zondag 24 juli 2016

Dingena Vermaet te Breda - een "losse Vermaat" gekoppeld aan haar familie

Al enige tijd biedt het Stadsarchief Breda met zijn site aan de genealoog een rijke bron van gegevens. Ik heb bijvoorbeeld diverse vermeldingen van de kinderen van Maerten Philipsz Vermaet en Magdalena Jans Bos, van wie de kinderen weliswaar in meerderheid in Spijkenisse gedoopt, maar in het Brabantse Oosterhout zijn opgegroeid.

In een vorige versie van de site, die toen lang nog niet zo uitgebreid was, vond ik het huwelijk van een Dingena Vermaet met Lourens/Laurentius (van) Cam(m)elbeeck, soldaat. 
Zij trouwden op 15 augustus 1723 in Breda (trouwbrief 6 stuivers). Het huwelijk blijft kinderloos, Dingena wordt op 19 augustus 1747 in Breda begraven.
Lourens hertrouwt op 11 juni 1749 met Johanna van Beeck. Daarna verdwijnt de naam Cammelbeeck uit de archieven, om er pas in 1821 terug te keren. Het is opvallend dat ook deze Cammelbeecks militairen zijn.

Op basis van de voornaam (de naam Digna/Dymphna komt uitsluitend voor bij de Vermaten die eigenlijk Varremaet heten) vermoedde ik al in welke familie zij thuishoorde, maar wie ze precies was kon ik niet bepalen.

Toen ik onlangs een notariële akte uit 1722 uit Breda kon inzien via de site van het Stafsarchief, werden twee zaken duidelijk: het patroniem van Dingena is Jacobs en ze afkomstig uit Gastel


Notariële akte uit 1722 uit Breda
Nu was het niet moeilijk meer om Dingena te plaatsen. De enige Dimphna Jacobs Vermaet die ik in mijn gegevens heb, is de dochter van Jacobus Gerschen (=Gerardusz) Vaeremaet/Vermaet en Maria Jansen Peters Haest, gedoopt op 23 augustus 1690 in Gastel (getuigen Adrianus Jans Haest en Joanna Jans).

Van Lourens/Laurentius weet ik nog altijd even weinig als voorheen. Uit de akten blijkt dat hij soldaat was "onder 't regiment van de Hr Gen: majoor de Villegas".
Het gaat hierbij om Infanterie Regiment 668a. Het regiment werd opgericht in 1668 als Regiment Wirtz van Ornholm.
Op 02-12-1708 werd E Gauthier Johan de Villegas, brigadier, op 01-01-1709 generaal-majoor en op 11-03-1727 luitenant-generaal.
Het was door de jaren heen gelegerd in de volgende garnizoenen:
 1715 Nijmegen, Zutphen
 1716 Arnhem
 1719 Ieperen, Veurne
 1722 Breda
 1725 Heusden
 1728 Venlo
 1731 Breda
 1737 Bergen op Zoom
 1744 Sas van Gent
 1749 Breda, Hellevoetsluis
 1750 Bergen op Zoom
 1751 Vere
 1752 Doornik
[http://www.milwiki.nl/dutchregiments/index.php?n=RepInf.IR668a]
Het valt op dat zowel het huwelijk met Dingena als met Johanna van Beeck plaatsvond in een jaar dat het regiment in Breda gelegerd was.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten