donderdag 15 augustus 2019

Waar kwam Bart Toonen vandaan?

Op 31 augustus 1770 ondertrouwt Marijtje [Leenderts] Vermaat met Bart Toonen [van Beugen]. 
Trouwinschrijving Bart Toonen en Marijtje Vermaat
Het is interessant om te zien hoe hier een achternaam "ontstaat": bij de ondertrouw wordt Bart uitsluitend aangeduid met zijn patroniem Toonen en de toevoeging dat hij afkomstig is van Beugen, terwijl bij het huwelijk en overlijden van hun dochter Jacomijntje in 1839 zij de achternaam van Beugen draagt.

Het gaat hier niet om een standaard huwelijk:
"Bart Toonen j.m. geboren te Beugen en woonende alhier en Maria Vermaat j.d. geboren en woonende alhier 31 Augustus ondertrout, dog vermits de bruidegom betuigde van den Roemschen Godsdienst te zijn, zijn de huwelijks Proclamaties van 6 weken tot 6 weken gegaan, en dus 6 Januarij 1771 eerst getrouwt"
Hoewel er tweemaal "6 weken" staat, wordt dat niet bedoeld: de wachttijd is namelijk iets langer dan 4 maanden. Deze lange wachttijd had inderdaad te maken met het feit dat het huwelijk gemengd was en dat de Nederduitsch Gereformeerde overheid het blijkbaar nodig vond om daardoor een veel langere "bedenktijd" te hanteren.

Welke Maria?
Dit is dezelfde Maria als die getrouwd is met "Bart van Beugen", die blijkbaar dezelfde is als Bart Toonen.
Dit kan zowel Marietje Ariens Vermaat (~1729) als Marietje Leenderts Vermaat (~1739) zijn. Mogelijk biedt de naam van dochter Jacomijntje nog een aanknopingspunt. Jacomijntje wordt bij haar huwelijk vermeld als Jacomyna van Beuge. Zij trouwt met Wouter Korendijker (Vader Arij Korendijker, Moeder Anna Lieuwenburg) en het paar krijgt twee kinderen: Anna Korendijker (geboren 7-9-1801, gedoopt 9-9-1801) en Bart Korendijker (geboren 4-1-1802, gedoopt 24-1-1802). Helaas is noch uit de namen van de kinderen, noch uit de doopgetuigen (er is alleen een getuige bij de doop van Jacomijntje) af te leiden wie de ouders zijn van "Maria".
De naam Jacomijntje is dan waarschijnlijk die van Bart's moeder.

Ik vermoed dat het om Marijtje Leenderts gaat en wel om de volgende redenen:
(1) Van geen van de broers of zussen van Marijtje Ariens is bij mij een huwelijksdatum of nakomelingen of een sterfdatum bekend. Mogelijk zijn dus ofwel al deze kinderen vroeg overleden, ofwel ze zijn naar elders vertrokken. Van de halfbroers en -zussen is dit soort gegevens wel bekend. Marijtje Leenderts is de dochter van de oudere halfbroer van Marijtje Ariens, namelijk Leendert Arends.
(2) Marijtje Ariens is gedoopt in 1729, Marijtje Leenderts in 1739. Hoewel "Maria" en Bart slechts 1 kind hebben, hoeft dit niet te betekenen dat de moeder relatief oud is. Ook de leeftijd van 33 bij een eerste kind is niet jong.

Het is merkwaardig dat geen familielid uit Goudswaard doopgetuige is bij de doop van Jacomijntje. Mogelijk waren al deze mensen al overleden, mogelijk hadden ze bezwaar tegen het feit dat Bart "van de Roemsche Godsdienst" was.

Wie is Bart Toonen?
Dan de vraag wie Bart Toonen is, wie zijn ouders zijn en waar en wanneer hij gedoopt is.
Gezien het feit dat hij afkomstig is van Beugen (bij Boxmeer in Limburg), zocht ik daar. De vader van Bart moet Toon/Antonius heten en mogelijk heet zijn moeder Jacomina. Bovendien moet het echtpaar zijn kinderen RK laten dopen.

In het Doopboek van Beugen is op 4-4-1732 wordt de doop van Matthea vermeld, dochter van Anthonij Barten en Jacomina Roelefen [Dericks]. Dit zijn vrijwel zeker de ouders van Bart Toonen.
De vermelding van Bart kon ik echter nog niet vinden. Mogelijk was hij in Boxmeer gedoopt?
Inmiddels zijn er meer DTB-registers uit die regio ontsloten, zodat ik vandaag al snel resultaat boekte. Antonius en Jacomina [Dericks!] trouwen te Boxmeer op 20-4-1727 (RK) en daar worden de volgende kinderen gedoopt:
- 6-5-1728 Godefridus
- 19-10-1730 Margarita
- 4-4-1732 Mathia
- 22-6-1734 Theodorus
- 28-10-1737 Hermina
- 9-3-1740 Robertus

Dit laatste kind, Robertus, moet wel onze Bart zijn!
Doopvermelding Bart Toonen te Boxmeer op 9 maart 1740
Persoonskaart van Robertus (Bart) Toonen (van Beugen)
Robertus (Bart) Toonen (van Beugen) is geboren in Beugen. Hij is gedoopt op 09-03-1740 in Boxmeer [bron: DTB Boxmeer dopen RK 1664-1771 [BHIC, p. 201/374]].
Robertus is overleden. Robertus trouwde, 30 jaar oud, op 06-01-1771 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard trouwen 1734-1795 [Nat. Archief, p. 30/52]] met [waarschijnlijk] Marijtje Leenderts Vermaat, 31 jaar oud, nadat zij op 31-08-1770 in Goudswaard in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Goudswaard trouwen 1734-1795 [Nat. Archief, p. 30/52]].
"Bart Toonen j.m. geboren te Beugen en woonende alhier en Maria Vermaat j.d. geboren en woonende alhier 31 Augustus ondertrout, dog vermits de bruidegom betuigde van den Roemschen Godsdienst te zijn, zijn de huwelijks Proclamaties van 6 weken tot 6 weken gegaan, en dus 6 Januarij 1771 eerst getrouwt"Marijtje is een dochter van Leendert Arends Vermaat en Lijsbeth Arends Westdijk. Zij is gedoopt op 08-11-1739 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1724-1780 [Nat. Archief, p. 23v/85]]. Bij de doop van Marijtje was de volgende getuige aanwezig: Arentje (Ariaantje?) Cornelisdr Vermaat (1710-vóór 1775) [nicht van vader].
Getuige: Arentje Cornelis Vermaat
Marijtje is overleden.
Kind van Robertus en Marijtje:
1 Jacomijntje Barten van Beugen. Zij is gedoopt op 01-10-1772 in Goudswaard [bron: DTB Goudswaard dopen 1724-1780 [Nat. Archief, p. 49r/85]].
Getuige: Ariaantje van der Hout
Jacomijntje is overleden op 25-07-1839 om 04:30 in Goudswaard, 66 jaar oud [bron: Overlijden Goudswaard 1839 Akte 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1839 [bron: Overlijden Goudswaard 1839 Akte 17].
Huis nr. 34
Aangevers:
Wouter Koorendijker, 66 jaar, zonder beroep, echtgenoot overledene
Pieter Oudijn, 28 jaar, smid

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
30  Trouwde met Marijtje Leenderts Vermaat (06-01-1771)
32  Dochter Jacomijntje Barten gedoopt (01-10-1772)
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij doop laatste kind) 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten