vrijdag 2 januari 2015

Uit dezelfde stam: de familie De With (15)

Het 15e deel van mijn blogposts naar aanleiding van de bijgewerkte gegevens van de familie de With betreft het geheel van de nakomelingen van Jan Goyertsz de With (plm. 1600 - voor 1658), een zoon van Goyert Luyten de With en Neeltgen Claesdr.


Jan Goyertsz de With, zoon van Goyert Luyten de With en Neeltgen Claesdr. Jan is overleden vóór vrijdag 8 maart 1658 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 80].
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Jan trouwde vóór woensdag 29 juli 1626 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 80] met Aeltgen Gijsberts de Rijck.
Notitie bij de geboorte van Aeltgen: 
vader Gijsbert Gerritsz de Rijck
moeder Wilburch Jacobsdr Ruysch
Aeltgen is overleden vóór 1667.
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Kinderen van Jan en Aeltgen:
1 Gerrit (Geraert) Jansz de Witt, geboren in Kamerik. Volgt 1.1.
2 Gijsbert Jansz de With. Volgt 1.2.
3 Godert Jansz de With. Volgt 1.3.
4 Ludolf Jansz de With. Volgt 1.4.
5 Jacob Jansz de With. Volgt 1.5.
6 Dirck Jansz de With, geboren in Kamerik. Volgt 1.6.
7 Steven Jansz de With, geboren in Kamerik. Volgt 1.7.
8 Walburg de With. Volgt 1.8.
9 Margrieta Jansdr (Grietje) de With, geboren in 1630 in Kamerik. Volgt 1.9.
1.1 Gerrit (Geraert) Jansz de Witt is geboren in Kamerik, zoon van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Hij is begraven op vrijdag 28 december 1657 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 41/418]].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 
"Gerardt de With exploicteur van t Hoff van Utreght nalat: sijn huijsvrouw met egte onmondige voorkinderen. Buerk"
Notitie bij Gerrit: 
Pander/exploicteur van den Hove te Utrecht, woont Oudmunsterskerkhof (1650), Domskerkhof (1651), Neude [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 81]
Gerrit:
(1) trouwde op donderdag 19 oktober 1645 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 81] met Margrieta [Jacobs?] van Ceulen, nadat zij op donderdag 5 oktober 1645 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 295/564]]. Margrieta is geboren in Utrecht. Margrieta is overleden vóór 1657.
(2) trouwde op zaterdag 13 oktober 1657 in Utrecht (Anthonijgasthuijs) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 81] met Elysabeth [Willems] van Daelen, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 27 september 1657 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 514/564]].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Elysabeth: 
Getrouwd in het Anthoniegasthuis [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 81]
Zij is gedoopt op woensdag 30 mei 1635 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 140, p.158].
Notitie bij de geboorte van Elysabeth: 
Waarschijnlijk:
kind: , Elisabeth
doopdatum: 30-05-1635
kerk: Lutherse Kerk
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: [van] Daelen, Willem
bronverwijzing: DTB 140, p.158
Elysabeth is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
Notitie bij overlijden van Elysabeth: 
Hertrouwt in 1659 in Amsterdam:
inschrijvingsdatum: 15-03-1659
naam bruidegom: Scherbitser, Johannes
naam bruid: [van] Daelen, Elisabeth
naam eerdere man: [de] With, Gerrit
bronverwijzing: DTB 479, p.437
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Ze krijgen in 1674 nog een kind:
kind: , Gerttruij
doopdatum: 29-08-1674
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Scherbotteur, Jan
moeder: [van] Daelen, Elisabet
bronverwijzing: DTB 77, p.51
Kinderen van Gerrit en Margrieta:
1 Johannes Gerritsz de With [1.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1646 in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 151/522]]. Johannes is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
2 Jacob Gerritsz de With [1.1.2]. Hij is gedoopt op maandag 26 juli 1649 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 211/522]]. Jacob is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
3 Stephanus Gerritsz de With [1.1.3]. Hij is gedoopt op donderdag 22 september 1650 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 238/522]].
Notitie bij de geboorte van Stephanus: 
"Uyt Oude Muntserker[...]"
Stephanus is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
4 Willemina Gerrits de With [1.1.4]. Zij is gedoopt op donderdag 5 oktober 1651 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 262/522]].
Notitie bij de geboorte van Willemina: 
"Woonende op t Doms K hoff"
Willemina is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
Kind van Gerrit en Elysabeth:
5 Gerardus Gerritsz de Witt [1.1.5]. Hij is gedoopt op vrijdag 2 augustus 1658 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 400/522]].
Notitie bij de geboorte van Gerardus: 
"op de Neude"
Gerardus is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
1.2 Gijsbert Jansz de With, zoon van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Gijsbert is overleden vóór oktober 1674 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
Notitie bij Gijsbert: 
Schepen van Kamerik Mijzijde (1660-1662) [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Gijsbert trouwde vóór zaterdag 28 november 1654 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82] met Mijnsje Claesse Ruijsch.
Notitie bij de geboorte van Mijnsje: 
vader Claas Ruisch
moeder Marrigje Hendriks
Mijnsje is overleden vóór oktober 1674 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
Kinderen van Gijsbert en Mijnsje:
1 Govert Gijsbertsz de With. Volgt 1.2.1.
2 Willem Gijsbertsz de With [1.2.2].
Notitie bij Willem: 
Mogelijk:
BRON: NH trouwboek van Harmelen
Datum huwelijk: 23-06-1700
Datum ondertrouw:
Datum proclamatie:
Attest van:
Man: Willem Gijsbertsz de With
Geboren te: Reijerscop
Wonende te:
Vrouw: Jacoba Hendricx van Rooijen
Geboren te: Harmelen
Wonende te: Rotterdam
Opmerking:
3 Gerrit Gijsbertsz de With. Volgt 1.2.3.
4 ? Gijsberts de With [1.2.4].
5 ? Gijsberts de With [1.2.5].
6 Claes Gijsbertsz de With, geboren in 1650 in Kamerik. Volgt 1.2.6.
1.2.1 Govert Gijsbertsz de With, zoon van Gijsbert Jansz de With (zie 1.2) en Mijnsje Claesse Ruijsch. Govert trouwde met Jannigje Hendriks Nap.
1.2.3 Gerrit Gijsbertsz de With, zoon van Gijsbert Jansz de With (zie 1.2) en Mijnsje Claesse Ruijsch. Gerrit trouwde met Geertruij Hendriks van der Bree.
1.2.6 Claes Gijsbertsz de With is geboren in 1650 in Kamerik [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/143815.htm], zoon van Gijsbert Jansz de With (zie 1.2) en Mijnsje Claesse Ruijsch.
Notitie bij Claes: 
Huur en verhuur
Aktenummer: 20
Datum: 08-03-1690
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: N. VONCK
Personen:
Verhuurder: Engeltie Verwey
Verhuurder: Margareta Klock
Huurder: Claes Gysbertss de With
Woonplaats: Camerik Meysyde
onroerend goed: huysinge en hoffstede met 15 mergen soo wey- hoy als hennip- lant;
Soort object: huysinge en hoffstede met 15 mergen soo wey- hoy als hennip- lant
Gerecht: Camerik Meysyde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U083b013
Claes trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zondag 14 februari 1677 in Kamerik [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/124801.htm] met Emmigje Jansdr Versloot, 21 of 22 jaar oud. Emmigje is geboren in 1655 in Lange Ruige Weide [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/124801.htm].
Notitie bij de geboorte van Emmigje: 
vader Jan Willemsz Versloot
moeder Annigje Theunisdr
Getuige bij:
31-12-1713     doop Emmigje Jansdr de With (geb. 1713) [zie 1.2.6.2.3]     [grootmoeder vaderszijde] [bron: DTB Zwammerdam dopen 1658-1738 [Nat. Archief, p. 54/91]]
Kinderen van Claes en Emmigje:
1 Gijsbert Claasz de With, geboren in 1685. Volgt 1.2.6.1.
2 Jan Claasz de With, geboren in 1685. Volgt 1.2.6.2.
3 Hendrik Claasz de With, geboren in 1695. Volgt 1.2.6.3.
1.2.6.1 Gijsbert Claasz de With is geboren in 1685 [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/166062.htm], zoon van Claes Gijsbertsz de With (zie 1.2.6) en Emmigje Jansdr Versloot. Gijsbert trouwde met Trijntje?.
Kinderen van Gijsbert en Trijntje:
1 Claas Gijsbertsz de With, geboren in 1710 in Kamerik. Volgt 1.2.6.1.1.
2 Emmigje Gijsberts de With, geboren in 1720. Volgt 1.2.6.1.2.
1.2.6.1.1 Claas Gijsbertsz de With is geboren in 1710 in Kamerik [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/124800.htm], zoon van Gijsbert Claasz de With (zie 1.2.6.1) en Trijntje?. Claas:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 26 juni 1735 in Harmelen [bron: DTB Harmelen trouwen 1706-1813 [Family Search, p. 58/81]] met Catharina (Caatje) van den Broek, 24 of 25 jaar oud. Caatje is geboren in 1710 in Kamerik. Caatje is overleden vóór 1763, ten hoogste 53 jaar oud [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/124800.htm].
(2) trouwde, 52 of 53 jaar oud, op zondag 4 september 1763 in Kamerik [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/124800.htm] met Beligje Cornelisdr den Haan, 28 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 22 mei 1735 in Bodegraven [bron: DTB Bodegraven dopen 1700-1750 [Nat. Archief, p. 98/131]].
Notitie bij de geboorte van Beligje: 
vader Cornelis Willemsz den Haan
moeder Maria Hendriks Verwpoerd
Kinderen van Claas en Caatje:
1 Gijsbert Claasz de With [1.2.6.1.1.1]. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1738 in Kamerik [bron: DTB Kamerik dopen 1738-1792 [Family Search, p. 7/239]]. Gijsbert is overleden vóór 1749 in Kamerik, ten hoogste 11 jaar oud.
2 Dingena Claasdr de With [1.2.6.1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1740 in Kamerik [bron: DTB Kamerik dopen 1738-1792 [Family Search, p. 8/239]].
3 Grietje Claasdr de With [1.2.6.1.1.3]. Zij is gedoopt op zondag 9 september 1742 in Kamerik [bron: DTB Kamerik dopen 1738-1792 [Family Search, p. 9/239]].
4 Trijntje Claasdr de With [1.2.6.1.1.4]. Zij is gedoopt op zondag 26 maart 1747 in Kamerik [bron: DTB Kamerik dopen 1738-1792 [Family Search, p. 12/239]].
5 Gijsbert Claasz de With [1.2.6.1.1.5]. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1749 in Kamerik [bron: DTB Kamerik dopen 1738-1792 [Family Search, p. 13/239]].
1.2.6.1.2 Emmigje Gijsberts de With is geboren in 1720 [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/29480.htm], dochter van Gijsbert Claasz de With (zie 1.2.6.1) en Trijntje?. Emmigje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 10 november 1748 in Kamerik [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/29480.htm] met Johannes Pietersz den Haan, 29 jaar oud. Hij is gedoopt op donderdag 12 oktober 1719 in Woerden [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/29480.htm].
Notitie bij de geboorte van Johannes: 
vader Pieter Cornelisz den Haan
moeder Aagje Jans van Rossum
Kinderen van Emmigje en Johannes:
1 Pieter Jansz den Haan [1.2.6.1.2.1]. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1750 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 12/76]]. Pieter is overleden vóór 1754, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Aagje Jansdr den Haan [1.2.6.1.2.2]. Zij is gedoopt op zaterdag 23 januari 1751 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 13/76]]. Aagje is overleden op woensdag 22 januari 1823 om 20:30 in Loenen, 71 jaar oud [bron: Overliden Loenen 1823 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1823 [bron: Overlijden Loenen 1823 Akte 2].
Notitie bij overlijden van Aagje: 
Aangevers:
Willem Kruijswijk sr, 72 jaar, veehouder (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Jan Huneman, 51 jaar, kleermaker

[Volgens de akte is Aagje echter een dochter van Willem de Haan en Willemijntje van Zwol en geboren in Breukelen]
3 Gijsbert Jansz den Haan [1.2.6.1.2.3], geboren in Loenen [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/46457.htm]. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1753 in Ter Aa [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 15/76]]. Gijsbert is overleden op woensdag 16 maart 1836 om 23:00 in Ruwiel, 83 jaar oud [bron: Overlijden Ruwiel 1836 Akte 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 maart 1836 [bron: Overlijden Ruwiel 1836 Akte 7].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: 
Aangevers:
Daniel de Ru, 75 jaar, tapper
Johannes Stokvis, 36 jaar, metselaar

{In de akte, gedateerd op 16-3-1836 om 11.00 uur, staat vermeld dat het overlijden heeft plaatsgevonden op 16-3-1836 om 23.00 uur. Ik neem hier aan dat de overlijdensdatum juist, maar de aangiftedatum onjuist is.}
4 Pieter Jansz den Haan [1.2.6.1.2.4]. Hij is gedoopt op zondag 10 november 1754 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 17/76]].
5 Trijntje den Haan [1.2.6.1.2.5]. Zij is gedoopt op zondag 12 december 1756 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 19/76]]. Trijntje is overleden vóór 1758, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Trijntje Jansdr den Haan [1.2.6.1.2.6]. Zij is gedoopt op maandag 27 maart 1758 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 20/76]].
7 Neeltje Jansdr den Haan [1.2.6.1.2.7], geboren in Loenen [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/66570.htm]. Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1760 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 22/76]]. Neeltje is overleden op vrijdag 26 mei 1820 om 15:00 in Tienhoven, 60 jaar oud [bron: Overlijden Tienhoven UT 1820 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 mei 1820 [bron: Overlijden Tienhoven UT 1820 Akte 4].
Notitie bij overlijden van Neeltje: 
Aangevers:
Joost Timmer, 60 jaar, veenman, echtgenoot overledene
Jan Bakker, 52 jaar, bode des gerechts
8 Jan Jansz den Haan [1.2.6.1.2.8]. Hij is gedoopt op woensdag 24 november 1762 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 25/76]].
9 Jannigje Jansdr den Haan [1.2.6.1.2.9], geboren in Loenen [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2/115641.htm]. Zij is gedoopt op zondag 10 februari 1765 in Loenen [bron: DTB Loenen dopen 1742-1811 [Family Search, p. 27/76]]. Jannigje is overleden op woensdag 28 september 1831 om 23:00 in Loenen, 66 jaar oud [bron: Overlijden Loenen 1831 Akte 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1831 [bron: Overlijden Loenen 1831 Akte 28].
Notitie bij overlijden van Jannigje: 
Aangevers:
Matthijs de Rue, 67 jaar, werkman, wonend aan de Nieuwersluis
Teunis de Rooij, 55 jaar, tapper en winkelier, wonend aan de Nieuwersluis

Nieuwersluis in het huis van haar dochter Emmetje Middelkoop
10 Thijmen Jansz den Haan [1.2.6.1.2.10]. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1767 in Ter Aa [bron: DTB Loenen (Ter Aa) dopen 1612-1812 [Family Search, p. 89/519]].
Notitie bij de geboorte van Thijmen: 
"Bos"
1.2.6.2 Jan Claasz de With is geboren in 1685 [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/107110.htm], zoon van Claes Gijsbertsz de With (zie 1.2.6) en Emmigje Jansdr Versloot. Jan:
(1) trouwde met Aaltje Claasdr van Dijk.
(2) trouwde met Annigje Jansdr Hoogendoorn. Zij is gedoopt op zondag 25 januari 1671 in Waarder [bron: DTB Waarder dopen 1654-1717 [Family Search, p. 37/229]].
Notitie bij de geboorte van Annigje: 
vader Jan Pancrasz Hoogendoorn
moeder Aagje Pieters Berghoef
Kinderen van Jan en Annigje:
1 Aagje Jansdr de With [1.2.6.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 22 december 1709 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1658-1738 [Nat. Archief, p. 50/91]].
Notitie bij de geboorte van Aagje: 
Getuige: Machteld Willems van der Neut

onder Aarlanderveen
2 Emmigje Jansdr de With [1.2.6.2.2]. Zij is gedoopt op donderdag 1 september 1712 in Bodegraven [bron: DTB Bodegraven dopen 1700-1750 [Nat. Archief, p. 26/131]].
Notitie bij de geboorte van Emmigje: 
van Swammerdam of onder Aarlanderveen
Emmigje is overleden vóór 1713, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Emmigje Jansdr de With [1.2.6.2.3]. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1713 in Zwammerdam [bron: DTB Zwammerdam dopen 1658-1738 [Nat. Archief, p. 54/91]]. Bij de doop van Emmigje was de volgende getuige aanwezig: Emmigje Jansdr Versloot (geb. 1655) [zie 1.2.6] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Emmigje: 
Getuige: Emmigje Jans Versloot

onder Aarlanderveen
1.2.6.3 Hendrik Claasz de With is geboren in 1695 [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/166051.htm], zoon van Claes Gijsbertsz de With (zie 1.2.6) en Emmigje Jansdr Versloot. Hendrik trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 17 december 1724 in Woerden [bron: DTB Woerden trouwen 1664-1811 [Family Search, p. 333/745]] met Weijntje Jansdr van Deijl, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op maandag 4 december 1724 in Woerden in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Woerden trouwen 1664-1811 [Family Search, p. 333/745]].
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Weijntje: 
"beijde wonende op Rietvelt"
Weijntje is geboren in 1700 [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/5/166051.htm].
Notitie bij de geboorte van Weijntje: 
vader Jan Gerritsz van Deijl
moeder Marrigje Claasdr van Woerden
Kinderen van Hendrik en Weijntje:
1 Hilligje Hendriksdr de With [1.2.6.3.1].
Getuige bij:
15-06-1755     doop Neeltje Huijberts Boef (1755-1821) [zie 1.2.6.3.2.3]     [tante moederszijde] [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 686/698]]
25-12-1762     doop Annigje Huijberts Boef (geb. 1762) [zie 1.2.6.3.2.7]     [tante moederszijde] [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 58/604]]
2 Emmigje Hendriksdr de With, geboren in Rietveld. Volgt 1.2.6.3.2.
3 Marrigje Hendriksdr de With [1.2.6.3.3]. Zij is gedoopt op zondag 10 december 1730 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 485/698]].
Getuige bij:
12-11-1752     doop Weijntje Huijberts Boef (geb. 1752) [zie 1.2.6.3.2.1]     [tante moederszijde] [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 664/698]]
24-12-1756     doop Marrigje Huijberts Boef (1756-vóór 1807) [zie 1.2.6.3.2.4]     [tante moederszijde] [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 11/604]]
10-06-1759     doop Hendrik Huijbertsz Boef (1759-1829) [zie 1.2.6.3.2.5]     [tante moederszijde] [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 30/604]]
21-12-1760     doop Emmigje Huijberts Boef (1760-vóór 1782) [zie 1.2.6.3.2.6]     [tante moederszijde] [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 41/604]]
1.2.6.3.2 Emmigje Hendriksdr de With is geboren in Rietveld, dochter van Hendrik Claasz de With (zie 1.2.6.3) en Weijntje Jansdr van Deijl. Zij is gedoopt op woensdag 6 augustus 1727 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 458/698]]. Emmigje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 9 april 1752 in Waarder [bron: DTB Waarder trouwen 1723-1814 [Family Search, p. 161/526]] met Huijbert Jacobsz Boef, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 24 maart 1752 in Waarder in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Waarder trouwen 1723-1814 [Family Search, p. 161/526]]. Huijbert is geboren in Lange Weijden. Hij is gedoopt op maandag 14 april 1727 in Waarder [bron: DTB Waarder dopen 1717-1811 [Family Search, p. 19/526]].
Notitie bij de geboorte van Huijbert: 
vader Jacob Jansz Boef
moeder Neeltje Huijberts Verhoef
peet Maria Willems Hollander
Notitie bij Huijbert: 
Huibert is voor het eerst op 18-3-1757 en voor het laatst op 3-5-1784 als schepen van Rietveld en de Bree geèinstalleerd en heeft deze functie dertien jaarlijkse termijnen bekleed.
Kinderen van Emmigje en Huijbert:
1 Weijntje Huijberts Boef [1.2.6.3.2.1]. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1752 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 664/698]]. Bij de doop van Weijntje was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Hendriksdr de With (geb. 1730) [zie 1.2.6.3.3] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Weijntje: 
Getuige: Marritje Heydriksz de Wit
Notitie bij overlijden van Weijntje: 
Op 6-12-1778 te Woerden getrouwd met Arend Nieuwenhof
2 Jacob Huijbertsz Boef [1.2.6.3.2.2]. Hij is gedoopt op woensdag 6 februari 1754 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 674/698]].
Notitie bij de geboorte van Jacob: 
Getuige: Maria Hoogenes
Jacob is overleden, 3 jaar oud. Hij is begraven op maandag 6 juni 1757 in Waarder [bron: DTB Waarder begraven 1716-1811 [Family Search, p. 325/526]].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
"6 Junij begraven Jacop een kind van Huijbert Boeff van Rietvelt over den Rijn in de kerk komt de kerk f 1 = 10
bet: Het gemene land op Rietdelt"
3 Neeltje Huijberts Boef [1.2.6.3.2.3]. Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1755 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1673-1756 [Family Search, p. 686/698]].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: 
Getuige: Hilligje de Wit {mogelijk een zus van Emmigje?}
Neeltje is overleden op zaterdag 10 november 1821 om 05:00 in Waarder, 66 jaar oud [bron: Overlijden Waarder 1821 Akte 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 november 1821 [bron: Overlijden Waarder 1821 Akte 8].
Notitie bij overlijden van Neeltje: 
Aangevers:
Willem van Doorn, 61 jaar, schipper, echtgenoot overledene
Evert Hoffmeijker, 56 jaar, klompmaker (kan niet schrijven, dus tekent niet)

{Volgens de akte is deze Neeltje een dochter van Wijntje de Jager.}
4 Marrigje Huijberts Boef [1.2.6.3.2.4]. Zij is gedoopt op vrijdag 24 december 1756 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 11/604]]. Bij de doop van Marrigje was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Hendriksdr de With (geb. 1730) [zie 1.2.6.3.3] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Marrigje: 
Getuige: Marrigje de Wit
Marrigje is overleden vóór zaterdag 18 juli 1807 in Thamen, ten hoogste 50 jaar oud [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/6/166025.htm]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 juli 1807 [bron: DTB Thamen begraven 1806-1811 [Family SEarch, p. 110/122]].
Notitie bij overlijden van Marrigje: 
Circa 48 jaar
5 kinderen
beneden de f 1000,- gegoed
5 Hendrik Huijbertsz Boef [1.2.6.3.2.5]. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1759 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 30/604]]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Hendriksdr de With (geb. 1730) [zie 1.2.6.3.3] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: 
Getuige: Marrigje de Wit
Hendrik is overleden op woensdag 6 mei 1829 om 17:00 in Rietveld, 69 jaar oud [bron: Overklijden Rietveld 1829 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 mei 1829 [bron: Overklijden Rietveld 1829 Akte 5].
Notitie bij overlijden van Hendrik: 
Aangevers:
Cornelis Bruijnis, 40 jaar, bouwman
Antonie van der Veen, 59 jaar, kuiper

Huis nr. 16
6 Emmigje Huijberts Boef [1.2.6.3.2.6]. Zij is gedoopt op zondag 21 december 1760 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 41/604]]. Bij de doop van Emmigje was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Hendriksdr de With (geb. 1730) [zie 1.2.6.3.3] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Emmigje: 
Getuige: Marrigje de Wit
Emmigje is overleden vóór woensdag 28 augustus 1782 in Woubrugge, ten hoogste 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28 augustus 1782 [bron: DTB Woubrugge begraven 1779-1785 [Nationaal Archief, p.].
Notitie bij overlijden van Emmigje: 
"28 Augs= Heeft Jacob Kroon uijt naam van zijn broeder Arij Kroon het lijk aangegeven van zijne huijsvrouw Jannetje Boeff in pro deo"
7 Annigje Huijberts Boef [1.2.6.3.2.7]. Zij is gedoopt op zaterdag 25 december 1762 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 58/604]]. 
Notitie bij de geboorte van Annigje: 
Getuige: Hilligje de Wit

{Hilligje Janse de Wit is de moeder van Huijbert Boef}
Notitie bij Annigje: 
Eerste van tweeling
8 Maria Huijberts Boef [1.2.6.3.2.8]. Zij is gedoopt op zaterdag 25 december 1762 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 58/604]].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Getuige: Maria Hoogenes
Maria is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op vrijdag 18 februari 1763 in Waarder [bron: DTB Waarder begraven 1716-1811 [Family Search, p. 342/526]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
"Den 18 dito Begraven Marie een kind van Huijbert Boef over Rijn van Rietvelt in de kerk komt de kerk als vanouts f 3,-"
Notitie bij Maria: 
Tweede van tweeling
9 Maria Huijberts Boef [1.2.6.3.2.9]. Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1765 in Woerden [bron: DTB Woerden dopen 1756-1811 [Family Search, p. 79/604]].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
Getuige: Maria Hoogenes

{Maria is getrouwd met Huijbert’s jongere broer Jan}
Maria is overleden op zondag 24 september 1843 om 11:00 in Rijnsaterwoude, 78 jaar oud [bron: Overlijden Rijnsaterwoude 1843 Akte 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 september 1843 [bron: Overliden Rijnsaterwoude 1843 Akte 18].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Aangevers:
Pieter van Schravendijk, 37 jaar, ontvanger, wonend Rijnsaterwoude
Cornelis Koen, 57 jaar, landbouwer, wonend Woubrugge

Huis nr. 67
1.3 Godert Jansz de With, zoon van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Godert is overleden vóór vrijdag 5 december 1653 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1653 [bron: DTB Utrecht overlijden 1645-1656 [Family Search, p. 302/440]]. Hij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
Notitie bij Godert: 
Procureur voor het Hof van Utrecht (vanaf 1642), woont Wittevrouwen (1642) [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Godert ging in ondertrouw op donderdag 9 januari 1642 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82] met Magdalena Vermeulen. Magdalena is geboren in Utrecht. Magdalena is overleden na zondag 17 juni 1703 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82].
Notitie bij Magdalena: 
Borgtocht - voor Johan de With, zoon, als schout en gadermeester van Nederlangbroek en Cothen
Aktenummer: 141
Datum: 19-06-1703
Soort akte: Borgtocht
Samenvatting: voor Johan de With, zoon, als schout en gadermeester van Nederlangbroek en Cothen
Notaris: H. VYANDT
Aktedatum: 19-06-1703
Personen:

Borg: Magdalena Vermeulen
Voornaam: Magdalena
Achternaam: Vermeulen
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: wed. Godert de With
Beroep: in leven procureur ’s hoofs van Utrecht

Belanghebbende: staten
Achternaam: staten
Rol in akte: Belanghebbende
Woonplaats: Utrecht

Belanghebbende: Frederick Willem van Diest
Voornaam: Frederick Willem
Achternaam: van Diest
Rol in akte: Belanghebbende
Beroep: proost en archidiacon van den capitule ten Dom en ambachtsheer van Nederlangbroeck en Cothen
Bijzonderheden: in verband met betaling van buur- en dorpslasten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U078a007
Kind van Godert en Magdalena:
1 Johan Godertsz de With [1.3.1]. Johan is overleden vóór zaterdag 10 oktober 1716.
Notitie bij overlijden van Johan: 
Openbare verkoping
Aktenummer: 108-4
Datum: 10-10-1716
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. WOERTMAN
Personen:

Verkoper: erven Johan de With, in leven schout van Neder Langbroek en Cothen
Achternaam: erven Johan de With, in leven schout van Neder Langbroek en Cothen
Rol in akte: Verkoper

Ex test.: Pieter van Nes
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Nes
Rol in akte: Ex test.
Beroep: rentmeester ridderschappe Utrecht

Koper: Pieter Vernoy
Voornaam: Pieter
Achternaam: Vernoy
Rol in akte: Koper

Borg: Govert Vernoy
Voornaam: Govert
Achternaam: Vernoy
Rol in akte: Borg
Onroerend goed:

huysinghe; nz St Annastraat
Soort object: huysinghe
Locatie: nz St Annastraat
Belendingen: ow: Joost Willemsz ww: Symon Petersz
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a004


Openbare verkoping
Aktenummer: 108-5
Datum: 10-10-1716
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. WOERTMAN
Personen:

Verkoper: erven Johan de With, in leven schout van Neder Langbroek en Cothen
Achternaam: erven Johan de With, in leven schout van Neder Langbroek en Cothen
Rol in akte: Verkoper

Ex test.: Pieter van Nes
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Nes
Rol in akte: Ex test.
Beroep: rentmeester ridderschappe Utrecht

Koper: Johannes van Wyck
Voornaam: Johannes
Achternaam: van Wyck
Rol in akte: Koper
Onroerend goed:

huysinge; wz Slagsteeg
Soort object: huysinge
Locatie: wz Slagsteeg
Belendingen: nw: Aaltje van Schoddenberg zw: Geurt Dircksz, mr metselaar achter: Jan van Wyck
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a004


Openbare verkoping
Aktenummer: 108-6
Datum: 10-10-1716
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. WOERTMAN
Personen:

Verkoper: erven Johan de With, in leven schout van Neder Langbroek en Cothen
Achternaam: erven Johan de With, in leven schout van Neder Langbroek en Cothen
Rol in akte: Verkoper

Ex test.: Pieter van Nes
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Nes
Rol in akte: Ex test.
Beroep: rentmeester ridderschappe Utrecht

Koper: Claas Tos
Voornaam: Claas
Achternaam: Tos
Rol in akte: Koper
Onroerend goed:

hoff; Groenesteeg, achter Jacobikerck
Soort object: hoff
Locatie: Groenesteeg, achter Jacobikerck
Belendingen: voor: godscameren gecompeteert hebbende Gerrit de Bout
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a004
Notitie bij Johan: 
Schout van Cothen en Neerlangbroek [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]

Borgtocht - voor Johan de With, zoon, als schout en gadermeester van Nederlangbroek en Cothen
Aktenummer: 141
Datum: 19-06-1703
Soort akte: Borgtocht
Samenvatting: voor Johan de With, zoon, als schout en gadermeester van Nederlangbroek en Cothen
Notaris: H. VYANDT
Aktedatum: 19-06-1703
Personen:

Borg: Magdalena Vermeulen
Voornaam: Magdalena
Achternaam: Vermeulen
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: wed. Godert de With
Beroep: in leven procureur ’s hoofs van Utrecht

Belanghebbende: staten
Achternaam: staten
Rol in akte: Belanghebbende
Woonplaats: Utrecht

Belanghebbende: Frederick Willem van Diest
Voornaam: Frederick Willem
Achternaam: van Diest
Rol in akte: Belanghebbende
Beroep: proost en archidiacon van den capitule ten Dom en ambachtsheer van Nederlangbroeck en Cothen
Bijzonderheden: in verband met betaling van buur- en dorpslasten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U078a007
1.4 Ludolf Jansz de With, zoon van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck.
Ludolf is overleden voor 1718.
Notitie bij Ludolf: 
Procureur Hof van Utrecht, woont Achter Sint Pieter (1654), Oude Kerkhof (1661), leenman van Nijeveld, heer van Harmelen (1681) [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]

Repliek in het proces van Ludolph de With, heer van Harmelen, contra Cornelis François van Heemskerk betreffende een legaat uit de nalatenschap van Anna van Rijsenburch. Minuut, [1694]

Ordonnantie van het Hof van Utrecht aan Ludolph de With, heer van Harmelen, om binnen 4 dagen zijn stukken in zijn proces tegen de heer van de Haar, zijn leenheer, te deponeren, 1710. Met lijst van de processtukken (die niet meer aanwezig zijn) en een authentiek afschrift van de beleningsakte d.d. 1693, 1710 - See more at: http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-UtHUA/type/fa/id/1139/unitid/1139+-+226#sthash.m9kGQSLs.dpuf

Van Baexen liet in 1633 het huis grondig moderniseren. Zijn achterkleinzoon Balthasar, die het in 1664 in leen ontving, deed het goed over aan Ludolf de Wit. Diens kleinzoon Ludolf Jan van Beusechem kwam in 1718 in het bezit van Harmelen. Ludolf Jan overleed in 1763, en liet het na aan Godert Ludolf van Beusechem. 

[http://www.kasteleninutrecht.eu/Harmelen.htm]

Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Getuige bij:
23-04-1664     doop Joanna Vermaet (geb. 1664) [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 486]
15-11-1691     doop Ludolph Johannes van Beusechem (1691-1763) [zie 1.4.1.1]     [grootvader moederszijde] [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 630/639]]
29-11-1696     doop Goderetta Adriana Catharina van Beusechem (1696-1696) [zie 1.4.1.2]     [grootvader moederszijde] [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 200/660]]
Ludolf:
(1) trouwde op vrijdag 3 april 1654 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 446/564]] met Maria Bruyns van Werckhoven, nadat zij op donderdag 19 maart 1654 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 446/564]].


Notitie bij het huwelijk van Ludolf en Maria: 
"Ludolph de Witt jongman procureur voor den hove van Wttreght
Maria van Werckhoven j. dr. van Wttreght wonend op de plaets"

Maria is gedoopt op donderdag 23 juni 1639 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1612-1640 [Family Search, p. 452/475]].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Bruyn Claesz van Werckhoven
moeder Catharina de Marcy

"Mariken: do: van Bruijn Claess woon: inde Koornmerkt[?]"

Doopinschrijving Francoijs Claessen, 15-09-1644
Doopplaats: Utrecht
Doopdatum: 15-09-1644
Akteplaats: Utrecht
Dopeling: Francoijs Claessen
Geslacht: m
Aktedatum: 15-09-1644
Vader: Bruijn Claessen
Moeder: Catelijntien Maersen
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 4
Paginanummer: 194

Maria is overleden, 21 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]. Zij is begraven op vrijdag 4 maart 1661 in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 174/418]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
"Maria van Werckhoven huijsvr van Ludolph de With procureur t’Hoff van Utrecht aen t Oude Kerckhoff nalat haer man mitsg haer moeder tot Erffgen Geertek 16 dragers"
Notitie bij Maria: 
Procuratie - tot transport van een huis in de Geertruydensteech naar Catharina Merchy, weduwe van Bruyn Claess van Werckhoven en een kamer in de Lange Rozendaal naar Gerrit van der Meeren
Aktenummer: 44
Datum: 10-08-1664
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: tot transport van een huis in de Geertruydensteech naar Catharina Merchy, weduwe van Bruyn Claess van Werckhoven en een kamer in de Lange Rozendaal naar Gerrit van der Meeren
Notaris: S. VAN DEN AELPOEL
Aktedatum: 10-08-1664
Personen: De mede-erven Emmerentia Jacobs in leven weduwe van Claes Hermansen van Werckhoeven:
Constituant: Johan van der Dussen
Echtgenoot: x Franchoysia van Werckhoven, kleindochter
Beroep: advocaet ’s hooffs van Utrecht
Constituant: Dirck van Werckhoven, kleinzoon
Constituant: Elisabeth van Werckhoven, kleindochter
Geconstitueerde: Herman van Werckhoeven, mede-erfgenaam van Emmerentia Jacobs
Rol in akte: Geconstitueerde
Beroep: procureur hove van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U054a002

{Opvallend is dat Ludolf de With als weduwnaarvan dochter Maria niet genoemd wordt}
Notitie bij de geboorte van Maria: 
vader Bruyn Claesz van Werckhoven
moeder Catharina de Marcy
Maria is overleden [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]. Zij is begraven op vrijdag 4 maart 1661 in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 174/418]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
"huisvr van Ludolph de With"
(2) trouwde op woensdag 30 augustus 1662 in Delfshaven [bron: DTB Delfshaven Trouw gereformeerd] met Catharina Jacobs Verschuir, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 11 augustus 1662 in Hillegersberg in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd].
Notitie bij het huwelijk van Ludolf en Catharina: 
Bruidegom Ludolf de With wed. Maria van Werkhove , procureur
Bruid Catharina Verschuer , jongedochter , van Hilligersberg
Plaats Hillegersberg
Datum ondertrouw 11-08-1662
Opmerkingen beroep bruidegom: procureur van den Hove van Utrecht
Bron DTB Hillegersberg Trouw gereformeerd

Bruidegom Ludolf de Wit , procureur van Utrecht
Bruid Catharina Verschuer , jongedochter , van Hillegersberch
Plaats Delfshaven
Datum trouwen 30-08-1662 (V.Utrecht+ Hillegersberch)
Bron DTB Delfshaven Trouw gereformeerd
Zij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1641 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 301, p.24].
Notitie bij de geboorte van Catharina: 
vader Jacob Joosten Verschuyr
moeder Janneke van der Mey(den)

volgens de trouwvermelding komt ze uit Hillegersberg

kind: , Catharina
doopdatum: 08-08-1641
vader: Verschuur, Jacob
moeder: [van der] Meij, Jannetje
bronverwijzing: DTB 301, p.24

Dopeling Caterijna
Vader Poulus Verschuijer
Moeder Marija van Berckel
Getuige Johannis van Berckel
Pietronelle van Berckel
Anna van Berckel
Plaats Rotterdam
Datum doop 01-03-1643
Opmerkingen getuige 1: de burgemeester
Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd
Getuige bij:
15-11-1691     doop Ludolph Johannes van Beusechem (1691-1763) [zie 1.4.1.1]     [grootmoeder moederszijde] [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 630/639]]
29-11-1696     doop Goderetta Adriana Catharina van Beusechem (1696-1696) [zie 1.4.1.2]     [grootmoeder moederszijde] [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 200/660]]
Kind van Ludolf en Catharina:
1 Johanna Aletta Ludolfs de With, gedoopt op zaterdag 21 juni 1664 in Utrecht. Volgt 1.4.1.
1.4.1 Johanna Aletta Ludolfs de With, dochter van Ludolf Jansz de With (zie 1.4) en Catharina Jacobs Verschuir. Zij is gedoopt op zaterdag 21 juni 1664 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 505/522]]. Johanna is overleden, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 december 1702 [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 75/469]]. Zij is begraven op zondag 19 november 1702 in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 75/469]].
Notitie bij overlijden van Johanna: 
"Geertek: Segerm= 19 dito Vrouwe Johanna Aletta de With weduwe van de heer Godart Adriaen van Beusichem in sijn leven Ritm= en adjudant ten dienste deser landen laet nae een onmond: kind
ander halff uur beluijd de wapens opgehangen, geeft 150 - 0 - 0"
Johanna trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1691 in Utrecht (Anthonijgasthuijs) [bron: DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 360/399]] met Godard Adriaen van Beusechem, 32 jaar oud, nadat zij op donderdag 18 januari 1691 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1675-1692 [Family Search, p. 360/399]]. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1659 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 409/522]].
Notitie bij de geboorte van Godard: 
vader Nicolaas Gerritsz van Beusechem
moeder Elisabeth Vermeer

Getuigen: Arent van Beusekom en Vrouwe van Waeyenstein.
Godard is overleden op zondag 21 oktober 1696 in Utrecht, 37 jaar oud [bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-aert-van-beusekom/I3273.php]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 november 1696 [bron: DTB Utrecht overlijden 1691-1700 [Family Search, p. 234/407]]. Hij is begraven op zondag 28 oktober 1696 in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1691-1700 [Family Search, p. 234/407]].
Notitie bij overlijden van Godard: 
"Geertek: Segerm= 21e de Heer Godart Adraen van Beusichem ritmeester ten dienste deser lande laet nae sijn vrouw met een onmondig kind
de wapend opgehangen anderhalf uur beluijd gesonken geeft 150 - 0 - 0"
Notitie bij Godard: 
Ritmeester van prins Willem III [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]
Kinderen van Johanna en Godard:
1 Ludolph Johannes van Beusechem [1.4.1.1]. Hij is gedoopt op donderdag 15 november 1691 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 630/639]]. Bij de doop van Ludolph waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Jansz de With (ovl. na 1711) [zie 1.4] [grootvader moederszijde] en Catharina Jacobs Verschuir (geb. 1641) [zie 1.4] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Ludolph: 
Getuigen: Ludolph de Wit en Catharina Jacobs & heer en vrouwe van Harmelen
Ludolph is overleden, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1763 [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 156/461]]. Hij is begraven op vrijdag 28 januari 1763 in Utrecht (Geertekerkhof) [bron: DTB Utrecht overlijden 1760-1769 [Family Search, p. 156/461]].
Notitie bij overlijden van Ludolph: 
Liet een volwassen zoon na (in het buitenland), zijn voogd was Ludolph de With, grootvader en heer van Harmelen aldus het trouwboek. 16 ellen laken gescheurd. F. 90,00 fooi. Terveen sprak de gebeden. Woonde Onder de Linden, Utrecht.

"Geertek: TerVeen 28e De Heer Ludolf Jan van Beusechem Heere van Hermelen onder de Linden laat na geen vrouw maar een uitlandige mondige zoon, gezonken f 90,- 16 ellen laken gescheurt"
Notitie bij Ludolph: 
Titel: Heer van Harmelen, Vrijheer van Ischot, Heer van de Haer.
Beroep: Kapiteijn Luitenant..
Woonachtig in Onder de Linden,, Utrecht..
Hij woonde echter ook in Huyze Harmelen te Harmelen.
[http://www.genealogieonline.nl/stamboom-aert-van-beusekom/I3283.php]

Deed in 1733 zijn belijdenis voor de geref. kerk. In akte U204a7-78 vond ik dat Geesje van de Water -dienstmeisje bij de familie- uit de erfenis van Ludolph f. 600,-- kreeg voor bewezen diensten. Hij woont huyse van Harmelen.
[http://home.kpn.nl/h.van.beusekom/FRAME3.HTM]

Van Baexen liet in 1633 het huis grondig moderniseren. Zijn achterkleinzoon Balthasar, die het in 1664 in leen ontving, deed het goed over aan Ludolf de Wit. Diens kleinzoon Ludolf Jan van Beusechem kwam in 1718 in het bezit van Harmelen. Ludolf Jan overleed in 1763, en liet het na aan Godert Ludolf van Beusechem. Na het huwelijk van diens enige dochter met Jacob de Joncheere werd het huis verder aan de tijd aangepast en verloor daardoor het middeleeuwse karakter zowat geheel.
[http://www.kasteleninutrecht.eu/Harmelen.htm]
2 Goderetta Adriana Catharina van Beusechem [1.4.1.2]. Zij is gedoopt op donderdag 29 november 1696 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1692-1721 [Family Search, p. 200/660]]. Bij de doop van Goderetta waren de volgende getuigen aanwezig: Ludolf Jansz de With (ovl. na 1711) [zie 1.4] [grootvader moederszijde] en Catharina Jacobs Verschuir (geb. 1641) [zie 1.4] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Goderetta: 
Getuigen: Ludolph de Wit en Catharijne Verschuer. de heer en Vrouwe van Hermelen, Hermelerweerd en Bijlevelt etc. Godart, graaf van Athlone, baron van Rhene en Agrin, vrijheer van Amerongen, Lievendasel en Ginckel.
Goderetta is overleden, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 januari 1697 [bron: DTB Utrecht overlijden 1691-1700 [Family Search, p. 240/407]]. Zij is begraven op donderdag 27 december 1696 in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1691-1700 [Family Search, p. 240/407]].
Notitie bij overlijden van Goderetta: 
"Geertek: Segerm: 27e t kint van de heer ritmeester beusichem laet nae haar moeder ges=n geeft 25 - 4 - 0"
1.5 Jacob Jansz de With, zoon van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Jacob is overleden na donderdag 17 juni 1683.
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Jacob trouwde met Sophia Jansdr van Noort (van Oort).
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Sophia: 
Bruid weduwe van Wolter Scholten [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 82]
Sophia is geboren in Utrecht.
Kind van Jacob en Sophia:
1 Govert Jacobsz de With, geboren in Kamerik. Volgt 1.5.1.
1.5.1 Govert Jacobsz de With is geboren in Kamerik, zoon van Jacob Jansz de With (zie 1.5) en Sophia Jansdr van Noort (van Oort). Govert trouwde op zondag 1 april 1685 in Kamerik [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/6/124821.htm] met Geertje Jansdr Versloot, 24 of 25 jaar oud. Geertje is geboren in 1660 in Lange Ruige Weide.
1.6 Dirck Jansz de With is geboren in Kamerik, zoon van Jan Goyertsz de With en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari 1682 [bron: DTB Utrecht overlijden 1675-1690 [Family Search, p. 190/453]]. Hij is begraven op vrijdag 23 januari 1682 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83].
Notitie bij overlijden van Dirck: 
"Duijts H Issen 23e Dirck de With laet nae zijn vrouw met onmondige kinderen in de lange ni[...]"
Notitie bij Dirck: 
Woont Lange Nieuwstraat (1664-1682)
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Dirck trouwde op zaterdag 5 april 1659 in Utrecht (Anthonijgasthuijs) [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 547/564]] met Meijnsken Cornelisdr van Vianen, 18 of 19 jaar oud, nadat zij op donderdag 20 maart 1659 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 547/564]].


Notitie bij het huwelijk van Dirck en Meijnsken: 
"den 20 maert Dirck de Wit J.M. van Camerick, woon= alhier
Meijnsjen van Vianen J.D. van Utregt woon= aen Tolsteegpoort
gettuijgen
Aeltgen Gijsberts moeder van de bruijdegom
Catelijntgen Ferdinandus bruijts moeder
proclam. tot Camerick
vidimus
Anthonisgasthuijs den 5 April 1659 getrout"
Zij is gedoopt in april 1640 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83].
Notitie bij de geboorte van Meijnsken: 
vader Cornelis Reijersz van Vianen
moeder Cathalijntgen Ferdinandus
[DTB Utrecht dopen 1612-1640 [Family Search, p. 473/475]]
Meijnsken is overleden op woensdag 6 november 1720 in Utrecht (Barbara en Laurentiusgasthuis), 80 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 november 1720 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 376/673]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83].
Notitie bij overlijden van Meijnsken: 
Overleden in het Barbara en Laurensgasthuis [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83]

"Buerk: Lohoff 6e Meijnsje van Vianen wed+e van Dirck de With, laet na mondige kind: is overleden int Barbara en Laurentii Gasth: beg: grat:"
Kinderen van Dirck en Meijnsken:
1 Maria Dirks de With. Zij is gedoopt op dinsdag 3 februari 1660 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 431/522]]. Maria is overleden op zondag 6 oktober 1737 in Utrecht, 77 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 437/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 oktober 1737 [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 437/469]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 437/469]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
"Geertek: Sesselaer 6 d Maria de Wit op de Neude, omtrent de Schoutesteegh, bejaerde dogter, laet geen ouders na, maar drie bejaerde susters, beg: 8 drag=s f 2,-"
Notitie bij Maria: 
Ongehuwd overleden
2 Cornelis de With. Hij is gedoopt op zaterdag 29 maart 1664 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 501/522]].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: "in de lange nieuwstraet"
Cornelis is overleden, 7 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 8 januari 1672 in Utrecht (Duitse Huis) [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 297/458]].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 
"Duytsen Huys Een kint van Dirck de With inde Langenieuwestr laet na vader en moeder gesonken arm f 4 int Duytsenhuijs"
3 Mechteld Dircks de With. Zij is gedoopt op zaterdag 30 januari 1666 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 20/639]].
Notitie bij de geboorte van Mechteld: "woonen in de Lange Nieustraet"
Mechteld is overleden op woensdag 3 september 1738 in Utrecht, 72 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 73/366]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 september 1738 [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 73/366]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 73/366]].
Notitie bij overlijden van Mechteld: 
"Geertek: Sesselaer 3 d Mechteld de Wit, op de Oudegragt bij de Besembrugh, bejaerde dogter, laet na twee bejaerde susters, beg: 8 drags f 2,-"
Notitie bij Mechteld: 
Ongehuwd overleden
4 Aletta Dircks de With. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1668 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 64/639]]. Aletta is overleden op maandag 29 juli 1737 in Utrecht, 69 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 417/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1737 [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 417/469]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 417/469]].
Notitie bij overlijden van Aletta: 
"Geertek: Sesselaer 21 d Aletta de Wit, bejaerde dogter op de Neude, laet geen ouders na, maer 4 bejaerde susters, beg: 8 drag= f 2,-"
Notitie bij Aletta: 
Ongehuwd overleden
5 Cathalina Dircks de With. Zij is gedoopt op donderdag 18 juli 1675 in Utrecht (Nicolaaskerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 250/639]]. Cathalina is overleden op dinsdag 15 mei 1742 in Utrecht, 66 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1742-1749 [Family Search, p. 34/557]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 mei 1742 [bron: DTB Utrecht overlijden 1742-1749 [Family Search, p. 34/557]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1742-1749 [Family Search, p. 34/557]].
Notitie bij overlijden van Cathalina: 
"Geertek: Sesselaer 15 d Catharina de With, bejaerde dogter, in de Potterstraet, laat een bejaarde suster na, beg. 8 drag f 2,-"
Notitie bij Cathalina: 
Ongehuwd overleden
6 Anna de With. Hij is gedoopt op zaterdag 2 oktober 1677 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 299/639]].
Notitie bij de geboorte van Anna: "op de Nieuwstraet"
Anna is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op vrijdag 25 maart 1678 in Utrecht (Duitse Huis) [bron: DTB Utrecht overlijden 1675-1690 [Family Search, p. 78/453]].
Notitie bij overlijden van Anna: 
"Duijtsenh Schodd: t kint van Derrick de With inde Langenieuwstr gesonken geeft 1-5-0"
Notitie bij Anna: Eerste van tweeling
7 Hester de With. Zij is gedoopt op zaterdag 2 oktober 1677 in Utrecht (Catharijnekerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 299/639]].
Notitie bij de geboorte van Hester: "op de Nieuwstraet"
Hester is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op vrijdag 31 december 1677 in Utrecht (Duitse Huis) [bron: DTB Utrecht overlijden 1675-1690 [Family Search, p. 74/453]].
Notitie bij overlijden van Hester: 
"Duijtsenh:k: t kint van Dirck de With in de Langenieuwstraet 1-11-8"
Notitie bij Hester: 
Tweede van tweeling
8 Cornelia Dircks de With, geboren vóór vrijdag 23 oktober 1682. Cornelia is overleden op zaterdag 2 juni 1742 in Utrecht, minstens 59 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1742-1749 [Family Search, p. 37/557]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1742 [bron: DTB Utrecht overlijden 1742-1749 [Family Search, p. 37/557]]. Zij is begraven in Utrecht (Geertekerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1742-1749 [Family Search, p. 37/557]].
Notitie bij overlijden van Cornelia: 
"Geertek: Sesselaer 2 dito Cornelia de With, meerderjarige vrijster in de Potterstraat, laat meerderjarige vrienden na beg: 8 drag: f 2,-"
Notitie bij Cornelia: 
Ongehuwd overleden
1.7 Steven Jansz de With is geboren in Kamerik, zoon van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Steven is overleden na donderdag 17 juni 1683.
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Steven trouwde op zaterdag 18 januari 1659 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83] met Dirckie Paludanus, nadat zij op donderdag 2 januari 1659 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 543/564]].
Notitie bij het huwelijk van Steven en Dirckie: 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Dirckie is geboren in Utrecht.
1.8 Walburg de With, dochter van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Walburg is overleden vóór 1690.
Notitie bij Walburg: 
Woont te Kamerik (1683)

Beheersnummer W054
Archief Notarieel archief Woerden
Beschrijving index Notariële akten Woerden, 1658
Inventarisnummer 8510
Aktenummer 225

Naam Wallburch Jans de With
Woonplaats Woerden
Hoedanigheid erfgenaam, huwelijkspartner, machtiger, bloedverwant
Datum 08-03-1658
[Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard]


Beheersnummer W178
Archief Notarieel archief Kamerik
Beschrijving index Notariële akten Kamerik, 1669
Inventarisnummer 931
Aktenummer 1

Naam Walburgh de With
Hoedanigheid bloedverwant, erfgenaam, huwelijkspartner
Datum 31-07-1669
[Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard]
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Walburg trouwde vóór 1658 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83] met Cornelis Franken van der Quast, ten hoogste 23 jaar oud. Cornelis is geboren in 1635 in Zegveld.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
vader Vranck Cornelisz van der Quast
moeder Mechteld Elberts
Notitie bij Cornelis: 
Beheersnummer W178
Archief Notarieel archief Kamerik
Beschrijving index Notariële akten Kamerik, 1669
Inventarisnummer 931
Aktenummer 1

Naam Cornelis Francken van der Quast
Hoedanigheid huwelijkspartner
Datum 31-07-1669
[Streekarchief Rijnstreek en Lopikerwaard]
Kind van Walburg en Cornelis:
1 [waarschijnlijk] Franck Cornelisz van der Quast [1.8.1], geboren in 1666 in Zegveld. Franck is overleden in 1712 in Lopik, 45 of 46 jaar oud.

1.9 Margrieta Jansdr (Grietje) de With is geboren in 1630 in Kamerik, dochter van Jan Goyertsz de With (zie 1) en Aeltgen Gijsberts de Rijck. Grietje is overleden, 56 of 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 20 juni 1683 [bron: DTB Utrecht overlijden 1675-1690 [Family Search, p. 336/453]]. Zij is begraven op zondag 8 juni 1687 in Utrecht (Buurkerk) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83].
Notitie bij overlijden van Grietje: 
"Gritie de Wth weduwe van Warner Versteegh laet nae mondige dochters beg=n gratis"
Vermeld:
21-02-1661     Procuratie (Procuratie - om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Aktenummer: 30
Datum: 21-02-1661
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Samenvatting: om schulden van Aeltgen Gysberts de Ryck, weduwe van Johan de With, hun (schoon)moeder en van hemzelf, te voldoen uit de opbrengst van verkoop van land, gelegen in het Land van Culemborg en van huis en land, gemeen bezeten met de kinderen van Evertgen Philips
Personen:
Mede-erfgenamen Steven Goyertsz de With:
Constituant: Gysbert de With
Constituant: Jacob de With
Constituant: Steven de With
Constituant: Warnert Versteech
Echtgenoot: x Margareta de With
Constituant: Cornelis Francken van der Quast
Echtgenoot: x Walburch de With
Constituant: Johannes de With
Voogd: Maghdalena Vermeulen, moeder
Echtgenoot: wed. Godert de With
Geconstitueerde: Ludolph de With
Geconstitueerde: Dirck de With
Bijzonderheden: Ludolph de With en Dirck de With zyn zelf ook mede-erfgenamen van Steven Goyertsz de With
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U061a001)
[bron: Utrechts Archief - 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inventarisnummer: U061a001]
Grietje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 5 oktober 1658 in Utrecht (Anthonijgasthuijs) [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)), p. 83] met Wernaert Volkertsz Versteech, nadat zij op donderdag 19 september 1658 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1636-1659 [Family Search, p. 536/564]].
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Wernaert: 
Getuigen
van hem de vader
van haer Marija van Wickholt
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 juli 1673 [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 391/458]]. Hij is begraven in juli 1673 in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 391/458]].
Notitie bij overlijden van Wernaert: 
"Wenard Versteegh aan de Voorstr laet na sijn vrouw met onmondige kinderen"
Kinderen van Grietje en Wernaert:
1 [Elisabeth of Maria] Versteech [1.9.1]. [Elisabeth is overleden vóór vrijdag 23 april 1666 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 april 1666 [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 21/458]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 21/458]].
Notitie bij overlijden van [Elisabeth: 
"Een kindt van Wernaert Versteegh op de Gansemerkt nalatende utg gesonken inde Buurk gr"
2 Elisabeth Warners Versteech [1.9.2]. Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1659 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 418/522]].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: 
"woonende op de Runnebaen"
3 Johannes Versteech [1.9.3]. Hij is gedoopt op zondag 7 januari 1663 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 479/522]]. Johannes is overleden vóór vrijdag 16 maart 1663 in Utrecht, ten hoogste 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 maart 1663 [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 267/418]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1657-1665 [Family Search, p. 267/418]].
Notitie bij overlijden van Johannes: 
"Een kindt van Warner &steegh in de Teelingstr nalat uts Buurk: gr"
4 Maria Warners Versteech [1.9.4]. Zij is gedoopt op dinsdag 5 februari 1664 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 499/522]].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
"woonende in de Teelingestraet"
5 Folcaert Versteech [1.9.5]. Hij is gedoopt op donderdag 12 augustus 1666 in Utrecht (Janskerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 35/639]].
Notitie bij de geboorte van Folcaert: 
"Om trent de Staets-kamer"
Folcaert is overleden vóór vrijdag 3 september 1666 in Utrecht, ten hoogste 22 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 september 1666 [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 41/458]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 41/458]].
Notitie bij overlijden van Folcaert: 
"Een kindt van Wernaert Versteegh in Kintgens Haven [...] gesonken Buurk: g"
6 Folckert Versteech [1.9.6]. Hij is gedoopt op woensdag 17 april 1669 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 96/639]].
Notitie bij de geboorte van Folckert: 
"op de Neude"
Folckert is overleden vóór vrijdag 7 juni 1669 in Utrecht, ten hoogste 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 juni 1669 [bron: DTB Utrecht overlijden 1666-1674 [Family Search, p. 711/458]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk).
Notitie bij overlijden van Folckert: 
"Een kind van Wernard Versteegh op de Neude nael: vader en moeder ge[...] Buurk: grat"
7 Johanna Warners Versteech [1.9.7]. Zij is gedoopt op maandag 13 maart 1673 in Utrecht (Jacobikerk) [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 206/639]].
Notitie bij de geboorte van Johanna: 
"aen de Voorstraet"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten