dinsdag 13 augustus 2019

Geboren als Klaas, gestorven als Kornelis - waar facebook goed voor is!

Evenals voorgaande zomers had ook deze keer de categorie "losse Vermaten" mijn bijzondere aandacht. Waar deze in de 18e eeuw en vroeger waarschijnlijk "onjuiste" Vermaten betreffen, moet het vanaf de 19e eeuw om "echte" Vermaten gaan. Vandaag had ik er voor die 19e eeuw nog vijf: 
  • de dienstbode/min Anthonia Vermaat die in Gouda op 7 mei 1845 een zoontje Peter Christiaan te wereld brengt, dat op 6 juni 1846 te Rotterdam overlijdt [verder geen spoor]
  • Helena vermaat, die op 1e Kerstdag 1870 in Rotterdam een doodgeboren drieling baart [verder geen spoor]
  • de RK missionaris Jacobus (James) W. (of M.) Vermaat, geboren op 16 april 1871 in "Holland" (maar waar?), overleden 12-8-1930 in San Antonio, Texas (USA), mogelijk toch een Belg?
  • Johannes D. Vermaat, op 31-5-1901 als 23-jarige vermeld als inwoner van Edmonton, Cheshunt, Cheshunt (Herts), Middlesex (GB)
  • Kornelis Vermaat, leeftijd onbekend, flankeur bij "de 9e afdeling", overleden op 7-2-1831 in Middelburg
Om deze laatste gaat het. Vandaag probeerde ik via de stamboeken van het Nationaal Archief te weten te komen wie deze Kornelis zou kunnen zijn, aangezien ik geen Kornelis Vermaat, geboren tussen pakweg 1809 en 1813 "miste".
Bij de stamboeken van het 9e regiment Infanterie bevindt zich in het NA een aantal naamlijsten, maar helaas zijn deze nog niet gedigitaliseerd. Aangezien ik het stamboeknummer van Kornelis niet kende, kwam ik niet verder.

Nu ben ik al enige tijd lid van de Facebook-groep Genealogie/Stamboom Onderzoek (https://www.facebook.com/groups/1409151189318611/?ref=group_header). Af en toe help ik wat mee in het zoekwerk van anderen, maar tot op heden had ik er zelf nog geen vraag geplaatst. Dus dat probeerde ik nu een keer.

Mijn zoekvraag op FB
Vrijwel meteen kwam er een - voor mij onverwacht - antwoord (dank, Mieke Roukens!). In een advertentie betreurt Phillip Vermaat uit Goudswaard het overlijden van zijn zoon Klaas, flankeur bij de 1e compagnie van de 9e afdeling, in het hospitaal te Middelburg op 7 februari 1831. Uit de tekst blijkt dat Klaas enige weken daarvoor betrokken is geweest bij "eenige gevechten in  België" gespaard is gebleven (blijkbaar schermutselingen in Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Belgische Opstand, aangezien de Belgen dat voor de Antwerpse haven strategisch belangrijke gebied onder hun controle wilden brengen).
Het bericht van overlijden heeft er minstens twee weken over gedaan om in Goudswaard terecht te komen, want de advertentie is van 23 februari 1831.

Overlijdensadvertie voor "Kornelis", die Klaas blijkt te zijn!
Van deze Klaas Philipsz Vermaat had ik tot vandaag uitsluitend zijn geboorte- en doopgegevens (hij werd op 12 december 1809 te Goudswaard geboren en op de 17e van die maand aldaar gedoopt, zie DTB Goudswaard dopen 1780-1812 [Nat. Archief, p. 75/81]). Aangezien ik elders in de stamboom twee broers heb die in de Franse tijd als schilder naar Frankrijk emigreren, hield ik bij Klaas ook rekening met de mogelijkheid dat hij ooit in een ander land zou opduiken.

Dat hij onder de naam Kornelis en met "ouderdom onbekend" in de registers van Middelburg ingeschreven zou blijken, was daarom een grote verrassing.

Persoonskaart van Klaas Philipsz ["Kornelis"] Vermaat
Klaas Philipsz Vermaat is geboren op 12-12-1809 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1780-1812 [Nat. Archief, p. 75/81]], zoon van Fulp (Phillip) Hubregtsz Vermaat en Jacoba Jansdr Visser. 
Hij is gedoopt op 17-12-1809 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1780-1812 [Nat. Archief, p. 75/81]]. 
Klaas is overleden op 07-02-1831 om 13:00 in Middelburg, 21 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1831 Akte 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1831 [bron: Overlijden Middelburg 1831 Akte 51].
Beroep (occupation) : flankeur bij de 9e afd.
Wijk Q nr. 39
Aangevers:
Jannis Bruijnoge, 65 jaar, oppasser, wonend Middelburg
Marinus Kampman, 50 jaar, oppasser, wonend Middelburg
Ouderdom onbekend
Verdere renseignements onbekend

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:


3  Broer Jacobus Philipsz geboren (01-05-1813)
7  Broer Cornelis Philipsz geboren (16-03-1817)
9  Zus Geertrui Philips trouwde met Cornelis Goud (23-05-1819)
9  Zus Jacoba Philippina geboren (08-08-1819)
9  Neef Anthonij geboren (11-09-1819)
11  Broer Huibrecht Philipsz trouwde met Maria Abrahamsdr Troost (03-06-1821)
12  Nicht Maike geboren (30-12-1821)
12  Neef Philip geboren (25-01-1822)
13  Neef Phillip(pus) geboren (13-03-1823)
14  Nicht Geertrui geboren (18-06-1824)
15  Neef Abram geboren (11-01-1825)
15  Nicht Dingena geboren (22-04-1825)
15  Zus Leijntje Philips trouwde met Aart Hulst (28-05-1825)
17  Zus Geertrui Philips overleden (18-02-1827)
17  Nicht Jacoba Geertruida geboren (31-03-1827)
17  Neef Jan geboren (22-06-1827)
18  Moeder overleden (05-02-1828)
18  Zus Johanna Philips trouwde met Cornelis (van) Nugteren (04-05-1828)
18  Broer Huibrecht Philipsz trouwde met Maria Leendertsdr de Regt (19-09-1828)
19  Nicht Jacoba Geertruida overleden (08-03-1829)
19  Neef Jan geboren (13-03-1829)
20  Nicht Jacoba geboren (08-06-1830)
20  Zus Jannetje Philips trouwde met Maarten Adriaansz van Oosten (11-11-1830)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten