vrijdag 22 mei 2020

De afkomst van Wouter Visser

Het was jaren geleden al toeval dat ik stuitte op het bestaan van Wouter Visser en zijn huwelijk met Bastiaantje Klaasse Vermaat, het enige kind van Nicolaas Philipsz Vermaat en Geertruij Everts Herweijer dat de volwassenheid bereikt heeft. Bij het controleren van de akte van Bastiaantje's huwelijk met Cornelis Bastiaansz de Raad (zelf een zoon van Bastiaan Cornelisz de Raad en Grietje Jansdr Vermaat) werd ik verrast door de vermelding dat Bastiaantje "weduwe van Wouter Visser" was.
Weliswaar was het huwelijk van Wouter en Bastiaantje daarna snel gevonden (15-4/19-5-1757 in Nieuw Beijerland), maar over de afkomst van Wouter was daar alleen te vinden dat hij woonde in de Hitzert, de toenmalige benaming voor wat nu Zuid Beijerland heet. Op internet was nog te vinden dat zijn patroniem Jansz zou zijn, maar geen geboorte- en overlijdensdatum. Aangezien Bastiaantje op 15 oktober 1762 hertrouwde met Cornelis de Raad, moest Wouter voor die datum overleden zijn.

Vandaag begon ik met het zoeken op de termen "Wouter Visser" en "Zuid Beijerland" en trof zowaar een overzicht aan van de akten van indemniteit van Zuid Beijerland, waarin Wouter tweemaal genoemd wordt: eenmaal in combinatie met Bastiaantje:

Van Nieuw-Beyerland 30-11-1757
Voor de perzoon van Bastiaantie Klaasse Vermaat (Huijsvrouw van Wouter Visser) geteekent door R.G. Bartz V.D.M. den 30 novemb 1757.

en de andere keer zelf:
Van Goudswaard 03-04-1757
Voor den perzoon van Wouter Visser getekent den 3 april door C.A. Hovendaal.

Deze tweede vermelding was interessant, aangezien ik tot dan toe de doop van Wouter vóór 1710 had geschat en in Zuid Beijerland (waar het doopboek pas in 1710 begint) gezocht had.
Toen ik vervolgens de ondertrouwinschrijving uit Nieuw Beijerland nog eens bekeek, zag ik dat het patroniem van Wouter niet Jansz maar Jacobsz is.

Vervolgens ging ik in Zuid Beijerland in het gaardersarchief  op zoek naar het overlijden van Wouter, dat geregistreerd bleek te zijn op 7 januari 1762. Daarna bleek het vinden van een Wouter Jacobsz Visser uit Goudswaard niet moeilijk meer: de website van Wouter Claes leverde zoals zo vaak een binnendoortje naar de doopvermelding te Goudswaard op 16 oktober 1735 van Wouter, zoon van Jacob Woutersz Visser en Sijgje Jansdr Reedijk, met als getuige Pietertje Claasdr Bes.


Doopinschrijving op 16-10-1735 van Wouter Jacobsz Visser

Geen opmerkingen:

Een reactie posten