zaterdag 23 maart 2013

Uit dezelfde stam: de familie De With (10)

Tijdens mijn speurtochten naar de familie De With stuitte ik op een curiosum, namelijk het echtpaar Ludolph de With Hoevenaar en Christina Gesina van Hoorn.

Ludolph werd gedoopt op 24 oktober 1736 in Utrecht als zoon van Cornelis Hoevenaar (1698-1761) en Adriana Margaretha de Bruijn (1707-1746). Aangezien zijn grootmoeder van moederszijde Elisabeth (Goossens) de With is, een dochter van Gosuinus Ludolphsz de With en Elisabeth de l'Hommel, is de afleiding van de naam "De With" snel verklaard.

Evenals zijn verre neven (de nazaten van Gosuinus' broer Adriaen) was Ludolph advocaat in Utrecht en bezat hij een flink fortuin. Tevens was hij "schout en gadermeester" van Achttienhoven. Zijn bezit werd verder vergroot toen hij op 27 oktober 1782 in Utrecht trouwde met Christina Gesina van Hoorn. Christina werd gedoopt op 5 november 1739 in Amsterdam als dochter van Nicolaas Hendrik van Hoorn en Catharina van Beaumont. Haar vader was onder meer Heer van Noordwijk en hij liet een fortuin na aan zijn drie erfgenamen.
Aan Ncolaas Hendrik Strick van Linschoten, haar zoon uit haar eerste huwelijk. droeg Christina f 30.000,- (tegenwoordig ruim E 200.000,-) over ter gelegenheid van zijn huwelijk.
Ludolph en Christina kochten in 1785 de buitenplaats De Vechtstroom in Breukelen en woonden daarna deels in Utrecht en deels op hun landgoed. Opvallend is dat De Vechtstroom tussen 1753 en 1766 eigendom was van Everhardus Dudok en Anna Martha de With (inderdaad een verre nicht van Ludolph).

Bij gelegenheid van haar 58e verjaardag graveerde Adrianus Hoevenaar jr. (1764-1832), de zoon van Ludolph's broer Adrianus en evenals zijn vader amateur-schilder, -tekenaar en -graveur, een glas, dat bewaard is gebleven.


Glas gegraveerd ter ge;legenheid van de 58e verjaardag van Christina Gesina van Hoorn
Een dronk op de 58ste verjaardag van Gesina van Hoorn. 
Op de kelk een diamantlijngravure van een wildeman die een lauwerkrans vasthoudt met daarin de initialen CGvH. Hierboven komt Fama aanvliegen met in de linkerhand de loftrompet en in de rechterhand een lauwerkransje met 58 erin. Op de andere kant staat de tekst: TER GEDACHTENIS van de 58ste VERJAARDAG/ Van Vrouwe CHRISTINA GESINA Van HOORN/ Op den 5de November 1796. 
De tekst heeft Hoevenaar in maar liefst zeven verschillende lettertypen gegraveerd, mogelijk als voorbeeld van zijn kunnen. Gesina van Hoorn, Hoevenaars tante, was een vermogende vrouw. Wellicht hoopte hij op haar verjaardag potentiĆ«le opdrachtgevers te ontmoeten. Engels loodglas. Hoogte: 13,4 cm. 
Gesigneerd en gedateerd: A.Hoevenaar Fecit 1796. Amsterdams Museum
[
http://www.hoevenaar-art.nl/Glas/HTML/Virtual%20Museum/A.Hoevenaar%20jr/A.Hoevenaar07.html]
 In 1802 verkocht Ludolph De Vechtstroom weer. Terwijl hij er in 1785 fl. 27.000,- voor had betaald, kreeg hij er nu slechts fl. 22.000,- voor terug (waarvan de koper ook nog eens fl. 14.000,- van de verkoper leende). Wel was door het verkopen van stukken grond de oppervlakte van het landgoed flink afgenomen. 

Christina overleed op 22 mei 1805 en Ludolph op 20 december 1808, beiden in Utrecht.

Opvallend is dat ook in de tweede reeks van nakomelingen van Eerst een achternaam als voornaam wordt gebruikt: de naam Ludolph de With Hoevenaar volgt immers hetzelfde principe als de naam Boudewijn Vermaat van der Schee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten