maandag 9 februari 2015

Een 17e eeuwse familie Vermaat in Amsterdam

Aan het begin van de 17e eeuw vestigt een Jasper Vermaet, getrouwd met Janke Jans, zich in Amsterdam. Het eerste kind dat hij laat dopen in Amsterdam is dochter Claartje, op 8 mei 1622. Uit de Ondertrouwregisters blijkt echter dat hij al een zoon Philips (Flips) en een dochter Marritie heeft. Hieruit valt af te leiden dat zijn ouders Philips en Marretie heten en dat zijn vader Philips mogelijk een zoon is van een Jasper of dat Marretie een dochter van een Jasper is.
Des te opvallender is het voorkomen van de naam Philips in combinatie met Vermaat. Helaas zijn er geen aanwijzingen om deze familie te herleiden naar Schonauwense wortels.

De afkomst van deze Vermaten is onduidelijk. De naam Jasper komt in de Utrechtse en Voornse takken in het geheel niet voor (behalve bij Jan Jasper Vermaat (*1804 Numansdorp) als tweede naam).
Aan de huwelijken en een aantal vermeldingen van "van Antwerpen" te zien komt deze familie echter uit Antwerpen. Ook het beroep van diamantsnijder wijst daarop.
Het feit dat dochter Barber in het Confessieboek met "Vermaten" wordt aangeduid, kan wijzen op verwantschap met de Belgische familie Vermaete.

Naast de reeds genoemde kinderen krijgt het echtpaar nog de kinderen David (~1625),  Peter (~1630), Jannetje (~1633) en Pieter (~1634).
In de 4e generatie wordt deze naam in ieder geval in Amsterdam niet meer gevonden.


Parenteel van Jasper Philipsz Vermaet

1 Jasper Philipsz Vermaet is geboren in Antwerpen (B)

Jasper is overleden [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 465, p.118]. Hij is begraven op zondag 27 maart 1644 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1191, p.141].
"begraven Jasper Vermaerdt op den vusten bosch op den [...] naegelaeten 3 k"

Getuige bij:
11-08-1640     ondertrouw Flips (Philips) Jaspersz Vermaet (geb. vóór 1613) en Aeltje Gerrits (geb. vóór 1618) [zie 1.1]     [vader bruidegom] [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 454, p.285]
Jasper trouwde met Janke Jans.

Jasper en Janke worden genoemd in een confessie van 20 juli 1641, waarbij van beiden wordt vermeld dat zijn "van Antwerpen" komen.
verdachte: Vermaet, Jasper
overige namen: Jans, Janneke
datum confessie: 20-07-1641
herkomst: Antwerpen
bronverwijzing: Inv.nr. 304, p. 236
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
Confessieboeken: NL-SAA-29321879

Zij is begraven op zaterdag 6 maart 1660 in Amsterdam [bron: Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10519257].
"Janke Jans weduwe van [...] Jasper Vermaet buiten St Antonis poort aen het endt van Weesperdt[?] beijt groote veldt"
Getuige bij:
07-09-1647     ondertrouw David (Davit) Jaspersz Vermaet (1625-1664) en Annetje Joris (vóór 1628-vóór 1673) [zie 1.4]     [moeder bruidegom] [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 465, p.118]
21-10-1656     ondertrouw Pieter Jaspersz Vermaet (1634-1664) en Grietjen (Margrietje) Joris (geb. vóór 1634) [zie 1.10]     [moeder bruidegom] [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 476, p.390]
Kinderen van Jasper en Janke:
1 Flips (Philips) Jaspersz Vermaet, geboren vóór zondag 11 augustus 1613 in Antwerpen (B). Volgt 1.1.

2 Marritie Jaspers Vermaet, geboren vóór vrijdag 29 september 1617 in Antwerpen (B). Volgt 1.2.

3 Claartje Jaspers Vermaet, gedoopt op zondag 8 mei 1622 in Amsterdam. Volgt 1.3.

4 David (Davit) Jaspersz Vermaet, gedoopt op zondag 19 januari 1625 in Amsterdam. Volgt 1.4.

5 [kind] Vermaet [1.5], geboren in januari 1626 in Amsterdam. [kind] is overleden, 24 dagen oud. Hij of zij is begraven op zaterdag 24 januari 1626 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1146, p.304 en p.305].
ingeschrevene: Phlipsz, Jasper
datum begrafenis: 24-01-1626
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1146, p.304 en p.305
relatieinformatie: Een kind

6 Barber Jaspers Vermaet, gedoopt op zondag 31 januari 1627 in Amsterdam. Volgt 1.6.

7 [misschien] [ongedoopt kind] Vermaet [1.7], geboren in april 1627 in Amsterdam. [ongedoopt is overleden, 28 dagen oud. Hij of zij is begraven op woensdag 28 april 1627 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1146, p.334 en p.335].
ingeschrevene: Phlips, Jasper
datum begrafenis: 28-04-1627
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1146, p.334 en p.335

8 Peter Vermaet [1.8]. Hij is gedoopt op dinsdag 26 februari 1630 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 41, p.69].
kind: , Peter
doopdatum: 26-02-1630
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Vermaert, Jasper
moeder: Jans, Janneken
bronverwijzing: DTB 41, p.69
Doopgetuige: Peter Aernoutsz
Peter is overleden vóór zondag 24 december 1634, ten hoogste 4 jaar oud.

9 Jannetjen Jaspers Vermaet [1.9]. Zij is gedoopt op zondag 27 november 1633 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 6, p.387].
kind: , Jannetjen
doopdatum: 27-11-1633
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Vermaet, Jasper
moeder: Jans, Jannetjen
bronverwijzing: DTB 6, p.387
Jannetjen is overleden vóór zondag 27 maart 1644, ten hoogste 10 jaar oud.

10 Pieter Jaspersz Vermaet, gedoopt op zondag 24 december 1634 in Amsterdam. Volgt 1.10.

1.1 Flips (Philips) Jaspersz Vermaet is geboren vóór zondag 11 augustus 1613 in Antwerpen (B) [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 454, p.285], zoon van Jasper Philipsz Vermaet (zie 1) en Janke Jans.

Flips trouwde, minstens 27 jaar oud, op zondag 26 augustus 1640 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam trouwen 1565-1892 [FamilySearch]] met Aeltje Gerrits, minstens 22 jaar oud, nadat zij op zaterdag 11 augustus 1640 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 454, p.285]. Bij de ondertrouw van Flips en Aeltje was de volgende getuige aanwezig: Jasper Philipsz Vermaet (ovl. 1644) [zie 1] [vader bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Flips en Aeltje: "Philips Vermaet van A glazenmaker[?] woond op de OZ agterburgwal oud 27 jaar geasst met ss vader Jasper &maet met Aeltie Gerrits [...] van A woond op de [...]blockergragt grenadierswal? oud 22 jaar [...]"

Flips Vermaet
Netherlands Marriages, 1565-1892
spouse: Aeltje Gerrits
marriage: 26 Aug 1640 — Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
record title: Netherlands Marriages, 1565-1892
groom’s name: Flips Vermaet
bride’s name: Aeltje Gerrits
marriage date: 26 Aug 1640
marriage place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
indexing project (batch) number: M90060-1
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 113353


Ook Philips komt voor in de Confessieboeken:
verdachte: Vermaet, Philips
datum confessie: 09-12-1633
herkomst: Antwerpen
bronverwijzing: Inv.nr. 299, p. 217
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
Confessieboeken: NL-SAA-29291260


Aeltje is geboren vóór zaterdag 11 augustus 1618 [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 454, p.285].
Kinderen van Flips en Aeltje:
1 Gerrit Philipsz Vermaet, gedoopt op dinsdag 27 november 1640 in Amsterdam. Volgt 1.1.1.

2 Barber Philips Vermaet [1.1.2]. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1643 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 42, p.348].
kind: , Barber
doopdatum: 08-03-1643
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jaspers, Philps
moeder: Gerrits, Aeltje
bronverwijzing: DTB 42, p.348

3 Philip Philipsz Vermaet [1.1.3]. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1645 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 75, p.130].
Notitie bij de geboorte van Philip: kind: , Flip
doopdatum: 05-02-1645
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jaspersz, Flip
moeder: Gerrits, Aeltge
bronverwijzing: DTB 75, p.130
1.1.1 Gerrit Philipsz Vermaet, zoon van Flips (Philips) Jaspersz Vermaet (zie 1.1) en Aeltje Gerrits. Hij is gedoopt op dinsdag 27 november 1640 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 42, p.231].
Waarschijnlijk:
kind: , Gerrit
doopdatum: 27-11-1640
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Philpsz, Philps
moeder: Gerrits, Aeltje
bronverwijzing: DTB 42, p.231


Gerrit:
(1) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1669 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 494, p.22] met Sara Flipse, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Sara: inschrijvingsdatum: 10-08-1669
naam bruidegom: Phlips, Gerrit
naam bruidegom: Flijepsen, Gerret
naam bruid: Phlips, Sara
bronverwijzing: DTB 494, p.22
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

"Gerrit Phlips van Amstdam varensman oud 28 jaar door geasst sijn oom Jan Martens [...] Sara Phlips van Amsdam oud 26 jaar door geasst haer peet Gijsbert[...] [...]"
Sara is geboren vóór maandag 10 augustus 1643 in Amsterdam.
Mogelijk:
kind: , Sara
doopdatum: 02-07-1643
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Lefoter, Flips
moeder: Heindrix, Anna
bronverwijzing: DTB 7, p.368


Sara is overleden, minstens 29 jaar oud. Zij is begraven op zondag 12 maart 1673 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1079, p.39vo en p.40].
ingeschrevene: Flipsz, Sara
datum begrafenis: 12-03-1673
begraafplaats: Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1079, p.39vo en p.40

(2) ging in ondertrouw, 37 jaar oud, op zaterdag 16 juli 1678 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 505, p.184] met Maria Danckers, minstens 22 jaar oud.
"Gerrit Philpse Vermaet van Amsterdam 39 jaar varensman buijten de lijdsepoort ouders doot geassisteert met pieter pieterse sijn oom & maria danckers van antwerpen oud 22 jaar ouders dood woond als voorn. geassisteert met jacomijntie meij haer goede bekende"

inschrijvingsdatum: 16-07-1678
naam bruidegom: Vermaet, Gerrit Philipse
naam bruidegom: Flipsen, Gerrit
naam bruid: Danckers, Maria
bronverwijzing: DTB 505, p.184
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26528031


Maria is geboren vóór zondag 16 juli 1656 in Antwerpen (B).

Mogelijk is er een verband met vermeldingen uit Heeze (NB):
1649-9v Volmacht van Cornelis van der Maet op Maria Donckers om in rechte op te treden
Datering: 18-8-1695
Registratiedatum: 18-8-1695
Persoon in RA:
Maet van der, Cornelis
Voornaam: Cornelis
Achternaam: van der Maet
Beroep: Chirurgijn
Datum: 18-8-1695

Schaets, N.N.
Voornaam: N.N.
Achternaam: Schaets
Datum: 18-8-1695
NB.: Wed. van Maria Danckers

Danckers, Maria
Voornaam: Maria
Achternaam: Danckers
Woonplaats: Nijmegen
Datum: 18-8-1695
NB.: Overleden echtg. van N.N. Schaets Tante van Cornelis
Toegangsnummer: 10210 Schepenbank Heeze, Leende en Zesgehuchten
Inventarisnummer: 1649

[Wanneer het hier om dezelfde Maria Danckers gaat, dan is de vader van Cornelis een broer van Gerrit Philipsz. Het is echter sterk de vraag of er een familierelatie ligt: de kinderen van Cornelis worden in Heeze RK gedoopt en zijn zonen heten Jacobus Mattheus, Joannes, Antonius en Fredericus (deze is vernoemd naar de vader van zijn tweede vrouw Maria Frederiks Muers).]

Kind van Gerrit en Sara:
1 Jannetije Gerrets Vermaet [1.1.1.1]. Zij is gedoopt op woensdag 10 december 1670 in Amsterdam [bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24637210].
kind: , Jannetije
doopdatum: 10-12-1670
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Filijpse Vermaedt, Gerret
moeder: Flipse, Sara
bron: 76 p.541
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24637210
1.2 Marritie Jaspers Vermaet is geboren vóór vrijdag 29 september 1617 in Antwerpen (B), dochter van Jasper Philipsz Vermaet (zie 1) en Janke Jans. 

Marritie ging in ondertrouw, minstens 23 jaar oud, op zaterdag 29 september 1640 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 454, p.426] met Claas Teuniss, minstens 28 jaar oud.
"Claes Teuniss van Pernis [...] oud 28 Jaar woond op de OZ Agterburgwal [...] en Marritie Vermaet van Antwerpen oud 23 jaar woond als voorn geasst met haer vader Jasper &maet"


Claas is geboren vóór zaterdag 29 september 1612 in Pernis [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 454, p.426].

1.3 Claartje Jaspers Vermaet is geboren [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 452, p.230], dochter van Jasper Philipsz Vermaet (zie 1) en Janke Jans. Zij is gedoopt op zondag 8 mei 1622 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 40, p.169].
kind: , Clara
doopdatum: 08-05-1622
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Vermoort, Jasper
moeder: Praijters, Janneken
bronverwijzing: DTB 40, p.169
doopgetuige: Sara de Vos


Claartje is overleden vóór zondag 27 maart 1644, ten hoogste 21 jaar oud. Claartje ging in ondertrouw, 17 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1639 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 452, p.230] met Reindert Lange, minstens 27 jaar oud.
inschrijvingsdatum: 22-10-1639
naam bruidegom: Lange, Reindert
naam bruidegom: Lang, Reindert
naam bruid: Vermaet, Claartje
bronverwijzing: DTB 452, p.230
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26372683
Reindert is geboren vóór maandag 22 oktober 1612 [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 452, p.230].

Kind van Claartje en Reindert:
1 Jannetie Reinderts Lange [1.3.1]. Zij is gedoopt op woensdag 16 september 1643 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 141, p.143].
kind: , Jannetie
doopdatum: 16-09-1643
kerk: Lutherse Kerk
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Lange, Rijndert
bronverwijzing: DTB 141, p.143

1.4 David (Davit) Jaspersz Vermaet, zoon van Jasper Philipsz Vermaet (zie 1) en Janke Jans. Hij is gedoopt op zondag 19 januari 1625 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 40, p.288].
kind: , Davit
doopdatum: 19-01-1625
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Vermaet, Jasper
moeder: Jans, Janneke
bronverwijzing: DTB 40, p.288
Doopgetuige: Aelje Gerrits


David is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op zondag 31 augustus 1664 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1664 [Archief Amsterdam]].
"Davidt Jaspersen [...] buijten antonis poort aen den dijck in den lindenboom graft alleen B 16K"


David ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op zaterdag 7 september 1647 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 465, p.118] met Annetje Joris, minstens 19 jaar oud. Bij de ondertrouw van David en Annetje was de volgende getuige aanwezig: Janke Jans (ovl. 1660) [zie 1] [moeder bruidegom].
inschrijvingsdatum: 07-09-1647
naam bruidegom: Vermaet, Davit
naam bruid: Joris, Annetje
bronverwijzing: DTB 465, p.118
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26397353


Annetje is geboren vóór donderdag 7 september 1628 in Antwerpen (B) [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 465, p.118]. Annetje is overleden vóór zaterdag 25 maart 1673.

Kinderen van David en Annetje:
1 Jasper Davitsz Vermaet [1.4.1]. Hij is gedoopt op dinsdag 14 juli 1648 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 8, p.168].
kind: , Jasper
doopdatum: 14-07-1648
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Vermaedt, Davit
moeder: Jans, Annetjen
bronverwijzing: DTB 8, p.168
Doopgetuige: Crijntje Mullers

2 Gommer Davidsz Vermaet [1.4.2]. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1649 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 8, p.230].
kind: , Gommer
doopdatum: 05-09-1649
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jaspertsz, Davit
moeder: Jooris, Annetie
bronverwijzing: DTB 8, p.230
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24378775

3 Claas Davidsz Vermaet, gedoopt op zondag 20 augustus 1651 in Amsterdam. Volgt 1.4.3.

1.4.3 Claas Davidsz Vermaet, zoon van David (Davit) Jaspersz Vermaet (zie 1.4) en Annetje Joris. Hij is gedoopt op zondag 20 augustus 1651 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 94, p.23].
kind: , Claes
doopdatum: 20-08-1651
kerk: Zuiderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jaspersz, Davidt
moeder: Joris, Annetjen
bronverwijzing: DTB 94, p.23
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24231367


Claas is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op zondag 22 maart 1711 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1711 [Archief Amsterdam]].
"Claas Davids Vermaart in de Nieuwe Vijssel Straad agter de schoolmeester laat na kinders ... 3"
Beroep: robijnslijper


Claas ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op zaterdag 25 maart 1673 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 689, p.54] met Elisabet Andries Boom, minstens 21 jaar oud.
inschrijvingsdatum: 25-03-1673
naam bruidegom: Vermaet, Claas Davids
naam bruid: Booms, Lijsbet
bronverwijzing: DTB 689, p.54
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26528063

"geassisteert door Pieter Pietersz sijn stiefvader"


Elisabet is geboren vóór maandag 25 maart 1652 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 689, p.54].
Mogelijk:
kind: , Lijsbet
doopdatum: 09-03-1651
kerk: Lutherse Kerk
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Dircsz, Andries
bronverwijzing: DTB 142, p.263


Elisabet is overleden, minstens 54 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 14 januari 1707 in Amsterdam [bron: Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10839391].
Notitie bij overlijden van Elisabet: "Elisabet Andres Boom huijsvrouw van Claas Davidse Vermaet in de Nwe Vijssel Srt"

Opvallend is dat Claas, zelf NG gedoopt en Elisabeth, waarschijnlijk Luthers gedoopt, hun kinderen RK laten dopen!

Kinderen van Claas en Elisabet:
1 David Vermaet [1.4.3.1]. Hij is gedoopt op donderdag 29 november 1674 in Amsterdam [bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24459280].
kind: , David
doopdatum: 29-11-1674
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidsz Vermaet, Claes
moeder: Booms, Elizabet
bron: 335 p.131
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24459280


David is overleden, 10 maanden oud. Hij is begraven op zondag 13 oktober 1675 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1212, p.100 en p.101].
Davitsz, Claes
datum begrafenis: 13-10-1675
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1212, p.100 en p.101
relatieinformatie: Kind van

2 Maddeleentje Claasdr (Magdalena) Vermaat, gedoopt op donderdag 13 augustus 1676 in Amsterdam. Volgt 1.4.3.2.

3 Andries Vermaet [1.4.3.3]. Hij is gedoopt op maandag 24 januari 1678 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.9].
kind: Andries
doopdatum: 24-01-1678
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidsz, Claes
moeder: Booms, Elizabet
bronverwijzing: DTB 336, p.9
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24256758


Andries is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 8 december 1688 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1213, p.204 en p.205].
ingeschrevene: Davitsz, Claes
datum begrafenis: 08-12-1688
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1213, p.204 en p.205
relatieinformatie: Kind van

4 David Vermaet [1.4.3.4]. Hij is gedoopt op donderdag 25 mei 1679 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.18].
kind: David
doopdatum: 25-05-1679
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidsz, Claes
moeder: Booms, Elizabeth
bronverwijzing: DTB 336, p.18
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24302437


David is overleden, 12 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 28 december 1691 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1251, p.208 en p.209].
Davitse, Claes
datum begrafenis: 28-12-1691
begraafplaats: Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1251, p.208 en p.209
relatieinformatie: Kind van

5 [ongedoopt kind] Vermaet [1.4.3.5], geboren in juni 1681 in Amsterdam. [ongedoopt is overleden, 27 dagen oud. Hij of zij is begraven op vrijdag 27 juni 1681 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1212, p.188 en p.189].
ingeschrevene: Davidtsz, Claes
datum begrafenis: 27-06-1681
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1212, p.188 en p.189
relatieinformatie: Kind van

6 Annetje Claas Vermaat (Vermaate), gedoopt op zondag 5 april 1682 in Amsterdam. Volgt 1.4.3.6.

7 Maria Vermaet [1.4.3.7], geboren op donderdag 2 november 1684 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.45]. Zij is gedoopt op zaterdag 4 november 1684 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.45].
kind: Maria
doopdatum: 04-11-1684
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidsen, Nicolaus
moeder: Boom, Elisabeth
bronverwijzing: DTB 336, p.45
opmerkingen: Geb. 2 Nov. 1684
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24303046


Maria is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op maandag 26 maart 1685 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1213, p.80 en p.81].
ingeschrevene: Davitsz, Claes
datum begrafenis: 26-03-1685
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1213, p.80 en p.81
relatieinformatie: Kind van

8 Maria Vermaet [1.4.3.8], geboren op donderdag 16 oktober 1687 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.58]. Zij is gedoopt op donderdag 16 oktober 1687 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.58].
kind: Maria
doopdatum: 16-10-1687
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidis, Nicolaus
moeder: Booms, Elisabeth
bronverwijzing: DTB 336, p.58
opmerkingen: Geb. 16 Oct. 1687
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24662606


Maria is overleden, 14 dagen oud. Zij is begraven op donderdag 30 oktober 1687 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1213, p.162 en p.163].
ingeschrevene: Davitse, Klas
datum begrafenis: 30-10-1687
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1213, p.162 en p.163
relatieinformatie: Kind van

9 Maria (Marike) Claasse Vermaat, geboren op maandag 13 februari 1690 in Amsterdam. Volgt 1.4.3.9.

10 Andreas Vermaet [1.4.3.10]. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1691 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 337, p.5].
kind: Andreas
doopdatum: 17-06-1691
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidts, Nicolaus
moeder: Booms, Elisabeth
bronverwijzing: DTB 337, p.5
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24688131


Andreas is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 14 februari 1697 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1167, p.257 en p.258].
ingeschrevene: Davidtsz, Klaas
datum begrafenis: 14-02-1697
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1167, p.257 en p.258
relatieinformatie: Kind van

1.4.3.2 Maddeleentje Claasdr (Magdalena) Vermaat, dochter van Claas Davidsz Vermaet (zie 1.4.3) en Elisabet Andries Boom. Zij is gedoopt op donderdag 13 augustus 1676 in Amsterdam [bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24374707].
kind: , Magdalena
doopdatum: 13-08-1676
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidsz Vermaet, Claes
moeder: Booms, Elizabet
bron: 335 p.153
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24374707


Magdalena is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 10 september 1743 in Amsterdam [bron: Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10576023].
Getuige bij:
15-10-1706     doop Davidt van Giels (geb. 1706) [zie 1.4.3.6.3]     [tante moederszijde] [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.109(folio 55), nr.9]
15-10-1706     doop Tijme van Giels (geb. 1706) [zie 1.4.3.6.2]     [tante moederszijde] [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.109(folio 55), nr.8]
11-03-1708     doop Cornelis van Giels (geb. 1708) [zie 1.4.3.6.4]     [tante moederszijde] [bron: DTB Amsterdam dopen 122, p.190(folio 95v), nr.1]
04-11-1714     doop Thomas van Gilens (geb. 1714) [zie 1.4.3.6.7]     [tante moederszijde] [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.425(folio 213), nr.19]
04-11-1725     doop Anna Jans Meijer (geb. 1725) [zie 1.4.3.9.2]     [tante moederszijde] [bron: Doopregister Nieuwe Kerk Amsterdam 50 p. 102 (folio 51v) nr. 13]
Magdalena trouwde, 31 jaar oud, op zondag 25 december 1707 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam trouwen 1565-1892 [FamilySearch]] met Tomas Hendrikse, minstens 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 9 december 1707 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 542, p.136].
Ondertrouw: "geassisteert met haer vader Claas Vermaet"
Machdaleentje Vermaat
Netherlands Marriages, 1565-1892
spouse: Tomas Hendrikse
marriage: 25 Dec 1707 — Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
record title: Netherlands Marriages, 1565-1892
groom’s name: Tomas Hendrikse
bride’s name: Machdaleentje Vermaat
marriage date: 25 Dec 1707
marriage place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
indexing project (batch) number: M90102-5
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 113368


Tomas is geboren vóór maandag 9 december 1680 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 542, p.136].
moeder Rebecca Thomas

Mogelijk:
ingeschrevene: Hendriksz, Thomas
datum begrafenis: 19-08-1708
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1170, p.390 en p.391

{maar dat zou betekenen dat hij al was overleden toen zijn dochter Rebecka werd gedoopt.}

Beroep: kuiper
Getuige bij:
11-03-1708     doop Cornelis van Giels (geb. 1708) [zie 1.4.3.6.4]     [aangetrouwde oom moederszijde] [bron: DTB Amsterdam dopen 122, p.190(folio 95v), nr.1]
Kind van Magdalena en Tomas:
1 Rebecka Tomasse [1.4.3.2.1]. Zij is gedoopt op woensdag 22 augustus 1708 in Amsterdam [bron: Doopregister Nieuwe Kerk Amsterdam 47 p. 467 (folio 234) nr. 5].

1.4.3.6 Annetje Claas Vermaat (Vermaate), dochter van Claas Davidsz Vermaet (zie 1.4.3) en Elisabet Andries Boom. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1682 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.34].
kind: Anna
doopdatum: 05-04-1682
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidts, Nicolaus
moeder: Booms, Elisabeth
bronverwijzing: DTB 336, p.34
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24518496


Annetje is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op zondag 19 juli 1716 in Amsterdam [bron: Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10848751].
Na het overlijden van Annetje hertrouwt Claas:
inschrijvingsdatum: 22-04-1718
naam bruidegom: [van] Giels, Claas Janse
naam eerdere vrouw: Vermalt, Annetje Claas
naam bruid: Bonge, Anna Catharina
bronverwijzing: DTB 554, p.430
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Inderdaad een dochter van Claas Davidsz Vermaat? Hij laat echter zijn kinderen RK dopen, terwijl de kinderen van Annetje weer NG worden gedoopt.
Wel spreekt het noemen van een zoon David voor een familierelatie.


Annetje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 11 mei 1704 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam trouwen 1565-1892 [FamilySearch]] met Claas Jansz van Giels, minstens 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 25 april 1704 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam trouwen DTB 537, p.91].
Annetie Claes Vermaet
Netherlands Marriages, 1565-1892
spouse: Claes Jansz Van Giels
marriage: 11 May 1704 — Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
record title: Netherlands Marriages, 1565-1892
groom’s name: Claes Jansz Van Giels
bride’s name: Annetie Claes Vermaet
marriage date: 11 May 1704
marriage place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
indexing project (batch) number: M90102-5
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 113368

inschrijvingsdatum: 25-04-1704
naam bruidegom: [van] Giels, Claas Janse
naam bruid: Vermaaten, Annetje Claas
bronverwijzing: DTB 537, p.91
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26075355


"Claas Janse van Giels van Breda molenaar oud 28 jaren buijten de Lijdtse Poort ouders doodt geassisteert met sijn broeder Cornelis Janse van Giels x Annetie Claas Vermaaten van A: oud 23 jaren als voorn: geassisteert met haar vader Class Davitsz Vermaten"


Claas is geboren vóór zaterdag 25 april 1676 in Breda. Claas is overleden, minstens 76 jaar oud. Hij is begraven op zondag 4 juni 1752 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 1202, p.185vo en p.186].
Vermoedelijk:
ingeschrevene: [van] Gielst, Claes
datum begrafenis: 04-06-1752
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1202, p.185vo en p.186

Kinderen van Annetje en Claas:
1 Joannes van Giels [1.4.3.6.1]. Hij is gedoopt op zondag 22 maart 1705 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 122, p.72(folio 36v), nr.5].
kind: , Joannes
doopdatum: 22-03-1705
kerk: Amstelkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz van Giels, Claes
moeder: Vermaet, Annetje Claes
getuige: Jansz van Giels, Cornelis
getuige: Tijmesse van der Maen, Debera
bronverwijzing: DTB 122, p.72(folio 36v), nr.5

2 Tijme van Giels [1.4.3.6.2]. Hij is gedoopt op vrijdag 15 oktober 1706 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.109(folio 55), nr.8]. Bij de doop van Tijme was de volgende getuige aanwezig: Magdalena Vermaat (1676-1743) [zie 1.4.3.2] [tante moederszijde].
kind: , Tijme
doopdatum: 15-10-1706
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Janse van Giels, Claas
moeder: Claase, Annetje
getuige: Janse van Giels, Cornelis
getuige: Vermaet, Madeleena
bronverwijzing: DTB 109, p.109(folio 55), nr.8

3 Davidt van Giels [1.4.3.6.3]. Hij is gedoopt op vrijdag 15 oktober 1706 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.109(folio 55), nr.9]. Bij de doop van Davidt was de volgende getuige aanwezig: Magdalena Vermaat (1676-1743) [zie 1.4.3.2] [tante moederszijde].
kind: , Davidt
doopdatum: 15-10-1706
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Janse van Giels, Claas
moeder: Claase, Annetje
getuige: Janse van Giels, Cornelis
getuige: Vermaet, Madeleena
bronverwijzing: DTB 109, p.109(folio 55), nr.9

4 Cornelis van Giels [1.4.3.6.4]. Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1708 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 122, p.190(folio 95v), nr.1]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Vermaat (1676-1743) [zie 1.4.3.2] [tante moederszijde] en Tomas Hendrikse (geb. vóór 1680) [zie 1.4.3.2] [aangetrouwde oom moederszijde].
kind: , Cornelis
doopdatum: 11-03-1708
kerk: Amstelkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz van Giels, Claes
moeder: Vermaet, Annetje
getuige: Hendricksz, Tomas
getuige: Vermaet, Magdalena
bronverwijzing: DTB 122, p.190(folio 95v), nr.1

5 Claas van Giels (Gilens) [1.4.3.6.5]. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1712 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.317(folio 159), nr.22].
kind: Claas
doopdatum: 24-01-1712
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Giels, Claas
moeder: Vermert, Anna
getuige: [van] Giels, Jan
getuige: Kruijwagen, Janne
bronverwijzing: DTB 109, p.317(folio 159), nr.22
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24143688

Beroep: molenaar

6 Thomas van Gilens [1.4.3.6.6]. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1713 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 109, p.379(folio 190), nr.21].
kind: , Thomas
doopdatum: 10-09-1713
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Giels, Claas
moeder: Vermat, Anna
getuige: Smidt, Tomas
getuige: Smidt, Maddeleena
bronverwijzing: DTB 109, p.379(folio 190), nr.21
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24144924


Thomas is overleden vóór 1714, ten hoogste 1 jaar oud.

7 Thomas van Gilens [1.4.3.6.7]. Hij is gedoopt op zondag 4 november 1714 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 109, p.425(folio 213), nr.19]. Bij de doop van Thomas was de volgende getuige aanwezig: Magdalena Vermaat (1676-1743) [zie 1.4.3.2] [tante moederszijde].
kind: , Thomas
doopdatum: 04-11-1714
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Gilens, Claas
moeder: Vermaat, Anna
getuige: Smet, Thomas
getuige: Vermaat, Maddeleena
bronverwijzing: DTB 109, p.425(folio 213), nr.19

1.4.3.9 Maria (Marike) Claasse Vermaat is geboren op maandag 13 februari 1690 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.73], dochter van Claas Davidsz Vermaet (zie 1.4.3) en Elisabet Andries Boom. Zij is gedoopt op dinsdag 14 februari 1690 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 336, p.73].
kind: Maria
doopdatum: 14-02-1690
kerk: Kerk De Star
godsdienst: Rooms-Katholiek
vader: Davidsen, Nicolaus
moeder: Booms, Elisabeth
bronverwijzing: DTB 336, p.73
opmerkingen: Geb. 13. Febr. 1690
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24500979


Maria trouwde, 33 jaar oud, op zondag 7 november 1723 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam trouwen 1565-1892 [FamilySearch]] met Johan Harmen Meijer, minstens 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 22 oktober 1723 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 561, p.420].
"Johan Harmen Meijer van Ossel oud 23 jaar woond buyten de lydsepoort, ouders dood geassisteert met Jan Batenburg & Marike Vermaat van A. oud 23 jaar woond aan de Sandhoek ouders dood geassisteert met haar suster Magdalena Vermaat"

{beide partners tekenen met een X}


Netherlands Marriages, 1565-1892
spouse: Johan Harmen Meijer
marriage: 07 Nov 1723 — Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
record title: Netherlands Marriages, 1565-1892
groom’s name: Johan Harmen Meijer
bride’s name: Marike Vermaat
marriage date: 07 Nov 1723
marriage place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
indexing project (batch) number: M02046-3
system origin: Netherlands-EASy
source film number: 113361


Johan is geboren vóór vrijdag 22 oktober 1700 in Ossel.
vader ?
moeder Anna ?

Mogelijk:
Opvarende: Jan Harman Meijer
Relatiesoort: Overleden
Afkomst: Verborgen
Beroep: Kok
Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja
Gebeurtenis: EindeVerbintenis
Datum: maandag 17 december 1736
Gebeurtenisplaats: Azie
Gebeurtenis: VertrekKamer
Datum: woensdag 27 oktober 1734
Gebeurtenis: AankomstKaap
Datum: vrijdag 4 maart 1735
Gebeurtenis: VertrekKaap
Datum: vrijdag 15 april 1735
Gebeurtenis: AankomstIndie
Datum: dinsdag 7 juni 1735
Documenttype: VOC Opvarenden
Erfgoedinstelling: Nationaal Archief
Collectiegebied: Overzee
Archief: VOC Opvarenden
Registratienummer: 6002
Pagina: 21
Akteplaats: Amsterdam
Boek: Amsterdam
Bestemming: Batavia

Kinderen van Maria en Johan:
1 Lijsbet Jans Meijer [1.4.3.9.1]. Zij is gedoopt op woensdag 19 juli 1724 in Amsterdam [bron: Doopregister Nieuwe Kerk Amsterdam 50 p. 10 (folio 5v) nr. 14].
kind: Lijsbet
doopdatum: 19-07-1724
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Meijer, Johan Harmen
moeder: Vermaat, Marike
getuige: [de] Wolf, Lambertus
getuige: Smit, Magdalena
bronverwijzing: DTB 50, p.10(folio 5v), nr.14
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24133983

2 Anna Jans Meijer [1.4.3.9.2]. Zij is gedoopt op zondag 4 november 1725 in Amsterdam [bron: Doopregister Nieuwe Kerk Amsterdam 50 p. 102 (folio 51v) nr. 13]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Magdalena Vermaat (1676-1743) [zie 1.4.3.2] [tante moederszijde].
kind: Anna
doopdatum: 04-11-1725
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Meijer, Harman
moeder: Vermaat, Maria
getuige: Meijer, Coenraat
getuige: Vermaat, Machdalena
bronverwijzing: DTB 50, p.102(folio 51v), nr.13
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24135279

3 Claasje Jans Meijer [1.4.3.9.3]. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1728 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen DTB 110, p.279(folio 140), nr.8].
kind: Caatje
doopdatum: 10-10-1728
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Meijer, Harmanus
moeder: Volmaert, Maricke
getuige: Claase, Jacob
getuige: Elckers, Caatje
bronverwijzing: DTB 110, p.279(folio 140), nr.8
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24001863

1.6 Barber Jaspers Vermaet, dochter van Jasper Philipsz Vermaet (zie 1) en Janke Jans. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1627 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 40, p.380].
kind: , Barber
doopdatum: 31-01-1627
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Vermat, Jasper
moeder: Jans, Janneken
bronverwijzing: DTB 40, p.380
Doopgetuige: Pieter Willemsz


Barber is overleden, 46 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 19 mei 1673 in Amsterdam [bron: Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10809700].
"Barreber Jaspers Vermaet vrou van Willem Barents Sgolten herbergier op de Goldene Haeij in de[...]"

"Barber Jaspers Vermaten van Amsterdam out omtrent 38 jaren segt niet seker te weeten maer wel te kunnen sijn dat sij op dien avont dat die Commotie voor haer huijs was en dat haer glasen wierden uytgegoijt een vrouw een gat in t hooft gekreegen heeft en de buuren seggen oock dat sij gewoon is haer huijs te houden
Na &blijf 72 gl kosten en misse Act 23 April 1673 Pres de Heeren Cor Backer als &telde houde van den Officier Corver en Appelman en Witsen Scheep"
verdachte: Vermaten, Barber Jaspers
datum confessie: 23-04-1673
herkomst: Amsterdam
bronverwijzing: Inv.nr. 321, p. 35
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
Confessieboeken: NL-SAA-29289081
Barber trouwde met Willem Barendtsz Scholten.


1.10 Pieter Jaspersz Vermaet (afb. 1), zoon van Jasper Philipsz Vermaet (zie 1) en Janke Jans. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1634 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 7, p. 22].
kind: , Pieter
doopdatum: 24-12-1634
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Fermaet, Jasper
moeder: Jans, Jannetje
bronverwijzing: DTB 7, p.22
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24565628


Pieter is overleden, 29 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17 september 1664 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1155, p.38 en p.39].
ingeschrevene: Jasperse, Pieter
datum begrafenis: 17-09-1664
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing: DTB 1155, p.38 en p.39

Beroep: zanger (1650-1653), schilder (mogelijk kunstschilder) (1656-1664)
"Vermaat, Pieter. Zanger. In dienst as1650-1653. Schouwburgrekeningen. Kossmann 1915, 121."
[Kossmann, E.F, ’De Amsterdamsche toneelspeelers 1638 tot 1700’, in: E.F. Kossmann (ed.) Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, ’s-Gravenhage: (1915), pp. 91-122, 121. via
Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: http://dare.uva.nl/aup/en/record/173066>, 199.]


Pieter ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1656 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 476, p.390] met Grietjen (Margrietje) Joris, minstens 22 jaar oud. Bij de ondertrouw van Pieter en Grietjen was de volgende getuige aanwezig: Janke Jans (ovl. 1660) [zie 1] [moeder bruidegom].
"geassisteert met Jannetie Jans sijn moeder woont buijten de Antonispoort"
"geassisteert met Dina Pieters haer moeder"


Grietjen is geboren vóór zaterdag 21 oktober 1634 in Utrecht [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 476, p.390].
vader Joris ?
moeder Dina Pieters

Kinderen van Pieter en Grietjen:
1 Jasper Pietersz Vermaet [1.10.1]. Hij is gedoopt op woensdag 2 januari 1658 in Amsterdam [bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24611630].
kind: , Jasper
doopdatum: 02-01-1658
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jasper Vermaet, Pieter
moeder: Joores, Margreitie
bron: 76 p.116
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24611630

2 Dina Pieters Vermaet [1.10.2]. Zij is gedoopt op donderdag 16 juni 1661 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 1661 [Archief Amsterdam]].
Doopgetuigen: Jan Mar[?] Ven, Barber Jacobs, Annetien Jorisse

3 Jannetjen Pieters Vermaet [1.10.3]. Zij is gedoopt op woensdag 12 september 1663 in Amsterdam [bron: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand) Doopregister: NL-SAA-24635925].
kind: , Jannetje
doopdatum: 12-09-1663
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jaspersen Vermaedt, Pieter
moeder: Joris, Grietje
bron: 76 p.288
Doopregister: NL-SAA-24635925

Geen opmerkingen:

Een reactie posten