zaterdag 12 januari 2013

Mijn voorzaten Vermaat 18: Philips Ernstsz

Philips Eerstzn (of Ernstz) is geboren vóór 1341 [bron: gens nostra 2009 blz 495]. 

Philips woonde in ’t Goy, naamgenoot (1366), was pachter van land van het Convent van Oudwijk en het Kapittel van Sint Marie (1368, 1373), pachter van het "haankorengoed" onder Houten (1386) en leenman van Vianen (1392).Vermelding Leenhof van Vianen 1392 [via De Paula Lopes]
HOUTEN
160. Het hanekoorn in het kerspel Houten, zijnde Gijsbert Scive voor 15 mud haver uit
zijn erf te Houten, de nonnen van Oudwijk voor 14 mud min 1 schepel haver uit Abbenhoeve, de vrouw van Hubert van Wulven voor 10 mud min 1 schepel haver uit haar erf aldaar, Willem Hubertsz. voor 6½ mud haver uit zijn erf, Herman van Wulven voor 3 mud en 1 schepel uit zijn erf, Herman Wy voor 3 mud haver uit zijn erf, Simon Pontiaansz. te Oud-Wulven voor 3 mud en 1 schepel haver uit zijn erf, Gerard van Voorn voor 2 mud haver uit zijn erf, Egbert Hermansz. voor 2 mud haver uit zijn erf, Filips Ernstsz. voor 2 mud haver uit zijn erf, Willem Mengelaar voor 1 mud haver uit zijn erf, Johan die Witte voor 1 mud uit zijn erf, Johan Quint voor 6 schepel uit zijn erf en Herman van Kamp voor 10 mud uit zijn erf aldaar.
30-3-1386: Heer Zweder van Vianen, broer van de leenheer, bij koop, Nassaus Domein, II, inv. 750.
10-7-1392: Heer Zweder van Vianen, 6 fol. 22v-23v.
[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen 1222-1666]


Mogelijk heeft hij een broer Jan die een zoon Ernst heeft die gehuwd was met Arentje van der Vene (die weer een dochter was van Rumer uten Goye en Feye van de Vene). Rumer was een bastaardzoon van de Uten Goye.

[Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010)]

HANENCOREN
Woordsoort: znw(o.)
Varianten: hanecoren, haencoren, hanencorn, hanenhaver
Modern lemma: hanenkoren
(hane-, haen-, -corn), znw. o. Ook hanenhaver geheeten.
Eig. graan of voeder voor den haan en de kippen. Bepaaldelijk als uitkeering voor het pachten van sommige heerlijke landerijen in gebruik. Zie O. Vaderl. R. 1, 223 vlgg., waar uittreksels uit een “haencoernregister” voorkomen. Herhaalde malen worden daar de woorden haencoren en haenhaver vermeld, alsook de samenstellingen hanecorensgoet en hanecorenslant voor die heerlijke goederen, welke aan eene uitkeering in “haankoren” onderworpen waren.
[Middelnederlandsch Woordenboek]


Gijsbert, heer van Vianen en van Goije, beleent met goedvinden van zijn zoon, heer van Ameide, zijn broer, heer Zweder van Vianen, met het haankoren uit het kerspel Houten.
[Drossaers, R429, d.d. 30.3.1386.]Hij trouwde [bron: Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p. 39] met [misschien] Agniese? Luijtgens??.

Kinderen uit dit huwelijk:
I. [misschien] Ernst Philipsz. (+na 1408)
II. Luytgen Philipsz (*vóór 1374)

Mogelijk relevant zijn de volgende vermeldingen:

162. 18 morgen land in Houten, strekkend zuidwaarts tot de wetering tussen Houten en
Schalkwijk en westwaarts tot de Nuendijk, oost: Zweder van Broekhuizen en kinderen
van de zuster van Filips van Houten.
26-5-1294: Dirk Osterwort, knaap, doet afstand na overdracht aan Dirk van Osterhem, die overdroeg aan deken en kapittel ten Dom te Utrecht, Ketner, Oorkondenboek Sticht Utrecht, V, nr. 2632.
[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen 1222-1666]


136. 2 morgen land in ’t Goy, boven: Jan van den Zande (1403: beneden: Hendrik Buddinxz.), beneden: heer Zweder van Vianen (1403: boven: erven heer Zweder van Beverweerd; 1435: Gijsbert van Vianen).
18-8-1392: Filips Ernstsz., 6 fol. 40v.
6-9-1403: Ernst Jansz. abusivelijk als 3 morgen in Loerik, (zie ook nr. 176), 7 fol. 12.
19-6-1420: Zweder Ernstsz. bij overdracht door Filips Ernstsz., 9 fol. 31.
5-1-1435: Arntje, dochter van Zweder Ernstsz., 10 fol. 18.
23-12-1439: Jan van Schadewijk Gijsbertsz. bij overdracht door Arntje, dochter van Zweder Erntstsz., 10 fol. 33v.

[J.C. Kort, Leenhoven van Vianen 1222-1666]

Hieruit lezen we dat Philips een naam is die voorkomt in de familie Van Houten en tevens dat er in de familie Van Vianen sprake is van grondbezit in 't Goy en het voorkomen van de naam Zweder. Daarnaast zien we dat "onze" Philips Ernstz land overdraagt aan Ernst Jansz, (waarschijnlijk) de oudste zoon van zijn broer Johan Ernstz, die het vervolgens weer overdraagt aan zijn (jongere?) broer Zweder Ernstz.


Wat tenslotte nog interessant is, is dat de heren van Vianen bezittingen hebben in zowel Houten als Ameide.


Philips is overleden na 1420, minstens 79 jaar oud [bron: gens nostra 2009 blz 495].Geen opmerkingen:

Een reactie posten