dinsdag 13 januari 2015

Uit dezelfde stam: de familie De With (19) - op zoek naar de dochter(s) Dudok

Uit zijn huwelijk met Anna Martha de With kreeg Everhardus Adriaensz Dudok voor zover ik weet twee dochters: de oudste, Johanna Maria, overleden op 30 januari 1781 en voorkomend in diverse akten, maar van wie ik de doopvermelding niet heb kunnen vinden en de jongste, Adriana Cornelia, gedoopt 16 september 1753 in Breukelen, van wie ik de vermelding van overlijden niet heb gevonden en die ook in geen enkele akte voorkomt.


 

Vermeldenswaard is verder dat een in 1756 doodgeboren kindje van Anna Martha en Everhardus in het begraafregister van Breukelen is opgetekend, evenals het overlijden van Anna Martha in 1764.

Het eerste probleem wordt gevormd door het testament van Jan Willem van der Marck uit 1766, waarin hij als erfgenamen niet zijn eigen dochter Adriana Elisabeth (die al overleden is) aanwijst, maar (als kleinkinderen van de broer van zijn vrouw Everardina Jacoba) Ludolf Simon de With en Johanna Maria Dudok. Ik moet er daarbij vanuit gaan dat deze erfgenamen de enige nog levende personen zijn in die generatie (Ludolf had namelijk op dat ogenblik vijf kinderen die in leven waren).


Een probleem is vervolgens dat ik niet weet waar Everardus en Anna Martha hebben gewoond voordat ze in 1753 op Vechtstroom in Breukelen gaan wonen. Zowel in Amsterdam, waar het echtpaar is getrouwd, als in Aarlanderveen, waar Everardus blijkens een akte uit 1765 het huis Buijten Rust bezat, zijn geen sporen van hen te vinden.

In 1749 en 1753 treden Everardus (hij alleen ook nog in 1750) en Anna Martha (zij alleen ook nog in 1755) op als doopgetuige bij kinderen van Isaac de Wit en Margaretha Dudok (een jongere zus van Everardus).
In een notariële akte uit 1744, waarin de aanstelling van Andreas Mauricius als vertegenwoordiger in Suriname in plaats van Jacob Koning door notaris J.P. Roij te Utrecht wordt vastgelegd, wordt aangegeven dat Everardus en Anna Martha reeds in Breukelen woonachtig zijn. Toch is de doopvermelding van Adriana Cornelia de enige die in Breukelen te vinden is.

Kijkend naar de vernoeming van beide dochters, dan is Johanna Maria vernoemd naar de wederzijdse moeders, Johanna Asselberghs en Maria Kinckhuijsen (en misschien meteen naar Anna Martha's vader Johan) en moet Adriana Cornelia vernoemd zijn naar Everardus' vader Adriaan.


Te oordelen naar het jaar van haar huwelijk (1768) en de geboorte van haar kinderen (de jongste in 1780) moet Johanna Maria op zijn vroegst in 1738 en op zijn laatst in 1753 zijn geboren, wat ons ook niet verder helpt.


Er is nog een andere mogelijkheid, namelijk dat er sprake is van slechts een dochter, die na de doop andere namen heeft gekregen (of van wie de namen onjuist in het doopregister zijn vermeld).

Dit is niet onmogelijk, mede gezien het feit dat met name de vrouwelijke leden van de familie de With in de 18e eeuw weinig of geen kinderen kregen. Ook was Anna Martha bij haar huwelijk nog heel jong.

Naschrift 5 augustus 2017
Ook na nieuwe naspeuringen is niets gebleken van het bestaan van een tweede dochter van Everhardus Dudok en Anna Martha de With. Zo logisch als de vernoeming van Johanna Maria lijkt, zo onduidelijk lijkt die van Adriana Cornelia. Een foute inschrijving wordt echter waarschijnlijker wanneer je kijkt naar de voornamen van de getuigen: Adriana en Cornelis. Op het gevaar van hineininterpretieren af kun je je voorstellen dat een predikant of koster/schoolmeester die niet zeker is van een doopinschrijving, niet even op een buitenhuis gaat navragen "hoe dat meisje ook alweer heette".
Ik houd het er nu dus definitief op dat er alleen een Johanna Maria Dudok heeft bestaan, die per abuis onder de namen Adriana Cornelia is ingeschreven in het NG doopboek van Breukelen.

Naschrift 16 april 2020
Dankzij een anonieme bijdrager is de doopvermelding van Johanna Maria toch boven water gekomen en wel op 2 januari 1752 te Loenen aan de Vecht. De inschrijving van Adriana Cornelia is dus wel degelijk correct!

2 opmerkingen:

 1. Gevonden: Johanna Maria Dudok, gedoopt 2 januari 1752 in Loenen,
  Kind Johanna Maria Dudok
  Geslacht Vrouw
  Vader Everhardus Dudok
  Moeder Anna Martha de With
  Gebeurtenis Doop
  Datum 02-01-1752
  Religie Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
  Gebeurtenisplaats Loenen
  Documenttype DTB Dopen
  Erfgoedinstelling Het Utrechts Archief
  Plaats instelling Utrecht
  Collectiegebied Utrecht
  Archief DTB_RHC_Vecht_Venen_1200
  Registratienummer 161
  Pagina 21
  Registratiedatum 02-01-1752
  Akteplaats Loenen
  Collectie Loenen NH dopen

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat is een fijne vondst! Nu moet ik op zoek naar de begraafvermelding van Adriana Cornelia.

  BeantwoordenVerwijderen