donderdag 7 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (5)


De nazaten van mr. Adriaen Ludolfsz de With vormen demeest kleurrijke van de familie. Zo vinden we er een dichteres tussen, de vrouw van de gouverneur van de Molukken en een weldoener die in Amsterdam sterft maar in de heropvoedingskolonie Frederiksoord begraven wilde worden.

1.1.2.1.1.2.4.1.2 mr. Adriaen Ludolfsz de With, zoon van Ludolph Adriaensz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1) en Willemtie Dircksdr de Ridder. Hij is gedoopt op donderdag 4 oktober 1618 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]. mr. is overleden vóór vrijdag 10 november 1673 in Utrecht, ten hoogste 55 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77].
Notitie bij mr.: Woont Muntstraat (1652), bij de Mariakerk (1655), Mariaplaats (1658), bij de Hieronimusschool (1662/1673), advocaat Hof van Utrecht (eed 9-1-1644), secretaris van het Kapittel van St. Marie
Vermeld:
07-03-1696
Procuratie (Procuratie - om percelen land en tienden in Zeeland te verkopen
Aktenummer: 29
Datum: 07-03-1696
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN HEES
Samenvatting: om percelen land en tienden in Zeeland te verkopen
Personen:

Erven Adriana de With en Catharina van Laren:
Rol in akte: Erven Adriana de With en Catharina van Laren

Constituant: Ludolph Adriaen de With, zoon
Achternaam: Ludolph Adriaen de With, zoon
Rol in akte: Constituant
Beroep: advocaet ende secretaris van den capittule Stae Mariae t’ Utrecht

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, dochter

Constituant: Salomon le Sage
Voornaam: Salomon le
Achternaam: Sage
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria de With, dochter
Beroep: commandeur van de VOC

Constituant: Elisabeth de With, dochter
Achternaam: Elisabeth de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Margareta de With, dochter
Achternaam: Margareta de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Melchior van Cromstryen
Voornaam: Melchior
Achternaam: van Cromstryen
Rol in akte: Geconstitueerde
Woonplaats: Zirickzee
Bijzonderheden:
Margareta de With is innocent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
11-05-1698
Procuratie (Procuratie - om by Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, beslag te leggen op de goederen van erven Johan Keller
Aktenummer: 26
Datum: 11-05-1698
Soort akte: Procuratie
Notaris: A. VAN BRONCKHORST
Samenvatting: om by Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, beslag te leggen op de goederen van erven Johan Keller
Personen:

Erven Adriaan de With en Catharina van Laren:
Rol in akte: Erven Adriaan de With en Catharina van Laren

Constituant: Ludolph Adriaan de With, zoon
Achternaam: Ludolph Adriaan de With, zoon
Rol in akte: Constituant
Beroep: advocaat en secretaris van den capittule St Marie

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, dochter
Beroep: ontfanger van ’t cleyn zegel ’s lants van Utrecht

Constituant: Salomon le Sage
Voornaam: Salomon le
Achternaam: Sage
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria de With, dochter
Beroep: gouvernuer van Ternate

Constituant: Elisabeth de With, dochter
Achternaam: Elisabeth de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Margareta de With, dochter
Achternaam: Margareta de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Arnout Meerhout
Voornaam: Arnout
Achternaam: Meerhout
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: procureur voor den gerechte van Amsterdam
Bijzonderheden:
Margareta de With is innocent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U102a004)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U102a004]
mr. trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 13 oktober 1650 in Benschop [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77] met Catharina van Laren. Catharina is geboren in Arnhem. Zij is begraven in februari 1677 in Utrecht (Buurkerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 77].
Kinderen van mr. en Catharina:
1 Ludolph Adriaen de With, gedoopt op donderdag 29 februari 1652 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.1.
Over Ludolph Adriaen en zijn nakomelingen schrijf ik in de volgende afleveringen van deze reeks.
2 Johanna Maria de With, gedoopt op donderdag 25 september 1653 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.2.
3 Wilhelmina Adriaense de With, gedoopt op donderdag 29 april 1655 in Utrecht. Volgt 1.1.2.1.1.2.4.1.2.3.
4 Daniel de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.4]. Hij is gedoopt op maandag 7 januari 1658 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 212/471]].
5 Henricus de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.5]. Hij is gedoopt op donderdag 14 augustus 1659 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 215/471]]. Henricus is overleden, 8 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 10 augustus 1668 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1655-1669 [Family Search, p. 590/598]].
Notitie bij overlijden van Henricus: "Henrick de With"
6 Margaretha de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.6]. Zij is gedoopt op donderdag 2 december 1660 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 425/471]].
Hoewel Margaretha behoort tot de kinderen die overleven en ze ook in een tweetal testamenten voorkomt, heb ik geen huwelijk of kinderen van haar kunnen vinden.
Waarschijnlijk is ze ongehuwd overleden.
7 Sebastiaen de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.7]. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1662 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 428/471]]. Sebastiaen is overleden, 26 dagen oud. Hij is begraven op vrijdag 17 februari 1662 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1655-1669 [Family Search, p. 379/598]].
Notitie bij overlijden van Sebastiaen: "een kind van Adriaen de With"
8 Sebastiaen de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.8]. Zij is gedoopt op zondag 21 januari 1663 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 435/471]].
9 Geerarda de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.9]. Zij is gedoopt op maandag 21 juli 1664 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 439/471]]. Geerarda is overleden in 1678, 13 of 14 jaar oud.
10 Adrianus de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.10]. Hij is gedoopt op maandag 14 juni 1666 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1665-1674 [Family Search, p. 250/521]].
11 Petronella de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.11]. Zij is gedoopt op zondag 23 december 1668 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1665-1674 [Family Search, p. 256/521]].
12 Petrus de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.12]. Hij is gedoopt op zondag 22 december 1669 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1665-1674 [Family Search, p. 260/521]].
13 Maria Elisabeth de With [1.1.2.1.1.2.4.1.2.13]. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1671 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index begraven 1665-1674 [Family Search, p. 506/521]].
Hoewel Elisabeth behoort tot de kinderen die overleven en ze ook in een tweetal testamenten voorkomt, heb ik geen huwelijk of kinderen van haar kunnen vinden.
Waarschijnlijk is ze ongehuwd overleden.

1.1.2.1.1.2.4.1.2.2 Johanna Maria de With, dochter van mr. Adriaen Ludolfsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2) en Catharina van Laren. Zij is gedoopt op donderdag 25 september 1653 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1645-1654 [Familiy Search, p. 462/471]].
Johanna trouwde, 19 jaar oud, in juni 1673 in Vlissingen [bron: De Navorscher: Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig ..., Volume 10] met Salomon le Sage. Salomon is geboren in Middelburg[?].

Salomon le Sage (oftewel Salomo de Wijze) komen we binnen Nederland sporadiosch, maar daarbuiten veelvuldig tegen. Hij was kapitein van een schip tijdens diverse zeeslagen en bregt het tot gouverneur van de Molukken.

Notitie bij Salomon: Beroep: commandeur van de VOC, gouverneur van de Molukken (1696-1701)

Datum indiensttreding: 05-01-1677 Datum uit dienst: 00-00-0000
Functie bij indiensttreding: Commandeur van de Soldaten Reden uit dienst: Niet ingevoerd
Uitgevaren met het schip: Koewerve Waar uit dienst: (onbekend)
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Nee
Begunstigde(n): Anders: Grietje (onleesbaar); opmerkingen: achternaam onleesbaar

Gegevens van de vaart

Schip: Koewerve Vertrek: 05-01-1677
Kamer: ZeelandVerzoekboeken Kaap: no call
Inventarisnummer: 12228
Folio: 1 Aankomst: 24-07-1677
Negombo
DAS- en reisnr.: 1340.2
[VOC Opvarenden]

Dutch Captain: Salomon Le Sage
Salomon Le Sage served the Admiralty of Zeeland. He was under the command of Abraham Crijnssen on the expedition to the West Indies for the capture of Surinam and fought in the Battle of Nevis. He fought in the Battle of Solebay in 1672 and the Battle of the Texel in 1673. His ships. The date is the date of the information:
Ship Name: Date: Guns: Sailors: Soldiers: Date built: Length: Beam: Hold:

Prins te Paard, jacht 12/1666 14 75
Delft 1671 32 76 45 1664 116 28.5 11.5
Vlissingen 5/1672 50 1653 130 34 13.5
Vlissingen 7/1672 50 92 93 1653 130 34 13.5
Vlissingen 9/1672 50 1653 130 34 13.5
Vlissingen 8/1673 48 185 18 1653 130 34 13.5
[http://anglo-dutch-wars.blogspot.nl/2005/06/dutch-captain-salomon-le-sage.html]

Datering: 29-6-1660
Voornaam: Salomon
Tussenvoegsel: le
Achternaam: Sage
Rol: Lidmaat
Plaats: Vlissingen
Kerkgenootschap: Nederduitsch-gereformeerde kerk
Bijzonderheden: J.m., met attestatie van Leijden
Datum: 29-6-1660
Periode: / 5-10-1660
Adres: Groote Marct
Register: K 483, folio 54
Bron: DTBL Vlissingen 23 (NG Lidmatenregister 1654-1672)

Vermeld:


10-10-1698
Verklaring (Verklaring - dat hy een door Salomon le Sage, gouverneur van de Molukken, op hem gepasseerde procuratie tot beheer van zyn zaken in Europa, niet op zich zal nemen
Datering: 10-10-1698
Aktenummer: 490
Datum: 10-10-1698
Soort akte: Verklaring
Rol: Genoemd
Samenvatting:
dat hy een door Salomon le Sage, gouverneur van de Molukken, op hem gepasseerde procuratie tot beheer van zyn zaken in Europa, niet op zich zal nemen
Notaris:
T. VOSCH VAN AVEZAAT
Personen:

Verklaarder: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Verklaarder
Beroep: ontfanger vant cleyn segel
Aktedatum: 10-10-1698
Verwijzingen: procuratie d.d. 28-6-1697 ter secretarie van Ternate
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a001)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U118a001]

1.1.2.1.1.2.4.1.2.3 Wilhelmina Adriaense de With, dochter van mr. Adriaen Ludolfsz de With (zie 1.1.2.1.1.2.4.1.2) en Catharina van Laren. Zij is gedoopt op donderdag 29 april 1655 in Utrecht [bron: DTB Utrecht index dopen 1655-1664 [Familiy Search, p. 204/471]].

Wilhelmina kwam via haar eerste echtgenoot Willem van Dielen terecht op Ceylon, waar ze samen twee kinderen kregen, Pieter en Adriaen. Beide kinderen zijn in elk geval in 1696, na het aangaan van haar 3e huwelijk, nog in leven, van Pieter is bekend dat hij naar Indië is gegaan en in 1715 nog in leven was.
Na het overlijden van haar eerste echtgenoot op Ceylon (in 1680?) hertrouwde Wilhelmina met Joan van Vliet. Hun zoon Jo(h)an werd op Ceylon geboren en was in 1696 nog in leven. Zijn vader was toen al overleden en Wilhelmina was inmiddels getrouwd met Jacob Pauw (weduwnaar van Antonetta Nortelman/Notelman). 
Bij dit huwelijk worden op 1-3-1696 testamenten opgesteld, waarbij Jacob en Wilhelmina elkaar en hun eventuele kinderen tot erfgenaam benoemen, maar ook de vaderlijke erfdelen vaststellen voor de kinderen uit Wilhelmina's eerste twee huwelijken en voor Gerard, de zoon uit Jacob's eerste huwelijk.
Waar en wanneer Wilhelmina is overleden is niet bekend.

Vermeld:
01-03-1696
Testament (Testament
Aktenummer: 25-3
Datum: 01-03-1696
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Piter van Dielen, zoon
Achternaam: Piter van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Adriaen van Dielen, zoon
Achternaam: Adriaen van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Achternaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden:
op last van lyftocht ten behoeve van echtgenoot
met benoeming van haar man tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
07-03-1696
Procuratie (Procuratie - om percelen land en tienden in Zeeland te verkopen
Aktenummer: 29
Datum: 07-03-1696
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN HEES
Samenvatting: om percelen land en tienden in Zeeland te verkopen
Personen:

Erven Adriana de With en Catharina van Laren:
Rol in akte: Erven Adriana de With en Catharina van Laren

Constituant: Ludolph Adriaen de With, zoon
Achternaam: Ludolph Adriaen de With, zoon
Rol in akte: Constituant
Beroep: advocaet ende secretaris van den capittule Stae Mariae t’ Utrecht

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, dochter

Constituant: Salomon le Sage
Voornaam: Salomon le
Achternaam: Sage
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria de With, dochter
Beroep: commandeur van de VOC

Constituant: Elisabeth de With, dochter
Achternaam: Elisabeth de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Margareta de With, dochter
Achternaam: Margareta de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Melchior van Cromstryen
Voornaam: Melchior
Achternaam: van Cromstryen
Rol in akte: Geconstitueerde
Woonplaats: Zirickzee
Bijzonderheden:
Margareta de With is innocent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
11-05-1698
Procuratie (Procuratie - om by Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, beslag te leggen op de goederen van erven Johan Keller
Aktenummer: 26
Datum: 11-05-1698
Soort akte: Procuratie
Notaris: A. VAN BRONCKHORST
Samenvatting: om by Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, beslag te leggen op de goederen van erven Johan Keller
Personen:

Erven Adriaan de With en Catharina van Laren:
Rol in akte: Erven Adriaan de With en Catharina van Laren

Constituant: Ludolph Adriaan de With, zoon
Achternaam: Ludolph Adriaan de With, zoon
Rol in akte: Constituant
Beroep: advocaat en secretaris van den capittule St Marie

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, dochter
Beroep: ontfanger van ’t cleyn zegel ’s lants van Utrecht

Constituant: Salomon le Sage
Voornaam: Salomon le
Achternaam: Sage
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Johanna Maria de With, dochter
Beroep: gouvernuer van Ternate

Constituant: Elisabeth de With, dochter
Achternaam: Elisabeth de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Margareta de With, dochter
Achternaam: Margareta de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Arnout Meerhout
Voornaam: Arnout
Achternaam: Meerhout
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: procureur voor den gerechte van Amsterdam
Bijzonderheden:
Margareta de With is innocent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U102a004)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U102a004]
16-06-1698
Procuratie (Procuratie - tot afleggen van verklaring voor de secretarie van ’s Gravenhage, inzake het collateraal
Aktenummer: 88
Datum: 16-06-1698
Soort akte: Procuratie
Notaris: L. A. DE WITH
Samenvatting: tot afleggen van verklaring voor de secretarie van ’s Gravenhage, inzake het collateraal
Personen:

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, eerder wed. Johan van Vliet
Beroep: ontfanger vant cleyn zegel ’s lands van Utrecht

Geconstitueerde: Gerrit Dyckmans
Voornaam: Gerrit
Achternaam: Dyckmans
Rol in akte: Geconstitueerde
Bijzonderheden:
Wilhelmina de With, universele erfgename van zoon
Johan van Vliet
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a003)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U095a003]
07-11-1705
Verklaring (Verklaring - dat haar zoon Pieter van Dielen op d.d. 10 maart 1679 te Colombo geboren is
Datering: 07-11-1705
Aktenummer: 335
Datum: 07-11-1705
Soort akte: Verklaring
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Rol: Genoemd
Samenvatting: dat haar zoon Pieter van Dielen op d.d. 10 maart 1679 te Colombo geboren is
Personen:

Verklaarder: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Verklaarder
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Beroep: ontfanger van het zegel van de provintie Utrecht
Aktedatum:
07-11-1705
Bijzonderheden:
Pieter van Dielen is in Indie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U118a002]
Wilhelmina:
(1) trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1679 met Willem [Pietersz?] van Dielen, ten hoogste 29 jaar oud. Willem is geboren in 1650 in Haarlem [bron: http://mhpeters.home.xs4all.nl/text/vocvrouwen.pdf]. Willem is overleden in 1680 in Pulicat (LK), 29 of 30 jaar oud [bron: http://mhpeters.home.xs4all.nl/text/vocvrouwen.pdf].
Notitie bij overlijden van Willem: Is dit de juiste Willem van Dielen?
Vermeld:
01-03-1696
Testament (Testament
Aktenummer: 25-3
Datum: 01-03-1696
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Piter van Dielen, zoon
Achternaam: Piter van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Adriaen van Dielen, zoon
Achternaam: Adriaen van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Achternaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden:
op last van lyftocht ten behoeve van echtgenoot
met benoeming van haar man tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
07-11-1705
Verklaring (Verklaring - dat haar zoon Pieter van Dielen op d.d. 10 maart 1679 te Colombo geboren is
Datering: 07-11-1705
Aktenummer: 335
Datum: 07-11-1705
Soort akte: Verklaring
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Rol: Genoemd
Samenvatting: dat haar zoon Pieter van Dielen op d.d. 10 maart 1679 te Colombo geboren is
Personen:

Verklaarder: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Verklaarder
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Beroep: ontfanger van het zegel van de provintie Utrecht
Aktedatum:
07-11-1705
Bijzonderheden:
Pieter van Dielen is in Indie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U118a002]
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16 augustus 1682 in Colombo (LK) [bron: http://www.kultur-in-asien.de/Srilanka/galerie1625.htm] met Joan (Johan) van Vliet (afb. 4), 26 jaar oud. Hij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1656 in Schiedam [bron: http://www.kultur-in-asien.de/Srilanka/galerie1625.htm]. Joan is overleden op zaterdag 19 augustus 1690 in Colombo (LK), 34 jaar oud [bron: http://www.kultur-in-asien.de/Srilanka/galerie1625.htm]. Hij is begraven in Colombo (LK) (Wolvendaal).


Grafsteen met wapen van Jo(h)an van Vliet op Ceylon
Notitie bij Joan: Dieser Grabstein gehört zu Joan van Vliet, in seinem Leben "Oppercoopman en hooft op Tutucoryn", geb. 11.1.1656, gest. 19.8.1690. Er starb im Alter von 34 Jahren, 7 Monaten und 8 Tagen, wie die zugehörige Inschrift verrät. Joan van Vliet entstammt einer Familie aus Schiedam, der mehrere Mitglieder der Vereinigten Ostindischen Kompanie entstammten. Trotz seines jungen Alters hatte er bereits dreimal in seinem Leben geheiratet, erstens am 2.6.1675 in Tuticorin Susanna Alvarez, zweitens Maria van Rhee, und drittens am 16.8.1682 in Colombo Wilhelmina de Witt aus Utrecht, Witwe des aus Haarlem stammenden Kaufmanns Willem van Dielen. Das Wappen zeigt drei schräglinks gelegte Speere, auf dem bewulsteten Helm ein aufrechter Speer zwischen einem Flug. Die Darstellung weist einige heraldische und darstellerische Mängel auf, z. B. daß die Flügel unterhalb des Wulstes ansetzen und die Helmdecke nur hinter dem Nacken hervorkommt. Eine hervorragende Beschreibung der Grabdenkmäler findet sich bei Lewis (s. u.), dort werden auch die Inschriften und Lebensdaten der Betreffenden aufgeführt, die dortigen Blasons enthalten jedoch nur unvollständige Angaben und sind mit einer gewissen Vorsicht zu sehen.
[http://www.kultur-in-asien.de/Srilanka/galerie1625.htm]
(3) trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vóór woensdag 7 maart 1696 met Jacob Pauw.
Vermeld:
16-06-1698
Procuratie (Procuratie - tot afleggen van verklaring voor de secretarie van ’s Gravenhage, inzake het collateraal
Aktenummer: 88
Datum: 16-06-1698
Soort akte: Procuratie
Notaris: L. A. DE WITH
Samenvatting: tot afleggen van verklaring voor de secretarie van ’s Gravenhage, inzake het collateraal
Personen:

Constituant: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Wilhelmina de With, eerder wed. Johan van Vliet
Beroep: ontfanger vant cleyn zegel ’s lands van Utrecht

Geconstitueerde: Gerrit Dyckmans
Voornaam: Gerrit
Achternaam: Dyckmans
Rol in akte: Geconstitueerde
Bijzonderheden:
Wilhelmina de With, universele erfgename van zoon
Johan van Vliet
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a003)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U095a003]
10-10-1698
Verklaring (Verklaring - dat hy een door Salomon le Sage, gouverneur van de Molukken, op hem gepasseerde procuratie tot beheer van zyn zaken in Europa, niet op zich zal nemen
Datering: 10-10-1698
Aktenummer: 490
Datum: 10-10-1698
Soort akte: Verklaring
Rol: Genoemd
Samenvatting:
dat hy een door Salomon le Sage, gouverneur van de Molukken, op hem gepasseerde procuratie tot beheer van zyn zaken in Europa, niet op zich zal nemen
Notaris:
T. VOSCH VAN AVEZAAT
Personen:

Verklaarder: Jacob Pauw
Voornaam: Jacob
Achternaam: Pauw
Rol in akte: Verklaarder
Beroep: ontfanger vant cleyn segel
Aktedatum: 10-10-1698
Verwijzingen: procuratie d.d. 28-6-1697 ter secretarie van Ternate
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a001)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U118a001]
Kinderen van Wilhelmina en Willem:
1 Adriaen Willemsz van Dielen [1.1.2.1.1.2.4.1.2.3.1].
Vermeld:
01-03-1696
Testament (Testament
Aktenummer: 25-3
Datum: 01-03-1696
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Piter van Dielen, zoon
Achternaam: Piter van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Adriaen van Dielen, zoon
Achternaam: Adriaen van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Achternaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden:
op last van lyftocht ten behoeve van echtgenoot
met benoeming van haar man tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
2 Pieter Willemsz van Dielen [1.1.2.1.1.2.4.1.2.3.2], geboren op vrijdag 10 maart 1679 in Colombo (LK). Pieter is overleden na dinsdag 30 april 1715, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Gegevens van Pieter Willemsz: van Dielen uit Colombo

Datum indiensttreding: 22-01-1703 Datum uit dienst: 30-04-1715
Functie bij indiensttreding: Assistent Reden uit dienst: Laatste vermelding
Uitgevaren met het schip: Huis te Rozenburg Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Huis te Rozenburg Vertrek: 22-01-1703
Kamer: Amsterdam Kaap: 20-05-1703
08-06-1703
Inventarisnummer: 5519
Folio: 3 Aankomst: 10-08-1703
Batavia
DAS- en reisnr.: 1908.1
Vermeld:
01-03-1696
Testament (Testament
Aktenummer: 25-3
Datum: 01-03-1696
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Piter van Dielen, zoon
Achternaam: Piter van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Adriaen van Dielen, zoon
Achternaam: Adriaen van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Achternaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden:
op last van lyftocht ten behoeve van echtgenoot
met benoeming van haar man tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]
07-11-1705
Verklaring (Verklaring - dat haar zoon Pieter van Dielen op d.d. 10 maart 1679 te Colombo geboren is
Datering: 07-11-1705
Aktenummer: 335
Datum: 07-11-1705
Soort akte: Verklaring
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Rol: Genoemd
Samenvatting: dat haar zoon Pieter van Dielen op d.d. 10 maart 1679 te Colombo geboren is
Personen:

Verklaarder: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Verklaarder
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Beroep: ontfanger van het zegel van de provintie Utrecht
Aktedatum:
07-11-1705
Bijzonderheden:
Pieter van Dielen is in Indie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a002)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U118a002]
Kind van Wilhelmina en Joan:
3 Johan Johansz van Vliet [1.1.2.1.1.2.4.1.2.3.3], geboren na 1682. Johan is overleden na donderdag 1 maart 1696.
Vermeld:
01-03-1696
Testament (Testament
Aktenummer: 25-3
Datum: 01-03-1696
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Achternaam: Wilhelmina de With, eerder wed. Willem van Dielen
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: geh. met Jacob Pauw
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Piter van Dielen, zoon
Achternaam: Piter van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Adriaen van Dielen, zoon
Achternaam: Adriaen van Dielen, zoon
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Achternaam: Johan van Vliet, zoon by + Johan van Vliet
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden:
op last van lyftocht ten behoeve van echtgenoot
met benoeming van haar man tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a005)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a005]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten