zondag 19 april 2020

Arie Vermaat (1856-1888) pleegde zelfmoord op Ambon

Arie Vermaat, zoon van Klaas Vermaat (1831-1859) en Lijntje Maria Kuipers (1836-1904) kwam als foerier, in dienst van het KNIL, met het schip Voorwaarts op 28 augustus 1876 aan in Batavia. Hij doorliep een vrij standaard carrièrepad: benoemd tot 2e luitenant op 28-7-1880, geplaatst bij het 3e Depot-bataljon (waarschijnlijk Soerabaija), overgeplaatst naar het garnizoen Atjeh op 2-11-1882, weer overgeplaatst naar het 3e Depot-bataljon op 3-12-1883 en ten slotte overgeplaatst naar het garnizoen Amboina op 31-12-1884.


Overplaatsingen van Arie 1880-1884
Parallel aan de overplaatsingen zie we dat Arie in mei 1882 in Soerabaija (Oost-Java) in het huwelijk treedt met Maria Stoelman, maar een half jaar later wordt overgeplaatst naar Atjeh (West-Sumatra), meer dan 3000 kilometer naar het westen. De overplaatsing terug naar Soerabaija heeft mogelijk te maken met de geboorte van hun dochtertje Emma, maar eind 1884 wordt Arie opnieuw overgeplaatst, nu naar Amboina (Ambon), bijna 2000 kilometer oostwaarts (bovendien overzee).
Wat er vervolgens gebeurde, is gissen. Mogelijk werd Emma ziek en kon Arie geen verlof krijgen, misschien maakte de situatie of het klimaat heb zwaarmoedig. In het militaire stamboek staat het vrij droog: overleden den 18 juli 1885 te Amboina (zelfmoord).

Arie pleegt zelfmoord op Amboina op 18 juli 1885
Op zoek naar mogelijke andere kinderen van Arie en Maria zocht ik in de pensioenboeken van het KNIL, maar vond daar niets. Wel toont het stamboek van Arie nog een merkwaardig staartje aan de kwestie:


Arie liet een schuld van f 165,- achter
Den Heer G. S. Donker te ’s Hage, die met de weduwe van deze officier is gehuwd, gevraagd f 5,= ’s mnds te storten tot aanzuivering van eene schuld per resto groot f 165. 4/22-92 No 88, Ag N 3717a
[…] dat de pogingen aangewend voor betaling der f 165,= vruchteloos zijn geweest. 4/22-92 No 88 Ag N 3717a


Blijkbaar liet Arie een schuld van 165 gulden na en heeft men geprobeerd dit geld los te krijgen van zijn weduwe, via haar tweede echtgenoot Gerard Simeon Donker. Dat deze poging vruchteloos bleek, verwondert ook de moderne lezer niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten