zondag 27 januari 2013

Eindelijk compleet: gezin Pleun Lagendijk x Neeltje Vermaat

Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk heb ik de gegevens van het gezin Pleun Pleunsz Lagendijk en Neeltje Cornelisse Vermaat dan toch compleet.

Het langst was ik op zoek naar de overlijdensdata van hun zonen Pleun en Jacob. Die van Jacob bleek uiteindelijk te vinden via de huwelijken van zijn kinderen: een ervan trouwde in Ridderkerk en zowaar vond ik via de Tienjarentafels een tweetal overlijdens van een Jacob Lagendijk. De eerste was meteen raak. De reden dat ik hem niet eerder vond was dat de aangever, Jacob's zoon, zich de achternaam van de moeder van Jacob niet wist te herinneren. Aangezien tussen het overlijden van die twee slechts 22 jaar ligt, is dit wel wat merkwaardig.

Op dat moment bleef alleen Pleun nog over. Via de huwelijksbijlagen bij de huwelijken van zijn kinderen ontdekte ik dat hij in elk geval op 12 april 1880, howel blind, nog in leven was: op die dag liet hij bij een notaris in Charlois zijn toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Rookje vastleggen. Dit was echter het meest recente huwelijk van een van zijn kinderen.
Vervolgens zocht ik in de overlijdensakten van zijn kinderen na 1880, waarvan de eerste uit 1895 stamt. Daarin werd beschreven dat Pleun reeds was overleden.

Op zoek dus naar een vermelding tussen 1880 en 1895, eerst via de Tienjarentafels van Charlois (laatst bekende woonplaats), Ridderkerk en Barendrecht (woonplaatsen van zijn kinderen). Helaas: geen resultaat.

Uiteindelijk, toch nog min of meer een toevalstreffer, zag ik de vermelding van een boedelscheiding na de dood vanm Pleun Lagendijk uit 1891 te Capelle aan de IJssel. Daarin stond uiteindelijk de overlijdensdatum en -plaats vermeld: 15-12-1890 te Capelle a/d IJssel, in huis bij zijn schoonzoon Arie van Dijk en zijn dochter Rookje.

Voor degenen die de puzzel niet zelf willen oplossen hierbij de complete gegevens:

Parenteel van Pleun Pleunsz Lagendijk
1 Pleun Pleunsz Lagendijk. Hij is gedoopt op 06-02-1763 in Charlois [bron: DTB Charlois Doop gereformeerd].
Notitie bij de geboorte van Pleun: Dopeling Pleun Legendijk
Vader Pleun Legendijk
Moeder Stijntje Cornelisse Koedoot
Getuige Soetje Pleune Brugman

Plaats Charlois
Datum doop 06-02-1763
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd

Pleun is overleden op 08-04-1830 om 22:00 in Charlois, 67 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1830 Akte 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1830 [bron: Overlijden Charlois 1830 Akte 23].
Notitie bij overlijden van Pleun: 
Wijk A nr. 140
Aangevers:
Hereman Vrijhof, 55 jaar, arbeider, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 46 jaar, arbeider, wonend Charlois

Notitie bij Pleun: Beroep: vlasboer
Getuige bij:
18-03-1812     geboorteaangifte Stijntje Lagendijk (1812-1812) [zie 1.6]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1812 Akte 21]
24-03-1813     geboorteaangifte Jacob Lagendijk (1813-1814) [zie 1.7]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1813 Akte 20]
03-08-1814     geboorteaangifte Trijntje Pleunsdr Lagendijk (1814-1899) [zie 1.8]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1814 Akte 41]
01-09-1815     geboorteaangifte Stijna Pleunsdr Lagendijk (1815-1816) [zie 1.9]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1815 Akte 60]
19-01-1816     overlijdensaangifte Stijna Pleunsdr Lagendijk (1815-1816) [zie 1.9]     [vader] [bron: Overlijden Charlois 1816 Akte 4]
20-09-1816     geboorteaangifte Jacob Pleunsz Lagendijk (1816-1874) [zie 1.10]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1816 Akte 75]
21-11-1818     geboorteaangifte Bastiaan Pleunsz Lagendijk (1818-1908) [zie 1.11]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1818 Akte 61]
11-07-1820     geboorteaangifte Stijntje Lagendijk (1820-1820) [zie 1.12]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1820 Akte 45]
05-12-1821     geboorteaangifte Stijntje Lagendijk (1821-1822) [zie 1.13]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1821 Akte 94]
31-10-1825     geboorteaangifte Jan Pleunsz Lagendijk (1825-1910) [zie 1.14]     [vader] [bron: Geboorte Charlois 1825 Akte 83]
Pleun trouwde, 40 jaar oud, op 22-05-1803 in Charlois [bron: DTB Charlois Trouw gereformeerd004] met Neeltje Cornelisdr Vermaat, 19 jaar oud, nadat zij op 29-04-1803 in Charlois in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Charlois Trouw gaarder002].
Notitie bij het huwelijk van Pleun en Neeltje: 
Bruidegom Pleun Pleunsz Lagendijk , jongeman , van Charlois , wonend: onder Carnisse
Bruid Neeltje Cornelisdr Vermaat , jongedochter , van Charlois , wonend: Charlois
Plaats Charlois
Datum ondertrouw 29-04-1803
Opmerkingen f 3,00
Bron DTB Charlois Trouw gaarder

Bruidegom Pleun Pleunz Lagendijk , jongeman , van Charlois , wonend: Carnisse
Bruid Neeltie Cornelisdr Vermaat , jongedochter , van Charlois , wonend: Charlois
Plaats Charlois
Datum trouwen 22-05-1803
Bron DTB Charlois Trouw gereformeerd

319 kt 23-04-1803 Pleun Pleune Lagendijk, jm, geb te Charlois, won te
319 kt Carnisse
319 kt Neeltje Cornelisdr Vermaat, geb en won te Charlois
319 kt [trouwdatum niet vermeld ]
[Barendrecht, DTB NG, T:1656 - 1810]

Neeltje is geboren op 21-09-1783 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 025], dochter van Cornelis Bastiaansz Vermaat en Trijntje Dirksdr van Pelt. Zij is gedoopt op 28-09-1783 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 025]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Maria (Marijgje) Bastiaans Vermaat (1745-1823) [tante vaderszijde]. Neeltje is overleden op 19-06-1852 om 23:00 in Charlois, 68 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1852 Akte 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1852 [bron: Overlijden Charlois 1852 Akte 50].
Notitie bij overlijden van Neeltje: 
Wijk B nr. 50Aangevers:
Gerrit van der Pas, 51 jaar, arbeider, wonend Charlois (tekent Van der Pad)
Arie Brugman, 51 jaar, arbeider, wonend Charlois (kan niet schrijven, dus tekent niet)

Kinderen van Pleun en Neeltje:
1 Pleun Lagendijk [1.1], geboren op 17-04-1804 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd014]. Hij is gedoopt op 22-04-1804 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd014].
Notitie bij de geboorte van Pleun: 
Dopeling Pleun Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Cornelisdr Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 22-04-1804
Geboortedatum 17-04-1804
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Pleun is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1805 in Charlois [bron: DTB Charlois Begraven gaarder].
Notitie bij overlijden van Pleun: 
Overledene Pleun Lagendijk
Kind van Pleun Pleunsz Lagendijk
Plaats Charlois
Datum begraven 30-07-1805
Bron DTB Charlois Begraven gaarder

2 Pleun Pleunsz Lagendijk [1.2], geboren op 04-09-1805 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Hij is gedoopt op 08-09-1805 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Pleun: 
Dopeling Pleun Lagendijk
Vader Pleun Pleunz Lagendijk
Moeder Neeltie Cornelisdr Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 08-09-1805
Geboortedatum 04-09-1805
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Pleun is overleden op 15-12-1890 om 21:00 in Capelle a/d IJssel, 85 jaar oud [bron: Overlijden Capelle a/d IJssel 1890 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1890 [bron: Overlijden Capelle a/d IJssel 1890 Akte 82].
Notitie bij overlijden van Pleun: 
Wijk B nr. 99Aangevers:
Arie van Dijk, 37 jaar, scheepmaker, schoonzzon overledene
Willem van Vliet, 36 jaar, kleermaker
Notitie bij Pleun: Op 12-4-1880 geeft hij te Charlois bij notariele akte toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Rookje, maar kan deze akte wegens blindheid zelf niet tekenen.
Vermeld:
18-04-1891     Boedelscheiding (Aktesoort boedelscheiding
Datum 18/04/1891
Archief CAP Capelle aan den IJssel
Inventarisnummer 3237
Aktenummer/Blz. 20/29
Notaris Johannes Nolen

Scheiding en verdeling van de nalatenschap van Pleun Lagendijk, overleden op 15 december 1890 te Capelle aan den IJssel. Hij laat na uit zijn huwelijk met wijlen Joontje van der Linde: Pleun- en Jacob Lagendijk en uit zijn huwelijk met wijlen IJda Slikkerveer: Neeltje-, Cornelia-, Hendrika-, Trijntje-, Hendrik en Rookje Lagendijk.

Op verzoek van:
1. Pleun Pleunsz Lagendijk, winkelier te Oudenhoorn,
2. Jacob Pleunsz Lagendijk, particulier te Nieuwenhoorn,
3. Cornelis van Baalen (getekend met Balen), particulier te Charlois, gehuwd met Neeltje Lagendijk, eerder weduwe van Pleun van Gelderen,
4. Cornelia Lagendijk, zonder beroep, gehuwd met Arie Roobol, landbouwer te Charlois
5. Hendrik van der Griend, timmerman te Heinenoord, gehuwd met Hendrika Lagendijk,
6. Arie den Hollander, arbeider te Charlois, gehuwd met Trijntje Lagendijk,
7. Hendrik Pleunsz Lagendijk, landbouwer te Charlois,
8. Arie van Dijk, scheepstimmerman te Capelle aan den IJssel, gehuwd met Rookje Lagendijk.

Voornoemde Pleun Lagendijk, bij testament van 5 december 1889, boven het erfdeel van zijn dochter Rookje Lagendijk, legateert, een som van 1500 gulden en al zijn meubelen, huisraad, naast zijn kleren de gouden en zilveren huis- en lijfsieraden, vrij van alle rechten en kosten.

Verder zijn er vorderingen ten laste van Cornelis van Baalen en zijn echtgenote Neeltje Lagendijk en ten laste van Hendrik Lagendijk.
Aandelen ten laste van de Baltische Spoor Maatschappij.
De erflater is verschuldigd aan:
- Arie van Dijk, voor kostgeld,
- Notaris Johannes Nolen, de kosten van de akte en de kosten van de akte van decharge,
- Jacob van der Wissel, geneesheer voor gedane visites en geleverde medicamenten en de begrafeniskosten van de erflater.

Aan voornoemde Arie van Dijk wordt decharge verleend voor zijn beheer gedurende het leven en na het overlijden van Pleun Lagendijk.)
[bron: CAP Capelle aan den IJssel inv. 3237 Akte 20 p. 29]

3 Trijntje Lagendijk [1.3], geboren op 14-08-1806 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Zij is gedoopt op 28-09-1806 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: 
Dopeling Trijntie Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 28-09-1806
Geboortedatum 14-08-1806
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Trijntje is overleden op 24-06-1814 om 18:00 in Charlois, 7 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1814 [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 39].
Notitie bij overlijden van Trijntje: 
Wijk nr. 145Aangevers:
Jan Bravenboer, wonend Charlois
Jan Schalksz Bravenboer, wonend Charlois

4 Stijntje Lagendijk [1.4], geboren op 11-12-1807 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Zij is gedoopt op 13-12-1807 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Dopeling Stijntie Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Cornelisdr Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 13-12-1807
Geboortedatum 11-12-1807
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Stijntje is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 20-04-1808 in Charlois [bron: DTB Charlois Register aangegeven lijken].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Overledene Hijntje Lagendijk
Kind van Pleun Pleunsz Lagendijk
Plaats Charlois
Datum begraven 20-04-1808
Opmerkingen overledene: oud 36 weken
Bron DTB Charlois Register aangegeven lijken

5 Cornelis Pleunsz Lagendijk [1.5], geboren op 09-03-1811 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 014]. Hij is gedoopt op 17-03-1811 in Charlois [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 014].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 
Dopeling Cornelis Lagendijk
Vader Pleun Lagendijk
Moeder Neeltie Vermaat
Plaats Charlois
Datum doop 17-03-1811
Geboortedatum 09-03-1811
Opmerkingen getuigen: de ouders
Bron DTB Charlois Doop gereformeerd


Cornelis is overleden op 15-03-1836 om 23:00 in Charlois, 25 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1836 Akte 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1836 [bron: Overlijden Charlois 1836 Akte 31].
Notitie bij overlijden van Cornelis: 
Wijk A nr. 147Aangevers:
Arie Brugman, 35 jaar, arbeider, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 53 jaar, arbeider, wonend Charlois

6 Stijntje Lagendijk [1.6], geboren op 16-03-1812 om 07:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1812 Akte 21]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1812 [bron: Geboorte Charlois 1812 Akte 21]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Getuigen:
Jan Bravenboer, 61 jaar, arbeider, wonend Charlois
Aart Keizerswaard, 34 jaar, herbergier, wonend Charlois

Stijntje is overleden op 31-12-1812 om 06:00 in Charlois, 9 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1812 Akte 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1812 [bron: Overlijden Charlois 1812 Akte 82].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Aangevers:
Joris van Pelt, vlasboer
Jan Bravenboer, arbeider

7 Jacob Lagendijk [1.7], geboren op 21-03-1813 om 12:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1813 Akte 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-03-1813 [bron: Geboorte Charlois 1813 Akte 20]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jacob: 
Getuigen:
Joris van Pelt, 37 jaar, vlasboer, wonend Charlois
Jan Schalkse Bravenboer, 31 jaar, dagloner, wonend Charlois

Jacob is overleden op 28-06-1814 om 04:00 in Charlois, 1 jaar oud [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1814 [bron: Overlijden Charlois 1814 Akte 41].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
Wijk nr. 145Aangevers:
Jan Bravenboer, dagloner, wonend Charlois
Jan Schalksz Bravenboer, dagloner, wonend Charlois

8 Trijntje Pleunsdr Lagendijk [1.8], geboren op 02-08-1814 om 05:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1814 Akte 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1814 [bron: Geboorte Charlois 1814 Akte 41]. Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: 
Getuigen:
Jan Bravenboer, 65 jaar, dagloner, wonend Charlois
Jan Schalken Bravenboer, 32 jaar, dagloner, wonend Charlois

Trijntje is overleden op 15-11-1899 om 06:00 in Rotterdam, 85 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1899 e139 Akte 5465]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-11-1899 [bron: Overlijden Rotterdam 1899 e139 Akte 5465].
Notitie bij overlijden van Trijntje: 
ZuidhoekAangevers:
Gerrit Jacobus Roukens, 37 jaar, lijkbezorger
Leonardus Gerardus Boogers, 65 jaar, behanger

9 Stijna Pleunsdr Lagendijk [1.9], geboren op 31-08-1815 om 01:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1815 Akte 60]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1815 [bron: Geboorte Charlois 1815 Akte 60]. Bij de geboorteaangifte van Stijna was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijna: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 42 jaar, dagloner, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 65 jaar, dagloner, wonend Charlois

Stijna is overleden op 18-01-1816 om 11:00 in Charlois, 4 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1816 Akte 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1816 [bron: Overlijden Charlois 1816 Akte 4]. Bij de overlijdensaangifte van Stijna was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij overlijden van Stijna: 
Wijk B nr. 145Aangevers:
vader
Pieter Arijsz Brugman, 48 jaar, melkboer

10 Jacob Pleunsz Lagendijk [1.10], geboren op 20-09-1816 om 06:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1816 Akte 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1816 [bron: Geboorte Charlois 1816 Akte 75]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jacob: 
Getuigen:
Cornelis Gerritse van der Wel, 42 jaar, melkboer, wonend Charlois
Jan Janse Bravenboer, 33 jaar, dagloner, wonend Charlois

Jacob is overleden op 21-02-1874 om 00:30 in Ridderkerk, 57 jaar oud [bron: Overlijden Ridderkerk 1874 Akte 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1874 [bron: Overlijden Ridderkerk 1874 Akte 31].
Notitie bij overlijden van Jacob: 
Wijk G nr [niet vermeld]Aangevers:
Aart Cornelis Kagendijk, 28 jaar, timmerman, zoon overledene
Arie Baas, 38 jaar, arbeider
Notitie bij Jacob: Beroep: timmerman

11 Bastiaan Pleunsz Lagendijk [1.11], geboren op 21-11-1818 om 11:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1818 Akte 61]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1818 [bron: Geboorte Charlois 1818 Akte 61]. Bij de geboorteaangifte van Bastiaan was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 46 jaar, dagloner, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 35 jaar, dagloner, wonend Charlois

Bastiaan is overleden op 28-06-1908 om 16:30 in Groningen, 89 jaar oud [bron: Overlijden Groningen 1908 Akte 666]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1908 [bron: Overlijden Groningen 1908 Akte 666].
Notitie bij overlijden van Bastiaan: 
Aangevers:
Frederik Noordberger, 66 jaar, leedaanzegger
Taeke Henstra, 28 jaar, schrijver

12 Stijntje Lagendijk [1.12], geboren op 11-07-1820 om 07:30 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1820 Akte 45]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1820 [bron: Geboorte Charlois 1820 Akte 45]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 48 jaar, bouwman, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 37 jaar, arbeider, wonend Charlois

Stijntje is overleden op 04-12-1820 om 22:00 in Charlois, 4 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1820 Akte 60]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1820 [bron: Overlijden Charlois 1820 Akte 60].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Wijk B nr. 42|45Aangevers:
Cornelis Gz van der Wel, 48 jaar, bouwman
Jan Bravenboer, 37 jaar, daglooner

13 Stijntje Lagendijk [1.13], geboren op 05-12-1821 om 04:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1821 Akte 94]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1821 [bron: Geboorte Charlois 1821 Akte 94]. Bij de geboorteaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: 
Getuigen:
Cornelis van der Wel, 48 jaar, daglooner, wonend Charlois
Jan Bravenboer, 38 jaar, daglooner, wonend Charlois

Stijntje is overleden op 18-05-1822 om 12:00 in Charlois, 5 maanden oud [bron: Overlijden Charlois 1822 Akte 32]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1822 [bron: Overlijden Charlois 1822 Akte 32].
Notitie bij overlijden van Stijntje: 
Wijk B nr. 85Aangevers:
Cornelis van der Wel, 49 jaar, daglooner
Jan Bravenboer, 46 jaar, daglooner

14 Jan Pleunsz Lagendijk [1.14], geboren op 30-10-1825 om 22:00 in Charlois [bron: Geboorte Charlois 1825 Akte 83]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1825 [bron: Geboorte Charlois 1825 Akte 83]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pleun Pleunsz Lagendijk (1763-1830) [zie 1] [vader].
Notitie bij de geboorte van Jan: 
Getuigen:
Johannes den Boer, 32 jaar, broodbakker, wonend Charlois
Teunis Gelder, 42 jaar, tuinder, wonend Charlois

Jan is overleden op 05-07-1910 om 03:00 in Rotterdam, 84 jaar oud [bron: Overlijden Rotterdam 1910 c120v Akte 3091]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1910 [bron: Overlijden Rotterdam 1910 c120v Akte 3091].

Notitie bij overlijden van Jan: 
Groene Hilledijk 44
Aangevers:
Barend Christiaan Scholtij, 64 jaar, lijkbezorger
Frans van Es, 57 jaar, gemeentebode
Graf nr. C
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 27-01-2013 16:54 door P.J.R. Vermaat

Overlijdensakte Pleun Lagendijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten