maandag 2 februari 2015

Een gegoede familie en één lummel - de nazaten van Philip Ariensz Vermaat in Brielle [4]

[4] Een tweede kleindochter en haar gezin


1.1.3 Johanna Adriana Vermaat, dochter van Adrianus (Arij) Philipsz Vermaat en Maria Pieters de Gelleke, is gedoopt op woensdag 14 september 1763 in Brielle [bron: Dopen Brielle 117, Grote Kerk 1725-1777 DTB 8]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Anna Kruijne (1716-1778) [grootmoeder vaderszijde].
Getuige: Johanna Kruijne (weduwe van Gerard Knoll)

Johanna trouwde, 22 jaar oud, op zondag 3 september 1786 in Brielle [bron: DTB Brielle trouwen 1797-1811 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 114/212]] met Johannes Jacobsz van der Minne, 19 jaar oud, nadat zij op zondag 20 augustus 1786 in Brielle in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Brielle trouwen 1797-1811 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 114/212]]. 
Johannes is een zoon van Jacobus van der Minne en Klara (Klaartje) Spaan. Hij is gedoopt op woensdag 29 oktober 1766 in Brielle [bron: DTB Brielle dopen Kerkgemeente: Brielle Kleine of Sint Jacobskerk].
Vader Jacobus van der Minne
Moeder Clara Spaan
Getuige Elizabeth van der Minne

Testament (53 Mutueel testament van Johannes van der Minnen raad in de vroedschap en Johanna Adriana Vermaat echtelieden wonende den Briel, gegoed beneden de 50.000 gld. Langstlevende kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en verkiezing van het aasdoms versterfrecht. Als hij het eerst sterft en zij hertrouwde dan gaat de helft van de nalatenschap naar hun kinderen. Langstlevende voogd of voogdes en naast de langstlevende haar vader Adrianus Vermaat en Gabriel Leonard van Oosten alsmede seclusie van de weeskamer. Getuige Adrianus Beukman. In margine: de testatrice is overleden 18/11/1834.)
Datum: 30-09-1788
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1191 van toegang 110]

Johannes was een zoon uit het tweede huwelijk van Klaartje Spaan (weduwe van Jan Cornelisz Vermaat uit Rockanje)  met Jacobus van der Minne. Zijn broep was zoutzieder, later was hij tevens burgemeester van Brielle.

Volgens de Kerkeraadsacta van 10 April 1785 kviram Johannes van der Minne met attestatie van Middelhamis te Brielle.
Hij werd door de Brielsche Magistraten 29 April 1786 aangesteld tot grossier in zout. Op de lijst der Vroedschappen treft men hem aan sub nr 227. Hij werd benoemd tot schepen in 1788, 1790, 1792, 1793 en 19 April 1803; tot raad in het College der Magistraten in 1789. In 1806 werd hij gekozen tot lid van den Stedelijken Raad te Brielle (Ress. van den Raad van 16 en 23 Mei 1806), en bij Kon. Besluit van 12 Junij 1814 benoemd tot burgemeester van Brielle, werd hij als zoodanig den 18**r" Junij geinstalleerd. Hij bekleedde de betrekking van burgemeester tot 2 Januarij 1849, toen zijn eervol ontslag inging. In 1814 werd hij heemraad van Voorne. Oud 91 jaren en 10 maanden is hij 30 Augustus 1858 te Brielle gestorven.. Ofschoon het begraven in de kerken toen verboden was, werd het lijk van Joh. van der Minne, tengevolge van eene ontvangen vergunning, in de Groote Kerk ter aarde besteld. In het doodenregister staat achter zijn naam niet alleen oud-burgemeester maar ook zoutzieder. 
[Algemeen Nederlandsch Familieblad, volume 9]

Kinderen van Johanna en Johannes:
1 Jacobus Magdalenus van der Minne [1.1.3.1]. Hij is gedoopt op woensdag 13 juni 1787 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9].
Getuige: Magdalena Schrijver weduwe van Jillis Haak.)

Jacobus is overleden op maandag 7 mei 1827 om 23:30 in Brielle, 39 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 93]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1827 [bron: Overlijden Brielle 1827 Akte 93]. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobsz van der Minne (1766-1858) [vader].
Wijk 4 nr. 5
Aangevers:
vader
David van der Linde, 36 jaar, klerk ter secretarie

Beroep: burgemeester van Nieuw Helvoet

2 Maria Adriana van der Minne [1.1.3.2]. Zij is gedoopt op woensdag 29 oktober 1788 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuige: Maria de Gelleke

Maria is overleden op zondag 12 december 1869 om 01:30 in ’s-Gravenhage, 81 jaar oud [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1869 Akte 2129]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1869 [bron: Overlijden ’s-Gravenhage 1869 Akte 2129].
Aangevers:
Jacobus de Vriend, 63 jaar, bode
Louis Henri Gordeau, 36 jaar, bode

3 Arij Clarus van der Minne [1.1.3.3]. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1790 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11].
Getuige: Magdalena Schrijver (weduwe van Gillis Haak)

Arij is overleden op zondag 23 februari 1879 om 16:00 in Brielle, 88 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1879 Akte 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1879 [bron: Overlijden Brielle 1879 Akte 19].
Aangevers:
Johannes Cornelis van Leenen, 62 jaar, lijkbezorger
Jan van Marion, 53 jaar, lijkbezorger

Beroep: zoutzieder, doctor medicinae, rentmeester der godshuizen

4 Margaretha Antonetta van der Minne [1.1.3.4], geboren op zondag 26 augustus 1792 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9]. Zij is gedoopt op woensdag 29 augustus 1792 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9]. Bij de doop van Margaretha was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuige: Maria de Gelleke

Margaretha is overleden op zaterdag 11 juli 1812 om 18:00 in Brielle, 19 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1812 Akte 111]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 juli 1812 [bron: Overlijden Brielle 1812 Akte 111]. Bij de overlijdensaangifte van Margaretha waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Jacobsz van der Minne (1766-1858) [vader] en Jacobus Magdalenus van der Minne (1787-1827) [broer].
Huis sectie 4 nr. 120, noordelijk van Slagveld
Aangevers:
vader
Jacobus Magdalenus van der Minne, broer

5 Francois van der Minne [1.1.3.5], geboren op maandag 28 juli 1794 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9]. Hij is gedoopt op zondag 3 augustus 1794 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9]. Bij de doop van Francois was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuigen: Pieter de Gelleke en Maria de Gelleke

Francois is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op zaterdag 30 augustus 1794 in Brielle [bron: http://www.famvanrijt.eu/vanrijt/1657.htm].
{vermelding niet gevonden}

6 Pieter Johannesz van der Minne [1.1.3.6], geboren op maandag 28 juli 1794 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9]. Hij is gedoopt op zondag 3 augustus 1794 in Brielle [bron: Dopen Brielle 118, Grote Kerk 1778-1812 DTB 9]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuigen: Pieter de Gelleke en Maria de Gelleke

Pieter is overleden op zondag 19 januari 1834 om 12:00 in Brielle, 39 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1834 Akte 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1834 [bron: Overlijden Brielle 1834 Akte 5]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobsz van der Minne (1766-1858) [vader].
Wijk 4 nr. 120
Aangevers:
vader
Cornelis Beijers, 56 jaar, stadsbode

Beroep: burgemeester van Nieuw Helvoet

7 Clara Magdalena van der Minne [1.1.3.7], geboren op donderdag 31 december 1795 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Zij is gedoopt op woensdag 6 januari 1796 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Clara was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuigen: Magdalena Schrijver en Maria de Gelleke

Clara is overleden op maandag 22 november 1875 om 23:00 in Brielle, 79 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1875 Akte 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 23 november 1875 [bron: Overlijden Brielle 1875 Akte 109].
Aangevers:
Johannes Cornelis van Leenen, 59 jaar, lijkbezorger
Jan van Marion, 51 jaar, lijkbezorger

8 Adriana Elisabeth van der Minne [1.1.3.8], geboren op donderdag 1 februari 1798 in Brielle. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1798 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Maria Vermaat (1765-1799) [tante moederszijde].
Getuige: Elisabeth Maria Vermaat

Adriana is overleden op zaterdag 24 mei 1856 in Brielle, 58 jaar oud [bron: Overlijdens Brielle 1856 Akte 45]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei 1856 [bron: Overlijdens Brielle 1856 Akte 45].

[Scans Family Search ontbreken]

9 Neeltje Johanna van der Minne [1.1.3.9], geboren op donderdag 6 november 1800 in Brielle. Zij is gedoopt op woensdag 12 november 1800 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuige: Maria de Gelleke

Neeltje is overleden op zaterdag 2 november 1811 in Brielle, 10 jaar oud [bron: http://www.famvanrijt.eu/vanrijt/1657.htm].

10 Johanna Maria van der Minne [1.1.3.10], geboren op vrijdag 7 januari 1803 in Brielle. Zij is gedoopt op zondag 23 januari 1803 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11].
Getuige: Johanna Greesse, weduwe van A. Bresser

Johanna is overleden, 1 jaar oud (oorzaak: kinkhoest). Zij is begraven op dinsdag 6 november 1804 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 506/513]].
"Een kind van de heer Joh=s van der Minne genaamd Anna Maria 1 Jaer en 10 Maanden aan kinkhoest en stuijpen 30,="

11 Johannis Marius van der Minne [1.1.3.11], geboren op maandag 7 januari 1805 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1805 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11].
Getuige: Johanna Gresse (weduwe van A. Bresser)

Johannis is overleden op zaterdag 1 december 1883 om 02:30 in Middelburg, 78 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1883 Akte 323]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1883 [bron: Overlijden Middelburg 1883 Akte 323].
Aangevers:
Adriaan Verschoor de la Housfaije, 62 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Dirk Burghoudt, 68 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg

12 Magdalena van der Minne [1.1.3.12], geboren op woensdag 26 februari 1806 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Zij is gedoopt op woensdag 12 maart 1806 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. Bij de doop van Magdalena was de volgende getuige aanwezig: Maria de Gelleke (1732-1807) [grootmoeder moederszijde].
Getuige: Maria de Gelleke
Magdalena is overleden op zondag 4 mei 1806 in Brielle, 2 maanden oud [bron: http://www.famvanrijt.eu/vanrijt/1657.htm]. 

Johanna is overleden op dinsdag 18 november 1834 om 12:00 in Brielle, 71 jaar oud [bron: Overlijden Brielle 1834 Akte 163]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 november 1834 [bron: Overlijden Brielle 1834 Akte 163]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobsz van der Minne (1766-1858)  [echtgenoot].

Wijk 4 nr. 120
Aangevers:
echtgenoot
Bastiaan Jacob Verheij Cz, 50 jaar, grondeigenaar, schoonzoon overledene

Johannes is overleden op maandag 30 augustus 1858 in Brielle, 91 jaar oud [bron: Overlijdens Brielle 1858 Akte 100]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 31 augustus 1858 [bron: Overlijdens Brielle 1858 Akte 100].
[Scans Family Search ontbreken]

Veiling (Bastiaan Jacob Verheij wethouder van en wonende Brielle en Arij Clarus van der Minne med. dr wonende ald. in hun kwaliteit als door Johannes van der Minne in leven zoutzieder en oud burgemeester van en wonende Brielle en ald. overl. op 30/08/1858, bij akte op 05/10/1855 voor nts L.M. van Kruijne te Brielle verleden, Arij Clarus van der Minne voornoemd als meerderj. zoon van Johannes van der Minne en van diens op 18/11/1834 te Brielle overleden vrouw Johanna Adriana Vermaat en als zodanig mede erfgenaam van zijn genoemde ouders, Bastiaan Jacob Verheij zo als in huwelijk hebbende Klara Magdalena van der Minne en als procuratie hebbende van Johnnes Marinus van der Minne rijksontvanger wonende Hillegersberg zoon van voormeld echtpaar, Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur notaris wonende Brielle als lasthebber van Maria Adriana van der Minne weduwe Arnoldus Pluijgers zonder beroep wonende den Haag als meerderj. dochter en haar kinderen Arnoldus Marius Pluijgers, koopman wonende Rotterdam, Clara Magdalena Pluijgers zonder beroep gehuwd met Petrus Johannes Nortier med.dr. beiden wonende Rotterdam, Wilhelmina Katharina Pluijgers zonder beroep wonende den Haag, Pieter Pluijgers officier van gezondheid in Ned. Oost Indië, Wilhelmus Lambertus Pluijgers zonder beroep wonende Rotterdam en Adriana Elisabeth Pluijgers zonder beroep wonende den Haag als met hun op 21/10/1850 te Febing Tinge in Oost Indië overleden broer Johannes Hendrik Pluijgers geweest zijnde de enige kinderen van wijlen Arnoldus Pluijgers en met hun genoemde moeder de enige erfgenamen in zijn nalatenschap, Mr Johannes Laurens Michel Kornelis Lamaison van Heenvliet burgemeester van en wonende Heenvliet gehuwd met Maria Jacoba van der Minne meerderj. dochter en met hun na te noemen zuster Johanna Adriana van der Minne en broers Jacob van der Minne en Adrianus van der Minne enige overgebleven kinderen van Jacobus Magdalenus van der Minne die een zoon was van genoemde overleden Johannes van der Minne en Johanna Adriana Vermaat met als resultaat dat niet is gegund de percelen 1, 3D en 6 en dat verder is gemijnd nr 2 door Marinus van der Reijden om 448 gld, nrs 3A Johan Wilhelm Hein om 403 gld, 3B dezelfde Hein om 383 gld, 3C Jacob Trouw voornoemd om 405 gld,3E Hein voormeld om 410 gld, 4e Hendrikus Theodorus Hoijer om 2603 gld 85 ct, 5e Mr Abraham Rutger Visser de massa om 1985 gld 88 ct, 7e Jacob Luijendijk om 1497 gld 24 ct, 8, 9 en 10 Jannetjre Mondeling weduwe Hendrik Gorzeman voornoemd om 10.700 gld, 11e Jan Moerman de massa om 1265 gld, 12e Jan Moerman om 1195 gld 20 ct, 13e Jan vanToledo om 938 gld 9 ct, 14 Adam Roskam voormeld om 515 gld 4 ct, perceel 15 Aart Klok Jansz. om 836 gld 60 ct, 16e Arij Arijsz. van der Hoeven de massa om 1261 gld 98 ct, 17e Korneis Pietersz. Boogert om 6985 gld 34 ct en 18e Frederik Marinus van der Schalk om 11.300 gld en totaal om f.43.133,22.
Aktenummer: 120
Aktedatum: 19/11/1858
Aard van de akte: veiling
Naam notaris: Pieter van Andel
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 0065)


Brielle in 1649 - door Joannes Blaeu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten