zaterdag 30 maart 2013

De Vermaat van de maand (8): nazaten van een Maerten Vermaet

Nazaten van een Maerten Vermaet. Maar welke?

In het Procuratieboek van de Vierschaar van Vlaardingen 1644-1677 worden op 2 mei 1662 de broers Pieter Maertensz Vermaet en Jacobus Maertensz Vermaat genoemd: Pieter Maertensz. Vermaet constitueert Michiel Arentsz. wonende Rotterdam om te innen de penningen die zijn constituant broeder Jacobus Maertensz. Vermaat van Anthony Croeser koopman te Oostende, te goed heeft.

Waarschijnlijk is Pieter dezelfde als Pieter Maertensz Vermaet die op 2 juni 1654 in Vlaardingen in ondertrouw gaat met Ariaentge Davidtsdr.

Ondertrouw Pieter Maertensz Vermaet en Ariaentge Davidtsdr
Helaas is uitsluitend vermeld dat Pieter een "jongeman" is die "woont tot Vlaerdinge" en niet waar hij geboren is. Ook uit de getuige bij de ondertrouw van zijn kant, "Meijo" worden we niets wijzer.

In het doopboek van Vlaardingen heb ik inmiddels twee kinderen gevonden van Pieter en Ariaantje: Willem uit 1662 en Lijsbeth uit 1665.
Deze Lijsbeth is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als de echtgenote van Jacob Ariens Groen, van Willem heb ik verder geen spoor gevonden.

Van twee andere Vermaet-en uit Vlaardingen, Maertie (getuige bij de doop van Ariaantje Groen (1699) en Jan Groen (1700)) en Maerten, in 1681 in Maassluis getrouwd met Stijntje Alderts Briel, vermoed ik dat het ook kinderen van Pieter en Ariaantje zijn.

De vraag is nu: wie is de vader van Pieter en Jacobus? Hij moet Maerten heten, geboren zijn rond 1600 en zijn vrouw zou een Jacob in de familie moeten hebben.
Mogelijk gaat het om Maerten Philipsz Vermaet (1615-voor 1675). Uit zijn eerste huwelijk zijn echter noch een Pieter noch een Jacob bekend en hoewel de grootvader van zijn tweede vrouw Pieter heet, lijkt zij te oud om uit dit huwelijk kinderen te hebben (ze trouwde op 46-jarige leeftijd).

Een andere mogelijkheid biedt de oom van de eerste Maerten, die ook Maerten Philipsz Vermaet heet (1593-voor 1645) en van wie tenminste één kind gedoopt zonder vermelding van de voornaam. Omdat een deel van zijn kinderen in Spijkenisse gedoopt is en een ander deel in Oosterhout (waarvan uit die periode geen doopboek is overgeleverd) en omdat er tussen deze kinderen bijvoorbeeld geen Philips bekend is, is het goed mogelijk dat hij nog een aantal andere, tot nog toe onbekende kinderen heeft. Het feit dat Magdalena Jansdr Bos, de weduwe van de oudere Maerten Philipsz, een borg krijgt van Leendert Arensz, schipper te Vlaardingen, brengt bovendien een verbinding naar de plaats waar Pieter Maartenz ten tijde van zijn huwelijk woonachtig is.
Als laatste argument kan worden aangevoerd dat de dochter van Pieter en Ariaantje de naam Lijsbeth krijgt, terwijl zowel een zus als een kleindochter van de oudere Maerten Philipsz diezelfde naam hebben.

Laten we hopen dat toekomstige zoektochten in het ONA van Vlaardingen of dat in Oosterhout meer aanwijzingen aan het licht brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten