zaterdag 27 december 2014

Uit dezelfde stam: de familie De With (12)

Zoals aangegeven in de vorige blog, kan ik van de nazaten van Ludolph Simon de With het beste een overzicht geven:


Kinderen van Ludolf en Maria:
1 Elisabeth Maria de With, gedoopt op zondag 4 juni 1747 in Rotterdam. Volgt 1.1.
2 Jacoba Adriana de With, geboren vóór dinsdag 3 februari 1750 in Loenersloot. Volgt 1.2.
3 Adriana Cornelia de With, gedoopt op zondag 2 januari 1752 in Zwammerdam. Volgt 1.3.
4 Anna Everardina de With [1.4]. Zij is gedoopt op zondag 27 oktober 1754 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 32/82]]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Everhardus Adriaansz Dudok (1714-1779) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Martha de With (1723-1764) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: 
Getuigen: Everhardus Doduk, Anna Martha de With
Anna is overleden op maandag 18 november 1754 in Zwammerdam, 22 dagen oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 183/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 november 1754 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 183/485]]. Bij de overlijdensaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Anna: 
"den 20 Novemb: 1754 heeft de Heer Ludolf Simon de Wit aangegeven het lijk van zijn dochter Anna Everardina onder het classis van dertig gl: conform de ordinantie op het begraven geemaneer: overleden den 18 dito"
5 Anna Martha de With [1.5]. Zij is gedoopt op zondag 30 november 1755 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 36/82]]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Everhardus Adriaansz Dudok (1714-1779) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Martha de With (1723-1764) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: 
Getuigen:
Everhardus Dudok, Anna Martha de With
Anna is overleden op zaterdag 10 januari 1756 in Zwammerdam, 1 maand oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 185/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1756 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 185/485]].
Notitie bij overlijden van Anna: 
"13 Hendrik Lampen, aangevende het lijk van een kind van de Heer Ludolph S: With alhier overleden den 10 dito onder de classis van dertig gulden conform de ordin: op het Begraven geemaneerd dus ontf: 30 Gl"
6 Johanna Henrietta de With [1.6]. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1757 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 38/82]]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Everardina Jacoba de With (1693-1766) [oudtante vaderszijde] en Cornelis Hendricksz Lont (1700-vóór 1788) [aangetrouwde oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
Getuigen: de Heer Lont, Mejuffrouw Jakoba de With
{Aangezien Ludolf geen ongetrouwde zusters heeft met de naam Jacoba, vermoed ik dat het hier om zijn tante Everardina Jacoba gaat.}
Johanna is overleden vóór maandag 23 mei 1757 in Zwammerdam, ten hoogste 3 maanden oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 188/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 mei 1757 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 188/485]].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
"23 Hendrik Lampen aangevende het kind van de Hr Ludolf Simon de With genaamt Hendrietta gehoorende onder de classis van dertig guldens conform de ordonnantie op het begraven geemaneert dus ontfange f 30,-"
7 Anna Everardina (Anna Gerardina) de With, gedoopt op zondag 2 juli 1758 in Zwammerdam. Volgt 1.7.
8 Maria Hendrina de With [1.8]. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1760 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 41/82]].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Getuigen: de Heer Jakobus de With, Juffrouw Henrika Maria Schoemaker
Maria is overleden vóór donderdag 24 juli 1760 in Zwammerdam, ten hoogste 5 maanden oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 194/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1760 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 194/485]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
"24 Hendrik Lampen aangevende het lijk van een kind van dhr Ludolff Simon de With genaamt Maria Hendrina gehoorende onder de classis van dertig guldens conform de ordonnantie op het begraven geemaneert dus ontfangen f 30,-"
9 Maria Susanna de With [1.9]. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1762 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 44/82]]. Maria is overleden op maandag 23 oktober 1848 om 01:00 in Haarlem, 86 jaar oud [bron: Overklijden Haarlem 1848 Akte 25-10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1848 [bron: Overklijden Haarlem 1848 Akte 25-10].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Aangevers:
Hendrik George Kruseman, 62 jaar, aanspreker, wonend Groote Houtstraat
Cornelis van den Borden, 46 jaar, aanspreker, wonend Gasthuisstraat

Sint Jansstraat Wijk 6 nr. 222
Notitie bij Maria: Ongehuwd overleden
Vermeld:
30-12-1811     Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
10 Johan Ludolph de With [1.10]. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1764 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 46/82]]. Johan is overleden op donderdag 15 november 1764 in Zwammerdam, 2 maanden oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 230/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 november 1764 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 230/485]]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Johan: 
"19 Nov: Ludolf Sim: de With aangevende het lijk van zijn zoon Johan Ludolf overleeden den 15 November als gehoorende onder de classis van 30 gulden conform de ordinantien dus ontf: 30 gld"
11 Johan Adriaan de With [1.11]. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1766 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 49/82]]. Johan is overleden op donderdag 11 juni 1767 in Zwammerdam, 7 maanden oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 257/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 juni 1767 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 257/485]]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Johan: 
"15 De heer Ludolph Simon de Wit aangevende het lijk van zijn overleden kind gent Johan Adriaan de With overleeden onder Swammerdam den 11 Junij gehoorende onder de classis van f 30 gld"
12 Johan Adriaan de With, gedoopt op zondag 27 maart 1768 in Zwammerdam. Volgt 1.12.
13 Ludolph Simon de With [1.13]. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1770 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 56/82]]. Ludolph is overleden op woensdag 27 juni 1770 in Zwammerdam, 1 maand oud [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 265/485]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 30 juni 1770 [bron: DTB Zwammerdam begraven 1699-1805 [Family Search, p. 265/485]].
Notitie bij overlijden van Ludolph: 
"30 dito De Heer Ludolph Simon de With geeft aan t Lijk van zijn E: Zoontje Ludolph Simon alhier overleden den 27 dezer als gehoorende onder de classis van f 30,-"
1.1 Elisabeth Maria de With, dochter van Ludolf Simon de With (zie 1) en Maria Adriaans de Wit. Zij is gedoopt op zondag 4 juni 1747 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: 
Dopeling Elisabet Maria Ludolp de With
Vader Ludolp Simon de With
Moeder Maria de Wit
Getuige Samuel Verhulst
Elisabeth Kinkhuisen
Plaats Rotterdam
Datum doop 04-06-1747
Wonende Oostzijde Glashaven
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd


Elisabeth is overleden op vrijdag 27 april 1821 om 08:00 in Haarlem, 73 jaar oud [bron: Overklijden Haarlem 1821 Akte 30-04 (p. 49r)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 april 1821 [bron: Overklijden Haarlem 1821 Akte 30-04 (p. 49r)].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: 
Aangevers:
Pieter de Boer, 50 jaar, noder, wonend Jansstraat
Pieter van der Plaat, 62 jaar, noder, wonend aan ’t Spaarne
Koudenhorn Wijk 1 nr. 467
Vermeld:
30-12-1811     Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Elisabeth trouwde met Isaak Jansz de Wit.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Isaak: 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend
Hij is gedoopt op woensdag 9 december 1744 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Isaak: 
kind: , Isaac
doopdatum: 09-12-1744
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Wit, Jan
moeder: Koop, Johanna Maria
getuige: Molle, Joannes
getuige: Koop, Catharina
bronverwijzing: DTB 82, p.26(folio 13v), nr.2
Isaak is overleden op maandag 13 maart 1809 in Haarlem, 64 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 18 maart 1809 in Haarlem [bron: DTB Haarlem begraven 1796-1812 [Family Search, p. 503/569]].
Notitie bij Isaak: Beroep: schilder, etser

1.2 Jacoba Adriana de With (afb. 1) is geboren vóór dinsdag 3 februari 1750 in Loenersloot [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I177.php], dochter van Ludolf Simon de With (zie 1) en Maria Adriaans de Wit.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: 
{In Zwammerdam niet gevonden. In Loenen niet gevonden. In Vreeland niet gevonden}
Jacoba is overleden op maandag 3 februari 1823 om 20:00 in Amsterdam, minstens 73 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1823 register 2; 3 jan-13 feb p. 178v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 februari 1823 [bron: Overlijden Amsterdam 1823 register 2; 3 jan-13 feb p. 178v].
Notitie bij overlijden van Jacoba: 
Keizersgracht bij Wolvestraat Kanton 4 nr. 228
Aangevers:
Samuel Bousquet, 40 jaar, makelaar, wonend Keizersgracht 250, zoon overledene
Lourens Greve, 60 jaar, kantoorbediende, wonend Kolk 4
Vermeld:
30-12-1811     Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Jacoba trouwde, minstens 20 jaar oud, op zondag 25 maart 1770 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Nat. Archief, p. 64/89]] met Daniel Louisz Bousquet (afb. 2), 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 maart 1770 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 615, p.447].
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Daniel: 
Echtzang, op het huwelyk van ... Daniel Bousquet, en jongkvrouwe Jakoba Adriana de With, vereenigd te Zwammerdam, den 25sten van Lentemaand 1770.
Naamsingangen: Schut, Jan Hendrik .
Uitgever: S.l. : s.n., s.a. [1770]
Omschrijving: 4° (26 cm) .
Onderwerp(en): Bousquet, Daniel | With, Jakoba Adriana de | Amsterdam
Daniel is geboren op woensdag 20 oktober 1745 in Amsterdam. Hij is gedoopt op zondag 24 oktober 1745 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.164(oud pag. 162; folio 81v), nr.8].
Notitie bij de geboorte van Daniel: 
kind: , Daniel
geboortedatum: 20-10-1745
doopdatum: 24-10-1745
kerk: Nieuwe Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: Bousquet, Louis
moeder: Paul, Marie
getuige: Paul, Daniel
getuige: Bousquet, Anne
bronverwijzing: DTB 135, p.164(oud pag. 162; folio 81v), nr.8
Daniel is overleden op zondag 21 mei 1826 om 11:00 in Amsterdam, 80 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1826 register 4; 17 mrt-20 jun p. 135r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1826 [bron: Overlijden Amsterdam 1826 register 4; 17 mrt-20 jun p. 135r].
Notitie bij overlijden van Daniel: 
Kijzersgracht over Felix Kanton 4 nr. 228
Aangevers:
Henricus Blaauw, 32 jaar, bediende, wonend Kijzersgracht over Felix Kanton 4 nr. 228
Hendrik Anthon Speller, 25 jaar, kantoorbediende, wonend Bloemgracht
Notitie bij Daniel: Beroep: makelaar

Fonds De Witte Hond
Dit Fonds werd in 1647 gesticht door jhr. Jacob van Hove van Zijll om uit de exploitatie van zijn huis ’’De Witte Hond’’ te Amsterdam aan de Warmoesstraat ondersteuning te verlenen aan de behoeftige nakomelingen van zijn tante Alida van Hove van Zijll en Frans Hendriksz Oetgens.
==
Fonds: de witte hond
Het betrof alle families, die het niet ruim of soms zelfs uitgesproken arm hadden, maar die toen toch stellig nog niet bepaald waren afgezakt.
Heel anders was het gesteld met het grote gezin de Surmont de Bas. In maart 1810 stuurde de Amsterdamse makelaar Daniel Bousquet, die op een of andere wijze achter het bestaan van het zeer in stilte werkende fonds was gekomen, een brief, waarin hij uiteenzette, hoe hij f 1400,- per jaar moest spenderen voor het gezin van zijn vrouws zuster, de echtgenote en sedert 1806 de weduwe van Theodorus Jan Baptist de Surmont de Bas.
Bron: q=http://www.amstelodamum.nl/site/download.php%1961 MAANDBLAD JAARGANG 48

Kinderen van Jacoba en Daniel:
1 Louise Marie Bousquet [1.2.1], geboren op donderdag 10 november 1774 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14]. Zij is gedoopt op donderdag 17 november 1774 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14]. Bij de doop van Louise was de volgende getuige aanwezig: Maria Adriaans de Wit (1729-1813) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Louise: 
kind: , Louise Marie
geboortedatum: 10-11-1774
doopdatum: 17-11-1774
kerk: Nieuwe Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: Bousquet, Daniel
moeder: [de] With, Jacoba Adriana
getuige: Bousquet, Louis
getuige: [de] With, Marie
bronverwijzing: DTB 135, p.444(oud pag. 436; folio 218v), nr.14
Louise is overleden op zondag 13 februari 1831 om 19:00 in Beverwijk, 56 jaar oud [bron: Overklijden Beverwijk 1831 Akte 14-02]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 februari 1831 [bron: Overklijden Beverwijk 1831 Akte 14-02].
Notitie bij overlijden van Louise: 
Aangevers:
Hermanus Johannes Husing, 42 jaar, zonder beroep, wonend Peperstraat
Lucas Tiedeman, 61 jaar, kantoorbediende, wonend Breestraat
2 [ongedoopt kind] Bousquet [1.2.2], geboren op maandag 26 februari 1776 in Amsterdam. [ongedoopt] is overleden, geen dag oud. Hij of zij is begraven op maandag 26 februari 1776 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1132, p.122vo en p.123].
Notitie bij overlijden van [ongedoopt]: 
ingeschrevene:
Bousquet, Daniel
datum begrafenis:
26-02-1776
begraafplaats:
Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
bronverwijzing:
DTB 1132, p.122vo en p.123
relatieinformatie:
Kind van
3 [ongedoopt kind] Bousquet [1.2.3], geboren op zaterdag 16 november 1776 in Amsterdam. [ongedoopt] is overleden, geen dag oud. Hij of zij is begraven op zaterdag 16 november 1776 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1132, p.125vo en p.126].
Notitie bij overlijden van [ongedoopt]: 
ingeschrevene: Bousquet, Daniel
datum begrafenis: 16-11-1776
begraafplaats: Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
bronverwijzing: DTB 1132, p.125vo en p.126
relatieinformatie: Kind van
4 Ludolph Simon Bousquet [1.2.4] (afb. 3), geboren op zaterdag 27 juni 1778 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8]. Hij is gedoopt op woensdag 8 juli 1778 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8]. Bij de doop van Ludolph waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [grootvader moederszijde] en Maria Adriaans de Wit (1729-1813) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolph: 
kind: , Ludolph Simon
geboortedatum: 27-06-1778
doopdatum: 08-07-1778
kerk: Oude Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: Bousquet, Daniel
moeder: [de] With, Jacoba Adriana
getuige: [de] With, Ludolph Simon
getuige: [de] Wit, Marie
bronverwijzing: DTB 135p.476(oud pag. 468; folio 234v), nr.8
Notitie bij Ludolph: 
Schrijft op 17-2-1799 in Howard Street, London, in het Album Amicorum van Nicolaas Westrik.
5 Abraham Bousquet [1.2.5], geboren op zondag 7 november 1779 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.486(oud pag. 478; folio 239v), nr.5]. Hij is gedoopt op woensdag 24 november 1779 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.486(oud pag. 478; folio 239v), nr.5].
Notitie bij de geboorte van Abraham: 
kind: , Abraham
geboortedatum: 07-11-1779
doopdatum: 24-11-1779
kerk: Oude Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: Bousquet, Daniel
moeder: [de] With, Jacoba Adriana
bronverwijzing: DTB 135, p.486(oud pag. 478; folio 239v), nr.5

Abraham is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 15 februari 1785 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1132, p.162vo en p.163].
Notitie bij overlijden van Abraham: 
ingeschrevene: Bonsquet, Daniel
datum begrafenis: 15-02-1785
begraafplaats: Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk
bronverwijzing: DTB 1132, p.162vo en p.163

relatieinformatie: Kind van
6 Philippe Bousquet [1.2.6], geboren op vrijdag 9 februari 1781 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.496(oud pag. 488; folio 244v), nr.12]. Hij is gedoopt op woensdag 21 februari 1781 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.496(oud pag. 488; folio 244v), nr.12].
Notitie bij de geboorte van Philippe: 
kind: , Philippe
geboortedatum: 09-02-1781
doopdatum: 21-02-1781
kerk: Oude Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: Bousquet, Daniel
moeder: [de] With, Jacoba Adriana
bronverwijzing: DTB 135, p.496(oud pag. 488; folio 244v), nr.12
Philippe is overleden op woensdag 28 januari 1829 om 08:00 in Amsterdam, 47 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1829 register 2 p. 106r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 februari 1829 [bron: Overlijden Amsterdam 1829 register 2 p. 106r]. Hij is begraven in Frederiksoord [bron: http://www.biografischportaal.nl/persoon/12538034].
Notitie bij overlijden van Philippe: 
Keizersgracht bij Wolvenstraat
Aangevers:
Jan Jurriaan Botterop, 51 jaar, pedel, wonend Felix
Hendrik Anthon Spellers, 28 jaar, kantoorbediende, wonend Bloemgracht 1
Notitie bij Philippe: 
BOUSQUET (Philippe), zoon van Daniel Bousquet en van Jacoba Adriana de With, geboren den 9den Februarij 1781 te Amsterdam, werd met zijne drie broeders, op den ouderdom van 10 jaren, aan de leiding van den Baron de Lepel te Offenbach toevertrouwd, met wien hij vervolgens naar Straatsburg vertrok. Na drie jaren onder diens opzigt te zijn gebleven doorliep Bousquet de Latijnsche scholen te Amsterdam, met het oogmerk, om ter voortzetting zijner studiën, de Hoogeschool te bezoeken, doch door de tijdsomstandigheden daarin verhinderd, leidde hij een ambteloos leven. Daar evenwel de lust tot de beoefening der wetenschappen hem bijbleef, gaf hij daarvan onderscheidene proeven, onder anderen door het beantwoorden eener Prijsvraag, in 1824, door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen uitgeschreven, waarhij verlangd werd Eene duidelijke theorie, uit Physische gronden afgeleid en door proefnemingen gestaafd, hoe de schoorsteenen in alle gevallen behooren te zijn ingerigt, en wat men daarbij heeft in acht te nemen, om van rooken geheel vrij te zijn, aan welk antwoord de zilveren medaille werd toegekend.
Bousquet was tevens een voorstander van alle nuttige inrigtingen, zoo als hij, onder anderen, getoond heeft, door een aanzienlijk legaat aan de Maatschappij van Weldadigheid. Hij overleed ongehuwd te Amsterdam den 28sten Januarij 1829 en is, volgens zijne uiterste wilsbeschikking op het Kerkhof te Frederiksoord begraven.
Zie Algem. Konst- en Letterbode voor 1825, D. I. bl. 346, uit familiepapieren aangevuld.
[http://www.biografischportaal.nl/persoon/12538034]
7 Louis Samuel Bousquet [1.2.7], geboren op donderdag 25 juli 1782 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.508(oud pag. 500; folio 251v), nr.10]. Hij is gedoopt op woensdag 31 juli 1782 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.508(oud pag. 500; folio 251v), nr.10].
Notitie bij de geboorte van Louis: 
kind: , Samuel
geboortedatum: 25-07-1782
doopdatum: 31-07-1782
kerk: Oude Waalse Kerk
godsdienst: Waals-Hervormd
vader: Bousquet, Daniel
moeder: [de] With, Jacoba Adriana
bronverwijzing: DTB 135, p.508(oud pag. 500; folio 251v), nr.10
Louis is overleden op zondag 17 december 1843 om 10:00 in Amsterdam, 61 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1843 register 9 p. 85r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 december 1843 [bron: Overlijden Amsterdam 1843 register 9 p. 85r].
Notitie bij overlijden van Louis: 
Aangevers:
Jan Hendrik Croockewit, 43 jaar, makelaar, wonend Keizersgracht 226
Jan Antonie van Engelen, 69 jaar, zonder beroep, wonend Amersfoort, behuwdvader overledene
Keizersgracht kanton 3 nr. 228
Notitie bij Louis: 
Afgekeurd voor de Nationale Militie wegens bijziendheid [Huwelijksbijlagen Amersfoort 1817 Akte 29]
Beroep: makelaar
1.3 Adriana Cornelia de With (afb. 4), dochter van Ludolf Simon de With (zie 1) en Maria Adriaans de Wit. Zij is gedoopt op zondag 2 januari 1752 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 26/82]]. Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hendricksz Lont (1700-vóór 1788) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Adriana Elisabeth de With (1720-1760) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriana: 
Getuigen: Cornelis Lont, Adriana Elisabeth de With
Adriana is overleden op woensdag 11 april 1827 om 18:30 in Brielle, 75 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 april 1827 [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: mr. Charles Christoffel Brender à Brandis (1751-1837) [zie 1.3] [echtgenoot].
Notitie bij overlijden van Adriana: 
Wijk 6 nr. 2
Aangevers:
echtgenoot
David van der Linde, 36 jaar, klerk ter secretarie
Vermeld:
30-12-1811     Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Adriana ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op donderdag 1 juni 1775 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Nat. Archief, p. 66/89]] met mr. Charles Christoffel Brender à Brandis, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Charles: 
Bruydegom moet attestatie van Zwammerdam overbrengen, in persoon vertoont.
Hij is gedoopt op donderdag 28 januari 1751 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk 1741-1754 [Regionaal Archief Leiden, p. 231/309]].
Notitie bij de geboorte van Charles: 
vader Christoffel Christiaan Brender à Brandis
moeder Amalia Charlotte Kelderman
Charles is overleden op zaterdag 21 oktober 1837 om 06:30 in Brielle, 86 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 130]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1837 [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 130].
Notitie bij overlijden van Charles: 
Wijk 2 huis nr. 93
Aangevers:
Martinus van der Lugt Melsert, 36 jaar, ontvanger der stedelijke belastingen
David Wesdijk, 29 jaar, commissaris van politie
Notitie bij mr.: Beroep: officier van Justitie
Getuige bij:
18-09-1791     doop Adriaan Mattheus Brender à Brandis (1791-1839) [zie 1.3.5]     [vader] [bron: DTB Abbenbroek dopen 1770-1811 [Nat. Archief, p. 47/117]]
12-04-1827     overlijdensaangifte Adriana Cornelia de With (1752-1827) [zie 1.3]     [echtgenoot] [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 77]
Kinderen van Adriana en mr.:
1 Christina Anna Elisabeth Brender à Brandis [1.3.1]. Zij is gedoopt op woensdag 7 oktober 1778 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk 1770-1795 [Regionaal Archief Leiden, p. 80/211]].
Notitie bij de geboorte van Christina: 
Getuige Christoffel Christiaan Brender A Brandis
Getuige Charlotta Amelia Kelderman

Beide getuige worden gepresenteerd door Mr.Coenraad Brender a Brandis en Jonkvr. Jacoba Brender a Brandis.
Christina is overleden op zaterdag 8 april 1837 om 19:00 in Brielle, 58 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 45]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1837 [bron: Overlijden Brielle 1837 Akte 45].
Notitie bij overlijden van Christina: 
Wijk 2 huis nr. 93
Aangevers:
Martinus van der Lugt Melsert, 36 jaar, ontvanger der stedelijke belastingen
David Wesdijk, 29 jaar, commissaris van politie
Vermeld:
07-04-1837     Testament (Testament van Christina Anna Elisabeth Brender a Brandis, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonend te Brielle, wijk 2 nr. 93. Zij legateert haar ’ledikantje met behangsel’ en al haar kleding en sieraden (muv hierna te noemen legaten) aan haar zuster Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis. Aan haar schoonzuster Johanna Alexandrina Hermina van Heel, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis legateert zij een paar gouden oorbellen. Aan hun nog minderjarige dochter, haar nicht Willemina Jacoba Johanna Brender a Brandis eveneens een paar gouden oorbellen en haar gouden dameshorloge. Universeel erfgenaam zijn haar genoemde zuster en haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der Posterijen te Brielle. In marge: overleden 8-4-1837.
Aktenummer:
73
Aktedatum: 07/04/1837
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1308)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
2 Ludolf Adriaan Simon Brender à Brandis [1.3.2]. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1780 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen Nieuwe- of Marekerk 1766-1811 [Regionaal Archief Leiden, p. 92/282]]. Bij de doop van Ludolf waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [grootvader moederszijde] en Maria Adriaans de Wit (1729-1813) [zie 1] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolf: 
Getuige Ludolph Simon de With
Getuige Maria de With
Ludolf is overleden op maandag 20 september 1819 in Brussel (B), 38 jaar oud [bron: http://home.wanadoo.nl/audeman/BRaBR/BRaBR.htm].
Notitie bij Ludolf: 
BRENDER à BRANDIS (Ludolt Adriaan Simon), zoon van Charles Christoffel Brender à Brandis en van Adriana Cornelia de With, geboren te Leiden den 12 December 1780, trad in dienst als Kadet bij het regement Oranje-Karabiniers, den 12den April 1792, van hetwelk hij den 26sten September 1796 werd overgeplaatst bij het regement Saksen-Gotha. Den 5den Augustus 1800 tot Luitenant bevorderd bij het regement van Waldeck, maakte hij in die betrekking alsmede in die van Eerste Luitenant, waartoe hij in 1806 benoemd werd, in dat jaar den veldtogt in Duitschland mede. Na in 1807 en 1808 ook den veldtogt in Pruissen te hebben bijgewoond, trok hij in het laatstgemelde jaar als Eerste Luitenant bij het 2de Bataljon van het 2de Regement Infanterie van Linie naar Spanje, onderscheidde zich vooral in den slag bij Mesa d’Ibor den 17den Maart 1809, in dien bij Ocaña den 19den November van dat jaar, en in die bij Alcazar den 31 Junij 1810, waar hij met eenen kogel in het regterbeen gewond werd, na daags te voren, wegens de door hem gedurende dien veldtogt bewezene diensten bij keuze tot Kapitein te zijn bevorderd. Bij de inlijving van ons Vaderland in het Fransche Keizerrijk, in 1810, werd hij Kapitein bij het 23sten regement Infanterie met hetwelk hij in Spanje bleef, tot in 1814 toen hij den veldtogt in Frankrijk mede maakte; doch in dat jaar zijn ontslag uit Fransche dienst verzocht en zich naar zijn Vaderland begeven hebbende, werd hij den 26sten Julij van dat jaar Kapitein bij het 3den Bataillon Infanterie van Linie, van hetwelk hij den 20sten April 1815 werd overgeplaatst bij het Bataillon Nationale Militie No. 41 in welke betrekking hij nog diende toen hij den 20sten September 1819 overleed.
Zie Bosscha, Heldend. te Land, D. III. bl. 331, 329, uit partikuliere berigten aangevuld.
[http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog03_01/aa__001biog03_01_0434.php#b1763]
3 Charlotte Johanna Cornelia Brender à Brandis [1.3.3]. Zij is gedoopt op woensdag 1 oktober 1783 in Leiden [bron: DTB Leiden Dopen Pieterskerk 1770-1795 [Regionaal Archief Leiden, p. 119/221]]. Charlotte is overleden op donderdag 22 januari 1857 om 02:00 in Gorinchem, 73 jaar oud [bron: Overlijden Gorinchem 1857 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 januari 1857 [bron: Overlijden Gorinchem 1857 Akte 15].
Notitie bij overlijden van Charlotte: 
Kortendijk Wijk A nr. 27
Aangevers:
Franciscus Josephus Carolus Hubertus Dulmers, 31 jaar, zaakwaarnemer, wonend Gorinchem
Dirk de Veer, 32 jaar, gemeentebode, wonend Gorinchem
Vermeld:
07-04-1837     Testament (Testament van Christina Anna Elisabeth Brender a Brandis, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonend te Brielle, wijk 2 nr. 93. Zij legateert haar ’ledikantje met behangsel’ en al haar kleding en sieraden (muv hierna te noemen legaten) aan haar zuster Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis. Aan haar schoonzuster Johanna Alexandrina Hermina van Heel, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis legateert zij een paar gouden oorbellen. Aan hun nog minderjarige dochter, haar nicht Willemina Jacoba Johanna Brender a Brandis eveneens een paar gouden oorbellen en haar gouden dameshorloge. Universeel erfgenaam zijn haar genoemde zuster en haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der Posterijen te Brielle. In marge: overleden 8-4-1837.
Aktenummer:
73
Aktedatum: 07/04/1837
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1308)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
19-06-1838     Testament (Testament van Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis , meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonendte Brielle. Zij legateert: - aan Johanna Alexandrina Hermina van Heel te Gameren, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis, een zwart kerkboek met gouden knippen; - aan haar nicht Wilhelmina Jacoba Johanna Brender a Brandis, dochter van voornoemd echtpaar, een rood kerkboek met gouden knippen; - aan dezelfde nicht en haar zusters Amelia Maria Anna Brender a Brandis, Adriana Jacoba Brender a Brandis en Ludolfina Christina Brender a Brandis legateert zij haar kleding en sieraden - aan haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der posterijen te Brielle, haar meubelen en linnengoed en verder huisraad Universeel erfgenaam is laatstgenoemde broer, met dien verstande dat hij jaarlijks de rente over de helft van de zuivere waarde zal moeten uitkeren aan genoemde vier nichten en hun broer Charles Adriaan Ludolf Brender a Brandis.
Aktenummer: 129
Aktedatum: 19/06/1838
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1310)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
4 Willem Frederik Charles Brender à Brandis [1.3.4]. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1787 in Brielle (Grote Kerk) [bron: DTB Brielle dopen 1778-1812 [Streekarchief Voorne Putten, p. 67/250]]. Willem is overleden op dinsdag 22 januari 1833 om 07:00 in ’s-Gravenhage, 45 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1833 Akte 134]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 januari 1833 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1833 Akte 134].
Notitie bij overlijden van Willem: 
Wijk C nr. 473
Aangevers:
Adrianus Franciscus Lorje, 26 jaar, geemployeerde
Nicolaas Martinus Penning, 39 jaar, particulier
"46 jaar"
Notitie bij Willem: 
Beroep: kapitein bij de infanterie
Vermeld:
19-06-1838     Testament (Testament van Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis , meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonendte Brielle. Zij legateert: - aan Johanna Alexandrina Hermina van Heel te Gameren, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis, een zwart kerkboek met gouden knippen; - aan haar nicht Wilhelmina Jacoba Johanna Brender a Brandis, dochter van voornoemd echtpaar, een rood kerkboek met gouden knippen; - aan dezelfde nicht en haar zusters Amelia Maria Anna Brender a Brandis, Adriana Jacoba Brender a Brandis en Ludolfina Christina Brender a Brandis legateert zij haar kleding en sieraden - aan haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der posterijen te Brielle, haar meubelen en linnengoed en verder huisraad Universeel erfgenaam is laatstgenoemde broer, met dien verstande dat hij jaarlijks de rente over de helft van de zuivere waarde zal moeten uitkeren aan genoemde vier nichten en hun broer Charles Adriaan Ludolf Brender a Brandis.
Aktenummer: 129
Aktedatum: 19/06/1838
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1310)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
5 Adriaan Mattheus Brender à Brandis [1.3.5]. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1791 in Abbenbroek [bron: DTB Abbenbroek dopen 1770-1811 [Nat. Archief, p. 47/117]]. Bij de doop van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: mr. Charles Christoffel Brender à Brandis (1751-1837) [zie 1.3] [vader] en Johan Adriaan de With (1768-vóór 1835) [zie 1.12] [oom moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Adriaan: 
Getuigen: de vader en mr. Adriaan de Witt
Adriaan is overleden op zondag 1 september 1839 om 03:00 in Brielle, 47 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1839 Akte 95]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 september 1839 [bron: Overlijden Brielle 1839 Akte 95].
Notitie bij overlijden van Adriaan: 
Wijk 2 nr. 93
Aangevers:
David Wesdijk, 31 jaar, commissaris van policie
Leonardus Michiel Adriaan van Leeuwen, 31 jaar, klerk ter secretarie
Notitie bij Adriaan: Beroep: directeur der posterijen
Vermeld:
25-08-1836     Inschrijving Nationaal Grootbork (Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur van het postkantoor te Brielle, verbindt zijn inschrijving op het nationaal grootboek voor een bedrag van f 1400 aan de waarneming van zijn functie.
Aktenummer: 7
Aktedatum: 25/08/1836
Naam notaris: Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
Aard van de akte: pandgeving
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1256)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
07-04-1837     Testament (Testament van Christina Anna Elisabeth Brender a Brandis, meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonend te Brielle, wijk 2 nr. 93. Zij legateert haar ’ledikantje met behangsel’ en al haar kleding en sieraden (muv hierna te noemen legaten) aan haar zuster Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis. Aan haar schoonzuster Johanna Alexandrina Hermina van Heel, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis legateert zij een paar gouden oorbellen. Aan hun nog minderjarige dochter, haar nicht Willemina Jacoba Johanna Brender a Brandis eveneens een paar gouden oorbellen en haar gouden dameshorloge. Universeel erfgenaam zijn haar genoemde zuster en haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der Posterijen te Brielle. In marge: overleden 8-4-1837.
Aktenummer:
73
Aktedatum: 07/04/1837
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1308)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
19-06-1838     Testament (Testament van Charlotta Johanna Kornelia Brender a Brandis , meerderjarig en ongehuwd, zonder beroep wonendte Brielle. Zij legateert: - aan Johanna Alexandrina Hermina van Heel te Gameren, weduwe van haar broer Willem Frederik Charles Brender a Brandis, een zwart kerkboek met gouden knippen; - aan haar nicht Wilhelmina Jacoba Johanna Brender a Brandis, dochter van voornoemd echtpaar, een rood kerkboek met gouden knippen; - aan dezelfde nicht en haar zusters Amelia Maria Anna Brender a Brandis, Adriana Jacoba Brender a Brandis en Ludolfina Christina Brender a Brandis legateert zij haar kleding en sieraden - aan haar broer Adriaan Mattheus Brender a Brandis, directeur der posterijen te Brielle, haar meubelen en linnengoed en verder huisraad Universeel erfgenaam is laatstgenoemde broer, met dien verstande dat hij jaarlijks de rente over de helft van de zuivere waarde zal moeten uitkeren aan genoemde vier nichten en hun broer Charles Adriaan Ludolf Brender a Brandis.
Aktenummer: 129
Aktedatum: 19/06/1838
Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
Aard van de akte: testament
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1310)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
1.7 Anna Everardina (Anna Gerardina) de With, dochter van Ludolf Simon de With (zie 1) en Maria Adriaans de Wit. Zij is gedoopt op zondag 2 juli 1758 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 39/82]]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Everhardus Adriaansz Dudok (1714-1779) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anna Martha de With (1723-1764) [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: 
Getuigen: Everhardus Doduk, Anna Martha de With
Anna is overleden op woensdag 27 juni 1821 om 18:00 in Steenderen, 62 jaar oud [bron: Overklijden Steenderen 1821 Akte 29]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juni 1821 [bron: Overklijden Steenderen 1821 Akte 29].
Notitie bij overlijden van Anna: 
Aangevers:
Hendrik Jan Schreurs, 31 jaar, kuiper
Hendrik Willemsen, 57 jaar, schoenmaker
Huis nr. 9
Notitie bij Anna: 
Anna Everardina woonde sinds 1804 stil in Gelderland.
1811: Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen
==
Lid Nederduits Gereformeerde Gemeente Steenderen
Lidmaten 1772-1830 Genealogie in de Achterhoek - www.genealogiedomein.nl
Blz. 39 1076 Anna Everardina de With met attest. van Haarlem van den 1 Jan 1806, ingekomen 20-05-1807 (Obiit) Den 27 Maij 1807 op belijdenis des geloovs:
Bron: http://www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1235
Vermeld:
30-12-1811     Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Anna trouwde, 19 jaar oud, op maandag 6 april 1778 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Nat. Archief, p. 68/89]] met Theodorus Johannes Baptista de Surmont de Bas, 22 jaar oud, nadat zij op zondag 19 april 1778 in Zwammerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Zwammerdam trouwen 1676-1807 [Nat. Archief, p. 68/89]].
Notitie bij het huwelijk van Anna en Theodorus: 
"Hiervan is 30 april eene akte gegeven"
Hij is gedoopt op dinsdag 24 juni 1755 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 311, p.49(folio 25), nr.3].
Notitie bij de geboorte van Theodorus: 
kind: , Theodorus Joannes Baptista
doopdatum: 24-06-1755
kerk: Mozes- en Aäronkerk
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: [de] Bas, Jan
moeder: [de] Surmont van Vlooswijck, Maria Jacoba
getuige: Cromhout, Godefridus Franciscus
getuige: [de] Surmont van Vlooswijk, Izabella Louisa
bronverwijzing: DTB 311, p.49(folio 25), nr.3
Theodorus is overleden op zondag 15 juni 1806 in ’s-Gravenhage, 50 jaar oud [bron: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, Deel XXI, 1967 dd. 31/10/1967].
Notitie bij Theodorus: 
Op 2 mei 1781 gaf de Heer van Heemstede een deel van de wildernisse naast de tuin van het Posthuis voor veertien gulden per jaar in erfpacht aan Van Naamen. Hij woonde in Amsterdam, maar moest na zijn benoeming tot muntmeester in Utrecht naar die stad verhuizen, zodat geen tijd overbleef voor de postdienst. Als koper van het octrooi en toebehoren diende zich Theodorus Jan Baptist de Surmont de Bas aan; op dat moment woonachtig in Bodegraven; een man met een veelbewogen leven. Deze betaalde het aanzienlijke bedrag van ƒ 26.000,- Als beheerder van de tapnering trad vanaf eind 1782 enige tijd Cornelis Brouwer op. De Surmont de Bas verhuisde naar de heerlijkheid Heemstede en kreeg op zijn verzoek toestemming een verbouwing te verrichten alsmede een schutting te plaatsen tussen zijn huis en de tuin. Hij verkreeg in 1784 goedkeuring om als bijverdienste rijtuigen met trekpaarden te verhuren en trad tevens als kastelein op. Ook aan de eigenaar van herberg ‘Het Bonte Paard’ aan de andere zijde voorbij de Kerklaan is hiervoor admissie verleend. Tussen 1784 en 1791 zijn in Heemstede 4 kinderen uit zijn huwelijk geboren en gedoopt in de Gereformeerde (Hervormde) Kerk.
Aan het eind van de Republiek liepen met het oog op de komende politieke en administratieve veranderingen de zaken steeds slechter. Op leeftijd gekomen was de Surmont de Bas genoodzaakt het Posthuis aan een een derde over te doen. Het Posthuis omvatte een huis, dubbele paardenstalling, koetshuis, hooibergen, koestal, wagenhuis, tuinen, lanen enz., groot bijna 405 roeden, gebruikt als relaisplaats van de postwagens en buitenverblijf alsmede een “klein huisje op denzefden grond staande, waarin thans de tapneering aan de passagiers met de postwagens wordt geëxerceerd”. Koper was op 13 juni 1795 Jan Ledeboer, die slechts ƒ 4.000,- betaalde exclusief het octrooi van de posterij waarvoor hem de pecunia ontbraken. Het geld was hem voorgeschoten door zijn schoonmoeder Gezina van Egmond. Daarbij kwam nog een boerenwoning en landerijen gelegen in het ‘Rottegat’ onder Hillegom (feitelijk Bennebroek). Ook Ledeboer kon het niet bolwerken en hij overleed enkele maanden later “in criminele detentie binnen de Stad Haarlem”.
[http://ilibrariana.wordpress.com/2012/01/09/het-posthuis-en-postlust-aan-de-herenweg-in-heemstede/]

Beroep: postmeester op de postwagen van Amsterdam naar ’s-Gravenhage

Vermelding 1810: Jaarverslag 1966/1967, blz 89-106:
In de papieren van het fonds De Witte Hond, die in het familiearchief Heshuysen berusten, vindt men alle kinderen, met bijzonderheden, genoemd. Op 15 juni 1806 was Theodorus Jan Baptist de Surmont de Bas in den Haag gestorven. Ik weet niet, of hij de ruim f l00.000,-, die hij had geërfd, alleen aan zijn grote gezin had opgemaakt of ook nog aan andere zaken. Zeker is echter, dat hij geen cent naliet. Het was een familielid van de weduwe, de Amsterdamse makelaar Daniel Bousquet, die getrouwd wasmet een zuster de With, die zich het lot van moeder en kinderen aantrok. Vier jaar later kwam hij tot de ontdekking, dat zij door hun voorouders Reael nog in aanmerking kwamen voor een ondersteuning uit het bovengenoemde fonds en hij zond hetvolgende verslag aan de administrateur Gerrit Hooft:
,,Theodorus Jan Baptist de Surmont de Bas (zoon van Jan de Bas en Juffrouw de Surmont van Vlooswijk, welke Jan de Bas een zoon is, van de Bas en Juffrouw Reaal) is in anno 1806 overleden, eene arme weduwe en 10 kinderen nalaatende, zonder eenig middel van bestaan. Van deeze familie heeft de ondergeteekende ten zijnen onkosten bezorgt in den jaare 1802
- den oudsten zoon Jan Jacob, thans oud 30 jaar, in ?s lands dienst, nu serjeant bij de koninglijke artillerie;
- Ludolph Simon, oud 29 jaar, zedert 1802 in Surinamen op eene plantaadje;
- Theodorus Lodewijk, oud 27 jaar, zedert 1802 eerst in negotie, nu serjeant majoor in Franschen dienst:
- Pieter Cornelis, oud 24 jaar, zedert 1802 in den boerenstand;
- Adrianus Jacobus, oud 22 jaar, in 1806 in Sweesche militairen dienst;
- Jacobus Daniel, oud 19 jaar, zedert 1803 in het kostschool te Bodegrave, waar hij nu tot ondermeester word opgeleid:
- Maria Jacoba, oud 26 jaar, in 1803 in de kost in een vrouwe kleere winkel alhier:
- Anna Margaretha, oud 20 jaar, zedert 1804 op een kostschool, nu zedert 2 jaar in de kost in een kinder winkel alhier, om die affaire te leeren;
- Sophia Eliana, oud 16 jaar, van 1803 af in een kostschool, zedert 2 jaar in de kost in een naaiwinkel
alhier, om die affaire te leeren;
- Elisabeth Adriana Maria, oud 13 jaar, zijnde deeze de jongste, van 1803 af in een kostschool, nu zedert 2 jaar in de kost in een kinderwinkel, om die affaire te leeren.
Terwijl de moeder dezer 10 kinderen iedert 1804 in Gelderland woont. Op het gedrag van deeze moeder en drie jongste dochters valt ?er niets te berispen: terwijl de ondergeteekende dezelve nog ten zijnen kosten geheel onderhoud, het welk ?s jaarlijksf 1400,- bedraagt. Indien ?er weldadige menschen vrienden
aan eene zeer ongelukkige weduwe en haare kinderen jaarlijks tot haar welzijn willen bijdraagen, moet de ondergeteekende hun deeze behoeftige en alle ondersteuning verdienende familie ten sterksten aanbeveelen.
Amsterdam maart 1810.?
Getekend: ,,Daniel Bousquet?
Daniel Bousquet klopte niet tevergeefs aan, want op 25 april 1810 werd besloten f 300,- per jaar te geven voor de drie juffrouwen de Bas, die zich netjes gedroegen. De eerste f 150,-- zou in november van dat jaar worden uitgekeerd.
Uit:
"De neergang van een voornaam geslacht door een ’ongelukkig depensief nature’"
door Mej. Dr. I.H. van Eeghen.
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, Deel XXI, 1967 dd. 31/10/1967
Jaarverslag 1966/1967, blz 89-106.
Kinderen van Anna en Theodorus:
1 Jan Jacob de Surmont de Bas [1.7.1], geboren op zondag 26 december 1779 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.487(oud pag. 479; folio 240), nr.6]. Hij is gedoopt op woensdag 5 januari 1780 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 135, p.487(oud pag. 479; folio 240), nr.6].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
kind:
, Jan Jacob
geboortedatum:
26-12-1779
doopdatum:
05-01-1780
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Baptist de Surmont de Bas, Theodore Jean
moeder:
[de] With, Anna Everardina
bronverwijzing:
DTB 135, p.487(oud pag. 479; folio 240), nr.6
Jan is overleden in Magdeburg (D) [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I154.php].
Notitie bij Jan: In 1810 sergeant bij de Koninklijke Artillerie.
2 Ludolph Simon de Surmont de Bas [1.7.2], geboren op maandag 26 maart 1781 in Bodegraven [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I162.php]. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1781 in Bodegraven [bron: DTB Bodegraven dopen 1649-1812 [Family Search, p. 224/885]]. Bij de doop van Ludolph was de volgende getuige aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [grootvader moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolph: 
Getuige: Ludolph Simon de With
Ludolph is overleden op woensdag 17 januari 1821 in Paramaribo (SUR), 39 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I162.php].
Notitie bij Ludolph: 
Vermelding:
L.S. de Surmont de Bas, Kapitein.
Surinaamsche almanak voor het jaar 1825. Departement Paramaribo der Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen, z.p. 1824
3 Theodorus Lodewijk de Surmont de Bas [1.7.3], geboren op zondag 3 november 1782 in Bodegraven [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I162.php]. Hij is gedoopt op woensdag 13 november 1782 in Bodegraven [bron: DTB Bodegraven dopen 1649-1812 [Family Search, p. 225/885]]. Theodorus is overleden op zondag 26 november 1837 om 11:30 in Bennebroek, 55 jaar oud [bron: Overlijden Bennebroek 1837 p. 3r]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1837 [bron: Overlijden Bennebroek 1837 p. 3r].
Notitie bij overlijden van Theodorus: 
Aangevers:
Johannes Cornelis van der Laan, 30 jaar, heel en vroedmeester, wonend Bennebroek
Johannes Evert Pescher, 30 jaar, tuinman, wonend Bennebroek
Notitie bij Theodorus: 
Beroep: kapitein bij het korps Jagers in West-Indie
4 Maria Jacoba de Surmont de Bas [1.7.4], geboren op maandag 29 december 1783 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 154/198]]. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1784 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 154/198]].
Notitie bij Maria: 
In 1803 in de kost in een vrouweklerenwinkel in Amsterdam.
5 Pieter Cornelis de Surmont de Bas [1.7.5], geboren op zondag 25 september 1785 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 157/198]]. Hij is gedoopt op zondag 16 oktober 1785 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 157/198]]. Pieter is overleden op woensdag 29 oktober 1862 om 06:00 in Lisse, 77 jaar oud [bron: Overlijden Lisse 1862 Akte 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 oktober 1862 [bron: Overlijden Lisse 1862 Akte 36].
Notitie bij overlijden van Pieter: 
Huis nr. 16
Aangevers:
Abraham Leefland, 31 jaar, bouwman, wonend Lisse, schoonzoon overledene
Cornelis Moolenaar, 37 jaar, melkverkooper, wonend Lisse
Notitie bij Pieter: 
Beroep: bouwman
6 Adrianus Jacobus de Surmont de Bas [1.7.6], geboren op vrijdag 20 juli 1787 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 159/198]]. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1787 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 159/198]].
Notitie bij Adrianus: Doorloopt in 1801-1803 de kweekschool voor de Zeevaart.
Op 4 mei 1803 blijkt dat hij gestolen heeft en hij belandt "in het blok en in Prison". Op 11 mei is hij uit de gevangenis ontsnapt, maar hij wordt gevat en "afgestraft en gedimetteerd[?]". Op 15 mei wordt hij door zijn familie afgehaald.
In 1806 in Zweedse militaire dienst.
7 Anna Margaretha de Surmont de Bas [1.7.7], geboren op donderdag 10 september 1789 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 163/198]]. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1789 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 163/198]]. Anna is overleden op vrijdag 22 mei 1874 om 10:30 in Amsterdam, 84 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1874 Akte 3101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 mei 1874 [bron: Overlijden Amsterdam 1874 Akte 3101].
Notitie bij overlijden van Anna: 
Achtergracht Kanton 2 Buurt Z nr. 192
Aangevers:
Pieter Last, 52 jaar, aanspreker, wonend Princegracht [...] 511
Adrianus Bastiaans, 35 jaar, aanspreker, wonend Molettenstraat OO 628
Notitie bij Anna: 
Bron: Van Eeghen 1967 De neergang van een voornaam geslacht
1810: Anna Margaretha, oud 20 jaar, zedert 1804 op een kostschool, nu zedert 2 jaar in de kost in een kinder winkel alhier, om die affaire te leeren;
1813: Bezit "Affaire luijermands en kindergoed te maken", Leydschegracht 175 Amsterdam
Op 22 mei 1874 stierf Anna Margaretha de Surmont de Bas op de Achtergracht. Zij was toen 84 jaar oud en ongehuwd. Voor zover ik kan nagaan, is zij de laatste vertegenwoordigster van haar geslacht te Amsterdam geweest.
==
Woonde van 1811-1851 op de Maarten Jansz Kosterstraat 3 (Amstelgracht): geloof: ned hervormd
Woonde van 1851-08-12 tot 1852-09-29 op de Schans 102 in Amsterdam. Zij was ongehuwd.Geloof: waals
Woonde 1852-09-00 - 1852-12-31 op de Utrechtsedwarsstraat 322 geloof: Waals
Woonde 1853-01-00 op de Achtergracht 98, geloof: nederlands hervormd
Bron: http://dave-verdooner.net
[http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I325.php]
8 Jacobus Daniel de Surmont de Bas [1.7.8], geboren op zaterdag 23 juli 1791 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 166/198]]. Hij is gedoopt op zondag 7 augustus 1791 in Heemstede [bron: DTB Heemstede dopen 1688-1811 [Family Search, p. 166/198]].
Notitie bij Jacobus: 
Sinds 1803 in een kostschool in Bodegraven, in 1810 in opleiding tot ondermeester.
9 Sophia Eleonora de Surmont de Bas [1.7.9], geboren op zondag 23 februari 1794 in Haarlem [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I160.php]. Sophia is overleden op dinsdag 18 september 1855 om 03:00 in Amsterdam, 61 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1855 register 7 p. 197v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1855 [bron: Overlijden Amsterdam 1855 register 7 p. 197v].
Notitie bij overlijden van Sophia: 
Achtergracht Kanton 2 Buurt Z nr. 179
Aangevers:
Herman Dekker, 45 jaar, aanspreker, wonend l[...]steeg Wijk G nr. 387
Thomas Philippus Minderaa, 27 jaar, beheerder, Ha[...] Wijk E nr. 220
10 [ongedoopt kind] de Surmont de Bas [1.7.10], geboren op maandag 1 juni 1795 in Haarlem [bron: www.familiesteunfonds.nl (vh. De Witte Hond)]. [ongedoopt] is overleden op vrijdag 12 juni 1795 in Haarlem, 11 dagen oud [bron: www.familiesteunfonds.nl (vh. De Witte Hond)].
11 Elisabeth Adriana Maria de Surmont de Bas [1.7.11], geboren op vrijdag 5 augustus 1796 in Zuid-Akendam [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-ten-hagen/I327.php]. Elisabeth is overleden op zaterdag 25 december 1824 om 19:00 in Amsterdam, 28 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1824 register 8; 22 okt-30 dec p. 153v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 december 1824 [bron: Overlijden Amsterdam 1824 register 8; 22 okt-30 dec p. 153v].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: 
Kijzersgracht bij Huidenstraat Kanton 4 nr. 228
Aangevers:
Gerrit Hendrik Voogel, 28 jaar, kruijer, wonend W[...]straat 117
Hendrik Anton Spellers, 24 jaar, kantoorbediende, wonend Egelantiersgracht 104

1.12 Johan Adriaan de With, zoon van Ludolf Simon de With (zie 1) en Maria Adriaans de Wit. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1768 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1739-1783 [Nat. Archief, p. 52/82]]. Johan is overleden vóór donderdag 10 september 1835, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Johan: 
Genoemd in akten van indemniteit Voorschoten op 7-7-1805 voor vertrek naar "Leiden en elders"
[DTB Voorschoten lidmaten 1783-1833 [Nationaal Archief, p. 131/131]

Genoemd in akte 30/12/1811.

Mutueel testament van Johan Adriaan de Wit, baljuw van de Vrije Heerlijkheid van Voorschoten en Veurt, en Johanna Moralla Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, echtelieden . Zij zijn beneden f 50 000 gegoed. Van beiden zijn beide ouders nog in leven. Seclusie weesmeesters.
Aktedatum: 15/02/1792
Aard van de akte: testament
Naam notaris: Johannes Brouwer
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1179
Vindplaats: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

Soms komen ook dubbele namen voor, zoals in borgbrief nr. 299. De vader heet daarin Johan Adriaan de With en de moeder Johanna Moralla Elizabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tullingh.
[Borgbrieven Brielle]
Vermeld:
30-12-1811     Procuratie (Mr Charles Christoffel Brender a Brandis nts den Briel wonende aldaar op de Voorstraat wijk 2 nr 42 en Adriana Kornelia de With echtelieden mede wonende alhier geassisteerd met haar man machtigen de heer Kuenen nts wonende op de Nieuwe Gracht te Haarlem om zich op 30/12/1811 te vervoegen aan het kantoor van de heer Scholten nts te Haarlem en namens hen een transactie aan te gaan tussen Maria de Wit weduwe van Ludolph Simons de With wonende te Haarlem ter eenre en Jean Jaques Poncelet en Zoon wonende te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Francois Jans Taaijspil wonende te Amsterdam ter andere, Daniel Bousquet wonende mede te Amsterdam als gehuwd met Jacoba Adriana de With ter derde en Elisabeth Maria de With weduwe van Isaak Jans de With en Jonkvrouwe Maria Susanna de With beiden wonende te Haarlem, Anna Gerardina de With weduwe van Theodorus Jan Baptist Surmondt de Bas wonende te Steenderen en Johan Adriaan de With, allen ter vierde zijde betreffende 14.000 gld welke door haar ouders Ludolph Simon de With en Maria de Wit bij huwelijksvoorwaarden voor het aangaan van het huwelijk op 29/05/1775 voor nts Johannes Thijssen te Leiden zijn gepasseerd en om te strekken als legitieme portie. Getuige Harmen de Haan geweldige provoost wonende op de Oude Varkensmarkt wijk 6 nr 124.
Aktenummer: 96
Aktedatum: 30/12/1811
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1211)
[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 110 Notarissen]
Getuige bij:
18-09-1791     doop Adriaan Mattheus Brender à Brandis (1791-1839) [zie 1.3.5]     [oom moederszijde] [bron: DTB Abbenbroek dopen 1770-1811 [Nat. Archief, p. 47/117]]
Johan trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 7 februari 1792 in Brielle [bron: DTB Brielle trouwen 1779-1811 [Streekarchief Voorne-Putten, p. 162/212]] met Johanna Morella Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, minstens 24 jaar oud, nadat zij op zondag 22 januari 1792 in Brielle in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Brielle trouwen 1779-1811 [Streekarchief Voorne-Putten, p. 162/212]].
Notitie bij het huwelijk van Johan en Johanna: 
"Johan Adriaan de With JM laatst gewoond hebbende te Woubrugge en thans woonende te Voorschoten met Johanna Mozalla Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, JD laatst gewoond hebbende te ’sHage en thans alhier
Alhier getrouwt den 7 February"
Johanna is geboren vóór donderdag 10 september 1767 in ’s-Gravenhage.
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
vader Johan Gerard de Witte Tullingh van Oldenbarnevelt
moeder Margaretha Henrica van Hoey
Johanna is overleden op donderdag 10 september 1835 om 14:00 in Delden, minstens 68 jaar oud [bron: Overklijden Delden 1835 Akte 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 september 1835 [bron: Overklijden Delden 1835 Akte 26].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
Aangevers:
Elzenerus Egbertus Bransz, 30 jaar, winkelier, wonend Delden
Johannes Nijhuis, 26 jaar, timmerman, wonend Delden
Stad Delden nr. 243
Notitie bij Johanna: 
Mr. Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, oud-fiscaal van de Generaliteit wonend te Brielle, als vader van zijn minderjarige dochter Johanna Moralla Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling machtigt Theodorus Jan Baptist de Surmont de Bas wonend in het posthuis onder Heemstede tot incasso van enige donaties die mogelijkerwijs aan zijn dochter kunnen worden gedaan door Ludolf Simon de Wit en Maria de Wit, echtelieden wonend aan de Herenweg buiten de Grote Houtpoort onder Haarlem. Getuigen Jacob Staalman en Pieter de Lonner
Aktedatum: 09/12/1791
Aard van de akte: procuratie
Naam notaris: Johannes Brouwer
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1179
Vindplaats: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

Testament van Augustinus van der Krap te Brielle. Hij is beneden f 50 000 gegoed. Universeel erfgename is zijn enige dochter Kommerina Jacoba van der Krap, weduwe van mr. Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd Tulling of bij haar vooroverlijden zijn twee kleindochters Johanna Katharina Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling en Anna Charlotta Emilia van Oldenbarnevelt genaamd van Hemert. Als testateurs huisvrouw Maria de Heer nog in leven is dient haar de legitieme te worden uitgekeerd en krijgt zij levenslang het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. Executeurs/voogden zijn Lenoard Gabriel van Oosten, Johannes van der Schild en mr. Helenus Marius van Andel, allen te Brielle. Seclusie weeskamer.
Aktedatum: 11/08/1803
Aard van de akte: testament
Naam notaris: Johannes Brouwer
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1188
[Streekarchief Voorne Putten - 110-1188 Nadere toegang op inventarisnummer 1188 van toegang 110]ng 110]

Augustinus van der Krap te Brielle voegt aan zijn testamentaire beschikking nader enige legaten toe. Aan zijn kleindochters Johanna Katharina Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling en Anna Charlotte Emilia van Oldenbarnevelt genaamd van Hemert, kinderen van zijn dochter Kommerina Jacoba van der Krap uit huwelijk met nu wijlen Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, ieder f 250. Aan zijn vier aangetrouwde kleinkinderen vrouwe Van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, huisvrouw van Van Hemert, Johanna Moralla Elisabeth van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, huisvrouw van J.A. de Wit, Henrietta van Oldenbarnevelt genaamd Tulling, huisvrouw van Van Landsbergen en mr. Kornelis van Oldenbarnevelt, kinderen van zijn zwager Johan Gerard van Oldenbarnevelt genaamd Tulling uit eerder huwelijk met NN van Hoei, ieder f 250. Aan zijn halfzuster Anna Agneta de Kort, weduwe van Abraham van Rhenen, dochter van zijn moeder Kommerina Beukelaar uit huwelijk met Abraham de Kort, wonend in Den Haag, f 250. Aan zijn nichten Hendrika Arondeus en Kommerina Arondeus, beiden wonend op het zgn. Kokershofje te Rotterdam, nagelaten dochters van wijlen zijn zuster Magdalena van der Krap uit huwelijk met Abraham Arondeus, ieder f 250. Aan zijn domestique Isaak van Soest wegens diens veeljarige trouwe dienst f 700. Aan zijn dienstmeid Adriana Kok om redenen als voren, f 700. Aan Reinier Koenen en diens vrouw NN, tuinman op zijn buiten Overheide te Monster, f 200. Aan zijn gewezen voorman Kornelis Jans de Snaaier te Brielle f 100.
Aktedatum: 13/08/1803
Aard van de akte: codicil
Naam notaris: Johannes Brouwer
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1188
[Streekarchief Voorne Putten - 110-1188 Nadere toegang op inventarisnummer 1188 van toegang 110]ng 110]
Kinderen van Johan en Johanna:
1 Ludolf Simon Martinus de With [1.12.1], geboren op maandag 14 januari 1793 in Voorschoten [bron: DTB Voorschoten dopen 1621-1811 [Family Search, p. 130/336]]. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1793 in Voorschoten [bron: DTB Voorschoten dopen 1621-1811 [Family Search, p. 130/336]]. Bij de doop van Ludolf waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Simon de With (1725-vóór 1801) [zie 1] [grootvader vaderszijde] en Maria Adriaans de Wit (1729-1813) [zie 1] [grootmoeder vaderszijde].


Ludolf Simon Martinus de With, mogelijk de laatste mannelijke telg uit deze familie
Notitie bij de geboorte van Ludolf: 
Getuigen: Ludolpgh Simon de With en Maria de Wit
Notitie bij Ludolf: 
Genoemd in akten van indemniteit Voorschoten op 7-7-1805 voor vertrek naar "Leiden en elders"
[DTB Voorschoten lidmaten 1783-1833 [Nationaal Archief, p. 131/131]
2 Johanna Jacoba Gerardina de With [1.12.2], geboren op donderdag 12 juni 1794 in Voorschoten [bron: DTB Voorschoten dopen 1621-1811 [Family Search, p. 131/336]]. Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1794 in Voorschoten [bron: DTB Voorschoten dopen 1621-1811 [Family Search, p. 131/336]].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
Getuigen: Johan Gerard van Oldenbarneveld, gen Tullingh en Commerina Jacoba van der Krap

Voor mij was nieuw dat Johan Adriaan de With was getrouwd en blijkbaar ook kinderen had. Van deze kinderen heb ik, behalve hun doopvermelding, nog geen spoor gevonden. Het lijkt er op dat zij vrij jong zijn overleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten