maria, dochter van Gijsbert Vermaat, haar moeder, na de dood van Frans Vermaat en Floris, diens vader, 24 fol. 175.

Mogelijk getrouwd met Janneken Jacobdr? "Janneken Jacobsdr, wede van sal. Floor VERMAET"
[Lidmaten Ameide [http://www.ameide-tienhoven.nl/docs/Ameide%20lid%202a.PDF]
Floris trouwde met [misschien] Janneken Jacobsdr. Janneken is overleden.
Kind van Floris en Janneken:
1 Frans Florisz Vermaat [1.1.1.1]. Frans is overleden vóór donderdag 3 november 1575.

1.1.2 Maria Gijsbertsdr Vermaat, dochter van Gijsbert Arnoutsz Vermaat (zie 1.1) en Alijd Jansdr. Maria is overleden vóór donderdag 3 november 1575 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666].
Notitie bij Maria: 42. Een half viertel (1442: 2 morgen, genaamd op ’t Typpe), op Aaxterveld (1596: in een
weer van 8 morgen, strekkend van de Aaxterveldse steeg oostwaarts tot de eerste
dwarssloot), beiderzijds: erven Isentrude van Avezaath (1596: noord: Jan Marcusz.,
zuid: de leenheer met 3½ morgen).
9-5-1420: Machteld Elias zoals Isentrude van Avezaath, 9 fol. 30v.
..-.-1421: Willem van Stein, 9 fol. 17 en fol. 30v.
22-11-1432: Albert van Stein zoals Willem, zijn broer, 10 fol. 13.
1-2-1440: Staasken Pietersz. bij overdracht door Pieter Allardsz., 10 fol. 34v.
10-9-1441: Jacob Pietersz. voor Pieter Staasken Pieterszz., 10 fol. 41.
24-1-1508: Jan Pieter Staasz. bij dode van zijn vader, 12 fol. 194v.
24-3-1518: Pieter Pieter Staasz. bij dode van Jan, zijn broer, 13 fol. 36.
24-1-1523: Gijsbert Arnoutsz. bij overdracht door Pieter Pietersz., 13 fol. 47v.
18-4-1574: Floris Vermaat Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Vermaat Arnoutsz., zijn vader, 24
fol. 134v.
3-11-1575: Frederik Vermaat voor Emmeke, dochter van Willem Kloek Nikolaasz., bij dode van
Maria, dochter van Gijsbert Vermaat, haar moeder, na de dood van Frans Vermaat en Floris,
diens vader, 24 fol. 175.
Maria trouwde met Willem Nikolaasz Kloek. Willem is overleden.
Notitie bij Willem: 42. Een half viertel (1442: 2 morgen, genaamd op ’t Typpe), op Aaxterveld (1596: in een
weer van 8 morgen, strekkend van de Aaxterveldse steeg oostwaarts tot de eerste
dwarssloot), beiderzijds: erven Isentrude van Avezaath (1596: noord: Jan Marcusz.,
zuid: de leenheer met 3½ morgen).
9-5-1420: Machteld Elias zoals Isentrude van Avezaath, 9 fol. 30v.
..-.-1421: Willem van Stein, 9 fol. 17 en fol. 30v.
22-11-1432: Albert van Stein zoals Willem, zijn broer, 10 fol. 13.
1-2-1440: Staasken Pietersz. bij overdracht door Pieter Allardsz., 10 fol. 34v.
10-9-1441: Jacob Pietersz. voor Pieter Staasken Pieterszz., 10 fol. 41.
24-1-1508: Jan Pieter Staasz. bij dode van zijn vader, 12 fol. 194v.
24-3-1518: Pieter Pieter Staasz. bij dode van Jan, zijn broer, 13 fol. 36.
24-1-1523: Gijsbert Arnoutsz. bij overdracht door Pieter Pietersz., 13 fol. 47v.
18-4-1574: Floris Vermaat Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Vermaat Arnoutsz., zijn vader, 24
fol. 134v.
3-11-1575: Frederik Vermaat voor Emmeke, dochter van Willem Kloek Nikolaasz., bij dode van
Maria, dochter van Gijsbert Vermaat, haar moeder, na de dood van Frans Vermaat en Floris,
diens vader, 24 fol. 175.
Kind van Maria en Willem:
1 Emmeke Kloek [1.1.2.1]. Emmeke is overleden vóór woensdag 26 juni 1596 [bron: Leenhoven Vianan 1200-1666].
Notitie bij Emmeke: 42. Een half viertel (1442: 2 morgen, genaamd op ’t Typpe), op Aaxterveld (1596: in een
weer van 8 morgen, strekkend van de Aaxterveldse steeg oostwaarts tot de eerste
dwarssloot), beiderzijds: erven Isentrude van Avezaath (1596: noord: Jan Marcusz.,
zuid: de leenheer met 3½ morgen).
9-5-1420: Machteld Elias zoals Isentrude van Avezaath, 9 fol. 30v.
..-.-1421: Willem van Stein, 9 fol. 17 en fol. 30v.
22-11-1432: Albert van Stein zoals Willem, zijn broer, 10 fol. 13.
1-2-1440: Staasken Pietersz. bij overdracht door Pieter Allardsz., 10 fol. 34v.
10-9-1441: Jacob Pietersz. voor Pieter Staasken Pieterszz., 10 fol. 41.
24-1-1508: Jan Pieter Staasz. bij dode van zijn vader, 12 fol. 194v.
24-3-1518: Pieter Pieter Staasz. bij dode van Jan, zijn broer, 13 fol. 36.
24-1-1523: Gijsbert Arnoutsz. bij overdracht door Pieter Pietersz., 13 fol. 47v.
18-4-1574: Floris Vermaat Gijsbertsz. bij dode van Gijsbert Vermaat Arnoutsz., zijn vader, 24
fol. 134v.
3-11-1575: Frederik Vermaat voor Emmeke, dochter van Willem Kloek Nikolaasz., bij dode van
Maria, dochter van Gijsbert Vermaat, haar moeder, na de dood van Frans Vermaat en Floris,
diens vader, 24 fol. 175.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten