vrijdag 30 januari 2015

Een gegoede familie en één lummel - de nazaten van Philip Ariensz Vermaat in Brielle [2]

[2] De zoon van de stamvader en zijn kinderen


Adrianus (Arij) Philipsz Vermaat, zoon van Philip Ariensz Vermaat en Johanna Teunisse (Anna) Kruijne. Hij is gedoopt op dinsdag 9 februari 1734 in Brielle [bron: Dopen Brielle 116, Grote Kerk 1693-1725 DTB 7]. 
Hij was apotheker en trad als zodanig in de voetsporen van zijn vader Philips.

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 2 september 1759 in ’s-Gravenhage [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1209 van toegang 110] met Maria Pieters de Gelleke, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 2 september 1759 in Brielle [bron: DTB Brielle trouwen 1754-1778 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 72/324]].
Zij is gedoopt op vrijdag 12 december 1732 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 70, p.48(folio 24v), nr.6].
kind: Maria
doopdatum: 12-12-1732
kerk: Nieuwezijds Kapel
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Gelleke, Pieter
moeder: Planta, Margareta
getuige: Pool, Louis
getuige: [van] Huijsen, Maria
bronverwijzing: DTB 70, p.48(folio 24v), nr.6

Testament (Mutueel testament van Adrianus Vermaat, oud-schepen van Brielle en zijn huisvrouw Maria de Gelleke. Zij herroepen huwelijksvoorwaarden dd 3-9-1759 opgesteld tov notaris Lambertus van Alfen in ’s-Gravenhage. Bij kinderloosheid dient de vrouw als langstlevende bij hertrouwen f 1000 uit te keren aan zijn zuster Adriana Vermaat. Omgekeerd dient de man als langstlevende bij hertrouwen gelijk bedrag uit te keren aan haar broer Pieter Gelleke. Seclusie weeskamer.)
Datum: 18-04-1760
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1116 van toegang 110]

Adrianus en Maria kregen in totaal 10 kinderen, waaronder een tweeling:
1 Johanna Vermaat [1.1.1]. Zij is gedoopt op dinsdag 2 september 1760 in Brielle [bron: Dopen Brielle 117, Grote Kerk 1725-1777 DTB 8]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Anna Kruijne (1716-1778) [grootmoeder vaderszijde].
Getuige: Johanna Kruijne
Johanna is overleden, 6 dagen oud. Zij is begraven op maandag 8 september 1760 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 308/513]].
"8 d=o Een kind van de heer Adriaan Vermaat betaald"

2 Margaretha Susanna Vermaat, gedoopt op zondag 24 januari 1762 in Brielle. Volgt 1.1.2. (zie deel 3)

3 Johanna Adriana Vermaat, gedoopt op woensdag 14 september 1763 in Brielle. Volgt 1.1.3. (zie deel 4)

4 Elisabeth Maria Vermaat, gedoopt op vrijdag 13 september 1765 in Brielle. Volgt 1.1.4. (zie deel 6)

5 Antonetta Philiberta Vermaat [1.1.5]. Zij is gedoopt op zondag 14 december 1766 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11].
Getuige: Bartholomeus Planta
Antonetta Johanna van Veen
Antonetta is overleden, 22 jaar oud (oorzaak: äan een versweering in de maag"). Zij is begraven op maandag 3 augustus 1789 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 432/513]].
"3 d=o Juffr. Antoinetta Philiberta Vermaat, dogter van de heer Oud Scheepen Adriaan Vermaat 22 Jaar en 7 maanden aan een versweering in de maag 15 guld"

6 Philippus Arijsz Vermaat, gedoopt op woensdag 24 augustus 1768 in Brielle. Volgt 1.1.6. (zie deel 5)

7 Pieter Vermaat [1.1.7]. Hij is gedoopt op woensdag 11 juli 1770 in Brielle [bron: Dopen Brielle 117, Grote Kerk 1725-1777 DTB 8]. 
Pieter is overleden, 2 jaar oud (oorzaak: "de kinderziekte"). Hij is begraven op zaterdag 8 mei 1773 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 347/513]].
"8 d=o Een kind van de heer Adrianus Vermaat genaamt Pieter aan de kinderziekte betaalt 30 guld"

8 Hendrika Vermaat [1.1.8]. Zij is gedoopt op donderdag 23 april 1772 in Brielle [bron: Dopen Brielle 117, Grote Kerk 1725-1777 DTB 8]. 
Hendrika is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op maandag 13 juli 1772 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 344/513]].
"9 d=o Een kind van der heer Adrianus Vermaat genaamt Hendrica betaalt fl 30 guld:"

9 Petronella Vermaat [1.1.9]. Zij is gedoopt op donderdag 23 april 1772 in Brielle [bron: Dopen Brielle 117, Grote Kerk 1725-1777 DTB 8]. 
Petronella is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op dinsdag 9 juni 1772 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 344/513]].
"9 d=o Een kind van der heer Adrianus Vermaat genaamt Petronella betaalt fl 30 guld:"

10 Pieter Vermaat [1.1.10]. Hij is gedoopt op woensdag 5 maart 1777 in Brielle [bron: Dopen Brielle 124, Kleine Kerk 1744-1810 DTB 11]. 
Pieter is overleden op zaterdag 4 november 1797 in Hellevoetsluis, 20 jaar oud (oorzaak: Verdronken bij omslaan sloep) [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1143 van toegang 110]. Hij is begraven op maandag 6 november 1797 in Brielle [bron: Algemeen Nederlandsch Familieblad volume 9].

Ik heb geen vermelding van overlijden van Pieter kunnen vinden, niet in Brielle en niet in Hellevoetsluis. Onderstaande akte geeft echter aan wat hem is overkomen:
Maria de Gelleken weduwe van Adrianus Vermaat wonende den Briel. Zij stelt dat haar zoon Pieter Vermaat oud ca 20 jr gediend heeft als luitenant op ´s-lands schip de Scipio kapitein Evertse en op de rede van Hellevoetsluis op de avond van de 4e dezer door het omslaan van de chaloup verongelukt is en op het chaloup enige goederen heeft achtergelaten. Zij machtigt Daniel Mulder om namens haar als moeder van Adrianus zich te begeven aan boord van de Scipio en aldaar vlgs inventaris over te nemen alle goederen als door Pieter zijn nagelaten, daarvoor te kwiteren en cautie te stellen voor alle gelden welke mochten komen ten laste van de voorsz. Pieter etc. Getuige Hendrik Fibi-
Aktedatum: 07/11/1797
Aard van de akte: procuratie
Naam notaris: Hendrik Kruijne
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1143

Tijdens zijn leven is Arij/Adrianus oornamelijk bezig met het verkopen van bezittingen. Waarschijnlijk ging het hem langzaam wat minder voor de wind: in 1770-1772 wordt hij bij het aangeven van het overlijden van zijn kinderen nog aangeslagen in de hoogste bezitklasse van f30,- , bij de dood van dochter Antonetta in 1789 behoort hij inmiddels tot de tweede klasse, van f 15,- . Bij zijn eigen overlijden 1n 1793 is dat nog steeds zo. We zullen later zien hoe hij geprobeerd heeft om geld te verdienen.
Machtiging (1210 Johanna Kruijne, eerst wed. van Philip Vermaat, nu van Gerard Knoll, wonend te Brielle, machtigt tov notaris Hendrik Kruijne (get. Arnoldus Gijsen en Willem Verhell) Adrianus Vermaat, oud-schepen van Brielle. Deze verkoopt aan Dammis Hoogendijk 4 G weiland in Tolland (bel. ten w de Toldam, ten n de wed. Roosendael, ten o Adriaan Hogendijk, ten z Hendrik Hoogwerf) voor f 675.)
Datum: 30-05-1759
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - 032 Stad Geervliet - 214]

Mr Jacob Berthout baron van Berchem wil verkopen de volgende zaai- en weilanden alsmede bos. Onder Rugge 2 gemet 89 roe weiland in het Wout nr 38, zijnde leen van Heenvliet, verhuurd aan Arij de Pijper en gemijnd door Adrianus Vermaat en Balladinus Pieter van Rij van Lankhorst tegen 106 gld het gemet. Onder Klein Oosterland 4 gemet 259 roe bouwland in Sleepen nr 59, zijnde vroonen en leen van Holland, verhuurd aan Kornelis van der Poel en gemijnd door de voorsz. Balladinus tegen 140 gld het gemet. Onder de Nieuwen Hoorn 6 gemet 210 roe weiland in de Steenhoek nr 2 verhuurd aan Arij Verhoeven en gemijnd door Kornelis KIevit en Arij Kievit tegen 70 gld het gemet. Onder Nieuw Helvoet 5 gemet 281 roe weiland in de Gaarhoek nr 19 verhuurd aan Dirk Scheijgrond en gemijnd door dezelfde op 172 gld het gemet; 6 gemet 286 roe bouwland in de Grootenhoek nr 27 verhuurd aan Pieter van Kempen en gemijnd door G.L. Verhell tegen 134 gld het gemet; 4 gemet 193 roe bouwland in den Grootenhoek op 14 en 15 verhuurd aan Pieter van den Brand en gemijnd door Isaak van der Hoeven tegen 136 gld het gemet. Onder St Anna Polder 9 gemet bos in Poortershoek nrs 12 en 13 niet gemijnd. Getuigen Willem Roskam gerechtsbode en Hendrik Bos stadsroeper.
Aktedatum: 07/04/1788
Aard van de akte: veiling
Naam notaris: Hendrik Kruijne
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 1142
Vindplaats: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

Adrianus is overleden, 58 jaar oud (oorzaak: uitterende ziekte). Hij is begraven op dinsdag 15 januari 1793 in Brielle [bron: DTB Brielle begraven 1679-1805 [Family Search, p. 446/513]].
"15 d De heer Adrianus Vermaat, oud Scheepen dezer stad, nalatende een weduwe en 5 kinderen 57 Jaaren en 11 maanden aan een uitteerende ziekte 15 guld"


Maria is overleden op zondag 22 februari 1807 in Brielle, 74 jaar oud [bron: Overlijdensadvertentie Maria de Gelleke [CBG]]. Zij is begraven op zondag 22 februari 1807 in Brielle [bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1209 van toegang 110].
"Zij ontsliep, na eene korte Bedlegering, zagt, en, zoo als wy op goede gronden mogen gelooven, zalig.
Uit aller Naam. PH. VERMAAT"
[Overlijdensadvertentie Maria de Gelleke]

Depositie (14 Johannes van der Minne en Philippus Vermaat beiden wonende den Briel die verklaren dat heden namiddag is overleden Maria de Gelleke weduwe van Adrianus Vermaat gewoond hebbende en overleden alhier. Zij heeft bij haar testament op 26/07/1797 voor mij nts verleden de comparanten aangesteld tot executeurs en voogden. Zij hebben geen kennis van de boedel. Zij zullen het lijk begraven doch behouden zich het recht van beraad voor.)
Datum: 22-02-1807
[bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1209 van toegang 110]


Het feit dat de erfgenamen nog een slag om de arm houden wat de erfenis aangaat, bewijst dat men het vermoeden van schulden had. Blijkbaar had de neergang van het fortuin van Adrianus en Maria zich na zijn dood nog verder voortgezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten