donderdag 25 december 2014

Uit dezelfde stam: de familie De With (11)

Het is enige tijd geleden dat ik aandacht besteedde aan de familie De With, maar mede vanwege de aanvullingen van Marcel Kemp op het Parenteel Luytgen Woutersz in het meest recente nummer van Ons Voorgeslacht, besloot ik om, waar dat nog niet het geval was, de akten te bekijken en te vermelden bij de opgenomen gegevens. Wat daarbij ook helpt is dat het Utrechts Archief al een aantal DTB-delen van Utrecht heeft geïndexeerd. Zo vond ik de ondertrouw (27 oktober 1616) en het huwelijk (3 november 1616 in de Jacobikerk) van Ludolf Adriaensz de Wit (1587-1665) en Willemtie Dircks de Ridder (1590-1625), de stamouders van de belangrijkste tak van deze familie De With.

Van hun dochter Gerarda, die trouwde met de schilder Hendrik Jacobsz Munnickes, kwamen naast de huwelijksvermelding:
"den 17 Maij
Hendrick Munnicher JG van Uitregt wonende op de Neu
Gerarda de Wit JD van Uitregt wonende in de Minrebroederstraat

Buurkerk den 31 Maij 1640 getrout"
[DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 157/564]]
ook de doopinschrijvingen van hun drie kinderen Willemina, Jacobus en Ludolf naar boven.

Ook bij hun oudste zoon mr. Ludolf Adriaensz de With (1652-1728) vond ik niet alleen de huwelijksinschrijving met Elisabeth Janse Vuijst (1651-1719) in Woerden:"den 8 september 1680
Meester Ludolph Adriaen de Wit woonend tot Uijtrecht met Elijsabeth Vuijst weduwe van doctoor Johan van Barsingen woonend in de Voorstraet 

attestatie getoond hebbende dat de geboden tot uijtrecht gegevn sijn door dom- pieter van vroen predikant aldaer sijn hier getrout den 29 septemb="
[DTB Woerden trouwen 1664-1811 [Family Search, p. 127/745]]
maar ook de doopinschrijving van Elisabeth. Dankzij [http://www.focquenbroch.nl/focqdepot/fumus/fumus07.pdf] kwam ik er achter dat Elisabeth Vuijst (Feuyts?) afkomstig is uit Alkmaar. Zij ondertrouwde op 20-12-1675 in Leiden haar eerste echtgenoot Johan van Bersingh (weduwnaar van Cornelia van Hersbeek).
Van Bersingh was een vriend van de dichter Focquenbroch.
Elisabeth werd op 13 oktober 1651 in Alkmaar gedoopt als dochter van Johan Vuijst en Elisabeth van Persijn.

Van hun dochter Wilhelmina Adriaens de With (1655-1715) vond ik de doopinschrijving van haar dochter uit haar derde huwelijk Catharina Margaretha Pauw (1696-voor 15-2-1759) en ook haar eigen overlijdensinschrijving:
"Cathar:k:  Dadels  22e d:  Juffr= Wilhelmina de With huijsvrouw van hr= Ontvanger Jacob Pauw, laet na haer man met mondige en onmondige kind: in de Brigittenstraet, doch is overleden op Wulperhorst omtrent Zeijst, 1 1/2 [...] beluijd en gef f 150.="
Tevens vond ik het overlijden van haar oudste zoon Pieter Willemsz van Dielen op 9 december 1756:
"Catharine Kerk  Sesselaer  9e dito  De Heer Pieter van Dielen in de Minnebroederstraat laat na geen vrouw of kinderen maar een bejaarde broeder en zuster gezonken f 63,- en 16 ellen laken gescheurt"
[de broer en zuster zijn zijn jongere broer Adriaen Jacob van Dielen (1685-1772) en zijn halfzus Catharina Margaretha Pauw (1696-1756)]

Van de kinderen van Ludolf en Elisabeth vond ik inmiddels de overlijdensinschrijvingen van dochter Catharina Johanna (de dichteres) op 16 februari 1728 (aangegeven 1 maart 1728):
"Mariak:  Lohoff  16e d:  Juffr= Catharina Johanna de With jongedr= laet na haer vader aen de Mariaplaats omtrent t Waterpoortje, gef f 63,="
van haar tweelingzuster Wilhelmina op 22 juli 1714 (aangegeven 30 juli 1714):
"Mariak:  Dadels  22 Julij  Juffr= Willemina de With jongedr= laet na vader en moeder op de Mariaplaets omtrent t Waterpoortje, gef f 63,="
en van dochter Everardina Jacoba op 25 mei 1766 (aangegeven 2 juni 1766):
"Buurk  Sesselaar  25 Maij  Juffrouw Everardina Jacoba de With, huisvrouw van den Procureur Jan Willem van der Mark, in de Minnebroederstraat, laat geen kinderen na, begraven met 8 dragers f 2,-  en 14 ellen laken gescheurt"
Ik vond ook doop en overlijden van haar man Jan Willem van der Marck en hun dochter Adriana Elisabeth:

Jan Willem (Johannes Wilhelmus) van der Marck. Hij is gedoopt op dinsdag 10 februari 1688 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 543/639]].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
vader Johannes van der Marck
moeder Elisabeth van Kamen {wordt in de meeste doopinschrijvingen van haar kinderen vermeld als "Elisabeth van der Marck", alleen bij die van dochter Cornelia in 1691 als "Elisabeth Came"}
Jan is overleden op donderdag 14 april 1768 in Utrecht, 80 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 380/461]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 april 1768 [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 380/461]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 380/461]].
Notitie bij overlijden van Jan: 
"Buurkerk Sesselaar 14 April Jan Willem van der Mark in de Minnebroederstraat laat geen vrouw of kinderen na begraven met 8 dragers f 2,- 14 ellen laken gescheurt"
Notitie bij Jan: 
Vermeld 1765 als Stadts Procureur voor ’t Geregt, wonend Minnebroederstraat
[Naamwijzer Utrecht 1766, p. 55]

Testament
Aktenummer: 68
Datum: 28-04-1743
Soort akte: Testament
Notaris: A. VAN BROEK
Personen:

Testateur: Mechteld van der Marck
Voornaam: Mechteld
Achternaam: van der Marck
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Hendrik van der Mark, broer
Achternaam: Hendrik van der Mark, broer
Rol in akte: Erfgenaam
Beroep: notaris ’s hoofs van Utrecht en deurwaerder geregte van Utrecht

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark, broer
Achternaam: Jan Willem van der Mark, broer
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everdina Jacoba de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U203a001

Procuratie - om de boedel van + Jan Willem van der Mark te examineren, deze al of niet te aanvaarden en by aanvaarding de nagelaten goederen, waaronder huis in de Minrebroederstraat te Utrecht, te verkopen en by niet-aanvaarding curators te verzoeken en nadere regelingen te treffen
Aktenummer: 19
Datum: 20-04-1768
Soort akte: Procuratie
Notaris: B. SLUYTERMAN
Samenvatting: om de boedel van + Jan Willem van der Mark te examineren, deze al of niet te aanvaarden en by aanvaarding de nagelaten goederen, waaronder huis in de Minrebroederstraat te Utrecht, te verkopen en by niet-aanvaarding curators te verzoeken en nadere regelingen te treffen
Personen:

Constituant: Ludolff Simon de Witt
Voornaam: Ludolff Simon
Achternaam: de Witt
Rol in akte: Constituant
Woonplaats: Swammerdam

Geconstitueerde: Ludovicus Carolus van Lelyveld
Voornaam: Ludovicus Carolus
Achternaam: van Lelyveld
Rol in akte: Geconstitueerde
Echtgenoot: gehuwd met Johanna Maria Dudok
Verwijzingen: protest d.d. 14-4-1768 voor notaris B. Sluyterman
Bijzonderheden: beide partyen delibererende erfgenamen van Jan Willem van der Mark
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a007

Repudiatie - van de nalatenschap van Jan Willem van der Marck
Aktenummer: 25
Datum: 05-05-1768
Soort akte: Repudiatie
Notaris: B. SLUYTERMAN
Samenvatting: van de nalatenschap van Jan Willem van der Marck
Personen:

Verwerper: Ludovicus Carolus Lelyveld
Voornaam: Ludovicus Carolus
Achternaam: Lelyveld
Rol in akte: Verwerper
Echtgenoot: x Johanna Maria Dudocq

Verwerper: Ludolph Simon de With
Voornaam: Ludolph Simon
Achternaam: de With
Rol in akte: Verwerper
Woonplaats: Swammerdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 20-4-1768 voor notaris B. Sluyterman protest [ d.d. 14-4-1768 voor notaris B. Sluyterman ]
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U230a007
Vermeld:
23-01-1736     Testament (Testament
Aktenummer: 4-1
Datum: 23-01-1736
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Maria van Beek
Voornaam: Maria
Achternaam: van Beek
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht, wz Predikheerenkerkhoff

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Beroep: procureur
onroerend goed:

huysinge, hoff met 6 kameren; wz Predikheerenkerkhoff
Soort object: huysinge, hoff met 6 kameren
Locatie: wz Predikheerenkerkhoff
Belendingen: achter: Lauwerstraet
Gerecht: Utrecht

3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen;
Soort object: 3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen
Gerecht: Oostveen
Verwijzingen:
testament d.d. 18-1-1729 voor notaris H. van Hees
Bijzonderheden:
lyftocht aan die goederen, die boven de (pre)legaten over-
schieten voor notaris Hendrik van der Mark
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a016)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a016]
18-03-1738     Huwelijkstoestemming (Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:

Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U189a002]
20-05-1747     Testament (Testament
Aktenummer: 20
Datum: 20-05-1747
Soort akte: Testament
Notaris: W. VAN VLOTEN
Personen:

Testateur: Mechteld van der Mark
Voornaam: Mechteld
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark, broer
Achternaam: Jan Willem van der Mark, broer
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Verwijzingen:
testament d.d. 28-4-1743 voor notaris A. van Broek
Bijzonderheden:
man van nicht Sara Catharina van Rhyn, dochter
Jan van Rhyn, wordt uitgesloten van testatrices begrafe-
nis en sterfhuis
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U169a012)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U169a012]
17-07-1766     Testament (Testament
Aktenummer: 49
Datum: 17-07-1766
Soort akte: Testament
Notaris: J. DE CLEFAY
Personen:

Testateur: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur
Beroep: procureur geregte van Utrecht
Woonplaats: Utrecht

Erfgenaam: Ludolph Simon de With, neef
Achternaam: Ludolph Simon de With, neef
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: op de plaats With en Lust, by Zwammerdam

Erfgenaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Achternaam: Johanna Maria Dudok, dochter Everardus Dudok en + Anna Martha de With
Rol in akte: Erfgenaam
Woonplaats: Breukelen, op de plaats Vechtstroom
Bijzonderheden:
seclusie van de momberkamer
op 14-4-1768 kopie geleverd aan NN Lelyveld, gehuwd met
Johanna Maria Dudok
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U237a004)
  [bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905]
Jan trouwde, 43 jaar oud, op maandag 3 december 1731 in Utrecht (Janskerk) [bron: DTB Utrecht trouwen 1712-1732 [Family Search, p. 507/515]] met Everardina Jacoba de With, 38 jaar oud, nadat zij op zondag 18 november 1731 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1712-1732 [Family Search, p. 507/515]].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Everardina: 
Trouwinschrijving Jan Willem van der Mark en Everhardina Jacoba de With,
Bruidegom: Jan Willem van der Mark
Bruid: Everhardina Jacoba de With
Datum ondertrouw: 18-11-1731
Aktedatum: 03-12-1731
Huwelijksplaats: Utrecht
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 102
Paginanummer: 507

"Janskerk den 3: Decb: particulier getrouwd door J: v: Noorden"

Testament
Aktenummer: 51
Datum: 30-07-1757
Soort akte: Testament
Notaris: J. KLEMME
Personen:
Testateur: Aletta van Kouwenberg
Voornaam: Aletta
Achternaam: van Kouwenberg
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht, Marriestraat

Erfgenaam: Jan van Plaats
Voornaam: Jan
Achternaam: van Plaats
Rol in akte: Erfgenaam
Beroep: droogscheerdersknecht by N.N. Elin

Erfgenaam: Andries van Plaats
Voornaam: Andries
Achternaam: van Plaats
Rol in akte: Erfgenaam
Beroep: schoenmaker
Woonplaats: Utrecht, Zandstraat

Erfgenaam: Hendrik Huning
Voornaam: Hendrik
Achternaam: Huning
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Jan Huning, broer van Hendrik Huning
Achternaam: Jan Huning, broer van Hendrik Huning
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: benoeming van Jan Willem van der Mark, neef, procureur gerecht
van Utrecht, tot executeur; indien deze overlydt wordt benoemd zyn echtgenote Everardina Jacoba de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U236a001
Everardina is een dochter van Ludolph Adriaensz de With en Elisabeth Janse Vuijst. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1693 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 19/660]]. Everardina is overleden op zondag 25 mei 1766 in Utrecht, 73 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 289/461]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 juni 1766 [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 289/461]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 289/461]].
Notitie bij overlijden van Everardina: 
"Buurk Sesselaar 25 Maij Juffrouw Everardina Jacoba de With, huisvrouw van den Procureur Jan Willem van der Mark, in de Minnebroederstraat, laat geen kinderen na, begraven met 8 dragers f 2,- en 14 ellen laken gescheurt"
Vermeld:
06-10-1719     Boedelscheiding (Aktenummer: 22
Datum: 06-10-1719
Soort akte: Scheiding
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:
Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With:
Rol in akte: Erven Elizabeth Vuyst, in leven geh. met Ludolph Adriaen de With

Eerste Partij: Henrietta Elizabeth de With
Voornaam: Henrietta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Catarina Johanna de With
Voornaam: Catarina Johanna
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Everardina Jacoba de With
Voornaam: Everardina Jacoba
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Eerste Partij: Johan Henrik de With
Voornaam: Johan Henrik
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij
Woonplaats: uytlandig

Tweede Partij: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Tweede Partij
Echtgenoot: wedr. Elizabeth Vuyst
Beroep: advocaet en secretaris capittule St Marie t’ Utrecht
onroerend goed:

huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden;
Soort object: huysinge en hofstede en twee cavelen lands groot 29 mergen 259 roeden
Gerecht: Heerhuygenweert

een crofte geestlandt; oz rywegh
Soort object: een crofte geestlandt
Locatie: oz rywegh
Gerecht: banne van Alkmaer in de Vennebrouk

twee croften geestlandt, groot 959 roeden; wz Holewegh
Soort object: twee croften geestlandt, groot 959 roeden
Locatie: wz Holewegh
Gerecht: banne van Heyloo
Naam object: Cornelis Snyersven

acht mergen lands; Otterspoorbroekerkade
Soort object: acht mergen lands
Locatie: Otterspoorbroekerkade
Belendingen: achter: landscheydinge van Niecop zw: Henrik Hamel van der Giessen en Philips Willem van der Giessen nw: erven heer van Nyenrode
Gerecht: Gieltjensdorp
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a006)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a006]
26-08-1728     Executeursbenoeming (Executeursbenoeming - om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Aktenummer: 29
Datum: 26-08-1728
Soort akte: Executeursbenoeming
Samenvatting: om zyn begrafenis en de boedelscheiding te verzorgen
Notaris: H. VAN DER MARK
Personen:

Constituant: Ludolph Adriaen de With
Voornaam: Ludolph Adriaen
Achternaam: de With
Rol in akte: Constituant
Beroep: secretaris Ste Marie

Geconstitueerde: Henriette Elizabeth de With, dochter
Achternaam: Henriette Elizabeth de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde

Geconstitueerde: Everardina Jacoba de With, dochter
Achternaam: Everardina Jacoba de With, dochter
Rol in akte: Geconstitueerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U138a008)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U138a008]
23-01-1736     Testament (Testament
Aktenummer: 4-1
Datum: 23-01-1736
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Testateur: Maria van Beek
Voornaam: Maria
Achternaam: van Beek
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht, wz Predikheerenkerkhoff

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Beroep: procureur
onroerend goed:

huysinge, hoff met 6 kameren; wz Predikheerenkerkhoff
Soort object: huysinge, hoff met 6 kameren
Locatie: wz Predikheerenkerkhoff
Belendingen: achter: Lauwerstraet
Gerecht: Utrecht

3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen;
Soort object: 3 mergen, 267 roeden weyland in 3 kampen
Gerecht: Oostveen
Verwijzingen:
testament d.d. 18-1-1729 voor notaris H. van Hees
Bijzonderheden:
lyftocht aan die goederen, die boven de (pre)legaten over-
schieten voor notaris Hendrik van der Mark
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a016)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a016]
18-03-1738     Huwelijkstoestemming (Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:

Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht

Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht

Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U189a002]
20-05-1747     Testament (Testament
Aktenummer: 20
Datum: 20-05-1747
Soort akte: Testament
Notaris: W. VAN VLOTEN
Personen:

Testateur: Mechteld van der Mark
Voornaam: Mechteld
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Testateur

Erfgenaam: Jan Willem van der Mark, broer
Achternaam: Jan Willem van der Mark, broer
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Verwijzingen:
testament d.d. 28-4-1743 voor notaris A. van Broek
Bijzonderheden:
man van nicht Sara Catharina van Rhyn, dochter
Jan van Rhyn, wordt uitgesloten van testatrices begrafe-
nis en sterfhuis
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U169a012)
  [bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U169a012]
Getuige bij:
28-03-1738     ondertrouw Everhardus Adriaansz Dudok (1714-1779) en Anna Martha de With (1723-1764)     [tante vaderszijde bruid]   [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 537, p. 128]
13-02-1757     doop Johanna Henrietta de With (1757-vóór 1757)     [oudtante vaderszijde]   [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 38/82]]

Kind van Jan en Everardina:
1 Adriana Elisabeth van der Mark. Zij is gedoopt op donderdag 25 december 1732 in Utrecht (Dom).
Notitie bij de geboorte van Adriana: 
"25 Adriana Elisabet, dr van Jan Willem van der Mark en Everdina Jacoba de With, E:L: ledemat in de Minnebroers Straat"
Adriana is overleden op zondag 2 december 1753 in Utrecht, 20 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1750-1759 [Family Search, p. 218/587]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 december 1753 [bron: DTB Utrecht overlijden 1750-1759 [Family Search, p. 218/587]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1750-1759 [Family Search, p. 218/587]].
Notitie bij overlijden van Adriana: 
"Buurk: Sesselaer 2 xber Juffrouw Adriana Elisabeth van der Mark onmondige dochter inde Minnebroederstraat laat na vader en moeder begraven met 8 dragers swarte kist en baar f 10,- 16 ellen laken gescheurt"
Notitie bij Adriana: 
Openbare verkoping - van obligatie f 500,- ten laste van de provincie Utrecht
Aktenummer: 149-2
Datum: 29-08-1750
Soort akte: Openbare verkoping
Samenvatting: van obligatie f 500,- ten laste van de provincie Utrecht
Notaris: W. VAN VLOTEN
Personen:

Verkoper: Adriana Elisabeth van der Mark, onmondig
Achternaam: Adriana Elisabeth van der Mark, onmondig
Rol in akte: Verkoper

Voogd: Willem van der Mark, onmondig
Achternaam: Willem van der Mark, onmondig
Rol in akte: Voogd
Beroep: procureur geregte van Utrecht

Koper: Everhardus ten Bosch
Voornaam: Everhardus
Achternaam: ten Bosch
Rol in akte: Koper
Beroep: apohecar
Woonplaats: Utrecht

Gemachtigde: NN van Wyk
Voornaam: NN
Achternaam: van Wyk
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: makelaar
Verwijzingen: testament d.d. 1-5-1749 voor notaris Willem van Vloten testament d.d. 16-4-1743 voor notaris M. de Leeuw scheiding d.d. 15 en 17-4-1710 en d.d. 31-5-1710 voor notaris C. van Aldeweerelt te Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U217a001
{Onduidelijk of dit inderdaad de dochter van Jan Willem is. Je zou dan verwachten dat haar vader genoemd wordt en niet een - eveneens onmondige - voogd. Tegelijkertijd staat vermeld dat de voogd procureur is bij het Hof in Utrecht - wat vader Jan Willem was. Ik ga er daarom vanuit dat "onmondig" bij Willem van der Mark daar onterecht staat en dat hier gewoon haar vader genoemd wordt.}

Van zoon Johan Hendrik kwam ik niet meer te weten, maar wel van diens nakomelingen.

De oudste dochter Adriana Elisabeth trouwde met Cornelis Lont:
"Rotterdam donderdag namiddag den 10 novemb= 1740
De Heer Mr Gerrit Hooft Gerrits Comm[...]
Cornelis Lont van Rotterdam en daar woonende oud 36 jaar sijn moeder Margareta Bogaert woonend Rotterdam & Adriana Elisabeth de With, van Paramaribo oud 19 jaar op de Heereg=t oudr=s doot geads= door haar oom en voogd Samuel Verhulst en met consent van haar moeije Everhardina Jacoba de With woond tot Utreght"

[Ondertrouwregister Amsterdam]
Adriana overleed in Aarlanderveen en werd begraven in Alphen aan de Rijn.
Volgens de grafsteen in de Oude Kerk in Alphen a/d Rijn is Adriana Elisabeth gestorven in de leeftijd van "dertig jaren, vier maanden en twintig dagen". Dat betekent dat zij geboren zou moeten zijn op 15-11-1729 . Aangezien ze dan bij haar huwelijk slechts 11 jaar oud was, vermoed ik dat de schrijver van het artikel een leesfout maakte en een 9 voor een 0 aanzag.
"April  11  256  Juff Adriana Elizabet de With, huisvr van C Lond"
[DTB Alphen a/d Rijn begraven 1743-1811 [Family Search, p. 102/289]]
"6e Apr: d: Heer Corn: Lont geeft aan het lijk van zijn huisvrouw Adriana Elizabeth de With als gehoorende onder de 1e Classis, dus ontf: f 30,'"
[DTB Aarlanderveen begraven 1737-1811 [Family Search, p. 188/458]]
Echtgenoot Cornelis Lont werd op 31 mei 1700 te Rotterdam gedoopt als zoon van Hendrik Lont en Grietje Bogaers. Ook hij overleed in Aarlanderveen en werd begraven in Alphen aan de Rijn:
"11 dito Willem Kool geeft aan het lijk van de heer Cornelis Lont [als gehoorende onder de 1e classe] dus 30,-"
[DTB Aarlanderveen begraven 1737-1811 [Family Search, p. 301/458]]
"April  29  255  den heer Cornelius Londt"

[DTB Alphen a/d Rijn begraven 1743-1811 [Family Search, p. 74/289]]
Het echtpaar bleef kinderloos.

Van tweede dochter Anna Martha vond ik zowel een akte tot toestemming als een inschrijving van de ondertrouw met Everhardus Dudok in Amsterdam. Hiermee werd ook duidelijk wie Everhardus was en waar hij vandaan kwam:

Toestemming - tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Aktenummer: 7
Datum: 18-03-1738
Soort akte: Toestemming
Notaris: A. VAN WOERDEN
Samenvatting: tot huwelyk met Everardus Dudok te Amsterdam
Personen:
 
Verlener: Henriëtta Elizabeth de With
Voornaam: Henriëtta Elizabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Verlener
Woonplaats: Utrecht
 
Verlener: Jan Willem van der Mark
Voornaam: Jan Willem
Achternaam: van der Mark
Rol in akte: Verlener
Echtgenoot: x Everardina Jacoba de With
Woonplaats: Utrecht
 
Ontvanger: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Achternaam: Anna Martha de With, nicht, dochter van + Jan Hendrik de With en + Maria Kinkhuyzen
Rol in akte: Ontvanger
Woonplaats: Amsterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U189a002

"den 28 Maart 1738
Everardus Dudok, van Am= oud 23 Jare op de Heeregt= geasst= met sijn vader Adriaan Dudok & Anna Martha de With, van Paramaribo oud 14 Jare, op de Kijsrsgt= oud= doot, gass= met consent van Henrietta Elisabet de With & Everardina Jacoba de With haar moeijen wonnende tot Utregt"

[Ondertrouwregister Amsterdam]
Everhardus werd op 22 juli 1714 in Amsterdam gedoopt als zoon van Adriaan Dudok en Johanna Asschenbergh. Hij overleed op 22 januari 1779 in Utrecht (aangegeven 1 februari 1779):
"Nicolaik:  Roeck  22 dito  De Heer Everardus Dudok op de Wall bij de Keukenstraat, laat geen vrouw na maar een mondige dochter, gezonden f 80,-  16 ellen laken gescheurt een wapen gehangen f 24,-"

Van hun dochter Johanna Maria is inmiddels vast komen te staan dat het wel degelijk hun dochter is, maar haar geboortedatum is nog niet gevonden. Wel haar overlijdensinschrijving op 30 januari 1781 (aangegeven 12 februari 1781):
"Nicolaik:  Roeck  30 Jan:  Vrouwe Johanna Maria Dudok huisvrouw van de Heer Doctor Ludovicus Carolus van Lelijveld op de Wal laat na man en vier onmondige kinderen is gezonken de boeten geaccordeert f 70,- 16 ellen laken gescheurd"

Van de jongste zoon Ludolf Simon de With en diens nageslacht heb ik ook de nodige nieuwe feiten gevonden.
Hij is overleden in Zwammerdam en begraven in Haarlem rond 18 december 1801:
"Den 18 december Willem Baezel geeft aan t Lijk van de Wel Ed Heer Ludolph Simon de Wit als gehoorende in de classis van f 30,-"
[DTB Zwammerdam begraven 1699-1801 [Family Search, p. 467/485]]

"En uitgevoert van Swammerdam Ludolf Simon de With 0 } 0"
[DTB Haarlem begraven 1796-1812 [Family Search, p. 251/569]]

Van zijn nazaten kan ik het beste een overzicht geven in een volgend blog.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten