woensdag 15 april 2020

De laatste mannelijke nazaat van Steven Philipsz

Ruim elf jaar was ik ernaar op zoek en vanavond was het eindelijk zover: ik vond de overlijdensplaats en -datum van Anthonij Govertsz Vermaat, de jongste zoon van Govert Stevensz Vermaat en diens tweede echtgenote Anna Teunisdr van der Kloot, pachter van de gemeenelandsmiddelen (1735), in leven getrouwd met Agneta Jans Gael (1687-1751) en Johanna Maria Wenkink (1719-1758).
Aangezien zijn twee echtgenote in Zegwaart overleden is, vermoedde ik dat hij zelf ook in die buurt gewoond moest hebben. Noch in Zoetermeer, noch in Zegwaart, noch in Bleiswijk vond ik echter de vermelding van zijn overlijden.

De plek was een toevalstreffer en de vermelding komt niet voor in de DTB-boeken: Anthonij overleed op 6 oktober 1762 te Benthuizen. De impostboeken van Benthuizen beginnen in 1778 en die van Benthuizen-Hoogeveen in 1767, evenals het Register van ontvangst van het verschuldigde voor begraven in de kerk of op het kerkhof, alsmede van de collecteopbrengst. De vermelding staat in een notariĆ«le volmacht tot afwikkeling van Anthonij's erfenis, gegeven op last van Willem Govertsz Rietmulder te Bleiswijk en Willem Jansz Rietmulder te Delfshaven (beiden kleinzonen van Marija Goverts Vermaat, Anthonij's oudste halfzuster) aan hun oom  Stephanus Rietmulderprocureur bij de Staten van Holland, met de getuigen Daniel Theodorus Molemakers en Matthias Alderkerk op 12 oktober 1762 vastgelegd door notaris Frederik Kindt (ONA Zoetermeer Akte 688).

Vermelding overlijden Anthonij Vermaat
Eerder dat jaar, op 22 mei, geeft Anthonij dezelfde notaris volmacht om in zijn naam een obligatie uit 1712, groot tweeduizend gulden, te gelde te maken. Zo hebben we ook de beschikking over de handtekening van Anthonij, zoals hij die in zijn 73e levensjaar zette.


Handtekening Anthonij Vermaat op 22-5-1762
Daarmee zien we na ruim 250 jaar zijn laatst bewaarde levensteken.

Daarom tevens een woord van dank aan het adres van de werkgroep genealogie van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (zie https://www.oudsoetermeer.nl/pagina/64/genealogie), die behalve een veelheid aan bronbewerkingen ook een zoekfunctie op de notariĆ«le akten tussen 1677 en 1935 beschikbaar stelt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten