maandag 7 januari 2013

Mijn voorzaten Vermaat 14: Philips Luytgensz

Philips Luytgensz, geboren rond 1475 in Houten [bron: ned leeuw 1962 blz 64]. 

Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1502 in Utrecht [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 116] met de 21 of 22-jarige Gherychgen Thomas Corlinck. Gherychgen Thomas Corlinck werd geboren in 1480 in Utrecht [bron: ned leeuw 1962 blz 64]. 
Huwelijkse voorwaarden St. Margrietavond 1502 [12-7-1502?]
[Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 116]


Vermelding Gerygchen Thomasdr Corlinck 15-7-1538 [via De Paula Lopes]
 Wanneer in het spraakgebruik "Kerstavond" niet de avond VAN maar de avond VOOR Kerst is, is Margrietavond de avond VOOR St Margaretha. Wel is opvallend dat deze dag dan niet aangeduid wordt met Piusdag (dag van de heiligverklaarde paus Pius), maar mogelijk was men in Holland niet zo blij met pausen in het algemeen in deze tijd?[http://www.cartago.nl/content/view/54/81/]

Kinderen uit dit huwelijk:
I. [misschien] Peter Philips Luytgensz (* en + onbekend)
II. Cely Philips Luytgenszdr (*vóór 1503 +1518)
III. Luytgen Philipszn van der Mathe (*Utrecht, 1503 +1535) 
IV. Katryn Philips Luytgens (*vóór 1504)
V. Anna Philipsdr van der Mathe (*1505 +na 1536) 
VI. Jan Philipsz a Mathe (*Utrecht, 1505 +Utrecht, vóór 18-11-1569) 
VII. Cornelis Philipsz van der Mathe (*Utrecht, vóór 1507 +Rhoon, 1547) 

Philips was brouwer en burger te Utrecht (1501), ouderman van de brouwers 1514 en 1525, raadslid 8-1525. Pacht 1528 van het kapittel van St. Marie de Hoeve in Schonouwen. De zegel onder de acte laat een veld met een dwarsbalk zien.
Adres: Nieuwstraat ’de Joseph’, Utrecht (In 1502 gekocht en betrokken)
Lid van OLV-broederschap in de St. Nikolaaskerk.
Hij is betrokken bij een straatgevecht op 8 december 1526 van een aantal patricische families, tegen de ambachtslieden. de zogeheten ’conroedsen’. De gildeleden werden verslagen. Deze samenzweerders werden door het stadsbestuur de stad uitgewezen. Hun aanvoerders moesten de stad verlaten. De Conroedsen vertoonden een sterke sympathie voor de Gelderse zaak; de strijd van Karel van Gelre tegen de Habsburgers bij de verovering van het Sticht en steunden het Gelderse garnizoen. Tijdens zijn regering werd de zelfstandigheid van Gelre bedreigd door de Habsburgers in de persoon van Karel V. Karel van Gelre kon de ongelijke strijd, die bekend staat onder de naam Gelderse oorlogen, nog enige tijd volhouden, maar moest uiteindelijk zich gewonnen geven. Dit markeert een belangrijke fase in de vorming van de Nederlandse staat als geografische eenheid. Karel van Gelre was in feite de laatste zelfstandige feodale heerser in de Nederlanden. Voordat de nederlaag van de Gelderse hertog een feit werd, was ook het lot van de Utrechtse opstandelingen al bezegeld. De Bourgondische aanval richtte zich niet alleen tegen Utrecht, maar tegen het Gelderse hertogdom zelf.
Van de gevangen Conroedsen werd een tiental op de Neude onthoofd. Het ingrijpen van de Bourgondische stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland, de Graaf van Hoogstraten [Anton de Lalaing, die in 1528 ook stadhouder van het Sticht Utrecht zouworden] voorkwam verder bloedvergieten.
Philips Luytgensz ontvangt 1527 gratie en keert terug van ballingschap. Hij mag dan: ’gheen lange messen anders dan een broetmes’ dragen! Hij moet ook voor de raad verschijnen om ’te dancken de gratien die hem gesciet is’. [Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 116]Munt uit 1525 Hendrik van Beieren, bisschap van Utrecht (1524-1528) - Utrechts Archief
Philips is overleden in 1531 in Utrecht, 55 of 56 jaar oud [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 116].

Gherychgen is overleden na 1538, 56 of 57 jaar oud [bron: ned leeuw 1962 blz 64].

Geen opmerkingen:

Een reactie posten