zaterdag 2 mei 2020

"Geen woorden, maar daden" - Stadsarchief Rotterdam stelt teleur

Onder deze zinspreuk staat een bekende voetbalclub uit Rotterdam bekend en de Rotterdammers laten zich graag op die manier kenschetsen. Blijkbaar heeft het Stadsarchief Rotterdam daar ook last van gehad, toen het van de ene op de andere dag (ik vermoed van 30 april op 1 mei 2020) zonder verdere aankondiging de scans van de gezinskaarten uit het bevolkingsregister voor 1940 onzichtbaar maakte. In plaats van de bijbehorende scan krijgen we nu dit te zien:
Uiteraard is het zo dat het gebruik van persoonsgegevens in verband met de AVG beperkt is. Daar staat tegenover dat de  betreffende personen in grote meerderheid inmiddels overleden zijn en - niet onbelangrijk - het feit dat andere archieven anders met deze materie omgaan.
Op dit punt is - opnieuw! - het Stadsarchief Gemeente Amsterdam met zijn ruimere publicatieverzameling een beter richtpunt.

"Eerst denken, dan doen" lijkt me voor het Stadsarchief Rotterdam een betere leidraad voor de toekomst.

Naschrift 3 mei 2020: goed nieuws: de gezinskaarten zijn weer zichtbaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten