woensdag 4 februari 2015

Een gegoede familie en één lummel - de nazaten van Philip Ariensz Vermaat in Brielle [5]

[5] De stamhouder en zijn nageslacht


1.1.6 Philippus Arijsz Vermaat, zoon van Adrianus (Arij) Philipsz Vermaat en Maria de Gelleke. Hij is gedoopt op woensdag 24 augustus 1768 in Brielle [bron: Dopen Brielle 117, Grote Kerk 1725-1777 DTB 8].

Philippus is overleden op woensdag 14 januari 1835 om 14:00 in Amsterdam, 66 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1835 (2-1 t/m 12-3, p. 51r)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 januari 1835 [bron: Overlijden Amsterdam 1835 (2-1 t/m 12-3, p. 51r)].
Wonend Princengracht bij Weteringschans nr. 765 Kanton 3
Aangevers:
Eliza Aldenhoren, 32 jaar, apotheker, wonend Vijgendam nr. 42, neef overledene
Johannes Frederik Bangert, 30 jaar, koopman, wonend Rokin nr. 182 (102?), neef overledene

Philippus begon in 1794 een procedure om een stuk land (3 gemeten 142 1/2 roeden) onder Nieuwe Goote, dat zijn vader in leen gehad had, zelf ook in leen te krijgen. Dit had wat voetren in de aarde, omdat hij niet direct na de dood van zijn vader leenhulde gedaan had. Na betaling van een som geld voor "relief voor het begane verzuim" ging het leen in januari 1795 op hem over (dank aan Lars Roobol, die het document voor mij heeft gescand).
Philippus begon een relatie, 30 jaar oud, in juli 1799 in Zuidland [bron: Afgeleid uit doop zoon Adrianus] met Teuntje (Teuna) Ariens van Hulst, 24 jaar oud. De relatie werd verbroken in juli 1799 in Zuidland [bron: Afgeleid uit doop zoon Adrianus]. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1774 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1733-1796 [Nat. Archief, p. 78/136]].
vader Arij van Hulst
moeder Ariaantje Ouddijk

Kind van Philippus en Teuntje:
1 Adrianus van Hulst [1.1.6.1], geboren op maandag 7 april 1800 om 04:30 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1796-1812 [Nat. Archief, p. 17/72]]. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1800 in Zuidland [bron: DTB Zuidland dopen 1796-1812 [Nat. Archief, p. 17/72]].
"zoon van Teuna Arijsdr van Hulst, buiten t Huwelijk geteeld bij [doorgehaald (*)] Imant welke haar geweigerd heeft te trouwen, waarom zij als moeder zelfs bij den Doop geadsisteerd heeft, en voor de Gemeente haar misdaad beleden heeft, zijnde de Getuigen Geertrui van der Klok welke ’t kind ook geheven heeft, sijnde de moeder geen Lidmaat."
(*) de doorgehaalde woorden zijn "Arij Philipszoon Ver", terwijl van "maat" door het aanpassen van de tweede a en het voorvoegen van een "I" het woord "Imant" is gemaakt.

Overeenkomst (Compareren enerzijds Philippus Vermaat, meerderjarige jongeman te Brielle, en anderzijds Teuntje van Hulst, minderjarige jongedochter geboren te Zuidland en wonend te Brielle, geassisteerd met haar aangetrouwde verwant Kornelis Manintveld. Om een kostbare procesgang inzake defloratie te vermijden komen zij overeen dat voor het kind f 2.10.-- per week zal worden betaald tot het bereiken van de leeftijd van 20 jaar als het een zoon is en 18 jaar als het een dochter zal zijn. Betaling zal verlopen via de procureur Abraham Adriaan Huigens. Boven een al overeengekomen bedrag voor kraamkosten etc. zal nog eens f 100 eenmalig worden betaald. Comparante zal dan afzien van elke vorm van vervolging.)
Datum: 09-03-1800
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1196 van toegang 110]

Adrianus is overleden op maandag 29 augustus 1814 om 15:00 in Zuidland, 14 jaar oud [bron: Overlijden Zuidland 1814 Akte 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1814 [bron: Overlijden Zuidland 1814 Akte 26].
Aangevers:
Leendert van Vliet, 49 jaar, arbeider, wonend Zuidland (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Pieter van Veen, 43 jaar, administrateur in het Diaconij Armenheuis, wonend Zuidland

Teuntje is overleden op maandag 6 maart 1826 om 02:00 in Zuidland, 51 jaar oud [bron: Overlijden Zuidland 1826 Akte 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1826 [bron: Overlijden Zuidland 1826 Akte 9].

Aangevers:
Steven de Kruijs, 30 jaar, particulier
Andries Kuiper, 30 jaar, arbeider
Huis nr. 56
{Volgens akte bij overlijden 40 jaar oud}

Philippus trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 10 augustus 1802 in Amsterdam [bron: Mededeling Klaas Heijboer, 14-6-1993 (Archief Mies Brummans-Vermaat)] met Maria de Bank, 22 jaar oud, nadat zij op vrijdag 23 juli 1802 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouwadvertentie Vermaat-De Bank [CBG]]. Zij is gedoopt op woensdag 26 januari 1780 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 84, p.203(folio 102), nr.9].
kind: Maria
doopdatum: 26-01-1780
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Bank, Elias
moeder: Kintsius, Catharina
getuige: Kintsius, Pieter
getuige: Kintsius, Maria
bronverwijzing: DTB 84, p.203(folio 102), nr.9

Overeenkomst (18 Maria de Gelleke weduwe Adrianus Vermaat wonende den Briel.Zij schenkt haar zoon Philippus Vermaat mede wonende alhier het huis en erf met tuin c.s. aan de westzijde van de Capoenstraat cohiernr 434 alsmede de apothekerswinkel met toebehoren onder voorwaarde zoals onderling overeengekomen, welke donatie door Philippus wordt aangenomen.)
Datum: 02-04-1802
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1207 van toegang 110]

In 1810 vertrok het gezin naar Amsterdam, waar Philippus opnieuw als apotheker aan de slag ging.
374 kl 04-11-1796 Philippe Vermaat [knt] in 1810 met att vertrokken naar
374 kl att ...dam zie acta art 41 [knt]
[Brielle,DTBL WG,T:1673-1802 D:1671-1826 L:1671-1825]


Machtiging (Maria de Bank gehuwd met Philippus Vermaat wonende den Briel en geassisteerd door haar man machtigt haar man om al haar zaken waar te nemen. Getuige Jan van der Zee.
Aktenummer: 5
Aktedatum: 22/01/1810
Naam notaris: H.M. van Andel
Aard van de akte: procuratie
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1210)

Kinderen van Philippus en Maria:
2 Adrianus Pieter Vermaat [1.1.6.2], geboren op zondag 28 augustus 1803 om 07:30 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Grote of Sint Catharijnekerk]. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1803 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Grote of Sint Catharijnekerk]. Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder vaderszijde].

Adrianus is overleden op vrijdag 24 december 1847 om 02:00 in Amsterdam, 44 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1847 (12-11 t/m 31-12, p. 75r)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 december 1847 [bron: Overlijden Amsterdam 1847 (12-11 t/m 31-12, p. 75r)]. Bij de overlijdensaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [zwager].
Wonend Princengracht nr. 603 Kanton 4
Aangevers:
Daniël Constantin Augustinus van Son, 32 jaar, koopman, wonend Princengracht 603, zwager overledene
Arend Starink Deterts, 36 jaar, koopman, wonend Singel 90

Ongehuwd overleden
Beroep: advocaat

3 Catharina Geertruida Vermaat [1.1.6.3], geboren op maandag 4 maart 1805 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Grote of Sint Catharijnekerk]. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1805 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Grote of Sint Catharijnekerk].
Getuige Jan Gtz. Bartjes
Getuige Geertruijda de Bank

Catharina is overleden op woensdag 27 maart 1805 om 14:00 in Brielle, 23 dagen oud (oorzaak: stuipen) [bron: Overlijdensadvertentie Catharine Geertruida Vermaat [CBG]]. Zij is begraven op vrijdag 29 maart 1805 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 508/513]].

"29 do Een kind van de heer Philippus Vermaat genaamd Catharina Geertruyda 3 weeken aan de stuypen f 15,="

4 Geertruijda Johanna Vermaat, geboren op dinsdag 7 juni 1808 in Brielle. Volgt 1.1.6.4.

5 Catharina Maria Vermaat [1.1.6.5], geboren op donderdag 1 februari 1810 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Kleine of St. Jacobskerk]. Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Kleine of St. Jacobskerk].

Catharina is overleden op vrijdag 3 maart 1871 om 22:00 in Amsterdam, 61 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1871 Akte 1689]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 maart 1871 [bron: Overlijden Amsterdam 1871 Akte 1689].
Kloveniersburgwal Kanton 1 Wijk B nr. 185
{Blijkbaar woonde ze in bij het gezin van haar zus Geertruijda Johanna.}
Aangevers:
Jacobus van Gool, 45 jaar, aanspreker, wonend Kattegat L 724
Willem Mastman, 39 jaar, aanspreker, wonend Beulingstraat JJ 470
Ongehuwd overleden

6 Elia(s) Marius Vermaat [1.1.6.6], geboren op dinsdag 30 mei 1815 om 01:00 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1815 (folio 6 april tot 12 juli, p.150r)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 juni 1815 [bron: Geboorte Amsterdam 1815 (folio 6 april tot 12 juli, p.150r)]. Bij de geboorteaangifte van Elia(s) was de volgende getuige aanwezig: Philippus Arijsz Vermaat (1768-1835) [vader].
Getuigen:
Adrianus Berestraat, 44 jaar, logementhouder, wonend aan brug [..?..]
Jan Gerritsz Bontjes, 41 jaar, [beroep onleesbaar], wonend [onleesbaar]

Elia(s) is overleden op donderdag 29 mei 1817 om 04:00 in Amsterdam, 1 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1817 (24-5 t/m 4-8, p. 19l)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 mei 1817 [bron: Overlijden Amsterdam 1817 (24-5 t/m 4-8, p. 19l)]. Bij de overlijdensaangifte van Elia(s) was de volgende getuige aanwezig: Philippus Arijsz Vermaat (1768-1835) [vader].
Kalverstraat 46 Kanton 4
Aangevers:
vader
Jan Gerritsz Bantjes, 43 jaar, winkelier, wonend Prin[...] 600, oom van de overledene

1.1.6.4 Geertruijda Johanna Vermaat is geboren op dinsdag 7 juni 1808 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Grote of Sint Catharijnekerk], dochter van Philippus Arijsz Vermaat en Maria de Bank. Zij is gedoopt op zondag 19 juni 1808 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Grote of Sint Catharijnekerk].
Getuige Jan Gzn Bantjes
Getuige Geertruida de Bank
Nadere informatie Getuigen 1 en 2 zijn echtelieden te Amsterdam

Geertruijda is overleden op vrijdag 18 januari 1889 om 03:00 in Beverwijk, 80 jaar oud (oorzaak: "spoedig verval van krachten") [bron: Overlijden Beverwijk 1889 Akte 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 januari 1889 [bron: Overlijden Beverwijk 1889 Akte 2].
Zeeweg 627
Aangevers:
Johannes Hendrikus van Duffelen, 66 jaar, aanspreker, geene betrekking
Hendrik de Leeuw, 53 jaar, aanspreker, geene betrekking

Geertruijda trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 27 april 1843 in Amsterdam [bron: Huwelijken Amsterdam 1843 Akte reg.2;fol.95v] met Daniel Constantijn Augustinus van Son, 28 jaar oud. Daniel is geboren op dinsdag 24 januari 1815 om 11:00 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1815 (register 1; 2 januari-5 april, p. 65v)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 januari 1815 [bron: Geboorte Amsterdam 1815 (register 1; 2 januari-5 april, p. 65v)].
Achterburgwal bij Hoogstraat N63 K2
Vader Jan Carel van Son
Moeder Anna Magdalena Gonzal
Aangever:
Adrianus Buddingh, 56 jaar, vroedmeester, wonend Heerengracht bij Leliengracht N24
Getuigen:
Johannes Christoffel Hildebrand, 50 jaar, kommies ter secretarie, wonend [onleesbaar] buitende Haarlemmerpoort
Frans Philippus Ernst, 24 jaar, klerk als boven, wonend Prinsegracht bij Leidsestraat

Daniel is overleden op woensdag 11 november 1896 om 13:30 in Beverwijk, 81 jaar oud [bron: Overlijden Beverwijk 1896 Akte 92]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 november 1896 [bron: Overlijden Beverwijk 1896 Akte 92].
Zeestraat Wijk F nr. 82
Aangevers:
Adrianus Rumphius, 63 jaar, postdirecteur
Hendrik Rothe, 25 jaar, ambtenaar ter secretarie

Beroep: drogist, koopman

Kinderen van Geertruijda en Daniel:
1 Karel Philippus van Son [1.1.6.4.1], geboren op maandag 11 maart 1844 om 16:00 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1844 (register 2, 7 februari-14 maart, p.194r)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 maart 1844 [bron: Geboorte Amsterdam 1844 (register 2, 7 februari-14 maart, p.194r)]. Bij de geboorteaangifte van Karel was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [vader].
Prinsengracht Kanton 4 nr. 603
{In het Bevolkingsregister staat hij vermeld als Carel Philippus.}
Getuigen:
Arend Starink Deterts, 33 jaar, koopman, wonend Singel nr. 90
Louis Philippus Muller, 29 jaar, commissionair, wonend Singel nr. 133

[Ik heb nog geen overlijdensakte van Karel Philippus kunnen vinden]

2 Adrianus Pieter van Son [1.1.6.4.2], geboren op dinsdag 11 november 1845 om 19:00 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1845 (register 6; 1 oktober-20 november, p.139v)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 november 1845 [bron: Geboorte Amsterdam 1845 (register 6; 1 oktober-20 november, p.139v)]. Bij de geboorteaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [vader].
Prinsengracht nr. 603
Getuigen:
Arend Starink Deterts, 35 jaar, koopman, wonend Singel nr. 90
Hendrik Christoffel Nieman, 40 jaar, bediende, wonend Lindegracht nr. 28

Adrianus is overleden op zondag 26 juli 1846 om 02:00 in Amsterdam, 8 maanden oud [bron: Overlijden Amsterdam 1846 register 4, p. 63v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1846 [bron: Overlijden Amsterdam 1846 register 4, p. 63v]. Bij de overlijdensaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [vader].
Prinsengracht kanton 4 nr. 603
Aangevers:
vader
Arend Starink Deterts, 35 jaar, koopman, wonend Singel 90, oom

3 Catharina Maria van Son [1.1.6.4.3], geboren op woensdag 17 november 1847 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1847 (register 5; 18 september-26 november, p.175v)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 november 1847 [bron: Geboorte Amsterdam 1847 (register 5; 18 september-26 november, p.175v)]. Bij de geboorteaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [vader].
Prinsengracht nr. 603
Getuigen:
Arend Starink Deterts, 36 jaar, koopman, wonend Singel nr. 90
Jan Cappers, 39 jaar, kruijer, wonend Lauriergracht nr. 124 (tekent Kappers)

Catharina is overleden op dinsdag 4 september 1849 om 22:00 in Amsterdam, 1 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1849 register 6, p 143v]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1849 [bron: Overlijden Amsterdam 1849 register 6, p 143v]. Bij de overlijdensaangifte van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [vader].
Kloverniersburgwal kanton 1 nr. 9
Aangevers:
vader
Arend Starink Deterts, 38 jaar, koopman, wonend Singel nr. 90, oom

4 Anna Magdalena van Son [1.1.6.4.4], geboren op zaterdag 15 januari 1853 om 02:00 in Amsterdam [bron: Geboorte Amsterdam 1853 (1 januari tot 2 aprili, p.67v)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 januari 1853 [bron: Geboorte Amsterdam 1853 (1 januari tot 2 aprili, p.67v)]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Daniel Constantijn Augustinus van Son (1815-1896) [vader].
Kloveniersburgwal Wijk B nr. 185
Getuigen:
Arent Starink Deterts, 42 jaar, koopman, wonend Singel Wijk F nr. 349
Arnoldus Stellingwerf, 38 jaar, apotheker, wonend stadsapotheek

Anna is overleden op vrijdag 15 februari 1929 om 22:30 in Aalsmeer, 76 jaar oud [bron: Overlijden Aalsmeer 1929 Akte 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 16 februari 1929 [bron: Overlijden Aalsmeer 1929 Akte 15].
Aangevers:
Willem Roepman, 63 jaar, aanspreker, wonend Aalsmeer
Cornelis Jacobus Braber, 33 jaar, ambtenaar ter secretarie, wonend Aalsmeer

Maria is overleden op vrijdag 2 februari 1838 om 08:00 in Amsterdam, 58 jaar oud [bron: Overlijden Amsterdam 1838 (1-1- t/m 21-2, p. 141)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 februari 1838 [bron: Overlijden Amsterdam 1838 (1-1- t/m 21-2, p. 141)].
Wonend Princengracht bij Weteringschans nr. 765 Kanton 3
Aangevers:
Geurt Menzo Brandts, 44 jaar, bouman, wonend Singel nr. 70, neef
Johan Frederik Bangert, 35 jaar, behanger, wonend Rokin nr. 184, neef

Geen opmerkingen:

Een reactie posten