zaterdag 10 januari 2015

Uit dezelfde stam: de familie De With (18) - de With in Amsterdam

Van Adrianus, de derde zoon van Gosewijn Ludolfsz de With en Elisabeth Janse de l'Hommel, was mij uit [Parenteel Luytgen Woutersz] uitsluitend bekend dat hij getrouwd moest zijn met Maria Bakker. In Utrecht was echter geen spoor van het tweetal te vinden.

Min of meer toevallig ging ik op zoek in de archieven van Amsterdam, waar ik al vrij snel beet had:

Adrianus Goossensz de With, zoon van Gosuinus Ludolphsz de With en Elisabeth Janse de l’Hommel. Hij is gedoopt op dinsdag 1 april 1659 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 414/522]]. Adrianus is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 10 januari 1705 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1057, p.103vo en p.104].
Notitie bij overlijden van Adrianus: 
ingeschrevene: [de] Wit, Adriaen
datum begrafenis: 10-01-1705
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing: DTB 1057, p.103vo en p.104
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 25 april 1685 in Buiksloot [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 513, p.336] met Maria Gerrits Backer(s), 30 jaar oud, nadat zij op donderdag 5 april 1685 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 513, p.336].

Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Maria: 
"Voor de Hr Mathias Trip Commiss Adrianus de Witt van Utrecht oud 26 Jaare woont op ’t Waater geassisteert met vaders consent & Maria backers van A: 30 Jaaren inde Kalverstraat geassisteert met haer Moeder Maria Borsingh
acte verleent den 24 april 1685
deze persoonen zijn op den 25 april 1685 tot Buicksloot getrout getuijgt B. van den huijs [...] aldaer"
Zij is gedoopt op vrijdag 19 februari 1655 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 105, p.29].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
kind: , Maria
doopdatum: 19-02-1655
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz Backer, Gerrit
moeder: Born, Maria
bronverwijzing: DTB 105, p.29
Maria is overleden, 54 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 10 juli 1709 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1048, p.45vo en p.46].
Notitie bij overlijden van Maria: 
ingeschrevene: Backers, Maria
datum begrafenis: 10-07-1709
begraafplaats: Oude Kerk
bronverwijzing: DTB 1048, p.45vo en p.46
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Gerrit de With [1.1]. Hij is gedoopt op woensdag 13 november 1686 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 45, p.358].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: kind: , Gerrit
doopdatum: 13-11-1686
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] With, Adriaen
moeder: Backer, Maria
bronverwijzing: DTB 45, p.358

Getuigen: Davit Backer, Maria Born
[DTB Amsterdam dopen Nieuwe Kerk 1679-1699 [Family Search, p. 186/542]]
Gerrit is overleden vóór 1690, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: 
Mogelijk:
ingeschrevene: [de] Witt, Arent
datum begrafenis: 07-01-1690
begraafplaats: Wester Kerk
bronverwijzing: DTB 1102, p.172 en p.173
relatieinformatie: Kind van
2 Gerrit Adriaansz de With, gedoopt op zondag 2 juli 1690 in Amsterdam. Volgt 1.2.
3 Elijsabeth de With [1.3]. Zij is gedoopt op woensdag 11 februari 1693 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 99, p.3].
Notitie bij de geboorte van Elijsabeth: 
kind: , Elijsabeth
doopdatum: 11-02-1693
kerk: Zuiderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] With, Adrianus
moeder: Backer, Maria
bronverwijzing: DTB 99, p.3

Getuigen: David Backer en Susanna Kappit
[DTB Amsterdam dopen Zuiderkerk 1693-1721 [Family Search, p. 7/469]]
Elijsabeth is overleden, 6 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 25 augustus 1693 in Amsterdam [Nieuwe Kerk] [bron: DTB Amsterdam begraven 1057, p.38vo en p.39].
Notitie bij overlijden van Elijsabeth: 
ingeschrevene: [de] Wit, Adriaen
ingeschrevene: Backer, Maria
datum begrafenis: 25-08-1693
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing: DTB 1057, p.38vo en p.39
relatieinformatie: Kind van / En
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11155136
4 Maria Adriaens de With, gedoopt op zondag 11 september 1695 in Amsterdam. Volgt 1.4.
1.2 Gerrit Adriaansz de With, zoon van Adrianus Goossensz de With (zie 1) en Maria Gerrits Backer(s). Hij is gedoopt op zondag 2 juli 1690 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 121, p.8].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 
kind: , Gerrit
doopdatum: 02-07-1690
kerk: Amstelkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Wit, Adriaen
moeder: Backer, Maria
bronverwijzing: DTB 121, p.8

Getuigen: Maria Born, Jan Backer
[DTB Amsterdam dopen Amstelkerk 1670-1703 [Family Search, p. 268/497]]
Gerrit is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 30 maart 1747 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1058, p.134vo en p.135].
Notitie bij overlijden van Gerrit: 
ingeschrevene: [de] Witt, Gerrit
datum begrafenis: 30-03-1747
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing: DTB 1058, p.134vo en p.135
Notitie bij Gerrit: 
Openbare verkoping
Aktenummer: 241
Datum: 22-06-1737
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: P. H. LINDSAY
Personen:

Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh:
Rol in akte: Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh

Verkoper: Elisabeth van Wyk
Voornaam: Elisabeth
Achternaam: van Wyk
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wed. Theodorus Elout junior

Verkoper: Johan Sibing van Herinkhuysen
Voornaam: Johan Sibing
Achternaam: van Herinkhuysen
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Maria de With

Verkoper: Jan van Breda
Voornaam: Jan
Achternaam: van Breda
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Cecilia de Bruyn

Verkoper: Adriana Constantia de With
Voornaam: Adriana Constantia
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Gerrit de With
Voornaam: Gerrit
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Cornelis Hoevenaar
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Hoevenaar
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Adriana de Bruyn

Koper: Leonard van Dieden
Voornaam: Leonard
Achternaam: van Dieden
Rol in akte: Koper
Beroep: chirurgyn

Gemachtigde: Pieter van Spal
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Spal
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: maakelaar
Onroerend goed:

huysinge c.a.; nz Minnebroederstraad
Soort object: huysinge c.a.
Locatie: nz Minnebroederstraad
Belendingen: achter: statenkamer ow: procureur Jan Willem van der Mark ww: Gerrit van Beek
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 1-6-1737 voor notaris L. Silvergieter Ezn te Rotterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003

Attestatie - over bekendheid met de gebroeders Ludolph de With en Adriaan de With; Ludolph de With had een dochter Adriana Constantia de With en Adriaan de With had een zoon Gerrit de With
Aktenummer: 23
Datum: 17-03-1749
Soort akte: Attestatie
Notaris: L. VAN DER PAUW
Samenvatting: over bekendheid met de gebroeders Ludolph de With en Adriaan de With; Ludolph de With had een dochter Adriana Constantia de With en Adriaan de With had een zoon Gerrit de With
Personen:

Attestant: Hendrik Coenraad van Oosterhoud, 70 jaar
Achternaam: Hendrik Coenraad van Oosterhoud, 70 jaar
Rol in akte: Attestant
Beroep: rentmeester van den capittule van St Mariae in Utrecht

Attestant: Elizabeth van Oosterhout, 74 jaar
Achternaam: Elizabeth van Oosterhout, 74 jaar
Rol in akte: Attestant

Requirant: Adriana Constantia de With
Voornaam: Adriana Constantia
Achternaam: de With
Rol in akte: Requirant
Aktedatum: 17-03-1749
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U205a004

Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op zondag 23 april 1713 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 549, p.119] met Maria Gerrits Backer, 21 jaar oud, nadat zij op donderdag 6 april 1713 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 549, p.119].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maria: 
"donderdag namiddag den 6 April 1713
De Hr Mr Bauduin van Colln Commiss
Gerrit de Wit van A=m oud 22 Jare in de Kalverstraet, ouders door, geasst: met sijn oom Eijsbrant Roch & Maria Backer, van A=m oud 21 jare op de gelderskaij, ouders doot, geasst: met haer ooms & voogden Johannes Backer en Reijer Roos
akte verleent den 23 April om alhier in den Walekerk te trouwen"
Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1691 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 46, p.85].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
kind: , Maria
doopdatum: 26-08-1691
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Backer, Gerrit
moeder: Rijckx, Theuntje
bronverwijzing: DTB 46, p.85
Maria is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 24 oktober 1719 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven Nieuwe Kerk 1719-1811 [Family Search, p. 7/375]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
Maria Backer vrouw van Gerrit de Wit f 8 - -
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 [ongedoopt kind] de With [1.2.1], geboren op dinsdag 19 december 1713 in Amsterdam. [ongedoopt is overleden, geen dag oud. Hij of zij is begraven op dinsdag 19 december 1713 in Amsterdam.
Notitie bij overlijden van [ongedoopt: ingeschrevene: [de] Wit, Gerrit
datum begrafenis: 19-12-1713
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing: DTB 1057, p.153vo en p.154
relatieinformatie: Kind van
2 Maria Gerrits de With [1.2.2]. Zij is gedoopt op woensdag 17 oktober 1714 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 48, p.330(folio 165), nr.6].
Notitie bij de geboorte van Maria: kind: , Maria
doopdatum: 17-10-1714
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] With, Gerrit
moeder: Backer, Maria
getuige: Backer, Johannes
getuige: Rijke, Maria
bronverwijzing: DTB 48, p.330(folio 165), nr.6
Notitie bij overlijden van Maria: Mogelijk:
ingeschrevene: [de] Witt, Maria
datum begrafenis: 01-01-1729
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing: DTB 1058, p.53vo en p.54

1.4 Maria Adriaens de With, dochter van Adrianus Goossensz de With (zie 1) en Maria Gerrits Backer(s). Zij is gedoopt op zondag 11 september 1695 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 121, p.76].
Notitie bij de geboorte van Maria: 
kind: , Maria
doopdatum: 11-09-1695
kerk: Amstelkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] With, Adriaen
moeder: Backer, Maria
bronverwijzing: DTB 121, p.76

Getuigen: Maria Born, David Backer
[DTB Amsterdam dopen Amstelkerk 1670-1703 [Family Search, p. 341/497]]
Maria is overleden op donderdag 28 januari 1734 in Utrecht, 38 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 82/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1734 [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 82/469]]. Zij is begraven in Utrecht (Janskerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 82/469]].
Notitie bij overlijden van Maria: 
"Jansk: Loloff 28 d Maria de Wit huijsvr: van de heer Johan Sibing van Hermkhuijsen predicant alhier, laat na haar man en geen kinderen op t St: jans kerkhoff beg: met 18 dragers 16 ellen laken gescheurt zwarte kist en baar, tweemaal te laat in de kerck"
Notitie bij Maria: 
Openbare verkoping
Aktenummer: 241
Datum: 22-06-1737
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: P. H. LINDSAY
Personen:

Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh:
Rol in akte: Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh

Verkoper: Elisabeth van Wyk
Voornaam: Elisabeth
Achternaam: van Wyk
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wed. Theodorus Elout junior

Verkoper: Johan Sibing van Herinkhuysen
Voornaam: Johan Sibing
Achternaam: van Herinkhuysen
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Maria de With

Verkoper: Jan van Breda
Voornaam: Jan
Achternaam: van Breda
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Cecilia de Bruyn

Verkoper: Adriana Constantia de With
Voornaam: Adriana Constantia
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Gerrit de With
Voornaam: Gerrit
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Cornelis Hoevenaar
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Hoevenaar
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Adriana de Bruyn

Koper: Leonard van Dieden
Voornaam: Leonard
Achternaam: van Dieden
Rol in akte: Koper
Beroep: chirurgyn

Gemachtigde: Pieter van Spal
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Spal
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: maakelaar
Onroerend goed:

huysinge c.a.; nz Minnebroederstraad
Soort object: huysinge c.a.
Locatie: nz Minnebroederstraad
Belendingen: achter: statenkamer ow: procureur Jan Willem van der Mark ww: Gerrit van Beek
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 1-6-1737 voor notaris L. Silvergieter Ezn te Rotterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003

Maria:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 23 december 1714 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 551, p.62] met Joannes Jr. Backer, 26 jaar oud, nadat zij op donderdag 6 december 1714 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 551, p.62].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Joannes: 
"De Hr Mr Cornelis Hop Jacobz Commis
Joannes Backer junior van A: advocaat oud 26 Jare op de Heregragt geasst met sijn vader Joannes Backer & Maria de With van A: oud 20 Jare inde Calverstraat ouders doot geasst met haar voogden IJsbrand Roch & Gerrit de With
akte verleent den 23 decemb=r 1714 om alhier inde Walekerk te trouwen"

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend
Hij is gedoopt op vrijdag 16 januari 1688 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam dopen 68, p.2].
Notitie bij de geboorte van Joannes: 
kind: , Joannes
doopdatum: 16-01-1688
kerk: Nieuwezijds Kapel
godsdienst: Hervormd
vader: Backer, Joannes
moeder: [van] Loosdreght, Dirckje
bronverwijzing: DTB 68, p.2
Joannes is overleden, 41 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 november 1729 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam begraven 1058, p.56vo en p.57].
Notitie bij overlijden van Joannes: 
ingeschrevene: Backer, Joannes
datum begrafenis: 28-11-1729
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing: DTB 1058, p.56vo en p.57
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 4 juni 1730 in Amsterdam [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 570, p.351] met Johannes Bernardsz van Sijbing van Hermkhuijsen, minstens 40 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 mei 1730 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Amsterdam ondertrouw 570, p.351].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: 
"de Heer Francois van Harencarspel Commissaris
Domine Johannes Sibing van Hermkhuijsen van Oost Zaandam oud 40 Jaar predikant tot Utregt ouders dood geasst met Willem van Nuys & Maria de Wit van A: wed: mr Joannes Bakker op de Heeregragt"

Trouwinschrijving Johannes Sibink van Hermkhuijsen en Maria de Wit,
Bruidegom: Johannes Sibink van Hermkhuijsen
Attestatie: Amsterdam
Bruid: Maria de Wit
Vorige man: Johannes Bakker
Opmerkingen: Attestatie afgegeven om te Amsterdam te trouwen, 4 juni 1730.
Datum ondertrouw: 21-05-1730
Aktedatum: 21-05-1730
Huwelijksplaats: Amsterdam
Akteplaats: Utrecht
Gezindte: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer: 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer: 102
Paginanummer: 435

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend
Johannes is geboren vóór vrijdag 19 mei 1690 in Oost Zaandam.
Notitie bij de geboorte van Johannes: 
vader Bernard van Hermkhuijsen
moeder Geertruyt Sybingh

{Doopboek Oost Zaandam en West Zaandam in deze periode ontbreken of vertonen lacunes}
Johannes is overleden op donderdag 28 januari 1740 in Utrecht, minstens 49 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 193/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1740 [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 193/469]]. Hij is begraven in Utrecht (Janskerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 193/469]].
Notitie bij overlijden van Johannes: 
"Jansk: Haffsen 28 do De Heer Johannes Sibingh van Hermkhuijsen bedienaer des Goddelijke Woords in de Nederduijdse Gemeenten alhier, op het St= Jans Kerckhoff op den hoeck van de Boterstraet, laet nog vrouw nog kinderen na, maer mondige vrienden en Erffgenaemen, beg: 20 drags f 8,- swarte kist en baer f 8,- eens te laet in de kerck f 6,- En 16 elle laken gescheurt"
Notitie bij Johannes: 
Openbare verkoping
Aktenummer: 241
Datum: 22-06-1737
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: P. H. LINDSAY
Personen:

Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh:
Rol in akte: Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh

Verkoper: Elisabeth van Wyk
Voornaam: Elisabeth
Achternaam: van Wyk
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wed. Theodorus Elout junior

Verkoper: Johan Sibing van Herinkhuysen
Voornaam: Johan Sibing
Achternaam: van Herinkhuysen
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Maria de With

Verkoper: Jan van Breda
Voornaam: Jan
Achternaam: van Breda
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Cecilia de Bruyn

Verkoper: Adriana Constantia de With
Voornaam: Adriana Constantia
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Gerrit de With
Voornaam: Gerrit
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Cornelis Hoevenaar
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Hoevenaar
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Adriana de Bruyn

Koper: Leonard van Dieden
Voornaam: Leonard
Achternaam: van Dieden
Rol in akte: Koper
Beroep: chirurgyn

Gemachtigde: Pieter van Spal
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Spal
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: maakelaar
Onroerend goed:

huysinge c.a.; nz Minnebroederstraad
Soort object: huysinge c.a.
Locatie: nz Minnebroederstraad
Belendingen: achter: statenkamer ow: procureur Jan Willem van der Mark ww: Gerrit van Beek
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 1-6-1737 voor notaris L. Silvergieter Ezn te Rotterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003

Het is opvallend dat zowel Adriaen Goossensz als zijn zoon Gerrit Adriaensz beiden trouwen met een Maria Gerrits Backer. Ook Adriaen's dochter Maria trouwt eerst met een Backer.

Van Gerrit's zuster Maria weten we dat ze met haar tweede huwelijk naar Utrecht ging en daar ook begraven is. Van Gerrit's dochter Maria, de laatste nakomeling van deze tak, ontbreekt na haar geboorte verder ieder spoor. Mogelijk is ze al vrij jong, in 1729, overleden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten