zaterdag 5 januari 2013

Mijn voorzaten Vermaat 12: Philip Cornelisz Vermaet

Philip Cornelisz Vermaet geboren rond 1530 in Rhoon. 

Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1565 in Rhoon met de 20 of 21-jarige Helena Gerrits van Roon, onwettige dochter van Gerrit/Gerard Pietersz van Rhoon, Heer van Rhoon, geboren in 1544 in ’s-Gravenhage [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131].


Kinderen uit dit huwelijk:
I. [misschien] Trijntje Philipsdr. (* onbekend, + voor 1611)
Mogelijk is Trijntje Philipsdr ook een dochter van Philips, haar weduwnaar Dirck Joriaensz, timmerman en haar zoon Cornelis Cornelisz Camp, transporteren in 1611 elk voor de helft een huis en erf aan de Dijkstraat te Spijkenisse. [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131]
Uit een andere akte kan echter ook blijken dat Trijntje een dochter is van Philip Huijgensz:
"144 Maritge Pietersdr, wed. van Dingman Marinusz, met de secretaris als haar gecoren voogd, bekent aan Willem Willemsz timmerman een schuld van 141 pond wegens koop van een kamertje aan de zuidzijde van het huis van Pieter Jansz ‘wesende een wtlat aen des zelffs Pieter Jansz huysinghe’ met 3 voeten erf achter het kamertje. Zij belooft in termijnen te betalen onder verband van het gekochte. Phillip Huygensz en Dirck Joriaensz stellen zich borg.
Datering: 17-10-1599

II. Cornelis Philipsz Vermaet (* [?], 1565 +vóór 1623)
III. Philip Philipsz (de Oude) Vermaet (*Rhoon, ongeveer 1567 +na 1648) 

Philip was schepen van Rhoon (1566), Helena was biersteekster op het veer van Rhoon.

Mogelijk had Philip kinderen uit een eerste huwelijk, maar daarvan is niets bekend. Sowieso is er erg weinig over Philip Cornelisz bekend. 

Het is mogelijk dat Steven Philipsz (vader van Steven Stevensz (de Oude)) een (buitenechtelijke?) zoon is van deze Philips. [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131]
Het feit dat alle kinderen van Steven Stevensz NG trouwen, terwijl de andere kandidaat-vader van Steven Philipsz, Philip Jansz a Mathe, tijdens de Tachtigarige Oorlog RK was en bleef, zou kunnen wijzen op Philip Cornelisz als voorvader. Probleem is echter dat Steven Philipsz uit Utrecht afkomstig is. Aan de andere kant hoeft dat ook weer niet zo zwaar te wegen, daar de vader van Philip eveneens uit Utrecht afkomstig was. Diens zwager Willem van Lamsweerde had zowel belangen in Utrecht als in Zuid-Holland.

Verder is opvallend dat er geen zoon Gerrit bekend is, terwijl de derde zoon Philip genoemd wordt. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat ook hier sprake is van een buitenechtelijke afkomst, waardoor de "echtbreker" niet vernoemd wordt.

Helena is overleden vóór 10-1623 in Poortugaal, ten hoogste 79 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 131].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten