vrijdag 2 januari 2015

Uit dezelfde stam: de familie De With (14)

Van Wilhelmina Goossens de With, het derde kind van Gosuinus de With en Elisabeth de l'Hommel, ben ik iets meer te weten gekomen, evenals over haar echtgenoot Theodorus Dircksz Elout, met wie ze trouwt op 10 september 1683 (huwelijkse voorwaarden 28 mei 1683, ondertrouw  19 augustus 1683) in Utrecht:
"Theodorus Elout jongm: van Haarlem
Wilhelmina de With jongedogter alhier
get: Dirck Elout bruydg: vader
Cornelia van der Pol haer moeij"

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 72
Datum: 28-05-1683
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. A. DE WITH
Personen:
 
Bruidegom: Theodorus Elout
Voornaam: Theodorus
Achternaam: Elout
Rol in akte: Bruidegom
 
Assistent: Dirck Elout, vader
Achternaam: Dirck Elout, vader
Rol in akte: Assistent
 
Bruid: Wilhelmina de With
Voornaam: Wilhelmina
Achternaam: de With
Rol in akte: Bruid
 
Assistent: Gosinius de With, vader
Achternaam: Gosinius de With, vader
Rol in akte: Assistent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a001

Waarschijnlijk was hij dezelfde als de predikant Theodorus Elout die is geboren rond 1660 in Haarlem en die achtereenvolgens stond te Weidum (1685), Ternaard (1688), Bolsward (1698) en Haarlem (1706).
Hij overleed op 27 april 1729 in Haarlem en werd daar op 3 mei 1729 in de Grote Kerk begraven:
"Den 3 Maij 1729
Een opening in den groote kerk voor do= Theodorus Elout M:T: No 322  f 4,="
[DTB Haarlem begraven 1723-1733 [Family Search, p. 293/521]]

Inmiddels ben ik wat meer informatie op het spoor gekomen, namelijk dat dit echtpaar tenminste vier kinderen had en dat Wilhelmina in ieder geval in 1695 nog in leven was.


Lidmatenboek Westdongeradeel, 1688
Man: Theodorus Elout, predikant
Vrouw: Wilhelmina de With
- Op 26 februari 1688 ingekomen van Weidum
Gestandaardiseerde namen:
THEODORUS ELOUT
WILHELMINA WIT
Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 763 Herv. Gemeente Ternaard, lidmaten 1609-1695 en 1720-1850
Wijzigingsdatum: 2-2-2011

Lidmatenboek Westdongeradeel, 1691
Man: Theodorus Elout, predikant
Vrouw: Wilhelmina de With
- In 1691 lidmaat
Gestandaardiseerde namen:
THEODORUS ELOUT
WILHELMINA WIT
Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 763 Herv. Gemeente Ternaard, lidmaten 1609-1695 en 1720-1850
Wijzigingsdatum: 2-2-2011

Lidmatenboek Westdongeradeel, 1695
Man: Theodorus Elout, predikant
Vrouw: Wilhelmina de With
- In 1695 lidmaat
Gestandaardiseerde namen:
THEODORUS ELOUT
WILHELMINA WIT
Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 763 Herv. Gemeente Ternaard, lidmaten 1609-1695 en 1720-1850
Wijzigingsdatum: 2-2-2011
Wilhelmina is een dochter van Gosuinus Ludolphsz de With en Elisabeth Janse de l’Hommel. Zij is gedoopt op donderdag 9 maart 1656 in Utrecht (Dom) [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 355/522]].
Vermeld:
28-05-1683     Huwelijksvoorwaarden (Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 72
Datum: 28-05-1683
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: L. A. DE WITH
Personen:

Bruidegom: Theodorus Elout
Voornaam: Theodorus
Achternaam: Elout
Rol in akte: Bruidegom

Assistent: Dirck Elout, vader
Achternaam: Dirck Elout, vader
Rol in akte: Assistent

Bruid: Wilhelmina de With
Voornaam: Wilhelmina
Achternaam: de With
Rol in akte: Bruid

Assistent: Gosinius de With, vader
Achternaam: Gosinius de With, vader
Rol in akte: Assistent
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U095a001)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U095a001]
Kinderen van Theodorus en Wilhelmina:
1 Dirck Dircksz Elout [1.1]. Hij is gedoopt op zondag 16 juli 1684 in Franeker [bron: Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690].
Notitie bij de geboorte van Dirck: Franeker, dopen, doopjaar 1684

Gedoopt op 16 juli 1684 in Franeker
Dopeling: Dirck
Vader: Theodorus Elout
Moeder: Wilhelmina de With
Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: DIRK of DIRKJE
Vader: THEODORUS ELOUT
Moeder: WILHELMINA WIT
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690
Inventarisnr. : DTB 256
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Wijzigingsdatum: 8-8-2006
2 Susanna Dircks Elout [1.2]. Zij is gedoopt op donderdag 22 juli 1688 in Ternaard [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811].
Notitie bij de geboorte van Susanna: Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1688
Gedoopt op 22 juli 1688 in Ternaard
Dopeling: Susanna Elisabeth, dochter
Vader: Theodorus Elout, predikant
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: SUSANNA
Vader: THEODORUS ELOUT

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811
Inventarisnr. : DTB 761
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 16-5-2006
3 Lijsbet Dircks Elout [1.3]. Zij is gedoopt op donderdag 11 februari 1694 in Ternaard [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811].
Notitie bij de geboorte van Lijsbet: Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1694
Gedoopt op 11 februari 1694 in Ternaard
Dopeling: Elisabeth, dochter
Vader: Theodorus Elout, predikant
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: LIJSBET
Vader: THEODORUS ELOUT

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811
Inventarisnr. : DTB 761
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

Wijzigingsdatum: 16-5-2006
4 Jacob Dircksz Elout [1.4]. Hij is gedoopt op donderdag 10 november 1695 in Ternaard [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811].
Notitie bij de geboorte van Jacob: Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1695
Gedoopt op 10 november 1695 in Ternaard
Dopeling: Jacob
Vader: Theodorus Elout, predikant
Moeder:

Gestandaardiseerde namen:
Dopeling: JAKOB of JAKOBJE
Vader: THEODORUS ELOUT

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Ternaard, doop 1635-1811
Inventarisnr. : DTB 761
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

In ieder geval waren Theodorus, Wilhelmina en de drie oudste kinderen in januari 1707 nog in leven, want dan worden ze vermeld in het NG lidmatenregister van Haarlem.
Van haar jongere broer Adrianus Goossensz is veel minder bekend: volgens Marcel Kemp was hij gertrouwd met Maria Bakker, maar de huwelijksvermelding heb ik niet kunnen vinden. Als enige extra spoor vond ik een Akte van Bekendheid, aangevraagd door zijn nicht Adriana Constantia:

Attestatie - over bekendheid met de gebroeders Ludolph de With en Adriaan de With; Ludolph de With had een dochter Adriana Constantia de With en Adriaan de With had een zoon Gerrit de With
Aktenummer: 23
Datum: 17-03-1749
Soort akte: Attestatie
Notaris: L. VAN DER PAUW
Samenvatting: over bekendheid met de gebroeders Ludolph de With en Adriaan de With; Ludolph de With had een dochter Adriana Constantia de With en Adriaan de With had een zoon Gerrit de With
Personen:
 
Attestant: Hendrik Coenraad van Oosterhoud, 70 jaar
Achternaam: Hendrik Coenraad van Oosterhoud, 70 jaar
Rol in akte: Attestant
Beroep: rentmeester van den capittule van St Mariae in Utrecht
 
Attestant: Elizabeth van Oosterhout, 74 jaar
Achternaam: Elizabeth van Oosterhout, 74 jaar
Rol in akte: Attestant
 
Requirant: Adriana Constantia de With
Voornaam: Adriana Constantia
Achternaam: de With
Rol in akte: Requirant
Aktedatum: 17-03-1749
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905

Inventarisnummer: U205a004


Een mogelijk spoor van Gerrit vinden we in Rhenen, waar een Gerrit de With "woonende tot Utregt" op 6 februari 1703 (ondertrouw Rhenen 17 januari 1703, ondertrouw Utrecht 21 januari 1703) trouwt met een Mechtelt van Driel uit Rhenen:
Getuigen: Aletta Schouten, Lidia van den Helm
Getrouwd op 6-2-1703 in het Anthonius gasthuis te Utrecht
[DTB Utrecht trouwen 1692-1712 [Family Search, p. 236/467]]

Op 25 april 1703 wordt "Geertruij, doghter van Gerrit de Wit ende Meghtelt van Driel" in Rhenen gedoopt.
[DTB Rhenen dopen 1634-1812 [Family Search, p. 323, 593]]

Van Adriaan's jongere zuster Johanna Elisabeth weet ik ook veel meer:

Johanna Elisabeth Goossens de With, dochter van Gosuinus Ludolphsz de With en Elisabeth Janse de l’Hommel. Zij is gedoopt op dinsdag 26 mei 1665 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1665-1692 [Family Search, p. 5/639]].
Notitie bij de geboorte van Johanna: "op de Voorstraet"
Johanna is overleden op donderdag 26 juni 1721 in Utrecht, 56 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 416/673]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 juli 1721 [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 416/673]]. Zij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1712-1726 [Family Search, p. 416/673]].
Notitie bij overlijden van Johanna: "Buerk: Lewin 26 Junij Johanna Elisabeth huijsvr: van Abraham van Wilborgh, laet na haer man en geen kind: in de Minnebroederstr: gesn f 63,-"
Notitie bij Johanna: 
Openbare verkoping
Aktenummer: 241
Datum: 22-06-1737
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: P. H. LINDSAY
Personen:

Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh:
Rol in akte: Erven Elisabeth de With, in leven gehuwd met Abraham van Wilborgh

Verkoper: Elisabeth van Wyk
Voornaam: Elisabeth
Achternaam: van Wyk
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wed. Theodorus Elout junior

Verkoper: Johan Sibing van Herinkhuysen
Voornaam: Johan Sibing
Achternaam: van Herinkhuysen
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Maria de With

Verkoper: Jan van Breda
Voornaam: Jan
Achternaam: van Breda
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: wedr. Cecilia de Bruyn

Verkoper: Adriana Constantia de With
Voornaam: Adriana Constantia
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Gerrit de With
Voornaam: Gerrit
Achternaam: de With
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Cornelis Hoevenaar
Voornaam: Cornelis
Achternaam: Hoevenaar
Rol in akte: Verkoper
Echtgenoot: x Adriana de Bruyn

Koper: Leonard van Dieden
Voornaam: Leonard
Achternaam: van Dieden
Rol in akte: Koper
Beroep: chirurgyn

Gemachtigde: Pieter van Spal
Voornaam: Pieter
Achternaam: van Spal
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: maakelaar
Onroerend goed:

huysinge c.a.; nz Minnebroederstraad
Soort object: huysinge c.a.
Locatie: nz Minnebroederstraad
Belendingen: achter: statenkamer ow: procureur Jan Willem van der Mark ww: Gerrit van Beek
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 1-6-1737 voor notaris L. Silvergieter Ezn te Rotterdam
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003
Vermeld:
09-05-1711     Uitkoop (Uitkoop
Aktenummer: 232
Datum: 09-05-1711
Soort akte: Uitkoop
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Uitkoper: Johanna Elisabeth de With
Voornaam: Johanna Elisabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Uitkoper
Echtgenoot: wed. Caspar Specht
Beroep: in leven konstvercoper en kaartvercoper

Erven Caspar Specht:
Rol in akte: Erven Caspar Specht

Tweede Partij: Maria Specht
Voornaam: Maria
Achternaam: Specht
Rol in akte: Tweede Partij

Tweede Partij: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Achternaam: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Rol in akte: Tweede Partij
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a008]
Johanna:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 28 mei 1702 in Utrecht [bron: DTB Utrecht trouwen 1692-1712 [Family Search, p. 221/467]] met Caspar Hermansz Specht, 48 jaar oud, nadat zij op zondag 14 mei 1702 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Utrecht trouwen 1692-1712 [Family Search, p. 221/467]].
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Caspar: 
"Gaspar Specht en Johanna de With
in ondertrouw opgenomen in de fransche kerk 12 maij 1702
geteekend Martinus
proclamatie in de fransche kerk
acte om aldaar te trouwen den 28e maij 1702"

{Overigens is dit huwelijk niet vermeld in het register van de Waalse Kerk}
Hij is gedoopt op maandag 18 mei 1654 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 316/522]].
Notitie bij de geboorte van Caspar: 
vader Herman Specht
moeder Heijtje Jaspers van Harmelen
In de Telingstraet[?]
Caspar is overleden op donderdag 25 september 1710 in Utrecht, 56 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 402/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 oktober 1710 [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 402/469]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 402/469]].
Notitie bij overlijden van Caspar: 
"Buerk: Daendels 25e Gaspar Specht laet na sijn vrouw in de Minnebroederstraet ges: f 63,-"
Notitie bij Caspar: teekenaar en graveur van gezigten op Geldersche steden, dorpen en landhuizen,[21] vermeld als boekdrukker te Utrecht (1698-1708),[22] constvercoper en kaartvercoper wonend te Utrecht (1698, 1709), woont te Utrecht (1698..1710) in de Telinghstraat, in de Mindebroerstraet (1710)

Op 22-6-1698 machtigen Ambrosius Charlier, francekramer, geh. met Cornelia van Cuylenborch, en Gaspar Specht, constvercoper en kaertvercoper, wonende te Utrecht, Cornelia van Cuylenborch en Maria Specht, zuster van Gaspar Specht, tot het innen van geld uit de boedel van NN Houwert, advocaet.
Op 1-8-1709 testeert Caspar Specht, constvercoper wonend te Utrecht, gehuwd met Johanna Elisabet de With. Erfgenamen zijn zijn zuster Maria Specht, en Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht, in die goederen, die hy niet aan zyn echtgenote mag bespreken. Er is een lyftocht ten behoeve van zyn vrouw.
Uit het Doodenboek der Momber-kamer te Utrecht:
25 September 1710. - Caspar Specht, laet na sijn vrouw, in de Mindebroerstraet, gesonken, 63 gulden. - Buerkerk.
Op 9-5-1711 vindt de uitkoop plaats door Johanna Elisabeth de With, wed. van Caspar Specht, in leven konstvercoper en kaartvercoper, van de erven van Caspar Specht, met name Maria Specht, en Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht.
[http://www.nikhef.nl/~louk/SPECHT/generation2.html]
Vermeld:
09-05-1711     Uitkoop (Uitkoop
Aktenummer: 232
Datum: 09-05-1711
Soort akte: Uitkoop
Notaris: H. VAN HEES
Personen:

Uitkoper: Johanna Elisabeth de With
Voornaam: Johanna Elisabeth
Achternaam: de With
Rol in akte: Uitkoper
Echtgenoot: wed. Caspar Specht
Beroep: in leven konstvercoper en kaartvercoper

Erven Caspar Specht:
Rol in akte: Erven Caspar Specht

Tweede Partij: Maria Specht
Voornaam: Maria
Achternaam: Specht
Rol in akte: Tweede Partij

Tweede Partij: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Achternaam: Cornelia van Alen, dochter van Anna Specht
Rol in akte: Tweede Partij
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U110a008)
[bron: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 Inv nr. U110a008]
(2) trouwde, 49 jaar oud, op dinsdag 18 september 1714 in Utrecht (Catharijnekerk) met Abraham Hendriksz van Wilburgh, 61 jaar oud, nadat zij op zondag 2 september 1714 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Abraham: 
"Abraham van Wilburg, wedr van Elisabeth Gale met Johanna Elisabeth de Wit Wedw van Kasparus Spegt
get { ambo majorennes
den 18 September 1714 in de Cath Kerk getrout"
Hij is gedoopt op donderdag 2 januari 1653 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen 1640-1665 [Family Search, p. 289/522]].
Notitie bij de geboorte van Abraham: 
vader Henric van Wilborgh
moeder Maria Jans
Abraham is overleden op donderdag 25 april 1737 in Utrecht, 84 jaar oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 397/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1737 [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 397/469]]. Hij is begraven in Utrecht (Janskerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1733-1737 [Family Search, p. 397/469]].
Notitie bij overlijden van Abraham: 
"Jansk: Vermeulen 25 dito Hr Abraham van Wilburgh in de Minnebroederstraat laet nog vrouw nog kinderen na, maar mondige en onmondige vrienden, ges: f 90,- f 45,- en 16 elle laken gescheurt"
Notitie bij Abraham: 
4-7-1737 aangegeven 8-7-1737
kind van Abraham van Wilburgh laat na vader en moeder Annastraat DTB Utrecht overlijden 1733-1737 p. 414/469
{dit moet een andere Abraham van Wilburg zijn}

Testament
Aktenummer: 42
Datum: 15-02-1732
Soort akte: Testament
Notaris: P. H. LINDSAY
Personen:

Testateur: Abraham van Wilborg
Voornaam: Abraham
Achternaam: van Wilborg
Rol in akte: Testateur
Woonplaats: Utrecht

Kinderen van broer Wilhelmus van Wilborgh:
Rol in akte: Kinderen van broer Wilhelmus van Wilborgh

Erfgenaam: Willem van Wilborg
Voornaam: Willem
Achternaam: van Wilborg
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Abraham van Wilborg
Voornaam: Abraham
Achternaam: van Wilborg
Rol in akte: Erfgenaam

Erfgenaam: Johanna van Wilborg
Voornaam: Johanna
Achternaam: van Wilborg
Rol in akte: Erfgenaam
Bijzonderheden: op last van lyftocht van hun vader met benoeming van Ludolph de With en
Johannes Sibing van Herinkhuyzen tot executeur en voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003


Protest - het begraven van Abraham van Wilborg houdt niet in het aanvaarden van de nalatenschap
Aktenummer: 230
Datum: 25-04-1737
Soort akte: Protest
Notaris: P. H. LINDSAY
Samenvatting: het begraven van Abraham van Wilborg houdt niet in het aanvaarden van de nalatenschap
Personen:

Protesteerder: Johannes Sibing van Herinkhuyzen
Voornaam: Johannes Sibing
Achternaam: van Herinkhuyzen
Rol in akte: Protesteerder

Protesteerder: Johan van Breda
Voornaam: Johan
Achternaam: van Breda
Rol in akte: Protesteerder
Verwijzingen: testament d.d. 4-2-1736 voor notaris [P.H. Lindsay]
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U165a003

Kinderen van Johanna en Caspar:
1 Herman Specht [1.1]. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1703 in Utrecht (Waalse kerk) [bron: DTB Utrecht dopen Waalse Kerk 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters Invnr 21 p. 87]. Herman is overleden op zondag 20 april 1704 in Utrecht, 6 maanden oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 135/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 april 1704 [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 135/469]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 135/469]].
Notitie bij overlijden van Herman: 
"Buerk: Segerman 20e t kint van Jasper Specht, laet nae vader en moeder, in de Minnebroederstraet f 3,-"
2 Gaspar Ludolph Specht [1.2]. Hij is gedoopt op zondag 7 juni 1705 in Utrecht [bron: DTB Utrecht dopen Waalse Kerk 711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters Inventarisnummer: 21 Paginanummer: 91]. Bij de doop van Gaspar was de volgende getuige aanwezig: Elisabeth Goossens de With (1661-1725) [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Gaspar: 
"Baptise par Mr Boule pasteur pensionnaire en cette ville"
Gaspar is overleden op vrijdag 24 juli 1705 in Utrecht, 1 maand oud [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 193/469]]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 juli 1705 [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 193/469]]. Hij is begraven in Utrecht (Buurkerk) [bron: DTB Utrecht overlijden 1701-1711 [Family Search, p. 193/469]].
Notitie bij overlijden van Gaspar: 
"Buerk v Egdom 24. Julij t kint van Jasper Specht laetna vader en moeder in de Minnebroederstraet ges: f 4,-"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten