zondag 15 februari 2015

Adriana Vermaat (enigszins) in ere hersteld [2]

Dankzij het onderzoek van Han Vermaat is mij over de levensloop van Adriana Vermaat inmiddels veel meer bekend dan toen ik mij  eerste blogpost aan haar wijdde. 

Adriana (Adriaantje) Vermaat, dochter van Johannes (Jan) Baptist Hermansz Vermaat en Elizabeth Vincent (van Senten, Hoendervangers). Zij is gedoopt op zaterdag 19 maart 1803 in Steenbergen [bron: DTB Steenbergen dopen RK 1795-1806 [Markiezenhof, p. 76/110]].
Getuigen Henricus Vincent en Elisabeth Vincent

Adriana trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 4 december 1823 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1823 Akte 102 (p. 68r)] met Louweris Cornelis van der Maas, 27 jaar oud, nadat zij op zondag 9 november 1823 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1823 Akte 102 (p. 68r)]. 
Getuigen:
Pieter in ’t Hout, 32 jaar, metselaar, wonend Middelburg
Marinus Pieter Michel, 29 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Jan Beverland, 65 jaar, metselaar, wonend Middelburg
Jacob Beverland, 38 jaar, metselaar, wonend Middelburg
Bruidegom kan niet schrijven, dus tekent niet.


Louweris is geboren op zaterdag 3 december 1796 in Middelburg [bron: Huwelijksbijlagen Middelburg 1823 Akte 102]. Hij is gedoopt op zaterdag 3 december 1796 in Middelburg[bron: Huwelijksbijlagen Middelburg 1823 Akte 102].
vader: Anthony van der Maas
moeder: Anna Plantefeber

Kinderen van Adriana en Louweris:
1 Pieter Anthonij van der Maas, geboren op vrijdag 13 augustus 1824 om 04:00 in Vlissingen [bron: Geboorteakte Vlissingen 1824 Akte 229]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 augustus 1824 [bron: Geboorteakte Vlissingen 1824 Akte 229]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Louweris Cornelis van der Maas (1796-1853) [vader].
Adres: wijk L, nummer 17
Getuigen:
Abraham van Schayick, 27 jaar, metselaar, wonend Vlissingen (tekent Schaik)
Pieter Andriessen, 36 jaar, sjouwer, wonend Vlissingen
Pieter is overleden op vrijdag 11 mei 1900 om 12:00 in Vlissingen, 75 jaar oud [bron: Overlijden Vlissingen 1900 Akte 150]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1900 [bron: Overlijden Vlissingen 1900 Akte 150].
Aangevers:
Joost Fredrik van der Maas, 36 jaar, bootsman der Marine, wonend Vlissingen, zoon overledene
Jacobus Fredrik van der Maas, 41 jaar, werkman, wonend Vlissingen, zoon overledene

2 Margarietha Johanna Elisabeth van der Maas, geboren op woensdag 15 februari 1826 om 05:00 in Vlissingen [bron: Geboorte Vlissingen 1826 Akte 43]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 15 februari 1826 [bron: Geboorte Vlissingen 1826 Akte 43]. Bij de geboorteaangifte van Margarietha was de volgende getuige aanwezig: Louweris Cornelis van der Maas (1796-1853) [vader].
Wijk I nr. 51
Getuigen:
Dirk Muller, 38 jaar, schipper, wonend Vlissingen
Pieter Christiaan Andriessen, 38 jaar, sjouwer, wonend Vlissingen
Margarietha is overleden op maandag 12 november 1827 om 16:00 in Middelburg, 1 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 440]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 november 1827 [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 440].
Wijk K nr. 328
Aangevers:
Jacobus Ditmars, 26 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Leendert Smit, 51 jaar, tagrijn, wonend Middelburg

Op 7-7-1826 verlaat Adriana haar man met onbekende bestemming: "Hare Echtgenoot declareerd dat zijne huisvrouw hem heeft verlaten en haar jongste kind heeft mede genomen" {Bevolkingsregister Middelburg}

Kind van Adriana uit onbekende relatie:
3 Johannes Baptist Vermaat, geboren op woensdag 29 augustus 1827 om 15:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1827 Akte 338]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1827 [bron: Geboorteakte Middelburg 1827 Akte 338].
Adres: wijk K, nummer 333
Aangever:
Helena Vermeijlen, 40 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Getuigen:
Martinus Arkema, 32 jaar, wever, wonend Middelburg
Gilles Antoni Verlee, 29 jaar, kleeremaker, wonend Middelburg (tekent Verlé)

Johannes is overleden op maandag 10 september 1827 om 13:00 in Middelburg, 12 dagen oud [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 318]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 september 1827 [bron: Overlijden Middelburg 1827 Akte 318].
Wijk K nr. 334
Aangevers:
Andries Hoogedeuy, 40 jaar, metselaar, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Arij de Visser, 47 jaar, daglooner, wonend Middelburg


De overlijdensakte noemt hem "Johannes van der Maat" en zijn moeder "Johanna van der Maat". Mogelijk is hier een vergissing begaan doordat "Van der Maas" (nog altijd de echtgenoot van Adriana) en "Vermaat" is verhaspeld door de aangevers.

Kort na de geboorte van Johannes Baptist belandt ze in het ziekenhuis vanwege galziekte (07-09-1827 t/m 02-11-1827). Merkwaardig genoeg wordt ze daar onder de voornaam Catharina (de naam van haar zus) ingeschreven en met beroep matroos.


Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis overlijdt haar kind Johannes Baptist en kort na haar ontslag uit het ziekenhuis ook haar dochter Margarita Johanna op 12-11-1827, 1 jaar oud.
[Mededeling Han Vermaat]

Opvallend genoeg wordt haar vierde kind weer gewoon onder de naam van haar echtgenoot ingeschreven, hoewel ze niet meer met Louweris samen was.

4 Elisabeth Maria van der Maas, geboren op dinsdag 13 juli 1830 om 22:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1830 Akte 275]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 juli 1830 [bron: Geboorteakte Middelburg 1830 Akte 275].
Aangever:
Helena Vermijle, 43 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Wijk I nr. 130
Getuigen:
Johannes Baptist van der Berg, 35 jaar, kamerbehanger, wonend Middelburg
Adrianus Marthanus Harthoorn, 28 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Elisabeth is overleden op donderdag 26 augustus 1830 om 01:00 in Middelburg, 1 maand oud [bron: Overlijden Middelburg 1830 Akte 311]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 augustus 1830 [bron: Overlijden Middelburg 1830 Akte 311].
Wijk I nr. 130
Aangevers:
Johannes Baptist van den Berg, 35 jaar, kamerbehanger, wonend Middelburg
Adrianus Martinus Harthoorn, 28 jaar, tuinman, wonend Middelburg

Inmiddels had Adriana blijkbaar het plan opgevat om als vroedvrouw de kost te gaan verdienen. Ze maakte de opleiding echter niet af.
Fragment uit "De Geneeskundige School te Middelburg: Hare lectoren…"":
17. ADRIANA VERMAAT. Geb. te Steenbergen 10 Maart 1803. Inges. Aug. 1833.
en
18. ADRIANA MARIA BOOGAARTS. Geb. te Steenbergen 7 Dec. 1805. Inges. Jan. 1834.
Beide deze jonge dames kwamen uit het dicht bij Tholen gelegen Noord-Brabantsche Steenbergen. Zij zijn, na verloop van een jaar op zijn hoogst, van de lijst geschrapt, omdat zij waren weggebleven zonder kennisgeving. Doodschuld bestond niet als men wegbleef!
Zij kenden eenvoudig de gewoonte niet en goedkoope briefkaarten kende men toen ook nog niet !
Hare namen als elders bevorderde verloskundigen heb ik niet gevonden.
[http://www.archive.org/stream/degeneeskundige00mangoog/degeneeskundige00mangoog_djvu.txt]

Naar de reden blijft het gissen? Was het uit geldgebrek of wist dat ze zich, wederom zwanger, niet meer op de opleiding kon vertonen? Omdat ze nog altijd officieel getrouwd was, kan dat laatste nauwelijks een reden geweest zijn. Volgens een krantenbericht van 31 mei 1834 was ze al bij het examen afwezig.

Het is onduidelijk uit welke relatie haar zoon Johannes Baptist is geboren: toen Adriana haar man verliet, kan ze nog niet zwanger geweest zijn, gezien de geboortedatum van Johannes. In eerste instantie lijkt hij vernoemd te zijn naar Adriana's vader (die kort daarvoor was overleden), maar dit is niet helemaal zeker. Zowel bij de aangifte van geboorte als overlijden van haar volgende kind is de kamerbehanger Johannes Baptist van den Berg.

Waar Adriana in de periode daarna woonde en met wie ze samen was, in onduidelijk. Weliswaar heeft ze haar vierde kind laten aangeven met de achternaam van haar officiële echtgenoot, maar of ze hem nog zag is maar zeer de vraag. Dochter Adriana Helena wordt geboren op adres Wijk M nr. 54 in Middelburg, maar de daarop volgende vijf kinderen allemaal op adres Wijk Q nr. 4 . Het lijkt er dus op dat Adriana vanaf 1836 een stabiele periode in haar leven doormaakte.
Ligging Wijk Q nr. 4 (Seisstraat) in Middelburg

Adriana was van beroep winkelierster. Zeker is dat zij aan het eind van haar leven (en wellicht al die jaren dat zij dit beroep uitoefende) als winkelierster een “water en vuurnering" dreef. Een water-envuurwinkel was een winkel waar men heet water kon kopen dat op een vuur was opgewarmd. Ook waren er gloeiende kolen verkrijgbaar, die men kocht om de eigen kolenkachel aan te maken of om een stoof mee te vullen. De winkels waren tot in de eerste helft van de twintigste eeuw een gewoon verschijnsel. Rond de Tweede Wereldoorlog verloren ze hun bestaansrecht, doordat steeds meer woningen een gasaansluiting en een moderne keuken kregen. De winkelier werd "water-envuurbaas"
genoemd, of, waar dit van toepassing was, "water-en-vuurvrouwtje". Bij een houdster van
een water- en vuur nering kon men ook koffiewater of gezette koffie krijgen. Het was dan ook dikwijls een plaats waar de bewoners uit de buurt hun roddels en laatste nieuwtjes

uitwisselden.
[Han Vermaat]

Kinderen van Adriana en een onbekende vader:
5 Adriana Helena Vermaat
Zie deel 3 van deze serie.

6 Johanna Adriana Vermaat, geboren op zondag 31 juli 1836 om 06:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 294]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1836 [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 294].
Wijk Q, nummer 4
Aangever:
Helena Vermeijle, 49 jaar, vroedvrouw, wonend Middelburg
Getuigen:
Ferdinand Johannes Donazel, 26 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Johannes Lamijn, 52 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Johanna is overleden op dinsdag 21 februari 1837 om 06:00 in Middelburg, 6 maanden oud [bron: Overlijden Middelburg 1837 Akte 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 februari 1837 [bron: Overlijden Middelburg 1837 Akte 109]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867).
Wijk G nr. 4
Aangevers:
Jan Leendert Visser, 24 jaar, steenhouwersknegt, wonend Middelburg
Johannes Lamijn, 53 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)


7 Jan Adriaan Vermaat, geboren op dinsdag 10 april 1838 om 23:30 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1838 Akte 188]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 april 1838 [bron: Geboorteakte Middelburg 1838 Akte 188].
Wijk Q, nummer 4
Aangever:
Helena Vermeijle, 50 jaar, vroedvrouw, wonend Mddelburg
Getuigen:
Leendert Visser, 25 jaar, steenhouwer, wonend Middelburg
Pieter Jacobus de Munck, 34 jaar, steenhouder, wonend Middelburg
Jan Adriaan is overleden op dinsdag 18 maart 1879 om 02:00 in Middelburg, 40 jaar oud (oorzaak: waterzucht) [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 120]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1879 [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 120].
Aangevers:
Marinus Johannes van den Heuvel, 57 jaar, binnenvader
Leendert Cornelis Kuijt, 38 jaar, oppasser

Beroep: daglooner, leurder

Jan Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 maart 1866 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1866 Akte 19] met Sara de Keijzer, 36 jaar oud, nadat zij op zondag 11 maart 1866 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1866 Akte 19]. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867) [stiefvader bruidegom], Willem Noormans (1829-1888) [zwager bruidegom] en Leendert Vermaat (1841-1918) [broer bruidegom].
Getuigen:
Jan Leendert Visser, 52 jaar, steenhouwersknecht
Leendert Vermaat, 25 jaar, timmermansknecht
Willem Noormans, 36 jaar, ziekenoppasser, wonend Vlissingen
Huibrecht van Dijk, 30 jaar, daglooner
Sara is geboren op vrijdag 26 juni 1829 om 05:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1829 Akte 231]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juni 1829 [bron: Geboorteakte Middelburg 1829 Akte 231].
vader Gerrit de Keijzer
moeder Cornelia Pagter
Wijk C nr. 20
Getuigen:
Jan Vreeke, 61 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Jan Vreeke, 28 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Sara is overleden op maandag 6 juli 1891 om 05:30 in Middelburg, 62 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1891 Akte 201]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1891 [bron: Overlijden Middelburg 1891 Akte 201].
Aangevers:
Pieter Andries Adrianus Kuijpers, 49 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Johannes Marinus Hendrikus Poulain, 52 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg

Wanneer Adriana precies een relatie heeft gekregen met de 10 jaar jongere Jan Leendert Visser is niet duidelijk. Jan Leendert treedt op als aangever bij het overlijden van Adriana's dochtertje Johanna Adriana in februari 1837 en bij de geboorte van haar zoon Jan Adriaan. Bij de geboorte van de drie volgende kinderen treedt hij echter weer niet op als aangever.
Ik betwijfel daarom of hij de vader is van Adriana Helena, Johanna Adriana en Jan Adriaan, terwijl dat bij de reeks kinderen die begint met Levinus vanwege de waarschijnlijke vernoeming naar Jan Leendert's vader Lieven wel meer voor de hand ligt.

Evenmin is het duidelijk waarom het 16 jaar duurde voor de scheiding tussen Adriana en Louweris plaatshad. Er zijn aanwijzingen dat hij inmiddels een nieuwe relatie had gevonden, dus waarschijnlijk was dit de reden. Louweris trouwde namelijk op 18 januari 1843 in Vlissing met de 50-jarige Maria Oom.
De scheiding van Louweris van der Maas werd uitgesproken op woensdag 8 juni 1842 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1823 Akte 102].

Louweris is overleden op woensdag 21 september 1853 om 04:00 in Vlissingen, 56 jaar oud [bron: Overlijden Vlissingen 1853 Akte 161]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 september 1853 [bron: Overlijden Vlissingen 1853 Akte 161].
Aangevers:
Johannes Cornelis Holm, 28 jaar, werkman, wonend Vlissingen, neef overledene
Pieter Christiaan Andriessen, 65 jaar, werkman, wonend Vlissingen, zwager overledene

Adriana trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 29 september 1843 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1843 Akte 75] met Jan Leendert Visser, 30 jaar oud, nadat zij op zondag 17 september 1843 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1843 Akte 75].
Getuigen:
Abraham Pavias, 45 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Johannes van Rooijen, 40 jaar, daglooner, wonend Middelburg
Johannes Vogel, 45 jaar, smid, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)
Huijbrecht kemeling, 48 jaar, daglooner, wonend Middelburg (kan niet schrijven, dus tekent niet)

Jan is geboren op zaterdag 27 maart 1813 om 08:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1813 Akte 135]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 maart 1813 [bron: Geboorteakte Middelburg 1813 Akte 135].
vader: Lieven (Levinus) Visser
moeder: Maatje Jans (Maartje Ims)
Danssekerspel[?] section K nr. 103
Getuigen:
Willem de Boo, 40 jaar, kleermaker (tailleur)
Nicolaas van Luijk, 26 jaar, koetsier (cocher)


Beroep: steenhouwer

Kinderen van Adriana en Jan:
8 Levinus Vermaat, geboren op donderdag 6 februari 1840 om 18:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1840 Akte 50]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 februari 1840 [bron: Geboorteakte Middelburg 1840 Akte 50].
Wijk Q, nummer 4
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 37 jaar, doctor in de Genees en Verloskunde, wonend Middelburg
Getuigen:
Gerrit Burghardt, 56 jaar, zuulbewaarder[?], wonend Middelburg
Paulus Willemsen, 36 jaar, stadbode, wonend Middelburg


Ik acht het waarschijnlijk dat Jan Leendert Visser zijn vader is, omdat dienst vader immers Lieven/Levinus heet.

Erkend door de moeder 26-11-1860 te Middelburg.
Aktedatum : 26-11-1860, aktenummer (document number) : 451
Geboren te (born in) : Middelburg, op (on) 06-02-1840
Levinus Vermaat
Zoon van :
Vader (father) : N N
Moeder (mother) : Adriana Vermaat
Leeftijd (age) : 57
Beroep (occupation) : winkelierster
Adres: wijk Q, nummer 4
Opmerking (note) : Akte van erkenning, staat in geboortenregister onder nummer 2, achterin
Akte van erkenning Levinus Vermaat
Levinus neemt op 8-5-1857 op 17 jarige leeftijd dienst als Tamboer bij het 8e regiment infanterie en tekent daarbij voor 10 jaar. Op 28-9-1861 tekent hij voor 6 jaar voor uitzending als soldaat naar de “overzeesche bezittingen” en krijgt daar 120 gulden voor. Deze 6 jaar gaan in op de dag van inscheping naar Nederlands Indië.
Op 20-5-1868 is er een bericht verzonden aan de CvK in Zeeland met (nog) onbekende inhoud. Voorts zijn er aantekeningen van na zijn overlijden op 13-4-1874 in Padang, gedateerd 1 april en 16 april 1875, die gaan over kennisgeving van overlijden en dat er van een nalatenschap nog niets bekend is. Dat is een jaar na zijn overlijden.
[Mededeling Han Vermaat]

Levinus is overleden op maandag 13 april 1874 in Padangse Benedenlanden (RI), 34 jaar oud [bron: Roosje Roos].
Overledene: Levinus Vermaat (Militair)
Plaats (gouvernement,residentie): (Padangse Benedenlanden)
Datum: 13-04-1874
Opmerking(en):
RA jaar/bladzij: 1875/332

9 Leendert Vermaat, geboren op zondag 14 maart 1841 om 12:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1841 Akte 121]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1841 [bron: Geboorteakte Middelburg 1841 Akte 121].
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 39 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Wijk Q nr. 4
Getuigen:
Willem Frans Theijsse, 28 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Andreas Aarnout Sanders, 39 jaar, commies, wonend Middelburg
Leendert is overleden op zondag 24 maart 1918 om 07:00 in Middelburg, 77 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1918 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 maart 1918 [bron: Overlijden Middelburg 1918 Akte 82].
Aangevers:
Jacobus Cornelis Klaassen, 63 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Johannes Christoffel Eggel, 70 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg

Beroep: tuinmansknecht, timmermansknecht, daglooner, timmerman

Leendert trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27 maart 1867 in Middelburg [bron: Huwelijken Middelburg 1867 Akte 25] met Jacoba Johanna Rietvelt, 31 jaar oud, nadat zij op zondag 17 maart 1867 in Middelburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: Huwelijken Middelburg 1867 Akte 25]. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Vermaat (1838-1879) [broer bruidegom].
Getuigen:
Dirk Rietvelt, 60 jaar, daglooner, vader bruid
Jan Adriaan Vermaat, 28 jaar, daglooner, natuurlijke broer bruidegom
Hendrik Koppelle, 59 jaar, lijkdienaar
Johannes Nicolaas Machenaud, 44 jaar, steenhouwersknecht
Jacoba is geboren op woensdag 16 maart 1836 om 14:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 112]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 maart 1836 [bron: Geboorteakte Middelburg 1836 Akte 112].
vader: Dirk Rietvelt
moeder: Maria Henrietta van Gelder
Wijk O nr. 117
Getuigen:
Hendrik Wissel Wondergem, 32 jaar, kuiper, wonend Middelburg
Dirk Dekker, 33 jaar, schippersknecht, wonend Middelburg
Jacoba is overleden op maandag 31 maart 1919 om 04:00 in Middelburg, 83 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1919 Akte 105]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 1 april 1919 [bron: Overlijden Middelburg 1919 Akte 105].
Aangevers:
Engbert Reudink, 61 jaar, lijkdienaar, wonend Middelburg
Jacobus Abraham Bliek, 43 jaar, winkelier, wonend Middelburg

10 Elizabet Vermaat, geboren op zaterdag 17 september 1842 om 06:30 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1842 Akte 399]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 september 1842 [bron: Geboorteakte Middelburg 1842 Akte 399].
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 40 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Wijk Q nr. 4
Getuigen:
Andreas Johan Pieter Martin, 43 jaar, commies, wonend Middelburg
Willem Frans Theijsse, 30 jaar, klerk, wonend Middelburg
Elizabet is overleden op dinsdag 18 oktober 1842 om 04:00 in Middelburg, 1 maand oud [bron: Overlijden Middelburg 1842 Akte 410]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1842 [bron: Overlijden Middelburg 1842 Akte 410]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabet was de volgende getuige aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867).
Aangevers:
Jan Leendert Visser, 30 jaar, steenhouwersknecht, wonend Middelburg
Johannes Jacobus Janzee, 47 jaar, particulier, wonend Middelburg

11 Adrianus Visser, geboren op woensdag 29 november 1843 om 05:00 in Middelburg [bron: Geboorteakte Middelburg 1843 Akte 445]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 november 1843 [bron: Geboorteakte Middelburg 1843 Akte 445].
Adres: wijk F, nummer 38
Aangever:
Johan Christiaan Holscher, 41 jaar, verloskundige, wonend Middelburg
Getuigen:
Abraham Pavias, 45 jaar, winkelier, wonend Middelburg
Marinus Hubregtse, 27 jaar, timmerman, wonend Middelburg
Adrianus is overleden op zaterdag 9 maart 1844 om 03:00 in Middelburg, 3 maanden oud [bron: Overlijden Middelburg 1844 Akte 128]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 maart 1844 [bron: Overlijden Middelburg 1844 Akte 128]. Bij de overlijdensaangifte van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Jan Leendert Visser (1813-1867) [vader].
Aangevers:
vader
Pieter Jacobus de Munck, 40 jaar, steenhouwer, wonend Middelburg

Jan is overleden op vrijdag 1 maart 1867 om 10:00 in Middelburg, 53 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1867 Akte 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 maart 1867 [bron: Overlijden Middelburg 1867 Akte 70].
Aangevers:
Gillis Moorman, 49 jaar, lijkdienaar
Johannes Dormaar, 42 jaar, lijkdienaar

Adriana is overleden op zaterdag 1 februari 1879 om 20:30 in Middelburg, 75 jaar oud [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1879 [bron: Overlijden Middelburg 1879 Akte 54].
Aangevers:
Pieter Giliam Poulain, 66 jaar, lijkdienaar
Franciscus Johannes Poulain, 40 jaar, kleermaker

Leeftijd Adriana bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
2    Tante Maria Christina overleden (01-03-1806)
4    Zus Barbara gedoopt (22-10-1807)
4    Moeder begraven (26-11-1807)
5    Vader trouwde met Elisabetha Cornelisse van Galen (26-06-1808)
5    Zus Barbara begraven (13-11-1808)
8    Tante Adriana (Adrienne) Hermans overleden (12-10-1811)
9    Vader trouwde met Adriana (Adrienne) Schraauwen (06-06-1812)
10    Oom Joseph(us) Hermansz overleden (05-06-1813)
11    Tante Anna (Johanna) Hermans overleden (01-04-1814)
20    Trouwde met Louweris Cornelis van der Maas (04-12-1823)
21    Zoon Pieter Anthonij geboren (13-08-1824)
21    Zus Catharina trouwde met Jacobus Johannes van Haaren (01-09-1824)
21    Neef Adrianus geboren (04-11-1824)
21    Neef Adrianus overleden (18-01-1825)
22    Dochter Margarietha Johanna Elisabeth geboren (15-02-1826)
23    Vader trouwde met Adriana Cornelia van de Kar (31-03-1826)
23    Nicht Elizabeth geboren (17-05-1826)
23    Oom Jacobus Hermansz overleden (05-03-1827)
24    Vader overleden (29-07-1827)
24    Zoon Johannes Baptist geboren (29-08-1827)
24    Zoon Johannes Baptist overleden (10-09-1827)
24    Dochter Margarietha Johanna Elisabeth overleden (12-11-1827)
26    Nicht Adriana geboren (23-03-1829)
27    Dochter Elisabeth Maria geboren (13-07-1830)
27    Dochter Elisabeth Maria overleden (26-08-1830)
29    Nicht Adriana overleden (17-08-1832)
29    Zus Catharina overleden (21-08-1832)
32    Dochter Adriana Helena geboren (20-05-1835)
33    Dochter Johanna Adriana geboren (31-07-1836)
33    Dochter Johanna Adriana overleden (21-02-1837)
34    Tante Cornelia Hermans overleden (11-03-1838)
35    Zoon Jan Adriaan geboren (10-04-1838)
36    Zoon Levinus geboren (06-02-1840)
37    Zoon Leendert geboren (14-03-1841)
39    Gescheiden van Louweris Cornelis van der Maas (08-06-1842)
39    Dochter Elizabet geboren (17-09-1842)
39    Dochter Elizabet overleden (18-10-1842)
40    Trouwde met Jan Leendert Visser (29-09-1843)
40    Zoon Adrianus geboren (29-11-1843)
40    Zoon Adrianus overleden (09-03-1844)
50    Ex-echtgenoot Louweris Cornelis van der Maas overleden (21-09-1853)
52    Dochter Adriana Helena begon een relatie met Adriaan d’Hont (?-03-1856)
53    Nicht Elizabeth overleden (10-11-1856)
53    Kleinzoon Johannes Jacobus geboren (15-12-1856)
53    Kleinzoon Johannes Jacobus overleden (06-01-1857)
54    Dochter Adriana Helena relatie verbroken met Adriaan d’Hont (?-11-1857)
54    Kleindochter Adriana Helena geboren (18-11-1857)
57    Kleinzoon Willem geboren (19-08-1860)
58    Kleindochter Adriana Helena overleden (01-12-1861)
58    Dochter Adriana Helena trouwde met Willem Noormans (22-01-1862)
63    Zoon Jan Adriaan trouwde met Sara de Keijzer (21-03-1866)
63    Kleindochter Maatje geboren (09-11-1866)
63    Kleinzoon Jan Adriaan geboren (09-11-1866)
63    Kleindochter Maatje overleden (26-11-1866)
63    Echtgenoot Jan Leendert Visser overleden (01-03-1867)
64    Zoon Leendert trouwde met Jacoba Johanna Rietvelt (27-03-1867)
66    Kleinzoon Jan Leendert geboren (14-01-1870)
68    Kleinzoon Henri geboren (26-11-1871)
68    Kleinzoon Henri overleden (22-01-1872)
70    Kleinzoon Ari geboren (03-05-1873)
71    Zoon Levinus overleden (13-04-1874)
72    Kleindochter Elisabeth geboren (27-12-1875)
74    Kleinzoon Leendert Levinus geboren (20-01-1878)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten