dinsdag 30 december 2014

Uit dezelfde stam: de familie De With (13)

Ook bij de nazaten van Gosewijn (Gosuinus) Ludolfsz de With, de tweede zoon van Ludolf Adriaensz de With en Willemtie Dircks de Ridder, ben ik wat meer informatie op het spoor gekomen. 

Zo trouwt de oudste zoon van Gosewijn en Elisabeth de l'Hommel, Ludolphus Goossensz de With, op 5 februari 1678 te Utrecht (ondertrouw 20 januari 1678 te Rhenen) met Stephania Cecilia van Schadenbroeck:
Inschrijving 20-1-1678
"Ondertrouwt tot Uijtreght den 18 Jan"
[DTB Rhenen 1658-1811 [Family Search, p. 58/397]]"Ludolphus de With Bedienaar des H Evangeliums tot Renen
Stephania Cecilia van Sgadenbroeck 
Getuijgen {
Gosuinus de With sijn vader
Adriana Quint, huijsvrouw van Joachim van Sgadenbroeck haer moeder"
[DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 73/399]]
Stephania werd op 15 januari 1655 in Utrecht in de Dom gedoopt als dochter van Johannes van Schadenbroeck en Adriana Quint.
Hun drie dochters en hun zoon, Ludolfus Ludolfsz, evenals zijn vader predikant, bleven ongehuwd. Ludolphus overleed waarschijnlijk aan een hartstilstand of een beroerte:
"Buurk:  Craffort  16e dito  De Heer Ludolph de Wit, predicant deser stad schielijk op straet op het Oudmunster kerkhoff overleeden, van daer gebragt ten sijnen huijse in de Zomerborgerstratet, schuijns over het Paulus Poortie, laet na een mondige suster tot Rotterdam, beg: 20 drag= f 6,- Zwarte kist en baer f 8.- Eerste laet in de kerck f 6,- en 16 ellen laken gescheurt"
[DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 306/469]]

Hun tweede zoon Joannes Goossensz de With, trouwt op 24 juli 1683 (huwelijkse voorwaarden 4 juli 1683, ondertrouw 8 juli 1683) in de Catharijnekerk in Utrecht met Constantia Willems van Dijck:
"Johan de With
Constantia van Dijk
Get: Gosuinus de With sijn vader
Sara van Someren haer moeder"
[DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 201/399]]

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 61
Datum: 04-07-1683
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: J. VAN LIENDEN
Personen:
Bruidegom: Johan de With
Voornaam: Johan
Achternaam: de With
Rol in akte: Bruidegom
 
Assistent: Gosuinus de With, vader
Achternaam: Gosuinus de With, vader
Rol in akte: Assistent
Beroep: wyncoper
Woonplaats: Utrecht
 
Bruid: Constantia van Dyck
Voornaam: Constantia
Achternaam: van Dyck
Rol in akte: Bruid
 
Assistent: Sara van Someren, moeder
Achternaam: Sara van Someren, moeder
Rol in akte: Assistent
Woonplaats: Utrecht, Hoge Coornmerckt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U105a001

Vindplaats: Het Utrechts Archief

Hun eerste dochter Elisabeth Cornelia wordt in Utrecht gedoopt, daarna verhuizen ze naar Zegveld, waar Johan schout is geworden:
Paassen 1685 lidmaten te Zegveld

[DTB Zegveld lidmaten 1640-1736 [Van Papier naar Digitaal, p. 7/22]]

Daar worden in ieder geval nog hun dochters Sara Johanna (1685-1721) en Petronella Constantia (1687-voor 1711) geboren en echtgenote Constantia overlijdt er voor 26 oktober 1690:
"Buerk  Segerm  26e dito  Constantia van Dijck huijsvr van Jan de With tot Segvelt alwaer woonagtig was overleden ges=n geeft 6-6-0"

Dochter Elisabeth trouwt op 3 augustus 1719 (ondertrouw 16 juli 1719) in de Jacobikerk in Utrecht met de soldaat Jan Ernst Haan, die dient in het regiment van de Heer van Ginckel:
"Jan Ernst Haan J:M: dient onder de Heer van Ginckel
met Elisabeth Cornelia de With
get: de bruidegom belooft over agt dagen toestemming van sijn vader hier te brengen
schriftelijk getuigschrift van Sara van Someren moeij des bruits

Den 3 Aug. 1719 in de Jacobikerk getrout"

Kort daarna wordt ze benoemd tot erfgenaam van haar grootmoeder van moederszijde Sara van Someren:
Testament
Datering: 02-05-1720
Aktenummer: 402
Datum: 02-05-1720
Soort akte: Testament
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Rol: Genoemd
Personen:
 
Testateur: Sara van Someren
Voornaam: Sara
Achternaam: van Someren
Rol in akte: Testateur
Echtgenoot: wed. Willem van Dyk
Woonplaats: Utrecht
 
Erfgenaam: Elisabeth Cornelia de With, kleindochter
Achternaam: Elisabeth Cornelia de With, kleindochter
Rol in akte: Erfgenaam
Echtgenoot: geh. met Jan Ernst Haen
Aktedatum: 02-05-1720
Bijzonderheden: kleindochter Sara Johanna de With, geh. met Hermanus van Breuckelen, ontvangt legitieme portie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U118a004

Lang heeft ze hier niet van kunnen genieten, want ze overlijdt op 27 juli 1720 en wordt gebraven in de Buurkerk:
"Buurk:  Hardevelt  27e  Elisabeth Cornelia de With huijsvr: van Jan Ernst Haan, laet na haer man en geen kind, buiten de Weertp: omtrent de Steenebrugh, 8 dr"

Haar echtgenoot Jan Ernst Haan hertrouwt al in december van dat jaar met Catharina Clasina Roest en als weduwnaar opnieuw in oktober 1732 met de Rooms-Katholieke Ergje/Erkje/Arkje Verheul. Hij overlijdt op 28 februari 1741:
"Buurk:  Sesselaer  28 d  Jan ernestus Haan, agter het Nieuwe Weeshuijs, laet na sijn vrouw en onmondige kinderen; beg: 8 drag=s f 2,-"

Dochter Sara Johanna trouwt met Hermanus van Breuckelen, die werkt als verhuurder van rouwmantels.

Sara Johanna de With, dochter van Joannes Goossensz de With en Constantia Willems van Dijck. Zij is gedoopt op donderdag 1 november 1685 in Zegveld [bron: DTB Zegveld dopen 1639-1811 [Family Search, p. 17/342]]. Sara is overleden op woensdag 21 mei 1721 in Utrecht, 35 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 412/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1721 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 412/673]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 412/673]].
Notitie bij overlijden van Sara: 
"Geertek Meekeren 21e Sara Johanna de With huijsvr: van Harmannus van Breuckelen, laet nae haer man en onmondige kind: aen de Oudegr: omtrent de Volderbrug begr: grat:"
Notitie bij Sara: 
Scheiding - onroerende goederen, nagelaten door ouders Johan de With en Constantia van Dyck
Aktenummer: 141
Datum: 12-05-1711
Soort akte: Scheiding
Notaris: T. VOSCH VAN AVEZAAT
Samenvatting: onroerende goederen, nagelaten door ouders Johan de With en Constantia van Dyck
Personen:

Eerste Partij: Elisabeth Cornelia de With
Voornaam: Elisabeth Cornelia
Achternaam: de With
Rol in akte: Eerste Partij

Tweede Partij: Harman van Breuckelen
Voornaam: Harman
Achternaam: van Breuckelen
Rol in akte: Tweede Partij
Echtgenoot: x Sara Johanna de With, zuster
Onroerend goed:

huys c.a. met dertien mergen lant - naar Elisabeth Cornelia de With -;
Soort object: huys c.a. met dertien mergen lant - naar Elisabeth Cornelia de With -
Gerecht: Segvelt

vyff mergen twee hont hoylant en vier mergen hoylant - naar Elisabeth Cornelia de With -;
Soort object: vyff mergen twee hont hoylant en vier mergen hoylant - naar Elisabeth Cornelia de With -
Gerecht: Segvelderbroeck

huys c.s. met acht mergen lant - naar Herman van Breuckelen en Sara Johanna de With -;
Soort object: huys c.s. met acht mergen lant - naar Herman van Breuckelen en Sara Johanna de With -
Gerecht: Segvelt

vier en een halff mergen lants - naar Herman van Breuckelen en Sara Johanna de With -;
Soort object: vier en een halff mergen lants - naar Herman van Breuckelen en Sara Johanna de With -
Gerecht: Segvelt

acht mergen hoylant - naar Herman van Breuckelen en Sara Johanna de With -;
Soort object: acht mergen hoylant - naar Herman van Breuckelen en Sara Johanna de With -
Gerecht: Segvelderbroeck
Bijzonderheden: twee plechten blyven onverdeeld
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U118a003


Procuratie - om by Cornelis Rietvelt te Zegveld rente van plecht te innen en daarmee achterstallige ongelden te betalen
Aktenummer: 145
Datum: 17-03-1719
Soort akte: Procuratie
Notaris: P. VAN LIENDER
Samenvatting: om by Cornelis Rietvelt te Zegveld rente van plecht te innen en daarmee achterstallige ongelden te betalen
Personen:
Erven Johan de With:
Rol in akte: Erven Johan de With

Constituant: Elisabet Cornelia de With, dochter
Achternaam: Elisabet Cornelia de With, dochter
Rol in akte: Constituant

Constituant: Hermanus van Breukelen
Voornaam: Hermanus
Achternaam: van Breukelen
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Sara Johanna de With, dochter

Geconstitueerde: Jacob Foreest
Voornaam: Jacob
Achternaam: Foreest
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: schout van Segvelt ende Segvelderbroek
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U122a004
Sara trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 februari 1710 in Utrecht (Anthonijgasthuijs) [bron: DTB Utrecht trouwen 1692-1712 [Family Search, p. 409/467]] met Harman(nus) Anthonisz van Breukelen, 31 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 februari 1710 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1692-1712 [Family Search, p. 409/467]].
Notitie bij het huwelijk van Sara en Harman(nus): 
"Harmannus van Breukelen J.M. en Sara Johanna de Wit, J.D. get. Wouter van Breukelen, frater Sara van Someren avia
den 25 feb 1710 int Anthonij G=huijs getrout"
Hij is gedoopt op donderdag 29 september 1678 in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 319/639]].
Notitie bij de geboorte van Harman(nus): 
vader Anthoni Wormerts van Breuckelen
moeder Willemeijntje Wouters van Ou(w)koop
"in de Weert"
Harman(nus) is overleden op zaterdag 2 mei 1722 in Utrecht, 43 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 449/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1722 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 449/673]]. Hij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 449/673]].
Notitie bij overlijden van Harman(nus): 
"Geertek Wind 2e Harmannus van Breuckelen laet na een onmondig kint aan de Oudegr= omtrent de Volderbrug begr= grat="
Notitie bij Harman(nus): 
Beroep: verhuurder van rouwmantels

Overdracht - van 76 rouwmantels, nagelaten door Hermannus van Breukelen
Aktenummer: 64
Datum: 06-05-1722
Soort akte: Overdracht
Notaris: W. RABRINK
Samenvatting: van 76 rouwmantels, nagelaten door Hermannus van Breukelen
Personen:

Overdrager: Willemyntje van Breukelen, onmondige dochter + Hermannus van Breukelen
Achternaam: Willemyntje van Breukelen, onmondige dochter + Hermannus van Breukelen
Rol in akte: Overdrager

Voogd: Wouter van Breukelen, oom
Achternaam: Wouter van Breukelen, oom
Rol in akte: Voogd

Voogd: Lucas van Hardevelt
Voornaam: Lucas
Achternaam: van Hardevelt
Rol in akte: Voogd

Ontvanger: Huybert Reynbout
Voornaam: Huybert
Achternaam: Reynbout
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Willem Lanta
Voornaam: Willem
Achternaam: Lanta
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Jan van Swanenburg
Voornaam: Jan
Achternaam: van Swanenburg
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Antoni Renkink
Voornaam: Antoni
Achternaam: Renkink
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Willem van der Smit
Voornaam: Willem
Achternaam: van der Smit
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Thomas de Klerk
Voornaam: Thomas
Achternaam: de Klerk
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Clara van Zweerd
Voornaam: Clara
Achternaam: van Zweerd
Rol in akte: Ontvanger

Gemachtigde: Willem de Vries
Voornaam: Willem
Achternaam: de Vries
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht
Bijzonderheden: met toestemming van 2e party voor Willemyntje van Breukelen
om rouwmantelverhuurderschap te aanvaarden by meerderjarig-
heid
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U168a001

Kinderen van Sara en Harman(nus):
1 Johan van Breukelen [1.1]. Hij is gedoopt op woensdag 29 april 1711 in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 476/660]]. Johan is overleden op maandag 11 juni 1714 in Utrecht, 3 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 103/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 juni 1714 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 103/673]]. Hij is begraven in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 103/673]].
Notitie bij overlijden van Johan: 
"Jacobik: Hardevelt 11e dito t kint van Hermannus van Breuckelen, laet nae vader en moeder aan t Bagijnhof beg f 2,="
2 Willemina Constantia (Willemijntje) van Breukelen [1.2]. Zij is gedoopt op woensdag 31 januari 1714 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 526/660]].
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: 
Wonend aan de Volbrug
Notitie bij Willemijntje: 
Overdracht - van 76 rouwmantels, nagelaten door Hermannus van Breukelen
Aktenummer: 64
Datum: 06-05-1722
Soort akte: Overdracht
Notaris: W. RABRINK
Samenvatting: van 76 rouwmantels, nagelaten door Hermannus van Breukelen
Personen:

Overdrager: Willemyntje van Breukelen, onmondige dochter + Hermannus van Breukelen
Achternaam: Willemyntje van Breukelen, onmondige dochter + Hermannus van Breukelen
Rol in akte: Overdrager

Voogd: Wouter van Breukelen, oom
Achternaam: Wouter van Breukelen, oom
Rol in akte: Voogd

Voogd: Lucas van Hardevelt
Voornaam: Lucas
Achternaam: van Hardevelt
Rol in akte: Voogd

Ontvanger: Huybert Reynbout
Voornaam: Huybert
Achternaam: Reynbout
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Willem Lanta
Voornaam: Willem
Achternaam: Lanta
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Jan van Swanenburg
Voornaam: Jan
Achternaam: van Swanenburg
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Antoni Renkink
Voornaam: Antoni
Achternaam: Renkink
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Willem van der Smit
Voornaam: Willem
Achternaam: van der Smit
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Thomas de Klerk
Voornaam: Thomas
Achternaam: de Klerk
Rol in akte: Ontvanger
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht

Ontvanger: Clara van Zweerd
Voornaam: Clara
Achternaam: van Zweerd
Rol in akte: Ontvanger

Gemachtigde: Willem de Vries
Voornaam: Willem
Achternaam: de Vries
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: rouwmantelverhuerder binnen Utrecht
Bijzonderheden: met toestemming van 2e party voor Willemyntje van Breukelen
om rouwmantelverhuurderschap te aanvaarden by meerderjarig-
heid
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U168a001

Willemina is overleden op woensdag 19 december 1725 in Utrecht, 11 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 620/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 december 1725 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 620/673]]. Zij is begraven in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 620/673]].
Notitie bij overlijden van Johan: 
"Jacob:k:  Heleijn  19 d  "t kint van Hermannus van Breukelen laet na erffgn: buijten de Weertp: omtrent de Dribb: huijse beg: 1-"

Overdracht - obligatie van f 300,- ten laste van provincie Utrecht
Datering: 02-01-1726
Aktenummer: 103
Datum: 02-01-1726
Soort akte: Overdracht
Notaris: A. VAN MEERWYK
Rol: Genoemd
Samenvatting: obligatie van f 300,- ten laste van provincie Utrecht
Personen:
 
Erven Willemyntje van Breukelen:
Rol in akte: Erven Willemyntje van Breukelen
 
Overdrager: Zacharias Meyer
Voornaam: Zacharias
Achternaam: Meyer
Rol in akte: Overdrager
Echtgenoot: x Grietje van Breukelen
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Lucas van Hartevelt
Voornaam: Lucas
Achternaam: van Hartevelt
Rol in akte: Overdrager
Echtgenoot: x Aertje van Breukelen:
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Kinderen Wouter van Breukelen:
Rol in akte: Kinderen Wouter van Breukelen
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Anthony van Breukelen
Voornaam: Anthony
Achternaam: van Breukelen
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Willemina van Breukelen
Voornaam: Willemina
Achternaam: van Breukelen
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Voogd: Adriana van Scharpenseel, moeder
Achternaam: Adriana van Scharpenseel, moeder
Rol in akte: Voogd
Echtgenoot: wed. Wouter van Breukelen
 
Kinderen Willem Valet en Aeltje van Breukelen:
Rol in akte: Kinderen Willem Valet en Aeltje van Breukelen
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Michiel Valet
Voornaam: Michiel
Achternaam: Valet
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Jan Valet
Voornaam: Jan
Achternaam: Valet
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Gerrit Isendyk
Voornaam: Gerrit
Achternaam: Isendyk
Rol in akte: Overdrager
Echtgenoot: x Catrina Valet
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Willemina Valet
Voornaam: Willemina
Achternaam: Valet
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Weyntje Valet
Voornaam: Weyntje
Achternaam: Valet
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Overdrager: Hendrik Valet, minderjarig
Achternaam: Hendrik Valet, minderjarig
Rol in akte: Overdrager
Woonplaats: Utrecht (binnen of aen dese stad)
 
Ontvanger: Maria van Helsdingen
Voornaam: Maria
Achternaam: van Helsdingen
Rol in akte: Ontvanger
Echtgenoot: wed. NN van Cools
Woonplaats: Soesdyk
Aktedatum: 02-01-1726
Bijzonderheden: Willemyntje van Breukelen overleed 19-12-1725, 11 jaar oud Hendrik Valet verblyft in het stadskinderhuis
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U132a005

Vindplaats: Het Utrechts Archief
3 Johan van Breukelen [1.3]. Hij is gedoopt op dinsdag 29 december 1716 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 582/660]].
Notitie bij de geboorte van Johan: 
"bijde litmaten aan de Volder brug"
Johan is overleden op dinsdag 2 maart 1717 in Utrecht, 2 maanden oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 218/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 maart 1717 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 218/673]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 218/673]].
4 Johan van Breukelen [1.4]. Hij is gedoopt op zaterdag 23 juli 1718 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 612/660]].
Notitie bij de geboorte van Johan: 
"bijd litmt won= bij de Volderbrug"
Johan is overleden op maandag 9 januari 1719 in Utrecht, 5 maanden oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 296/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 januari 1719 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 296/673]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 296/673]].
Notitie bij overlijden van Johan: 
"Buurk Hardevelt 9e dito t kint van Harmannus van Breukelen laet nae vader en moeder omtrent d Volderbrug beg f 1,-"
5 Johanna van Breukelen [1.5]. Zij is gedoopt op woensdag 7 februari 1720 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 638/660]]. Johanna is overleden op maandag 15 september 1721 in Utrecht, 1 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 424/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 september 1721 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 424/673]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 424/673]].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
"Geertek Hardevelt 15e t mint van Harmannus van Breuckelen laet na de vader aan de Oudegr= omtrent de Volderbrug begr grat="

2 opmerkingen:

 1. "Ludolphus de With Bedienaar des H Evangeliums tot Renen
  Stephania Cecilia van Sgadenbroeck
  Getuijgen {
  Gosuinus de With sijn vader
  Adriana Quint, huijsvrouw van Joachim van Sgadenbroeck haer moeder"
  [DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 73/399]]
  Stephania werd op 15 januari 1655 in Utrecht in de Dom gedoopt als dochter van Johannes van Schadenbroeck en Adriana Quint.
  Hun drie dochters en hun zoon, Ludolfus Ludolfsz, evenals zijn vader predikant, bleven ongehuwd."
  Dit klopt niet, dochter Elisabeth is wel gehuwd, en wel 9 jan 1703 met Michiel de Bruijn in Rotterdam. Haar dochter Adriana Margareta is in 1729 in Utrecht met Cornelis Hoevenaar getrouwd. Hun zoon Ludolph noemde zichzelf later Ludolph de With Hoevenaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Lizette, je vergist je. Het is haar tante Elisabeth, de dochter van Gosuinus de With en Elisabeth de l'Hommel die trouwt met Michiel de Bruijn. Dit komt ook overeen met de vermelding in het testament van Stephania van Schadenbroeck van 11-2-1727, waar Adriana Margareta de Bruijn en Cecilia de Bruijn beiden "nicht" worden genoemd. Hun zus Elisabeth is al in 1722 overleden en wordt daar dan ook niet vermeld.

   Verwijderen