donderdag 3 januari 2013

Mijn voorzaten Vermaat 11: Philip Philipsz (de Oude) Vermaet

Philip Philipsz (de Oude) Vermaet (van der Maet) werd geboren in 1567 in Rhoon [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131]. 

Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1591 [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131] met 
Maartgen Dircksdr Koedieff. 
In veel publicaties worden er twee huwelijken aan Philip toegeschreven. Opvallend is dat Marcel S.F. Kemp slechts 1 echtgenote onderscheidt. Hij onderbouwt dit door het testament van Neeltje Dircksdr, getrouwd met Dirk Jan Roelfsz, die testeert op ondere andere de zeven kinderen van haar zuster Maertje Dircksdr, die allen uit het huwelijk van Maertje met Philips stammen. Het huwelijk van 3-2-1602 in Spijkenisse tussen Philip Philipsz en Maertgen Aertsdr is mogelijk helemaal niet met een Vermaet gesloten (ondanks dat naam en patroniem gelijk zijn).
Wel is er een probleem met de doopgetuige bij de doop van Maertje, die zou zijn "Neeltje Ariens, zijn huisvrouwen zuster", maar die zuster zou dan Neeltje Dircksdr moeten heten.
[Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 132]. Feit is dat er wel een Dirkje, maar geen Aart of Aartje onder de kinderen wordt aangetroffen.

Compareert Neeltge Dirks, huisvrouw van Dirk Jansz. Roeffs, wonende Poortugaal en maakt haar testament. Bekrachtigt het testament, gepasseert voor nots. Gerrit Jansz. van Woerden tot Rotterdam d.d. 1-11-1607. Bekrachtigt ook het legaat, gemaakt voor nots. Pieter Cornelisz. van der Bol tot Spijkenisse dd. 17-11-1616, besproken op Maartge Dirks, haar zuster. Erfgename zullen zijn:
- de vijf kinderen van Ariaantje Dirks, huisvrouw van Vrederik Pietersz., wonende Brielle, haar zuster
- de zeven kinderen van Maartge Dirks, huisvrouw van Philip Philipsz. (Vermaat)
- Ariaantje Cornelisse, dochter van Cornelis Dirksz., haar zaliger broeder, elk voor een gerechte derde part. Trijntje Deunus(?), getrouwd met Cornelis Engelsz., krijgt ook een legaat.
(in presentie van Mathijs Jansz. en Claas Claasz. Verkerk.

Datum: 30-04-1623
[bron: Notaris Adriaan Cornelisz van Molswijk, prot. nr. 748, p. 767]
[uit: J.J. Vervloet, Overmase comparanten voor Scheidamse notarissen (1604-1700), Overmase bronnen deel I]

Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Philipszn (de Jonge) Vermaet (~Poortugaal, 04-03-1591 +Spijkenisse, 20-02-1655) 
II. Maerten Philipsz Vermaet (~Poortugaal, 04-04-1593 +OOsterhout, <23-06-1645 
III. Diercxken Philipsdr Vermaat (*Spijkenisse, 1595 +onbekend)
IV. Trijntje Philipsdr Vermaat (*Spijkenisse, 1599 +vóór 1686) 
V. Annetje Philipsdr Vermaat (*Spijkenisse, 1603 []Vlaardingen, juli 1678) 
VI. Cornelis Philipsz Vermaet (~Spijkenisse, 16-09-1607 +Spijkenisse, 1662)
VII. Maertgen Philipsdr Vermaet (~Spijkenisse, 17-05-1609 +Spijkenisse, 1672) 

Philip was schipper en biersteker te Spijkenisse [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131], waar hij zich tussen 1593 en 1595 vestigde.


Kerk van Spijkenisse
Phillip Phillipsz van der Maet, won. in Spijkenisse, bekent aan Loentgen Galeyns, wed. en boedelhoudster van Domis Dircxsz, metselaar, in zijn leven   gewoond hebbende in Vlaardingen, een schuld van 410 pond van metselmaterialen als steen, kalk en arbeid, gedaan en geleverd aan comparants tegenwoordige nieuwe huis in Spijkenisse aan de zeedijk
buitendijks, strekkende met het erf, waar het huis op staat, van de straat oostwaarts op naar de haven toe, belend: n. Beye Matijsz met een huis en erf en n. Jan Beyensz Moen met een gang. Hij belooft in termijnen te betalen   onder verband van zijn nieuwe huis en al zijn verdere goederen.
Datering: 19-05-1602

[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]
[door vochtvlekken gedeelten niet leesbaar] Phillips Phillipsz Vermaet, won. in Spijkenisse, als principaal, met Cornelis Dircxsz, won. in Zuidland, als borg, bekent aan Jan Beyesz Moen een schuld van 177 pond wegens koop van een erf in Spijkenisse buiten de zeedijk, (...?), belend: n. voorn. Jan Beyesz met een gang en n.(!) Beye Matijsz. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. 
Datering: 19-01-1603

[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]
Phillip Phillipsz van der Maet (in de kop van de acte: Vermaet), won. in Spijkenisse, bekent aan Hillebrant Cornelisz, timmerman, won. te Overschie, een schuld van 246 pond wegens leverantie van hout en arbeidsloon aan comparants nieuwe huis. Hij belooft in termijnen te betalen onder verband van zijn nieuwe huis en al zijn verdere goederen.
Datering: 15-02-1603

[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]
Phillip Phillipsz van der Maet, schipper, won. in Spijkenisse, belooft te   vrijen en te waren een karveelschip met toebehoren, dat hij op 27-12-1604 verkocht heeft aan Arien Allertsz, schipper, won. in Den Briel. Jan Cornelis Cluft, mede schipper, en Henrick Coenesz, won. in Spijkenisse, stellen zich borg onder verband van al hun goederen.
Datering: 06-02-1605

[bron: Streekarchief Voorne Putten Rozenburg - 048 Ambacht Spijkenisse en Braband]


Maartgen is overleden op 20-05-1640 in Spijkenisse [bron: Spijkenisse, DTBL NG, L:1611-1640].
Vermelding lidmatenregister: 01-04-1611 Maertgen Dierckx, hv van Philips Vermaet, lidm, overl 20-05-1640.

Philip is overleden na 1648, minstens 81 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten