dinsdag 28 augustus 2012

Vermaat gezocht


Soms krijg je ze gewoonweg niet te pakken. Weliswaar heb ik inmiddels van de meeste Vermaat-en zowel de geboorte- de huwelijks- als de sterfdatum achterhaald (mits deze tenminste binnen de grenzen van openbaarmaking vallen), maar een nog altijd aanzienlijke groep personen heb ik tot op heden nog niet kunnen achterhalen. Verreweg het vaakst gaat het daarbij om de plaats en datum van overlijden. De verklaring daarvoor lijkt vaak het vertrek uit een goed gedocumenteerd gebied (zoals Rotterdam) naar een plaats waarvoor geen indexen of tienjarentafels beschikbaar zijn. Met de nodige vasthoudendheid valt er uiteindelijk toch het een en ander te vinden. Vermeldingen als getuige bij het huwelijk van een verwant zijn dikwijls nuttig in deze kwesties.
Inmiddels is ook het patroon van de emigrant bekend: huwelijksdatum en geboortedata van enkele kinderen bekend en verder niets blijkt vaak een goede voorspeller voor een landverhuizing. Met de gegevens van Ellis Island bij de hand wordt zo'n veronderstelling nogal eens bevestigd. Bij vertrek naar Indie wordt dat al een stuk lastiger, hoewel daarover ook steeds meer gegevens beschikbaar komen.

Een bijzonder geval is en blijft dat van Stephanus Vermaat (* Ooltgensplaat, 30-1-1860). Gezien zijn levensverwachting zou zijn overlijden ruim binnen de openbaarheid van gegevens te vinden moeten zijn, maar zoektocht in Ooltgensplaat en Rotterdam leverden tot nu toe niets op. Na het overlijden van zijn echtgenote Adriana Wielaard in 1917 leek hij niet meer vermeld. Tijdens het bekijken van de huwelijksakten van zijn kinderen kwam ik hem echter weer op het spoor: zowel bij het huwelijk van zijn zoon Stefanus in 1919 als dat van zijn dochter Krijntje in 1920 is hij aanwezig. Toen deed ik een merkwaardige ontdekking. Naast de huwelijksakte van Krijntje was een akte doorgehaald. Dit bleek een huwelijksakte van haar vader met Elisabeth Maria Rademaker (Elisabeth is gescheiden van Gerrit Keijzer), op dezelfde dag ingeschreven.
Een inschrijffout? Een korte speurtocht in de Huwelijksaankondigingen bracht aan het licht dat er ook sprake is van een ondertrouwakte [Rotterdam, 27-12-1919 [Huwelijksafkondigingen Rotterdam 1919 Akte 5622]]. Het huwelijk tussen deze partners staat ingeschreven op [Huwelijken Rotterdam 1920 b9 [zonder aktenummer, akte zou 32 moeten zijn geweest]], maar is doorgehaald.
Getuigen: Theodorus Kloeg, 45 jaar, bediende en Willem Velthuijzen, 55 jaar, bediende .
Blijkbaar was het de bedoeling dat Stephanus op dezelfde dag als zijn dochter Krijntje zou trouwen, maar is dat niet doorgegaan. De reden is niet vermeld. Is de beoogde bruid niet komen opdagen? Stephanus zelf tekent onder de huwelijksakte van dochter Krijntje, onder de akte ernaast staat slechts "Goedgekeurd de doorhaling van bovenstaande inschrijving".
Opvallend bij dit alles is dat zowel van Stephanus als Elisabeth verder ieder spoor ontbreekt. 

Mogelijk duikt zijn naam nog op in huwelijksakten van zijn jongste zoon Willem Leendert Adrianus in 1928 en 1930. Wordt vervolgd.

Vervolg 13 januari 2013: inmiddels is zijn overlijdensbericht opgedoken in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 12-6-1942. Naar het overlijdensbericht van Elisabeth Maria Rademaker wordt nog gezocht.

Vervolg 3 augustus 2018: Stephanus blijkt inderdaad overleden te Rotterdam, op 9 juni 1942 [Overlijdensakten Rotterdam 1942 d025 Akte 2438].
Elisabeth Maria Rademaker overleed al veel eerder, namelijk te Rijswijk op 5 augustus 1923.

Overlijdensakte Elisabeth Maria Rademaker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten